Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Mirasçılık Belgesi
En Son Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları İle
Ağustos 2017 / 2. Baskı / 1207 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 195.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Ekim 2015 47.90 TL 29.90 TL (%38)Sepete Ekle
   

Vefat eden kişinin mirasçılarının tereke ile ilgili tasarrufta bulunabilmeleri için mirasçı olduklarını resmi bir belge ile ispat etmeleri gerekir. Kısaca mirasçıları ve miras paylarını gösteren belgeye mirasçılık belgesi eski deyimi ile "veraset belgesi" denir.

Mirasçılık belgesi, sulh hukuk mahkemesi ve noterler tarafından verilir. Sulh hukuk mahkemesinde görülen mirasçılık belgesi talebi, çekişmesiz yargılama usulüne tabidir. Bu şekilde alınan mirasçılık belgesi kesin hüküm teşkil etmez ve aksi her zaman kanıtlanabilir.

Alınan mirasçılık belgesi hatalı ise, mirasçılık belgesinin iptali ile yeni bir mirasçılık belgesi verilmesi istemi ile dava açılması gerekir. Bu dava, çekişmeli yargıya tabidir. Bu nedenle asliye hukuk mahkemesinde görülmektedir.

Bu eser, içtihat ağırlı bir çalışmadır. Konu hakkında en son Yargıtay kararlarına ihtiyacı olan kişiler için hazırlanmıştır. Bu eseri hazırlamamızdaki amaç, ilgili kişilerin Yargıtay'ın son yıllarda vermiş olduğu yeni içtihatlara kolay ulaşmalarını sağlamaktır.

Konu Başlıkları
Mirasçılık ve Mirasın Geçişi
Mirasçılık Belgesi Vermeye Yetkili Makamlar
Mirasçılık Belgesi Davasında Yargılama Usulü
Yabancılık Unsuru Taşıyan Mirasçılık Belgesi Davaları
Yabancı Ülke Mahkemesinden Alınan Mirasçılık Belgesinin Türkiye'de Tanınması
Mirasçılık Belgesi Alındıktan Sonra Yapılan İşlemler
Barkod: 9789750243714
Yayın Tarihi: Ağustos 2017
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1207
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
I. BÖLÜM
MİRASÇILIK VE MİRASIN GEÇİŞİ
I. MİRASIN GEÇİŞİ  13
Mevzuat  13
Açıklamalar  13
II. OSMANLI DEVLETİ ZAMANI  13
Mevzuat  14
Açıklamalar  15
III. 17 ŞUBAT 1926 TARİHLİ 743 SAYILI TÜRK KANUNU MEDENİSİ  16
Mevzuat  16
Açıklamalar  17
Kanuni Mirasçılar  18
a. Kan Hısımları  18
b. Sağ Kalan Eş  22
c. Evlatlık  23
d. Devlet  23
IV. 22.11.2001 TARİH VE 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU  23
A. Mirasçılık Belgesi  23
Mevzuat  23
Mirasçılık Belgesinin Özellikleri  24
Açıklamalar  26
B. Mirasçılık Belgesi Alabilecek Kişiler  41
1. Yasal Mirasçılar  41
Mevzuat  41
Açıklamalar  42
Yasal Mirasçılar  42
a. Kan Hısımları  42
aa. Altsoy  43
bb. Ana ve Baba  44
cc. Büyük Ana – Büyük Baba  45
b. Sağ Kalan Eş  47
c. Evlatlık  50
d. Devlet  52
2. Atanmış Mirasçılar  53
Mevzuat  53
Açıklamalar  53
3. Mirasçılık Belgesi Almak Üzere Yetki Verilen Kişiler  55
a. Mirasbırakanın veya Mirasçının Alacaklısı  55
Mevzuat  55
Açıklamalar  56
b. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi  57
Mevzuat  57
Açıklamalar  58
c. Tapu Müdürlüğü  59
Mevzuat  59
Açıklamalar  59
d. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  59
Mevzuat  59
Açıklama  60
II. BÖLÜM
MİRASÇILIK BELGESİ VERMEYE YETKİLİ MAKAMLAR
I. SULH HUKUK MAHKEMESİ  61
Mevzuat  61
Açıklamalar  61
II. NOTERLER  66
Mevzuat  66
Açıklamalar  67
III. BÖLÜM
MİRASÇILIK BELGESİ DAVASINDA YARGILAMA USULÜ
I. MİRASÇILIK BELGESİNİN ÇEKİŞMESİZ YARGIYA TABİ OLMASI  71
Mevzuat  71
Açıklamalar  72
II. MİRASÇILIK İLAMININ ÇEKİŞMELİ YARGIYA TABİ OLMASI  75
III. MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ VE YENİ BİR MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ  75
Özellikleri  75
Açıklamalar  76
IV. MİRASÇILIK BELGESİNİN ALINMASI  79
IV. BÖLÜM
YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN MİRASÇILIK BELGESİ DAVALARI
I. YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN MİRASÇILIK BELGESİ DAVALARINDA UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİ  81
Mevzuat  81
Açıklamalar  81
II. YABANCI DEVLET VATANDAŞI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ EDİNMELERİ  86
Mevzuat  86
Açıklamalar  87
V. BÖLÜM
YABANCI ÜLKE MAHKEMESİNDEN ALINAN
MİRASÇILIK BELGESİNİN TÜRKİYE’DE TANINMASI
I. GENEL OLARAK  91
II. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUNDAKİ DÜZENLEME  92
Mevzuat  92
Açıklamalar  94
VI. BÖLÜM
MİRASÇILIK BELGESİ ALINDIKTAN SONRA YAPILAN İŞLEMLER
I. VERASET VE İNTİKAL BEYANNAMESİ VERİLMESİ  107
Mevzuat  107
Açıklamalar  108
II. MİRASÇILIK BELGESİNE DAYANILARAK YAPILAN İŞLEMLER  110
III. TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILAN İNTİKAL İŞLEMİ  111
IV. ARAÇ RUHSATININ MİRASÇILAR ADINA TESCİLİ İÇİN VERASET İNTİKALİ YOLUYLA YAPILACAK İŞLEMLERDE İSTENEN BELGELER  112
Sonuç  113
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  117
YARGITAY İLGİLİ DAİRE KARARLARI  173
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  1151
MİRASÇILIK BELGESİ  1159
Verilen Yetkiye İstinaden Açılan Mirasçılık Belgesi İstemli Dava Dilekçesi  1165
Davacı Asil Tarafından Hazırlanmış Mirasçılık Belgesi İstemli Dava Dilekçesi  1166
Mahkemece Ele Alınan Dosyada Yapılan İlk İşlem Olarak Tensip Zaptı  1167
Ön İnceleme Tensip Zaptı ve Duruşma Tutanağı Örneği  1169
Duruşma Tutanağı  1170
Mirasçılık Belgesi İstemi Davasının İlk Celse Örneği  1171
Miras Payları Hesaplaması İçin Bilirkişiye Yaptırılan Yemin ve Teslim Tutanağı  1172
Gerekçeli Mahkeme Kararı  1173
Gerekçeli Mahkeme Kararı  1175
Gerekçeli Mahkeme Kararı  1177
Vergi Kanunu Çerçevesinde Sorumluluk  1162
Mirasçılık Belgesindeki Hataların Düzeltilmesi  1179
Mirasçılık Belgesinin İptali İle Yeni Mirasçılık İlamının Verilmesi İstemi Dilekçesi  1180
MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ İLE YENİ BİR MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ  1162
Mirasçılık Belgesinin İptali Davası Dilekçesi  1181
Mahkemece Ele Alınan Dosyada Yapılan İlk İşlem: Tensip Zaptı  1183
Mirasçılık Belgesinin İptali İstemi Davasının (İlk Celse) Duruşma Tutanağı  1185
Açılan Mirasçılık Belgesi İstemi Davasının Gerekçeli Karar Evrakı  1186
Açılan Mirasçılık Belgesi İstemi Davasının Gerekçeli Karar Evrakı  1188
MEVZUAT  1191
Mirasçılık Belgesi Verilmesi İşlemlerinin Noterler Tarafından Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  1191
GENELGE  1195
Noterler Birliğinin Mirasçılık Belgesi İle İlgili Genelgesi  1195
Genel Yazı  1202
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu  1203
Kaynakça  1205
 


Suat Sarı
Haziran 2018
15.00 TL
Sepete Ekle
Ayşe Nur Merve Yazıcı
Haziran 2018
44.90 TL
Sepete Ekle
Herdem Belen
Mayıs 2018
48.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
I. BÖLÜM
MİRASÇILIK VE MİRASIN GEÇİŞİ
I. MİRASIN GEÇİŞİ  13
Mevzuat  13
Açıklamalar  13
II. OSMANLI DEVLETİ ZAMANI  13
Mevzuat  14
Açıklamalar  15
III. 17 ŞUBAT 1926 TARİHLİ 743 SAYILI TÜRK KANUNU MEDENİSİ  16
Mevzuat  16
Açıklamalar  17
Kanuni Mirasçılar  18
a. Kan Hısımları  18
b. Sağ Kalan Eş  22
c. Evlatlık  23
d. Devlet  23
IV. 22.11.2001 TARİH VE 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU  23
A. Mirasçılık Belgesi  23
Mevzuat  23
Mirasçılık Belgesinin Özellikleri  24
Açıklamalar  26
B. Mirasçılık Belgesi Alabilecek Kişiler  41
1. Yasal Mirasçılar  41
Mevzuat  41
Açıklamalar  42
Yasal Mirasçılar  42
a. Kan Hısımları  42
aa. Altsoy  43
bb. Ana ve Baba  44
cc. Büyük Ana – Büyük Baba  45
b. Sağ Kalan Eş  47
c. Evlatlık  50
d. Devlet  52
2. Atanmış Mirasçılar  53
Mevzuat  53
Açıklamalar  53
3. Mirasçılık Belgesi Almak Üzere Yetki Verilen Kişiler  55
a. Mirasbırakanın veya Mirasçının Alacaklısı  55
Mevzuat  55
Açıklamalar  56
b. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi  57
Mevzuat  57
Açıklamalar  58
c. Tapu Müdürlüğü  59
Mevzuat  59
Açıklamalar  59
d. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  59
Mevzuat  59
Açıklama  60
II. BÖLÜM
MİRASÇILIK BELGESİ VERMEYE YETKİLİ MAKAMLAR
I. SULH HUKUK MAHKEMESİ  61
Mevzuat  61
Açıklamalar  61
II. NOTERLER  66
Mevzuat  66
Açıklamalar  67
III. BÖLÜM
MİRASÇILIK BELGESİ DAVASINDA YARGILAMA USULÜ
I. MİRASÇILIK BELGESİNİN ÇEKİŞMESİZ YARGIYA TABİ OLMASI  71
Mevzuat  71
Açıklamalar  72
II. MİRASÇILIK İLAMININ ÇEKİŞMELİ YARGIYA TABİ OLMASI  75
III. MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ VE YENİ BİR MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ  75
Özellikleri  75
Açıklamalar  76
IV. MİRASÇILIK BELGESİNİN ALINMASI  79
IV. BÖLÜM
YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN MİRASÇILIK BELGESİ DAVALARI
I. YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN MİRASÇILIK BELGESİ DAVALARINDA UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİ  81
Mevzuat  81
Açıklamalar  81
II. YABANCI DEVLET VATANDAŞI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ EDİNMELERİ  86
Mevzuat  86
Açıklamalar  87
V. BÖLÜM
YABANCI ÜLKE MAHKEMESİNDEN ALINAN
MİRASÇILIK BELGESİNİN TÜRKİYE’DE TANINMASI
I. GENEL OLARAK  91
II. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUNDAKİ DÜZENLEME  92
Mevzuat  92
Açıklamalar  94
VI. BÖLÜM
MİRASÇILIK BELGESİ ALINDIKTAN SONRA YAPILAN İŞLEMLER
I. VERASET VE İNTİKAL BEYANNAMESİ VERİLMESİ  107
Mevzuat  107
Açıklamalar  108
II. MİRASÇILIK BELGESİNE DAYANILARAK YAPILAN İŞLEMLER  110
III. TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILAN İNTİKAL İŞLEMİ  111
IV. ARAÇ RUHSATININ MİRASÇILAR ADINA TESCİLİ İÇİN VERASET İNTİKALİ YOLUYLA YAPILACAK İŞLEMLERDE İSTENEN BELGELER  112
Sonuç  113
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  117
YARGITAY İLGİLİ DAİRE KARARLARI  173
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  1151
MİRASÇILIK BELGESİ  1159
Verilen Yetkiye İstinaden Açılan Mirasçılık Belgesi İstemli Dava Dilekçesi  1165
Davacı Asil Tarafından Hazırlanmış Mirasçılık Belgesi İstemli Dava Dilekçesi  1166
Mahkemece Ele Alınan Dosyada Yapılan İlk İşlem Olarak Tensip Zaptı  1167
Ön İnceleme Tensip Zaptı ve Duruşma Tutanağı Örneği  1169
Duruşma Tutanağı  1170
Mirasçılık Belgesi İstemi Davasının İlk Celse Örneği  1171
Miras Payları Hesaplaması İçin Bilirkişiye Yaptırılan Yemin ve Teslim Tutanağı  1172
Gerekçeli Mahkeme Kararı  1173
Gerekçeli Mahkeme Kararı  1175
Gerekçeli Mahkeme Kararı  1177
Vergi Kanunu Çerçevesinde Sorumluluk  1162
Mirasçılık Belgesindeki Hataların Düzeltilmesi  1179
Mirasçılık Belgesinin İptali İle Yeni Mirasçılık İlamının Verilmesi İstemi Dilekçesi  1180
MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ İLE YENİ BİR MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ  1162
Mirasçılık Belgesinin İptali Davası Dilekçesi  1181
Mahkemece Ele Alınan Dosyada Yapılan İlk İşlem: Tensip Zaptı  1183
Mirasçılık Belgesinin İptali İstemi Davasının (İlk Celse) Duruşma Tutanağı  1185
Açılan Mirasçılık Belgesi İstemi Davasının Gerekçeli Karar Evrakı  1186
Açılan Mirasçılık Belgesi İstemi Davasının Gerekçeli Karar Evrakı  1188
MEVZUAT  1191
Mirasçılık Belgesi Verilmesi İşlemlerinin Noterler Tarafından Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  1191
GENELGE  1195
Noterler Birliğinin Mirasçılık Belgesi İle İlgili Genelgesi  1195
Genel Yazı  1202
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu  1203
Kaynakça  1205
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018