Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Avukatlık Hukuku
(11.07.2020 Tarih ve 7249 Sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Dikkate Alınarak Hazırlanmıştır).
Ocak 2021 / 1. Baskı / 1192 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 260.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

11.07.2020 tarihinde 7249 sayılı Kanunla Avukatlık Kanunu'nda kapsamlı değişiklikler meydana gelmiştir. Kitap, bu değişiklikler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Kitap daha çok uygulamaya yönelik hazırlanarak, bu kapsamdaki bilgilere yer verilmiş, örneğin barolar ve Türkiye Barolar Birliği'yle ilgili düzenlemeler kitapta yer almamıştır. Kısacası, fiilen avukatlık mesleğini yapan kişilere gerekli olan bilgilere yer verilmiştir. Kitapta aranan konuların daha rahat bulunabilmesi için kanun sistematiği yerine, konu başlıkları A'dan Z'ye sıralanmak suretiyle kitaba alınmıştır.

Bu kitap, içtihat ağırlıklı bir çalışmadır ve konu hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacı olan kişiler için hazırlanmıştır. Asıl amaç, ilgili kişilerin Yargıtay'ın son yıllarda vermiş olduğu yeni içtihatlara sistematik olarak kolay ulaşmalarını sağlamaktır. Bu nedenle emsal kararlar yeni tarihliden eski tarihliye göre özetlenerek sıralanmıştır.

Konu Başlıkları
Avukatlık Hukuku
Konu İle İlgili Örnekler
Yargıtay Emsal Kararları
Barkod: 9789750262371
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1192
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
 Sunuş  6
AVUKATLIK HUKUKU
 Avukat İçin E–Duruşma Uygulaması  35
 Avukat Olabilmek İçin Aranan Şartlar  36
 Avukat ve Avukatlığın Tanımı  37
 Avukat Yanında veya Bir Avukat Ortaklığında Çalışan İşçi Avukat  37
 Avukata Karşı Açılacak Olan Tazminat Davalarında Süre  39
 Avukata Karşı İşlenen Suçlar  40
 Avukata Verilen Vekâletnamede Özel Yetki Bulunmasını Gerektiren Hâller  40
 Avukatın Arabulucu Olabilmesi İçin Aranan Şartlar  41
 Avukatın Asıl Görüşmelerini Bürosunda Yapma Yükümlülüğü  42
 Avukatın Avukatlık Sıfatını Geçici Olarak Kaybetmesi Nedeniyle Avukatlık Sözleşmesinin Sona Ermesi  43
 Avukatın Avukatlık Sıfatını Kaybetmesi Nedeniyle Avukatlık Sözleşmesinin Sona Ermesi  44
 Avukatın Azledilmesi Halinde Avukatlık Ücreti  44
 Avukatın Baro Bölgesinde Büro Edinme Yükümlülüğü  47
 Avukatın Baro Kart Alması ve Kullanması  49
 Avukatın Baro Keseneğini (Aidatını) Ödeme Yükümlülüğü  50
 Avukatın Baro Yönetim Kuruluna Karşı Özel Görevleri  50
 Avukatın Baroya Kayıt Olma Yükümlülüğü  51
 Avukatın Bazı Durumlarda Tebligat Yapabilme Hakkı  52
 Avukatın Berat Eden Sanık Müdafii Olarak Mahkeme Tarafından Hükmedilen Vekâlet Ücreti Tahsil Etmesi  54
 Avukatın CMK Görevlendirmesinde Yapması Gereken İşlemler  55
 Avukatın Çekişmeli Hakları Edinme Yasağı  56
 Avukatın Dikkat Etmesi Gereken Hususlar  57
 Avukatın Dosya Saklaması ve Hapis Hakkı  57
 Avukatın Dosya Tutma Yükümlülüğü  58
 Avukatın Dosyayı İnceleme ve Dosyadan Örnek Alma Hakkı  59
 Avukatın Duruşmalara Resmi Kılık ve Kıyafetle Çıkma Yükümlülüğü  61
 Avukatın İş Edinmek İçin Aracı Kullanma Yasağı  62
 Avukatın İş Sahibine Karşı Hukuki Sorumluluğu  62
 Avukatın İş Sahibini Aydınlatma Yükümlülüğü  63
 Avukatın İş Sahibinin Talimatlarına Uyma Yükümlülüğü  64
 Avukatın İşini Özen ve Sadakat İle Yapma Yükümlülüğü  65
 Avukatın Kamu Kurumunda Memur Avukat Olarak Çalışması  66
 Avukatın Kayıtlı Bulunduğu Baro Genel Kuruluna Katılma Yükümlülüğü  66
 Avukatın Kendisine Teklif Olunan İşi Sebep Göstermeden Reddetme Hakkı  67
 Avukatın Muvafakatı İle Başka Avukatların Dosyaya Vekâletname Sunması  69
 Avukatın Müdafi Olarak Şüpheli veya Sanık İle Görüşme Hakkı  69
 Avukatın Onurlu Bir Şekilde Görev Yapma Yükümlülüğü  70
 Avukatın Peşin Ücret, Masraf ve Gider Avanslarını Almadan İşe Başlamama Hakkı  71
 Avukatın Reklâm Yapma Yasağı  72
 Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğü  73
 Avukatın Sosyal Güvenlik Kurumuna Kayıt Olma ve Prim Ödeme Yükümlülüğü  74
 Avukatın Takip Ettiği Dava veya İş İle İlgili Vekâletname Sunma Yükümlülüğü  76
 Avukatın Tanıklık Etmekten Çekinme Hakkı  78
 Avukatın Uygun Bulmadığı veya Haksız Gördüğü İşi Ret Etme Hakkı  78
 Avukatın Ücret Alacağı İle İlgili Faiz Talebi  81
 Avukatın Ücret Talep Etme Hakkı  82
 Avukatın Ücreti ve Yapmış Olduğu Diğer Giderler İle İlgili Hapis Hakkı  83
 Avukatın Üstlenmiş Olduğu İşi Bizzat veya Tevkil Yolu İle Takip Etme Hak ve Yükümlülüğü  85
 Avukatın Üstlenmiş Olduğu İşi Sonuna Kadar Takip Etme Yükümlülüğü  88
 Avukatın Vekillikten Çekilme (İstifa Etme) Hakkı  88
 Avukatın Vekillikten Çekilmesi Halinde Avukatlık Ücreti  90
 Avukatın Vergi Dairesine Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü  91
 Avukatın Yargıtay’a Gelen Dosya İle İlgili Öncelik Talebi  92
 Avukatlar Günü  93
 Avukatlar Hakkındaki Yapılan Ceza Soruşturması  94
 Avukatlar Hakkındaki Yapılan Disiplin Soruşturması  99
 Avukatlar Yardımlaşma Sandığı  108
 Avukatlara ve Baroya Tahsis Edilecek Yerler  109
 Avukatların Adli Yardım Hizmeti  110
 Avukatların Avukat Hakları Merkezine Yapılacak Başvuruları  114
 Avukatların Birlikte veya Avukat Ortaklığı Şeklinde Çalışmaları  114
 Avukatların E–Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme Zorunluluğu  116
 Avukatların Görevleri ve Rolleri  117
 Avukatların Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme Yükümlülüğü  118
 Avukatların Sundukları Vekâletnameye veya Vekâletname Suretine Veyahut da Yetki Belgelerine Baro Pulu Yapıştırmak Zorunluluğu  120
 Avukatlığın Kayıtlı Olunan Yer Dışında Sürekli Olarak Başka Bölgede Yapılaması Yasağı  122
 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Dayanılarak Karşı Tarafa Yüklenecek Olan Vekâlet Ücretinin Avukata Ait Olduğuna Dair Anayasa Mahkemesi Kararı  122
 Avukatlık Kanunu’nun 35/A Maddesine Göre Uzlaştırma Görevi  130
 Avukatlık Mesleğine Kabul Edilemeyecek Olan Kişiler  135
 Avukatlık Meslek Kurallarına Uyma Yükümlülüğü  136
 Avukatlık Ruhsatnamesi, Kimlik Kartı ve Avukatın Yemin Etmesi  137
 Avukatlık Sözleşmesi ve Sözleşme Yapma Ehliyeti  139
 Avukatlık Sözleşmesinin İşin Yerine Getirilmesi Nedeniyle Sona Ermesi  142
 Avukatlık Sözleşmesinin Kapsamı ve Unsurları  145
 Avukatlık Sözleşmesinin Karşılıklı Anlaşma veya Sürenin Dolması Nedeniyle Sona Ermesi  146
 Avukatlık Sözleşmesinin Taraflardan Birinin Ölüm, Ehliyetin Kaybedilmesi ve iflas Etmesi Nedeniyle Sona Ermesi  146
 Avukatlık Stajı Hakkında Kısa Bilgi  148
 Avukatlık Tekeli (Sadece Avukatların Yapabilecekleri İşler)  151
 Avukatlık Ücret Alacağı İçin İhtiyati Haciz Talebi  152
 Avukatlık Ücret Alacağında İcra ve İnkâr Tazminatı Talebi  153
 Avukatlık Ücret Alacağında Zamanaşımı Süresi  154
 Avukatlık Ücret Alacağının Hukuki Niteliği  154
 Avukatlık Ücret Alacağının Rüçhanlı (Öncelikli) Alacak Olması  155
 Avukatlık Ücret Uyuşmazlıklarında Görevli Mahkeme  156
 Avukatlık Ücret Uyuşmazlıklarında Yetkili Mahkeme  157
 Avukatlık Ücreti (Akdi Vekâlet Ücreti)  158
 Avukatlık Ücretinde Özel Kanunlardan Doğan Kısıtlamalar  162
 Avukatlık Ücretinin Ödenmemesi Halinde Yapılacak İşlemler  164
 Baro Seçimleri  164
 Barolar Tarafından Yapılacak Görevlendirmeler  165
 Baroların Kurulması ve Çoklu Baro  170
 Baroların Kuruluş, Nitelik ve Görevleri  173
 İş Sahibinin Adres Değişikliğini Avukatına Bildirme Yükümlülüğü  174
 İş Sahibinin Avukata Masraf ve Gider Avansı Verme Yükümlülüğü  175
 İş Sahibinin Avukatı Azil Hakkı  176
 İş Sahibinin Avukatına Vekâletname Verme Yükümlülüğü  177
 İş Sahibinin İşe Başka Avukatları Dâhil Etme Hakkı  179
 Kanuni Vekâlet Ücreti (Karşı Taraf Vekâlet Ücreti)  182
 Mahkeme Tarafından Hükmedilen Karşı Taraf Vekâlet Ücreti  200
 Müşavir Olarak Çalışan Avukat  202
 Sözleşmeli Avukat Bulundurmak Zorunda Olanlar  202
 Stajyerler ve Avukatlık İle İlgili Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Sık Sorulan Sorular  203
 Sulh Halinde Tarafların Avukata Karşı Müteselsil Sorumluluk Hali  208
 Süreli veya Süresiz Avukatlık Sözleşmelerinde Avukatlık Ücreti  209
 Vekâletin Genel Olarak Sona Ermesi  210
 Vekil Vasıtası İle Takip Edilen Davalarda Tebligatın Vekile Yapılması Zorunluluğu  211
KONU İLE İLGİLİ
ÖRNEKLER
 Avukata Ödenen Avukatlık Ücretinin İadesi İçin Gönderilen İhtarname  221
 Avukatlık Görüşme Tutanağı  222
 Avukatlık Ücret Sözleşmesi  223
 Avukatlık Ücret Sözleşmesi  227
 Avukatlık Ücretinin Ödenmesi İle İlgili İhtarname  230
 Azilname İle İlgili İhtarname  231
 Azilnameye Cevap İhtarnamesi  232
 Vekâlet Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Gönderilen İhtarname  233
 Vekillikten Çekilme (İstifa) Bildirimine İlişkin İhtarname  234
 Dava Dilekçesi  235
 Haksız Azil Nedeni İle Vekâlet Ücreti Alacağı Dava Dilekçesi  237
 Haksız Azil Nedeni İle Vekâlet Ücreti Alacağı Dava Dilekçesi  240
 Haksız Azilden Dolayı Vekâlet Ücreti Alacağı Dava Dilekçesi  242
 Haksız Azilden Dolayı Vekâlet Ücreti Alacağı Dava Dilekçesi  244
 Haksız Azilden Dolayı Vekâlet Ücreti Alacağı Dava Dilekçesi  246
 Cevap Dilekçesi  249
 Cevap Dilekçesi  251
 Dosyaya Vekâletname Sunma  253
 Vekillikten Çekilme Dilekçesi  254
 Tensip Tutanağı  255
 Tensip Tutanağı  258
 Ön İnceleme Duruşma Tutanağı  260
 Ön İnceleme Duruşma Tutanağı  263
 Ön İnceleme Duruşma Tutanağı  265
 Duruşma Tutanağı  267
 Bilirkişi Raporu  269
 Islah Dilekçesi  273
 Gerekçeli Mahkeme Kararı  274
 Gerekçeli Mahkeme Kararı  279
 Gerekçeli Mahkeme Kararı  284
 İstinaf Dilekçesi  289
 İstinafa Cevap Dilekçesi  291
 Temyiz Dilekçesi  294
 Sanık Müdafiinin Vekâlet Ücreti Talebi  297
YARGITAY EMSAL KARARLARI
√ Avukat üzerine aldığı işi kanun hükümlerine göre ve yazılı sözleşme olmasa bile sonuna kadar takip eder.  319
√ Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen bir şey olan davalarda avukatlık ücreti, davanın görüldüğü mahkeme için Tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında olmamak kaydıyla nispi olarak belirlenir.  320
√ Haklı azil halinde ancak azil tarihi itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekâlet ücreti talep edilebilir.  322
√ Sulh halinde her iki tarafın müteselsil olarak ödenmesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken "akdi vekalet ücretinin" dâhil değildir.  324
√ Vekâlet ücreti de yargılama giderlerindendir.  326
√ Taraflar arasında güven ilişkisi ortadan kalmış ise azlin haklı olduğu kabul edilir.  326
√ Aile konutu şerhi davasının reddi nedeniyle kendisini vekil ile temsil ettiren davalı lehine karar tarihindeki maktu vekâlet ücreti takdiri gerekir.  327
√ Sulh halinde sorumluluğa akdi vekalet ücreti dahil değildir.  328
√ Avukatlık ücreti asgari ücret tarifelerinin altında olamaz.  331
√ Sulh halinde davalıların avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken "akdi vekalet ücreti" dâhil değildir.  333
√ Azil halinde dosyaların tamamı getirtilerek denetime elverişli bilirkişi raporu alınmalıdır.  336
√ Vekâlet görevi durumu müvekkiline tebliğinden itibaren onbeş gün süre ile devam eder.  338
√ Kural olarak mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak yalnız baro levhasına kayıtlı avukatlara aittir.  340
√ Vekâlet ücretinin hesaplanması  344
√ Sulh halinde karşı tarafın avukatı lehine her iki tarafın müteselsil olarak ödenmesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına akdi vekalet ücreti dahil olmayıp sadece kanuni vekalet ücreti dahildir.  346
√ Kendisini vekille temsil ettiren katılan lehine, sanık aleyhine vekâlet ücretine hükmedilmelidir.  349
√ Manevi tazminat davası tümden reddedildiğine göre davalı lehine maktu vekâlet ücreti takdir edilmesi gerekir.  350
√ Beraat eden ve kendisini vekille temsil ettiren sanık lehine maktu avukatlık ücretine hükmedilmelidir.  352
√ Öncelikle azilin haklı olup olmadığı belirlenmelidir.  352
√ Husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesi halinde AAÜT göre vekâlet ücretine karar verilir.  355
√ Maktu vekâlet ücreti, davanın konusunun para olmadığı veya para ile ölçülemediği hallerde belirlenen ücret, nispi vekâlet ücret ise davanın konusunun para olması veya para ile ölçülebilir olması halinde bu değer üzerinden belirlenen ücrettir.  357
√ Kadastro davalarında, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca, davalı Hazine lehine ise 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 31. maddesi uyarınca vekalet ücreti takdiri gerekir.  359
√ Maktu vekâlet ücreti, davanın konusunun para olmadığı veya para ile ölçülemediği hallerde belirlenen ücret, nispi vekâlet ücret ise davanın konusunun para olması veya para ile ölçülebilir olması halinde bu değer üzerinden belirlenen ücrettir.  360
√ Mahkemece, ortaklığın giderilmesi davasında, dava açıldığı tarihteki haklılık durumu yani pay oranı nazara alınarak yargılama giderlerinin (harç, vekâlet ücreti vb.) paydaşlar arasında paylaştırılması gerekir.  361
√ Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri uyarınca, her bir davacının reddedilen manevi tazminat talebi üzerinden, davalılar yararına ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.  362
√ Kamulaştırmasız el atma davasında bilirkişi raporu doğrultusunda 1136 sayılı Kanun gereği akdi vekalet ücret alacağı yönünden nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.  364
√ Karşı tarafın avukatı lehine her iki tarafın müteselsil olarak ödenmesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken "akdi vekâlet ücretinin" dâhil değildir.  366
√ Mahkûmiyetine karar verilen sanığın katılan lehine vekâlet ücreti ödemesine karar verilmesi gerekir.  368
√ Karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre kanuni vekalet ücretine karar verilir.  369
√ "Sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşma ile sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde" karşı tarafın avukatı lehine her iki tarafın müteselsil olarak ödemesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan avukatlık ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken akdi vekâlet ücreti dâhil değildir.  371
√ Kendisini vekille temsil ettiren lehine vekâlet ücreti yönünden olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi gerekir.  373
√ Davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya herhangi bir nedenle; ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar giderilmesi halinde Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra giderilirse tamamına hükmolunur.  373
√ Davacı avukatın müvekkili olmayan ancak açılan davada karşı yan konumunda bulunan davalının davacı avukata ödenecek akdi vekâlet ücretinden sorumlu değildir.  375
√ Yargıtay’da duruşma yapılmış ise, lehine karar verilen taraf lehine duruşma vekâlet ücretine karar verilir.  377
√ Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık lehine maktu vekâlet ücretine hükmedilmelidir.  379
√ Sanık hakkında mahkûmiyet kararı verildiği halde, katılan lehine vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekir.  380
√ Mahkemece, dava ön şart yokluğu gerekçe gösterilmek suretiyle davanın reddine karar verildiğine göre, anılan yasal düzenleme gereğince davalı yararına maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.  382
√ Bağlantılı bile olsa her türlü hukuki yardımlar ayrı ücrete tabidir.  384
√ Sulh halinde müteselsil sorumluluk avukatlık ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken akdi vekalet ücreti dahil değildir.  386
√ Hapis hakkı, sadece vekâlet ücreti alacakları ve yapılan giderler oranında kullanılabilir.  388
√ Azil halinde azil tarihi dikkate alınır. Avukatın haksız olarak azledilmesi halinde avukat ücretin tamamına hak kazanır.  391
√ Taraflar arasında hazırlanan sözleşme tarafları bağlar.  392
√ Haksız azil halinde, azil tarihi itibariyle vekalet ücreti muaccel hale gelir.  394
√ İcra inkar tazminatına hükmedilebilmesi için borçlunun takip sırasında ödeme emrine itiraz etmesi, alacağın likit ve belli olması, yani borçlu tarafından alacağın gerçek miktarı belli, sabit veya belirlenmek için bütün unsurlar bilinmekte veya bilinmesi gerekmektedir.  395
√ Avukata karşı açılan tazminat davalarında zamanaşımı süresi bu hakkın doğumunun öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıl ve her halde zararı doğuran olaydan itibaren 5 yıldır.  397
√ Azil işleminin haklı olup olmadığı hususu araştırılarak belirlenmelidir.  400
√ Vekâlet ücretinin tayininde esas ilke olarak sanıkların adedi ya da sanığın birden çok suç işlemiş olmasının değil, usulünce açılan ve avukat tarafından takip edilen davaların adedidir.  402
√ Sulh halinde her iki tarafın müteselsil olarak ödemesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan avukatlık ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken akdi vekalet ücreti dahil değildir.  404
√ Sulh halinde karşı taraf vekalet ücretinden her iki tarafta sorumludur  407
√ Vekâlet ilişkisi bir bütün olup azil, taraflar arasındaki tüm dava ve takiplere sirayet eder.  409
√ Değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilamın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değeri dikkate alınır.  410
√ Sulh halinde karşı tarafın avukatı lehine her iki tarafın müteselsil olarak ödenmesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken "akdi vekalet ücretinin" dâhil değildir.  413
√ Avukatın masraf adı altında gerçeğe uygun olmayan para alması görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur.  415
√ Sulh halinde müteselsil sorumluluk akdi vekalet ücretini kapsamaz.  416
√ Katılan kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince maktu vekâlet ücretinin katılana ödenmesine karar verilmelidir.  419
√ Sulh halinde karşı tarafın avukatı lehine her iki tarafın müteselsil olarak ödemesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan avukatlık ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken akdi vekalet ücreti dâhil değildir.  419
√ Avukat tarafından takip edilen bir dava veya icra takibi bulunmamaktadır. Bu durumda dava ve takiplerin dışındaki hukuki yardımlarda ödenecek ücret esas alınmalıdır.  422
√ Vekâlet ücreti alacağı, üstlenilen işin bitmesi ile muaccel hale gelir.  423
√ Üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçen avukat ancak işi tamamladığında ücrete hak kazanacaktır.  425
√ Dava açılırken, talep konusunun kalan kısmından açıkça feragat edilmiş olması hali dışında, kısmi dava açılması, talep konusunun geri kalan kısmından feragat edildiği anlamına gelmez.  426
√ Mahkemece, azlin haklı olduğu kabul edilip azil tarihinde kesinleşmiş işler yönünden ücrete hak kazandığı dikkate alınarak bir karar verilmelidir.  429
√ Sulh halinde karşı tarafın avukatı lehine her iki tarafın müteselsil olarak ödenmesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan avukatlık ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken akdi vekalet ücretinin dâhil değildir.  431
√ Ücret nedeniyle avukata hapis hakkı da tanınarak; avukatın, müvekkili tarafından verilen veya onun namına aldığı malları, parayı ve diğer her türlü kıymetleri, avukatlık ücreti ve giderin ödenmesine kadar, kendi alacağı nispetinde elinde tutabilir.  432
√ Sulh veya anlaşma halinde karşı tarafın avukatı lehine her iki tarafın müteselsil olarak ödemesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan avukatlık ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken akdi vekalet ücreti dahil değildir.  441
√ Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.  442
√ Akdi vekâlet ücreti, taraflar arasında hukuki ilişkinin kurulduğu tarihte yürürlükte olan hükümlere göre hesaplanır.  447
√ Takip işlemi Avukatlık Kanunun 35. maddesi uyarınca adli işlem niteliğini taşıdığından bu vekilin baroda yazılı avukat olması gerekir.  449
√ Avukatın vekil sıfatı ile icra takibine katılabilmesi için vekâletnamesini takip dosyasına ibraz etmesi zorunludur.  450
√ Kanundan kaynaklanan uzlaşma Avukatlık Kanunu anlamında sulh olarak nitelendirilemez.  455
√ Taraflar arasında sözleşme bulunduğundan ihtilafın sözleşmeye göre çözülmesi gerekir.  456
√ Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydedilmesi ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarını oluşturur.  458
√ Vekâlet ilişkisi bir bütün olup azil, taraflar arasındaki tüm dava ve takiplere sirayet eder.  461
√ Tarafların serbest iradesiyle yaptıkları sözleşme geçerlidir ve tarafları bağlar.  463
√ Masraf konusunun uzman bilirkişi raporu ile tespit edilmesi gerekir.  464
√ Avukatın yalan söyleyerek müvekkilini oyalaması görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur.  465
√ Azil, taraflar arasındaki tüm dava ve takiplere sirayet eder.  466
√ Cezai şartta yapılan indirim nedeniyle yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilemez.  468
√ Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın verildiği tarihte yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde ceza soruşturması evresinde takip edilen işler için belirlenen vekâlet ücretine karar verilmelidir.  470
√ Haksız çekilme halinde ya da avukat tarafından haksız fesih halinde ancak fesih tarihi itibariyle sonuçlanıp kesinleşen işlerden dolayı vekalet ücreti talep edilebilir.  471
√ Bozma ilamına uyulması kazanılmış hak teşkil eder.  473
√ Vekâlet ücreti, avukatın hukukî yardımının karşılığı olarak vekille temsil edilenler lehine hükmedilir.  475
√ Türkiye Barolar Birliği avukat kimliklerine ilişkin hususları, çıkaracağı yönetmelikle düzenlemesi gerekmektedir.  478
√ Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler.  484
√ Avukat müvekkiline karşı vekalet görevini sadakat ve özenle ifa etmekte yükümlüdür.  491
√ Davalı idare davada kendisini temsilci ile temsil ettirmiş ise, davalı idare lehine, kararın verildiği tarihteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen miktar esas alınarak vekâlet ücretine karar verilmesi gerekir.  493
√ İstifanın haklı olup olmadığı hususunda yeterli inceleme yapılmalı, uzman bilirkişiden rapor alınmalıdır.  496
√ Kanuni vekâlet ücreti avukata aittir.  498
√ Azlin haklı olup olmaması konusunda uzman bilirkişi raporu alınmalıdır.  499
√ Vekalet akdi, 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Yasa kapsamına alınmış olup, davada Tüketici Mahkemesi görevlidir.  502
√ Öncelikli uyuşmazlık azlin haklı olup olmadığı tespit etmektir. Ancak bunun sonucuna göre vekâlet ücreti ödenip ödenmeyeceği ortaya çıkacaktır.  504
√ Davalıların sulh oldukları miktar tespit edilerek, tespit edilecek bu miktar üzerinden belirlenecek olan karşı yan vekalet ücretine karar verilmesi gerekir.  506
√ Hüküm yeterince açık değilse veya icrasında tereddüt uyandırıyorsa yahut birbirine aykırı fıkralar içeriyorsa tavzih kararı verilebilir.  508
√ Azilden sonra gerçekleşen sulh avukatlık ücreti hesabına esas alınamaz.  510
√ Karşı tarafın avukatı lehine her iki tarafın müteselsil olarak ödenmesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken "akdi vekalet ücreti" dahil değildir.  512
√ Haklı azil halinde ancak azil tarihi itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekalet ücreti talep edilebilir.  514
√ Taraflar irade hürriyeti ve akit serbestisi sınırları içinde diledikleri gibi sözleşme yapabilirler.  516
√ Kamulaştırmayı yapan idare, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 29. maddesinde sayılan giderleri bizzat öder.  519
√ Sulh halinde müteselsil sorumluluk avukatlık ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken akdi vekalet ücreti dahil değildir.  532
√ Azlin haklı olup olmadığı tespit edilmelidir.  534
√ Avukat müvekkilim adına tahsil ettiği paraları gecikmeksizin müvekkiline duyurur ve teslim eder.  536
√ Avukatlık ücretinin takdirinde hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.  538
√ Bir belgenin aldatma kabiliyetinin bulunup bulunmadığının da belge aslı üzerinde yapılacak inceleme ile tespit edilebilir.  541
√ Sulh halinde müteselsil sorumluluk akdi vekâlet ücreti için değil sadece kanuni vekalet ücreti içindir.  542
√ Vekil vasıtası ile takip edilmeyen davalarda vekalet ücretine hükmedilemez.  544
√ Sulh halinde karşı tarafın avukatı lehine her iki tarafın müteselsil olarak ödemesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan avukatlık ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken akdi vekalet ücreti dahil değildir.  547
√ Haksız azil halinde avukat, hangi aşamada olursa olsun, üstlendiği işin tüm vekalet ücretini talep etme hakkına sahiptir.  549
√ Haksız azil halinde ise avukat, hangi aşamada olursa olsun, üstlendiği işin tüm vekalet ücretini talep etme hakkına sahiptir.  552
√ Davanın konusuz kalması sebebiyle davanın esası hakkında bir karar verilmesine gerek bulunmayan hâllerde, hâkim, davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderlerini takdir ve hükmeder.  555
√ Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.  559
√ Katılan kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte olan AAÜT göre maktu vekalet ücretine hükmedilir.  562
√ Avukat istemediğini beyan eden sanığa kovuşturma aşamasında avukat görevlendirilmesi nedeniyle, müdafii için ödenen avukatlık ücretinin sanığa yüklenmesine karar verilemez.  563
√ Haksız azil halinde ise avukat, üstlendiği işin tüm vekâlet ücretini talep eder.  564
√ Davayı kazanan taraf davayı vekil ile takip ettiğinden lehine vekâlet ücreti takdir edilmesi gerekir.  565
√ Azil, taraflar arasındaki tüm dava ve takiplere sirayet eder.  568
√ Sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşma ile sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde her iki taraf, avukatlık ücretinin (karşı yan vekalet ücretinin) ödenmesi hususunda avukata karşı müteselsilen sorumludurlar.  570
√ Sulh halinde her iki tarafın müteselsil sorululuğu akdi vekalet ücreti ile ilgili değildir.  572
√ Azlin haklı olup olmadığı hususunda iddia ve savunma değerlendirilerek bir karar verilmelidir.  574
√ İdareleri idari yargı mercilerinde temsil etme yetkisine sahip kişiler tarafından takip edilen dosyalarda idareler lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca vekâlet ücretinin takdir edilmesi gerekir.  576
√ Aksine sözleşme yoksa, dava masraflarının iş sahibi tarafından işin başında avukata ödenmiş olduğu karine olarak kabul edilmektedir.  579
√ Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir.  580
√ Çıkar karşılığında avukata iş getirmeye aracılık edenler veya aracı kullanan avukatlar altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  584
√ Müvekkil, azilnamede bildirmiş olduğu azil sebepleri ile bağlı olmayıp, açılan bir davada yeni ve başkaca azil sebepleri bildirebilir.  586
√ Avukat, sadece azil tarihi itibariyle kesinleşmiş olan dosyalar nedeniyle vekalet ücretine hak kazanır.  588
√ Avukatın haksız olarak azli halinde avukat ücretin tamamını talep edebilir.  590
√ Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükler ile sözleşmeye ilişkin talep hakları sözleşmenin taraflarına aittir.  591
√ Davayı kazanan taraf davasını avukat aracılığı ile takip etmiş ise o taraf lehine vekâlet ücretine karar verilir.  593
√ Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz.  597
√ Sulh halinde her iki tarafın müteselsil olarak ödemesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan avukatlık ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken akdi vekalet ücreti dahil değildir.  599
√ Sulh olunan miktar araştırılarak tespit edilmelidir.  601
√ Vekâlet ücretinin tayininde esas ilke olarak sanıkların adedi ya da sanığın birden çok suç işlemiş olmasını değil, usulünce açılan ve avukat tarafından takip edilen davaların adedidir.  603
√ Kamuda görev yapan avukatlara ödenecek vekalet ücretinin hesaplanmasına dair emsal bir içtihattır.  605
√ Tarafların sulh olması halinde akdi vekalet ücretinden yalnızca vekilin sorumlu olacağı kabul edilmekle birlikte, kanuni (karşı yan) vekaleten ücretleri yönünden her iki tarafın da birlikte sorumlu olacaktır.  610
√ Görevsizlik veya yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi halinde vekalet ücreti özel olarak düzenlenmiştir.  612
√ Avukatın vekâletten çekilmesi halinde durumun mahkemeye bildirilmesi gerekir.  617
√ Sözleşme olmayan hallerde hukuki yardımın başladığı tarihteki asgari ücret tarifesinin uygulanır.  618
√ Davacı, alacaklı vekili olup davayı kaybetse de ya da takipte hiçbir ücret tahsil edilmese de verilen hizmetin karşılığı olarak vekalet ücretine hak kazanır.  621
√ Yetkisizlik, görevsizlik veya gönderme kararı neticesinde yetkili mahkemede davaya devam edilmesi hâlinde o mahkemede, devam edilmemişse kararı veren mahkemede yargılama giderlerine hükmedilir.  622
√ Tazminat davasının, ceza kanunları gereğince süresi daha uzun zamanaşımı süresine tabi, cezayı gerektiren bir eylemden doğmuş olması halinde, ceza zamanaşımı süresi uygulanır.  634
√ Katılan vekilinin yargılamaya konu olayda vekâletname ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır.  635
√ Tazminat davası ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden kaynaklanmış ise davada ceza zamanaşımı uygulanacaktır.  640
√ Azil nedenleri ile ilgili ayrı ayrı inceleme ve değerlendirme yapılmak suretiyle azlin haklı olup olmadığı irdelenerek gerekirse denetime açık bilirkişi raporu alınmalıdır.  641
√ Katılanı temsile yetkili bulunduğuna dair dosyaya vekâletname ibraz etmemesine rağmen katılan yararına hakkında mahkûmiyet hükmü kurulan sanık aleyhine vekâlet ücreti takdir edilemez.  643
√ Zorunlu savunman görevlendirilmesi nedeniyle, savunmana ödenen avukatlık ücreti sanığa yüklenemez.  644
√ Stajyerler, avukat yanında staja başladıktan sonra, avukatın yazılı muvafakati ile ve onun gözetimi ve sorumluluğu altında, sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ile icra mahkemelerinde avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilir ve icra müdürlüklerindeki işleri yürütebilirler.  645
√ Avukat, aksine sözleşme yoksa işi sonuna kadar takip edip sonuçlandırmadan ücretini isteyemez.  652
√ Avukatın özen borcuna aykırı davranması “haklı azil” gibi ağır sonuçlar doğurur.  654
√ Beraat kararı verilmesi halde kendisini avukat ile temsil ettiren sanık lehine hazine aleyhine maktu vekâlet ücretine karar verilmelidir.  663
√ Öncelikle davacı avukatın azlinin haklı olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir.  664
√ Taraflar arasında düzenlenen avukatlık sözleşmesinin geçerli olduğu kabul edildiğine göre taraflar arasındaki sözleşme hükümleri dikkate alınarak belirlenir. Hakkaniyet indirimi uygulanmaz.  666
√ İdari yargının konusuna giren bir dava, adliye mahkemelerinde açılamaz.  668
√ Azil haklı ise avukatlık ücretinin ödenmesi gerekmez, haksız azil halinde ise avukat ücretin tamamına hak kazanır.  669
√ Azlin haklı olup olmadığı hususunda bilirkişi raporu alınmalıdır.  672
√ Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat, Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.  674
√ Mahkeme tarafından kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücretinin avukata aittir.  676
√ Avukat, kendisine tevdi olunan evrakı, vekâletin sona ermesinden itibaren üç yıl süre ile saklamakla yükümlüdür.  679
√ Tevkil eden ve tevkil olunan avukatların, ayrı ayrı değil, harcadıkları mesai oranında tek bir ücret talep edebileceklerdir.  680
√ Kendisini vekil eden ve berat eden sanık lehine vekâlet ücretine hükmedilir.  682
√ Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.  684
√ Uzlaşma görüşmesi neticesinde uzlaşma sağlanırsa, uzlaşma konusunu, yerini, tarihini, karşılıklı yerine getirmeleri gereken hususları içeren tutanak, avukatlar ile müvekkilleri tarafından birlikte imza altına alınır.  685
√ Sulh halinde vekâlet ücreti konusunda taraflar, avukata karşı müteselsil olarak sorumludurlar.  686
√ İndirilen miktardan dolayı davacı taraf aleyhine avukatlık ücretine hükmedilemez.  689
√ Bir davada tahkikat aşamasına geçildikten sonra davanın feragat nedeniyle reddine karar verildiğine göre, davalı lehine, karar tarihinde maddeleri gereğince dava değeri üzerinden hesaplanacak nispi vekâlet ücreti takdir edilmesi gerekir.  691
√ Dosyanın tekemmülünden sonra davada feragat nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi üzerine karşı taraf lehine vekâlet ücretine karar verilmelidir.  692
√ Sulh halinde müteselsil sorumluluk sözkonusu olur.  694
√ Kamu davasına katılma üzerine, mahkûmiyete karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine vekâlet ücreti sanığa yükletilir.  703
√ Vekil, sadakat borcu gereği olarak müvekkilinin yararına olacak davranışlarda bulunmak, ona zarar verecek davranışlardan kaçınmak zorunluluğundadır.  704
√ Kendisini vekille temsil ettiren katılan lehine vekâlet ücretine hükmolunması gerekir.  706
√ Kamu İdarelerinin vekili sıfatıyla hukuk birimi amirleri, muhakemat müdürleri, hukuk müşavirleri ve avukatlar tarafından yapılan takip ve duruşmalar için, bu davaların idareler lehine neticelenmesi halinde, vekâlet ücreti takdir edilmelidir.  707
√ Zorunlu müdafii için ödenen avukatlık ücreti sanığa yüklenemez.  710
√ Dava konusu avukatlık ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin kısmının geçerliliği uzman bilirkişiden alınacak rapor ile tespit edilmelidir.  711
√ Suça sürüklenen çocuğa atanın zorunlu müdafi ücreti yargılama neticesinde suçlu bulunan çocuğa yüklenemez.  712
√ Azlin haklı olup olmadığı hususunda açıklayıcı bilirkişi raporu alınmalıdır.  715
√ Azil haklı olmadığından taraflar arasındaki ücret sözleşmesi ile kararlaştırılan orandan saparak avukatlık ücreti belirlenmelidir.  716
√ Avukat haklı bir nedenle azil edilmiş ise, ancak azil tarihi itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekâlet ücreti talep edebilir.  718
√ İcra takibi ile ilgili avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadarki bütün işlemleri kapsar.  720
√ Avukat, müvekkilinin talimatı ile hareket eder. Müvekkili adına tahsil ettiği paraları gecikmeksizin müvekkiline teslim eder.  721
√ Avukatlık ücreti, kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır.  723
√ Avukatlar, ifa ettikleri görevleri bakımından kamu görevlisidir.  726
√ Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup, taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında re’sen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz.  727
√ Avukatlık asgari ücret tarifesi altında vekalet ücreti kararlaştırılmaz.  731
√ Haksız azil halinde ise avukat, hangi aşamada olursa olsun, üstlendiği işin tüm vekalet ücretini talep etme hakkına sahiptir.  734
√ Vekalet sözleşmesi, vekilin vekalet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir.  736
√ Yüksek vekalet ücreti mahkemeye erişim hakkına olağan dışı bir kısıtlama getirir.  738
√ Vekalet ücretinin harcın yatırıldığı dava değeri üzerinden tespit ve tahsiline karar verilmesi gerekir.  742
√ Bir dosyada çelişkili iki rapor varsa çelişki üçüncü bir rapor alınarak giderilmelidir.  744
√ Azlin haklı olup olmadığı sözleşme hükümleri ve azil gerekçeleri dikkate alınarak konusunda uzman üçlü bilirkişiden rapor alınmalıdır.  745
√ Azil haklı ise avukatlık ücretinin ödenmesi gerekmez, haksız azil halinde ise ücretin tamamına avukat hak kazanır.  748
√ Hâkim, asıl hükmü değiştirerek, hüküm sonucunu bertaraf edecek tavzih kararı verilemez.  749
√ Haksız olarak işi bırakan, vekâletten istifa eden avukat, ücrete hak kazanamaz.  751
√ Dava kısmen reddedildiğinden davalı taraf lehine vekâlet ücretine karar verilmelidir.  753
√ Azlin haklı olup olmadığı hususu araştırılmalıdır.  755
√ Masrafların iş sahibi tarafından işin başında avukata ödenmiş olduğu karine olarak kabul edilmiştir.  757
√ Müvekkilini yalan söyleyerek oyalama görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur.  758
√ Avukat, yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde AAÜT gereğince ücret talep edebilir.  759
√ Azil, taraflar arasındaki tüm dava ve takiplere sirayet eder.  760
√ Zorunlu müdafii için ödenen avukatlık ücreti sanığa yüklenemez.  762
√ Avukatla müvekkili arasında ücret sözleşmesi bulunmaması (veya sözleşmenin geçersiz olması) halinde, müvekkilin ve müvekkille sulh anlaşması yapan hasmın, sulh olunan miktar üzerinden vekalet ücreti ödemekle yükümlüdür.  763
√ Yargıtay tarafından bozulan bir hükmün bozma kararının kapsamı dışında kalmış olan kısımları kesinleşir.  765
√ Avukatlık ücreti, avukatın emeğinin karşılığıdır.  772
√ Azil eden taraf, azil iradesinin bildirimine ilişkin ihtarnamesinde açıkladığı azil sebebiyle bağlı değildir.  773
√ Delil tespiti davasında avukatlık ücretinin maktu olarak belirlenmesi gerekir.  776
√ Azil ve feshin haklı nedene dayanması halinde avukat ancak kesinleşen işlerden dolayı vekalet ücreti talep edebilir.  777
√ Vekâletname verilen avukatın bir davayı takip etmesi halinde taraflar arasında artık sözleşme ilişkisi kurulduğunun kabulü gerekir.  779
√ Akdi ve kanuni vekalet ücreti avukata aittir.  780
√ Zorunlu müdafinin akdi vekil olabilmesi için herhangi bir kısıtlama getirilmiş değildir.  783
√ Avukatlık ücret sözleşmesi geçersiz kabul edilir ise, avukatın ücrete Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre tespit olunur.  784
√ Avukatın tevkil yetkisi nedeniyle birlikte takip ettiği veya işi tamamen devrettiği avukatların kusurlarından ve meydana getirdikleri zarardan dolayı müvekkile karşı hem şahsen hem de diğer avukatla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.  786
√ Haksız azil sabit olup, avukat üstlendiği ve başladığı işin hangi aşamada olursa olsun tüm vekâlet ücretini talep etme hakkına sahiptir.  789
√ Vekâlet ücretinin de yargılama giderlerinin bir unsuru olduğu ve davacı vekilince mahkeme aşamasında yapılan hukuki yardımın vekâlet ücretini gerektirir.  792
√ Avukat azil tarihi itibariyle tamamlanmış işlerin ücretini talep edebilir.  794
√ Taleple bağlılık ilkesi gereğince, hâkim tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır.  796
√ Avukat dosyaya vekâletname ve dilekçe sunulmuş ise vekâlet ücreti ödenmesine karar verilir.  797
√ Avukatın ücret alacağı rüçhanlı alacaktır.  798
√ Avukatlık ücreti icra dosyasındaki harçlandırılmış miktarın %25’i aşamaz.  801
√ Açılan davanın konusuz kalması halinde, hâkim, davanın açıldığı tarihteki, tarafların haklılık durumuna göre vekâlet ücreti takdir ve tayin eder.  802
√ Avukatın yaptığı ve yapmadığı işler dikkate alınarak oranlama yapılmalıdır.  803
√ Sulh halinde tarafların sulh oldukları miktar tespit edilmelidir.  805
√ Avukatı olmayan taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilemez  807
√ Davacının avukatı bulunmadığı halde davacı yararına avukatlık ücretine hükmedilmez.  807
√ Sulh miktarı tespit edilemezse, harcı ödenen dava değeri üzerinden vekâlet ücreti hesaplanmalıdır.  808
√ Yazılı ücret sözleşmesi yapılmamış olan hallerde asgari ücret tarifesi uygulanır.  809
√ İlamın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin belli bir oranı avukatlık ücreti olarak belirlenir.  812
√ Akdi vekâlet ücreti, ancak üstlenilen işin bitmesi ile muaccel hale gelir.  814
√ Haksız azil halinde talep vekâlet ücreti alacağı tüketici mahkemesinde görülür.  816
√ Avukatlık Kanunu’nun 165. maddesi gereği, davacının hak ettiği vekâlet ücreti alacağından davalılar müteselsilen sorumludurlar.  817
√ İzaleyi şüyu davasında payların değerleri dikkate alınarak bu miktar üzerinden ücrete hükmedilmesi gerekir.  819
√ Avukat, haklı istifa tarihi itibariyle muaccel olan vekalet ücreti alacağının ödetilmesini talep edebilir.  820
√ Taraflar arasında yazılı avukatlık sözleşmesi bulunmuyorsa hukuki yardımın başladığı tarihteki yürürlükte olan kanun hükümleri uygulanır.  826
√ Baro tarafından görevlendirilen zorunlu müdafii ücreti suça sürüklenen çocuktan alınmaz.  829
√ Taraf lehine hükmedilen kanuni vekâlet ücreti avukata aittir.  830
√ Avukata karşı açılacak tazminatlarda zamanaşımı süresi bu hakkın doğumunun öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıldır.  832
√ Vekâlet sözleşmesinden kaynaklanan alacaklar 5 yıllık zamanaşımına tabidir.  833
√ Davanın konusuz kalması halinde yarı oranında vekâlet ücreti takdiri gerekirken tam vekâlet ücretine karar verilmesi doğru değildir.  835
√ Hukuki yardımın başladığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat geçerlidir.  836
√ Karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre vekâlet ücreti hesaplanır.  837
√ Sulh olunan miktar araştırılmalıdır.  839
√ Karar tarihi yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi dikkate alınır.  842
√ Vekalet ücreti likit ve muayyen olarak kabul edilir.  843
√ Gerekçeli karar ve hüküm fıkrasının birbirine uygun olması gerekir.  844
√ Bozma kararına uyulmuş ise, bozmanın gereklerinin yerine getirilmesi zorunludur.  845
√ Bilirkişi raporu denetime elverişli olmalıdır.  847
√ Alacak likit ve muayyen nitelikte ise icra inkâr tazminatına hükmedilmesi gerekir.  848
√ Avukat tacir olmadığı için yaptığı iş de ticari değildir.  850
√ Noksan araştırma ile karar verilemez.  851
√ Bozma kararından sonra ıslah yapılamaz.  852
√ Ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek vekalet ücreti hükmolunur.  853
√ İpoteğin fekki davasında, ipotek bedeli üzerinden nispi vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekir.  855
√ Davanın reddedilmesi halinde yargılama sırasında kendisini vekille temsil ettiren davalılar lehine vekâlet ücretine hükmedilir.  856
√ İcra inkâr tazminatı, icra takibine itiraz eden ve işin çabuk bitirilmesine engel olan borçluya karşı konulmuş bir yaptırımdır.  857
√ Avukatın hapis hakkını kullanabilmesi için vekâlet ücreti veya masraf alacağının bulunması gerekir.  858
√ Sulh halinde mahkemece gerçek sulh olunan miktar araştırılmalıdır.  861
√ Dava, askeri okuldan ilişik kesilmesi davasında vekâlet ücretlerine hükmolunmaz.  864
√ Reddedilen maddi tazminat ve manevi tazminat tutarları üzerinden davalı lehine vekâlet ücreti takdir edilmesi gerekir.  865
√ Azil işleminin haklı nedene dayandığının kanıtlanması halinde müvekkil avukata vekâlet ücreti ödemekle yükümlü değildir.  866
√ Reddedilen asıl dava yönünden davalı lehine vekâlet ücreti takdir edilmesi gerekir.  868
√ Kamulaştırma bedelinin tespit ve tesciline ilişkin davada, avukata ödenmesi gereken vekâlet ücretinin, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen maktu ücret olduğunun kabulü gerekir.  869
√ Reddedilen kısım üzerinden kendisini vekil ile temsil ettiren davalı lehine vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekir.  873
√ Yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı hallerde değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır.  874
√ Vekille temsil edilen davacı lehine vekâlet ücretinin açık ve net şekilde yazılmaması usul ve yasaya aykırıdır.  875
√ Müvekkilinden masraflar için avans almadığını iddia eden avukatın bunu ispat etmesi gerekir.  876
√ Alacak davasında mahkemece, nisbi vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekir.  877
√ Avukatlık ücreti, Kanunda öngörülen oranlar dâhilinde takdir edilmelidir.  878
√ Haklı azil halinde ancak azil tarihi itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekâlet ücreti talep edilebilir.  880
√ Azil nedenleri bilirkişi incelemesi yaptırılarak değerlendirilmelidir.  882
√ Davanın husumet yokluğu nedeniyle reddi halinde Avukatlık Asgari Ücrettin ilgili kısmında öngörülen vekâlet ücretine karar verilir.  883
√ Yapılan avukatlık sözleşmesi tarafları bağlar.  884
√ Haksız azil halinde azil tarihinde geçerli olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre ücret belirlenmelidir.  885
√ Karar temyiz edilmiş olsaydı kararın davacı lehine sonuçlanıp sonuçlanmayacağının bilirkişi raporu ile tespit edilmelidir.  886
√ Açılan tazminat davası reddedildiğinden davalı yararına Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince nisbi vekâlet ücreti takdir edilmelidir.  888
√ Avukat takip ettiği icra takip dosyası nedeniyle akdi vekâlet ücretine de hak kazanır.  889
√ Açılan dava husumet nedeniyle reddedildiğinden, kendisini vekil ile temsil ettiren davalı lehine nisbi değil maktu vekâlet ücretine hükmedilir. Vekalet ücreti ise avukata aittir.  890
√ Gerekçe ile hüküm arasında tereddüt ve çelişki oluşturulmamalıdır.  892
√ Dava husumet nedeniyle reddine karar verildiği halde davalı lehine maktu vekâlet ücretine hükmedilmelidir.  893
√ Azil halinde azil işleminin haklı olup olmadığı bilirkişi raporu ile tespit edilmelidir.  893
√ Yaptığı harcamaları belgelendirmekle ve hesap vermekle davalı avukat yükümlüdür.  895
√ Vekil ile temsil edilmeyen taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilemez.  896
√ Müvekkil adına tahsil edilen paralar ile ilgili olarak geciktirilmeksizin müvekkile bilgi verilir ve müvekkile teslim edilir.  896
√ Avukat haklı bir nedenle azledildiği takdirde ücrete hak kazanamaz ise de haksız azil halinde; anılan madde uyarınca avukatlık ücretinin tamamının ödenmesi gerekir.  898
√ Para borçları alacaklıya götürülecek olan borçlardandır. Bu nedenle alacak davası davacı alacaklının yerleşim yerinde de açılabilir.  903
√ Davanın tüketici mahkemesinde görülebilmesi için taraflardan en az birisinin tüketici vasfını taşıması gerekir.  904
√ Davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. Bu durumda ön inceleme tutanağı imzalanmadan karar verildiği de dikkate alınarak vekalet ücreti takdir edilmelidir.  905
√ Davacı avukatın sarf ettiği emek ve mesaisi nazara alınarak hak ve nesafet kurallarına göre, davacının uygun bir miktarı ücret olarak belirlenmelidir.  906
√ Açılan davada reddedilen kısım için davalı vekili lehine vekâlet ücretine hükmedilmelidir.  908
√ Taraflar arasındaki ilişki, hizmet ilişkisi olarak kabul edildiğine göre davaya bakmaya İş Mahkemesi görevlidir.  909
√ Taraflar arasındaki ilişkinin 6502 sayılı yasa kapsamı dışında kaldığından davaya genel mahkemelerde bakılmalıdır.  910
√ Dava dosyaları mahkeme ve bilirkişi tarafından incelendikten sonra karar verilmelidir.  911
√ Tarafların sulh olmaları halinde mahkemece gerçek sulh olunan miktar araştırılarak bulunacak miktar, aksi takdirde dava veya icra takibine konu müddeabihin tamamı üzerinden hesaplama yapılmalıdır.  913
√ Davaya Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla bakıldığı dikkate alınarak vekâlet ücreti takdir edilmelidir.  914
√ Birleşen davalar bağımsızlıklarını korurlar. Bu nedenle her dava için ayrı ayrı vekâlet ücretine karar verilmelidir.  916
√ Davanın açıldığı tarihteki görev alanı dikkate alınır.  916
√ Avukat hapis hakkını kullandığını belirttiğine göre, hapis hakkının usulüne uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı araştırılmalıdır.  917
√ Mahkemece hesaplanan vekâlet ücreti maktu ücretin altında kaldığından mahkemece davacı vekili yararına maktu vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekir.  919
√ Manevi tazminat davalarının tamamen reddi durumunda, maktu oranda vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekir.  920
√ Mahkemece, haksız olarak azledilen davacı avukatın, taraflar arasında yazılı bir ücret sözleşmesi mevcut olmaması nedeniyle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen vekâlet ücretini talep edebilir.  921
√ Kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca vekâlet ücreti verilmesi zorunludur.  923
√ Davalı şirket, tüketici kapsamında olmadığından, taraflar arasındaki ilişkinin 6502 sayılı yasa kapsamı dışında kaldığı anlaşılmaktadır.  924
√ Azil haklı olduğundan azil tarihine kadar olan ve tamamlanmış işler bakımından avukat, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre talepte bulunabilir.  925
√ Asıl ve birleşen her bir dava için kararda ayrı ayrı hüküm kurulması, vekâlet ücretinin de ayrı ayrı gösterilmesi gerekir.  926
√ Bitmiş dosyalardaki vekâlet ücretinin ödenmemiş olması davacı avukat için haklı istifa nedenidir.  927
√ İstifanın haklı olup olmadığı incelenmelidir.  928
√ Davanın husumet nedeniyle reddi halinde maktu vekalet ücretine karar verilir.  930
√ Haklı azil halinde avukat ancak azil tarihi itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekâlet ücreti talep edilebilir.  931
√ Azil haklı ise avukatlık ücretinin ödenmesi gerekmez, haksız azil halinde ise ücretin tamamına avukat hak kazanır.  933
√ Azil nedeniyle vekâlet ücreti alacağı davasında, duruşma açılması ve tarafların açıklamaları dinlenildikten sonra sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.  934
√ Azil haksız olduğundan davacı avukatın hak kazanacağı vekâlet ücreti, davanın başında harca esas değer olarak gösterdiği miktardır.  935
√ Konunun uzmanı bilirkişi veya bilirkişi kurulundan rapor alınmalıdır.  936
√ Reddedilen davada davalı kendisini bir vekil ile temsil ettiğinden davalı taraf yararına vekâlet ücretine karar verilmelidir.  937
√ Davanın açılmamış sayılmasına karar verildiğine göre, davalı lehine, karar tarihi tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince, ön inceleme tutanağı imzalanmadan karar verildiği de dikkate alınarak vekâlet ücreti takdiri gerekir.  938
√ Askeri okullardan ayrılan veya çıkarılan askeri öğrencilere ilgili mevzuatı uyarınca açılmış olan davalarda vekâlet ücretlerine hükmolunamaz.  939
√ Hapis hakkı, sadece vekâlet ücreti alacakları ve yapılan giderler oranında kullanılabilir.  940
√ Dava ve icra takibi dışındaki işler, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki iş takibi ücretine tabidir.  941
√ Geçerli bir ücret sözleşmesinin bulunması halinde, avukatlık ücretinin tarifeye göre belirlenmesi mümkün değildir.  942
√ Cezai şarttan yapılacak indirim nedeniyle davalı yararına vekâlet ücretine hükmedilemez.  944
√ Açılan davada red edilen kısım üzerinden kendisini vekil ile temsil ettiren davalı lehine vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekir.  945
√ Haksız azil halinde ise avukat, hangi aşamada olursa olsun, üstlendiği işin tüm vekâlet ücretini talep etme hakkına sahiptir.  946
√ Asıl hükmü değiştirerek, hüküm sonucunu bertaraf edecek tavzih kararı verilemez.  947
√ Red sebebi ortak olan ve kendisini vekil ile temsil ettiren davalılar yararına tek vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekir.  948
√ Davacı avukat davadan azledilmekle dosyadan elini çekmiş olması nedeniyle davalı müvekkilinden karşı yan vekâlet ücretini de talep edebilir.  949
√ Taraflar arasındaki uyuşmazlık, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamı dışında kaldığına göre davaya bakma hususunda genel mahkemeler görevlidir.  950
√ Avukat istifa tarihinden önce biten işlerin ücretini talep edebilir.  951
√ Dava reddedilir ise, ıslah edilen miktar üzerinden nisbi vekâlet ücretine hükmedilir.  953
√ Avukat azil tarihi itibariyle tamamlamamış olduğu işlerin ücretini isteyemez.  954
√ Davanın husumet nedeniyle reddine karar verilir ise karşı taraf lehine maktu vekâlet ücretine karar verilir.  955
√ Her bir dosya bedeli ayrı ayrı hesaplanmalıdır.  957
√ Masrafların işin başında avukata ödendiği karine olarak kabul edilir.  957
√ Avukatın hak ettiği ücretin oran ve nedenlere belirtilmelidir.  960
√ Azil tarihinde iş takibi konusundaki hukuki yardımlara ödenecek olan ücret dikkate alınarak hüküm tesis edilmelidir.  962
√ Ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar dava dilekçesinin reddine karar verilmesi halinde Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra tamamına hükmedilir.  963
√ Avukatlık ücreti, işin niteliği, zorluk derecesi, işe harcanan zaman ve sarf edilen emek ve mesaiye göre oranlama yapılır.  963
√ Vekil ile temsil edilen ve davayı kazanan taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilir.  964
√ Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir.  965
√ Taraflar arasında imzalanan sözleşmedeki ücret geçerli olup aksinin davalı tarafından ispatı gerekir.  967
√ İstifanın haklı olup olmadığı hususunun bilirkişi raporu ile tespiti gerekir.  968
√ Vekâlet sözleşmesinden kaynaklanan alacaklar beş yıllık zamanaşımı süresine tabidir.  970
√ Azlin haklı olduğunun kabul edilmesi halinde, davacının azil tarihi itibariyle sonuçlanıp kesinleşmeyen işlerden dolayı vekâlet ücreti talep edebilmesi mümkün değildir.  972
√ Sulh olunan miktar belli olmadığından, dava dilekçesindeki harca esas değer üzerinden vekâlet ücretinin belirlenmesi gerekmektedir.  974
√ Azil işleminin haklı nedene dayandığının kanıtlanması halinde müvekkil avukata vekâlet ücreti ödemekle yükümlü değildir.  976
√ Taraflar arasında imzalanan avukatlık ücret sözleşmesinin hâsılı davaya iştirak yasağı kapsamında olan ücrete ilişkin hükümleri geçersiz kabul edilerek, hizmetin verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Sözleşmesine göre tespit yapılır.  979
√ Mahkemece davacı talebinin akdi vekâlet ücreti mi yoksa karşı yan vekâlet ücreti mi olduğu hususu açıklattırılarak sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekir.  981
√ Avukata karşı ileri sürülen tazminat istekleri, bu hakkın doğumunun öğrenildiği tarihten itibaren bir yıl ve her halde zararı doğuran olaydan itibaren beş yıl geçmekle düşer.  982
√ Azlin genel anlamda haklı olup olmadığı net bir şekilde belirlenerek sonucuna göre hüküm kurulması gerekir.  984
√ Kısmi kabul ve kısmi ret halinde davanın reddedilen kısmı üzerinden davalı vekili lehine vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekir.  986
√ Dava şartlarından olan görev konusunda dosya üzerinden karar verilebilir ise de, ancak bunun için dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilerek savunma hakkı tanınması gerekir.  988
√ Seri açılan davalarda Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin ilgili maddesi dikkate alınarak vekâlet ücreti hesaplanmalıdır.  989
√ Azil işleminin haklı olup olmadığı konusunda uzman bilirkişi heyetinden, raporlar arası çelişkiyi giderici taraf, mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli rapor alınmalıdır.  991
√ Muaccel olmayan alacak nedeniyle faiz istenilemez.  992
√ Davacı avukat, davalı taraf ise Vakıf olup davalı 6502 sayılı yasa kapsamında tüketici değildir. Davanın asliye hukuk mahkemesinde görülmesi gerekir.  994
√ Azil haklı ise, azil tarihi itibariyle sonuçlanıp kesinleşmeyen işlerden dolayı vekâlet ücreti talep edemez.  994
√ Avukatlık ücret sözleşmesinde dava sonunda alınacak paranın %25’i avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir.  996
√ Taraflar arasında yapılan avukatlık ücret sözleşmesi tarafları bağlar.  998
√ Tüketici mahkemesinde dava açabilmek için taraflardan en az birisinin tüketici vasfını taşıması gerekir.  999
√ Vekâlet sözleşmesinde vekil, üstlendiği işin özenle görülmesi borcu altındadır.  1000
√ Azlin haksız olması halinde avukat, avukatlık ücret sözleşmesine göre ücret talep edebilir.  1002
√ Hakli azil halinde tamamlanmamış işlerden dolayı avukat ücret talep edemez.  1003
√ İcra İnkâr tazminatı aleyhinde yapılan icra takibine itiraz eden ve işin çabuk bitirilmesine engel olan borçluya karşı konulmuş bir yaptırımdır.  1004
√ Hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücretinin, davanın görüldüğü mahkeme için Tarifenin İkinci Kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla nispi vekâlet ücretine karar verilmesi gerekir.  1006
√ Davayı kazanan taraf kendisini vekil ile temsil ettirmiş ise vekâlet ücreti takdir edilmesi gerekir.  1007
√ Azil halinde açılan davada çözülmesi gereken konu azlin haklı yahut haksız olduğu hususudur.  1008
√ Sulh halinde vekâlet ücretinden taraflar müteselsilen sorumludurlar.  1008
√ Avukatın yetki belgesi ile görevlendirilmesi ile artık taraflar arasında vekâlet ilişkisinin kurulduğunun kabulü gerekir.  1010
√ Feragat halinde feragat hakkında karar vermek üzere kararın bozulması gerekir.  1012
√ Avukat tarafından verilen muvafakatname davacı avukatı bağlar.  1013
√ Kısıtlı adına yapılan bu işlemlerin geçerli olabilmesi için vesayet makamının onayına sunulması gerekmektedir.  1013
√ Davacı avukatın hak edeceği akdi vekâlet ücreti miktarı, taraflar arasında yazılı sözleşme bulunmadığından, belli olmayıp yargılamayı gerektirdiğinden likit değildir.  1014
√ Haksız azil halinde avukat, hangi aşamada olursa olsun, üstlendiği işin tüm vekâlet ücretini talep etme hakkına sahiptir.  1016
√ Davalı avukatın azil tarihi itibariyle sonuçlanıp kesinleşen işlerden dolayı akdi vekâlet ücreti ve yasal vekâlet ücretlerini ayrı ayrı talep edebilir.  1017
√ Haksız azil ile ücret muaccel hale gelir.  1019
√ İlamın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yirmisi arasındaki bir miktar avukatın emeğine göre verilmelidir.  1020
√ Taraflar arasında yazılı bir ücret sözleşmesi yapılmış ise de vekâlet ücreti yasa gereği mahkemece takdir edildiği için likit bir alacak yoktur.  1023
√ Vekâlet ilişkisi bir bütün olup, vekâletten azil gibi, istifa da, taraflar arasındaki tüm dava ve takiplere sirayet eder.  1025
√ Yetkisiz icra dairesinde başlatılan takip nedeniyle yetkisizlik kararı verilmiş ise, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince maktu ücreti vekâlete hükmedilmesi gerekir.  1027
√ Davanın tarafların sulh olmaları halinde vekil eden davalı taraf, protokolde sulh olunan miktar belli olmadığından takip edilen dosyadaki harca esas değer üzerinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen ücreti ödemesi gerekir.  1028
√ Haklı istifa halinde, avukatlık ücreti (akdi vekâlet ücreti) ile birlikte vekâlet ücretine (kanuni vekâlet ücretine) de karar verilmesi gerekir.  1029
√ Vekâlet ilişkisi bir bütün olup, vekâletten azil gibi, istifa da, taraflar arasındaki tüm dava ve takiplere sirayet eder.  1030
√ Mahkemece, davacı lehine yasal vekâlet ücretinin yanında, icra vekâlet ücreti de hesaplanarak verilmesi gerekir.  1033
√ Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince (hizmetin verildiği tarihteki) avukatın hak ettiği vekâlet ücreti maktu vekâlet ücretidir.  1034
√ Avukat istifa etmesinde haklı ise, Avukatlık Kanunu’nun 164/son maddesi hükmü uyarınca tüm karşı yan vekâlet ücretini de talep edebilir.  1035
√ Avukat üzerine aldığı işi kanun hükümlerine ve yazılı sözleşme şartlarına göre sonuca kadar takip etmekle yükümlüdür.  1036
√ Seri davalarda Avukatlık Asgari Ücret tarifesinde belirlenen vekalet ücretine hükmedilir.  1038
√ Değeri para ile ölçülen davalarda kısmen kabulü karar verilmesi halinde kendisini vekil ile temsil ettiren davacı yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi üzerinden hesaplanacak nisbi vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekir.  1040
√ Davalının delil listesinde bildirdiği tüm dosyalar, mahkemelerden aslı veya onaylı sureti istenilerek uzman bilirkişiden rapor alınması gerekir.  1041
√ Avukatın haklı olarak vekillikten istifa etmesi halinde avukat, hangi aşamada olursa olsun, üstlendiği işin tüm vekâlet ücretini talep etme hakkına sahiptir.  1043
√ Taraflar arasındaki öncelikli uyuşmazlık, azlin haklı olup olmadığını tespit etmektir.  1045
√ Muaccel olan bir borcun borçlusu alacaklı tarafından gönderilen ihtar ile temerrüde düşer ve temerrüt tarihi itibariyle faiz talep edilebilir.  1047
√ Vekâlet sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların taraflardan en az birisinin tüketici vasfını taşıması gerekir.  1049
√ Davacı avukatın, davalı adına vadesi gelen borçlar açısından icra takibi yapması avukatlık görevinin bir gereğidir.  1050
√ Manevi tazminat davasının reddi halinde kendisini vekil ile temsil eden davalı yararına maktu vekâlet ücreti hükmedilir.  1051
√ Taraflar arasında yazılı bir ücret sözleşmesi yapılmamış olup vekâlet ücreti yasa gereği mahkemece takdir edildiği için likit bir alacak yoktur.  1052
√ Yargıtay’da duruşmalı olarak yapılan temyiz incelemesinde lehine karar verilen avukat lehine duruşma vekâlet ücretine karar verilir.  1054
√ Dava, vekâlet sözleşmesine dayalı alacak istemine ilişkindir. Alacağa davalı vekilin paraları tahsil ettiği tarihten itibaren faiz işletilmesi gerekir.  1055
√ Vekâlet ilişkisi ve azil işlemi bir bütün olduğundan azlin haklı olup olmadığı değerlendirilirken tüm dosyalar ayrı ayrı incelenmelidir.  1056
√ Avukat, tahsil ettiği para ile ilgili olarak davacı müvekkiline hesap vermekle yükümlüdür.  1057
√ Aksine sözleşme olmadıkça avukatlık ücreti dosyanın kesinleşmesi ile muaccel hale gelir.  1060
√ Bilirkişi raporuna atıf yapılarak hüküm kurulamaz.  1061
√ Vekâlet ücretinin, harcın yatırıldığı dava değeri üzerinden tespit ve tahsiline karar verilmesi gerekir.  1062
√ Haksız azil halinde avukat ileride alacağı vekalet ücretini talep etme hakkına sahiptir.  1063
√ Haklı azil halinde ancak azil tarihi itibariyle sonuçlanıp kesinleşen işlerden dolayı vekâlet ücreti talep edilebilir.  1064
√ Bilirkişi raporuna itibar edilmiş ise, buna uygun karar verilmesi gerekir.  1066
√ Kişinin bilirkişi raporuna itirazlarını giderek ek rapor alınması gerekir.  1067
√ Kendisini vekille temsil ettirmeyen tarafa vekâlet ücretine hükmedilmesi mümkün değildir.  1068
√ Azlin haksız olması halinde vekil, ücretin tamamına hak kazanır.  1069
√ Davalı tarafın, azil iradesinin bildirimine ilişkin ihtarnamesinde açıkladığı azil sebebiyle bağlı bulunmayıp, görülmekte olan davada yeni ve başkaca azil sebeplerini bildirebilir.  1071
√ Haklı azil halinde ancak azil tarihi itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekâlet ücreti talep edilebilir.  1073
√ Sulh olunan miktar mahkemece araştırılmalıdır.  1076
√ Bilirkişi raporuna itiraz etmeyerek bilirkişi raporu benimsenmiştir.  1077
√ Davalar sonunda karşı yandan alınan ücretler avukata aittir.  1078
√ Mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verildiğine göre, kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca vekâlet ücreti verilmesi zorunludur.  1079
√ Manevi tazminata hükmedilmesi için kişilik haklarının zedelenmesi gerekir.  1080
√ Azil haksız ise, davacı vekâlet ücreti ile birlikte karşı yana yüklenen vekâlet ücretini de talep edebilir.  1081
√ İşin görülmesi için gerekli olan tüm masrafların iş sahibi tarafından işin başında avukata ödenmiş olduğu karine olarak kabul edilir.  1083
√ Dava feragat ile neticelendirildiği için tarifenin yarısı uyarınca vekâlet ücretinin hesaplanması gerekir.  1086
√ Avukat üzerine aldığı işi kanun hükümlerine göre ve yazılı sözleşme olmasa bile sonuna kadar takip eder.  1087
√ Haklı azil halinde ancak azil tarihi itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekâlet ücreti talep edilebilir.  1088
√ Avukat hapis hakkını, sadece vekâlet ücreti alacakları ve yapılan giderler oranında kullanılabilir.  1090
√ Tazminat ve nafaka istemleri, boşanma davasının fer’i niteliğinde olup davacı avukat sadece boşanma davası için sözleşme ile kararlaştırılan vekâlet ücreti talebinde bulunabilir.  1093
√ Karşı taraf vekâlet ücretinde hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hükmün verildiği tarihte yürürlükte olan tarife hükümlerinin esas alınması gereklidir.  1094
√ Ücret sözleşmesi geçerli olduğuna ve davacı avukat haksız olarak azledildiğine göre, taraflar arasındaki ücret sözleşmesinin tarafları bağlayacağı kabul edilerek ve haksız azil ile ücretin muaccel hale gelir.  1096
√ Avukat, üstlendiği işi sonuna kadar takip etmekle yükümlüdür.  1097
√ Masrafların işin başında iş sahibi tarafından ödendiği konusundaki karinenin aksi davacı tarafından sözleşme hükmü ile ispat edilebilir.  1100
√ Sözleşmenin feshedildiğini bildirmesi, sonuçlarını 15 gün sonra doğuracak olan bir fesih bildirimidir.  1102
√ Vekâlet ilişkisi bir bütün olup azil, taraflar arasındaki tüm dava ve takiplere sirayet eder.  1103
√ Vekâletten azil ve ondan istifa her zaman mümkündür.  1106
√ Alacak davasında mahkemece verilen karar esastan verilmiş bir ret kararı niteliğinde olduğundan, yargılamada kendisini vekil ile temsil ettirmiş davalı yararına hüküm tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince nispi vekâlet ücreti verilmesi gerekir.  1107
√ Azlin haklı olup olmadığını hususunda bilirkişi raporu alınmalıdır.  1111
√ Yasal vekâlet ücreti avukata aittir.  1113
√ Taraflar arasındaki uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevlidir.  1116
√ Borçlu yalnız başına ne kadar borçlu olduğunu tespit edebilir durumda ise alacağın likit ve muayyen olduğunun kabulü zorunludur.  1117
√ Yürütülen iş, dava veya icra takibi ile ilgili değilse iş takibi olarak değerlendirilir.  1119
√ Haksız olarak işi bırakan, vekâletten istifa eden avukat, ücrete hak kazanamaz.  1120
√ Avukat, hak ettiği vekâlet ücreti ve yaptığı masrafları düştükten sonra tahsil ettiği paraları tahsil tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte iş sahibine ödemelidir.  1121
√ Avukatlık ücret sözleşmesinin aslı üzerinden inceleme yapılmalıdır.  1123
√ Avukat müvekkilinden hem akdi vekâlet ücretini hem de yasal vekâlet ücretini talep edebilir.  1124
√ Manevi tazminat davasının tamamının reddi halinde kendisini vekil ile temsil ettiren davalı taraf lehine maktu vekâlet ücretine karar verilmelidir.  1125
√ Avukatlık ücreti davanın sonuçlanması ile muaccel hale gelir.  1127
√ Dava konusu ihtilafın, tarafların serbest iradeleri ile yaptıkları ve geçerli olan bu sözleşme hükümlerine göre çözümlenmesi gerekir.  1128
√ Davacı avukat davadan azledilmekle dosyadan elini çekmiş olması nedeniyle davalı müvekkilinden karşı yan vekâlet ücretini de talep edebilir.  1130
√ Avukatlık sözleşmesinin bir hükmünün geçersizliği, bu sözleşmenin tümünü geçersiz kılmaz.  1131
√ Taraflar arasındaki öncelikli uyuşmazlık, azlin haklı olup olmadığı ile ilgili olup, ancak bunun sonucuna göre davalının vekâlet ücreti ödemekle yükümlü olup olmadığına karar verilebilecektir.  1132
√ Avukatına güveni kalmayan müvekkilin avukatını azletmesi halinde azlin haklı olduğunun kabulü gerekir.  1134
√ Haklı nedenle azil halinde davalı avukat vekâlet ücreti talep edemeyeceği gibi, kendisine ödenmiş olan ücret miktarını da iade etmekle yükümlüdür.  1136
√ Avukatın üst sınırdan vekâlet ücretine hak kazanabilmesi için normalin ötesinde bir çaba ve emek harcaması gerekir.  1138
√ Maddi ve manevi tazminat davasında her iki talep için ayrı ayrı vekalet ücretine karar verilir.  1140
√ Davalı davayı ilk celseden önce kabul ettiğine göre, davacı lehine tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısı oranında vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekir.  1141
√ Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hükmün verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.  1142
√ Avukat bu durumda ancak azil tarihi itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekâlet ücreti talep edebilir.  1146
√ Avukatlık sözleşmesi geçerli olduğundan ve davacının bu sözleşmeye göre yapılan icra takiplerinden doğan avukatlık ücretini talep edebilir.  1149
√ Taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmaması ve davacının vekil sıfatıyla takip ettiği boşanma davasının konusu para ile ölçülemeyen dava niteliğinde bulunması nedeniyle akdi vekâlet ücretinin maktu olarak belirlenmesi zorunludur.  1150
√ Mahkemece, taraflar arasındaki ihtilafın, tarafların serbest iradeleri ile yaptıkları ve geçerli olan sözleşme hükümlerine göre çözülmesi gerekir.  1151
√ Azlin haklı olup olmadığı hususu ile ilgili, gerektiğinde konusunda uzman bilirkişi ya da bilirkişi kurulundan rapor alınmalıdır.  1154
√ Kusurlu olan avukat ücrete hak kazanamaz ve kullanılmayan masrafların iadesi gerekir.  1156
√ İşi davalı müvekkilinin talimatları doğrultusunda ve sözleşmeye uygun şekilde yerine getirdiğini ispat edemeyen davacı avukatın müvekkili olan davalı tarafından azlinin haklı olduğunun kabulü zorunludur.  1157
√ Sözleşme belli bir miktarı kapsadığı için geçerli olup, maktu vekâlet ücreti anlaşmaları için bir sınır konulamaz.  1159
√ Avukatlık Ücret Sözleşmesi, tarafların serbest iradeleri ile imzalanmış olan ve Avukatlık Kanunu ile hukuk ve ahlaka aykırı hükümler içermeyen geçerli bir sözleşme olup, taraflar yönünden bağlayıcıdır.  1161
√ Vekâlet sözleşmesine dayanan talepler beş yıllık zamanaşımına tabidir. Zamanaşımı süresinin başlangıcı ise, müvekkilin vekâlet ücreti ödeme borcunun muaccel olma anıdır.  1163
√ Dava, haksız azil nedeniyle gerek sözleşmeden doğan gerekse karşı taraf vekâlet ücretlerinin tahsiline karar verilmelidir.  1164
√ Vekâlet sözleşmesinden kaynaklanan alacaklar, 5 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.  1166
√ Kadastro davasında vekâlet ücretinin, harcın yatırıldığı dava değeri üzerinden hesaplanması gerekir.  1166
√ Avukat müvekkili adına tahsil ettiği paraları en kısa zaman içerisinde müvekkiline ödediğini ispat etmelidir.  1168
√ Davacının, davalıyı vekil olarak temsil ettiği dosyalar dosya arasına getirilmeli, tarafların azlin haklı veya haksız olduğu noktasındaki iddiaları incelenmelidir.  1169
√ Haklı azil halinde ancak azil tarihi itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekâlet ücreti talep edilebilir.  1171
√ Adli işlemleri takip etme yetkisi sadece baroya kayıtlı olan avukatlara aittir.  1173
√ Davacı taraf sözleşmenin haksız olarak feshi halinde dönem sonuna kadar olan danışmanlık ücretini isteyebilir.  1177
√ Taraflar arasında yazılı bir ücret sözleşmesi mevcut olmaması nedeniyle kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası yönünden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen maktu ücret üzerinden vekâlet ücreti talep edebilir.  1178
√ Taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesi bulunmadığına göre davacı avukat anılan yasal düzenleme gereğince dava ve takip dosyasında harcı yatırılmış değerler üzerinden akdi vekâlet ücreti isteyebilir.  1181
√ Davacı avukat davadan azledilmekle dosyadan elini çekmiş olması nedeniyle davalı müvekkillerinden karşı yan vekâlet ücretini de talep edebilir.  1182
√ Avukat tarafından müvekkiline gönderilen e postalar davalı müvekkilin davacı avukatına karşı güven duygusunu ortadan kaldırıcı niteliktedir.  1183
√ Avukatlık Kanununda söz konusu indirime ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.  1184
√ Avukatına güveni kalmayan müvekkilin avukatını azletmesi halinde, azlin haklı olduğu kabul edilir.  1186
 Yararlanılan Kaynaklar  1189
 Kavramlar Dizini  1191
 


Süleyman Çetin ...
Ekim 2020
31.00 TL
Sepete Ekle
Ali Çitil
Haziran 2020
47.00 TL
Sepete Ekle
Filiz Yenipınar
Ocak 2016
102.00 TL
İndirimli: 39.90 TL (%60)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
 Sunuş  6
AVUKATLIK HUKUKU
 Avukat İçin E–Duruşma Uygulaması  35
 Avukat Olabilmek İçin Aranan Şartlar  36
 Avukat ve Avukatlığın Tanımı  37
 Avukat Yanında veya Bir Avukat Ortaklığında Çalışan İşçi Avukat  37
 Avukata Karşı Açılacak Olan Tazminat Davalarında Süre  39
 Avukata Karşı İşlenen Suçlar  40
 Avukata Verilen Vekâletnamede Özel Yetki Bulunmasını Gerektiren Hâller  40
 Avukatın Arabulucu Olabilmesi İçin Aranan Şartlar  41
 Avukatın Asıl Görüşmelerini Bürosunda Yapma Yükümlülüğü  42
 Avukatın Avukatlık Sıfatını Geçici Olarak Kaybetmesi Nedeniyle Avukatlık Sözleşmesinin Sona Ermesi  43
 Avukatın Avukatlık Sıfatını Kaybetmesi Nedeniyle Avukatlık Sözleşmesinin Sona Ermesi  44
 Avukatın Azledilmesi Halinde Avukatlık Ücreti  44
 Avukatın Baro Bölgesinde Büro Edinme Yükümlülüğü  47
 Avukatın Baro Kart Alması ve Kullanması  49
 Avukatın Baro Keseneğini (Aidatını) Ödeme Yükümlülüğü  50
 Avukatın Baro Yönetim Kuruluna Karşı Özel Görevleri  50
 Avukatın Baroya Kayıt Olma Yükümlülüğü  51
 Avukatın Bazı Durumlarda Tebligat Yapabilme Hakkı  52
 Avukatın Berat Eden Sanık Müdafii Olarak Mahkeme Tarafından Hükmedilen Vekâlet Ücreti Tahsil Etmesi  54
 Avukatın CMK Görevlendirmesinde Yapması Gereken İşlemler  55
 Avukatın Çekişmeli Hakları Edinme Yasağı  56
 Avukatın Dikkat Etmesi Gereken Hususlar  57
 Avukatın Dosya Saklaması ve Hapis Hakkı  57
 Avukatın Dosya Tutma Yükümlülüğü  58
 Avukatın Dosyayı İnceleme ve Dosyadan Örnek Alma Hakkı  59
 Avukatın Duruşmalara Resmi Kılık ve Kıyafetle Çıkma Yükümlülüğü  61
 Avukatın İş Edinmek İçin Aracı Kullanma Yasağı  62
 Avukatın İş Sahibine Karşı Hukuki Sorumluluğu  62
 Avukatın İş Sahibini Aydınlatma Yükümlülüğü  63
 Avukatın İş Sahibinin Talimatlarına Uyma Yükümlülüğü  64
 Avukatın İşini Özen ve Sadakat İle Yapma Yükümlülüğü  65
 Avukatın Kamu Kurumunda Memur Avukat Olarak Çalışması  66
 Avukatın Kayıtlı Bulunduğu Baro Genel Kuruluna Katılma Yükümlülüğü  66
 Avukatın Kendisine Teklif Olunan İşi Sebep Göstermeden Reddetme Hakkı  67
 Avukatın Muvafakatı İle Başka Avukatların Dosyaya Vekâletname Sunması  69
 Avukatın Müdafi Olarak Şüpheli veya Sanık İle Görüşme Hakkı  69
 Avukatın Onurlu Bir Şekilde Görev Yapma Yükümlülüğü  70
 Avukatın Peşin Ücret, Masraf ve Gider Avanslarını Almadan İşe Başlamama Hakkı  71
 Avukatın Reklâm Yapma Yasağı  72
 Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğü  73
 Avukatın Sosyal Güvenlik Kurumuna Kayıt Olma ve Prim Ödeme Yükümlülüğü  74
 Avukatın Takip Ettiği Dava veya İş İle İlgili Vekâletname Sunma Yükümlülüğü  76
 Avukatın Tanıklık Etmekten Çekinme Hakkı  78
 Avukatın Uygun Bulmadığı veya Haksız Gördüğü İşi Ret Etme Hakkı  78
 Avukatın Ücret Alacağı İle İlgili Faiz Talebi  81
 Avukatın Ücret Talep Etme Hakkı  82
 Avukatın Ücreti ve Yapmış Olduğu Diğer Giderler İle İlgili Hapis Hakkı  83
 Avukatın Üstlenmiş Olduğu İşi Bizzat veya Tevkil Yolu İle Takip Etme Hak ve Yükümlülüğü  85
 Avukatın Üstlenmiş Olduğu İşi Sonuna Kadar Takip Etme Yükümlülüğü  88
 Avukatın Vekillikten Çekilme (İstifa Etme) Hakkı  88
 Avukatın Vekillikten Çekilmesi Halinde Avukatlık Ücreti  90
 Avukatın Vergi Dairesine Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü  91
 Avukatın Yargıtay’a Gelen Dosya İle İlgili Öncelik Talebi  92
 Avukatlar Günü  93
 Avukatlar Hakkındaki Yapılan Ceza Soruşturması  94
 Avukatlar Hakkındaki Yapılan Disiplin Soruşturması  99
 Avukatlar Yardımlaşma Sandığı  108
 Avukatlara ve Baroya Tahsis Edilecek Yerler  109
 Avukatların Adli Yardım Hizmeti  110
 Avukatların Avukat Hakları Merkezine Yapılacak Başvuruları  114
 Avukatların Birlikte veya Avukat Ortaklığı Şeklinde Çalışmaları  114
 Avukatların E–Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme Zorunluluğu  116
 Avukatların Görevleri ve Rolleri  117
 Avukatların Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme Yükümlülüğü  118
 Avukatların Sundukları Vekâletnameye veya Vekâletname Suretine Veyahut da Yetki Belgelerine Baro Pulu Yapıştırmak Zorunluluğu  120
 Avukatlığın Kayıtlı Olunan Yer Dışında Sürekli Olarak Başka Bölgede Yapılaması Yasağı  122
 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Dayanılarak Karşı Tarafa Yüklenecek Olan Vekâlet Ücretinin Avukata Ait Olduğuna Dair Anayasa Mahkemesi Kararı  122
 Avukatlık Kanunu’nun 35/A Maddesine Göre Uzlaştırma Görevi  130
 Avukatlık Mesleğine Kabul Edilemeyecek Olan Kişiler  135
 Avukatlık Meslek Kurallarına Uyma Yükümlülüğü  136
 Avukatlık Ruhsatnamesi, Kimlik Kartı ve Avukatın Yemin Etmesi  137
 Avukatlık Sözleşmesi ve Sözleşme Yapma Ehliyeti  139
 Avukatlık Sözleşmesinin İşin Yerine Getirilmesi Nedeniyle Sona Ermesi  142
 Avukatlık Sözleşmesinin Kapsamı ve Unsurları  145
 Avukatlık Sözleşmesinin Karşılıklı Anlaşma veya Sürenin Dolması Nedeniyle Sona Ermesi  146
 Avukatlık Sözleşmesinin Taraflardan Birinin Ölüm, Ehliyetin Kaybedilmesi ve iflas Etmesi Nedeniyle Sona Ermesi  146
 Avukatlık Stajı Hakkında Kısa Bilgi  148
 Avukatlık Tekeli (Sadece Avukatların Yapabilecekleri İşler)  151
 Avukatlık Ücret Alacağı İçin İhtiyati Haciz Talebi  152
 Avukatlık Ücret Alacağında İcra ve İnkâr Tazminatı Talebi  153
 Avukatlık Ücret Alacağında Zamanaşımı Süresi  154
 Avukatlık Ücret Alacağının Hukuki Niteliği  154
 Avukatlık Ücret Alacağının Rüçhanlı (Öncelikli) Alacak Olması  155
 Avukatlık Ücret Uyuşmazlıklarında Görevli Mahkeme  156
 Avukatlık Ücret Uyuşmazlıklarında Yetkili Mahkeme  157
 Avukatlık Ücreti (Akdi Vekâlet Ücreti)  158
 Avukatlık Ücretinde Özel Kanunlardan Doğan Kısıtlamalar  162
 Avukatlık Ücretinin Ödenmemesi Halinde Yapılacak İşlemler  164
 Baro Seçimleri  164
 Barolar Tarafından Yapılacak Görevlendirmeler  165
 Baroların Kurulması ve Çoklu Baro  170
 Baroların Kuruluş, Nitelik ve Görevleri  173
 İş Sahibinin Adres Değişikliğini Avukatına Bildirme Yükümlülüğü  174
 İş Sahibinin Avukata Masraf ve Gider Avansı Verme Yükümlülüğü  175
 İş Sahibinin Avukatı Azil Hakkı  176
 İş Sahibinin Avukatına Vekâletname Verme Yükümlülüğü  177
 İş Sahibinin İşe Başka Avukatları Dâhil Etme Hakkı  179
 Kanuni Vekâlet Ücreti (Karşı Taraf Vekâlet Ücreti)  182
 Mahkeme Tarafından Hükmedilen Karşı Taraf Vekâlet Ücreti  200
 Müşavir Olarak Çalışan Avukat  202
 Sözleşmeli Avukat Bulundurmak Zorunda Olanlar  202
 Stajyerler ve Avukatlık İle İlgili Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Sık Sorulan Sorular  203
 Sulh Halinde Tarafların Avukata Karşı Müteselsil Sorumluluk Hali  208
 Süreli veya Süresiz Avukatlık Sözleşmelerinde Avukatlık Ücreti  209
 Vekâletin Genel Olarak Sona Ermesi  210
 Vekil Vasıtası İle Takip Edilen Davalarda Tebligatın Vekile Yapılması Zorunluluğu  211
KONU İLE İLGİLİ
ÖRNEKLER
 Avukata Ödenen Avukatlık Ücretinin İadesi İçin Gönderilen İhtarname  221
 Avukatlık Görüşme Tutanağı  222
 Avukatlık Ücret Sözleşmesi  223
 Avukatlık Ücret Sözleşmesi  227
 Avukatlık Ücretinin Ödenmesi İle İlgili İhtarname  230
 Azilname İle İlgili İhtarname  231
 Azilnameye Cevap İhtarnamesi  232
 Vekâlet Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Gönderilen İhtarname  233
 Vekillikten Çekilme (İstifa) Bildirimine İlişkin İhtarname  234
 Dava Dilekçesi  235
 Haksız Azil Nedeni İle Vekâlet Ücreti Alacağı Dava Dilekçesi  237
 Haksız Azil Nedeni İle Vekâlet Ücreti Alacağı Dava Dilekçesi  240
 Haksız Azilden Dolayı Vekâlet Ücreti Alacağı Dava Dilekçesi  242
 Haksız Azilden Dolayı Vekâlet Ücreti Alacağı Dava Dilekçesi  244
 Haksız Azilden Dolayı Vekâlet Ücreti Alacağı Dava Dilekçesi  246
 Cevap Dilekçesi  249
 Cevap Dilekçesi  251
 Dosyaya Vekâletname Sunma  253
 Vekillikten Çekilme Dilekçesi  254
 Tensip Tutanağı  255
 Tensip Tutanağı  258
 Ön İnceleme Duruşma Tutanağı  260
 Ön İnceleme Duruşma Tutanağı  263
 Ön İnceleme Duruşma Tutanağı  265
 Duruşma Tutanağı  267
 Bilirkişi Raporu  269
 Islah Dilekçesi  273
 Gerekçeli Mahkeme Kararı  274
 Gerekçeli Mahkeme Kararı  279
 Gerekçeli Mahkeme Kararı  284
 İstinaf Dilekçesi  289
 İstinafa Cevap Dilekçesi  291
 Temyiz Dilekçesi  294
 Sanık Müdafiinin Vekâlet Ücreti Talebi  297
YARGITAY EMSAL KARARLARI
√ Avukat üzerine aldığı işi kanun hükümlerine göre ve yazılı sözleşme olmasa bile sonuna kadar takip eder.  319
√ Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen bir şey olan davalarda avukatlık ücreti, davanın görüldüğü mahkeme için Tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında olmamak kaydıyla nispi olarak belirlenir.  320
√ Haklı azil halinde ancak azil tarihi itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekâlet ücreti talep edilebilir.  322
√ Sulh halinde her iki tarafın müteselsil olarak ödenmesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken "akdi vekalet ücretinin" dâhil değildir.  324
√ Vekâlet ücreti de yargılama giderlerindendir.  326
√ Taraflar arasında güven ilişkisi ortadan kalmış ise azlin haklı olduğu kabul edilir.  326
√ Aile konutu şerhi davasının reddi nedeniyle kendisini vekil ile temsil ettiren davalı lehine karar tarihindeki maktu vekâlet ücreti takdiri gerekir.  327
√ Sulh halinde sorumluluğa akdi vekalet ücreti dahil değildir.  328
√ Avukatlık ücreti asgari ücret tarifelerinin altında olamaz.  331
√ Sulh halinde davalıların avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken "akdi vekalet ücreti" dâhil değildir.  333
√ Azil halinde dosyaların tamamı getirtilerek denetime elverişli bilirkişi raporu alınmalıdır.  336
√ Vekâlet görevi durumu müvekkiline tebliğinden itibaren onbeş gün süre ile devam eder.  338
√ Kural olarak mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak yalnız baro levhasına kayıtlı avukatlara aittir.  340
√ Vekâlet ücretinin hesaplanması  344
√ Sulh halinde karşı tarafın avukatı lehine her iki tarafın müteselsil olarak ödenmesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına akdi vekalet ücreti dahil olmayıp sadece kanuni vekalet ücreti dahildir.  346
√ Kendisini vekille temsil ettiren katılan lehine, sanık aleyhine vekâlet ücretine hükmedilmelidir.  349
√ Manevi tazminat davası tümden reddedildiğine göre davalı lehine maktu vekâlet ücreti takdir edilmesi gerekir.  350
√ Beraat eden ve kendisini vekille temsil ettiren sanık lehine maktu avukatlık ücretine hükmedilmelidir.  352
√ Öncelikle azilin haklı olup olmadığı belirlenmelidir.  352
√ Husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesi halinde AAÜT göre vekâlet ücretine karar verilir.  355
√ Maktu vekâlet ücreti, davanın konusunun para olmadığı veya para ile ölçülemediği hallerde belirlenen ücret, nispi vekâlet ücret ise davanın konusunun para olması veya para ile ölçülebilir olması halinde bu değer üzerinden belirlenen ücrettir.  357
√ Kadastro davalarında, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca, davalı Hazine lehine ise 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 31. maddesi uyarınca vekalet ücreti takdiri gerekir.  359
√ Maktu vekâlet ücreti, davanın konusunun para olmadığı veya para ile ölçülemediği hallerde belirlenen ücret, nispi vekâlet ücret ise davanın konusunun para olması veya para ile ölçülebilir olması halinde bu değer üzerinden belirlenen ücrettir.  360
√ Mahkemece, ortaklığın giderilmesi davasında, dava açıldığı tarihteki haklılık durumu yani pay oranı nazara alınarak yargılama giderlerinin (harç, vekâlet ücreti vb.) paydaşlar arasında paylaştırılması gerekir.  361
√ Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri uyarınca, her bir davacının reddedilen manevi tazminat talebi üzerinden, davalılar yararına ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.  362
√ Kamulaştırmasız el atma davasında bilirkişi raporu doğrultusunda 1136 sayılı Kanun gereği akdi vekalet ücret alacağı yönünden nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.  364
√ Karşı tarafın avukatı lehine her iki tarafın müteselsil olarak ödenmesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken "akdi vekâlet ücretinin" dâhil değildir.  366
√ Mahkûmiyetine karar verilen sanığın katılan lehine vekâlet ücreti ödemesine karar verilmesi gerekir.  368
√ Karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre kanuni vekalet ücretine karar verilir.  369
√ "Sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşma ile sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde" karşı tarafın avukatı lehine her iki tarafın müteselsil olarak ödemesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan avukatlık ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken akdi vekâlet ücreti dâhil değildir.  371
√ Kendisini vekille temsil ettiren lehine vekâlet ücreti yönünden olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi gerekir.  373
√ Davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya herhangi bir nedenle; ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar giderilmesi halinde Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra giderilirse tamamına hükmolunur.  373
√ Davacı avukatın müvekkili olmayan ancak açılan davada karşı yan konumunda bulunan davalının davacı avukata ödenecek akdi vekâlet ücretinden sorumlu değildir.  375
√ Yargıtay’da duruşma yapılmış ise, lehine karar verilen taraf lehine duruşma vekâlet ücretine karar verilir.  377
√ Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık lehine maktu vekâlet ücretine hükmedilmelidir.  379
√ Sanık hakkında mahkûmiyet kararı verildiği halde, katılan lehine vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekir.  380
√ Mahkemece, dava ön şart yokluğu gerekçe gösterilmek suretiyle davanın reddine karar verildiğine göre, anılan yasal düzenleme gereğince davalı yararına maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.  382
√ Bağlantılı bile olsa her türlü hukuki yardımlar ayrı ücrete tabidir.  384
√ Sulh halinde müteselsil sorumluluk avukatlık ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken akdi vekalet ücreti dahil değildir.  386
√ Hapis hakkı, sadece vekâlet ücreti alacakları ve yapılan giderler oranında kullanılabilir.  388
√ Azil halinde azil tarihi dikkate alınır. Avukatın haksız olarak azledilmesi halinde avukat ücretin tamamına hak kazanır.  391
√ Taraflar arasında hazırlanan sözleşme tarafları bağlar.  392
√ Haksız azil halinde, azil tarihi itibariyle vekalet ücreti muaccel hale gelir.  394
√ İcra inkar tazminatına hükmedilebilmesi için borçlunun takip sırasında ödeme emrine itiraz etmesi, alacağın likit ve belli olması, yani borçlu tarafından alacağın gerçek miktarı belli, sabit veya belirlenmek için bütün unsurlar bilinmekte veya bilinmesi gerekmektedir.  395
√ Avukata karşı açılan tazminat davalarında zamanaşımı süresi bu hakkın doğumunun öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıl ve her halde zararı doğuran olaydan itibaren 5 yıldır.  397
√ Azil işleminin haklı olup olmadığı hususu araştırılarak belirlenmelidir.  400
√ Vekâlet ücretinin tayininde esas ilke olarak sanıkların adedi ya da sanığın birden çok suç işlemiş olmasının değil, usulünce açılan ve avukat tarafından takip edilen davaların adedidir.  402
√ Sulh halinde her iki tarafın müteselsil olarak ödemesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan avukatlık ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken akdi vekalet ücreti dahil değildir.  404
√ Sulh halinde karşı taraf vekalet ücretinden her iki tarafta sorumludur  407
√ Vekâlet ilişkisi bir bütün olup azil, taraflar arasındaki tüm dava ve takiplere sirayet eder.  409
√ Değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilamın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değeri dikkate alınır.  410
√ Sulh halinde karşı tarafın avukatı lehine her iki tarafın müteselsil olarak ödenmesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken "akdi vekalet ücretinin" dâhil değildir.  413
√ Avukatın masraf adı altında gerçeğe uygun olmayan para alması görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur.  415
√ Sulh halinde müteselsil sorumluluk akdi vekalet ücretini kapsamaz.  416
√ Katılan kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince maktu vekâlet ücretinin katılana ödenmesine karar verilmelidir.  419
√ Sulh halinde karşı tarafın avukatı lehine her iki tarafın müteselsil olarak ödemesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan avukatlık ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken akdi vekalet ücreti dâhil değildir.  419
√ Avukat tarafından takip edilen bir dava veya icra takibi bulunmamaktadır. Bu durumda dava ve takiplerin dışındaki hukuki yardımlarda ödenecek ücret esas alınmalıdır.  422
√ Vekâlet ücreti alacağı, üstlenilen işin bitmesi ile muaccel hale gelir.  423
√ Üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçen avukat ancak işi tamamladığında ücrete hak kazanacaktır.  425
√ Dava açılırken, talep konusunun kalan kısmından açıkça feragat edilmiş olması hali dışında, kısmi dava açılması, talep konusunun geri kalan kısmından feragat edildiği anlamına gelmez.  426
√ Mahkemece, azlin haklı olduğu kabul edilip azil tarihinde kesinleşmiş işler yönünden ücrete hak kazandığı dikkate alınarak bir karar verilmelidir.  429
√ Sulh halinde karşı tarafın avukatı lehine her iki tarafın müteselsil olarak ödenmesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan avukatlık ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken akdi vekalet ücretinin dâhil değildir.  431
√ Ücret nedeniyle avukata hapis hakkı da tanınarak; avukatın, müvekkili tarafından verilen veya onun namına aldığı malları, parayı ve diğer her türlü kıymetleri, avukatlık ücreti ve giderin ödenmesine kadar, kendi alacağı nispetinde elinde tutabilir.  432
√ Sulh veya anlaşma halinde karşı tarafın avukatı lehine her iki tarafın müteselsil olarak ödemesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan avukatlık ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken akdi vekalet ücreti dahil değildir.  441
√ Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.  442
√ Akdi vekâlet ücreti, taraflar arasında hukuki ilişkinin kurulduğu tarihte yürürlükte olan hükümlere göre hesaplanır.  447
√ Takip işlemi Avukatlık Kanunun 35. maddesi uyarınca adli işlem niteliğini taşıdığından bu vekilin baroda yazılı avukat olması gerekir.  449
√ Avukatın vekil sıfatı ile icra takibine katılabilmesi için vekâletnamesini takip dosyasına ibraz etmesi zorunludur.  450
√ Kanundan kaynaklanan uzlaşma Avukatlık Kanunu anlamında sulh olarak nitelendirilemez.  455
√ Taraflar arasında sözleşme bulunduğundan ihtilafın sözleşmeye göre çözülmesi gerekir.  456
√ Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydedilmesi ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarını oluşturur.  458
√ Vekâlet ilişkisi bir bütün olup azil, taraflar arasındaki tüm dava ve takiplere sirayet eder.  461
√ Tarafların serbest iradesiyle yaptıkları sözleşme geçerlidir ve tarafları bağlar.  463
√ Masraf konusunun uzman bilirkişi raporu ile tespit edilmesi gerekir.  464
√ Avukatın yalan söyleyerek müvekkilini oyalaması görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur.  465
√ Azil, taraflar arasındaki tüm dava ve takiplere sirayet eder.  466
√ Cezai şartta yapılan indirim nedeniyle yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilemez.  468
√ Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın verildiği tarihte yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde ceza soruşturması evresinde takip edilen işler için belirlenen vekâlet ücretine karar verilmelidir.  470
√ Haksız çekilme halinde ya da avukat tarafından haksız fesih halinde ancak fesih tarihi itibariyle sonuçlanıp kesinleşen işlerden dolayı vekalet ücreti talep edilebilir.  471
√ Bozma ilamına uyulması kazanılmış hak teşkil eder.  473
√ Vekâlet ücreti, avukatın hukukî yardımının karşılığı olarak vekille temsil edilenler lehine hükmedilir.  475
√ Türkiye Barolar Birliği avukat kimliklerine ilişkin hususları, çıkaracağı yönetmelikle düzenlemesi gerekmektedir.  478
√ Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler.  484
√ Avukat müvekkiline karşı vekalet görevini sadakat ve özenle ifa etmekte yükümlüdür.  491
√ Davalı idare davada kendisini temsilci ile temsil ettirmiş ise, davalı idare lehine, kararın verildiği tarihteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen miktar esas alınarak vekâlet ücretine karar verilmesi gerekir.  493
√ İstifanın haklı olup olmadığı hususunda yeterli inceleme yapılmalı, uzman bilirkişiden rapor alınmalıdır.  496
√ Kanuni vekâlet ücreti avukata aittir.  498
√ Azlin haklı olup olmaması konusunda uzman bilirkişi raporu alınmalıdır.  499
√ Vekalet akdi, 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Yasa kapsamına alınmış olup, davada Tüketici Mahkemesi görevlidir.  502
√ Öncelikli uyuşmazlık azlin haklı olup olmadığı tespit etmektir. Ancak bunun sonucuna göre vekâlet ücreti ödenip ödenmeyeceği ortaya çıkacaktır.  504
√ Davalıların sulh oldukları miktar tespit edilerek, tespit edilecek bu miktar üzerinden belirlenecek olan karşı yan vekalet ücretine karar verilmesi gerekir.  506
√ Hüküm yeterince açık değilse veya icrasında tereddüt uyandırıyorsa yahut birbirine aykırı fıkralar içeriyorsa tavzih kararı verilebilir.  508
√ Azilden sonra gerçekleşen sulh avukatlık ücreti hesabına esas alınamaz.  510
√ Karşı tarafın avukatı lehine her iki tarafın müteselsil olarak ödenmesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken "akdi vekalet ücreti" dahil değildir.  512
√ Haklı azil halinde ancak azil tarihi itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekalet ücreti talep edilebilir.  514
√ Taraflar irade hürriyeti ve akit serbestisi sınırları içinde diledikleri gibi sözleşme yapabilirler.  516
√ Kamulaştırmayı yapan idare, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 29. maddesinde sayılan giderleri bizzat öder.  519
√ Sulh halinde müteselsil sorumluluk avukatlık ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken akdi vekalet ücreti dahil değildir.  532
√ Azlin haklı olup olmadığı tespit edilmelidir.  534
√ Avukat müvekkilim adına tahsil ettiği paraları gecikmeksizin müvekkiline duyurur ve teslim eder.  536
√ Avukatlık ücretinin takdirinde hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.  538
√ Bir belgenin aldatma kabiliyetinin bulunup bulunmadığının da belge aslı üzerinde yapılacak inceleme ile tespit edilebilir.  541
√ Sulh halinde müteselsil sorumluluk akdi vekâlet ücreti için değil sadece kanuni vekalet ücreti içindir.  542
√ Vekil vasıtası ile takip edilmeyen davalarda vekalet ücretine hükmedilemez.  544
√ Sulh halinde karşı tarafın avukatı lehine her iki tarafın müteselsil olarak ödemesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan avukatlık ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken akdi vekalet ücreti dahil değildir.  547
√ Haksız azil halinde avukat, hangi aşamada olursa olsun, üstlendiği işin tüm vekalet ücretini talep etme hakkına sahiptir.  549
√ Haksız azil halinde ise avukat, hangi aşamada olursa olsun, üstlendiği işin tüm vekalet ücretini talep etme hakkına sahiptir.  552
√ Davanın konusuz kalması sebebiyle davanın esası hakkında bir karar verilmesine gerek bulunmayan hâllerde, hâkim, davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderlerini takdir ve hükmeder.  555
√ Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.  559
√ Katılan kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte olan AAÜT göre maktu vekalet ücretine hükmedilir.  562
√ Avukat istemediğini beyan eden sanığa kovuşturma aşamasında avukat görevlendirilmesi nedeniyle, müdafii için ödenen avukatlık ücretinin sanığa yüklenmesine karar verilemez.  563
√ Haksız azil halinde ise avukat, üstlendiği işin tüm vekâlet ücretini talep eder.  564
√ Davayı kazanan taraf davayı vekil ile takip ettiğinden lehine vekâlet ücreti takdir edilmesi gerekir.  565
√ Azil, taraflar arasındaki tüm dava ve takiplere sirayet eder.  568
√ Sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşma ile sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde her iki taraf, avukatlık ücretinin (karşı yan vekalet ücretinin) ödenmesi hususunda avukata karşı müteselsilen sorumludurlar.  570
√ Sulh halinde her iki tarafın müteselsil sorululuğu akdi vekalet ücreti ile ilgili değildir.  572
√ Azlin haklı olup olmadığı hususunda iddia ve savunma değerlendirilerek bir karar verilmelidir.  574
√ İdareleri idari yargı mercilerinde temsil etme yetkisine sahip kişiler tarafından takip edilen dosyalarda idareler lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca vekâlet ücretinin takdir edilmesi gerekir.  576
√ Aksine sözleşme yoksa, dava masraflarının iş sahibi tarafından işin başında avukata ödenmiş olduğu karine olarak kabul edilmektedir.  579
√ Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir.  580
√ Çıkar karşılığında avukata iş getirmeye aracılık edenler veya aracı kullanan avukatlar altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  584
√ Müvekkil, azilnamede bildirmiş olduğu azil sebepleri ile bağlı olmayıp, açılan bir davada yeni ve başkaca azil sebepleri bildirebilir.  586
√ Avukat, sadece azil tarihi itibariyle kesinleşmiş olan dosyalar nedeniyle vekalet ücretine hak kazanır.  588
√ Avukatın haksız olarak azli halinde avukat ücretin tamamını talep edebilir.  590
√ Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükler ile sözleşmeye ilişkin talep hakları sözleşmenin taraflarına aittir.  591
√ Davayı kazanan taraf davasını avukat aracılığı ile takip etmiş ise o taraf lehine vekâlet ücretine karar verilir.  593
√ Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz.  597
√ Sulh halinde her iki tarafın müteselsil olarak ödemesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan avukatlık ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken akdi vekalet ücreti dahil değildir.  599
√ Sulh olunan miktar araştırılarak tespit edilmelidir.  601
√ Vekâlet ücretinin tayininde esas ilke olarak sanıkların adedi ya da sanığın birden çok suç işlemiş olmasını değil, usulünce açılan ve avukat tarafından takip edilen davaların adedidir.  603
√ Kamuda görev yapan avukatlara ödenecek vekalet ücretinin hesaplanmasına dair emsal bir içtihattır.  605
√ Tarafların sulh olması halinde akdi vekalet ücretinden yalnızca vekilin sorumlu olacağı kabul edilmekle birlikte, kanuni (karşı yan) vekaleten ücretleri yönünden her iki tarafın da birlikte sorumlu olacaktır.  610
√ Görevsizlik veya yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi halinde vekalet ücreti özel olarak düzenlenmiştir.  612
√ Avukatın vekâletten çekilmesi halinde durumun mahkemeye bildirilmesi gerekir.  617
√ Sözleşme olmayan hallerde hukuki yardımın başladığı tarihteki asgari ücret tarifesinin uygulanır.  618
√ Davacı, alacaklı vekili olup davayı kaybetse de ya da takipte hiçbir ücret tahsil edilmese de verilen hizmetin karşılığı olarak vekalet ücretine hak kazanır.  621
√ Yetkisizlik, görevsizlik veya gönderme kararı neticesinde yetkili mahkemede davaya devam edilmesi hâlinde o mahkemede, devam edilmemişse kararı veren mahkemede yargılama giderlerine hükmedilir.  622
√ Tazminat davasının, ceza kanunları gereğince süresi daha uzun zamanaşımı süresine tabi, cezayı gerektiren bir eylemden doğmuş olması halinde, ceza zamanaşımı süresi uygulanır.  634
√ Katılan vekilinin yargılamaya konu olayda vekâletname ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır.  635
√ Tazminat davası ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden kaynaklanmış ise davada ceza zamanaşımı uygulanacaktır.  640
√ Azil nedenleri ile ilgili ayrı ayrı inceleme ve değerlendirme yapılmak suretiyle azlin haklı olup olmadığı irdelenerek gerekirse denetime açık bilirkişi raporu alınmalıdır.  641
√ Katılanı temsile yetkili bulunduğuna dair dosyaya vekâletname ibraz etmemesine rağmen katılan yararına hakkında mahkûmiyet hükmü kurulan sanık aleyhine vekâlet ücreti takdir edilemez.  643
√ Zorunlu savunman görevlendirilmesi nedeniyle, savunmana ödenen avukatlık ücreti sanığa yüklenemez.  644
√ Stajyerler, avukat yanında staja başladıktan sonra, avukatın yazılı muvafakati ile ve onun gözetimi ve sorumluluğu altında, sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ile icra mahkemelerinde avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilir ve icra müdürlüklerindeki işleri yürütebilirler.  645
√ Avukat, aksine sözleşme yoksa işi sonuna kadar takip edip sonuçlandırmadan ücretini isteyemez.  652
√ Avukatın özen borcuna aykırı davranması “haklı azil” gibi ağır sonuçlar doğurur.  654
√ Beraat kararı verilmesi halde kendisini avukat ile temsil ettiren sanık lehine hazine aleyhine maktu vekâlet ücretine karar verilmelidir.  663
√ Öncelikle davacı avukatın azlinin haklı olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir.  664
√ Taraflar arasında düzenlenen avukatlık sözleşmesinin geçerli olduğu kabul edildiğine göre taraflar arasındaki sözleşme hükümleri dikkate alınarak belirlenir. Hakkaniyet indirimi uygulanmaz.  666
√ İdari yargının konusuna giren bir dava, adliye mahkemelerinde açılamaz.  668
√ Azil haklı ise avukatlık ücretinin ödenmesi gerekmez, haksız azil halinde ise avukat ücretin tamamına hak kazanır.  669
√ Azlin haklı olup olmadığı hususunda bilirkişi raporu alınmalıdır.  672
√ Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat, Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.  674
√ Mahkeme tarafından kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücretinin avukata aittir.  676
√ Avukat, kendisine tevdi olunan evrakı, vekâletin sona ermesinden itibaren üç yıl süre ile saklamakla yükümlüdür.  679
√ Tevkil eden ve tevkil olunan avukatların, ayrı ayrı değil, harcadıkları mesai oranında tek bir ücret talep edebileceklerdir.  680
√ Kendisini vekil eden ve berat eden sanık lehine vekâlet ücretine hükmedilir.  682
√ Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.  684
√ Uzlaşma görüşmesi neticesinde uzlaşma sağlanırsa, uzlaşma konusunu, yerini, tarihini, karşılıklı yerine getirmeleri gereken hususları içeren tutanak, avukatlar ile müvekkilleri tarafından birlikte imza altına alınır.  685
√ Sulh halinde vekâlet ücreti konusunda taraflar, avukata karşı müteselsil olarak sorumludurlar.  686
√ İndirilen miktardan dolayı davacı taraf aleyhine avukatlık ücretine hükmedilemez.  689
√ Bir davada tahkikat aşamasına geçildikten sonra davanın feragat nedeniyle reddine karar verildiğine göre, davalı lehine, karar tarihinde maddeleri gereğince dava değeri üzerinden hesaplanacak nispi vekâlet ücreti takdir edilmesi gerekir.  691
√ Dosyanın tekemmülünden sonra davada feragat nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi üzerine karşı taraf lehine vekâlet ücretine karar verilmelidir.  692
√ Sulh halinde müteselsil sorumluluk sözkonusu olur.  694
√ Kamu davasına katılma üzerine, mahkûmiyete karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine vekâlet ücreti sanığa yükletilir.  703
√ Vekil, sadakat borcu gereği olarak müvekkilinin yararına olacak davranışlarda bulunmak, ona zarar verecek davranışlardan kaçınmak zorunluluğundadır.  704
√ Kendisini vekille temsil ettiren katılan lehine vekâlet ücretine hükmolunması gerekir.  706
√ Kamu İdarelerinin vekili sıfatıyla hukuk birimi amirleri, muhakemat müdürleri, hukuk müşavirleri ve avukatlar tarafından yapılan takip ve duruşmalar için, bu davaların idareler lehine neticelenmesi halinde, vekâlet ücreti takdir edilmelidir.  707
√ Zorunlu müdafii için ödenen avukatlık ücreti sanığa yüklenemez.  710
√ Dava konusu avukatlık ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin kısmının geçerliliği uzman bilirkişiden alınacak rapor ile tespit edilmelidir.  711
√ Suça sürüklenen çocuğa atanın zorunlu müdafi ücreti yargılama neticesinde suçlu bulunan çocuğa yüklenemez.  712
√ Azlin haklı olup olmadığı hususunda açıklayıcı bilirkişi raporu alınmalıdır.  715
√ Azil haklı olmadığından taraflar arasındaki ücret sözleşmesi ile kararlaştırılan orandan saparak avukatlık ücreti belirlenmelidir.  716
√ Avukat haklı bir nedenle azil edilmiş ise, ancak azil tarihi itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekâlet ücreti talep edebilir.  718
√ İcra takibi ile ilgili avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadarki bütün işlemleri kapsar.  720
√ Avukat, müvekkilinin talimatı ile hareket eder. Müvekkili adına tahsil ettiği paraları gecikmeksizin müvekkiline teslim eder.  721
√ Avukatlık ücreti, kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır.  723
√ Avukatlar, ifa ettikleri görevleri bakımından kamu görevlisidir.  726
√ Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup, taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında re’sen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz.  727
√ Avukatlık asgari ücret tarifesi altında vekalet ücreti kararlaştırılmaz.  731
√ Haksız azil halinde ise avukat, hangi aşamada olursa olsun, üstlendiği işin tüm vekalet ücretini talep etme hakkına sahiptir.  734
√ Vekalet sözleşmesi, vekilin vekalet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir.  736
√ Yüksek vekalet ücreti mahkemeye erişim hakkına olağan dışı bir kısıtlama getirir.  738
√ Vekalet ücretinin harcın yatırıldığı dava değeri üzerinden tespit ve tahsiline karar verilmesi gerekir.  742
√ Bir dosyada çelişkili iki rapor varsa çelişki üçüncü bir rapor alınarak giderilmelidir.  744
√ Azlin haklı olup olmadığı sözleşme hükümleri ve azil gerekçeleri dikkate alınarak konusunda uzman üçlü bilirkişiden rapor alınmalıdır.  745
√ Azil haklı ise avukatlık ücretinin ödenmesi gerekmez, haksız azil halinde ise ücretin tamamına avukat hak kazanır.  748
√ Hâkim, asıl hükmü değiştirerek, hüküm sonucunu bertaraf edecek tavzih kararı verilemez.  749
√ Haksız olarak işi bırakan, vekâletten istifa eden avukat, ücrete hak kazanamaz.  751
√ Dava kısmen reddedildiğinden davalı taraf lehine vekâlet ücretine karar verilmelidir.  753
√ Azlin haklı olup olmadığı hususu araştırılmalıdır.  755
√ Masrafların iş sahibi tarafından işin başında avukata ödenmiş olduğu karine olarak kabul edilmiştir.  757
√ Müvekkilini yalan söyleyerek oyalama görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur.  758
√ Avukat, yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde AAÜT gereğince ücret talep edebilir.  759
√ Azil, taraflar arasındaki tüm dava ve takiplere sirayet eder.  760
√ Zorunlu müdafii için ödenen avukatlık ücreti sanığa yüklenemez.  762
√ Avukatla müvekkili arasında ücret sözleşmesi bulunmaması (veya sözleşmenin geçersiz olması) halinde, müvekkilin ve müvekkille sulh anlaşması yapan hasmın, sulh olunan miktar üzerinden vekalet ücreti ödemekle yükümlüdür.  763
√ Yargıtay tarafından bozulan bir hükmün bozma kararının kapsamı dışında kalmış olan kısımları kesinleşir.  765
√ Avukatlık ücreti, avukatın emeğinin karşılığıdır.  772
√ Azil eden taraf, azil iradesinin bildirimine ilişkin ihtarnamesinde açıkladığı azil sebebiyle bağlı değildir.  773
√ Delil tespiti davasında avukatlık ücretinin maktu olarak belirlenmesi gerekir.  776
√ Azil ve feshin haklı nedene dayanması halinde avukat ancak kesinleşen işlerden dolayı vekalet ücreti talep edebilir.  777
√ Vekâletname verilen avukatın bir davayı takip etmesi halinde taraflar arasında artık sözleşme ilişkisi kurulduğunun kabulü gerekir.  779
√ Akdi ve kanuni vekalet ücreti avukata aittir.  780
√ Zorunlu müdafinin akdi vekil olabilmesi için herhangi bir kısıtlama getirilmiş değildir.  783
√ Avukatlık ücret sözleşmesi geçersiz kabul edilir ise, avukatın ücrete Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre tespit olunur.  784
√ Avukatın tevkil yetkisi nedeniyle birlikte takip ettiği veya işi tamamen devrettiği avukatların kusurlarından ve meydana getirdikleri zarardan dolayı müvekkile karşı hem şahsen hem de diğer avukatla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.  786
√ Haksız azil sabit olup, avukat üstlendiği ve başladığı işin hangi aşamada olursa olsun tüm vekâlet ücretini talep etme hakkına sahiptir.  789
√ Vekâlet ücretinin de yargılama giderlerinin bir unsuru olduğu ve davacı vekilince mahkeme aşamasında yapılan hukuki yardımın vekâlet ücretini gerektirir.  792
√ Avukat azil tarihi itibariyle tamamlanmış işlerin ücretini talep edebilir.  794
√ Taleple bağlılık ilkesi gereğince, hâkim tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır.  796
√ Avukat dosyaya vekâletname ve dilekçe sunulmuş ise vekâlet ücreti ödenmesine karar verilir.  797
√ Avukatın ücret alacağı rüçhanlı alacaktır.  798
√ Avukatlık ücreti icra dosyasındaki harçlandırılmış miktarın %25’i aşamaz.  801
√ Açılan davanın konusuz kalması halinde, hâkim, davanın açıldığı tarihteki, tarafların haklılık durumuna göre vekâlet ücreti takdir ve tayin eder.  802
√ Avukatın yaptığı ve yapmadığı işler dikkate alınarak oranlama yapılmalıdır.  803
√ Sulh halinde tarafların sulh oldukları miktar tespit edilmelidir.  805
√ Avukatı olmayan taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilemez  807
√ Davacının avukatı bulunmadığı halde davacı yararına avukatlık ücretine hükmedilmez.  807
√ Sulh miktarı tespit edilemezse, harcı ödenen dava değeri üzerinden vekâlet ücreti hesaplanmalıdır.  808
√ Yazılı ücret sözleşmesi yapılmamış olan hallerde asgari ücret tarifesi uygulanır.  809
√ İlamın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin belli bir oranı avukatlık ücreti olarak belirlenir.  812
√ Akdi vekâlet ücreti, ancak üstlenilen işin bitmesi ile muaccel hale gelir.  814
√ Haksız azil halinde talep vekâlet ücreti alacağı tüketici mahkemesinde görülür.  816
√ Avukatlık Kanunu’nun 165. maddesi gereği, davacının hak ettiği vekâlet ücreti alacağından davalılar müteselsilen sorumludurlar.  817
√ İzaleyi şüyu davasında payların değerleri dikkate alınarak bu miktar üzerinden ücrete hükmedilmesi gerekir.  819
√ Avukat, haklı istifa tarihi itibariyle muaccel olan vekalet ücreti alacağının ödetilmesini talep edebilir.  820
√ Taraflar arasında yazılı avukatlık sözleşmesi bulunmuyorsa hukuki yardımın başladığı tarihteki yürürlükte olan kanun hükümleri uygulanır.  826
√ Baro tarafından görevlendirilen zorunlu müdafii ücreti suça sürüklenen çocuktan alınmaz.  829
√ Taraf lehine hükmedilen kanuni vekâlet ücreti avukata aittir.  830
√ Avukata karşı açılacak tazminatlarda zamanaşımı süresi bu hakkın doğumunun öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıldır.  832
√ Vekâlet sözleşmesinden kaynaklanan alacaklar 5 yıllık zamanaşımına tabidir.  833
√ Davanın konusuz kalması halinde yarı oranında vekâlet ücreti takdiri gerekirken tam vekâlet ücretine karar verilmesi doğru değildir.  835
√ Hukuki yardımın başladığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat geçerlidir.  836
√ Karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre vekâlet ücreti hesaplanır.  837
√ Sulh olunan miktar araştırılmalıdır.  839
√ Karar tarihi yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi dikkate alınır.  842
√ Vekalet ücreti likit ve muayyen olarak kabul edilir.  843
√ Gerekçeli karar ve hüküm fıkrasının birbirine uygun olması gerekir.  844
√ Bozma kararına uyulmuş ise, bozmanın gereklerinin yerine getirilmesi zorunludur.  845
√ Bilirkişi raporu denetime elverişli olmalıdır.  847
√ Alacak likit ve muayyen nitelikte ise icra inkâr tazminatına hükmedilmesi gerekir.  848
√ Avukat tacir olmadığı için yaptığı iş de ticari değildir.  850
√ Noksan araştırma ile karar verilemez.  851
√ Bozma kararından sonra ıslah yapılamaz.  852
√ Ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek vekalet ücreti hükmolunur.  853
√ İpoteğin fekki davasında, ipotek bedeli üzerinden nispi vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekir.  855
√ Davanın reddedilmesi halinde yargılama sırasında kendisini vekille temsil ettiren davalılar lehine vekâlet ücretine hükmedilir.  856
√ İcra inkâr tazminatı, icra takibine itiraz eden ve işin çabuk bitirilmesine engel olan borçluya karşı konulmuş bir yaptırımdır.  857
√ Avukatın hapis hakkını kullanabilmesi için vekâlet ücreti veya masraf alacağının bulunması gerekir.  858
√ Sulh halinde mahkemece gerçek sulh olunan miktar araştırılmalıdır.  861
√ Dava, askeri okuldan ilişik kesilmesi davasında vekâlet ücretlerine hükmolunmaz.  864
√ Reddedilen maddi tazminat ve manevi tazminat tutarları üzerinden davalı lehine vekâlet ücreti takdir edilmesi gerekir.  865
√ Azil işleminin haklı nedene dayandığının kanıtlanması halinde müvekkil avukata vekâlet ücreti ödemekle yükümlü değildir.  866
√ Reddedilen asıl dava yönünden davalı lehine vekâlet ücreti takdir edilmesi gerekir.  868
√ Kamulaştırma bedelinin tespit ve tesciline ilişkin davada, avukata ödenmesi gereken vekâlet ücretinin, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen maktu ücret olduğunun kabulü gerekir.  869
√ Reddedilen kısım üzerinden kendisini vekil ile temsil ettiren davalı lehine vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekir.  873
√ Yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı hallerde değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır.  874
√ Vekille temsil edilen davacı lehine vekâlet ücretinin açık ve net şekilde yazılmaması usul ve yasaya aykırıdır.  875
√ Müvekkilinden masraflar için avans almadığını iddia eden avukatın bunu ispat etmesi gerekir.  876
√ Alacak davasında mahkemece, nisbi vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekir.  877
√ Avukatlık ücreti, Kanunda öngörülen oranlar dâhilinde takdir edilmelidir.  878
√ Haklı azil halinde ancak azil tarihi itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekâlet ücreti talep edilebilir.  880
√ Azil nedenleri bilirkişi incelemesi yaptırılarak değerlendirilmelidir.  882
√ Davanın husumet yokluğu nedeniyle reddi halinde Avukatlık Asgari Ücrettin ilgili kısmında öngörülen vekâlet ücretine karar verilir.  883
√ Yapılan avukatlık sözleşmesi tarafları bağlar.  884
√ Haksız azil halinde azil tarihinde geçerli olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre ücret belirlenmelidir.  885
√ Karar temyiz edilmiş olsaydı kararın davacı lehine sonuçlanıp sonuçlanmayacağının bilirkişi raporu ile tespit edilmelidir.  886
√ Açılan tazminat davası reddedildiğinden davalı yararına Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince nisbi vekâlet ücreti takdir edilmelidir.  888
√ Avukat takip ettiği icra takip dosyası nedeniyle akdi vekâlet ücretine de hak kazanır.  889
√ Açılan dava husumet nedeniyle reddedildiğinden, kendisini vekil ile temsil ettiren davalı lehine nisbi değil maktu vekâlet ücretine hükmedilir. Vekalet ücreti ise avukata aittir.  890
√ Gerekçe ile hüküm arasında tereddüt ve çelişki oluşturulmamalıdır.  892
√ Dava husumet nedeniyle reddine karar verildiği halde davalı lehine maktu vekâlet ücretine hükmedilmelidir.  893
√ Azil halinde azil işleminin haklı olup olmadığı bilirkişi raporu ile tespit edilmelidir.  893
√ Yaptığı harcamaları belgelendirmekle ve hesap vermekle davalı avukat yükümlüdür.  895
√ Vekil ile temsil edilmeyen taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilemez.  896
√ Müvekkil adına tahsil edilen paralar ile ilgili olarak geciktirilmeksizin müvekkile bilgi verilir ve müvekkile teslim edilir.  896
√ Avukat haklı bir nedenle azledildiği takdirde ücrete hak kazanamaz ise de haksız azil halinde; anılan madde uyarınca avukatlık ücretinin tamamının ödenmesi gerekir.  898
√ Para borçları alacaklıya götürülecek olan borçlardandır. Bu nedenle alacak davası davacı alacaklının yerleşim yerinde de açılabilir.  903
√ Davanın tüketici mahkemesinde görülebilmesi için taraflardan en az birisinin tüketici vasfını taşıması gerekir.  904
√ Davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. Bu durumda ön inceleme tutanağı imzalanmadan karar verildiği de dikkate alınarak vekalet ücreti takdir edilmelidir.  905
√ Davacı avukatın sarf ettiği emek ve mesaisi nazara alınarak hak ve nesafet kurallarına göre, davacının uygun bir miktarı ücret olarak belirlenmelidir.  906
√ Açılan davada reddedilen kısım için davalı vekili lehine vekâlet ücretine hükmedilmelidir.  908
√ Taraflar arasındaki ilişki, hizmet ilişkisi olarak kabul edildiğine göre davaya bakmaya İş Mahkemesi görevlidir.  909
√ Taraflar arasındaki ilişkinin 6502 sayılı yasa kapsamı dışında kaldığından davaya genel mahkemelerde bakılmalıdır.  910
√ Dava dosyaları mahkeme ve bilirkişi tarafından incelendikten sonra karar verilmelidir.  911
√ Tarafların sulh olmaları halinde mahkemece gerçek sulh olunan miktar araştırılarak bulunacak miktar, aksi takdirde dava veya icra takibine konu müddeabihin tamamı üzerinden hesaplama yapılmalıdır.  913
√ Davaya Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla bakıldığı dikkate alınarak vekâlet ücreti takdir edilmelidir.  914
√ Birleşen davalar bağımsızlıklarını korurlar. Bu nedenle her dava için ayrı ayrı vekâlet ücretine karar verilmelidir.  916
√ Davanın açıldığı tarihteki görev alanı dikkate alınır.  916
√ Avukat hapis hakkını kullandığını belirttiğine göre, hapis hakkının usulüne uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı araştırılmalıdır.  917
√ Mahkemece hesaplanan vekâlet ücreti maktu ücretin altında kaldığından mahkemece davacı vekili yararına maktu vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekir.  919
√ Manevi tazminat davalarının tamamen reddi durumunda, maktu oranda vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekir.  920
√ Mahkemece, haksız olarak azledilen davacı avukatın, taraflar arasında yazılı bir ücret sözleşmesi mevcut olmaması nedeniyle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen vekâlet ücretini talep edebilir.  921
√ Kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca vekâlet ücreti verilmesi zorunludur.  923
√ Davalı şirket, tüketici kapsamında olmadığından, taraflar arasındaki ilişkinin 6502 sayılı yasa kapsamı dışında kaldığı anlaşılmaktadır.  924
√ Azil haklı olduğundan azil tarihine kadar olan ve tamamlanmış işler bakımından avukat, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre talepte bulunabilir.  925
√ Asıl ve birleşen her bir dava için kararda ayrı ayrı hüküm kurulması, vekâlet ücretinin de ayrı ayrı gösterilmesi gerekir.  926
√ Bitmiş dosyalardaki vekâlet ücretinin ödenmemiş olması davacı avukat için haklı istifa nedenidir.  927
√ İstifanın haklı olup olmadığı incelenmelidir.  928
√ Davanın husumet nedeniyle reddi halinde maktu vekalet ücretine karar verilir.  930
√ Haklı azil halinde avukat ancak azil tarihi itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekâlet ücreti talep edilebilir.  931
√ Azil haklı ise avukatlık ücretinin ödenmesi gerekmez, haksız azil halinde ise ücretin tamamına avukat hak kazanır.  933
√ Azil nedeniyle vekâlet ücreti alacağı davasında, duruşma açılması ve tarafların açıklamaları dinlenildikten sonra sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.  934
√ Azil haksız olduğundan davacı avukatın hak kazanacağı vekâlet ücreti, davanın başında harca esas değer olarak gösterdiği miktardır.  935
√ Konunun uzmanı bilirkişi veya bilirkişi kurulundan rapor alınmalıdır.  936
√ Reddedilen davada davalı kendisini bir vekil ile temsil ettiğinden davalı taraf yararına vekâlet ücretine karar verilmelidir.  937
√ Davanın açılmamış sayılmasına karar verildiğine göre, davalı lehine, karar tarihi tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince, ön inceleme tutanağı imzalanmadan karar verildiği de dikkate alınarak vekâlet ücreti takdiri gerekir.  938
√ Askeri okullardan ayrılan veya çıkarılan askeri öğrencilere ilgili mevzuatı uyarınca açılmış olan davalarda vekâlet ücretlerine hükmolunamaz.  939
√ Hapis hakkı, sadece vekâlet ücreti alacakları ve yapılan giderler oranında kullanılabilir.  940
√ Dava ve icra takibi dışındaki işler, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki iş takibi ücretine tabidir.  941
√ Geçerli bir ücret sözleşmesinin bulunması halinde, avukatlık ücretinin tarifeye göre belirlenmesi mümkün değildir.  942
√ Cezai şarttan yapılacak indirim nedeniyle davalı yararına vekâlet ücretine hükmedilemez.  944
√ Açılan davada red edilen kısım üzerinden kendisini vekil ile temsil ettiren davalı lehine vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekir.  945
√ Haksız azil halinde ise avukat, hangi aşamada olursa olsun, üstlendiği işin tüm vekâlet ücretini talep etme hakkına sahiptir.  946
√ Asıl hükmü değiştirerek, hüküm sonucunu bertaraf edecek tavzih kararı verilemez.  947
√ Red sebebi ortak olan ve kendisini vekil ile temsil ettiren davalılar yararına tek vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekir.  948
√ Davacı avukat davadan azledilmekle dosyadan elini çekmiş olması nedeniyle davalı müvekkilinden karşı yan vekâlet ücretini de talep edebilir.  949
√ Taraflar arasındaki uyuşmazlık, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamı dışında kaldığına göre davaya bakma hususunda genel mahkemeler görevlidir.  950
√ Avukat istifa tarihinden önce biten işlerin ücretini talep edebilir.  951
√ Dava reddedilir ise, ıslah edilen miktar üzerinden nisbi vekâlet ücretine hükmedilir.  953
√ Avukat azil tarihi itibariyle tamamlamamış olduğu işlerin ücretini isteyemez.  954
√ Davanın husumet nedeniyle reddine karar verilir ise karşı taraf lehine maktu vekâlet ücretine karar verilir.  955
√ Her bir dosya bedeli ayrı ayrı hesaplanmalıdır.  957
√ Masrafların işin başında avukata ödendiği karine olarak kabul edilir.  957
√ Avukatın hak ettiği ücretin oran ve nedenlere belirtilmelidir.  960
√ Azil tarihinde iş takibi konusundaki hukuki yardımlara ödenecek olan ücret dikkate alınarak hüküm tesis edilmelidir.  962
√ Ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar dava dilekçesinin reddine karar verilmesi halinde Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra tamamına hükmedilir.  963
√ Avukatlık ücreti, işin niteliği, zorluk derecesi, işe harcanan zaman ve sarf edilen emek ve mesaiye göre oranlama yapılır.  963
√ Vekil ile temsil edilen ve davayı kazanan taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilir.  964
√ Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir.  965
√ Taraflar arasında imzalanan sözleşmedeki ücret geçerli olup aksinin davalı tarafından ispatı gerekir.  967
√ İstifanın haklı olup olmadığı hususunun bilirkişi raporu ile tespiti gerekir.  968
√ Vekâlet sözleşmesinden kaynaklanan alacaklar beş yıllık zamanaşımı süresine tabidir.  970
√ Azlin haklı olduğunun kabul edilmesi halinde, davacının azil tarihi itibariyle sonuçlanıp kesinleşmeyen işlerden dolayı vekâlet ücreti talep edebilmesi mümkün değildir.  972
√ Sulh olunan miktar belli olmadığından, dava dilekçesindeki harca esas değer üzerinden vekâlet ücretinin belirlenmesi gerekmektedir.  974
√ Azil işleminin haklı nedene dayandığının kanıtlanması halinde müvekkil avukata vekâlet ücreti ödemekle yükümlü değildir.  976
√ Taraflar arasında imzalanan avukatlık ücret sözleşmesinin hâsılı davaya iştirak yasağı kapsamında olan ücrete ilişkin hükümleri geçersiz kabul edilerek, hizmetin verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Sözleşmesine göre tespit yapılır.  979
√ Mahkemece davacı talebinin akdi vekâlet ücreti mi yoksa karşı yan vekâlet ücreti mi olduğu hususu açıklattırılarak sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekir.  981
√ Avukata karşı ileri sürülen tazminat istekleri, bu hakkın doğumunun öğrenildiği tarihten itibaren bir yıl ve her halde zararı doğuran olaydan itibaren beş yıl geçmekle düşer.  982
√ Azlin genel anlamda haklı olup olmadığı net bir şekilde belirlenerek sonucuna göre hüküm kurulması gerekir.  984
√ Kısmi kabul ve kısmi ret halinde davanın reddedilen kısmı üzerinden davalı vekili lehine vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekir.  986
√ Dava şartlarından olan görev konusunda dosya üzerinden karar verilebilir ise de, ancak bunun için dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilerek savunma hakkı tanınması gerekir.  988
√ Seri açılan davalarda Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin ilgili maddesi dikkate alınarak vekâlet ücreti hesaplanmalıdır.  989
√ Azil işleminin haklı olup olmadığı konusunda uzman bilirkişi heyetinden, raporlar arası çelişkiyi giderici taraf, mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli rapor alınmalıdır.  991
√ Muaccel olmayan alacak nedeniyle faiz istenilemez.  992
√ Davacı avukat, davalı taraf ise Vakıf olup davalı 6502 sayılı yasa kapsamında tüketici değildir. Davanın asliye hukuk mahkemesinde görülmesi gerekir.  994
√ Azil haklı ise, azil tarihi itibariyle sonuçlanıp kesinleşmeyen işlerden dolayı vekâlet ücreti talep edemez.  994
√ Avukatlık ücret sözleşmesinde dava sonunda alınacak paranın %25’i avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir.  996
√ Taraflar arasında yapılan avukatlık ücret sözleşmesi tarafları bağlar.  998
√ Tüketici mahkemesinde dava açabilmek için taraflardan en az birisinin tüketici vasfını taşıması gerekir.  999
√ Vekâlet sözleşmesinde vekil, üstlendiği işin özenle görülmesi borcu altındadır.  1000
√ Azlin haksız olması halinde avukat, avukatlık ücret sözleşmesine göre ücret talep edebilir.  1002
√ Hakli azil halinde tamamlanmamış işlerden dolayı avukat ücret talep edemez.  1003
√ İcra İnkâr tazminatı aleyhinde yapılan icra takibine itiraz eden ve işin çabuk bitirilmesine engel olan borçluya karşı konulmuş bir yaptırımdır.  1004
√ Hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücretinin, davanın görüldüğü mahkeme için Tarifenin İkinci Kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla nispi vekâlet ücretine karar verilmesi gerekir.  1006
√ Davayı kazanan taraf kendisini vekil ile temsil ettirmiş ise vekâlet ücreti takdir edilmesi gerekir.  1007
√ Azil halinde açılan davada çözülmesi gereken konu azlin haklı yahut haksız olduğu hususudur.  1008
√ Sulh halinde vekâlet ücretinden taraflar müteselsilen sorumludurlar.  1008
√ Avukatın yetki belgesi ile görevlendirilmesi ile artık taraflar arasında vekâlet ilişkisinin kurulduğunun kabulü gerekir.  1010
√ Feragat halinde feragat hakkında karar vermek üzere kararın bozulması gerekir.  1012
√ Avukat tarafından verilen muvafakatname davacı avukatı bağlar.  1013
√ Kısıtlı adına yapılan bu işlemlerin geçerli olabilmesi için vesayet makamının onayına sunulması gerekmektedir.  1013
√ Davacı avukatın hak edeceği akdi vekâlet ücreti miktarı, taraflar arasında yazılı sözleşme bulunmadığından, belli olmayıp yargılamayı gerektirdiğinden likit değildir.  1014
√ Haksız azil halinde avukat, hangi aşamada olursa olsun, üstlendiği işin tüm vekâlet ücretini talep etme hakkına sahiptir.  1016
√ Davalı avukatın azil tarihi itibariyle sonuçlanıp kesinleşen işlerden dolayı akdi vekâlet ücreti ve yasal vekâlet ücretlerini ayrı ayrı talep edebilir.  1017
√ Haksız azil ile ücret muaccel hale gelir.  1019
√ İlamın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yirmisi arasındaki bir miktar avukatın emeğine göre verilmelidir.  1020
√ Taraflar arasında yazılı bir ücret sözleşmesi yapılmış ise de vekâlet ücreti yasa gereği mahkemece takdir edildiği için likit bir alacak yoktur.  1023
√ Vekâlet ilişkisi bir bütün olup, vekâletten azil gibi, istifa da, taraflar arasındaki tüm dava ve takiplere sirayet eder.  1025
√ Yetkisiz icra dairesinde başlatılan takip nedeniyle yetkisizlik kararı verilmiş ise, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince maktu ücreti vekâlete hükmedilmesi gerekir.  1027
√ Davanın tarafların sulh olmaları halinde vekil eden davalı taraf, protokolde sulh olunan miktar belli olmadığından takip edilen dosyadaki harca esas değer üzerinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen ücreti ödemesi gerekir.  1028
√ Haklı istifa halinde, avukatlık ücreti (akdi vekâlet ücreti) ile birlikte vekâlet ücretine (kanuni vekâlet ücretine) de karar verilmesi gerekir.  1029
√ Vekâlet ilişkisi bir bütün olup, vekâletten azil gibi, istifa da, taraflar arasındaki tüm dava ve takiplere sirayet eder.  1030
√ Mahkemece, davacı lehine yasal vekâlet ücretinin yanında, icra vekâlet ücreti de hesaplanarak verilmesi gerekir.  1033
√ Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince (hizmetin verildiği tarihteki) avukatın hak ettiği vekâlet ücreti maktu vekâlet ücretidir.  1034
√ Avukat istifa etmesinde haklı ise, Avukatlık Kanunu’nun 164/son maddesi hükmü uyarınca tüm karşı yan vekâlet ücretini de talep edebilir.  1035
√ Avukat üzerine aldığı işi kanun hükümlerine ve yazılı sözleşme şartlarına göre sonuca kadar takip etmekle yükümlüdür.  1036
√ Seri davalarda Avukatlık Asgari Ücret tarifesinde belirlenen vekalet ücretine hükmedilir.  1038
√ Değeri para ile ölçülen davalarda kısmen kabulü karar verilmesi halinde kendisini vekil ile temsil ettiren davacı yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi üzerinden hesaplanacak nisbi vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekir.  1040
√ Davalının delil listesinde bildirdiği tüm dosyalar, mahkemelerden aslı veya onaylı sureti istenilerek uzman bilirkişiden rapor alınması gerekir.  1041
√ Avukatın haklı olarak vekillikten istifa etmesi halinde avukat, hangi aşamada olursa olsun, üstlendiği işin tüm vekâlet ücretini talep etme hakkına sahiptir.  1043
√ Taraflar arasındaki öncelikli uyuşmazlık, azlin haklı olup olmadığını tespit etmektir.  1045
√ Muaccel olan bir borcun borçlusu alacaklı tarafından gönderilen ihtar ile temerrüde düşer ve temerrüt tarihi itibariyle faiz talep edilebilir.  1047
√ Vekâlet sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların taraflardan en az birisinin tüketici vasfını taşıması gerekir.  1049
√ Davacı avukatın, davalı adına vadesi gelen borçlar açısından icra takibi yapması avukatlık görevinin bir gereğidir.  1050
√ Manevi tazminat davasının reddi halinde kendisini vekil ile temsil eden davalı yararına maktu vekâlet ücreti hükmedilir.  1051
√ Taraflar arasında yazılı bir ücret sözleşmesi yapılmamış olup vekâlet ücreti yasa gereği mahkemece takdir edildiği için likit bir alacak yoktur.  1052
√ Yargıtay’da duruşmalı olarak yapılan temyiz incelemesinde lehine karar verilen avukat lehine duruşma vekâlet ücretine karar verilir.  1054
√ Dava, vekâlet sözleşmesine dayalı alacak istemine ilişkindir. Alacağa davalı vekilin paraları tahsil ettiği tarihten itibaren faiz işletilmesi gerekir.  1055
√ Vekâlet ilişkisi ve azil işlemi bir bütün olduğundan azlin haklı olup olmadığı değerlendirilirken tüm dosyalar ayrı ayrı incelenmelidir.  1056
√ Avukat, tahsil ettiği para ile ilgili olarak davacı müvekkiline hesap vermekle yükümlüdür.  1057
√ Aksine sözleşme olmadıkça avukatlık ücreti dosyanın kesinleşmesi ile muaccel hale gelir.  1060
√ Bilirkişi raporuna atıf yapılarak hüküm kurulamaz.  1061
√ Vekâlet ücretinin, harcın yatırıldığı dava değeri üzerinden tespit ve tahsiline karar verilmesi gerekir.  1062
√ Haksız azil halinde avukat ileride alacağı vekalet ücretini talep etme hakkına sahiptir.  1063
√ Haklı azil halinde ancak azil tarihi itibariyle sonuçlanıp kesinleşen işlerden dolayı vekâlet ücreti talep edilebilir.  1064
√ Bilirkişi raporuna itibar edilmiş ise, buna uygun karar verilmesi gerekir.  1066
√ Kişinin bilirkişi raporuna itirazlarını giderek ek rapor alınması gerekir.  1067
√ Kendisini vekille temsil ettirmeyen tarafa vekâlet ücretine hükmedilmesi mümkün değildir.  1068
√ Azlin haksız olması halinde vekil, ücretin tamamına hak kazanır.  1069
√ Davalı tarafın, azil iradesinin bildirimine ilişkin ihtarnamesinde açıkladığı azil sebebiyle bağlı bulunmayıp, görülmekte olan davada yeni ve başkaca azil sebeplerini bildirebilir.  1071
√ Haklı azil halinde ancak azil tarihi itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekâlet ücreti talep edilebilir.  1073
√ Sulh olunan miktar mahkemece araştırılmalıdır.  1076
√ Bilirkişi raporuna itiraz etmeyerek bilirkişi raporu benimsenmiştir.  1077
√ Davalar sonunda karşı yandan alınan ücretler avukata aittir.  1078
√ Mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verildiğine göre, kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca vekâlet ücreti verilmesi zorunludur.  1079
√ Manevi tazminata hükmedilmesi için kişilik haklarının zedelenmesi gerekir.  1080
√ Azil haksız ise, davacı vekâlet ücreti ile birlikte karşı yana yüklenen vekâlet ücretini de talep edebilir.  1081
√ İşin görülmesi için gerekli olan tüm masrafların iş sahibi tarafından işin başında avukata ödenmiş olduğu karine olarak kabul edilir.  1083
√ Dava feragat ile neticelendirildiği için tarifenin yarısı uyarınca vekâlet ücretinin hesaplanması gerekir.  1086
√ Avukat üzerine aldığı işi kanun hükümlerine göre ve yazılı sözleşme olmasa bile sonuna kadar takip eder.  1087
√ Haklı azil halinde ancak azil tarihi itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekâlet ücreti talep edilebilir.  1088
√ Avukat hapis hakkını, sadece vekâlet ücreti alacakları ve yapılan giderler oranında kullanılabilir.  1090
√ Tazminat ve nafaka istemleri, boşanma davasının fer’i niteliğinde olup davacı avukat sadece boşanma davası için sözleşme ile kararlaştırılan vekâlet ücreti talebinde bulunabilir.  1093
√ Karşı taraf vekâlet ücretinde hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hükmün verildiği tarihte yürürlükte olan tarife hükümlerinin esas alınması gereklidir.  1094
√ Ücret sözleşmesi geçerli olduğuna ve davacı avukat haksız olarak azledildiğine göre, taraflar arasındaki ücret sözleşmesinin tarafları bağlayacağı kabul edilerek ve haksız azil ile ücretin muaccel hale gelir.  1096
√ Avukat, üstlendiği işi sonuna kadar takip etmekle yükümlüdür.  1097
√ Masrafların işin başında iş sahibi tarafından ödendiği konusundaki karinenin aksi davacı tarafından sözleşme hükmü ile ispat edilebilir.  1100
√ Sözleşmenin feshedildiğini bildirmesi, sonuçlarını 15 gün sonra doğuracak olan bir fesih bildirimidir.  1102
√ Vekâlet ilişkisi bir bütün olup azil, taraflar arasındaki tüm dava ve takiplere sirayet eder.  1103
√ Vekâletten azil ve ondan istifa her zaman mümkündür.  1106
√ Alacak davasında mahkemece verilen karar esastan verilmiş bir ret kararı niteliğinde olduğundan, yargılamada kendisini vekil ile temsil ettirmiş davalı yararına hüküm tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince nispi vekâlet ücreti verilmesi gerekir.  1107
√ Azlin haklı olup olmadığını hususunda bilirkişi raporu alınmalıdır.  1111
√ Yasal vekâlet ücreti avukata aittir.  1113
√ Taraflar arasındaki uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevlidir.  1116
√ Borçlu yalnız başına ne kadar borçlu olduğunu tespit edebilir durumda ise alacağın likit ve muayyen olduğunun kabulü zorunludur.  1117
√ Yürütülen iş, dava veya icra takibi ile ilgili değilse iş takibi olarak değerlendirilir.  1119
√ Haksız olarak işi bırakan, vekâletten istifa eden avukat, ücrete hak kazanamaz.  1120
√ Avukat, hak ettiği vekâlet ücreti ve yaptığı masrafları düştükten sonra tahsil ettiği paraları tahsil tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte iş sahibine ödemelidir.  1121
√ Avukatlık ücret sözleşmesinin aslı üzerinden inceleme yapılmalıdır.  1123
√ Avukat müvekkilinden hem akdi vekâlet ücretini hem de yasal vekâlet ücretini talep edebilir.  1124
√ Manevi tazminat davasının tamamının reddi halinde kendisini vekil ile temsil ettiren davalı taraf lehine maktu vekâlet ücretine karar verilmelidir.  1125
√ Avukatlık ücreti davanın sonuçlanması ile muaccel hale gelir.  1127
√ Dava konusu ihtilafın, tarafların serbest iradeleri ile yaptıkları ve geçerli olan bu sözleşme hükümlerine göre çözümlenmesi gerekir.  1128
√ Davacı avukat davadan azledilmekle dosyadan elini çekmiş olması nedeniyle davalı müvekkilinden karşı yan vekâlet ücretini de talep edebilir.  1130
√ Avukatlık sözleşmesinin bir hükmünün geçersizliği, bu sözleşmenin tümünü geçersiz kılmaz.  1131
√ Taraflar arasındaki öncelikli uyuşmazlık, azlin haklı olup olmadığı ile ilgili olup, ancak bunun sonucuna göre davalının vekâlet ücreti ödemekle yükümlü olup olmadığına karar verilebilecektir.  1132
√ Avukatına güveni kalmayan müvekkilin avukatını azletmesi halinde azlin haklı olduğunun kabulü gerekir.  1134
√ Haklı nedenle azil halinde davalı avukat vekâlet ücreti talep edemeyeceği gibi, kendisine ödenmiş olan ücret miktarını da iade etmekle yükümlüdür.  1136
√ Avukatın üst sınırdan vekâlet ücretine hak kazanabilmesi için normalin ötesinde bir çaba ve emek harcaması gerekir.  1138
√ Maddi ve manevi tazminat davasında her iki talep için ayrı ayrı vekalet ücretine karar verilir.  1140
√ Davalı davayı ilk celseden önce kabul ettiğine göre, davacı lehine tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısı oranında vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekir.  1141
√ Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hükmün verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.  1142
√ Avukat bu durumda ancak azil tarihi itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekâlet ücreti talep edebilir.  1146
√ Avukatlık sözleşmesi geçerli olduğundan ve davacının bu sözleşmeye göre yapılan icra takiplerinden doğan avukatlık ücretini talep edebilir.  1149
√ Taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmaması ve davacının vekil sıfatıyla takip ettiği boşanma davasının konusu para ile ölçülemeyen dava niteliğinde bulunması nedeniyle akdi vekâlet ücretinin maktu olarak belirlenmesi zorunludur.  1150
√ Mahkemece, taraflar arasındaki ihtilafın, tarafların serbest iradeleri ile yaptıkları ve geçerli olan sözleşme hükümlerine göre çözülmesi gerekir.  1151
√ Azlin haklı olup olmadığı hususu ile ilgili, gerektiğinde konusunda uzman bilirkişi ya da bilirkişi kurulundan rapor alınmalıdır.  1154
√ Kusurlu olan avukat ücrete hak kazanamaz ve kullanılmayan masrafların iadesi gerekir.  1156
√ İşi davalı müvekkilinin talimatları doğrultusunda ve sözleşmeye uygun şekilde yerine getirdiğini ispat edemeyen davacı avukatın müvekkili olan davalı tarafından azlinin haklı olduğunun kabulü zorunludur.  1157
√ Sözleşme belli bir miktarı kapsadığı için geçerli olup, maktu vekâlet ücreti anlaşmaları için bir sınır konulamaz.  1159
√ Avukatlık Ücret Sözleşmesi, tarafların serbest iradeleri ile imzalanmış olan ve Avukatlık Kanunu ile hukuk ve ahlaka aykırı hükümler içermeyen geçerli bir sözleşme olup, taraflar yönünden bağlayıcıdır.  1161
√ Vekâlet sözleşmesine dayanan talepler beş yıllık zamanaşımına tabidir. Zamanaşımı süresinin başlangıcı ise, müvekkilin vekâlet ücreti ödeme borcunun muaccel olma anıdır.  1163
√ Dava, haksız azil nedeniyle gerek sözleşmeden doğan gerekse karşı taraf vekâlet ücretlerinin tahsiline karar verilmelidir.  1164
√ Vekâlet sözleşmesinden kaynaklanan alacaklar, 5 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.  1166
√ Kadastro davasında vekâlet ücretinin, harcın yatırıldığı dava değeri üzerinden hesaplanması gerekir.  1166
√ Avukat müvekkili adına tahsil ettiği paraları en kısa zaman içerisinde müvekkiline ödediğini ispat etmelidir.  1168
√ Davacının, davalıyı vekil olarak temsil ettiği dosyalar dosya arasına getirilmeli, tarafların azlin haklı veya haksız olduğu noktasındaki iddiaları incelenmelidir.  1169
√ Haklı azil halinde ancak azil tarihi itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekâlet ücreti talep edilebilir.  1171
√ Adli işlemleri takip etme yetkisi sadece baroya kayıtlı olan avukatlara aittir.  1173
√ Davacı taraf sözleşmenin haksız olarak feshi halinde dönem sonuna kadar olan danışmanlık ücretini isteyebilir.  1177
√ Taraflar arasında yazılı bir ücret sözleşmesi mevcut olmaması nedeniyle kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası yönünden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen maktu ücret üzerinden vekâlet ücreti talep edebilir.  1178
√ Taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesi bulunmadığına göre davacı avukat anılan yasal düzenleme gereğince dava ve takip dosyasında harcı yatırılmış değerler üzerinden akdi vekâlet ücreti isteyebilir.  1181
√ Davacı avukat davadan azledilmekle dosyadan elini çekmiş olması nedeniyle davalı müvekkillerinden karşı yan vekâlet ücretini de talep edebilir.  1182
√ Avukat tarafından müvekkiline gönderilen e postalar davalı müvekkilin davacı avukatına karşı güven duygusunu ortadan kaldırıcı niteliktedir.  1183
√ Avukatlık Kanununda söz konusu indirime ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.  1184
√ Avukatına güveni kalmayan müvekkilin avukatını azletmesi halinde, azlin haklı olduğu kabul edilir.  1186
 Yararlanılan Kaynaklar  1189
 Kavramlar Dizini  1191
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021