Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Eser Sözleşmesi ve Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
(En Son Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları İle)
Şubat 2018 / 1. Baskı / 1280 Syf.
Fiyatı: 240.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Eser sözleşmesi, iki tarafa karşılıklı olarak borç yükleyen bir sözleşmedir. Eser sözleşmesine göre, yüklenici bir eser meydana getirmeyi, iş sahibi de bunun karşılığından bir bedel ödemeyi kabul eder. Bu çalışmada eser sözleşmesi ve eser sözleşmesinden kaynaklanan davalar konusunu incelemiş bulunmaktayız.

Eserde her konu bir bölüm halinde ele alınmıştır. Bölümün hemen altında o konu ile ilgili mevzuata yer verilmiştir. Mevzuat kısmının hemen altında konu ile ilgili açıklamalar yer almaktadır. Açıklamalar konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

Bu eser içtihat ağırlıklı bir çalışmadır. Bu eseri hazırlamamızdaki amaç, ilgili kişilerin Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay'ın ilgili daire kararları ile Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun son yıllarda vermiş olduğu yeni kararlara kolay ulaşmalarını sağlamaktır.


Konu Başlıkları
Eser Sözleşmesi
Anahtar Teslim İnşaat
Kat İrtifakının Kurulması
Kat Mülkiyetinin Kurulması
Kentsel Dönüşüm
Barkod: 9789750246708
Yayın Tarihi: Şubat 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1280
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Birinci Bölüm
ESER SÖZLEŞMESİ
I. GENEL OLARAK  17
Mevzuat  17
Açıklamalar  17
II. İNŞAAT RUHSATI (YAPI İZİN BELGESİ) ALINMASI  18
Mevzuat  18
Açıklamalar  18
III. İHTİLAF HALİNDE UYGULANACAK MEVZUAT  21
IV. ESER SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI  21
1. İşsahibi  21
2. Yüklenici  22
V. ESER SÖZLEŞMESİNİN KONUSU VE NİTELİĞİ  22
VI. ESER SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI  22
1. Tarafların Anlaşması  23
2. Bir Eser Meydana Getirme  23
3. Bir Bedel Ödeme  23
İkinci Bölüm
ESER SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI
I. SÖZLEŞMENİN KURULMASI  25
Mevzuat  25
Açıklamalar  25
1. Ehliyet Koşulu  25
2. İrade Koşulu  25
3. İçerikte Anlaşma Koşulu  26
4. Neden Koşulu  26
5. Şekil Koşulu  26
II. SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ  27
Mevzuat  27
Açıklamalar  27
III. SÖZLEŞMENİN TAPU SİCİLİNE ŞERHİ  27
Mevzuat  27
Açıklamalar  28
IV. SÖZLEŞME METNİNİN TÜRKÇE OLARAK DÜZENLENMESİ  28
V. SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİN KANITLANMASI  28
Mevzuat  28
Açıklamalar  29
Üçüncü Bölüm
ESER SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI
I. GENEL  31
Mevzuat  31
II. YÜKLENİCİNİN BORÇLARI  32
A. Yüklenicinin Ana Borçları  32
1. Yüklenicinin Eser Meydana Getirme Borcu  32
2. Meydana Getirilen Eseri Teslim Borcu  32
B. Yüklenicinin Ana Borcuna Bağlı Yan Borçları  34
1. Sadakat ve Özen Borcu  34
2. Meslekî ve Teknik Kurallara Uygun Davranma Borcu  34
3. Eseri Bizzat Yapma veya Yönetimi Altında Yaptırma Borcu  34
4. Araç ve Gereçleri Sağlama Borcu  36
5. Malzeme Temin Etme Borcu  36
6. Önemli Hususları İhbar Borcu  37
7. İşe Zamanında Başlama ve Yürütme Borcu  37
8. Katma Değer Vergisini Tahsil Etme ve Ödeme Borcu  38
9. Fatura Düzenleme Borcu  39
10. Eseri Ayıpsız Yapma Borcu  40
III. İŞ SAHİBİNİN BORÇLARI  40
Mevzuat  40
Açıklamalar  41
1. Bedeli Ödeme Zamanı  42
2. Bedeli Ödeme Yeri  43
3. Bedelin Çeşitleri  44
4. Ödemezlik Def’i  46
5. Ödemenin Kanıtlanması  46
6. Bedelde Zamanaşımı  46
Dördüncü Bölüm
YÜKLENİCİNİN ESERDEKİ AYIP NEDENİYLE SORUMLULUĞU
MEVZUAT  47
AÇIKLAMALAR  48
1. Ayıp Nedeniyle Sorumluluğun Koşulları  48
2. İş Sahibinin, Eserin Ayıplı Teslimi Halinde Kullanabileceği Haklar  49
a. Sözleşmeden Dönme Hakkı  49
b. Bedelden İndirim İsteme Hakkı  50
c. Eserin Ücretsiz Onarılmasını İsteme Hakkı  51
d. Tazminat İsteme Hakkı  51
3. Ayıplı İşlerde Zamanaşımı  51
Beşinci Bölüm
ESER SÖZLEŞMESİNDE TEMERRÜT
I. GENEL  53
II. ALACAKLI TEMERRÜDÜ  53
1. Alacaklı Temerrüt Koşulları  53
2. Alacaklı Temerrüdünün Sonuçları  53
III. BORÇLU TEMERRÜDÜ  54
Mevzuat  54
Açıklamalar  56
IV. BORÇLU TEMERRÜDÜNÜN SONUÇLARI  56
1. Borçlu Temerrüdü Sonrası Süre  56
2. Alacaklının Seçimlik Hakları  57
a. Aynen İfayı Beklemek  57
b. Nama İfayı Talep Etmek  57
c. Gecikme Tazminatı  58
d. Ceza Koşulu  58
V. TASFİYE  59
1. Ani Edimli Eser Sözleşmelerinde Tasfiye  59
2. Sürekli Edimli Sözleşmelerde Tasfiye  60
3. Tasfiyede Zamanaşımı  60
VI. OLUMSUZ (MENFİ) ZARAR  61
VII. OLUMLU (MÜSBET) ZARAR  61
VIII. TAZMİNAT KARŞILIĞI FESİH  62
IX. MANEVİ TAZMİNAT  62
X. FAİZ  63
XI. MUNZAM ZARAR  63
XII. ÖZEL HALLER  64
A. Eksik İşler ve Bedeli  64
B. Sözleşme Dışı Yapılan İşler  64
1. Sözleşmesiz İşler  64
2. Sözleşme Fazlası İşler  65
3. Sözleşmesiz ve Sözleşme Fazlası İşlerde Zamanaşımı  65
Altıncı Bölüm
ALACAĞIN DEVRİ VE İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN DÖNMENİN
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ
I. GENEL OLARAK  67
Mevzuat  67
Açıklamalar  69
II. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE ALACAĞIN DEVRİ  69
Yedinci Bölüm
İŞ SAHİBİNİN VE YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU
MEVZUAT  71
AÇIKLAMALAR  72
I. Yapı Malikinin Sorumluluğu  73
II. İş Sahibinin Sorumluluğu  73
III. Yüklenicinin Sorumluluğu  73
Sekizinci Bölüm
ESER SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
I. GENEL OLARAK  75
Mevzuat  75
Açıklamalar  76
II. ESER SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME NEDENLERİ  76
1. Eser Sözleşmesinin İfa Nedeniyle Sona Ermesi  76
2. Eser Sözleşmesinin Anlaşma İle Sona Ermesi  76
3. Borç Ödemeden Aciz Nedeniyle Sona Ermesi  76
4. Eser Sözleşmesinin İmkansızlık Nedeniyle Sona Ermesi  77
5. Eser Sözleşmesinde Kararlaştırılan Cezanın Ödenmesi Sureti ile Sona Erme  77
6. Eser Sözleşmesinde Kararlaştırıldığı Şekilde İşe Zamanında Başlama ve Gecikme Nedeni ile Sona Erme  77
7. Eser Sözleşmesinde Kararlaştırılan İşin Açıkça Ayıplı Yapılması ve Sözleşmeye Aykırı Yapılması Nedeniyle Sona Erme  77
8. Eserdeki Ayıp Nedeni ile Sözleşmenin Sona Ermesi  78
9. Eser Sözleşmesinin Bedelden Kaynaklanan Nedenlerle Sona Ermesi  78
10. Eser Sözleşmesinin Tazminat Karşılığı Sona Erdirilmesi  78
11. İş Sahibinin Öncelikli Edimini Yerine Getirmemesi veya Bedeli Ödemede Temerrüdü Nedeni ile Sona Erme  78
12. Eser Sözleşmesinin Yüklenicinin Eseri Teslimde Temerrüdü Nedeni ile Sona Ermesi  79
Dokuzuncu Bölüm
ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARDA
YARGI YOLU, GÖREV VE YETKİ
I. YARGI YOLU  81
Mevzuat  81
Açıklamalar  81
İlgili Yargıtay Kararı  82
II. GÖREV  82
Mevzuat  82
Açıklamalar  83
Görev ile İlgili Bir Karar  84
Mevzuat  90
Açıklama  90
III. YETKİ  94
Mevzuat  94
Açıklamalar  95
Onuncu Bölüm
KANUN YOLLARI
I. GENEL OLARAK  97
II. OLAĞAN KANUN YOLLARI  97
A. İstinaf  97
Mevzuat  97
Açıklamalar  98
B. Temyiz  101
Mevzuat  101
Açıklamalar  101
III. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLU (YARGILAMANIN İADESİ)  104
Mevzuat  104
Açıklamalar  105
Onbirinci Bölüm
YARGILAMA GİDERLERİ
I. YARGILAMA GİDERLERİNİN KAPSAMI  109
Mevzuat  109
Açıklamalar  110
1. Yargılama Harçları  110
2. Yargılama Giderleri  111
3. Vekâlet Ücreti  112
II. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ  112
1. Dava Açılması Halinde Yargılama Harç ve Giderleri  112
2. Kanun Yollarına Müracaat Halinde Yargılama Harç ve Giderleri  115
Onikinci Bölüm
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE
DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ OLAN HUSUSLAR
MEVZUAT  119
AÇIKLAMALAR  119
Onüçüncü Bölüm
KAT İRTİFAKI
I. KAT İRTİFAKININ KURULMASI  123
Mevzuat  123
Açıklamalar  123
II. KAT İRTİFAKININ KURULMASININ ŞARTLARI  123
Ondördüncü Bölüm
KAT MÜLKİYETİ
I. KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI  127
Mevzuat  127
Açıklamalar  128
II. DOĞRUDAN KAT MÜLKİYETİ KURULMASI  128
İstenen Belgeler  128
III. KAT İRTİFAKININ KAT MÜLKİYETİNE ÇEVRİLMESİ  130
İstenen Belgeler  130
İşlem Aşamaları  130
Onbeşinci Bölüm
KENTSEL DÖNÜŞÜM
MEVZUAT  133
AÇIKLAMA  133
1. Vatandaşın Risk Tespitini Yaptırması  133
2. Riskli Olduğu Tespit Edilen Yapılar  133
3. Maliklere Tebligat Gönderilmesi  134
4. Riskli Yapı Tespitine İtiraz  134
5. Riskli Yapıların Yıktırılması  134
6. Yıkım Süreci ve Kontrolü  134
7. Bakanlıkça Yıkım Kararı  134
8. Yıkım Sonrası Uygulama  135
9. Nitelikli Çoğunluğun Sağlanması  135
10. Satış ve Tahsis İşlemleri  135
İLGİLİ KARARLARI
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  139
YARGITAY İLGİLİ DAİRE KARARLARI  157
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  1173
EKLER
ÖRNEK DAVA DİLEKÇELERİ  1185
Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak Davası Dilekçesi  1185
Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Olarak Belirsiz Alacak Dava Dilekçesi  1189
Eser Sözleşmesine Dayalı Eksik ve Hatalı İşlerden Kaynaklı Tazminat Davası Dilekçesi  1191
Eser Sözleşmelerinde Ayıplı ve Eksik İşler Bedelinin Tahsiline İlişkin Dava Dilekçesi  1193
Arsa Payı Karşılığı İnşaat ve Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan
Gecikme Nedeni İle Fesih Dava Dilekçesi  1196
Taşınmaz Mal Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin
Feshine ve Kira Alacağına İlişkin Dava Dilekçesi  1198
Dava Dilekçesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali)  1200
ÖRNEK TENSİP TUTANAKLARI  1201
Tensip Tutanağı  1201
Tensip Tutanağı  1205
Ön İnceleme Duruşması Tensip Tutanağı  1208
ÖRNEK CEVAP DİLEKÇELERİ  1211
Davaya Cevap ve Karşı Dava Dilekçesi  1211
Cevap Dilekçesi  1213
Cevap Dilekçesi  1215
Cevaba Cevap Dilekçesi  1218
Cevaba Cevap Dilekçesi  1219
Beyan Dilekçesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak Davası)  1220
ÖRNEK ÖN İNCELEME VE TAHKİKAT DURUŞMA TUTANAKLARI  1221
Ön İnceleme ve Tahkikat Duruşma Tutanağı  1221
Ön İnceleme ve Tahkikat Duruşma Tutanağı  1223
ÖRNEK KEŞİF TUTANAKLARI  1226
Keşif Tutanağı  1228
ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI  1230
Bilirkişi Raporu  1230
Bilirkişi Raporu  1231
ÖRNEK ISLAH DİLEKÇELERİ  1232
Islah Dilekçesi  1232
Islah Dilekçesi  1233
ÖRNEK MAHKEME KARARLARI  1234
Gerekçeli Mahkeme Kararı  1234
Gerekçeli Mahkeme Kararı  1237
ÖRNEK İSTİNAF DİLEKÇELERİ  1239
İstinaf Dilekçesi  1239
İstinaf Dilekçesi  1241
İstinaf Dilekçesi  1244
İstinaf Dilekçesine Cevap Dilekçesi  1246
İstinaf Dilekçesine Cevap Dilekçesi  1248
ÖRNEK TEMYİZ DİLEKÇESİ  1250
Temyiz Dilekçesi  1250
KONU İLE İLGİLİ ÖRNEK SÖZLEŞME METİNLERİ  1253
Eser Sözleşmesi Örneği  1253
Eser Sözleşmesi  1253
Eser Sözleşmesi Örneği  1255
Eser (İnşaat) Sözleşmesi  1255
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği  1257
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  1257
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği  1260
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  1260
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği  1264
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  1264
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği  1267
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  1267
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği  1272
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  1272
Yararlanılan Kaynaklar  1275
Kavramlar Dizini  1279
 


Zeynep Dönmez ...
Kasım 2018
55.00 TL
Sepete Ekle
Hilal Daver
Kasım 2018
30.00 TL
Sepete Ekle
Mutlu Dinç
Ekim 2018
429.20 TL
İndirimli: 299.90 TL (%30)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Birinci Bölüm
ESER SÖZLEŞMESİ
I. GENEL OLARAK  17
Mevzuat  17
Açıklamalar  17
II. İNŞAAT RUHSATI (YAPI İZİN BELGESİ) ALINMASI  18
Mevzuat  18
Açıklamalar  18
III. İHTİLAF HALİNDE UYGULANACAK MEVZUAT  21
IV. ESER SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI  21
1. İşsahibi  21
2. Yüklenici  22
V. ESER SÖZLEŞMESİNİN KONUSU VE NİTELİĞİ  22
VI. ESER SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI  22
1. Tarafların Anlaşması  23
2. Bir Eser Meydana Getirme  23
3. Bir Bedel Ödeme  23
İkinci Bölüm
ESER SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI
I. SÖZLEŞMENİN KURULMASI  25
Mevzuat  25
Açıklamalar  25
1. Ehliyet Koşulu  25
2. İrade Koşulu  25
3. İçerikte Anlaşma Koşulu  26
4. Neden Koşulu  26
5. Şekil Koşulu  26
II. SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ  27
Mevzuat  27
Açıklamalar  27
III. SÖZLEŞMENİN TAPU SİCİLİNE ŞERHİ  27
Mevzuat  27
Açıklamalar  28
IV. SÖZLEŞME METNİNİN TÜRKÇE OLARAK DÜZENLENMESİ  28
V. SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİN KANITLANMASI  28
Mevzuat  28
Açıklamalar  29
Üçüncü Bölüm
ESER SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI
I. GENEL  31
Mevzuat  31
II. YÜKLENİCİNİN BORÇLARI  32
A. Yüklenicinin Ana Borçları  32
1. Yüklenicinin Eser Meydana Getirme Borcu  32
2. Meydana Getirilen Eseri Teslim Borcu  32
B. Yüklenicinin Ana Borcuna Bağlı Yan Borçları  34
1. Sadakat ve Özen Borcu  34
2. Meslekî ve Teknik Kurallara Uygun Davranma Borcu  34
3. Eseri Bizzat Yapma veya Yönetimi Altında Yaptırma Borcu  34
4. Araç ve Gereçleri Sağlama Borcu  36
5. Malzeme Temin Etme Borcu  36
6. Önemli Hususları İhbar Borcu  37
7. İşe Zamanında Başlama ve Yürütme Borcu  37
8. Katma Değer Vergisini Tahsil Etme ve Ödeme Borcu  38
9. Fatura Düzenleme Borcu  39
10. Eseri Ayıpsız Yapma Borcu  40
III. İŞ SAHİBİNİN BORÇLARI  40
Mevzuat  40
Açıklamalar  41
1. Bedeli Ödeme Zamanı  42
2. Bedeli Ödeme Yeri  43
3. Bedelin Çeşitleri  44
4. Ödemezlik Def’i  46
5. Ödemenin Kanıtlanması  46
6. Bedelde Zamanaşımı  46
Dördüncü Bölüm
YÜKLENİCİNİN ESERDEKİ AYIP NEDENİYLE SORUMLULUĞU
MEVZUAT  47
AÇIKLAMALAR  48
1. Ayıp Nedeniyle Sorumluluğun Koşulları  48
2. İş Sahibinin, Eserin Ayıplı Teslimi Halinde Kullanabileceği Haklar  49
a. Sözleşmeden Dönme Hakkı  49
b. Bedelden İndirim İsteme Hakkı  50
c. Eserin Ücretsiz Onarılmasını İsteme Hakkı  51
d. Tazminat İsteme Hakkı  51
3. Ayıplı İşlerde Zamanaşımı  51
Beşinci Bölüm
ESER SÖZLEŞMESİNDE TEMERRÜT
I. GENEL  53
II. ALACAKLI TEMERRÜDÜ  53
1. Alacaklı Temerrüt Koşulları  53
2. Alacaklı Temerrüdünün Sonuçları  53
III. BORÇLU TEMERRÜDÜ  54
Mevzuat  54
Açıklamalar  56
IV. BORÇLU TEMERRÜDÜNÜN SONUÇLARI  56
1. Borçlu Temerrüdü Sonrası Süre  56
2. Alacaklının Seçimlik Hakları  57
a. Aynen İfayı Beklemek  57
b. Nama İfayı Talep Etmek  57
c. Gecikme Tazminatı  58
d. Ceza Koşulu  58
V. TASFİYE  59
1. Ani Edimli Eser Sözleşmelerinde Tasfiye  59
2. Sürekli Edimli Sözleşmelerde Tasfiye  60
3. Tasfiyede Zamanaşımı  60
VI. OLUMSUZ (MENFİ) ZARAR  61
VII. OLUMLU (MÜSBET) ZARAR  61
VIII. TAZMİNAT KARŞILIĞI FESİH  62
IX. MANEVİ TAZMİNAT  62
X. FAİZ  63
XI. MUNZAM ZARAR  63
XII. ÖZEL HALLER  64
A. Eksik İşler ve Bedeli  64
B. Sözleşme Dışı Yapılan İşler  64
1. Sözleşmesiz İşler  64
2. Sözleşme Fazlası İşler  65
3. Sözleşmesiz ve Sözleşme Fazlası İşlerde Zamanaşımı  65
Altıncı Bölüm
ALACAĞIN DEVRİ VE İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN DÖNMENİN
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ
I. GENEL OLARAK  67
Mevzuat  67
Açıklamalar  69
II. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE ALACAĞIN DEVRİ  69
Yedinci Bölüm
İŞ SAHİBİNİN VE YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU
MEVZUAT  71
AÇIKLAMALAR  72
I. Yapı Malikinin Sorumluluğu  73
II. İş Sahibinin Sorumluluğu  73
III. Yüklenicinin Sorumluluğu  73
Sekizinci Bölüm
ESER SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
I. GENEL OLARAK  75
Mevzuat  75
Açıklamalar  76
II. ESER SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME NEDENLERİ  76
1. Eser Sözleşmesinin İfa Nedeniyle Sona Ermesi  76
2. Eser Sözleşmesinin Anlaşma İle Sona Ermesi  76
3. Borç Ödemeden Aciz Nedeniyle Sona Ermesi  76
4. Eser Sözleşmesinin İmkansızlık Nedeniyle Sona Ermesi  77
5. Eser Sözleşmesinde Kararlaştırılan Cezanın Ödenmesi Sureti ile Sona Erme  77
6. Eser Sözleşmesinde Kararlaştırıldığı Şekilde İşe Zamanında Başlama ve Gecikme Nedeni ile Sona Erme  77
7. Eser Sözleşmesinde Kararlaştırılan İşin Açıkça Ayıplı Yapılması ve Sözleşmeye Aykırı Yapılması Nedeniyle Sona Erme  77
8. Eserdeki Ayıp Nedeni ile Sözleşmenin Sona Ermesi  78
9. Eser Sözleşmesinin Bedelden Kaynaklanan Nedenlerle Sona Ermesi  78
10. Eser Sözleşmesinin Tazminat Karşılığı Sona Erdirilmesi  78
11. İş Sahibinin Öncelikli Edimini Yerine Getirmemesi veya Bedeli Ödemede Temerrüdü Nedeni ile Sona Erme  78
12. Eser Sözleşmesinin Yüklenicinin Eseri Teslimde Temerrüdü Nedeni ile Sona Ermesi  79
Dokuzuncu Bölüm
ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARDA
YARGI YOLU, GÖREV VE YETKİ
I. YARGI YOLU  81
Mevzuat  81
Açıklamalar  81
İlgili Yargıtay Kararı  82
II. GÖREV  82
Mevzuat  82
Açıklamalar  83
Görev ile İlgili Bir Karar  84
Mevzuat  90
Açıklama  90
III. YETKİ  94
Mevzuat  94
Açıklamalar  95
Onuncu Bölüm
KANUN YOLLARI
I. GENEL OLARAK  97
II. OLAĞAN KANUN YOLLARI  97
A. İstinaf  97
Mevzuat  97
Açıklamalar  98
B. Temyiz  101
Mevzuat  101
Açıklamalar  101
III. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLU (YARGILAMANIN İADESİ)  104
Mevzuat  104
Açıklamalar  105
Onbirinci Bölüm
YARGILAMA GİDERLERİ
I. YARGILAMA GİDERLERİNİN KAPSAMI  109
Mevzuat  109
Açıklamalar  110
1. Yargılama Harçları  110
2. Yargılama Giderleri  111
3. Vekâlet Ücreti  112
II. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ  112
1. Dava Açılması Halinde Yargılama Harç ve Giderleri  112
2. Kanun Yollarına Müracaat Halinde Yargılama Harç ve Giderleri  115
Onikinci Bölüm
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE
DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ OLAN HUSUSLAR
MEVZUAT  119
AÇIKLAMALAR  119
Onüçüncü Bölüm
KAT İRTİFAKI
I. KAT İRTİFAKININ KURULMASI  123
Mevzuat  123
Açıklamalar  123
II. KAT İRTİFAKININ KURULMASININ ŞARTLARI  123
Ondördüncü Bölüm
KAT MÜLKİYETİ
I. KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI  127
Mevzuat  127
Açıklamalar  128
II. DOĞRUDAN KAT MÜLKİYETİ KURULMASI  128
İstenen Belgeler  128
III. KAT İRTİFAKININ KAT MÜLKİYETİNE ÇEVRİLMESİ  130
İstenen Belgeler  130
İşlem Aşamaları  130
Onbeşinci Bölüm
KENTSEL DÖNÜŞÜM
MEVZUAT  133
AÇIKLAMA  133
1. Vatandaşın Risk Tespitini Yaptırması  133
2. Riskli Olduğu Tespit Edilen Yapılar  133
3. Maliklere Tebligat Gönderilmesi  134
4. Riskli Yapı Tespitine İtiraz  134
5. Riskli Yapıların Yıktırılması  134
6. Yıkım Süreci ve Kontrolü  134
7. Bakanlıkça Yıkım Kararı  134
8. Yıkım Sonrası Uygulama  135
9. Nitelikli Çoğunluğun Sağlanması  135
10. Satış ve Tahsis İşlemleri  135
İLGİLİ KARARLARI
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  139
YARGITAY İLGİLİ DAİRE KARARLARI  157
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  1173
EKLER
ÖRNEK DAVA DİLEKÇELERİ  1185
Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak Davası Dilekçesi  1185
Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Olarak Belirsiz Alacak Dava Dilekçesi  1189
Eser Sözleşmesine Dayalı Eksik ve Hatalı İşlerden Kaynaklı Tazminat Davası Dilekçesi  1191
Eser Sözleşmelerinde Ayıplı ve Eksik İşler Bedelinin Tahsiline İlişkin Dava Dilekçesi  1193
Arsa Payı Karşılığı İnşaat ve Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan
Gecikme Nedeni İle Fesih Dava Dilekçesi  1196
Taşınmaz Mal Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin
Feshine ve Kira Alacağına İlişkin Dava Dilekçesi  1198
Dava Dilekçesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali)  1200
ÖRNEK TENSİP TUTANAKLARI  1201
Tensip Tutanağı  1201
Tensip Tutanağı  1205
Ön İnceleme Duruşması Tensip Tutanağı  1208
ÖRNEK CEVAP DİLEKÇELERİ  1211
Davaya Cevap ve Karşı Dava Dilekçesi  1211
Cevap Dilekçesi  1213
Cevap Dilekçesi  1215
Cevaba Cevap Dilekçesi  1218
Cevaba Cevap Dilekçesi  1219
Beyan Dilekçesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak Davası)  1220
ÖRNEK ÖN İNCELEME VE TAHKİKAT DURUŞMA TUTANAKLARI  1221
Ön İnceleme ve Tahkikat Duruşma Tutanağı  1221
Ön İnceleme ve Tahkikat Duruşma Tutanağı  1223
ÖRNEK KEŞİF TUTANAKLARI  1226
Keşif Tutanağı  1228
ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI  1230
Bilirkişi Raporu  1230
Bilirkişi Raporu  1231
ÖRNEK ISLAH DİLEKÇELERİ  1232
Islah Dilekçesi  1232
Islah Dilekçesi  1233
ÖRNEK MAHKEME KARARLARI  1234
Gerekçeli Mahkeme Kararı  1234
Gerekçeli Mahkeme Kararı  1237
ÖRNEK İSTİNAF DİLEKÇELERİ  1239
İstinaf Dilekçesi  1239
İstinaf Dilekçesi  1241
İstinaf Dilekçesi  1244
İstinaf Dilekçesine Cevap Dilekçesi  1246
İstinaf Dilekçesine Cevap Dilekçesi  1248
ÖRNEK TEMYİZ DİLEKÇESİ  1250
Temyiz Dilekçesi  1250
KONU İLE İLGİLİ ÖRNEK SÖZLEŞME METİNLERİ  1253
Eser Sözleşmesi Örneği  1253
Eser Sözleşmesi  1253
Eser Sözleşmesi Örneği  1255
Eser (İnşaat) Sözleşmesi  1255
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği  1257
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  1257
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği  1260
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  1260
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği  1264
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  1264
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği  1267
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  1267
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği  1272
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  1272
Yararlanılan Kaynaklar  1275
Kavramlar Dizini  1279
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018