İcra Hukukunda Kiracının Kısa Yoldan Tahliyesi Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi  - Kitap
İcra Hukukunda

Kiracının Kısa Yoldan Tahliyesi

1. Baskı, 
Haziran 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1136
Barkod:
9789750293153
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.340,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Kira fiyatlarının giderek artması, kiracı ve kiralayan arasında yaşanan uyuşmazlıkları da beraberinde getirmektedir.
Kitapta, İcra ve İflas Kanunu'ndaki kiralar hakkında hususi hükümler ve kiralanan taşınmazların tahliyesi konusu incelenmektedir. Bu doğrultuda, kiracının kısa yoldan tahliyesine dair uygulamaya yönelik bilgiler, güncel Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına yer verilmiştir. Ayrıca kitabın sonuna dilekçe örnekleri eklenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Dilekçe Örnekleri
.
Güncel BAM ve Yargıtay Kararları
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
7
İCRA VE İFLAS KANUNUNDAKİ KİRALAR HAKKINDA
HUSUSİ HÜKÜMLER VE KİRALANAN
TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
I. GENEL OLARAK 
11
II. İCRA VE İFLAS KANUNUNDAKİ DÜZENLEME 
12
A. Genel Olarak 
12
B. İlamlı İcra Yoluyla Tahliye 
13
C. İlamsız İcra Yoluyla Tahliye 
17
1. Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle (İİK. 269 – 269/d) İlamsız İcra Takibi 
17
a. Genel Olarak 
17
b. Takip Talebi 
20
c. Ödeme Emri 
23
d. Borçlunun Başvurabileceği Yollar 
25
aa. Borca İtiraz Edilmemesi 
25
bb. Borca İtiraz Edilmesi 
26
e. İtirazın Kaldırılması ve Tahliye 
29
f. Kiraya Verenin Hapis Hakkı 
35
aa. Genel Olarak 
35
bb. Kavram ve Genel Hapis Hakkı ile Karşılaştırılması 
36
cc. Kiraya Verenin Hapis Hakkının Konusu 
37
dd. Kiraya Verenin Hapis Hakkının Kapsamı 
38
ee. Kiraya Verenin Hapis Hakkını Kullanması 
38
g. Kiralanandan Gizlice veya Zorla Götürülen Eşyanın Geri Getirilmesi 
40
2. Kira Süresinin Dolması Nedeniyle İlamsız İcra Takibi (İİK. md. 272– 275) 
42
a. Genel Olarak 
42
b. Takibin Aşamaları 
42
aa. Takip Talebi 
42
bb. Tahliye emri 
42
c. Takibe İtiraz Edilmesi ve İtirazın Kaldırılması (İİK. md. 274–275) 
44
3. Kiralanan Taşınmazda Üçüncü Şahsın Bulunması (İİK. md. 276) 
47
4. Taşınmaz Malların Tahliye ve Teslimi 
49
5. Tahliye ve Teslim Nedeniyle Yapılacak Masraflar 
49
a. Takip Açılışında Ödenmesi Gereken Masraflar 
49
b. Tahliye İşlemleri İçin Ödenmesi Gereken Masraflar 
49
c. Tahliye Esnasında Ödenmesi Gereken Masraflar 
50
D. İcra Yoluyla Satışı Yapılan Taşınmazların Tahliyesi 
50
1. İhale Edilen Taşınmazın Tapuya Alıcı Adına Tescili 
50
2. Taşınmazı İşgal Eden Kişinin Tahliye Edilmesi 
50
3. Üçüncü Kişi Tarafından Açılan Menfi Tespit Davası 
51
4. Taşınmazdan Cebri ile Yolu ile Tahliye Edilen Kişinin Tekrar Taşınmazı İşgal Etmesi 
51
5. Ortaklığın Giderilmesi Davasındaki Uygulama Alanı 
52
III. İCRA MAHKEMESİNİN KARARLARINA KARŞI KANUN YOLU 
52
ÖRNEKLER 
55
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
69
YARGITAY DAİRE KARARLARI 
843
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
963
Kavram Dizini 
1133