Ana Sayfa
>
Yazarlar
>
Canan Ruhi
Canan Ruhi
İnşaat Hukukunda 500 Örnek Sözleşme ve Teknik Şartname Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Nisan 2024
675,00
Stoktan hemen gönderilir.
Tapu İptali ve Tescil Davaları Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Nisan 2024
1.400,00
Stoktan hemen gönderilir.
Önalım Hakkına Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davaları Ahmet Cemal Ruhi, Canan Ruhi
Ahmet Cemal Ruhi, Canan Ruhi
Nisan 2024
1.400,00
Stoktan hemen gönderilir.
Tebligat Hukuku Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Şubat 2024
1.450,00
Stoktan hemen gönderilir.
Tebligat Hukuku Bilgisi Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Şubat 2024
310,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kira Hukuku Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Şubat 2024
1.440,00
Stoktan hemen gönderilir.
Muris Muvazaası Davaları Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Şubat 2024
1.440,00
Stoktan hemen gönderilir.
Hukuk Rehberi – Örnek Dilekçeler Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Ocak 2024
1.490,00
Stoktan hemen gönderilir.
Elatmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men'i)  Kal (Yıkım) ve Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) Davaları Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Ocak 2024
1.430,00
Stoktan hemen gönderilir.
İhale, İhale Süreci ve İhalenin Feshi Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Eylül 2023
1.365,00
Stoktan hemen gönderilir.
Örnek Sözleşme Metinleri Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Haziran 2023
1.580,00
Stoktan hemen gönderilir.
Avukatlık Sözleşmesi ve Avukatlık Ücreti Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Haziran 2023
1.360,00
Stoktan hemen gönderilir.
Vasiyetname ve Miras Sözleşmesinden
Kaynaklanan Davalar Ahmet Cemal Ruhi, Canan Ruhi
Ahmet Cemal Ruhi, Canan Ruhi
Ocak 2023
1.395,00
Stoktan hemen gönderilir.
Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Kasım 2022
1.380,00
Stoktan hemen gönderilir.
İzale–i Şüyu – Ortaklığın Giderilmesi –
Paydaşlığın Giderilmesi – Paylaşma Davaları Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Ekim 2022
1.380,00
Stoktan hemen gönderilir.
Tasarrufun İptali Davaları Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Eylül 2022
1.345,00
Stoktan hemen gönderilir.
İlamsız İcra Takibi Ahmet Cemal Ruhi, Canan Ruhi
Ahmet Cemal Ruhi, Canan Ruhi
Haziran 2022
1.350,00
Stoktan hemen gönderilir.
Yargıtay Rehberi Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Nisan 2022
180,00
108,00
(%40 indirim)
Stoktan hemen gönderilir.
Rehin ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi Ahmet Cemal Ruhi, Canan Ruhi
Ahmet Cemal Ruhi, Canan Ruhi
Mart 2022
1.195,00
Stoktan hemen gönderilir.
İlamların İcrası Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Şubat 2022
1.150,00
Stoktan hemen gönderilir.
Tebligat Kanunu ve İlgili Mevzuat Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Şubat 2022
75,00
Stoktan hemen gönderilir.
Tereke Davaları Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Ocak 2022
1.380,00
Stoktan hemen gönderilir.
Nafaka Hukuku Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Ekim 2021
1.150,00
Stoktan hemen gönderilir.
Trafik Kazalarından Doğan Hukuki Sorumluluk Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Eylül 2021
1.365,00
679,00
(%50 indirim)
Stoktan hemen gönderilir.
Hukuk Yargılamasında Görev, Yetki ve Yargı Yerinin Belirlenmesi Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Eylül 2021
1.400,00
281,00
(%80 indirim)
Stoktan hemen gönderilir.
Adli Yazı ve Yazışma Örnekleri Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Ocak 2021
265,00
Stoktan hemen gönderilir.
Avukatlık Hukuku Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Ocak 2021
1.385,00
682,00
(%51 indirim)
Stoktan hemen gönderilir.
Taksirle Yaralama ve Öldürme Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Mayıs 2019
1.375,00
209,00
(%85 indirim)
Stoktan hemen gönderilir.
İcra ve İflas Suçları ile Disiplinsizlik Niteliğindeki Eylemler Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Ocak 2019
1.390,00
137,00
(%90 indirim)
Stoktan hemen gönderilir.
Kentsel Dönüşüm Rehberi ve İmar Barışı Uygulaması  Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Eylül 2018
1.475,00
482,00
(%67 indirim)
Stoktan hemen gönderilir.
Uygulamada İhtiyati Haciz Ahmet Cemal Ruhi, Canan Ruhi
Ahmet Cemal Ruhi, Canan Ruhi
Eylül 2018
1.455,00
423,00
(%71 indirim)
Stoktan hemen gönderilir.
Yargı ve İcra Harçları Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Eylül 2018
1.140,00
137,00
(%88 indirim)
Stoktan hemen gönderilir.
Türk Kefalet Hukuku Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Ağustos 2018
1.345,00
279,00
(%79 indirim)
Stoktan hemen gönderilir.
Menfi Tespit ve İstirdat Davaları Ahmet Cemal Ruhi, Canan Ruhi
Ahmet Cemal Ruhi, Canan Ruhi
Mayıs 2018
1.500,00
483,00
(%68 indirim)
Stoktan hemen gönderilir.
Hacizde ve İflasta Sıra Cetveli Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Nisan 2018
1.465,00
352,00
(%76 indirim)
Stoktan hemen gönderilir.
Eser Sözleşmesi ve Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Şubat 2018
1.015,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kambiyo Senetleri ve Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu İle İcra Takibi Ahmet Cemal Ruhi, Canan Ruhi
Ahmet Cemal Ruhi, Canan Ruhi
Eylül 2017
1.455,00
423,00
(%71 indirim)
Stoktan hemen gönderilir.
Velayet Hukuku Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Eylül 2017
1.460,00
539,00
(%63 indirim)
Stoktan hemen gönderilir.
Mirasçılık Belgesi Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Ağustos 2017
1.400,00
686,00
(%51 indirim)
Stoktan hemen gönderilir.
Ölüme Bağlı Tasarruflar ve İptali Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Ekim 2015
945,00
409,00
(%57 indirim)
Stoktan hemen gönderilir.
Vergi ve İdari Yargı Hukuk Rehberi Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Temmuz 2015
675,00
331,00
(%51 indirim)
Stoktan hemen gönderilir.
Avukatlık Rehberi  Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Temmuz 2023
Baskısı tükenmiştir.
Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) Davaları Ahmet Cemal Ruhi, Canan Ruhi
Ahmet Cemal Ruhi, Canan Ruhi
Haziran 2021
Baskısı tükenmiştir.
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Nisan 2019
Baskısı tükenmiştir.
Nüfus Davaları Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Mart 2017
Baskısı tükenmiştir.
Kira ve Tahliye Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Eylül 2016
Baskısı tükenmiştir.