Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kentsel Dönüşüm Rehberi ve İmar Barışı Uygulaması
Açıklamalı – İçtihatlı – Soru Cevaplı
Eylül 2018 / 1. Baskı / 1295 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 268.50 TL
İndirimli: 99.00 TL (%64)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Bu eserde, Kentsel Dönüşüm Rehberi ve İmar Barışı Uygulaması konusu ele alınmıştır. Bu eser, mesleğe yeni başlamış hukukçuların ihtiyaçları dikkate alınarak ve uygulamaya yönelik olarak hazırlanmıştır.

Bu eserde, konu hakkında detaylı açıklamalara, sıkça sorulan soru ve cevaplarına, uygulamadaki sorunlar ve çözüm önerilerine, uygulamaya dair dilekçe örneklerine, imar affı ile açıklamalara yer verilmiştir.

Bu eser içtihat ağırlı bir çalışmadır. Bu çerçevede konu hakkında Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay'ın ilgili hukuk daireleri ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından son yıllarda verilmiş kararlar taranarak emsal nitelikte olanlar kitaba alınmıştır.

Konu Başlıkları
Konuların Detaylı Açıklaması
Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları
Uygulamadaki Sorunlar ve Çözümleri
Uygulamaya Dair Dilekçe ve Yazışmalar
Son İmar Affına Dair Açıklamalar
Yargı Kararları
Barkod: 9789750250392
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1295
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Kısaltmalar  15
BİRİNCİ BÖLÜM
KENT VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
I. KENT KAVRAMI  17
II. KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI  18
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM TARİHİNE GENEL BAKIŞ  21
A. Dünyada Kentsel Dönüşümün Tarihi  21
B. Türkiye’de Kentsel Dönüşümün Tarihi  23
IV. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AMACI  28
A. Genel Olarak  28
B. Deprem Riskine Karşı Önlem Alma Amacı  29
V. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ GEREKTİREN NEDENLER  30
VI. KENTSEL DÖNÜŞÜM YÖNTEMLERİ  31
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN YASAL DAYANAKLARI  32
İKİNCİ BÖLÜM
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI
I. DÜNYA’DA KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI  33
A. Genel Olarak  33
B. Hiroşima–Danbara Kenti Kentsel Dönüşüm Projesi (Japonya)  34
C. Paris’in Dönüşümü  35
D. Trafalgar Meydanı Kentsel Dönüşümü (İngiltere/Londra)  36
E. La Défense Kentsel Dönüşüm Projesi (Fransa)  37
F. Rio de Janeiro Kenti Gecekondu Sağlıklaştırma Programı (Brezilya)  38
G. Solidere (Beyrut Tarihi Kent Merkezi) Dönüşüm Projesi (Lübnan)  40
H. Postdam Meydanı Kentsel Dönüşüm Projesi (Almanya)  42
İ. Guangzhou–Pearl Nehri Kentsel Dönüşüm Projesi (Çin)  42
II. Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları  43
A. Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi  43
1. Genel Olarak  43
2. Amaç ve Kapsam  44
3. Kentsel Dönüşüme Dair Plan ve Projelerin Yapımında Yetki  45
4. Arazi ve Arsa Düzenlemesi  46
5. Proje Yönetimi  47
B. Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi  48
C. İmrahor Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı  49
D. Çukurambar Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı  49
E. İstanbul Yolu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı  49
F. Beyoğlu/Tarlabaşı Kentsel Dönüşüm Projesi  49
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE
TESPİT AŞAMASI
I. 6306 SAYILI KANUN HAKKINDA TEMEL AÇIKLAMALAR  51
II. RİSKLİ YAPI TESPİT AŞAMASI  54
A. Riskli Yapının Tespiti  54
1. Riskli Yapı Kavramı  54
2. Riskli Yapının Tespitinde Yetki  55
a. İlgili Mevzuat  55
b. Riskli Yapının Malik veya Kanuni Temsilcisi Tarafından Tespiti  62
3. Riskli Yapı Başvurusu Yapabilecek Kişiler  63
4. Riskli Yapı Başvurusunun Yapılabileceği Yerler  64
5. Riskli Yapı Tespit Masrafları  64
6. Riskli Yapı Tespit Raporunun Düzenlenmesi  65
B. Riskli Yapı Tespitine İtiraz  65
C. Riskli Yapı Tespiti Üzerine Yapılacak İşlemler  68
D. Riskli Yapı Tespit Raporuna Karşı İdari Dava Açılması  69
1. Genel Olarak  69
2. Yürütmeyi Durdurma İstemi  70
3. Dava Açma Süresi  70
4. Dava Açma Hakkı  71
III. RİSKLİ ALAN TESPİT AŞAMASI  71
A. Riskli Alanın Tespiti  71
1. Riskli Alan Kavramı  71
2. Normal Usulde Riskli Alanın Tespiti  71
3. Ek Madde 1 Kapsamında Riskli Alan Tespiti  76
B. Riskli Alan Tespit Kararına Karşı Kanun Yolu  77
IV. REZERV YAPI ALANI TESPİT AŞAMASI  77
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARDA YIKIM İŞLEMLERİ İLE
YIKIM SONRASI UYGULAMA SÜRECİ
I. RİSKLİ YAPININ YIKIMI ÖNCESİNDE ANLAŞMA SÜRECİ  79
II. RİSKLİ YAPININ YIKIM SÜRECİ  83
A. Genel Olarak  83
B. Yıkım İşlemlerinde Kanuni Süreler  85
C. Yıkım Kararı Verilmesinde Yetki  85
D. Yıkım Kararına Karşı Kanun Yolu  85
III. Riskli Yapıların Güçlendirilmesi  85
IV. Uygulama İşlemleri  87
V. Kentsel Dönüşüm Uygulamasında Kamulaştırma İşlemleri  90
VI. Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahiplerine Konut ve İşyeri Verilmesi  92
VII. Yapılacak Yardımlar: Kira ve Faiz Desteği  92
A. İlgili Mevzuat  92
B. Kira Yardımına İlişkin Kılavuz  96
BEŞİNCİ BÖLÜM
5395 SAYILI BELEDİYE KANUNU KAPSAMINDA
KENTSEL DÖNÜŞÜM
I. Genel Olarak  115
II. İlgili Mevzuat  116
III. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri Uygulanma Sebepleri  120
IV. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlan Etme Koşulları  120
V. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerinde Yetki  121
VI. Belediyelere Tanınan İmar Yetkileri  122
VII. İmar Kanunu İle İlgili Özel Bir Düzenleme  122
ALTINCI BÖLÜM
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASINDA
SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI
I. Kanuna İlişkin Genel Soru ve Cevaplar  127
II. Kanunun Uygulamasına İlişkin Genel Hususlar  130
III. Hukuki Durum ve Süreç  132
IV. Bilgilendirme Süreçleri ve Vatandaşlar  133
V. Kanunun Uygulanmasında Çoğunluk Esası  134
VI. Riskli Binalar ve Riskli Alanların Belirlenmesi  135
VII. Riskli Alanlarda Uygulama Esasları  138
VIII. Kanunun Getirdiği Haklar ve Finansal Destek  141
IX. Bakanlığa Sorulan Diğer Bazı Sorular ve Cevapları  145
YEDİNCİ BÖLÜM
ADIM ADIM KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ
1. ADIM: Vatandaşın Risk Tespiti Yaptırması  147
2. ADIM: Riskli Tespit Edilen Yapılar  147
3. ADIM: Maliklere Tebligat Gönderilmesi  147
4. ADIM: Riskli Yapı Tespitine İtiraz  147
5. ADIM: Riskli Yapıların Yıktırılması  148
6. ADIM: Yıkım Süreci ve Kontrolü  148
7. ADIM: Bakanlıkça Yıkım Kararı  148
8. ADIM: Yıkım Sonrası Uygulama  148
9. ADIM: Nitelikli Çoğunluğun Sağlanması  149
10. ADIM: Satış ve Uygulama İşlemleri  149
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İMAR AFFI VE UYGULAMASI
I. İlgili Mevzuat  151
TEBLİĞ  154
II. Açıklamalar  160
A. İmar Affından Yararlanacak Yapılar  160
B. Yapı Kayıt Belgesi Alınması  160
1. Yapı Kayıt Sistemi  160
2. Başvuru Süresi  160
3. Yapı Kayıt Bedeli Ödenmesinde Süre  161
4. Yapı Kayıt Bedeli Miktarı  161
a. Mevzuat  161
b. Örnek Bedel Hesaplamaları  163
5. Yapı Kayıt Belgesi Müracaatının Yapılma Usulü  163
6. Yapı Kayıt Belgesinin Sağladığı Olanaklar  164
7. Yapı kayıt belgesi düzenlenemeyecek yapılar  166
8. İlgili Yapıların Hazineye veya Belediyeye Ait Taşınmazlar Üzerinde İnşa Edilmiş Olması  167
9. Yapı Kayıt Belgesinin Geçerli Olduğu Süre  167
10. Yalan ve Yanlış Beyan Halinde Yaptırım  167
III. İmar Affına Dair Gerekçeler  168
A. İmar Affı Düzenlemesinin Genel Gerekçesi  168
B. İmar Affı Düzenlemesine Dair Madde Gerekçesi  169
C. İmar Affı Tasarısı İle İlgili Plan ve Bütçe Komisyonunda Yapılan Görüşmeler  169
IV. 18/05/2018 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan 7143 Sayılı Kanunun İmar Konusuna Dair Diğer Önemli Düzenlemeleri  171
A. 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklikler  171
B. 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler  172
1. 7143 sayılı Kanun m. 18  172
2. 7143 sayılı Kanun m. 19  173
3. 7143 sayılı Kanun m. 20  174
4. 7143 sayılı Kanun m. 21  174
C. İstanbul/Sultanbeyli İlçesinin İmar Sorunlarının Çözümüne İlişkin Düzenlemeler  174
D. 7143 Sayılı Kanunun Yürürlüğüne Dair Hükümleri  177
V. İmar Affına İlişkin Sorular ve Cevapları  177
1. İmar Affının Amacı Nedir?  178
2. İmar Affı Hangi Yapıları Kapsayacak?  178
3. İmara Aykırı Yapılar İçin Hangi Tarihe Kadar Başvuru Yapılacak?  178
4. İmara Aykırı Yapılar İçin Başvurular Nereye Yapılacak?  178
5. İmar Affından Yararlanmak İçin Yapı Kayıt Belgesi Bedelinin Hangi Tarihe Kadar
Yatırılması Gerekiyor?  178
6. Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Bedeli Ne Kadar Tutuyor?  178
7. Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Bedeli Nasıl Hesaplanacak?  178
8. Yapı Kayıt Belgesi Alan Yapıların Tapuda Cins Değişikliği Yapılması ve Kat Mülkiyeti Kurulması Sırasında Ayrıca Ödenecek Bir Bedel Var mı?  178
9. Bu Bedeller Sabit midir?  179
10. Başvuru Bedeli Nereye Yatırılacak?  179
11. Bu Bedeller Ne Amaçla Kullanılacak?  179
12. Başvuru Koşullarını Yerine Getiren İmara Aykırı Yapıya Ne Tür Belge Verilecek?  179
13. Yapı Kayıt Belgesi Nedir?  179
14. Yapı Kayıt Belgesi Ne İşe Yarayacak?  179
15. Yapı Kayıt Belgesi İle Yapıya Tapu Alınıp, Kat Mülkiyeti Kurulabilecek mi?  179
16. Yapı Kayıt Belgesi Alan Binalar Belediyelere Ait Taşınmazlar Üzerine Yapılmışsa Nasıl Bir İşlem Yapılacak?  180
17. Yapı Kayıt Belgesi Nasıl Doldurulur?  180
18. Yapı Kayıt Belgesi İçin Yanlış Beyan Yapılırsa Ne Olur?  180
19. Yapı Kayıt Belgesi Alan Yapılar Hazineye Ait Taşınmazlar Üzerine Yapılmışsa Nasıl İşlem Yapılır?  180
20. Yapı Kayıt Belgesi Alan Yapılar 3. Kişilere Ait Özel Mülkiyet Taşınmazlarında Yapılmışsa Nasıl İşlem Yapılacak?  180
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ  181
Kentsel Dönüşüm Dilekçe Örneği  181
Belediye Yapı Proje Temin Dilekçe Örneği  183
Kentsel Dönüşüm İtiraz Dilekçesi  184
Kentsel Dönüşüm Kira Dilekçesi Örneği  185
Bina Ortak Karar Protokolünün Sunulması Dilekçesi  186
Kira Yardımı İle İlgili Dava Dilekçesi Örneği  187
İDARE VE BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI  189
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI  293
DANIŞTAY DAİRE KARARLARI  473
DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARLARI  1121
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  1179
YARGITAY DAİRE KARARLARI  1261
Yararlanılan Kaynaklar  1291
 


Saadetdin Tunahan Baykara
Eylül 2014
39.50 TL
İndirimli: 22.90 TL (%42)
Sepete Ekle
Prof. Dr. Tayfun Akgüner
Ocak 2021
130.00 TL
Sepete Ekle
Oğuz Sancakdar
Kasım 2020
135.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Kısaltmalar  15
BİRİNCİ BÖLÜM
KENT VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
I. KENT KAVRAMI  17
II. KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI  18
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM TARİHİNE GENEL BAKIŞ  21
A. Dünyada Kentsel Dönüşümün Tarihi  21
B. Türkiye’de Kentsel Dönüşümün Tarihi  23
IV. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AMACI  28
A. Genel Olarak  28
B. Deprem Riskine Karşı Önlem Alma Amacı  29
V. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ GEREKTİREN NEDENLER  30
VI. KENTSEL DÖNÜŞÜM YÖNTEMLERİ  31
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN YASAL DAYANAKLARI  32
İKİNCİ BÖLÜM
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI
I. DÜNYA’DA KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI  33
A. Genel Olarak  33
B. Hiroşima–Danbara Kenti Kentsel Dönüşüm Projesi (Japonya)  34
C. Paris’in Dönüşümü  35
D. Trafalgar Meydanı Kentsel Dönüşümü (İngiltere/Londra)  36
E. La Défense Kentsel Dönüşüm Projesi (Fransa)  37
F. Rio de Janeiro Kenti Gecekondu Sağlıklaştırma Programı (Brezilya)  38
G. Solidere (Beyrut Tarihi Kent Merkezi) Dönüşüm Projesi (Lübnan)  40
H. Postdam Meydanı Kentsel Dönüşüm Projesi (Almanya)  42
İ. Guangzhou–Pearl Nehri Kentsel Dönüşüm Projesi (Çin)  42
II. Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları  43
A. Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi  43
1. Genel Olarak  43
2. Amaç ve Kapsam  44
3. Kentsel Dönüşüme Dair Plan ve Projelerin Yapımında Yetki  45
4. Arazi ve Arsa Düzenlemesi  46
5. Proje Yönetimi  47
B. Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi  48
C. İmrahor Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı  49
D. Çukurambar Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı  49
E. İstanbul Yolu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı  49
F. Beyoğlu/Tarlabaşı Kentsel Dönüşüm Projesi  49
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE
TESPİT AŞAMASI
I. 6306 SAYILI KANUN HAKKINDA TEMEL AÇIKLAMALAR  51
II. RİSKLİ YAPI TESPİT AŞAMASI  54
A. Riskli Yapının Tespiti  54
1. Riskli Yapı Kavramı  54
2. Riskli Yapının Tespitinde Yetki  55
a. İlgili Mevzuat  55
b. Riskli Yapının Malik veya Kanuni Temsilcisi Tarafından Tespiti  62
3. Riskli Yapı Başvurusu Yapabilecek Kişiler  63
4. Riskli Yapı Başvurusunun Yapılabileceği Yerler  64
5. Riskli Yapı Tespit Masrafları  64
6. Riskli Yapı Tespit Raporunun Düzenlenmesi  65
B. Riskli Yapı Tespitine İtiraz  65
C. Riskli Yapı Tespiti Üzerine Yapılacak İşlemler  68
D. Riskli Yapı Tespit Raporuna Karşı İdari Dava Açılması  69
1. Genel Olarak  69
2. Yürütmeyi Durdurma İstemi  70
3. Dava Açma Süresi  70
4. Dava Açma Hakkı  71
III. RİSKLİ ALAN TESPİT AŞAMASI  71
A. Riskli Alanın Tespiti  71
1. Riskli Alan Kavramı  71
2. Normal Usulde Riskli Alanın Tespiti  71
3. Ek Madde 1 Kapsamında Riskli Alan Tespiti  76
B. Riskli Alan Tespit Kararına Karşı Kanun Yolu  77
IV. REZERV YAPI ALANI TESPİT AŞAMASI  77
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARDA YIKIM İŞLEMLERİ İLE
YIKIM SONRASI UYGULAMA SÜRECİ
I. RİSKLİ YAPININ YIKIMI ÖNCESİNDE ANLAŞMA SÜRECİ  79
II. RİSKLİ YAPININ YIKIM SÜRECİ  83
A. Genel Olarak  83
B. Yıkım İşlemlerinde Kanuni Süreler  85
C. Yıkım Kararı Verilmesinde Yetki  85
D. Yıkım Kararına Karşı Kanun Yolu  85
III. Riskli Yapıların Güçlendirilmesi  85
IV. Uygulama İşlemleri  87
V. Kentsel Dönüşüm Uygulamasında Kamulaştırma İşlemleri  90
VI. Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahiplerine Konut ve İşyeri Verilmesi  92
VII. Yapılacak Yardımlar: Kira ve Faiz Desteği  92
A. İlgili Mevzuat  92
B. Kira Yardımına İlişkin Kılavuz  96
BEŞİNCİ BÖLÜM
5395 SAYILI BELEDİYE KANUNU KAPSAMINDA
KENTSEL DÖNÜŞÜM
I. Genel Olarak  115
II. İlgili Mevzuat  116
III. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri Uygulanma Sebepleri  120
IV. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlan Etme Koşulları  120
V. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerinde Yetki  121
VI. Belediyelere Tanınan İmar Yetkileri  122
VII. İmar Kanunu İle İlgili Özel Bir Düzenleme  122
ALTINCI BÖLÜM
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASINDA
SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI
I. Kanuna İlişkin Genel Soru ve Cevaplar  127
II. Kanunun Uygulamasına İlişkin Genel Hususlar  130
III. Hukuki Durum ve Süreç  132
IV. Bilgilendirme Süreçleri ve Vatandaşlar  133
V. Kanunun Uygulanmasında Çoğunluk Esası  134
VI. Riskli Binalar ve Riskli Alanların Belirlenmesi  135
VII. Riskli Alanlarda Uygulama Esasları  138
VIII. Kanunun Getirdiği Haklar ve Finansal Destek  141
IX. Bakanlığa Sorulan Diğer Bazı Sorular ve Cevapları  145
YEDİNCİ BÖLÜM
ADIM ADIM KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ
1. ADIM: Vatandaşın Risk Tespiti Yaptırması  147
2. ADIM: Riskli Tespit Edilen Yapılar  147
3. ADIM: Maliklere Tebligat Gönderilmesi  147
4. ADIM: Riskli Yapı Tespitine İtiraz  147
5. ADIM: Riskli Yapıların Yıktırılması  148
6. ADIM: Yıkım Süreci ve Kontrolü  148
7. ADIM: Bakanlıkça Yıkım Kararı  148
8. ADIM: Yıkım Sonrası Uygulama  148
9. ADIM: Nitelikli Çoğunluğun Sağlanması  149
10. ADIM: Satış ve Uygulama İşlemleri  149
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İMAR AFFI VE UYGULAMASI
I. İlgili Mevzuat  151
TEBLİĞ  154
II. Açıklamalar  160
A. İmar Affından Yararlanacak Yapılar  160
B. Yapı Kayıt Belgesi Alınması  160
1. Yapı Kayıt Sistemi  160
2. Başvuru Süresi  160
3. Yapı Kayıt Bedeli Ödenmesinde Süre  161
4. Yapı Kayıt Bedeli Miktarı  161
a. Mevzuat  161
b. Örnek Bedel Hesaplamaları  163
5. Yapı Kayıt Belgesi Müracaatının Yapılma Usulü  163
6. Yapı Kayıt Belgesinin Sağladığı Olanaklar  164
7. Yapı kayıt belgesi düzenlenemeyecek yapılar  166
8. İlgili Yapıların Hazineye veya Belediyeye Ait Taşınmazlar Üzerinde İnşa Edilmiş Olması  167
9. Yapı Kayıt Belgesinin Geçerli Olduğu Süre  167
10. Yalan ve Yanlış Beyan Halinde Yaptırım  167
III. İmar Affına Dair Gerekçeler  168
A. İmar Affı Düzenlemesinin Genel Gerekçesi  168
B. İmar Affı Düzenlemesine Dair Madde Gerekçesi  169
C. İmar Affı Tasarısı İle İlgili Plan ve Bütçe Komisyonunda Yapılan Görüşmeler  169
IV. 18/05/2018 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan 7143 Sayılı Kanunun İmar Konusuna Dair Diğer Önemli Düzenlemeleri  171
A. 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklikler  171
B. 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler  172
1. 7143 sayılı Kanun m. 18  172
2. 7143 sayılı Kanun m. 19  173
3. 7143 sayılı Kanun m. 20  174
4. 7143 sayılı Kanun m. 21  174
C. İstanbul/Sultanbeyli İlçesinin İmar Sorunlarının Çözümüne İlişkin Düzenlemeler  174
D. 7143 Sayılı Kanunun Yürürlüğüne Dair Hükümleri  177
V. İmar Affına İlişkin Sorular ve Cevapları  177
1. İmar Affının Amacı Nedir?  178
2. İmar Affı Hangi Yapıları Kapsayacak?  178
3. İmara Aykırı Yapılar İçin Hangi Tarihe Kadar Başvuru Yapılacak?  178
4. İmara Aykırı Yapılar İçin Başvurular Nereye Yapılacak?  178
5. İmar Affından Yararlanmak İçin Yapı Kayıt Belgesi Bedelinin Hangi Tarihe Kadar
Yatırılması Gerekiyor?  178
6. Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Bedeli Ne Kadar Tutuyor?  178
7. Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Bedeli Nasıl Hesaplanacak?  178
8. Yapı Kayıt Belgesi Alan Yapıların Tapuda Cins Değişikliği Yapılması ve Kat Mülkiyeti Kurulması Sırasında Ayrıca Ödenecek Bir Bedel Var mı?  178
9. Bu Bedeller Sabit midir?  179
10. Başvuru Bedeli Nereye Yatırılacak?  179
11. Bu Bedeller Ne Amaçla Kullanılacak?  179
12. Başvuru Koşullarını Yerine Getiren İmara Aykırı Yapıya Ne Tür Belge Verilecek?  179
13. Yapı Kayıt Belgesi Nedir?  179
14. Yapı Kayıt Belgesi Ne İşe Yarayacak?  179
15. Yapı Kayıt Belgesi İle Yapıya Tapu Alınıp, Kat Mülkiyeti Kurulabilecek mi?  179
16. Yapı Kayıt Belgesi Alan Binalar Belediyelere Ait Taşınmazlar Üzerine Yapılmışsa Nasıl Bir İşlem Yapılacak?  180
17. Yapı Kayıt Belgesi Nasıl Doldurulur?  180
18. Yapı Kayıt Belgesi İçin Yanlış Beyan Yapılırsa Ne Olur?  180
19. Yapı Kayıt Belgesi Alan Yapılar Hazineye Ait Taşınmazlar Üzerine Yapılmışsa Nasıl İşlem Yapılır?  180
20. Yapı Kayıt Belgesi Alan Yapılar 3. Kişilere Ait Özel Mülkiyet Taşınmazlarında Yapılmışsa Nasıl İşlem Yapılacak?  180
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ  181
Kentsel Dönüşüm Dilekçe Örneği  181
Belediye Yapı Proje Temin Dilekçe Örneği  183
Kentsel Dönüşüm İtiraz Dilekçesi  184
Kentsel Dönüşüm Kira Dilekçesi Örneği  185
Bina Ortak Karar Protokolünün Sunulması Dilekçesi  186
Kira Yardımı İle İlgili Dava Dilekçesi Örneği  187
İDARE VE BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI  189
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI  293
DANIŞTAY DAİRE KARARLARI  473
DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARLARI  1121
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  1179
YARGITAY DAİRE KARARLARI  1261
Yararlanılan Kaynaklar  1291
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020