Yargıtay Rehberi (Yargıtay'da Dosyası Olanların İhtiyaçları Dikkate Alınarak Hazırlanmıştır) Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi  - Kitap

Yargıtay Rehberi

(Yargıtay'da Dosyası Olanların İhtiyaçları Dikkate Alınarak Hazırlanmıştır)

5. Baskı, 
Nisan 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
168
Barkod:
9789750277207
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
180,00
İndirimli (%40):
108,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
20.07.2016 tarihinden önce Yargıtay görmüş dosyalar ile ilgili verilen nihai kararlara karşı temyize başvurmak mümkündür. 20.07.2016 tarihinden sonra ilk derece adli mahkemeler tarafından verilen kararlara karşı istinaf yoluna başvurmak mümkündür. İstinaf mahkemeleri tarafından verilen kararlara karşı temyiz yolu açık ise yasal süresi içerisinde temyize başvurmak mümkündür.
Bölge Adliye Mahkemesinde ortalama 3 yıl ve Yargıtay'da ise bir hukuk dosyası ortalama 3 yıl, bir ceza dosyası ise ortalama 5 yıl içinde sonuçlanmaktadır. Gerek bölge adliye mahkemelerinde ve gerekse Yargıtay'da uzun süre bekleyen dosyalar büyük mağduriyetlere neden olmaktadır.
Türkiye'de makul sürede yargılama yapılamadığı dikkate alınarak, dosya bazında öncelik çalışması yapılarak dosyaların daha kısa sürede sonuçlandırılması sağlanabilir. İşte bu çalışma bu konuya mahsus olarak hazırlanmıştır. Sizin de Yargıtay'da dosyanız varsa ve bu dosyanın kısa sürede sonuçlanmasını istiyorsanız bu kitapçık sizlere yardımcı olacaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Bilgi
.
Adil Yargılanma Hakkı
.
Kanun Yollarına Müracaat
.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Görevleri
.
Yargıtay Başkanlığının Hizmetleri
.
Yargıtay İle İlgili İşlemler
.
Yargıtay Ön Büro
.
Dilekçe Örnekleri
.
Yargıtay İşbölümü
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
7
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİ
I. ADİL YARGILANMA HAKKI 
13
II. KANUN YOLLARINA MÜRACAAT 
15
1. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre İstinaf Kanun Yolu 
15
2. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Temyiz Kanun Yolu 
17
3. Ceza Muhakemesi Kanunu’na Göre İtiraz Kanun Yolu 
20
4. Ceza Muhakemesi Kanunu’na Göre İstinaf Kanun Yolu 
22
5. Ceza Muhakemesi Kanunu’na Göre Temyiz Kanun Yolu 
23
III. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ GÖREVLERİ 
24
1. Temyiz İncelemesi 
24
2. İtiraz İncelemesi 
25
3. Kanun Yararına Bozma 
25
4. Üst Düzey Memur Soruşturma 
25
a. Soruşturma Görevi 
26
b. İddianame Düzenleme Görevi 
27
c. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay İlgili Ceza Dairesinde İddia Makamını Temsil Görevi 
27
d. Kanun Yolu Başvuru Süreci 
28
5. Uyuşmazlık Mahkemesi İle İlgili Görevleri 
29
6. Siyasi Partilerle İlgili Görevleri 
29
IV. YARGITAY BAŞKANLIĞININ HİZMETLERİ 
30
1. E–Hizmetler 
30
2. Yargıtay Başkanlığı İnternet Üzerinden Yapılacak Müracaatlar 
30
V. YARGITAY İLE İLGİLİ İŞLEMLER 
31
1. Dosya Sorgulama 
31
2. Tebliğname Sorgulama 
32
3. Dosya İnceleme 
32
4. Dosya Fotokopisi Alma 
35
5. Öncelik Dilekçesi Sunma 
36
6. Siyasi Parti Üyelik Kayıt Silme İşlemi 
38
7. İhbar ve Talepler 
39
8. İnceleme Sırası Gelen Dosyaların Durumu 
39
9. Yargıtay’a Dilekçe ve/veya Evrak Gönderme 
39
10. Bir Dosyanın Yargıtay’daki Safahatı 
40
VI. YARGITAY ÖN BÜRO 
47
1. Genel Olarak 
47
2. Dosyaya Dilekçe Sunma 
48
3. Yargıtay Ana Bina Ön Büro’da Yapılan İşlemler 
49
4. Duruşmaya Katılma 
53
5. Dosyaya Etkili Müdahalede Bulunma 
57
6. Dosyanın Öncelikli Olarak İncelenmesi 
58
7. Tüm Yasal Yolların Kullanılması 
59
8. Mesleğe Yeni Başlamış Arkadaşlara Bazı Tavsiyeler 
60
İkinci Bölüm: DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
65
Üçüncü Bölüm: YARGITAY İŞBÖLÜMÜ 
103