Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Ceza Muhakemesi Hukuku
Ekim 2017 / 5. Baskı / 1039 Syf.
Fiyatı: 89.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 4. Eylül 2016 87.90 TL 44.90 TL (%49)Sepete Ekle
 3. Ekim 2015 69.90 TL 19.90 TL (%72)Sepete Ekle
   

Ceza Muhakemesi Hukuku isimli ders kitabının 5. baskısında, özellik OHAL düzenlemeleri ile değişen ceza muhakemesi mevzuatı dikkate alınarak ilgili bahiste değişiklik ve güncellemeler yapılmıştır.

Bu basıda istinaf kanun yolunda yapılan değişiklikler, uzlaştırma kurumunda getirilen yenilikler ve Bilirkişilik Kanunu incelenmiştir.

Konu Başlıkları
Temel İlkeler
Soruşturma Kovuşturma Evreleri
Koruma Tedbirleri
Deliller
Kanun Yolları
Barkod: 9789750245169
Yayın Tarihi: Ekim 2017
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 1039
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Beşinci Basıya Önsöz  5
Dördüncü Basıya Önsöz  7
Üçüncü Baskıya Önsöz  9
Kısaltmalar  67
BİRİNCİ KİTAP:
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM:
CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL İLKELERİ
§ 1. CEZA MUHAKEMESİNİN GAYESİ  69
I. Ceza Muhakemesinin Tarihçesi ve Gaye Açısından Geçirdiği Safhalar  69
1. Ceza Muhakemesinin Gayesi  69
2. Suçlunun Cezalandırılması Gayesi  70
3. Sanığın Korunması Gayesi  70
4. Maddi Gerçeğin Araştırılması Gayesi  71
5. Maddi Gerçeğin İnsan Haklarına Saygılı Bir Şekilde Araştırılması  72
II. Hem Maddi Gerçeğin Araştırılması, Hem de Toplum İle Sanığın Korunması  73
1. Ceza Muhakemesinin Gayesindeki Değişim  73
a. Reform Önerileri  73
b. Alternatif Çözüm Yolları  73
2. Temel Haklarla İlgili İlkeler ve Ölçülülük  74
a. Temel Hakların Korunması  74
aa. Toplumun Korunması  74
bb. Temel Haklar  74
b. Menfaatlerin Dengelenmesi  75
aa. Suçsuzluk Karinesi  75
bb. Humanizm  75
c. Ceza Muhakemesinin Temel İlkeleri  75
aa. Yapıya İlişkin İlkeler  75
bb. Soruşturma Evresine İlişkin İlkeler  76
cc. Kovuşturma Evresine İlişkin İlkeler  77
dd. Amaca İlişkin İlkeler  79
İKİNCİ BÖLÜM:
CEZA MUHAKEMESİNİN YAPISI
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ NORMLARI  81
I. Normların Görevi  81
1. Hukuk Normları ve Hukuk Düzeni  81
2. Hukukî Değerlendirme (Tavsif)  82
3. Hukukî Değer Hükmünün Verilişi  82
4. Hukuk Normlarının Yansıttığı Değer  83
5. Muhakeme Hukuku Normları  84
6. Ceza Muhakemesi Hukuku Normu ve Suç Hukuku Normu Arasındaki Fark  84
II. Normların Kaynakları  85
1. Yazılı Hukuk: Mevzuat  85
a. Anayasa  86
b. Uluslararası Sözleşmeler  86
c. Kanun ve Ceza Muhakemesi Normlarının “Kanunîliği”  87
2. Norm Kaynağı İdarî İşlemler (Yönetmelik vs)  87
a. Norm Kaynağı İdarî İşlemler  87
b. KHK’lar  87
c. OHAL KHK’ları  88
d. Bakanlar Kurulunun tüzük ve yönetmelikleri  88
e. Bakanlık yönetmelikleri  89
f. Genelgeler  89
3. Yazılı Olmayan Hukuk  90
4. Hakimlerin Yarattığı Hukuk  90
5. Bilimsel Hukuk  91
III. Normların Uygulanabilirliği  92
1. Yürürlük  92
2. Geçerlik  93
3. Normun Anayasaya Aykırılığının Yaptırımı: Butlan  94
IV. Normların Zaman Bakımından Uygulanması  95
1. Zaman Bakımından Uygulanma  95
2. Muhakeme–Dışı Kanunların Zaman Bakımından Uygulanırlığı  96
3. Muhakeme Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanırlığı  97
4. Derhal Uygulanırlık Kuralının İstisnası  97
a. Kesinleşmiş Kararlar Bakımından Uygulanma  98
b. Şikayette Uygulanma  98
c. Görev Değişikliğinde Uygulama  98
d. Usul İşlemleri Bakımından Uygulanma  99
V. Yer Bakımından Uygulanırlık  99
1. Mülkilik Prensibi  99
2. Mülkilik Prensibinin İstinasları  99
3. Mahkeme Kararlarının Karşılıklı Olarak Tanınması  100
4. Delillerin Eşdeğerliği Sorunu  100
5. Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu  100
VI. Normun Yorumlanması  101
VII. Muhakeme Normlarına Aykırılığın Yaptırımı  102
§ 4. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ  103
I. Hukukî İşlem, Muhakeme İşlemi ve Ceza Muhakemesi İşlemi  103
II. Muhakeme İşlemleri  104
III. Hukukî Değer  104
IV. Hukukî İşlemin Subjektif ve Objektif Unsurları  105
V. İşlemin Dil Şartı  105
VI. İşlemin Süre Şartı ve Eski Hale Getirme  106
1. Süreler  106
a. İşlemin Yapılması Bakımından Süreler  106
b. Tayin Eden Bakımından Süreler  106
c. Sürelerin Uzaması  107
ç. Süreye Uyma  108
2. Eski Hale Getirme  109
a. Eski Hale Getirme Kavramı  109
b. Yoklukta Yapılan Duruşmadan Sonra Eski Hale Getirme  110
c. Eski Hale Getirme Dilekçesi  111
ç. Eski Hale Getirme İstemi Üzerine Verilen Karar  112
VII. İşlem Türleri  112
1. Sözlü ve Yazılı İşlemler  112
2. Hareketli İşlemler ve Fikri İşlemler  115
3. Açık İşlemler  116
4. Gizli İşlemler  116
5. Elektronik İşlemler  117
a. UYAP Sistemi  117
b. SEGBİS Sorgusu  118
6. Araştırma, Soruşturma ve Koruma İşlemlerine Ait Tutanaklar  118
a. Tutanak Kavramı  118
b. Savcı Tutanakları  119
c. Soruşturma Evresinin Gizliliği ve Tutanak  119
ç. İfade ve Sorgu Tutanakları  119
d. Adli Kolluk İşlemlerinin Tutanakları  120
e. Adli Kolluğun Fezleke Düzenlemesi Sorunu  120
f. Duruşma Tutanağı  121
g. Sair Muhakeme İşlemlerine Ait Tutanaklar  121
VIII. İşlemlerin Taraflara Bildirilmesi  121
1. İşlemlerin Açıklanması  121
a. Doğrudan Bildirme  121
i. Tefhim  121
ii. Tevdi  122
iii. Sair Doğrudan Doğruya Bildirmeler  122
b. Vasıtalı Bildirme–Tebliğ  122
c. Telefon, Elektronik Posta İle Yapılan Çağrı  124
ç. Bildirimdeki Hukuka Aykırılıklar  125
2. Mahkeme Başkanının Yaptığı ve Cumhuriyet Başsavcılığınca Yapılan Tebligat  125
a. Mahkeme Başkanı Veya Hakim Tarafından Yapılan Tebligat  125
b. Cumhuriyet Başsavcılığınca Yapılan Tebligat  125
3. Muhakeme İşlemi İle İlgili Görüş Bildirme Hakkı  126
4. Dosya  127
IX. Muhakeme Hukuku Yaptırımlarının Çeşitleri  128
1. Hukuk Bakımından Yokluk  128
2. Hak Düşümü  131
3. Butlan  131
4. Kabul Edilmezlik  132
X. Aykırılıkların Giderilmesinin Çeşitleri  133
1. Geçer Sayma  133
2. Değiştirme  133
3. Aykırılık Kaldırmak Suretile İşlemin Muhafazası  134
4. Geri Alma  134
5. Bozma Veya İptal  134
6. Islâh  135
7. Yenileme  135
§ 5. CEZA MUHAKEMESİNİN KONUSU: YARGILANACAK UYUŞMAZLIK  135
I. Yargılanacak Uyuşmazlığın Nitelikleri  135
1. Yargılanacak Uyuşmazlığın Sınırlarının Belirtilmesi  135
2. Yargılama Yapılabilmesi İçin, “Yeterli Şüphe” Bulunması  136
3. Yargılanacak Uyuşmazlığın Somut Olması  137
4. Yargılanacak Uyuşmazlığın Sorumluluğu Gerektirişi  138
II. Yargılanacak Uyuşmazlığın Belirtilmesinin Sonuçları  138
III. Uyuşmazlıklar Arasında Bağlantı  140
1. Bağlantı Kavramı  140
2. Dar Manada Bağlantı  140
3. Geniş Manada Bağlantı  141
4. Bağlantının Sonuçları  141
5. Diğer Kanunlardaki Bağlantı Kuralları  141
IV. Muhakemelerin Birleştirilmesi  142
1. Birleştirme Kavramı  142
2. Birleştirmenin Sonuçları  142
3. Birleştirme Mecburiyeti Veya İhtiyarı  143
4. Görülmekte Olan Davaların Birleştirilmesi  144
a. Genel Usulde  144
b. Çocukların Davalarında  145
5. Birleştirilen Davaların Ayrılması  145
V. Nispi Muhakeme  146
1. Nispi Muhakeme Kavramı  146
2. Nispi Muhakeme Yapma Mecburiyetine Örnekler  147
a. Yaş Tespiti  147
b. Hakarette İsnadın İspatı  147
c. Suç Tipinde Unsur  148
3. Hukuk Muhakemesindeki Durum  148
VI. Bekletici Mesele  149
§ 6. SÜJELER  150
I. Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sulh Ceza Hakimliği  151
1. Cumhuriyet Başsavcılığı  151
2. Sulh Ceza Hakimliği  152
a. Sulh Ceza Hakimliğinin Kuruluş ve Görevleri  152
b. Sulh Ceza Hakimliğinin Soruşturma Evresindeki Görevleri  155
c. Soruşturma Evresinde Sulh Ceza Hakimliğinden Karar Alınması Gereken Haller  155
ç. Soruşturmanın Sulh Ceza Hakimi Tarafından Yapılması  156
d. Soruşturma Evresinde Görev Alan Sulh Ceza Hakiminin Kovuşturmadan Yasaklanması  157
3. Uzlaştırma Bürosu  157
4. Bilirkişilik Bölge Kurulu  158
a. Adalet Bakanlığının Bilirkişilikle İlgili Görevleri  158
b. Bilirkişilik Bölge Kurullarının Yapısı  158
II. Adli Kolluk  158
1. Kolluk  158
2. Adli Kolluğun Yapısı  159
a. Adli Kolluk Personeli  159
b. Adli Kolluk Görevlileri  159
c. Adli Kolluk Sorumlusu  159
ç. Adli Görevi Bulunmayan Üst  159
d. En Üst Dereceli Kolluk Amiri  160
3. Adli Kolluk Personelinin Görevlendirilmesi  160
4. Cumhuriyet Savcılarının Adli Kolluğa Emir Vermesinin Usulü  161
5. Adli Kolluk Personelinin Görev ve Yetkileri  161
6. Adli Kolluğun Eğitimi ve İhtisaslaşma  162
7. Denetleme ve Değerlendirme Raporu Düzenleme  162
a. Denetleme  162
b. Değerlendirme Raporu  162
8. Adli Kolluğun Olay Yerine Aldığı Tedbirler  163
III. Suçun Mağduru ve Suçtan Zarar Gören  163
1. Suçtan Zarar Gören ve Suçun Mağduru İle Şikayetçinin Süjeliği  163
2. Mağdur” ve “Suçtan Zarar Gören Ferdin” Tayini  164
3. Suçun Mağduru, Şikayetçi  165
4. Mağdur, Şikayetçi İle Katılan ve Vekilinin Soruşturma ve Kovuşturma Evrelerindeki Hakları  165
5. Mağdur İle Şikayetçinin Çağırılması ve Dinlenmesi  168
IV. Malen Sorumlu  168
V. Katılan  168
1. Katılma Hakkında Genel Açıklamalar  168
2. Kamu Davasına Katılmanın Koşulları  170
3. Katılma Davasının Açılacağı Zaman  171
4. Katılma İstemi ve Kararı  175
5. Kamu Davasına Katılmada Savcının Durumu  177
6. Katılanın Diğer Ödev ve Yetkileri  177
7. Katılma Nedeni İle Durma Kararı Verilemez  178
8. Katılanın Müstakil Kanun Yolu Hakkı  178
9. Bozmadan Sonraki Muhakemede İddia Hakkı  179
10. Kamu Davasına Katılma Davasının Sona Ermesi  180
VI. Şüpheli ve Sanık  181
1. Ferdî Savunma Makamı: Bizzat Yapılan Ferdi Savunma  181
2. “Suç İşlediği Tahmin Edilen Kişi”, “Düzeni Bozan Kişi”, “Şüpheli”, “Sanık”, “Ceza Davalısı Sanık” Ayrımları  182
a. Hakkında İhbar Veya Şikayette Bulunulan Kişi  182
b. ‘Suç İşlediği Tahmin Edilen Kişi’  183
c. Düzeni Bozan Kişi  183
ç. Şüpheli  183
d. Sanık  184
e. Ceza Davalısı  184
3. Şüpheli Veya Sanığın Temsilcileri  184
a. Kanunî Temsilci  184
b. Sanığın Eşi  185
c. Vekil  185
4. Şüpheli Veya Sanığın Belli Olması Şartı  185
5. Sanıklık Ehliyeti: Akıl Hastalığı  186
6. Ceza Muhakemesinin Aktif Süjesi Olan Sanığın Hakları  186
7. Tüzel Kişinin Sanık Statüsüne Girmesi  186
VII. Müdafi  187
1. Savunma Görevi ve Savunma Makamı Hakkında Genel Bilgiler  187
a. Savunmanın Önemi  187
b. Savunmanın “Kamusal Bir Görev”, Müdafiin “Bağımsız Bir Adalet Organı” Olması  189
c. Müdafiin Bağımsızlığı  190
2. Müdafi Olmak İçin Aranan Koşullar  191
a. Avukat Olmak  192
b. Avukatlık Yasağı Bulunmamak  192
c. Aynı Muhakemede Tanık Olmamak  192
ç. Aynı Muhakemede Sanık Durumunda Olmamak  193
d. Menfaatlerde Uygunluk Olmak  193
e. Aynı İşe Hakim, Hakem, Savcı Veya Memur Sıfatı İle El Koymuş Bulunmamak  193
3. Sanık İle Müdafii Arasındaki İlişki ve İlişkinin Sona Ermesi  194
4. Müdafiin Görevden Yasaklanması  196
5. Müdafiin Ödevleri  197
a. Müdafi Kabul Ettiği Müdafaa Görevini Yapmak Mecburiyetindedir  197
b. Müdafi Kabul Ettiği Müdafaa Görevini Dürüstlükle Yapmak Mecburiyetindedir  198
c. Müdafiin Sır Saklamak Mecburiyeti  198
6. Avukatın “Müdafi” Olarak Görevlendirilmesi  198
a. Sanığın Veya Kanunî Temsilcisinin “Müdafi” Seçmesi  198
b. Vekaletname İbrazı Sorunu  199
c. Adli Yardım  202
ç. Müdafiin Görevlendirilmesi Usulü  202
d. Müdafi Sayısı  203
7. Zorunlu Müdafilik  205
a. Zorunlu Müdafilik Sisteminin Gelişme Süreci  205
b. Zorunlu Müdafiin Görevini Yerine Getirmekten Kaçınması Halinde Yapılacak İşlem  209
8. Müdafiin Yaptığı Hukuki Yardım  209
a. Müdafiin Yaptığı Hukuki Yardımın Kapsamı  209
b. Müdafiin İşlem Yapılırken Hazır Bulunma Yetkisi  210
c. Müdafi ve Vekilin Soruşturma Dosyasını İncelemesi  211
ç. Müdafiin Şüpheli İle Görüşme Hakkı  212
d. Terör ve örgüt suçlarında müdafi ile görüşmenin istisnaları  214
e. Müdafiin Tutuklu Sanıkla Yazışması  215
f. Savunma Bağışıklığı  215
g. Müdafie Ayrıca Bildirme  216
h. Müdafiinin “Karşılıklı Sual Sorma”da Tanıklara ve Bilirkişilere Sual Sorma Yetkisi  216
ı. Müdafiin Kanunyolu Davası Açma Yetkisi  216
9. Zorunlu Müdafi Veya Vekile Ödenen Ücret  217
10. Gizli Soruşturma Yöntemlerinde Müdafaa Sorunu  218
11. “Modern Müdafiin” Gelişmiş Yetkileri  219
VIII. Medeni Sorumlu, Ek Ceza Sorumlusu  219
IX. Bilirkişi ve Uzman  220
1. Bilirkişinin Hukuki Statüsü ve Vasıfları  220
2. Bilirkişi–Uzman Farkı  220
3. Bilirkişiye Başvurulabilen Haller  220
a. Hukuk Alanı Dışındaki Uzmanlık Alanları  220
b. Bilirkişiye Başvurma Yasağı  221
c. Bilirkişiye Başvurma Mecburiyeti Yoktur  221
d. Yasal Mecburiyetler  221
4. Bilirkişilik Yapabilenler ve Görevlendirme Kararı  222
a. Bilirkişi Olarak Atanabilecekler  222
b. Görevlendirme Kararı  224
c. Bilirkişinin Reddi  224
ç. Bilirkişilikten Çekinme, Bilirkişi Olarak Dinlenemeyenler  225
5. Bilirkişi İncelemesinin Yapılması  225
a. İnceleme Usulü  225
b. Delillerin Değerlendirilmesine Yardım  227
c. Bilirkişi Mütalaası Delil Değildir  227
ç. Hakim Bilirkişi Mütalaası İle Bağlı Değildir  228
6. Bilirkişinin Görevi Kabul Etmesi, Yükümlülük ve Yetkileri  228
a. Bilirkişiliği Kabul  228
b. Bilirkişinin Yükümlülükleri  228
c. Bilirkişinin Yetkileri  230
ç. Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem  230
7. Raporun Bildirilmesi ve Değerlendirilmesi  231
a. Bilirkişi Raporu  231
b. Raporun Değerlendirilmesi  232
c. Duruşmada Bilirkişinin Açıklaması  233
8. Güvenlik Tedbiri Muhakemesinde Bilirkişilik  234
9. Sahte Para Üzerinde İncelemeler  234
10. Uzman Görüşü  235
§ 7. YARGILAMA MAKAMI  236
I. Yargılama Makamlarını İşgal Eden Sujeler Olarak Hakimler  236
1. Hakimin Bağımsızlığı  236
2. Hakimin Bağımsızlığının Yasama Organına Karşı Korunması  239
3. Hakim Bağımsızlığının Yürütme Organına Karşı Korunması  239
4. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu  241
5. Hakim Bağımsızlığının Yargılama Organına Karşı Korunması  243
6. Hakim Bağımsızlığının Ortama Karşı Korunması  243
II. Hakimin Objektifliği  244
1. Tarafsızlık  244
2. Yargılama Yasağına Aykırılığın Yaptırımı  245
3. Hakimin Kişiliğinden Sıyrılması  246
4. İlk Derece Hakiminin, Kanun Yolu Muhakemesine Katılamaması  246
5. Soruşturma Evresinde Görev Yapan Hakimin Kovuşturmadan Yasaklanması  247
6. Önceki Yargılamada Görev Alan Hakimin Yargılamanın Yenilenmesinden Yasaklanması  247
7. Hakimin Reddi  247
a. Hakimin Reddi Sebepleri  247
b. Ret Davasının Açılması  248
c. Davanın Açılması Zamanı  248
ç. Esas Davaya Bakma Hakkında Karar Verilmesi  249
d. Hakimin Oturumda Reddedilmesi  251
e. Hakimin Reddi İsteminin Geri Çevrilmesi  251
f. Zabıt Katibinin Reddi ve Çekinmesi  252
III. Mahkemenin Görevi  252
1. Görev Yönünden Yetkinin Niteliği ve Çeşitleri  252
2. Kovuşturma Evresindeki Yargılama Makamlarının Görevleri  253
3. Sulh Ceza Mahkemeleri 2014–6545 sk İle Kaldırılmıştır  254
4. Asliye Ceza Mahkemelerinin Görevi  254
5. Ağır Ceza Mahkemelerinin Görevi  254
6. Terör İhtisas Ağır Ceza Mahkemelerinin Görevi  255
7. Kaldırılan Askeri Mahkemeler  255
8. Çocuk Mahkemelerinin Görevi  256
9. Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi’nin İlk Derece Mahkemesi Sıfatı İle Baktığı Davalar  256
10. Naip Hakimlik  257
11. Görevsizlik Kararı  258
12. Görev Uyuşmazlığı  259
13. Görevsizlik Kararına Karşı Kanun Yolu  260
14. Üst Görevli Mahkemenin Görev Kazanması  260
15. Görevli Olmayan Mahkemece Yapılan İşlemlerin Yenilenmesi  261
IV. Mahkemelerin Yer Bakımından Yetkisi  262
1. Yetki  262
2. Yetkiyi Belirlemede Ana Kıstas  263
3. Basın Suçlarında İstisna  263
4. İnternet Yoluyla İşlenen Suçlarda İstisna  263
5. Çek Suçlarında İstisna  264
6. Çocuk Suçlarındaki İstisnalar  264
7. Milletvekili Suçlarındaki İstisna  264
8. Yedek Kıstaslar  264
a. Yakalanma Veya Tutuklanma Yeri  265
b. Şüpheli Veya Sanığın Yerleşim Yeri  265
c. Şüpheli Veya Sanığın Türkiye’de (En) Son Adresinin Bulunduğu Yer  265
ç. İlk Usul İşleminin Yapıldığı Yer  265
9. Yabancı Memleketlerde İşlenen Suçlarda Yetki  265
10. Kovuşturmanın Aktarılması  266
11. Yabancı Ülkedeki Türk Diplomatlar  266
12. Nakil Vasıtalarında İşlenen Suçlar  266
13. Çevre Suçları  267
14. Bağlantılı Suçlarda Yetki  267
15. Birleştirilmiş Muhakemelerin Ayrılması  267
16. Yetkisizlik İddiasının Zamanı  268
17. Olumlu Veya Olumsuz Yetki Uyuşmazlığı  269
18. Kanun Yolu  269
19. Yer Yönünden Yetkisiz Hakimin İşlemleri  270
20. Davanın Nakli ve Duruşmanın Başka Yerde Yapılması  270
a. Davanın Nakli ve Duruşmanın Başka Yerde Yapılması Kavramları  270
b. Davanın Nakli Sebepleri: Hukuki Ve Fiili Nedenler  271
c. Dava Nakli Kararını Veren Makam  272
d. Davanın Nakli Kararının Kesinliği  272
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
TEHLİKE TEDBİRLERİ VE KORUMA TEDBİRLERİ
§ 8. TEHLİKE TEDBİRLERİ  273
I. Tehlike Tedbirlerinin Hukuki Niteliği  273
1. Tehlike Tedbiri Kavramı  273
2. Koruma Tedbiri İle Önleme Tedbiri Arasındaki Farklar  273
II. İstihbarat Amaçlı Yetkiler  274
1. Milli İstihbarat Teşkilatının Görevleri  274
2. Milli İstihbarat Teşkilatının Yetkileri  275
a. İletişimin İstihbarat Amacı İle Denetlenmesi  275
b. 2014–6532 Sk İle Verilen Yeni İstihbarat Yetkileri  277
c. Tanıklık Yasağı  278
d. Bilgi Verme Yasağı  278
e. MİT Görevlisinin Ödüllendirilmesi  279
f. Silah Taşıma  279
g. Teçhizat Kullanımı  279
3. MİT Mensuplarının Korunması ve Yıllık İstihbarat Raporu  279
a. MİT Mensuplarının Sorumsuzluğu  279
b. Yalan Makinası Kullanma  280
c. MİT Mensuplarına Soruşturma İzni Verilmesi Ve Yargılama (m 26)  280
d. MİT Mensuplarının ve Yakınlarının Korunması  281
e. Görev Sırasında Verilen Zararın Tazmini  281
f. MİT Sırları ile İlgili Ceza Hükümleri  281
III. Ön Alan Araştırmaları  282
IV. Suç Önlemek Amacı İle İletişimin Denetlenmesi  285
1. Haberleşmenin Gizliliği  285
2. Suç Önleme Amaçlı İletişim Denetlemesine Tabi Suçlar  285
3. Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesi Tedbirine Başvurulabilecek Aşama  287
4. Önleme Amaçlı İletişim Denetlenmesinde Nedenler  287
5. Suçu Önleme Bakımından Son Çare Olma Koşulu  287
6. Suç Önleme Denetlemesi Kararı  288
7. Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesinde Süre  288
8. Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesi Kararında Bulunması Gereken Hususlar  289
9. İletişimin Denetlemesi İşleminin Gerçekleştirilmesi  289
10. Tedbire Son Verilmesi  289
11. Elde Edilen Bilgilerin Kullanımı  289
12. Özel İş Yerlerindeki İletişim Denetleme  290
13. Ceza İnfaz Kurumunda İletişim Denetleme  290
14. Kayıp Çocuklara İlişkin Yetkiler  290
V. Önleme Araması  290
1. Tehlikenin Önlenmesi  290
2. Hakim Kararı Veya Yazılı Emir  291
3. Önleme Araması Kararı İstemi: “Makul Sebep” Kavramı  291
4. Önleme Araması Kararı Veya Yazılı Emri  292
a. Önleme Araması Kararı  292
b. Mülki Amirin Yazılı Emri  292
5. Önleme Araması Kararına İtiraz Sorunu  292
6. Önleme Araması Kararının Kapsadığı Yerler  293
7. Önleme Araması Kararının Uygulanması  293
8. Önleme Araması Kararı Almadan Yapılabilen İşlemler  294
9. Arama Yönetmeliğinde Gösterilen İstisnalar  295
10. Yönetmelikle “Arama” Sayılmayan Denetlemeler  295
11. Kaçakçılığın Önlenmesi  297
12. İnfaz Kurumlarında Yapılan Önleme Kontrolleri  297
13. Okullarda Yapılan Önleme Kontrolleri  298
14. Memurlarla İlgili Özel Kontrol Durumları  299
15. Avukatın Üzerinde Yapılan Önleme Araması  299
16. Genel Arama–Taramalar  300
VI. Durdurma  300
1. Durdurma Kavramı  300
2. Durdurma ve Yakalama Farkı  301
3. Durdurmanın “Makul” Sebepleri  302
a. Suç Veya Kabahatin İşlenmesini Önleme  302
b. Yakalama Amaçlı Durdurma  303
c. Tehlikeyi Önleme Amaçlı Durdurma  303
ç. Hakim Kararının Yerine Getirilmesi Amaçlı Durdurma  303
4. Durdurma Yetkisinin Kullanılması  304
VII. Önleme Yakalaması ve Muhafaza Altına Alma  305
1. Toplum İçin Tehlike Teşkil Eden Hallerin Önlenmesi İçin Yakalama  305
2. Muhafaza Altına Alma, Sınır Dışı Etmek Üzere İdari Yakalama ve İdari Gözetim  306
a. Muhafaza Altına Alma  306
b. İdari Gözetim  306
3. Polis Hukukunun Öngördüğü Yakalama Yetkileri  308
a. Durdurma Sonrası Tutma  308
b. PVSK 13 İle Düzenlenen Yakalama Türleri  308
c. Can Güvenliğini Tehlikeye Düşüreni Yakalama Yetkisi  309
ç. Kolluğun Uzaklaştırma Yetkisi  309
d. Aile İçindeki Şiddet Tehlikesini Önleme Yetkisi  309
e. Emre Uymayanı Yakalama Yetkisi  310
f. Özel Güvenlik Görevlisinin Yakalama Yetkisi  310
4. Önleme Yakalamasından Sonra Hakimden Karar Alma Sorunu  310
5. Muhafaza Altına Alınan Kişinin Durumu  311
§ 9. KORUMA TEDBİRLERİ  311
I. Koruma Tedbirlerinin Muhakeme Hukuku Bakımından Görevi ve Türleri  311
II. Koruma Tedbirlerinin Özellikleri  313
1. Vasıta Oluş  313
2. Geçici Oluş  313
3. Koruma Tedbirinin Ön Şartları  313
a. Gecikmede Tehlike  314
b. Haklı Görünüş  315
c. Ölçülülük  315
§ 10. ADLİ YAKALAMA  316
I. Yakalama Kavramı  316
II. Adli Yakalama  317
1. Suçüstünde Yakalama ve Kolluk Gözaltısı  317
a. Özel Kişilerin Suçüstü Yakalama Yetkisi  319
b. Kimlik Tespiti Amacı İle Tutma  320
2. Tutuklama Yakalaması  321
3. Tutuklama Yasağı Bulunan Hallerdeki Yakalama  322
4. “Müzekkereli Yakalama  322
a. Yakalama Emri Üzerine Yakalama  322
b. Yakalama Emri Türleri  323
c. Gıyabi Tutuklama Kararı Üzerine Yakalama  324
ç. Kesinleşmiş Hapis Cezasının İnfazı İçin Yakalama: Elegeçirme  325
d. Bilişim Sistemlerindeki Aranan Kişi Verilerine Dayanan Yakalama  326
III. Yakalamanın İcrası  326
1. Yakalama İşleminin Gerçekleştirilmesi  326
a. Yakalamanın Yeri ve Zamanı  326
b. Yakalama Sırasında Kolluğun Zor Kullanma Yetkisi  327
c. Kişiye Yakalandığının Açıklanması  329
ç. Yakalama Sebebinin Bildirilmesi  329
d. Yakalanan Kişiye Haklarının Bildirilmesi  330
e. Yakalama Tutanağı  332
2. Cumhuriyet Savcısına Bilgi Verme  332
3. Konsolosluğa, Kanunî Yakınlara Veya Belirlediği Kişiye Haber Verme  333
4. Yakalamanın “Şikayet Hakkı Olan İlgililere” Bildirilmesi  334
IV. Özellik Taşıyan Yakalanmalar  334
1. Diplomatlık Dokunulmazlığı  334
2. Milletvekili Dokunulmazlığı  334
3. Suça Sürüklenen Çocukların Yakalanması  335
4. Basın Yolu İle İşlenen Suçlar  335
5. Kamu Görevlilerinin Yakalanması  335
6. İade Yakalaması  336
7. Avukatların Yakalanması  336
8. Yakalama Dışında Hürriyet Kısıtlaması  336
V. Gözaltına Alma  337
1. Gözaltı Kararı  337
a. CMK 91/2 Uyarınca Verilen Gözaltı Kararı  337
b. CMK 91/5 Uyarınca Kolluk Amiri Tarafından Verilen Gözaltı Kararı  338
2. Gözaltı Süreleri  338
a. Bireysel Suçlardaki Gözaltı Süresi  338
c. CMK 91/4 Kolluk Gözaltı Süresi  339
ç. Yakalama Emri Üzerine Yakalanan Kişilerin Gözaltı Süresi  340
d. Gözaltı Süresinin Uzatılması  340
e. İade Yakalamasında Süre  341
3. Yakalamaya Karşı Sulh Ceza Hakimliğine CMK 91/5 Başvurusu  342
4. Gözaltı Birimine Getirme ve Yapılan İlk İşlemler  342
a. Gözaltı Birimi  342
b. Hakların Tekrar Bildirilmesi  342
c. Gözaltına Alma Kararı ve Nezarethaneye Kabul  343
ç. Nezarethane Defterine Kayıt  343
d. Nezarethaneye Alınacak Kişinin Üstünün Aranması  344
e. Eşyanın Tutanağı ve Saklanması  345
f. Gözaltı Sırasında Yapılan Diğer İşlemlerin Cumhuriyet Savcısına Bildirilmesi.  345
5. Doktora Götürme  345
6. Müdafiin Nezarethaneye Gelmesi, Dosyayı İncelemesi ve Şüpheli İle Görüşmesi  345
a. Müdafiin Dosyayı İncelemesi  345
b. Müdafiin Şüpheli İle Görüşmesi  346
7. Gözaltına Alınan Sanığın İfadesinin Alınması  346
8. Gözaltı Durumunun Sona Ermesi  346
9. Gözaltı İşlemlerinin Denetimi  347
VI. Şüphelinin Sulh Ceza Hakimliğine Çıkarılması  347
1. Sorgu  347
2. Yakalama Emri Üzerine Yakalanan Kişi Hakkında Verilen Karar  348
a. Yetkili Hakimin Yüze Karşı Veya SEGBİS Üzerinden Verdiği Karar  348
b. Yakalama Emri Üzerine, Yetkili Hakimin Verdiği Karara İtiraz ve Tutukluluk Durumunun İncelenmesi Sorunu  349
§ 11. ADLİ KONTROL VE TUTUKLAMA  349
I. Adli Kontrol  349
1. Adli Kontrol Kararı Türleri  349
a. Tutuklama Kararı Yerine Adli Kontrol  349
b. Tutuklama Yasağı Olan Hallerde Uygulanan Adli Kontrol Tedbiri  350
c. Tutukluluk Sürelerinin Dolması Nedeniyle Uygulanan Adli Kontrol Tedbiri  350
ç. Suça Sürüklenen Çocuklar Hakkında Uygulanan Adli Kontrol Tedbiri  350
2. Adli Kontrol Kararının Konusu Yükümlülükler  351
a. Yurt Dışına Çıkamamak  351
b. Hakim Tarafından Belirlenen Yerlere, Belirtilen Süreler İçinde Düzenli Olarak Başvurmak  353
c. Hakimin Belirttiği Merci Veya Kişilerin Çağrılarına ve Gerektiğinde Meslekî Uğraşlarına İlişkin Veya Eğitime Devam Konularındaki Kontrol Tedbirlerine Uymak  353
ç. Taşıt Kullanma Yasağı ve Sürücü Belgesini Teslim Etme Yükümü  353
d. Tedavi Veya Muayene Olma Yükümü  353
e. Güvence Yatırma Yükümü  353
f. Mağdurun Haklarını Veya Nafaka Borcunu Önceden Ödetme  355
g. Silâh Bulunduramamak Veya Taşıyamamak  355
h. Suç Mağdurunun Haklarını Güvence Altına Almak  355
i. Aile Yükümlülüklerini Yerine Getireceğine ve Adli Kararlar Gereğince Ödemeye Mahkûm Edildiği Nafakayı Düzenli Olarak Ödeyeceğine Dair Güvence Vermek  356
j. Konutunu Terk Etmemek  356
k. Belirli Bir Yerleşim Bölgesini Terk Etmemek  356
l. Belirlenen Yer Veya Bölgelere Gitmemek Ya Da Ancak Bazı Yerlere Gidebilmek  356
m. Belirlenen Kişi ve Kuruluşlarla İlişki Kurmamak  356
3. Adli Kontrol Kararının Verilmesi  356
4. Adli Kontrol Kararının Uygulanması  357
5. Adli Kontrol Tedbirini Kaldırma Kararı  357
II. Tutuklama  358
1. Tutuklama Hakkında Genel Bilgiler  358
2. Tutuklamanın Hukuki Niteliği  361
3. Tutuklamanın İhtiyarîliği  361
III. Tutuklama Kararı Verilmesinin Koşulları  362
1. “Kuvvetli Suç Şüphesinin Varlığını Gösteren Somut Deliller” Bulunması  362
2. Tutuklama Nedeni Bulunması  363
a. Tutuklama Nedenleri  363
b. Şüpheli Veya Sanığın Kaçması, Saklanması  363
c. Kaçma Şüphesini Uyandıran Olgular Bulunması  363
ç. Delil Karartma Kuvvetli Şüphesi  364
d. Tanık Vs. Üzerinde Baskı Girişimi Kuvvetli Şüphesi  364
e. Tutuklama Nedeninin Var Sayılabileceği Suçlar  364
f. Tekrar Suç İşleme Tehlikesi Sorunu: “Önleme Tutuklaması”  365
g. Duruşma Tutuklaması  366
3. Ölçülülük ve Adli Kontrol Uygulamasının Yetersiz Kalması  366
4. Tutuklama Yasağı Bulunmaması  367
a. Hapis Cezasının Üst Sınırı  367
b. Suça Sürüklenen Çocuklarda Tutuklama Yasağı  367
5. Sanığa Güvence Belgesi Verilmemiş Olması  367
6. Diğer Koşullar  368
a. Muhakeme Şartı Gerçekleşmelidir  368
b. Muhakeme Ehliyetinin Bulunması Koşulu  368
c. Dava Kamu Davası Olmalıdır  368
IV. Tutuklama Kararı Verilmesi İstemi ve Tutuklama Kararının Muhtevası  368
1. Tutuklama Kararı Verilmesi İstemi  368
2. Tutuklama Kararının Verilmesi  369
3. Tutuklama Oturumu Öncesinde Müdafin Savunma Hazırlaması  370
4. Tutuklama Oturumu  371
5. Tutuklama Kararının İçeriği  372
6. Tutuklama Kararının Gerekçesi  372
7. Tutuklanının Yakınlarına Haber Verme  375
8. Tutuklama Kararına İtiraz  376
9. Hukuka Aykırı Tutuklama Kararı Veren Hakimin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu  377
a. Hukuka Aykırı Tutuklama Kararı Veren Hakimin Hukuki Sorumluluğu  377
b. Hukuka Aykırı Tutuklama Kararı Veren Hakimin Cezai Sorumluluğu  378
10. Özel Tutuklama Halleri  378
a. Özel Tutuklama Kavramı  378
b. Mal Beyanında Bulunmama  379
c. Duruşmanın Düzeninin Bozulması  379
ç. Disiplin ve Zorlama Hapsi  379
d. İade Tutuklaması  379
V. Tutukluluğun Azami Süresi  381
1. Tutukluluk Süreleri  381
a. Ağır Cezalık Olmayan Suçlardaki Üst Süre  381
b. Ağır Cezalık Suçlardaki Üst Süre  381
c. Mülga Terörle Mücadele Kanunundaki Süre Uzaması İstisnası  381
2. Tutukluluk Süresinin Hesaplanması  382
3. Tutukluluk Durumunun İncelenmesi ve Verilen Karar  385
a. İnceleme  385
b. Tutukluluk Durumunun Devamı Kararının Verilmesi  386
c. Tutuklu Şüphelinin Adli Kontrol Altına Alınması  386
VI. Tutuklunun Salıverilmesi  387
1. Cumhuriyet Savcısının Tutukluyu Kendiliğinden Serbest Bırakması  387
2. Tutuklunun Salıverilme İstemi  388
3. BAM Ve Yargıtay Tarafından Salıverilme  388
4. Sağlık Nedenlerinin Salıverme Sebebi Olup Olmadığı Sorunu  388
5. Salıverme Usulü  389
6. Salıverilenin Yükümlülükleri  390
VI. Tutuklunun Tabi Olduğu Rejim  390
1. Taban Kurallar  390
2. İnfaz Kanunundaki Düzenleme  391
§ 12. ADLİ ARAMA  391
I. Adlî Arama  391
1. Adlî Arama Kararı Verilmesinin Ön Şartı: Makul Şüphe  392
a. Aranan Kişi Veya Şeyin Bulunabileceği Hakkında Makul Şüphe Kavramı  392
b. Aramanın İkincil Bir Tedbir Olması  393
c. Aranan Kişinin Orada Bulunduğunu Gösteren “Makul” Şüphe, Şüphelinin İşlediği Sanılan Suç Bakımından İse “Basit” Suç Şüphesi Söz Konusu Olur  393
ç. İhbar, “Suç Delillerinin Elde Edilebileceği Hususunda Makul Şüphe” Sayılabilir  394
d. Kolluğun Suç Delillerinin Elde Edilebileceği Hususunda Makul Şüpheyi Takdir Etme Yetkisi  395
2. Şüpheli Veya Sanık İle İlgili Arama  396
3. Adli Aramanın Türleri  396
II. Diğer Kanunlardaki Arama ve Elkoyma Türleri  397
1. Orman Suçlarında Arama  397
2. Avukatın Bürosunda ve Konutunda Adli Arama  397
3. Vergi Hukukunda Arama ve Elkoyma  398
III. Şüpheli Dışındaki Diğer Kişilerle İlgili Arama  398
IV. Gece Yapılan Arama  398
V. Arama Kararı Veya Emri  399
VI. Aramanın Yapılması  403
1. Aramada Hazır Bulunabilecekler  403
2. Aramada Belge İnceleme Yetkisinin Bulunmaması  404
3. Arama Sonunda Verilen Belge  405
§ 13. ELKOYMA VE MUHAFAZA ALTINA ALMA  405
I. Elkoyma  405
II. Muhafaza Altına Alma  407
III. Eşyayı Vermeyenler Hakkında Yapılan İşlem  407
IV. Devlet Sırrı İçeren Belgenin İncelenmesi  407
V. Elkonulamayacak Mektup ve Belgeler  408
VI. Elkoyma Kararı ve Emri  409
1. Elkoyma Kararı  409
2. Elkoyma Emri  409
3. Elkoyma Emrinin Onaylanması  410
VII. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  410
1. Hak ve Alacaklara Elkoyma Kavramı  410
a. Kazanç Müsaderesinin Tedbiri Olarak Elkoyma  410
b. Elkonabilecek ve Kayyım Atanabilecek Olan Taşınmazlar, Hak ve Alacaklar  411
2. Hak ve Alacaklara Elkoyma Kararı Vermeden Önce Rapor Alma Yükümü  411
3. Hak ve Alacak Elkoymasına Konu Teşkil Edebilecek Olan Suçlar  411
4. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoymanın Şartları  412
5. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma Kararının Uygulanması  413
6. Elkoyma Kararının Gereklerine Aykırılığın Yaptırımı  413
7. Birleşmiş Milletler Kararı Üzerine Malvarlığının Dondurulması  413
VIII. Postada Elkoyma  415
1. Haberleşmenin Gizliliği  415
2. Postada Elkoyma Hakkındaki Düzenlemeler ve Elkoyma Yetkisi  415
3. Elkoyma Konusu Gönderiler  415
4. Eşyayı Tetkik Yetkisi  415
5. İlgilisine Haber Verme  416
6. Postada Elkoyma Tedbirinin Sona Ermesi  416
IX. Elkonulan Eşyanın İadesi  416
X. Elkonulan Eşyanın Muhafazası  417
§ 14. ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİ  418
I. Kayyım Tayininin Koşulları  418
II. Karar Verme Yetkisi  418
III. Kayyım Tayini Tedbirinin Uygulanabileceği Suçlar  418
IV. İtiraz  419
V. Kayyımın Ücreti  419
§ 15. BİLGİSAYARLARDA ARAMA  420
I. Bilgisayarda Arama Hakkında Genel Bilgiler  420
1. Bilgisayar Verisi  420
2. Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilgisayarlarda Arama  421
3. Siber Suç (Sanal Ortamda İşlenen Suçlar) Sözleşmesindeki Düzenlemeler  423
4. Bilgisayarlardan Elektronik Delil Elde Etme Yöntemi  426
II. Şüphelinin Kullandığı Bilgisayar, Bilgisayar Programları ve Cep Telefonunda Arama Yapılması  427
1. Bilgisayarda Arama Yapmanın Koşulları  427
a. Somut Delillere Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebepleri Bulunduğu İçin, Soruşturma Evresinin Başlamış Olması, Fakat Kovuşturmaya Geçilmemiş Olması Koşulu  427
b. En Son Çare Olma Koşulu  427
c. Hakim Kararı  428
2. Şüphelinin Kullandığı Bilgisayar ve Bilgisayar Programı İle Bilgisayar Kütüklerinde Arama Yapma Yöntemi  428
3. Bilgisayarın Hafızasındaki E–Mailler  429
4. Şüphelinin Cep Telefonunda Arama Yapılması  430
5. Özel Kişiler Tarafından Bilgisayarda İnceleme Yapılması Olasılığı  431
6. Karar Türleri  432
III. Bilgisayara Elkoyma ve Bilgisayarın Müsadere Edilmesi  432
IV. Bilgisayarda Yapılan Arama Sonunda Elde Edilen Verinin Delil Olma Özelliği  434
1. Sağlamlık Denetimi  434
2. Bilgisayar Verisinin Delil Olmasının 11 Koşulu  435
3. Türk Hukuku  436
§ 16. İLETİŞİMİN DENETLENMESİ  437
I. İletişimin Adli Amaçla Denetlenmesi Kavramı  437
1. İletişimin Denetlenmesi Kararı Verilmesinin Koşulları  437
a. Ceza Soruşturmasının Başlaması Koşulu  437
b. Somut Delillere Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Varlığı Koşulu  438
c. İletişim Denetlemenin İstisnai ve “Son Çare” Olarak Kullanılması Koşulu  439
ç. Başka Kanunlarda Düzenlenen İletişimin Denetlenmesi Tedbirleri  440
2. “İletişim” ve “Denetleme” Kavramları  440
a. “Genel Yetki” İle Cumhuriyet Savcısının Yaptığı Araştırma, İletişimin Denetlenmesi Kapsamına Girmez  440
b. Telekomünikasyon Yolu İle İletişim Kavramı  442
c. İletişimin Dinlenmesi  442
ç. İletişimin Kayda Alınması  443
d. “Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi”  443
e. İletişimin “Tespiti”  443
3. Mobil Telefonun Bulunduğu Yerin Tespiti  445
4. İletişimi Denetlenebilen ve Denetlenemeyen Kişiler  446
a. Soruşturma ve Kovuşturma Evrelerinde Denetleme  446
b. İletişimi Denetlenebilen Kişiler  446
c. İletişimi Denetlenemeyen Kişiler  447
i. Kendisinden Şüphelenilmeyen Kişi  447
ii. Müdafiin İletişiminin Denetlenmemesi Kuralı  447
iii. Tanıklıktan Çekinme Yetkisine Sahip Kişiler  448
iv. Hakim Veya Cumhuriyet Savcısının İletişiminin Denetlenmesi Sorunu  450
5. Dinleme, Kayda Alma ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi Tedbirleri Uygulanabilen Katalog Suçlar  450
a. CMK 135/8 Listesinde Yer Alan Suçlar  450
b. Listede Yer Almayan Suçların Durumu  451
c. Listeden Çıkartılan, Sonra Tekrar Eklenen Suçların Durumu  452
6. “Kesintisiz” Denetleme Sorunu  453
7. İletişimin Denetlenmesi Kararının İçeriği, Denetlemenin Süresi ve Gizlilik  453
a. Hakim Kararının Veya Savcı Emrinin Muhtevası  453
b. Yetkili Yargılama Makamı  455
c. Gerekçe Gösterme Mecburiyeti  457
ç. Sulh Ceza Hakiminin İletişimin Denetlenmesi Kararına İtiraz  457
d. Cumhuriyet Savcısının Emri İle Yapılan İletişim Denetleme  458
e. Kararın Dosyada Bulundurulması Mecburiyeti  458
f. Karar Alınmadan, Hat Sahibinin Rızası İle Yapılan İletişim Denetleme  459
g. Tedbirin Süresi  459
h. Kararın Gizliliği  461
II. İletişimin Denetlenmesinden Elde Edilen Delillerin Niteliği  462
1. Denetlemeden Elde Edilen Delillerin Niteliği  462
2. Katalogda Yer Almayan Bir Suçta; Dinleme, Kayda Alma Sinyal Bilgisinin Değerlendirilmesi, Kanuna Aykırıdır; İletişimin Tespiti Yapılabilir.  464
3. Delilin Soruşturmaya Bağlılığı İlkesi  464
III. İletişimin Denetlenmesi Kararlarının Yerine Getirilmesi  465
1. İletişimin Denetlenmesi Yöntemi  465
a. İletişimin Denetlenmesinin Gerçekleştirilmesi  465
b. Denetlemenin Yapılacağı Yer  465
2. Telekomünikasyon Hizmetlerini Veren Kurumların Durumu  466
3. Kayıtların Metin Haline Getirilmesi  466
IV. İletişimin Denetlenmesi Tedbirine Son Verilmesi ve Kayıtların İmha Edilmesi  466
V. İletişimi Denetlenen Kişiye Bilgi Verilmesi.  467
VI. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Sırasında Tesadüfen Elde Edilen Bilgiler  468
1. İletişimin Denetlenmesi Yöntemlerinden Tesadüfen Elde Edilen Delil, Sadece CMK 135/8 Kapsamındaki Suçlarda Kullanılabilir  468
2. Mülga 4422 Dönemine Ait Tesadüfi Delillerin Durumu  468
3. Tesadüfen Elde Edilen Suç Şüphesinin, “Soruşturma Başlatmak İçin Kullanılması” Sorunu  469
§ 17. GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ  470
I. Gizli Soruşturmacı Kavramı  470
1. Gizli Soruşturmacı  470
2. Gizli Soruşturmacının Statüsü  471
3. X Muhbir  471
II. Gizli Soruşturmacının Görevlendirilmesi  471
1. Somut Delile Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebepleri Bulunması  472
2. Başka Surette Delil Elde Edilememesi  472
3. Hakim Kararı  472
4. Soruşturmacının Kimliğinin Değiştirilmesi  473
5. Gizli Soruşturmacının Araştırmakla Görevlendirilebileceği Suçlar  473
6. Kararın Verilmesi  474
7. Kararın Saklanması  475
III. Gizli Soruşturmacının Topladığı Deliller  475
1. Koruma Tedbiri Uygulama Yasağı  475
2. Soruşturmacının Suç İşlememesi Kuralı  475
3. Delilin Soruşturmaya Bağlılığı İlkesi ve Tesadüfi Delil Yasağı  476
IV. Gizli Soruşturmacının Topladığı Delillerin Duruşmada İkame Edilmesi  476
§ 18. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME  477
I. Teknik Araçlarla İzleme Kararı Verilmesinin Koşulları  477
1. Soruşturma Başlatılması Mecburiyeti  477
2. Somut Delile Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebebi Bulunması Koşulu  477
3. Başka Suretle Delil Elde Edilememesi Koşulu  478
4. Katalog Suçlar  478
II. Teknik Araçlarla İzleme Kararının Verilmesi ve Uygulanması  479
1. Cumhuriyet Savcısının İstemi  479
2. Hakimin Kararının İçeriği  480
3. Süre  481
4. Teknik Araçlarla İzleme Kararının Uygulanması  481
5. Delilin Soruşturmaya Bağlılığı Kuralı ve Tesadüfi Delil Sorunu  482
III. Özel Kişiler Tarafından Yapılan Ses ve Görüntü Kayıtları  482
1. Karşılıklı Konuşmaların Gizlice Kayıt Edilmesi  482
2. Özel Kişilerin Yaptığı Video Kayıtları  483
3. Eşler Arasında Yapılan Gizli Band Kayıtları  484
5. Resmi Makamlar Tarafından Yapılan, Teknik Takip Dışındaki Gizli Kayıtlar  484
a. MOBESE Kameralarındakı Görüntüler  484
b. İfade Alma Kayıtları  484
c. Tutuklunun Bilgisi Olmadan Ses Veya Görüntüsünün Kaydedilmesi  485
6. İnsan Kulağı İle Yapılan Gizli Dinlemeden Veya Radyo İle Yapılan Konuşmaların Dinlenmesinden Elde Edilen Deliller  486
§ 19. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT  486
I. Tazminat İstemi  486
1. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat  486
2. Tazminat İsteme Hakkını Bildirme Mecburiyeti  487
3. Süre Koşulu  487
4. Başvurulacak Mahkeme  488
5. İstem Dilekçesi  488
6. İstemin Kabul Açısından Reddi  488
7. Tazminat İsteyemeyenler  489
II. Tazminat Davasının Konusu  489
1. Kanunda Belirtilen Koşullar Dışında Yakalama ve Tutuklama  490
a. Yakalama  490
b. Tutuklama  491
c. Tutukluluğun Devamına Karar Verme  491
ç. Gözaltı Süresi İçinde Hakim Önüne Çıkarılmama  492
d. Kanuni Hakları Hatırlatılmadan Veya Hatırlatılan Haklarından Yararlanma İsteği Yerine Getirilmeden Tutuklama  492
e. Tutuklanan Kişinin Makul Sürede Yargılama Mercii Huzuruna Çıkarılmaması ve Makul Sürede Hakkında Verilmemesi  493
f. Yakalandıktan Veya Tutuklandıktan Sonra Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığı Veya Beraat Kararı Verilmesi  493
g. Mahkum Olan Kişinin Gözaltı Veya Tutukluluk Süresinin Hükümlülük Süresinden Fazla Olması Veya Sadece Adli Para Cezasını Gerektiren Suçtan Dolayı Yakalanan Veya Tutuklanan Kişi  494
h. Yakalama Veya Tutuklama Nedeninin Veya Suçlamanın Bildirilmemesi  494
i. Yakalandığı Veya Tutuklandığının Yakınlarına Bildirilmemesi  495
2. Kanuna Aykırı Arama ve Elkoyma  495
a. Arama Kararının Ölçüsüz Şekilde Gerçekleştirilmesi  495
b. Kanuna Aykırı Elkoyma İşlemleri  495
III. Tazminat Muhakemesi  495
1. Dava Hakkı  495
2. İstemin Kabulü  495
3. İstemin Değerlendirilmesi  496
4. Mahkemenin Karar Verme Usulü  496
5. Maddi ve Manevi Tazminat, Avukatlık Ücreti  496
a. Maddi Tazminat  496
b. Manevi Tazminat  497
c. Avukatlık Ücreti  497
6. Kanunyolu: İstinaf  497
IV. Tazminatın Geri Alınması ve Rücu  497
1. Yargılamanın Yenilenmesi Durumunda Geri Alma  497
2. Kamu Görevlisine Rücu  498
3. Müfteriye Rücu  498
§ 20. DELİLLER  498
I. İspat Kavramı ve Deliller  498
1. İspat Kavramı  498
a. İspat Açısından Delillerin Rolu  498
b. İspatın Nispiliği  500
c. Şüpheden Sanığın Faydalanması  501
2. İspat Konusu  502
a. İspat Edilmesi Gereken Olay  502
b. İspatına İhtiyaç Olmayan Hususlar ve İstisnaları  503
3. Kimin Neyi İspat Edeceği Meselesi  504
a. Mahkemenin Delilleri Kendiliğinden Araştırması Kuralı  504
b. İspat Külfeti  504
4. Delillerin Özellikleri  505
a. Delil Gerçek Olayı Temsil Edici Olmalıdır  505
b. Mantık Kurallarına Uygun Olmalıdır  505
c. Vicdani Delil Sistemi Kabul Edilmiştir  506
ç. Konu İle İlgili Olmalıdır  506
d. Delil Hukuka Uygun Olmalıdır  507
e. Deliller Müşterek Olmalıdır  507
f. Bilimsel Deliller  508
5. Delillerin Sınıflandırılması  508
II. Beyan Delili: Tanıklık  510
1. Tanık Beyanı  510
2. Tanığın Gelme Yükümü  512
3. Tanığın Hakları  512
4. Tanığın Zorla Getirilmesi  513
5. Tanıklıktan Çekinme  513
a. Kendisi ve Yakınları Aleyhine Tanıklıktan Çekinme: “Nemo Tenetur”Kuralı  514
b. Akrabalık  515
c. Meslek Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme  515
ç. Devlet Sırrı İle İlgili Tanıklık  517
d. Tanıklıktan Çekinme Sebebinin Bildirilmesi  518
e. Tanıklıktan Çekinebilecek Kimsenin Çekinmemesi  519
f. Tanıklıktan Sebepsiz Çekinme  519
6. Tanığa Yemin Verilmesi  520
a. Yemin Verilmeyen Tanıklar  520
b. Tanığa Yemin Verilmesi  520
7. Tanıkların Dinlenmesi  522
a. Tanıkların Ayrı Ayrı Dinlenmesi Kuralı  522
b. Tanığa Görevinin Önemini Anlatma  522
c. Tanığın Kimliğinin Tespiti  522
ç. Tanığın Güvenilirliğinin Denetlenmesi  522
d. Tanığa Sorulan Anlattırıcı Sorular  523
e. Çapraz Sorgu  523
8. Yüzleştirme  524
9. Tanık Dinlemede Görüntü ve Ses Kaydı(SEGBİS)  524
10. Tanığın Tekrar Dinlemesi  526
11. Tanığa Verilecek Tazminat ve Giderler  526
12. Tanığın Korunması  527
III. Belirti Delilleri  534
1. Belirti Kavramı  534
2. Belirti Delilinin Duruşmada İkamesi  535
IV. Belge Delilleri  535
1. Delil Olabilen Belgeler: Vesika, Senet, Belge  535
2. Belgenin Sağlamlığı  536
3. Yazılı Belge  536
4. Şekil Tesbit Eden Belge  537
5. Ses ve Görüntü Tesbit Eden Belge  537
6. Bilişim Verisi Şeklindeki Belgeler  538
7. Belge Delillerinin Duruşmada İkamesi  538
V. Hukuka Uygun Bir Şekilde Elde Edilmiş Delille İspat  539
1. Kanuna Aykırı Elde Edilen Delili Yasaklamanın Amacı  539
2. Terminoloji  539
3. Kanuna Aykırı Olarak Elde Edilen Deliller Konusundaki Yerleşik Görüşler  539
a. “Hüküm Verirken Kullanılması Yasaklanan Deliller” Görüşü  540
b. Konusu Bakımından Yasaklanmış Olan Deliller  540
c. Özel Hayatın Korunması Amacı İle Yasaklanan Deliller  540
ç. Elde Edilmesinde Uygulanan Metod Dolasıyısle Yasaklanan Deliller  541
d. “Korunan Hak ve Hukuki Menfaat” Görüşü  541
4. “Kanuna Aykırılık”, “Hukuka Aykırılık” ve “Hukuka Uygunluk”  542
5. Yetki Sınırı Aşılarak Elde Edilen Delil  544
6. Adil Yargılama Hakkı ve Bunun Delil Elde Etme Yetkisi İle İlişkisi  544
7. Sanık Hakları Teorisi  546
8. İstisnai Hallerde Kullanılabilen Kanuna Aykırı Yöntemle Elde Edilen Deliller  547
9. Hukuka Uygun Olarak Elde Edilen Delilin, Başka Bir Davada Kullanılamaması Kuralı  547
10. Tesadüfen Elde Edilen Deliller  547
11. Yabancı Ülkede Türk Kanunlarına Aykırı Yöntemlerle Elde Edilen Deliller Açısından İstisnalar  548
12. Delil Yasaklarının Uzak Etkileri Sorunu  548
13. Delilin Dosyadan Çıkartılması Sorunu  549
14. Kanaatimiz  550
VI. Hukuka Aykırı Bir Şekilde Elde Edilen Delillere Örnekler  552
1. Kanuna Aykırı Olarak Durdurma  552
2. Arama ve Elkoyma İşlemindeki Kanuna Aykırılıklar  553
a. Özel Hayatı Koruyan Kuralların İhlali  553
b. Hakim Kararı Almadan Yapılan Arama  554
c. Yakup Kararı: CGK 29.11.2005, K.144/150  554
ç. Pazarcı Saadettin ve Çelebi Kararı: CGK 15.3.2005, e. 10–15, K. 29  555
d. Hakimin Verdiği Arama Kararındaki Kanuna Aykırılık  557
e. Önleme Aramasında Elkoyma  557
3. “Teknik Araçlarla İzleme” İle İlgili Kanuna Aykırılıklar  557
4. Özel Kişiler Tarafından Elde Edilen Deliller  558
5. Yakalama İle İlgili Kuralların İhlali  558
a. Başlangıç Şüphesi Mevcut Değilken Yakalama  558
b. Yakalanan Kişinin Haklarını Öğrenme Hakkı’nın İhlali  560
c. Yakalanan Kişinin Susma Hakkının İhlali  560
ç. Yakalanan Kişinin İsnadı Öğrenme Hakkının İhlali  560
d. Yakalanan Kişinin Yakalandığının İstediği Kanuni Yakınlarına Haber Verme Hakkının İhlali  560
e. Yakalanan Kişinin Hakim Önüne Çıkarılma ve Sorguya Çekilme Hakkının İhlali.  561
6. İfade Alma İlgili Kurallara Aykırılık  561
a. İfade Alma Veya Sorgu Sırasında Müdafiin Hazır Bulunmaması  561
b. Müdafiin Şüpheli İle Görüştürülmemesi  561
c. “Yasak Sorgu Yöntemlerinin Uygulanmamasını Talep Etme” Hakkı  561
ç. “İfade Alma Sayılmayan” Konuşmaların Akibeti  562
d. Hakların Kullandırılmamasının Sonucu  562
e. Kolluğun “İkinci Defa İfade Alma” Yasağı  563
7. Beden Muayenesi ve Kanuna Aykırı Yöntemle Elde Edilen Deliller  564
a. Beden Muayenesi ve Genetik İncelemeler  564
b. Shahid V. Yeni Zelanda Kararı  565
c. Esrarlı Sigara: 10. CD 15.5.2007, K. 2007/5708  565
8. Teşhis ve Yüzleştirmenin Kanunda Öngörülen Usule Uygun Olarak Yapılmaması Hali  566
9. Keşif İle İlgili Hukuka Aykırılıklar  568
10. Suçun İşlendiği Sırada Bir Başka Yerde Bulunma Savunması (Alibi)  568
İKİNCİ KİTAP:
CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
İLK DERECE MUHAKEMESİ
§ 21. CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ  571
I. Ceza Muhakemesinin Evreleri ve Morfolojik Prensipler  571
1. Organiklik Prensibi  571
a. Derece  572
b. Evre  572
c. Aşama  573
ç. Bölüm  573
d. Hadise  573
2. Gelişme Prensibi  573
3. Uygunluk Prensibi  574
4. CMK’nın Soruşturma ve Kovuşturma Evreleri  574
5. Bizim Kabul Ettiğimiz Muhakeme Şeması  574
a. Suça İlişkin Araştırma İşlemleri  575
b. Kısa Soruşturma  575
c. Ara Soruşturma (İddianamenin Kabul Veya İadesi Aşaması)  576
ç. Kovuşturma Evresi  577
§ 22. SORUŞTURMA EVRESİ  578
I. Soruşturma Evresinin Organları  578
II. Soruşturma Evresinin Özelliklerii  579
III. Suçun İşlendiğinden Bilgi Edinme  581
1. Suçun Öğrenilmesi ve Soruşturmaya Başlama  581
2. Araştırma Yaparak Kendiliğinden Öğrenme  581
3. Şikayet ve Benzeri Kurumlar  582
4. İhbar  582
5. Gizli Haber Verme  583
6. Suç Duyurucu Rapor  583
7. Şüpheli Ölümün İhbarı  583
8. Medya’nın Suç Haberi Toplaması ve Sanık Hakları  584
IV. Ceza Soruşturmasının Başlaması  585
1. Ceza Soruşturması  585
2. Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararı (SYOK)  586
3. Asıl Ceza Davasında Şüphenin Kuvvet Dereceleri  588
a. Makul Sebep ve Makul Şüphe Kavramları  588
b. Soruşturma Evresinin Başlaması “Suç İşlendiği İzlenimi Veren Hal”: Başlangıç Şüphesi  588
c. Kovuşturma Evresine Geçilmesi: Yeterli Şüphe.  589
4. Tali Ceza Davalarındaki Şüphenin Kuvvet Dereceleri  589
a. Koruma Tedbiri Kararı Verilirken Aranan Şüphe Türleri  589
b. Arama Kararı Verilmesi: “Suç Delillerinin Elde Edilebileceği Hususunda Makul Şüphe”  589
c. Hak ve Alacaklara Elkoyma, İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi, Teknik Takip Kararı Verilmesi: “Somut Delillere Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebebinin Varlığı”  590
ç. Tutuklama Nedeni: “Kaçacağı Şüphesini Uyandıran Somut Olgu” Veya “Delil Yok Etme Veya Tanıklara Baskı Konusunda Kuvvetli Şüphe Uyandıran Davranışlar”  590
d. Koruma Tedbiri Kararı Verilirken Aranan Şüphe Derecelerinin Toplu Olarak Değerlendirilmesi.  590
V. Araştırma Mecburiyeti  591
1. Araştırma Mecburiyeti Kavramı  591
2. Adli Görevlerin Başlaması  592
VI. Adli Araştırmalar ve Koruma Tedbirleri  592
§ 23. CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARI  593
I. Ceza Muhakemesi Şartı Kavramı  593
II. Ceza Muhakemesi Şart ve Engelleri  594
1. Şikayet Şartı  594
a. Şikayet Kavramı  594
b. Şekil Şartı  594
c. Şikayetin Soruşturma Evresindeki Rolü  595
ç. Şikayetin Gayesi  595
d. Şikayetin Belli Bir Formülü Yoktur  596
e. Fiil Şikayet Edilir  596
f. Yazılı Şekil Şartı  597
g. Failin Gösterilmesi Gerekmez; Şikayet Sirayet Eder  597
h. Şikayet Süresi  598
i. Şikayet Hakkından Vazgeçme  599
j. Şikayetin Uzlaşma İle İlişkisi  601
k. Yabancı Devletin Şikayeti  601
2. Yazılı Başvuru Şartı  601
3. İstem (Talep) Şartı  604
4. Mütalaa Şartı  605
5. İzin Şartı  606
6. Kamu Yararı Şartı  607
7. Diplomatlık Dokunulmazlığının Kalkması Şartı  607
8. Yasama Dokunulmazlığı  608
9. Kamu Görevlisi Dokunulmazlığının Kalkması Şartı  610
a. Memur Dokunulmazlığı  610
b. Hakimlik Dokunulmazlığı  610
c. Savcılık Dokunulmazlığı  611
ç. Avukatlık Dokunulmazlığı  611
d. Noterlik Dokunulmazlığı  611
e. Askerlik Dokunulmazlığının Kalkması Şartı  611
f. Seçim Dokunulmazlığının Kalkması Şartı  612
g. Karşılıklılık Şartı  613
10. Şüphelinin Hayatta Olması Şartı  613
11. Sanığın Çocuk Veya Akıl Hastası Olmaması Şartı  613
12. Kabahatüstü (Suçüstü) Yakalanma Şartı  614
13. Ceza Muhakemesi Şartı Olarak Görev  614
14. “İddianamenin” ve “İddianamenin Kabulü Kararının” Hukuken Geçerli Olması Şartı  615
15. Uzlaşma Veya Önödeme Teklif Edilmesi Şartı  615
a. Uzlaşma Teklif Edilmesi  615
b. Önödeme Usulünün Denenmesi  615
16. Asıl Ceza Davasının Süresinde Açılması Şartı  615
17. Dava Zaman Aşımının Dolmuş Olmaması Şartı  616
18. Bekletici Meselenin Çözülmesi Şartı  616
19. Sanığın Türkiye’de Bulunması Şartı  616
20. Gaipliğin Kalkması Şartı  617
21. Durma Sebebinin Kalkması Şartı  617
22. Aynı Davaya Bakılmakta Olmaması Şartı  617
23. Yargı Bulunmaması Şartı (Ne Bis in Idem)  617
24. Yeni Delil Veya Yeni Olay Meydana Çıkması Şartı  618
25. Ceza Muhakemesi Şartı Sayılmayan Haller  619
§ 24. SORUŞTURMA İŞLEMLERİ  619
I. Suçu Araştırma Yetkisi  619
1. Genel Yetki ve Özel Yetki  619
2. Doğrudan Araştırma ve Dolayısıyla Araştırma  620
3. Re’sen Delil Araştırma  620
II. İfade Alma Veya Sorgu İçin Çağrı, Zorla Getirme  620
1. İfadesi Alınacak Kişinin Davetiye İle Çağırılması  621
a. Davetler  621
b. Kolluğun Davet Etme Yetkisi  621
2. Zorla Getirme  622
a. Zorla Getirme Kişi Özgürlüğünü Kısıtlar  622
b. Şüphelinin Zorla Getirtilmesi  622
c. Sanığın Duruşma İçin Zorla Getirtilmesi  623
ç. Tanığın Zorla Getirilmesi  624
d. Bilirkişinin Zorla Getirtilmesi  625
III. İfade Alma ve Sorgu.  625
1. “İfade Alma” ve “Sorgu” Kavramları  625
2. Yakaladıktan Sonra İfade Alma, Gözaltında Tutulan Şüphelinin Veya Serbest Olan Kişinin İfadesinin Alınması  627
a. Yakalama Sonrası İfade Alma  627
b. Gözaltına Alınan Şüphelinin İfadesinin Alınması  627
c. Serbest Olan Kişinin İfadesinin Alınması  627
3. İfade Alma Sayılan ve Sayılmayan Sorular  628
4. Kimlik Tespiti  630
5. Suçlamanın Bildirilmesi  630
6. Müdafi Seçme ve Baro Tarafından Görevlendirilmesini İsteme, Hukuki Yardımdan Yararlanma Hakları ve Bunların Bildirilmesi  630
7. Hakların Bildirilmesi ve Hakları Kullanmaktan Vazgeçme Sorunu  632
a. Hakların Bildirilmesi  632
b. Hakları Kullanmaktan Vazgeçme Sorunu  632
8. Yakınlarına Haber Verme Mecburiyeti  634
9. Lehe Delil Toplanmasını İsteme Hakkı  634
10. Susma Hakkı  634
a. Susma Hakkı Pasif Haklardandır  634
b. Susma Hakkının Bilinip Bilinmemesi Sorunu  635
c. Susma Hakkı Bildirilmesinin İstisnası Yoktur  635
ç. Bazı Tali Ceza Davalarında Susma Hakkı Bildirilmesi Gerekmez  636
d. Müdafiin İfade Alma Sırasındaki Konumu  636
e. Soruşturma Makamının Maddi Gerçeği Araştırmak Yükümü Vardır  637
11. İfadenin Sesli ve Görüntülü Olarak Kaydedilmesi Mecburiyeti (SEGBİS)  637
12. İfade Alma Veya Sorgu Oturumu  637
13. İfade Veya Sorgu Tutanağı  638
14. İddianame Düzenlenmeden Önce Şüphelinin İfadesinin Alınması Mecburiyeti Sorunu  638
15. Şüphelinin Beyanının Özgür İradesine Dayanması  639
a. İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller  639
b. Kötü Davranma  639
c. İşkence  639
ç. İlaç Verme  639
d. Yorma  639
e. Aldatma  639
f. Cebir Veya Tehditte Bulunma  640
g. Bazı Araçları Kullanma  640
h. Kanuna Aykırı Yarar Vaat Etme  640
16. Yasak Usuller “Mutlak Delil Yasağı” Oluşturur  640
18. Kolluğun İkinci Kez İfade Alması Yasaktır  641
IV. Keşif  641
1. Keşif İlk Derece Mahkemesi Tarafından Yapılır  641
2. Soruşturma Evresindeki “Teftiş” İle “Keşif” Farklı İşlemlerdir  641
3. Keşfin Yapılacağı Yer  642
4. Keşif Kararı ve Keşfin Yapılması  642
5. Keşifte Hazır Bulunabilenler  643
V. Yer Gösterme  644
1. Oluşumu  644
2. Kendisini Suçlamama Hakkı  644
3. Yer Göstermenin Yapılması  644
4. Hükümlü ve Tutukluya Yer Gösterme İşlemi Yaptırılması  645
VI. Teşhis  645
1. Kavram  645
2. Sıraya Dizme Usulü  646
3. Resimden Teşhis  647
4. Müdafiin Konumu  647
a. Teşhiste Hakların Bildirilmesi  648
b. Duruşmada Yüzleştirme ve Teşhis Hakkında  648
VII. Gözlem Altına Alınma  649
VIII. Beden Muayenesi  651
1. Beden Muayenesi Tedbirinin Amacı, Delil Elde Etmektir  651
2. Şüphelinin Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması  653
a. İç Beden Muayenesi  653
b. Şüphelinin Dış Beden Muayenesi  654
c. Karar Verme Yetkisi, Karara İtiraz ve Yasaklanan Deliller  654
ç. Hakim Kararı Alınmasına Rağmen İlgilinin Muayeneye Rıza Göstermemesi  655
d. Sağlık İçin Zararlı Olmama Koşulu  656
e. İşlemi Yapabilen Kişiler  657
f. Cezanın Ağırlığı Koşulu  658
2. Alkol Muayenesi  658
3. Mağdur ve Diğer Kişilerin İç ve Dış Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması  660
4. Çocuğun Soybağının Tespiti İçin Karar  661
5. Tanıklıktan Çekinme Sebepleri İle Muayeneden Veya Vücuttan Örnek Alınmasından Kaçınma  663
6. Kadının Muayenesi  664
7. Beden Muayenesi ve Aleyhe Delil Vermeye Zorlanamama Yasağı  664
IX. Moleküler Genetik İncelemeler ve DNA Veri Bankaları  664
1. Moleküler Genetik İncelemelerin Taşıdığı Özellikler  664
2. Moleküler Genetik İceleme Yapılmasının Koşulları  666
3. Yargıtay Kararlarında Moleküler Genetik İncelemeler  671
4. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Görüşü  673
5. DNA Veri Bankaları  676
6. DNA Veri Bankaları Konusunda Uluslararası Düzenlemeler  678
a. Avrupa Konseyi  678
b. Prüm Sözleşmesi  678
c. Mukayeseli Hukuktaki Diğer Düzenlemeler  679
7. DNA Verileri ve Milli DNA Veri Bankası Kanunu Tasarısı  681
X. Fizik Kimliğin Tespiti  683
1. Kavram  683
2. Fizik Kimlik Bilgilerinin Yok Edilmesi  683
3. Teşhise Yarayan Kayıtlar  684
XI. Parmak izinin kayda alınması  684
1. Kavram  684
2. Parmak İzleri Kayıt Altına Alınabilen Kişiler  684
3. Sistemde Yer Alan Parmak İzi Kayıtlarının Kullanılması  686
4. Sisteme Kayıtlı Olan Parmak İzlerinin ve Fotoğrafların Silinmesi  687
5. Fotoğrafların Polis Hukukuna Göre Kayda Alınması  687
6. Polis Hukuku Amaçlı Kayıtlar İle Ceza Muhakemesi Amaçlı Kayıtlar Arasındaki Fark  687
XII. Ölünün Beden Muayenesi  689
1. Ölünün Kimliğini Belirleme  689
2. Otopsi  689
3. Yeni Doğanın Cesedinin Adli Muayenesi  690
4. Zehirlenme Şüphesi  690
§ 25. SORUŞTURMA EVRESİNİN SONA ERMESİ  690
I. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  690
1. Soruşturmasının Sona Ermesi  690
2. Maddi Mesele Bakımından Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  690
3. Hukuki Mesele Bakımından Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  691
4. Takdirilik Sistemi Kapsamında Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  691
5. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Sonrasında Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  691
6. Uzlaşma Gerçekleşince Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  691
8. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın Bildirilmesi  692
8. Kararın Kesin Hüküm Etkisi  692
II. “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara” İtiraz  693
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz  693
2. Suçtan Zarar Görenin İtiraz Yetkisi  694
3. Şüphelinin İtiraz Etme Yetkisi Sorunu  695
4. Şüphelinin Hukuki Konumu  695
5. İtiraz Yöntemi  695
6. İncelemenin Yapılması  696
7. Verilebilen Kararlar  696
8. Takdirilik Sistemi  697
9. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtirazın Sulh Ceza Hakimliğince İncelenmesi İle Sona Eren Muhakemenin Dirilmesi  697
10. Etkin Soruşturma Yapılmaması Üzerine Yeniden Soruşturma Açılması  697
11. Kamu Davası Açmak Üzere İddianame Düzenlenmesi  698
§ 26. KAMU DAVASININ AÇILMASI  698
I. Kamu Davası Kavramı ve Kamu Davası Açılmasındaki Sistemler  698
1. Kamu Davası  698
2. Kamu Davası Açmada Mecburilik ve Takdirilik Sistemleri  698
II. Kamu Davası Açmada Takdir Yetkisi  699
1. CMK 171/1 Kapsamında Savcının Takdir Yetkisi  699
2. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  700
a. CMK 171/2 Kapsamındaki Takdir Yetkisi  700
b. Yeterli Şüphenin Varlığı Koşulu  700
c. Uzlaşmanın Önceliği  700
ç. CMK 171/3 Deki Koşullar  700
d. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararına İtiraz  701
e. Deneme Süresinde Verilen Kararlar  701
III. Kamu Davasının Mecburiliği Sistemi  701
1. Kamu Davası Açma Mecburiyeti  701
2. Araştırma Mecburiyeti  702
3. Mecburilik Sisteminin Uygulanma Koşulu  702
4. Kamu Davasının Mecburiliği İlkesinin Yarar ve Zararları  703
5. Kamu Davasının Kendiliğindenliği ve Devamlılığı  704
IV. İddianamenin Düzenlenmesi ve Mahkemece İncelenmesi  704
1. Delillerin Yeterli Şüphe Oluşturması  704
2. Görevli ve Yetkili Mahkemeye Hitaben Düzenlenme  704
3. İddianamede Yer Alması Gereken Diğer Hususlar  704
4. Ara Soruşturma  705
V. İddianamenin İadesi  705
1. CMK 170. Maddeye Aykırı Olarak Düzenlenen İddianame Kavramı  705
2. Suçun Sübutuna Etki Edeceği Mutlak Sayılan Bir Delilin Toplanmamış Olması Kavramı  706
3. Önödeme Veya Uzlaşma Usulünün Uygulanmaması  706
a. Önödeme Uygulanmaması  706
b. Uzlaşma Teklif Edilmemesi  706
4. Yargıtay’ın İddianamenin İadesi İle İlgili Kararları  707
a. Tavsif Hatası  707
b. Sevk Maddesindeki Değişiklik İddianamenin İadesi Sebebi Değildir  707
c. Kimlik Bilgilerinin Eksik Olması İade Nedeni Olmaz  707
ç. Sağlık Raporu Alınmaması  708
d. İfade Almadan İddianame Düzenlenmesi Mümkündür  708
e. Görevsizlik Veya Yetkisizlik Nedeni İle İade Kararı Verilemez  709
f. Eksik Soruşturma İade Nedeni Değildir  710
5. Otomatik Kabul  710
6. İade Sonrası Savcılık İşlemleri  710
7. İddianamenin İadesi Yolunun Kapanması  711
8. İddianamenin İadesi Kararına Karşı Kanun Yolu  711
VI. İddianamenin Kabulü Kararı; Kamu Davasının "Açılmış Olması".  712
1. Kamu Davasının Açılmış Olması  712
2. Kovuşturma İşlemleri  712
3. Kovuşturma Evresinin Özellikleri  713
a. Sözlülük  713
b. Açıklık  713
c. Bağlılık  713
ç. Yüze Karşılık  713
4. Kovuşturma Evresinin Aşamaları  714
§ 27. DURUŞMA HAZIRLIĞI  714
I. Duruşma Gününün Belirlenmesi  714
II. Duruşmada Hazır Bulunması Gereken Kişilerin Çağırılması  714
1. Çağrı Kavramı  714
2. Hazır Bulunması Gereken Kişilerin Çağırılması  715
3. Duruşma İçin Zorla Getirme  715
4. Tutuklu Sanığın Duruşmaya Çağrılması  716
5. Çağrıyı Yapma Yetkisi Mahkemeye Aittir  716
6. Mahkemenin Re'sen Tanık Veya Bilirkişi Çağırma Yetkisi Düzenlenmemiştir  716
III. İddianamenin Tebliği  716
1. Kabul Edilen İddianamenin Tebliği  716
2. Taslak İddianamenin Tebliği Sorunu  717
3. Savunma Hazırlama Süresi  718
a. Koruyucu Süre  718
b. Süreye Uymamanın Yaptırımı  718
c. Savunmayı Hazırlamak İçin Verilen Sürenin, "Yeterli" Olması Gerekir  718
IV. Sanığın Tanık veya Bilirkişi Davet Ettirmek, Savunma Delili Toplanmasını İstemesi  719
1. Duruşma Hazırlığında Savunma  719
2. Duruşma Hazırlığının Delil Toplama Bölümü  719
3. Tanığın Duruşmaya Çağrılması  720
4. Bilirkişi Veya Uzmanın Davet Edilmesini İstemek  720
5. Sanığın Delil Toplanması İstemi Hakkında Verilen Karar  721
6. Cumhuriyet Savcısına Bildirim  721
7. Savunma Tanıklarının İddia Makamına Bildirilmesi  721
8. İddia Tanıklarının Savunma Makamına Bildirilmesi  721
V. Duruşma Hazırlığında İstinabe ve Keşif  721
1. İstinabe  721
2. Naiple Veya İstinabe Yoluyla Tanık Veya Bilirkişi Dinlenmesi  723
a. Hastalık Veya Malüllük Nedeniyle Naiple Veya İstinabe Yoluyla Dinleme  723
b. Konutunun Yargı Çevresi Dışında Olması Nedeniyle Naiple Veya İstinabe Yoluyla Dinleme  723
c. Davayı Gören Mahkemenin Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Naiple Veya İstinabe Yoluyla Dinleyememesi  724
ç. İstinabe Olunan Mahkemenin Büyükşehir Belediye Sınırı İçindeki İstinabeyi Yapma Mecburiyeti  724
d. Tutuklu Sanığın Durumu  724
3. Görüntülü ve Sesli İletişim Tekniği Kullanılarak Tanık Veya Bilirkişi Dinlenmesi(SEGBİS)  725
4. Tanık Veya Bilirkişilerin Dinleneceği Günün Bildirilmesi  725
5. Duruşma Hazırlığında Yapılan Keşif ve Muayene  726
§ 28. DURUŞMANIN YAPISI  726
I. Duruşmanın Açıklığı  726
1. Muhakeme Hukuku İşlemlerinin Açıklığı  727
a. Gizli Yapılan İşlemler  727
b. Kimlik Bilgilerinin Gizliliği  728
2. Açıklığın Kaldırıldığı Haller  729
a. Duruşmanın Kapalı Yapılmasının Yararı  729
b. Duruşmanın Kapalı Yapılması Kararı  729
c. Kapalılık Kararının Gerekçesi  730
ç. Kapalı Duruşmada Hazır Bulunma İzni  730
d. Zorunlu Kapalılık  730
e. Ses ve Görüntü Alıcı Alet Kullanma Yasağı  730
f. Duruşmanın Açıklığı İlkesinin İhlalinin Yaptırımı  731
3. Basın Özgürlüğü ve Aleniyet  732
a. Basın Özgürlüğünün Sınırları  732
b. Açık Duruşmanın İçeriğinin Yayımlanmasının Yasaklanabilmesi  733
II. Duruşmaya Ara Vermeme Kuralı  734
1. Duruşmanın Kesiksizliği  734
2. Duruşmaya Ara Verilebilen İstisnai Haller  734
3. Ara Verilmesini İsteme Hakkının Sanığa Bildirilmesi Mecburiyeti  735
4. Ek Savunma İçin Süre Verilmesi  736
III. Duruşmanın Düzeninin Sağlanması  736
1. Duruşmada Düzeni Sağlama Görevi  736
2. Salondan Çıkarma Yetkisi ve Disiplin Hapsi  736
3. Sanığın Dışarı Çıkarılması ve Duruşmanın Yokluğunda Sürdürülmesi  737
4. Duruşma Sırasında İşlenen Suç  738
IV. Duruşmada Hazır Bulunan Süjeler  738
1. Hakim  738
a. Hakimin Değişmemesi Kuralı  738
b. Mahkeme Başkanının Diğer Görevleri  739
i. Şekil Bakımından İdare İşlemleri  739
ii. Sanığın Sorgusunu Yapmak  740
iii. Delillerin Ortaya Konmasını Yönetmek  740
2. Cumhuriyet Savcısı  740
a. Duruşma Savcısı  740
b. Birden Çok Savcı Veya Müdafi  742
3. Zabıt Katibi  742
4. Tercüman  742
a. Muhakemenin Dili  742
b. Tercümanın Görevlendirilmesi  743
c. Engelli Sanıkların Tercümanı  743
ç. Tercümana Ödenen Ücret  743
d. Sanığın İstemi Üzerine Görevlendirilen Yardımcı Tercüman  743
e. Tercüman Listeleri  744
5. Müdafi  744
a. Müdafiin Duruşmada Hazır Bulunma Yükümü  744
b. "Duruşmaya Gelmeyerek Savunma" Girişimleri  745
c. Sanık Hazır Bulunmasa Da, Müdafii Hazır Bulunmaya Yetkilidir  745
ç. Sanığın Temsil Edilmesi  746
6. Sanık  746
a. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması ve İstisnaları  746
i. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı ve Mecburiyeti  746
ii. Sanık Hakkında Zorla Getirme Kararı Verilmesi  746
iii. Sorgu Yapmadan Davanın Gıyapta Bitirilebileceği Haller  747
iv. Sanığın Duruşmanın Devamı Süresince Hazır Bulunması İçin Alınan Tedbirler
(CMK 194/1)  748
v. Davanın Sanığın Yokluğunda Bitirilebileceği Haller  748
vi. Yoklukta Duruşma  748
vii. Sanığın Duruşma Salonundan Çıkarılması Kararı  748
b. Duruşmada Hazır Bulunmaktan Bağışık Tutulma  749
i. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması Temel İlkedir  749
ii. Müdafiin Yetkili Kılınmış Olması Gerekir  749
iii. Bağışık Tutulan Sanığın İstinabe Suretiyle Sorgusu  749
iv. Görüntülü ve Sesli İletişim Tekniği İle Sorgu  750
v. Tutuklu Sanıkların Durumu  751
vi. Yurt Dışında Bulunan Sanıkların Durumu  751
c. Sanık Hazır Bulunmaksızın Yapılan Duruşmalarda Eski Hale Getirme  751
ç. Sanığı Duruşmaya Getirmek İçin Yakalama Emri Verilmesi  752
§ 29. DURUŞMANIN YÜRÜYÜŞÜ  752
I. Duruşmanın Açılması ve Başlatılması  752
1. Duruşmanın Başında Yapılan İşlemler  752
a. Duruşmanın Açılması ve Bir Başka Güne Bırakılması  752
b. Duruşmanın Başlaması ve Yapılan İşlemler  753
c. Duruşmanın Açılması ve Duruşmanın Başlaması Arasındaki Fark  753
2. Tanıkların, Bilirkişilerin ve Uzmanın Yoklaması  754
3. Duruşmaya Başlama Kararı  754
4. İddianamenin Kabulü Kararının Okunması  754
5. Sanığın Kimliğinin Tespiti  755
6. Sanığa suçlamanın anlatılması  755
a. Sanığa iddianın anlatılması  755
b. İddianame Yerine Geçen Belge  756
c. Yetkisizlik Kararının Okunması  757
7. Önödemenin Veya Uzlaşmanın Hatırlatılması  757
8. İlk Talî Davaların Açılması  758
II. Duruşmada Yapılan Sorgu  758
1. Sorgunun Önemi  758
2. Sorgu Yöntemi  759
III. Delillerin Ortaya Konulması ve Delil İkamesi İsteminin Reddi  760
1. Delil İkamesi İsteminin Reddi  760
2. Delilin Ortaya Konmasının Reddi Kararının Gerekçesinin Yazılması Mecburiyeti  761
3. Delilin Ortaya Konmasından Vazgeçilmesi  761
4. Delil Veya Olayın Geç Bildirilmesi Ret Sebebi Olmaz  762
5. Mazeretsiz Gelmeyen Sanığın Yokluğunda Ortaya Konulan Deliller  762
IV. Anlattırıcı Soru ve Çapraz Sorgu  763
V. Esas Hakkında Mütalaalar  763
1. Soruşturma Evresinde Tarafların Görüşlerinin Alınması  763
2. Kovuşturma Evresinde Verilen Kararlar Öncesinde Görüş Alma  764
3. Esas Hakkındaki Mütalaa  764
4. Tartışmada Söz Alma Sırası  764
5. Tartışmanın İçeriği  765
6. Cevap Verme Hakkı  765
VI. Sanığın Son Söz Hakkı  765
VII. Hüküm Vermek İçin Müzakere  766
1. Duruşmadan Sonuç Çıkarma Müzakeresi  766
2. Müzakerenin Yönetimi ve Oyların Toplanması  767
VIII. Kararlarda Oybirliği Veya Oy Çokluğu  768
1. Kararların Oylanması  768
2. Karşı Oy ve Gerekçesi  769
§ 30. HÜKÜM  769
I. Hüküm Kavramı  769
1. Hüküm Vermenin Kollektif Oluşu  769
2. Çelişme  770
3. Mütalaa Niteliğinde Hüküm  770
4. Karar Niteliğinde Hüküm  771
5. Kesin Hüküm  771
6. Hükmün Mecburiliği Meselesi  772
7. Karşı Görüş Bildirme İmkanının Verilmesi Mecburiyeti  772
II. Hükmün Unsurları  773
1. Maddi ve Hukuki Mesele  773
2. Hükmün “Sonuç” Kısmı  774
3. Gerekçeli Karar ve Kısa Karar  775
III. Gerekçe Kavramı; Hükmün Gerekçesi  776
1. Gerekçe Kavramı  776
a. Psikolojik Anlamdaki Hükmün Gerekçesi  776
b. Gerekçenin Yararları  776
c. Gerekçelerin Zararları  776
ç. Yazılı Hukuk ve AİHM Kararlarındaki Durum  777
2. Gerekçede Bulunması Gereken Noktalar  777
3. Kararların Gerekçeli Olması  778
4. Hükmün Gerekçesi  779
a. Mahkumiyet Kararının Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar
(CMK 230/1)  779
b. Beraat Kararının Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar  779
c. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararının Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar  779
IV. Hükmün Konusu  779
1. Yargılanacak Uyuşmazlığın Belirtilmesi  779
2. Fiili Nitelendirmede Mahkemenin Serbest Olması  780
3. Tavsif Değişikliği  781
a. Tavsif Nedeni İle Ek Savunma Verilmesi  781
b. Bildirimlerin Hem Sanığa, Hem de Müdafie Yapılması  783
V. Hakimin Kararını Duruşmaya Getirilmiş ve Huzurunda Tartışılmış Delillere Dayandırma Mecburiyeti  783
1. Delillerin Doğrudan Doğruyalığı İlkesi  783
2. Sözlülük İlkesi  784
VI. Delillerin Hakimin Vicdani Kanaati İle Serbestçe Takdir Edilmesi  784
1. Vicdani Delil Sistemi  784
2. Delillerin Değerlendirilmesi (Takdiri)  785
a. Delillerin Sağlamlık Bakımından Değerlendirilmesi  785
b. Delillerin “Hukuka Uygunluk” Bakımından Değerlendirilmesi  785
3. Sübut Konusunda Hüküm Faaliyeti  785
4. Tecrübe Kaidesi İle İlgili Faaliyet  786
5. Karine  786
VII. Hüküm fıkrası  787
1. Hükmün "Türk Milleti Adına" Verilmesi  787
2. Hükmün Başında Yazılacak Noktalar  787
3. Hükmün Gerekçesinin En Geç Onbeş Gün İçinde Dava Dosyasına Konulması  788
4. Karar ve Hükümlerin Bunlara Katılan Hâkimler Tarafından İmzalanması  788
5. Hâkimlerden Birinin Hükmü İmzalayamayacak Hâle Gelmesi  788
6. Hüküm Fıkrasında Gösterilmesi Gereken Noktalar  788
7. Hükümlerin İmzalanması ve Mühürlenmesi  788
§ 31. HÜKÜM TÜRLERİ  788
I. Beraat Kararı  788
1. Yüklenen Fiilin Kanunda Suç Olarak Tanımlanmamış Olması  789
2. Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlenmediğinin Sabit Olması  789
3. Yüklenen Suç Açısından Failin Kast Veya Taksirinin Bulunmaması  789
4. Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlenmesine Rağmen, Olayda Bir Hukuka Uygunluk Nedeninin Bulunması  789
5. Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlendiğinin Sabit Olmaması  789
6. Derhal Beraat Kararı Verilebilen Durumlar  791
II. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı  792
1. Kusur Bulunmaması Nedeniyle Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı  792
a. Yaş Küçüklüğü, Akıl Hastalığı  792
b. Zorunluluk Hali, Meşru Savunmada Sınırın Aşılması, Hata  793
2. Etkin Pişmanlık, Şahsi Cezasızlık vb Nedenlerle Verilen Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı  793
III. Mahkumiyet Hükmü  794
IV. Güvenlik Tedbiri Hükmü  794
V. Davanın Reddi Kararı  795
1. Yargının Otoritesi  795
2. Ne Bis in Idem  796
3. Kesin Hüküm  796
4. Maddi Mesele Bakımından Kesin Hüküm  797
5. Ceza Mahkemesince Verilen ve Kesinleşen Hükmün Hukuk Mahkemesi Hakimini Bağlayıp Bağlamayacağı Konusu  797
VI. Düşme Kararı  798
1. Davayı Düşüren Sebepler  798
2. Düşme Kararı, Uyuşmazlığı Dolayısı İle Yargılar  799
3. Düşme Kararının Verileceği Zaman  799
VII. Görevsizlik Kararı  800
VIII. Durma Kararı  800
IX. Yargılama Giderleri  801
1. Muhakemenin Gerektirdiği Giderler  801
2. Yargılama Giderleri Konusunda Karar Verilmesi  801
3. Cezaya Mahkumiyette Yargılama Giderleri  802
a. Sanığın Mahkum Olması  802
b. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtirazda Yargılama Giderleri  802
c. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Halinde  802
ç. Hüküm Kesinleşmeden Sanığın Ölmesi Halinde Yargılama Giderleri  803
d. Aynı Sanığın Birleştirilen Davalarında Yargılama Gideri  803
e. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Yargılama Gideri  803
4. Beraat Veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararında Yargılama Giderleri  803
5. Diğer Bazı Haller  804
6. Karşılıklı Hakaret Halinde Gider  804
7. Kanun Yolu Davasında Gider  805
8. Adli Tatil  805
X. Hükmün Açıklanması  806
1. Duruşmanın Sona Ermesi  806
a. Dar Manada Duruşmanın Sona Ermesi  806
b. Duruşmadan Sonuç Çıkarma Evresinin Başlaması  806
c. Duruşmadan Sonuç Çıkarma Evresi İle Birlikte Geniş Manada Duruşmanın Sona Ermesi ve Hükmün Verilmesi  807
2. Hükmün Açıklanması (Tefhimi)  807
3. Kanun Yolunun Bildirilmesi  808
4. Hüküm Fıkrasını Ayakta Dinleme Mecburiyeti  808
§ 32. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI  808
I. Sanığın Rızasının Ceza Muhakemesinde Rol Oynadığı Haller  808
1. Kamu Davasının Mecburiliği Prensibinin Rızaya Dayalı İstisnaları  808
2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Hukuki Niteliği  808
3. Uzlaşmaya Tabi Suçlardaki Hagb Kararı  809
II. HAGB Kararı  810
1. HAGB Kararı Verilemeyen Haller  810
a. HAGB’nin uzlaştırma ile ilişkisi.  810
b. Devrim Kanunları ve Çek Kanunu  810
c. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Gözönünde Tutulması  811
2. HAGB Kararı Verilmesinin Önkoşulları  811
a. Mahkumiyet Hükmü Kurulmuş ve Cezanın Belirlenmiş Olması Koşulu  811
b. Cezaya İlişkin Önkoşul  811
c. Sanığın Kabul Etmesi Koşulu  812
3. HAGB Kararı Verilmesinin Özel Koşulları  812
a. Sanığın Daha Önce “Kasıtlı” Bir Suçtan Mahkum Olmamış Bulunması  812
b. Mahkemece Sanığın Yeniden Suç İşlemeyeceği Konusunda Kanaata Varılması  812
c. Zararın Giderilmesi  813
ç. Zararın Giderilememesi  814
4. HAGB Kararı Verilmesinin Sonuçları  814
a. Mahkumiyet Hükmünün Hüküm Doğurmaması  814
b. Denetimli Serbestlik Uygulama Mecburiyeti  814
c. Seçenek Yaptırımlara Çevirememe  815
ç. Zamanaşımının Durması  815
d. HAGB Kararının Sisteme Kayıt Edilmesi  815
5. HAGB Kararına Karşı Kanun Yolu  815
a. İtiraz  815
b. İstinaf  817
c. Kanun Yararına Bozma  817
III. Denetimli Serbestlik Süresinde Veya Sürenin Sonunda Verilebilen Kararlar  818
1. Yükümlüklere Uyma Halinde Düşme Kararı Verilmesi  818
2. Yükümlüklüklere Uymama Halinde Hükmün Açıklanması  818
3. Yeni Bir Mahkumiyet Hükmü Kurulması  818
IV. Çocuk Ceza Hukukundaki HAGB  818
V. Kesinleşmiş Hükümlerde HAGB  819
BEŞİNCİ BÖLÜM:
ÖZEL YARGILAMA USULLERİ
§ 33. GAİP VE KAÇAKLARIN YARGILANMASI  821
I. Gaiplerin Ceza Muhakemesindeki Durumu  821
1. Gaibin Tanımı  821
a. Bulunduğu Yer Bilinmeyen  821
b. Yurt Dışında Bulunup da Yetkili Mahkeme Önüne Getirilemeyen  821
c. Yetkili Mahkeme Önüne Getirilmesi Uygun Bulunmayan Kişi  821
2. Gaip Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilebilir  821
3. Gaip Hakkında Delil Toplama ve Koruma Tedbiri Uygulama  822
4. Naip Hakim ve İstinabe Olunan Mahkeme  822
5. Tutuklamama Güvencesi Belgesi  822
II. Kaçakların Yargılanması  823
1. Kaçak Tanımı  823
2. Kaçak Kararı Verilmesi  823
3. Kaçak Hakkında Yapılan Kovuşturma  824
4. Kaçak İçin Zorunlu Müdafi Görevlendirilmesi  824
5. Zorlama Amaçlı Elkoyma  824
a. Amaç  824
b. Ölçülülük  824
c. Kayyım Tayini  824
ç. Zorlama Amaçlı Elkoyma Kararı Kapsamındaki Suçlar  825
d. El Koyma Kararının Uygulanması ve Kaldırılması  825
e. Kanun Yolu  825
6. Kaçak Hakkında Yoklukta Tutuklama Kararı Verilebilmesi  825
7. Kaçağın Bakmakla Yükümlü Olduğu Yakınlarına Yardım Kararı  826
§ 34. MÜSADERE MUHAKEMESİ  826
I. Suçta Kullanılan Veya Suçtan Meydana Gelen Eşyanın Müsaderesi  826
1. Kamu Davası Açılmaması, Esasla Birlikte Müsadere Kararı Verilmemesi  826
2. Müstakil Müsadere Davası Açabilenler  827
3. Müsadere Duruşması ve Karar  827
II. Suç Konusu Olmayan Eşyanın Müsaderesi  827
III. Kanun Yolu  828
1. Müstakil Müsadere Kararına Karşı İstinaf  828
2. Suç Konusu Olmayan Eşyanın Müsaderesine İtiraz  829
§ 35. TÜZEL KİŞİNİN CEZA MUHAKEMESİNDE TEMSİLİ  829
I. Tüzel Kişi Hakkında Yaptırım Uygulanması Sorunu  829
1. Ceza Sorumluluğunun Sübjektifliği  829
2. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  829
3. Ceza Sorumluluğu Bulunan Tüzel Kişiler  830
4. Tüzel Kişi İle Uzlaşma  831
5. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru  831
II. Tüzel Kişinin Faaliyeti Çerçevesinde İşlenen Suçların Muhakemesi  831
1. Tüzel Kişinin Organ Veya Temsilcisinin Duruşmaya Kabul Edilmesi  831
2. Tüzel Kişinin Kamu Davasına Katılması  831
3. Müsadere Davasındaki Durum  832
§ 36. UZLAŞTIRMA  832
I. Uzlaştırma ve Uyuşmazlığın Saptırılması  832
1. Uyuşmazlıkların Alternatif Yöntemlerle Halledilmesi  832
2. CMK’daki Uzlaştırma ve HMK’daki Arabuluculuk  832
II. Ceza Muhakemesi Kanunun Uzlaştırma Sistemi  834
1. Uzlaştırma, Yaptırım Benzeri Olan Bir Kurumdur  834
2. Şikayet Şartının Gerçekleşmesi Koşulu  835
3. Suça İlişkin Araştırma Yapılması ve Yeterli Şüphe  835
4. Uzlaştırma Teklifinin Yapılması  835
5. Şüphelinin Uzlaştırmadaki Hakları  836
6. Birden Çok Fail Bulunması Halinde Uzlaştırma  837
7. Mağdurun Uzlaştırmadaki Hakları  837
III. Uzlaşmaya Tabi Olan Suçlar  837
1. Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikayete Bağlı Suçlar, Uzlaşmaya Tabidir  837
2. TCK’da Yer Alan Uzlaştırmaya Tabi Suçlar  838
3. Çocuklar Bakımından Uzlaştırmaya Tabi Suçlar  841
4. Özel kanunlarda uzlaştırmaya tabi suçlar  843
IV. Uzlaştırmaya Tabi Olmayan Suçlar  844
1. Uzlaştırma Uygulanamayan Bağlantılı Suçlar  844
2. Şikayete Bağlı Olmaktan Çıkması Nedeni İle Uzlaştırma Kapsamı Dışına Çıkar Suçlar  844
3. Uzlaştırma Uygulanamayan Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar  845
4. Uzlaştırma Uygulanamayan Önödemeye Tabi Suçlar  845
5. Uzlaştırma Uygulanamayan, Mağduru Kamu Tüzel Kişisi Olan Suçlar  845
V. Uzlaştırmacı Olabilenler: Avukat Veya Hukukçu, Cumhuriyet Savcısı  845
1. Uzlaştırmacının Tarafsızlığı  845
2. Uzlaştırma Bürosunca Görevlendirilen Uzlaştırmacı Avukat.  846
3. Hukuk Öğrenimi Görmüş Kişiler Arasından Uzlaştırmacı Görevlendirilmesi  847
VI. Uzlaştırma İşlemlerinin Yürüyüşü  847
1. Baro Tarafından Yapılması Gereken Hususlar  849
2. Uzlaştırmacıya Ödenen Ücret  849
3. Uzlaştırma İlkeleri  849
4. Süreler  849
5. Uzlaştırma Oturumu Öncesi Yapılan Hazırlık Evresi  850
VII. Uzlaştırma Müzakereleri Aşaması  850
1. Tanışma ve Uzlaştırmacının Giriş Konuşması  850
2. Bilgi Toplama Aşaması (Doğrudan Soru ve Çapraz Sorgu)  851
3. Halledilmesi Gereken Problemleri Sınırlama ve Daraltma Evresi  851
4. Ayrı Yerlerde Toplanma  852
5. Tarafların Tekliflerini Belirleme Evresi  852
6. Müzakere Aşaması  852
7. Uzlaştırma Sureti ve Edim  852
a. Uzlaştırma ve Edimin Belirlenmesi Aşamasında Dikkat Edilecek Hususlar  852
b. Edim  853
8. Raporun Düzenlenmesi Aşaması  853
9. Haricen Uzlaştırma  854
10. Edimin İfa Edilmesi ve Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  854
11. Hukuk Davası Açmak İçin Zamanaşımı Sorunu  854
a. Uzlaşmama Durumunda Tazminat Davası Açma Sorunu  854
b. Uzlaşmaya Rağmen Edimin Yerine Getirilmemesi  854
c. Hukuk Davalarının Zamanaşımı  855
12. Mahkeme Tarafından Uzlaştırma  855
VIII. Çocuk Hukukundaki Uzlaştırma Suça Sürüklenen Çocuklar İle Uzlaştırma  856
1. Çocuk Hukukundaki Uzlaştırma  856
2. Suça Sürüklenen Çocuklar ve Çocuk Mağdurlara Uzlaştırma  857
ALTINCI BÖLÜM:
KANUN YOLLARI
§ 37. KANUN YOLLARINA BAŞVURMA HAKKI  859
I. Kanun Yolu Muhakemesinin Gayesi ve Görevi  859
1. Denetim Muhakemeleri ve Kanun Yolu Kavramı  859
2. Kanun Yolu Muhakemesinin Niteliği  860
3. Kanun Yoluna Başvurmak, Bir İnsan Hakkıdır  860
II. Kanun Yoluna Başvurabilenler  861
1. Şüpheli ve Sanığın Kanun Yolu Davası Açması  861
a. Serbest Olan Şüpheli Veya Sanığın Başvurusu  861
b. Tutuklunun Kanun Yoluna Başvurması  862
2. Avukatın Başvurma Hakkı  862
a. Müdafiin Kanun Yolu Başvurusu  862
b. Başvurunun Sanığın Açık Arzusuna Aykırı Olmaması Kuralı  863
c. Müdafiin Kanun Yoluna Başvurmaması  864
ç. Müdafiin Kanun Yoluna Başvurma Yetkisinin Sona Ermesi  864
3. Yasal Temsilci ve Eşin Dava Hakkı  864
4. Medenî Bakımdan Sorumlunun ve Üçüncü Şahısların Kanun Yolu Davası  865
5. Cumhuriyet Savcısının Kanun Yoluna Başvurma Yetkisi  865
a. Kararı Veya Hükmü Veren Mahkemenin Yargı Çevresindeki Cumhuriyet Savcısı  865
b. Başka Mahkemenin Yargı Çevresindeki Cumhuriyet Savcısı  866
c. Cumhuriyet Savcısının Açtığı Kanun Yolu Davasının Lehe Veya Aleyhe Oluşu  866
6. Katılanın Kanun Yoluna Başvurma Yetkisi  867
a. İlk Derece Muhakemesinde Katılan Sıfatını Almış Bulunanlar  867
b. Katılan Sıfatını Alabilecek Surette Suçtan Zarar Görmüş Olanlar  867
7. Olağanüstü Kanun Yolu Davası Açabilenler  868
a. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı Davası Açabilenler  868
b. Kanun Yararına Bozma Davası Açabilenler  868
c. Yargılamanın Yenilenmesi Davası Açabilenler  869
III. Kanun Yolu Dâvasının Açılması  869
1. Kanun Yolu Muhakemesinde İddia Hakkı  869
2. Karardan Önce Kanun Yolu Davası Açılamaz  869
3. Kanun Yoluna Başvurma Hakkının Öğretilmesi  870
4. Başvuru Süresi  870
5. İstek Koşulu  870
a. Yazılı Başvuru  870
b. Sözle Başvuru  870
c. İsteğin Koşulsuz Olması Şartı  871
ç. Otomatik Açılma  871
6. Vazgeçme, Geri alma  871
a. Vazgeçme ve Geri Alma Farkı  871
b. Müdafiin Vazgeçmesi Veya Geri Alması, Vekaletname İbrazı  872
c. Küçükler ve Müdafiin Vazgeçme Veya Geri Alması  872
ç. Cumhuriyet Savcısının Vazgeçme Veya Geri Alması  872
7. Kanun Yoluna Başvuru Harcı  872
8. Başvurulacak Makam  873
9. Kanun Yolunun Belirlenmesinde Hata  873
10. Karardan Zarar Görmek Şartı  873
11. Davanın Kabulü Kararı  874
IV. Kanun Yolu Dâvasının Açılmasının Sonuçları  874
1. Kesinleşmenin Engellenmesi  874
a. Kesinleşmenin Engellenmesi ve Muhakemeye Devam Olunması  874
b. Ceza İnfazının Geri Bırakılması Veya Durması  875
c. Mahkûmiyet Dışındaki Kararların Yerine Getirilmesinin Mümkün Olması  875
2. Yargılamanın Üst Mahkemeye Devredilmesi  876
3. Hükümdeki Hukuka Aykırılıkları Kaldırma Yöntemleri  876
a. Bozma Veya İptal  876
b. Islâh  876
c. Geri Alma  876
ç. Yenileme  877
4. İncelemenin İstekle Bağlı Olması  877
5. Verilecek Kararın Kanun Yolu Dâvası Açmayanlara Tesir Etmemesi  878
6. Verilecek Kararın Kesin Olması  878
7. Aleyhe Değiştirmeme Mecburiyeti Doğması: Reformatio in Peius  878
a. Kavram  878
b. İtirazdaki Durum  879
c. İstinaf ve Yargılamanın Yenilenmesindeki Durum  879
ç. Temyizdeki Durum  879
§ 38. İTİRAZ  880
I. İtiraz Yolunun Niteliği  880
1. İtirazın Olağan Kanun Yolu Oluşu  880
2. İtirazda Maddi Meselenin İncelenmesi  881
II. İtiraz Olunabilen ve İtiraz Olunamayan Kararlar  881
1. Kanunun İtirazı Kabul Ettiği Haller  881
a. Hâkimlik Makamı Kararları  881
b. İtiraz Olunabilen Mahkeme Kararları Kanunda Gösterilmiştir  881
c. Savcılık İşlemleri  882
2. İtiraz Olunamayan Kararlar  882
a. Mahkemenin Hüküm Şeklinde Verdiği Karar  882
b. Mahkemenin Ara Kararları  882
c. İtiraz Edilemeyen Hakimlik Kararları  883
ç. Yargıtay Kararları  883
d. İtiraza Müsait Olmayan Kararlar  883
III. Tutuklama Kararına ve Yakalama Emrine İtiraz  884
1. Tutuklama Kararına İtiraz  884
a. Sulh Ceza Hakimliği Veya Mahkemece Verilen Tutuklama Kararı  884
b. Tutuklamama Kararına İtiraz Üzerine, Merci Tarafından Verilen Tutuklama Kararına İtiraz  884
c. Tutuklu Şüphelinin Salıverilme İstemi Hakkında Verilen Karara İtiraz  884
2. Yakalama Emrine İtiraz  884
a. Soruşturma Evresinde Sulh Hakimi Tarafından Düzenlenen Yakalama Emrine İtiraz  885
b. Kovuşturma Evresinde Mahkeme Tarafından Düzenlenen Yakalama Emrine İtiraz Sorunu  885
IV. İtiraz Yolunda Yargılama Makamı  886
1. İtiraz İçin Başvurulacak Makam  886
2. İtirazı İnceleyen Makam  886
a. Sulh Ceza Hâkimliği Kararlarına Yapılan İtirazlar  886
b. Sulh Ceza Hakimliğinin Tutuklamama Kararına Yapılan İtiraz Üzerine Verilen Tutuklama Kararına İtiraz  886
c. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Tarafından Verilen Kararlara Yapılacak İtirazların İncelenmesi  886
ç. Ağır Ceza Mahkemesi İle Ağır Ceza Mahkemesinin Başkanı Tarafından Verilen Kararlara İtirazı İnceleyen Makam  887
d. Naip Hâkim Kararlarına Yapılan İtirazların İnceleyen Makam  887
e. Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin Kararları İle Yargıtay Ceza Dairelerinin Esas Mahkeme Olarak Baktıkları Davalarda Verdikleri Kararlara Yapılan İtirazlar  887
f. Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi  887
V. İtiraz Dâvasının Açılması ve Sonuçları  887
1. İddia Hakkı  887
2. İtiraz Süresi ve İtiraz Tali Davasının Açılması  888
3. Kararı Veren Makamın İtiraz Edilen Kendi Kararını Düzeltme Yetkisi  888
4. İtirazın Yerine Getirmeyi Engellememesi  888
5. İtiraz Tali Davasında Karşı Görüş Alınması  889
6. İtirazın İncelenmesi  889
7. İtiraz Üzerine Verilen Islah Kararı  890
8. İtiraz Üzerine Verilen Kararın Kesinliği; Kanun Yararına Bozma Yolu  890
§ 39. İSTİNAF  891
I. İstinaf Hakkında Genel Bilgiler  891
1. İstinafta Maddi ve Hukuki İnceleme Yapılması  891
2. İstinafın Leh ve Aleyhindeki Görüşler  892
3. CMK’nın Kabul Ettiği İstinaf Genişletilmiş Temyizdir  893
4. İstinafta Yargılama Makamı  893
II. İstinaf Edilebilen ve Edilemeyen Hükümler  894
1. İstinaf Edilebilen Hükümler  894
a. İlk Derece Mahkemelerinin Hükümleri  894
b. Hükme Esas Teşkil Eden Ara Kararlar  894
c. Diğer Kanunlarda Temyiz Teriminin Kullanıldığı Haller  894
ç. İstinaf Atlanarak Doğrudan Temyiz Davası Açılabilen Hal  895
d. Aykırılık Çok Az Önemli Olsa Dahi Kanun Yolunun Açık Olması Gereken Hükümler  895
2. İstinaf Edilemeyen Hüküm Veya Kararlar  895
a. 3000 TL Adli Para Cezasına Mahkumiyet Hükümleri  895
b. 500 Gün Adli Para Cezasına Kadar Beraat Hükümleri  896
c. Kesin Olarak Verilen, İstinaf Edilemeyen Kararların İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi  896
ç. Durma Kararı  896
d. Soruşturma Evresinde Verilen Kararlar  896
e. HAGB Kararının İstinaf ve Temyiz Edilmesi Sorunu  896
III. İstinaf Davasının Açılması  897
1. İstem Şartı  897
a. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi  897
b. Otomatik İstinaf  899
2. Başvurulacak Mahkeme ve Süre Koşulu  899
a. Ağır Ceza Mahkemelerinde İstinaf Süresi  899
b. Asliye Ceza Mahkemelerinde İstinaf Süresi  899
c. İstinafta Eski Hale Getirme  900
3. Karardan Zarar Görme Koşulu  901
4. İstinaf Nedeni ve Gerekçe Gösterme Mecburiyeti  901
a. Sanık İle Katılanın Başvuru Nedenlerini Göstermek Mecburiyeti Yoktur  901
b. Cumhuriyet Savcısının İstinaf Nedenlerini Gerekçeleri İle Birlikte Gösterme Mecburiyeti  903
5. İstinaf Davası Açabilenler  904
IV. İstinaf Davası Açılmasının Sonuçları  904
1. Hükmün Kesinleşmesinin Önlenmesi ve Esas Hakkındaki İncelemenin Üst Mahkeme Tarafından Yapılması  904
2. İlk Derece Mahkemesinin Hükmünün Gerekçesinin Açıklanması  905
3. İstinaf İsteminin İlk Derece Mahkemesi Tarafından İncelenmesi  905
a. Kabul Edilebilirlik İncelemesi  905
b. İstinaf İsteminin İlk Derece Mahkemesi Tarafından Reddedilmesine Karşı, Bölge Adliye Mahkemesinin Karar Vermesini İsteme  906
c. İstinaf İsteminin Kabul Edilmesi Halinde İstinaf Dilekçesinin Tebliği  906
ç. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilmesi  907
d. Koruma Tedbirlerinin Uygulanması Sorunu  907
4. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısının Görevleri  907
5. BAM Tarafından Yapılan Ön İnceleme  908
a. Yer İtibarı İle Yetki Sorunu  908
b. BAM Tarafından Yapılan Kabul İncelemesi  909
c. Ön İncelemede verilen kararlara karşı itiraz  909
6. Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinin Dosya üzerinden Yaptığı Esas İncelemesi ve Kovuşturma  909
a. Dosya Üzerinden Verilen “İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı”  909
b. Dosya Üzerinden Verilen “Hukuka Aykırılık Giderilerek İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı”  910
c. İlk Derece Mahkemesinin Kararının Bozulması Kararı  911
ç. Davanın Yeniden Görülmesi Kararı  911
7. Duruşma Hazırlığı  912
a. Görev sorunu  913
b. Delil İkamesinin Kapsamı Konusunda Geçici Bir Karar Verilmesi ve Duruşmada Ortaya Konacak olan Delillerin Getirtilmesi  913
c. Raportör Üyenin İnceleme Raporu Hazırlamakla Görevlendirilmesi  914
ç. Yeni Olay ve Yeni Delil Araştırılması  915
d. Tanık ve Bilirkişilerin Çağırılması  915
e. Sanığın Çağırılması  915
f. Müdafiin Çağırılması  916
g. Duruşma Hazırlığında SEGBİS Yöntemiyle Tanık veya Bilirkişi Dinlenmesi  916
h. Duruşma Gününün Saptanması  917
V. İstinaf Duruşması  918
1. İstinaf Duruşmasının Özellikleri  918
a. İstinafın İkinci Derece Olmasına Bağlı Özellikler  918
b. İstinaf Duruşmasının Başlaması  918
c. Sanığın İstinaf Duruşmasında Hazır Bulunması gerekir  918
ç. Duruşma Başladıktan Sonra Yapılan İşlemler  919
2. İnceleme Raporu  919
a. İnceleme Raporu Hazırlamakla Görevlendirilen Üye  919
b. İnceleme Raporunun İçeriği ve Raporun Sunulması  920
c. İnceleme Raporunun Hukuki Niteliği  921
3. İlk Derece Mahkemesinin Gerekçeli Hükmünün Anlatılması  921
a. İlk Derece Mahkemesince Verilen Hükmün Anlatılmasının Anlamı  921
b. Daha Önce Kesinleşmiş Olan Kararlar ile Yapılan Tespitlerin Bağlayıcılığı  922
c. İlk Derece Mahkemesinin Verdiği Gerekçeli Hükmün Anlatılması  922
4. Sanığın Sorgusu  923
5. İlk Derece Mahkemesinde İkame Edilen Delillerin Tutanaklarının Okunması  924
a. İstinaf Duruşmasında Belge Okuma İstisnalarının Genişletilmesinin Nedeni  924
b. İstinafta maddi gerçeğin araştırılması koşulu  924
c. İlk derecede düzenlenen tanık dinleme tutanağı, bilirkişi raporu ve yapılan keşfin tutanağının okunması  925
ç. İlk muhakemede yapılan ses ve görüntü kayıtlarının yazıya dökülmüş şeklinin istinaf duruşmasında okunması  926
6. İstinaf Duruşmasında Delillerin Ortaya Konulması  926
a. Tanık Dinlenmesi  926
b. İstinaf Duruşmasından Önce BAM Cumhuriyet Savcısı Tarafından veya Duruşma Hazırlığında Dinlenen Tanıklar  926
7. İstinaf Duruşmasında Esas Hakkında Mütalaa  927
8. İstinaf Duruşmasının Tutanağı  927
VI. Bölge Adliye Mahkemesinin Esas Hakkında Verdiği Kararlar ve Yeni Hüküm  927
1. Bölge Adliye Mahkemesinin Esas Hakkında Verdiği Kararlar  927
2. Bölge Adliye Mahkemesinin Duruşma Yaparak Verdiği Yeni Hüküm  927
3. Aleyhe Değiştirme Yasağı  928
4. Direnme Yasağı  928
5. Bölge Adliye Mahkemesinin Yeni Hükmüne Karşı Kanun Yolu  929
a. İstinaf Duruşmasında Kullanılabilen Hukuki Çare  929
b. Bölge Adliye Mahkemesinin Hükmüne Karşı Olağan Kanun Yolu  929
c. Olağanüstü Kanun Yolu  930
§ 40. TEMYİZ  930
I. Temyiz Kanun Yolu Hakkında Genel Açıklamalar  930
1. Temyiz Kanun Yolunun Gayesi ve Görevi  930
2. Yargıtay  931
3. İçtihat Yaratma ve İçtihatları Birleştirme  932
4. Mukayeseli Hukuktaki Gelişmeler  933
II. Temyiz Nedeni  933
1. Temyiz Nedeninin Çeşitli Görünümleri  933
a. Temyiz Nedeni, Temyiz Sebebi ve Bozma Nedeni  933
b. Ultra Petita Kuralı  934
2. Temyiz Nedeni Olarak "Hukuka Aykırılık"  934
a. Terminoloji  934
b. Hukuki Meselenin İncelenmesi  934
c. Maddi Ceza Hukukuna Aykırılık, Muhakeme Hukukuna Aykırılık  935
3. Temyiz Nedeni Olan Hukuka Aykırılığın Kapsamı  936
a. Maddi Mesele– Hukuki Mesele Ayırımı  936
b. Temyiz Nedeni Olan Hukuka Aykırılık Kriterimiz  937
4. Hukuka Uygun Bir Şekilde Elde Edilmiş Delil  938
a. Delilin Kanuna Aykırı Olarak Veya Hukuka Aykırı Yöntemle Elde Edilmesi  938
b. Temyiz Nedeni Olan Hukuka Aykırılık  938
c. Suç Unsuru Olan Hukuka Aykırılık  939
5. Hukuka Kesin Aykırılık Halleri  939
6. Temyiz Nedeni Olan Hukuka Aykırılık Türleri  940
a. Yazılı Hukuka Aykırılık  940
b. Yazılı Olmayan Hukuka Aykırılıklar  940
c. İçtihadî Hukuka Aykırılıklar  940
ç. İlmî Hukuka Aykırılıklar  940
d. Maruf ve Meşhur Olan Şahsî Bilgide Hatalar  941
e. Tecrübe Kaidesine Aykırılıklar  941
7. Bozma Sebebi Sayılmayan Temyiz Nedenleri  941
III. Temyiz Edilebilen Hüküm ve Kararlar  941
1. Bölge Adliye Mahkemesi Hükmü  941
2. Bölge Adliye Mahkemesinin Hükmüne Esas Teşkil Eden Ara Kararlar  942
3. Tali Ceza Muhakemesinde Verilen Kararların Temyiz Edilmesi Sorunu  942
4. Suçlunun İadesi Kararı  943
IV. Temyiz Edilemeyen Hükümler  943
1. İlk Derece Mahkemesinin Verdiği Hüküm ve HAGB Kararı  943
a. İlk Derece Mahkemesinin CMK 253 Uyarınca Verdiği Hüküm  943
b. İlk Derece Mahkemesinin Verdiği ve Açıklanmasını Geri Bıraktığı Hükmün Temyiz Edilmesi Sorunu  943
2. İstinaf İncelemesi Sırasında Verilen "İlk Derece Mahkemesinin Kararının Kaldırılması Kararı"  944
3. Temyiz Edilemeyen BAM Hükümleri  944
a. Bozma Kararı  944
b. İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı  944
c. Cezayı Artırmayan BAM Kararları  945
ç. İki Yıl Hapis Cezasını Gerektiren Suçlar ve Bunlara Bağlı Adli Para Cezalarına Dair BAM Kararları  945
d. Adlî Para Cezasını Gerektiren Suçlarda Verilen Hükümlere İlişkin BAM Kararları  945
e. Sadece Müsadereye İlişkin Olan Kararın İstinaf Başvurusunun Reddine Dair BAM Kararı  946
f. İstinaf Edilen Beraat Kararı Hakkında BAM Tarafından da Beraat Kararı Verilmesi ve İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı  947
g. Davanın Düşmesine, Ceza Verilmesine Yer Olmadığına, Güvenlik Tedbirine İlişkin İlk Derece Mahkemesi Kararları İle İlgili Olarak Bölge Adliye Mahkemesince Verilen Bu Tür Kararlar Veya İstinaf Başvurusunun Reddine Dair Kararlar  947
h. Yukarıdaki Bentlerde Yer Alan Sınırlar İçinde Kalmak Koşuluyla Aynı Hükümde, Cezalardan ve Kararlardan Birden Fazlasını İçeren Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  948
V. Temyiz Davasının Açılması ve BAM Tarafından Yapılan Kabul İncelemesi  948
1. Temyiz İstemi ve Süresi  948
a. Temyiz İstemi  948
b. Temyiz Süresi  949
c. Temyizde Eski Hale Getirme  949
2. Hükmün Kesinleşmesinin Engellenmesi  950
3. Temyiz Sebebinin Gösterilmesi Mecburiyeti  951
a. Temyiz Sebebi  951
b. Hukuki Meselenin Denetlenmesi  951
c. Temyizde Gerekçe Gösterme  952
4. Açılan Temyiz Davasına Karşı Görüş Bildirme Hakkı  953
5. Temyiz İsteminin BAM Tarafından Kabul Açısından İncelenmesi  954
a. Temyiz Süresinin Geçmesi  954
b. Temyiz Edilemeyecek Hüküm Olması  954
c. Temyiz Edenin Buna Hakkı Olmaması  955
ç. Temyiz Gerekçesinin Gösterilmemesi  955
6. Kabul Açısından Ret Kararına Karşı Kanun Yolu  955
VI. BAM Tarafından Kabul Edilen Temyiz Davası Üzerine Yargıtay’da Yapılan İşlemler  955
1. Temyiz İstemini Kabule Şayan Bulan BAM Kararı  955
2. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Tebliğnamesi  956
3. Temyiz Davasının Kabule Şayan Olup Olmadığı Konusunda Yargıtay Kararı  957
4. Yargıtaydaki İnceleme  958
a. Dosya Üzerinden İnceleme  958
b. Duruşmalı İnceleme  958
c. Duruşmada Usul  959
5. Temyiz Muhakemesindeki İncelemenin Kapsamı  960
a. İstem Dışı İnceleme Yapılamaması  960
b. Maddi Ceza Hukukundaki Aykırılığa Dayanan Temyiz İsteminde İncelenecek Hususlar  961
c. Muhakeme Hukukundaki Aykırılığa Dayanan Temyiz İsteminde İncelenecek Hususlar  961
VII. Temyiz İncelemesinin Sonunda Verilen Kararlar  962
1. Temyiz İsteminin Esastan Reddi Kararı (Onama)  962
2. Bozma Kararı  963
a. BAM Tarafından Verilen Hükmün Bozulması  963
b. Bozma Sebebi Olan ve Olmayan Hukuka Aykırılıkların İlamda Gösterilmesi  963
i. Bozma Sebebi Olan Hukuka Aykırılıklar  963
ii. Hükme Tesirsiz Hukuka Aykırılıklar  964
iii. Cezanın Artırılamayacağı Hallerde Sadece Cezayı Artırmaya Yol Açacak Aykırılıklar (Aleyhe Değiştirme Yasağı)  965
iv. Sadece Sanık Yararına Konulmuş Olan Normlara, Sanık Aleyhine Bozma Sonucu Doğurabilecek Aykırılıklar  965
v. Ayrı Bir Talî Dâva Açılması İle Giderilecek Aykırılıklar  966
c. Hükme Esas Teşkil Eden İşlemlerin Bozulması  966
ç. Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi  966
3. Düşme Kararı  967
4. Yargıtayın İstisna Olarak Esas Hakkında Karar Vermesi: Islah Kararı  968
a. Genel Bilgiler  968
b. Beraat, Düşme, Sabit Cezaya Hükmetme Halleri  969
c. Cezanın En Alt Derecesinin Uygulanması Durumunda  969
ç. Kanunun Madde Numarasının Yanlış Yazılması  969
d. Sonradan Yürürlüğe Giren Kanun  969
e. Yaş Küçüklüğü  970
f. Cezada Artırım Veya İndirim Hatası  970
g. TCK 61 Deki Sırada Hata  970
h. Yargılama Gideri  970
5. Yargıtay Hükmünün Gönderileceği Makam  970
a. Onama ve Islah Hükümleri  970
b. Bozma Kararı  970
6. Yargıtay Hükmünün Açıklanması  971
VIII. Bozmadan Sonraki Derece  972
1. Bozma Kararına Direnme  972
a. Yargıtayın Bozma Kararına Karşı Direnme Hakkı  972
b. Uyma Veya Direnme Kararı Verme Duruşması  973
c. Direnme Kararını Temyiz Etme Yetkisi  973
2. Bozmaya Uyma  974
a. Bozmaya Uymadan Sonraki Muhakemenin Özellikleri  974
b. Serbestlik Kuralı  975
c. Serbestlik Kuralının İstisnaları  976
i. Sadece Sanık Lehindeki Kanun Yolu Dâvası Üzerine Daha Ağır Ceza Verilmemesi  976
ii. Sanık Lehine Bozmadan Sonra Sonucun Ağırlatılamaması  977
iii. Sanık Aleyhine Temyiz Edilişte de Aleyhte Temyizin Çizdiği Tavanın Aşılamaması  977
iv. Cezanın Artırılamayacağı Hallerde Sadece Cezayı Artırmaya Yol Açacak Aykırılıklar  978
3. Uymadan Sonra Verilen Hükme Karşı Kanun Yolu  978
§ 41. BAM VE YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZ YETKİSİ VE KARAR DÜZELTME  979
I. BAM Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi  979
II. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi  980
1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Konumu  980
2. Yargıtay Başsavcısının İtirazı Olağan Üstü Kanun Yoludur  980
3. Başsavcının İtirazı Davası Açılabilen Haller  981
4. Başsavcılığın İtirazı Davasının Açılması  982
a. Başsavcılığın İtiraznamesi  982
b. Süre  982
c. Yerine Getirmenin Geri Bırakılması  983
d. Başsavcının İtirazı Davasının Görülmesi  983
5. Verilen Kararlar  983
II. Karar Düzeltme  983
1. CMK 308/2’deki Karar Düzeltme  983
2. 5560 sK m. 8’deki Karar Düzeltme  983
3. Mülga CMUK’daki Karar Düzeltme  984
§ 42. KANUN YARARINA BOZMA  984
I. Kanun Yararına Bozma Kavramı  984
1. İçtihat Birliğinin Sağlanması Sorunu  984
2. Kabahatlerde Kanun Yararına Bozma Uygulanması Sorunu  985
3. Kanun Yararına Bozma Yolunun Hukuki Niteliği  985
II. Kanun Yararına Bozma Yoluna Başvuru Koşulları  986
1. Yargılama Makamı Kararı İstinaf Veya Temyiz İncelemesinden Geçmeden Kesinleşmelidir  986
2. Bu Yol Sanık Aleyhine Sonuç Vermemelidir  987
III. Kanun Yararına Bozma Davasının Açılması  987
IV. Kanun Yararına Bozma Muhakemesi  988
V. Kesinleşen Kararın Bozulması  988
1. Davanın Esasını Çözmeyen Karar  988
2. Mahkumiyet Hükmünün Davanın Esasını Çözmeyen Yönüne İlişkin Bozma Kararı  989
3. Davanın Esasını Çözen ve Mahkumiyet Kararı Olmayan Hüküm  989
4. Hükümlünün Cezasının Kaldırılmasını Gerektiren Bozma Nedeni  989
a. Genel Olarak  989
b. Uyuşmazlığın Esasını Çözen Kararlar Açısından  990
c. Uyuşmazlığın Esasını Çözmeyen Kararlar Açısından  991
ç. Bozmanın Aleyhe Sonuç Doğurmaması Meselesi  991
VI. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Başvurması  992
§ 43. YARGILAMANIN YENİLENMESİ  992
I. Kesin Hükmü Ortadan Kaldırılan Olağan Üstü Yollar  992
1. Kesin Hükmün Ortadan Kaldırılması  992
2. Muhakemenin Dirilmesi Yolu  994
3. Kanun Yararına Bozma  994
4. Muhakemenin Tekrarlanması Yolu  994
5. Yargılamanın Yenilenmesi Yolu  996
II. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri  996
1. Yargılamanın Hükümlü Lehine Yenilenmesi Sebepleri  996
a. Sahte Belge  996
b. Yalancı Tanık  996
c. Suçlu Hakim  996
ç. Hukuk Mahkemesinin Hükmü  996
d. Yeni Delil Veya Yeni Olay  997
i. Yeni Delil Veya Olayın Meydana Çıkması  997
ii. İçtihat Değişikliği  998
iii. Hukuk Normlarındaki Değişiklik  998
iv. Yeni Delil Olarak Bilirkişi Raporu  999
d. Anayasa Mahkemesinin Hak İhlali Tesbit Eden Kararı  1000
e. AİHM’nin Etkin Soruşturma Yapılmadığını Tesbit Eden Kararı  1000
f. AİHM’nin Sözleşmeye Aykırılık Tesbit Eden Kararı  1000
2. Hükümlü Aleyhine Yenileme Sebepleri  1002
a. Hükümlü Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesini Kabul Etmeyen Sistemler  1002
b. Sahte Belge  1003
c. Suçlu Hakim  1003
d. Beraat Sonrası Hakim Önünde İkrar  1003
III. Yargılamanın Yenilenmesi Dâvasının Açılması  1004
1. İstem Şartı  1004
2. Süre  1005
3. Yargılamanın Yenilenmesi Davası Açabilenler  1005
4. Delil Gösterme Yükümü  1005
5. İnfazın Devam Etmesi  1005
6. İstemin Kabul Veya Reddi  1006
7. Başvurulacak Makam  1006
8. Önceki Yargılamada Görev Alan Hakimin Aynı İşte Görev Alamaması  1007
IV. Yargılamanın Yenilenmesi Yolunun Aşamaları  1007
1. Dâvanın Kabule Şayan Olup Olmadığının Araştırılması Safhası  1007
2. Yenilemenin kabule değer görülmesi ve delillerin toplanması aşaması  1008
a. Delil Toplanması  1008
b. Görüş ve Düşünce İstenmesi  1009
c. Yargılamanın Yenilenmesi Kararı  1009
ç. Yargılamanın Yenilenmemesi Kararı  1009
3. Kovuşturma Safhası  1010
a. Serbestlik Kuralı  1010
b. Duruşma Yapılması  1010
c. Duruşma Yapmadan Karar Verilmesi  1010
ç. İnceleme Sonunda Verilen Kararlar  1011
d. Cezanın Ağırlaştırılması Yasağı  1011
e. Yeni Hükmün İlanı ve Tazminat  1012
4. Kanun Yolu İstinaf  1012
Kanun Madde Numarası Dizini  1013
Kavram Dizini  1033
 


Veli Özer Özbek ...
Eylül 2018
52.90 TL
Sepete Ekle
Cumhur Şahin
Eylül 2018
46.90 TL
Sepete Ekle
Bahri Öztürk
Eylül 2018
62.90 TL
Sepete Ekle
Bahri Öztürk
Eylül 2018
89.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Beşinci Basıya Önsöz  5
Dördüncü Basıya Önsöz  7
Üçüncü Baskıya Önsöz  9
Kısaltmalar  67
BİRİNCİ KİTAP:
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM:
CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL İLKELERİ
§ 1. CEZA MUHAKEMESİNİN GAYESİ  69
I. Ceza Muhakemesinin Tarihçesi ve Gaye Açısından Geçirdiği Safhalar  69
1. Ceza Muhakemesinin Gayesi  69
2. Suçlunun Cezalandırılması Gayesi  70
3. Sanığın Korunması Gayesi  70
4. Maddi Gerçeğin Araştırılması Gayesi  71
5. Maddi Gerçeğin İnsan Haklarına Saygılı Bir Şekilde Araştırılması  72
II. Hem Maddi Gerçeğin Araştırılması, Hem de Toplum İle Sanığın Korunması  73
1. Ceza Muhakemesinin Gayesindeki Değişim  73
a. Reform Önerileri  73
b. Alternatif Çözüm Yolları  73
2. Temel Haklarla İlgili İlkeler ve Ölçülülük  74
a. Temel Hakların Korunması  74
aa. Toplumun Korunması  74
bb. Temel Haklar  74
b. Menfaatlerin Dengelenmesi  75
aa. Suçsuzluk Karinesi  75
bb. Humanizm  75
c. Ceza Muhakemesinin Temel İlkeleri  75
aa. Yapıya İlişkin İlkeler  75
bb. Soruşturma Evresine İlişkin İlkeler  76
cc. Kovuşturma Evresine İlişkin İlkeler  77
dd. Amaca İlişkin İlkeler  79
İKİNCİ BÖLÜM:
CEZA MUHAKEMESİNİN YAPISI
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ NORMLARI  81
I. Normların Görevi  81
1. Hukuk Normları ve Hukuk Düzeni  81
2. Hukukî Değerlendirme (Tavsif)  82
3. Hukukî Değer Hükmünün Verilişi  82
4. Hukuk Normlarının Yansıttığı Değer  83
5. Muhakeme Hukuku Normları  84
6. Ceza Muhakemesi Hukuku Normu ve Suç Hukuku Normu Arasındaki Fark  84
II. Normların Kaynakları  85
1. Yazılı Hukuk: Mevzuat  85
a. Anayasa  86
b. Uluslararası Sözleşmeler  86
c. Kanun ve Ceza Muhakemesi Normlarının “Kanunîliği”  87
2. Norm Kaynağı İdarî İşlemler (Yönetmelik vs)  87
a. Norm Kaynağı İdarî İşlemler  87
b. KHK’lar  87
c. OHAL KHK’ları  88
d. Bakanlar Kurulunun tüzük ve yönetmelikleri  88
e. Bakanlık yönetmelikleri  89
f. Genelgeler  89
3. Yazılı Olmayan Hukuk  90
4. Hakimlerin Yarattığı Hukuk  90
5. Bilimsel Hukuk  91
III. Normların Uygulanabilirliği  92
1. Yürürlük  92
2. Geçerlik  93
3. Normun Anayasaya Aykırılığının Yaptırımı: Butlan  94
IV. Normların Zaman Bakımından Uygulanması  95
1. Zaman Bakımından Uygulanma  95
2. Muhakeme–Dışı Kanunların Zaman Bakımından Uygulanırlığı  96
3. Muhakeme Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanırlığı  97
4. Derhal Uygulanırlık Kuralının İstisnası  97
a. Kesinleşmiş Kararlar Bakımından Uygulanma  98
b. Şikayette Uygulanma  98
c. Görev Değişikliğinde Uygulama  98
d. Usul İşlemleri Bakımından Uygulanma  99
V. Yer Bakımından Uygulanırlık  99
1. Mülkilik Prensibi  99
2. Mülkilik Prensibinin İstinasları  99
3. Mahkeme Kararlarının Karşılıklı Olarak Tanınması  100
4. Delillerin Eşdeğerliği Sorunu  100
5. Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu  100
VI. Normun Yorumlanması  101
VII. Muhakeme Normlarına Aykırılığın Yaptırımı  102
§ 4. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ  103
I. Hukukî İşlem, Muhakeme İşlemi ve Ceza Muhakemesi İşlemi  103
II. Muhakeme İşlemleri  104
III. Hukukî Değer  104
IV. Hukukî İşlemin Subjektif ve Objektif Unsurları  105
V. İşlemin Dil Şartı  105
VI. İşlemin Süre Şartı ve Eski Hale Getirme  106
1. Süreler  106
a. İşlemin Yapılması Bakımından Süreler  106
b. Tayin Eden Bakımından Süreler  106
c. Sürelerin Uzaması  107
ç. Süreye Uyma  108
2. Eski Hale Getirme  109
a. Eski Hale Getirme Kavramı  109
b. Yoklukta Yapılan Duruşmadan Sonra Eski Hale Getirme  110
c. Eski Hale Getirme Dilekçesi  111
ç. Eski Hale Getirme İstemi Üzerine Verilen Karar  112
VII. İşlem Türleri  112
1. Sözlü ve Yazılı İşlemler  112
2. Hareketli İşlemler ve Fikri İşlemler  115
3. Açık İşlemler  116
4. Gizli İşlemler  116
5. Elektronik İşlemler  117
a. UYAP Sistemi  117
b. SEGBİS Sorgusu  118
6. Araştırma, Soruşturma ve Koruma İşlemlerine Ait Tutanaklar  118
a. Tutanak Kavramı  118
b. Savcı Tutanakları  119
c. Soruşturma Evresinin Gizliliği ve Tutanak  119
ç. İfade ve Sorgu Tutanakları  119
d. Adli Kolluk İşlemlerinin Tutanakları  120
e. Adli Kolluğun Fezleke Düzenlemesi Sorunu  120
f. Duruşma Tutanağı  121
g. Sair Muhakeme İşlemlerine Ait Tutanaklar  121
VIII. İşlemlerin Taraflara Bildirilmesi  121
1. İşlemlerin Açıklanması  121
a. Doğrudan Bildirme  121
i. Tefhim  121
ii. Tevdi  122
iii. Sair Doğrudan Doğruya Bildirmeler  122
b. Vasıtalı Bildirme–Tebliğ  122
c. Telefon, Elektronik Posta İle Yapılan Çağrı  124
ç. Bildirimdeki Hukuka Aykırılıklar  125
2. Mahkeme Başkanının Yaptığı ve Cumhuriyet Başsavcılığınca Yapılan Tebligat  125
a. Mahkeme Başkanı Veya Hakim Tarafından Yapılan Tebligat  125
b. Cumhuriyet Başsavcılığınca Yapılan Tebligat  125
3. Muhakeme İşlemi İle İlgili Görüş Bildirme Hakkı  126
4. Dosya  127
IX. Muhakeme Hukuku Yaptırımlarının Çeşitleri  128
1. Hukuk Bakımından Yokluk  128
2. Hak Düşümü  131
3. Butlan  131
4. Kabul Edilmezlik  132
X. Aykırılıkların Giderilmesinin Çeşitleri  133
1. Geçer Sayma  133
2. Değiştirme  133
3. Aykırılık Kaldırmak Suretile İşlemin Muhafazası  134
4. Geri Alma  134
5. Bozma Veya İptal  134
6. Islâh  135
7. Yenileme  135
§ 5. CEZA MUHAKEMESİNİN KONUSU: YARGILANACAK UYUŞMAZLIK  135
I. Yargılanacak Uyuşmazlığın Nitelikleri  135
1. Yargılanacak Uyuşmazlığın Sınırlarının Belirtilmesi  135
2. Yargılama Yapılabilmesi İçin, “Yeterli Şüphe” Bulunması  136
3. Yargılanacak Uyuşmazlığın Somut Olması  137
4. Yargılanacak Uyuşmazlığın Sorumluluğu Gerektirişi  138
II. Yargılanacak Uyuşmazlığın Belirtilmesinin Sonuçları  138
III. Uyuşmazlıklar Arasında Bağlantı  140
1. Bağlantı Kavramı  140
2. Dar Manada Bağlantı  140
3. Geniş Manada Bağlantı  141
4. Bağlantının Sonuçları  141
5. Diğer Kanunlardaki Bağlantı Kuralları  141
IV. Muhakemelerin Birleştirilmesi  142
1. Birleştirme Kavramı  142
2. Birleştirmenin Sonuçları  142
3. Birleştirme Mecburiyeti Veya İhtiyarı  143
4. Görülmekte Olan Davaların Birleştirilmesi  144
a. Genel Usulde  144
b. Çocukların Davalarında  145
5. Birleştirilen Davaların Ayrılması  145
V. Nispi Muhakeme  146
1. Nispi Muhakeme Kavramı  146
2. Nispi Muhakeme Yapma Mecburiyetine Örnekler  147
a. Yaş Tespiti  147
b. Hakarette İsnadın İspatı  147
c. Suç Tipinde Unsur  148
3. Hukuk Muhakemesindeki Durum  148
VI. Bekletici Mesele  149
§ 6. SÜJELER  150
I. Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sulh Ceza Hakimliği  151
1. Cumhuriyet Başsavcılığı  151
2. Sulh Ceza Hakimliği  152
a. Sulh Ceza Hakimliğinin Kuruluş ve Görevleri  152
b. Sulh Ceza Hakimliğinin Soruşturma Evresindeki Görevleri  155
c. Soruşturma Evresinde Sulh Ceza Hakimliğinden Karar Alınması Gereken Haller  155
ç. Soruşturmanın Sulh Ceza Hakimi Tarafından Yapılması  156
d. Soruşturma Evresinde Görev Alan Sulh Ceza Hakiminin Kovuşturmadan Yasaklanması  157
3. Uzlaştırma Bürosu  157
4. Bilirkişilik Bölge Kurulu  158
a. Adalet Bakanlığının Bilirkişilikle İlgili Görevleri  158
b. Bilirkişilik Bölge Kurullarının Yapısı  158
II. Adli Kolluk  158
1. Kolluk  158
2. Adli Kolluğun Yapısı  159
a. Adli Kolluk Personeli  159
b. Adli Kolluk Görevlileri  159
c. Adli Kolluk Sorumlusu  159
ç. Adli Görevi Bulunmayan Üst  159
d. En Üst Dereceli Kolluk Amiri  160
3. Adli Kolluk Personelinin Görevlendirilmesi  160
4. Cumhuriyet Savcılarının Adli Kolluğa Emir Vermesinin Usulü  161
5. Adli Kolluk Personelinin Görev ve Yetkileri  161
6. Adli Kolluğun Eğitimi ve İhtisaslaşma  162
7. Denetleme ve Değerlendirme Raporu Düzenleme  162
a. Denetleme  162
b. Değerlendirme Raporu  162
8. Adli Kolluğun Olay Yerine Aldığı Tedbirler  163
III. Suçun Mağduru ve Suçtan Zarar Gören  163
1. Suçtan Zarar Gören ve Suçun Mağduru İle Şikayetçinin Süjeliği  163
2. Mağdur” ve “Suçtan Zarar Gören Ferdin” Tayini  164
3. Suçun Mağduru, Şikayetçi  165
4. Mağdur, Şikayetçi İle Katılan ve Vekilinin Soruşturma ve Kovuşturma Evrelerindeki Hakları  165
5. Mağdur İle Şikayetçinin Çağırılması ve Dinlenmesi  168
IV. Malen Sorumlu  168
V. Katılan  168
1. Katılma Hakkında Genel Açıklamalar  168
2. Kamu Davasına Katılmanın Koşulları  170
3. Katılma Davasının Açılacağı Zaman  171
4. Katılma İstemi ve Kararı  175
5. Kamu Davasına Katılmada Savcının Durumu  177
6. Katılanın Diğer Ödev ve Yetkileri  177
7. Katılma Nedeni İle Durma Kararı Verilemez  178
8. Katılanın Müstakil Kanun Yolu Hakkı  178
9. Bozmadan Sonraki Muhakemede İddia Hakkı  179
10. Kamu Davasına Katılma Davasının Sona Ermesi  180
VI. Şüpheli ve Sanık  181
1. Ferdî Savunma Makamı: Bizzat Yapılan Ferdi Savunma  181
2. “Suç İşlediği Tahmin Edilen Kişi”, “Düzeni Bozan Kişi”, “Şüpheli”, “Sanık”, “Ceza Davalısı Sanık” Ayrımları  182
a. Hakkında İhbar Veya Şikayette Bulunulan Kişi  182
b. ‘Suç İşlediği Tahmin Edilen Kişi’  183
c. Düzeni Bozan Kişi  183
ç. Şüpheli  183
d. Sanık  184
e. Ceza Davalısı  184
3. Şüpheli Veya Sanığın Temsilcileri  184
a. Kanunî Temsilci  184
b. Sanığın Eşi  185
c. Vekil  185
4. Şüpheli Veya Sanığın Belli Olması Şartı  185
5. Sanıklık Ehliyeti: Akıl Hastalığı  186
6. Ceza Muhakemesinin Aktif Süjesi Olan Sanığın Hakları  186
7. Tüzel Kişinin Sanık Statüsüne Girmesi  186
VII. Müdafi  187
1. Savunma Görevi ve Savunma Makamı Hakkında Genel Bilgiler  187
a. Savunmanın Önemi  187
b. Savunmanın “Kamusal Bir Görev”, Müdafiin “Bağımsız Bir Adalet Organı” Olması  189
c. Müdafiin Bağımsızlığı  190
2. Müdafi Olmak İçin Aranan Koşullar  191
a. Avukat Olmak  192
b. Avukatlık Yasağı Bulunmamak  192
c. Aynı Muhakemede Tanık Olmamak  192
ç. Aynı Muhakemede Sanık Durumunda Olmamak  193
d. Menfaatlerde Uygunluk Olmak  193
e. Aynı İşe Hakim, Hakem, Savcı Veya Memur Sıfatı İle El Koymuş Bulunmamak  193
3. Sanık İle Müdafii Arasındaki İlişki ve İlişkinin Sona Ermesi  194
4. Müdafiin Görevden Yasaklanması  196
5. Müdafiin Ödevleri  197
a. Müdafi Kabul Ettiği Müdafaa Görevini Yapmak Mecburiyetindedir  197
b. Müdafi Kabul Ettiği Müdafaa Görevini Dürüstlükle Yapmak Mecburiyetindedir  198
c. Müdafiin Sır Saklamak Mecburiyeti  198
6. Avukatın “Müdafi” Olarak Görevlendirilmesi  198
a. Sanığın Veya Kanunî Temsilcisinin “Müdafi” Seçmesi  198
b. Vekaletname İbrazı Sorunu  199
c. Adli Yardım  202
ç. Müdafiin Görevlendirilmesi Usulü  202
d. Müdafi Sayısı  203
7. Zorunlu Müdafilik  205
a. Zorunlu Müdafilik Sisteminin Gelişme Süreci  205
b. Zorunlu Müdafiin Görevini Yerine Getirmekten Kaçınması Halinde Yapılacak İşlem  209
8. Müdafiin Yaptığı Hukuki Yardım  209
a. Müdafiin Yaptığı Hukuki Yardımın Kapsamı  209
b. Müdafiin İşlem Yapılırken Hazır Bulunma Yetkisi  210
c. Müdafi ve Vekilin Soruşturma Dosyasını İncelemesi  211
ç. Müdafiin Şüpheli İle Görüşme Hakkı  212
d. Terör ve örgüt suçlarında müdafi ile görüşmenin istisnaları  214
e. Müdafiin Tutuklu Sanıkla Yazışması  215
f. Savunma Bağışıklığı  215
g. Müdafie Ayrıca Bildirme  216
h. Müdafiinin “Karşılıklı Sual Sorma”da Tanıklara ve Bilirkişilere Sual Sorma Yetkisi  216
ı. Müdafiin Kanunyolu Davası Açma Yetkisi  216
9. Zorunlu Müdafi Veya Vekile Ödenen Ücret  217
10. Gizli Soruşturma Yöntemlerinde Müdafaa Sorunu  218
11. “Modern Müdafiin” Gelişmiş Yetkileri  219
VIII. Medeni Sorumlu, Ek Ceza Sorumlusu  219
IX. Bilirkişi ve Uzman  220
1. Bilirkişinin Hukuki Statüsü ve Vasıfları  220
2. Bilirkişi–Uzman Farkı  220
3. Bilirkişiye Başvurulabilen Haller  220
a. Hukuk Alanı Dışındaki Uzmanlık Alanları  220
b. Bilirkişiye Başvurma Yasağı  221
c. Bilirkişiye Başvurma Mecburiyeti Yoktur  221
d. Yasal Mecburiyetler  221
4. Bilirkişilik Yapabilenler ve Görevlendirme Kararı  222
a. Bilirkişi Olarak Atanabilecekler  222
b. Görevlendirme Kararı  224
c. Bilirkişinin Reddi  224
ç. Bilirkişilikten Çekinme, Bilirkişi Olarak Dinlenemeyenler  225
5. Bilirkişi İncelemesinin Yapılması  225
a. İnceleme Usulü  225
b. Delillerin Değerlendirilmesine Yardım  227
c. Bilirkişi Mütalaası Delil Değildir  227
ç. Hakim Bilirkişi Mütalaası İle Bağlı Değildir  228
6. Bilirkişinin Görevi Kabul Etmesi, Yükümlülük ve Yetkileri  228
a. Bilirkişiliği Kabul  228
b. Bilirkişinin Yükümlülükleri  228
c. Bilirkişinin Yetkileri  230
ç. Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem  230
7. Raporun Bildirilmesi ve Değerlendirilmesi  231
a. Bilirkişi Raporu  231
b. Raporun Değerlendirilmesi  232
c. Duruşmada Bilirkişinin Açıklaması  233
8. Güvenlik Tedbiri Muhakemesinde Bilirkişilik  234
9. Sahte Para Üzerinde İncelemeler  234
10. Uzman Görüşü  235
§ 7. YARGILAMA MAKAMI  236
I. Yargılama Makamlarını İşgal Eden Sujeler Olarak Hakimler  236
1. Hakimin Bağımsızlığı  236
2. Hakimin Bağımsızlığının Yasama Organına Karşı Korunması  239
3. Hakim Bağımsızlığının Yürütme Organına Karşı Korunması  239
4. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu  241
5. Hakim Bağımsızlığının Yargılama Organına Karşı Korunması  243
6. Hakim Bağımsızlığının Ortama Karşı Korunması  243
II. Hakimin Objektifliği  244
1. Tarafsızlık  244
2. Yargılama Yasağına Aykırılığın Yaptırımı  245
3. Hakimin Kişiliğinden Sıyrılması  246
4. İlk Derece Hakiminin, Kanun Yolu Muhakemesine Katılamaması  246
5. Soruşturma Evresinde Görev Yapan Hakimin Kovuşturmadan Yasaklanması  247
6. Önceki Yargılamada Görev Alan Hakimin Yargılamanın Yenilenmesinden Yasaklanması  247
7. Hakimin Reddi  247
a. Hakimin Reddi Sebepleri  247
b. Ret Davasının Açılması  248
c. Davanın Açılması Zamanı  248
ç. Esas Davaya Bakma Hakkında Karar Verilmesi  249
d. Hakimin Oturumda Reddedilmesi  251
e. Hakimin Reddi İsteminin Geri Çevrilmesi  251
f. Zabıt Katibinin Reddi ve Çekinmesi  252
III. Mahkemenin Görevi  252
1. Görev Yönünden Yetkinin Niteliği ve Çeşitleri  252
2. Kovuşturma Evresindeki Yargılama Makamlarının Görevleri  253
3. Sulh Ceza Mahkemeleri 2014–6545 sk İle Kaldırılmıştır  254
4. Asliye Ceza Mahkemelerinin Görevi  254
5. Ağır Ceza Mahkemelerinin Görevi  254
6. Terör İhtisas Ağır Ceza Mahkemelerinin Görevi  255
7. Kaldırılan Askeri Mahkemeler  255
8. Çocuk Mahkemelerinin Görevi  256
9. Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi’nin İlk Derece Mahkemesi Sıfatı İle Baktığı Davalar  256
10. Naip Hakimlik  257
11. Görevsizlik Kararı  258
12. Görev Uyuşmazlığı  259
13. Görevsizlik Kararına Karşı Kanun Yolu  260
14. Üst Görevli Mahkemenin Görev Kazanması  260
15. Görevli Olmayan Mahkemece Yapılan İşlemlerin Yenilenmesi  261
IV. Mahkemelerin Yer Bakımından Yetkisi  262
1. Yetki  262
2. Yetkiyi Belirlemede Ana Kıstas  263
3. Basın Suçlarında İstisna  263
4. İnternet Yoluyla İşlenen Suçlarda İstisna  263
5. Çek Suçlarında İstisna  264
6. Çocuk Suçlarındaki İstisnalar  264
7. Milletvekili Suçlarındaki İstisna  264
8. Yedek Kıstaslar  264
a. Yakalanma Veya Tutuklanma Yeri  265
b. Şüpheli Veya Sanığın Yerleşim Yeri  265
c. Şüpheli Veya Sanığın Türkiye’de (En) Son Adresinin Bulunduğu Yer  265
ç. İlk Usul İşleminin Yapıldığı Yer  265
9. Yabancı Memleketlerde İşlenen Suçlarda Yetki  265
10. Kovuşturmanın Aktarılması  266
11. Yabancı Ülkedeki Türk Diplomatlar  266
12. Nakil Vasıtalarında İşlenen Suçlar  266
13. Çevre Suçları  267
14. Bağlantılı Suçlarda Yetki  267
15. Birleştirilmiş Muhakemelerin Ayrılması  267
16. Yetkisizlik İddiasının Zamanı  268
17. Olumlu Veya Olumsuz Yetki Uyuşmazlığı  269
18. Kanun Yolu  269
19. Yer Yönünden Yetkisiz Hakimin İşlemleri  270
20. Davanın Nakli ve Duruşmanın Başka Yerde Yapılması  270
a. Davanın Nakli ve Duruşmanın Başka Yerde Yapılması Kavramları  270
b. Davanın Nakli Sebepleri: Hukuki Ve Fiili Nedenler  271
c. Dava Nakli Kararını Veren Makam  272
d. Davanın Nakli Kararının Kesinliği  272
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
TEHLİKE TEDBİRLERİ VE KORUMA TEDBİRLERİ
§ 8. TEHLİKE TEDBİRLERİ  273
I. Tehlike Tedbirlerinin Hukuki Niteliği  273
1. Tehlike Tedbiri Kavramı  273
2. Koruma Tedbiri İle Önleme Tedbiri Arasındaki Farklar  273
II. İstihbarat Amaçlı Yetkiler  274
1. Milli İstihbarat Teşkilatının Görevleri  274
2. Milli İstihbarat Teşkilatının Yetkileri  275
a. İletişimin İstihbarat Amacı İle Denetlenmesi  275
b. 2014–6532 Sk İle Verilen Yeni İstihbarat Yetkileri  277
c. Tanıklık Yasağı  278
d. Bilgi Verme Yasağı  278
e. MİT Görevlisinin Ödüllendirilmesi  279
f. Silah Taşıma  279
g. Teçhizat Kullanımı  279
3. MİT Mensuplarının Korunması ve Yıllık İstihbarat Raporu  279
a. MİT Mensuplarının Sorumsuzluğu  279
b. Yalan Makinası Kullanma  280
c. MİT Mensuplarına Soruşturma İzni Verilmesi Ve Yargılama (m 26)  280
d. MİT Mensuplarının ve Yakınlarının Korunması  281
e. Görev Sırasında Verilen Zararın Tazmini  281
f. MİT Sırları ile İlgili Ceza Hükümleri  281
III. Ön Alan Araştırmaları  282
IV. Suç Önlemek Amacı İle İletişimin Denetlenmesi  285
1. Haberleşmenin Gizliliği  285
2. Suç Önleme Amaçlı İletişim Denetlemesine Tabi Suçlar  285
3. Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesi Tedbirine Başvurulabilecek Aşama  287
4. Önleme Amaçlı İletişim Denetlenmesinde Nedenler  287
5. Suçu Önleme Bakımından Son Çare Olma Koşulu  287
6. Suç Önleme Denetlemesi Kararı  288
7. Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesinde Süre  288
8. Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesi Kararında Bulunması Gereken Hususlar  289
9. İletişimin Denetlemesi İşleminin Gerçekleştirilmesi  289
10. Tedbire Son Verilmesi  289
11. Elde Edilen Bilgilerin Kullanımı  289
12. Özel İş Yerlerindeki İletişim Denetleme  290
13. Ceza İnfaz Kurumunda İletişim Denetleme  290
14. Kayıp Çocuklara İlişkin Yetkiler  290
V. Önleme Araması  290
1. Tehlikenin Önlenmesi  290
2. Hakim Kararı Veya Yazılı Emir  291
3. Önleme Araması Kararı İstemi: “Makul Sebep” Kavramı  291
4. Önleme Araması Kararı Veya Yazılı Emri  292
a. Önleme Araması Kararı  292
b. Mülki Amirin Yazılı Emri  292
5. Önleme Araması Kararına İtiraz Sorunu  292
6. Önleme Araması Kararının Kapsadığı Yerler  293
7. Önleme Araması Kararının Uygulanması  293
8. Önleme Araması Kararı Almadan Yapılabilen İşlemler  294
9. Arama Yönetmeliğinde Gösterilen İstisnalar  295
10. Yönetmelikle “Arama” Sayılmayan Denetlemeler  295
11. Kaçakçılığın Önlenmesi  297
12. İnfaz Kurumlarında Yapılan Önleme Kontrolleri  297
13. Okullarda Yapılan Önleme Kontrolleri  298
14. Memurlarla İlgili Özel Kontrol Durumları  299
15. Avukatın Üzerinde Yapılan Önleme Araması  299
16. Genel Arama–Taramalar  300
VI. Durdurma  300
1. Durdurma Kavramı  300
2. Durdurma ve Yakalama Farkı  301
3. Durdurmanın “Makul” Sebepleri  302
a. Suç Veya Kabahatin İşlenmesini Önleme  302
b. Yakalama Amaçlı Durdurma  303
c. Tehlikeyi Önleme Amaçlı Durdurma  303
ç. Hakim Kararının Yerine Getirilmesi Amaçlı Durdurma  303
4. Durdurma Yetkisinin Kullanılması  304
VII. Önleme Yakalaması ve Muhafaza Altına Alma  305
1. Toplum İçin Tehlike Teşkil Eden Hallerin Önlenmesi İçin Yakalama  305
2. Muhafaza Altına Alma, Sınır Dışı Etmek Üzere İdari Yakalama ve İdari Gözetim  306
a. Muhafaza Altına Alma  306
b. İdari Gözetim  306
3. Polis Hukukunun Öngördüğü Yakalama Yetkileri  308
a. Durdurma Sonrası Tutma  308
b. PVSK 13 İle Düzenlenen Yakalama Türleri  308
c. Can Güvenliğini Tehlikeye Düşüreni Yakalama Yetkisi  309
ç. Kolluğun Uzaklaştırma Yetkisi  309
d. Aile İçindeki Şiddet Tehlikesini Önleme Yetkisi  309
e. Emre Uymayanı Yakalama Yetkisi  310
f. Özel Güvenlik Görevlisinin Yakalama Yetkisi  310
4. Önleme Yakalamasından Sonra Hakimden Karar Alma Sorunu  310
5. Muhafaza Altına Alınan Kişinin Durumu  311
§ 9. KORUMA TEDBİRLERİ  311
I. Koruma Tedbirlerinin Muhakeme Hukuku Bakımından Görevi ve Türleri  311
II. Koruma Tedbirlerinin Özellikleri  313
1. Vasıta Oluş  313
2. Geçici Oluş  313
3. Koruma Tedbirinin Ön Şartları  313
a. Gecikmede Tehlike  314
b. Haklı Görünüş  315
c. Ölçülülük  315
§ 10. ADLİ YAKALAMA  316
I. Yakalama Kavramı  316
II. Adli Yakalama  317
1. Suçüstünde Yakalama ve Kolluk Gözaltısı  317
a. Özel Kişilerin Suçüstü Yakalama Yetkisi  319
b. Kimlik Tespiti Amacı İle Tutma  320
2. Tutuklama Yakalaması  321
3. Tutuklama Yasağı Bulunan Hallerdeki Yakalama  322
4. “Müzekkereli Yakalama  322
a. Yakalama Emri Üzerine Yakalama  322
b. Yakalama Emri Türleri  323
c. Gıyabi Tutuklama Kararı Üzerine Yakalama  324
ç. Kesinleşmiş Hapis Cezasının İnfazı İçin Yakalama: Elegeçirme  325
d. Bilişim Sistemlerindeki Aranan Kişi Verilerine Dayanan Yakalama  326
III. Yakalamanın İcrası  326
1. Yakalama İşleminin Gerçekleştirilmesi  326
a. Yakalamanın Yeri ve Zamanı  326
b. Yakalama Sırasında Kolluğun Zor Kullanma Yetkisi  327
c. Kişiye Yakalandığının Açıklanması  329
ç. Yakalama Sebebinin Bildirilmesi  329
d. Yakalanan Kişiye Haklarının Bildirilmesi  330
e. Yakalama Tutanağı  332
2. Cumhuriyet Savcısına Bilgi Verme  332
3. Konsolosluğa, Kanunî Yakınlara Veya Belirlediği Kişiye Haber Verme  333
4. Yakalamanın “Şikayet Hakkı Olan İlgililere” Bildirilmesi  334
IV. Özellik Taşıyan Yakalanmalar  334
1. Diplomatlık Dokunulmazlığı  334
2. Milletvekili Dokunulmazlığı  334
3. Suça Sürüklenen Çocukların Yakalanması  335
4. Basın Yolu İle İşlenen Suçlar  335
5. Kamu Görevlilerinin Yakalanması  335
6. İade Yakalaması  336
7. Avukatların Yakalanması  336
8. Yakalama Dışında Hürriyet Kısıtlaması  336
V. Gözaltına Alma  337
1. Gözaltı Kararı  337
a. CMK 91/2 Uyarınca Verilen Gözaltı Kararı  337
b. CMK 91/5 Uyarınca Kolluk Amiri Tarafından Verilen Gözaltı Kararı  338
2. Gözaltı Süreleri  338
a. Bireysel Suçlardaki Gözaltı Süresi  338
c. CMK 91/4 Kolluk Gözaltı Süresi  339
ç. Yakalama Emri Üzerine Yakalanan Kişilerin Gözaltı Süresi  340
d. Gözaltı Süresinin Uzatılması  340
e. İade Yakalamasında Süre  341
3. Yakalamaya Karşı Sulh Ceza Hakimliğine CMK 91/5 Başvurusu  342
4. Gözaltı Birimine Getirme ve Yapılan İlk İşlemler  342
a. Gözaltı Birimi  342
b. Hakların Tekrar Bildirilmesi  342
c. Gözaltına Alma Kararı ve Nezarethaneye Kabul  343
ç. Nezarethane Defterine Kayıt  343
d. Nezarethaneye Alınacak Kişinin Üstünün Aranması  344
e. Eşyanın Tutanağı ve Saklanması  345
f. Gözaltı Sırasında Yapılan Diğer İşlemlerin Cumhuriyet Savcısına Bildirilmesi.  345
5. Doktora Götürme  345
6. Müdafiin Nezarethaneye Gelmesi, Dosyayı İncelemesi ve Şüpheli İle Görüşmesi  345
a. Müdafiin Dosyayı İncelemesi  345
b. Müdafiin Şüpheli İle Görüşmesi  346
7. Gözaltına Alınan Sanığın İfadesinin Alınması  346
8. Gözaltı Durumunun Sona Ermesi  346
9. Gözaltı İşlemlerinin Denetimi  347
VI. Şüphelinin Sulh Ceza Hakimliğine Çıkarılması  347
1. Sorgu  347
2. Yakalama Emri Üzerine Yakalanan Kişi Hakkında Verilen Karar  348
a. Yetkili Hakimin Yüze Karşı Veya SEGBİS Üzerinden Verdiği Karar  348
b. Yakalama Emri Üzerine, Yetkili Hakimin Verdiği Karara İtiraz ve Tutukluluk Durumunun İncelenmesi Sorunu  349
§ 11. ADLİ KONTROL VE TUTUKLAMA  349
I. Adli Kontrol  349
1. Adli Kontrol Kararı Türleri  349
a. Tutuklama Kararı Yerine Adli Kontrol  349
b. Tutuklama Yasağı Olan Hallerde Uygulanan Adli Kontrol Tedbiri  350
c. Tutukluluk Sürelerinin Dolması Nedeniyle Uygulanan Adli Kontrol Tedbiri  350
ç. Suça Sürüklenen Çocuklar Hakkında Uygulanan Adli Kontrol Tedbiri  350
2. Adli Kontrol Kararının Konusu Yükümlülükler  351
a. Yurt Dışına Çıkamamak  351
b. Hakim Tarafından Belirlenen Yerlere, Belirtilen Süreler İçinde Düzenli Olarak Başvurmak  353
c. Hakimin Belirttiği Merci Veya Kişilerin Çağrılarına ve Gerektiğinde Meslekî Uğraşlarına İlişkin Veya Eğitime Devam Konularındaki Kontrol Tedbirlerine Uymak  353
ç. Taşıt Kullanma Yasağı ve Sürücü Belgesini Teslim Etme Yükümü  353
d. Tedavi Veya Muayene Olma Yükümü  353
e. Güvence Yatırma Yükümü  353
f. Mağdurun Haklarını Veya Nafaka Borcunu Önceden Ödetme  355
g. Silâh Bulunduramamak Veya Taşıyamamak  355
h. Suç Mağdurunun Haklarını Güvence Altına Almak  355
i. Aile Yükümlülüklerini Yerine Getireceğine ve Adli Kararlar Gereğince Ödemeye Mahkûm Edildiği Nafakayı Düzenli Olarak Ödeyeceğine Dair Güvence Vermek  356
j. Konutunu Terk Etmemek  356
k. Belirli Bir Yerleşim Bölgesini Terk Etmemek  356
l. Belirlenen Yer Veya Bölgelere Gitmemek Ya Da Ancak Bazı Yerlere Gidebilmek  356
m. Belirlenen Kişi ve Kuruluşlarla İlişki Kurmamak  356
3. Adli Kontrol Kararının Verilmesi  356
4. Adli Kontrol Kararının Uygulanması  357
5. Adli Kontrol Tedbirini Kaldırma Kararı  357
II. Tutuklama  358
1. Tutuklama Hakkında Genel Bilgiler  358
2. Tutuklamanın Hukuki Niteliği  361
3. Tutuklamanın İhtiyarîliği  361
III. Tutuklama Kararı Verilmesinin Koşulları  362
1. “Kuvvetli Suç Şüphesinin Varlığını Gösteren Somut Deliller” Bulunması  362
2. Tutuklama Nedeni Bulunması  363
a. Tutuklama Nedenleri  363
b. Şüpheli Veya Sanığın Kaçması, Saklanması  363
c. Kaçma Şüphesini Uyandıran Olgular Bulunması  363
ç. Delil Karartma Kuvvetli Şüphesi  364
d. Tanık Vs. Üzerinde Baskı Girişimi Kuvvetli Şüphesi  364
e. Tutuklama Nedeninin Var Sayılabileceği Suçlar  364
f. Tekrar Suç İşleme Tehlikesi Sorunu: “Önleme Tutuklaması”  365
g. Duruşma Tutuklaması  366
3. Ölçülülük ve Adli Kontrol Uygulamasının Yetersiz Kalması  366
4. Tutuklama Yasağı Bulunmaması  367
a. Hapis Cezasının Üst Sınırı  367
b. Suça Sürüklenen Çocuklarda Tutuklama Yasağı  367
5. Sanığa Güvence Belgesi Verilmemiş Olması  367
6. Diğer Koşullar  368
a. Muhakeme Şartı Gerçekleşmelidir  368
b. Muhakeme Ehliyetinin Bulunması Koşulu  368
c. Dava Kamu Davası Olmalıdır  368
IV. Tutuklama Kararı Verilmesi İstemi ve Tutuklama Kararının Muhtevası  368
1. Tutuklama Kararı Verilmesi İstemi  368
2. Tutuklama Kararının Verilmesi  369
3. Tutuklama Oturumu Öncesinde Müdafin Savunma Hazırlaması  370
4. Tutuklama Oturumu  371
5. Tutuklama Kararının İçeriği  372
6. Tutuklama Kararının Gerekçesi  372
7. Tutuklanının Yakınlarına Haber Verme  375
8. Tutuklama Kararına İtiraz  376
9. Hukuka Aykırı Tutuklama Kararı Veren Hakimin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu  377
a. Hukuka Aykırı Tutuklama Kararı Veren Hakimin Hukuki Sorumluluğu  377
b. Hukuka Aykırı Tutuklama Kararı Veren Hakimin Cezai Sorumluluğu  378
10. Özel Tutuklama Halleri  378
a. Özel Tutuklama Kavramı  378
b. Mal Beyanında Bulunmama  379
c. Duruşmanın Düzeninin Bozulması  379
ç. Disiplin ve Zorlama Hapsi  379
d. İade Tutuklaması  379
V. Tutukluluğun Azami Süresi  381
1. Tutukluluk Süreleri  381
a. Ağır Cezalık Olmayan Suçlardaki Üst Süre  381
b. Ağır Cezalık Suçlardaki Üst Süre  381
c. Mülga Terörle Mücadele Kanunundaki Süre Uzaması İstisnası  381
2. Tutukluluk Süresinin Hesaplanması  382
3. Tutukluluk Durumunun İncelenmesi ve Verilen Karar  385
a. İnceleme  385
b. Tutukluluk Durumunun Devamı Kararının Verilmesi  386
c. Tutuklu Şüphelinin Adli Kontrol Altına Alınması  386
VI. Tutuklunun Salıverilmesi  387
1. Cumhuriyet Savcısının Tutukluyu Kendiliğinden Serbest Bırakması  387
2. Tutuklunun Salıverilme İstemi  388
3. BAM Ve Yargıtay Tarafından Salıverilme  388
4. Sağlık Nedenlerinin Salıverme Sebebi Olup Olmadığı Sorunu  388
5. Salıverme Usulü  389
6. Salıverilenin Yükümlülükleri  390
VI. Tutuklunun Tabi Olduğu Rejim  390
1. Taban Kurallar  390
2. İnfaz Kanunundaki Düzenleme  391
§ 12. ADLİ ARAMA  391
I. Adlî Arama  391
1. Adlî Arama Kararı Verilmesinin Ön Şartı: Makul Şüphe  392
a. Aranan Kişi Veya Şeyin Bulunabileceği Hakkında Makul Şüphe Kavramı  392
b. Aramanın İkincil Bir Tedbir Olması  393
c. Aranan Kişinin Orada Bulunduğunu Gösteren “Makul” Şüphe, Şüphelinin İşlediği Sanılan Suç Bakımından İse “Basit” Suç Şüphesi Söz Konusu Olur  393
ç. İhbar, “Suç Delillerinin Elde Edilebileceği Hususunda Makul Şüphe” Sayılabilir  394
d. Kolluğun Suç Delillerinin Elde Edilebileceği Hususunda Makul Şüpheyi Takdir Etme Yetkisi  395
2. Şüpheli Veya Sanık İle İlgili Arama  396
3. Adli Aramanın Türleri  396
II. Diğer Kanunlardaki Arama ve Elkoyma Türleri  397
1. Orman Suçlarında Arama  397
2. Avukatın Bürosunda ve Konutunda Adli Arama  397
3. Vergi Hukukunda Arama ve Elkoyma  398
III. Şüpheli Dışındaki Diğer Kişilerle İlgili Arama  398
IV. Gece Yapılan Arama  398
V. Arama Kararı Veya Emri  399
VI. Aramanın Yapılması  403
1. Aramada Hazır Bulunabilecekler  403
2. Aramada Belge İnceleme Yetkisinin Bulunmaması  404
3. Arama Sonunda Verilen Belge  405
§ 13. ELKOYMA VE MUHAFAZA ALTINA ALMA  405
I. Elkoyma  405
II. Muhafaza Altına Alma  407
III. Eşyayı Vermeyenler Hakkında Yapılan İşlem  407
IV. Devlet Sırrı İçeren Belgenin İncelenmesi  407
V. Elkonulamayacak Mektup ve Belgeler  408
VI. Elkoyma Kararı ve Emri  409
1. Elkoyma Kararı  409
2. Elkoyma Emri  409
3. Elkoyma Emrinin Onaylanması  410
VII. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  410
1. Hak ve Alacaklara Elkoyma Kavramı  410
a. Kazanç Müsaderesinin Tedbiri Olarak Elkoyma  410
b. Elkonabilecek ve Kayyım Atanabilecek Olan Taşınmazlar, Hak ve Alacaklar  411
2. Hak ve Alacaklara Elkoyma Kararı Vermeden Önce Rapor Alma Yükümü  411
3. Hak ve Alacak Elkoymasına Konu Teşkil Edebilecek Olan Suçlar  411
4. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoymanın Şartları  412
5. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma Kararının Uygulanması  413
6. Elkoyma Kararının Gereklerine Aykırılığın Yaptırımı  413
7. Birleşmiş Milletler Kararı Üzerine Malvarlığının Dondurulması  413
VIII. Postada Elkoyma  415
1. Haberleşmenin Gizliliği  415
2. Postada Elkoyma Hakkındaki Düzenlemeler ve Elkoyma Yetkisi  415
3. Elkoyma Konusu Gönderiler  415
4. Eşyayı Tetkik Yetkisi  415
5. İlgilisine Haber Verme  416
6. Postada Elkoyma Tedbirinin Sona Ermesi  416
IX. Elkonulan Eşyanın İadesi  416
X. Elkonulan Eşyanın Muhafazası  417
§ 14. ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİ  418
I. Kayyım Tayininin Koşulları  418
II. Karar Verme Yetkisi  418
III. Kayyım Tayini Tedbirinin Uygulanabileceği Suçlar  418
IV. İtiraz  419
V. Kayyımın Ücreti  419
§ 15. BİLGİSAYARLARDA ARAMA  420
I. Bilgisayarda Arama Hakkında Genel Bilgiler  420
1. Bilgisayar Verisi  420
2. Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilgisayarlarda Arama  421
3. Siber Suç (Sanal Ortamda İşlenen Suçlar) Sözleşmesindeki Düzenlemeler  423
4. Bilgisayarlardan Elektronik Delil Elde Etme Yöntemi  426
II. Şüphelinin Kullandığı Bilgisayar, Bilgisayar Programları ve Cep Telefonunda Arama Yapılması  427
1. Bilgisayarda Arama Yapmanın Koşulları  427
a. Somut Delillere Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebepleri Bulunduğu İçin, Soruşturma Evresinin Başlamış Olması, Fakat Kovuşturmaya Geçilmemiş Olması Koşulu  427
b. En Son Çare Olma Koşulu  427
c. Hakim Kararı  428
2. Şüphelinin Kullandığı Bilgisayar ve Bilgisayar Programı İle Bilgisayar Kütüklerinde Arama Yapma Yöntemi  428
3. Bilgisayarın Hafızasındaki E–Mailler  429
4. Şüphelinin Cep Telefonunda Arama Yapılması  430
5. Özel Kişiler Tarafından Bilgisayarda İnceleme Yapılması Olasılığı  431
6. Karar Türleri  432
III. Bilgisayara Elkoyma ve Bilgisayarın Müsadere Edilmesi  432
IV. Bilgisayarda Yapılan Arama Sonunda Elde Edilen Verinin Delil Olma Özelliği  434
1. Sağlamlık Denetimi  434
2. Bilgisayar Verisinin Delil Olmasının 11 Koşulu  435
3. Türk Hukuku  436
§ 16. İLETİŞİMİN DENETLENMESİ  437
I. İletişimin Adli Amaçla Denetlenmesi Kavramı  437
1. İletişimin Denetlenmesi Kararı Verilmesinin Koşulları  437
a. Ceza Soruşturmasının Başlaması Koşulu  437
b. Somut Delillere Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Varlığı Koşulu  438
c. İletişim Denetlemenin İstisnai ve “Son Çare” Olarak Kullanılması Koşulu  439
ç. Başka Kanunlarda Düzenlenen İletişimin Denetlenmesi Tedbirleri  440
2. “İletişim” ve “Denetleme” Kavramları  440
a. “Genel Yetki” İle Cumhuriyet Savcısının Yaptığı Araştırma, İletişimin Denetlenmesi Kapsamına Girmez  440
b. Telekomünikasyon Yolu İle İletişim Kavramı  442
c. İletişimin Dinlenmesi  442
ç. İletişimin Kayda Alınması  443
d. “Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi”  443
e. İletişimin “Tespiti”  443
3. Mobil Telefonun Bulunduğu Yerin Tespiti  445
4. İletişimi Denetlenebilen ve Denetlenemeyen Kişiler  446
a. Soruşturma ve Kovuşturma Evrelerinde Denetleme  446
b. İletişimi Denetlenebilen Kişiler  446
c. İletişimi Denetlenemeyen Kişiler  447
i. Kendisinden Şüphelenilmeyen Kişi  447
ii. Müdafiin İletişiminin Denetlenmemesi Kuralı  447
iii. Tanıklıktan Çekinme Yetkisine Sahip Kişiler  448
iv. Hakim Veya Cumhuriyet Savcısının İletişiminin Denetlenmesi Sorunu  450
5. Dinleme, Kayda Alma ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi Tedbirleri Uygulanabilen Katalog Suçlar  450
a. CMK 135/8 Listesinde Yer Alan Suçlar  450
b. Listede Yer Almayan Suçların Durumu  451
c. Listeden Çıkartılan, Sonra Tekrar Eklenen Suçların Durumu  452
6. “Kesintisiz” Denetleme Sorunu  453
7. İletişimin Denetlenmesi Kararının İçeriği, Denetlemenin Süresi ve Gizlilik  453
a. Hakim Kararının Veya Savcı Emrinin Muhtevası  453
b. Yetkili Yargılama Makamı  455
c. Gerekçe Gösterme Mecburiyeti  457
ç. Sulh Ceza Hakiminin İletişimin Denetlenmesi Kararına İtiraz  457
d. Cumhuriyet Savcısının Emri İle Yapılan İletişim Denetleme  458
e. Kararın Dosyada Bulundurulması Mecburiyeti  458
f. Karar Alınmadan, Hat Sahibinin Rızası İle Yapılan İletişim Denetleme  459
g. Tedbirin Süresi  459
h. Kararın Gizliliği  461
II. İletişimin Denetlenmesinden Elde Edilen Delillerin Niteliği  462
1. Denetlemeden Elde Edilen Delillerin Niteliği  462
2. Katalogda Yer Almayan Bir Suçta; Dinleme, Kayda Alma Sinyal Bilgisinin Değerlendirilmesi, Kanuna Aykırıdır; İletişimin Tespiti Yapılabilir.  464
3. Delilin Soruşturmaya Bağlılığı İlkesi  464
III. İletişimin Denetlenmesi Kararlarının Yerine Getirilmesi  465
1. İletişimin Denetlenmesi Yöntemi  465
a. İletişimin Denetlenmesinin Gerçekleştirilmesi  465
b. Denetlemenin Yapılacağı Yer  465
2. Telekomünikasyon Hizmetlerini Veren Kurumların Durumu  466
3. Kayıtların Metin Haline Getirilmesi  466
IV. İletişimin Denetlenmesi Tedbirine Son Verilmesi ve Kayıtların İmha Edilmesi  466
V. İletişimi Denetlenen Kişiye Bilgi Verilmesi.  467
VI. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Sırasında Tesadüfen Elde Edilen Bilgiler  468
1. İletişimin Denetlenmesi Yöntemlerinden Tesadüfen Elde Edilen Delil, Sadece CMK 135/8 Kapsamındaki Suçlarda Kullanılabilir  468
2. Mülga 4422 Dönemine Ait Tesadüfi Delillerin Durumu  468
3. Tesadüfen Elde Edilen Suç Şüphesinin, “Soruşturma Başlatmak İçin Kullanılması” Sorunu  469
§ 17. GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ  470
I. Gizli Soruşturmacı Kavramı  470
1. Gizli Soruşturmacı  470
2. Gizli Soruşturmacının Statüsü  471
3. X Muhbir  471
II. Gizli Soruşturmacının Görevlendirilmesi  471
1. Somut Delile Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebepleri Bulunması  472
2. Başka Surette Delil Elde Edilememesi  472
3. Hakim Kararı  472
4. Soruşturmacının Kimliğinin Değiştirilmesi  473
5. Gizli Soruşturmacının Araştırmakla Görevlendirilebileceği Suçlar  473
6. Kararın Verilmesi  474
7. Kararın Saklanması  475
III. Gizli Soruşturmacının Topladığı Deliller  475
1. Koruma Tedbiri Uygulama Yasağı  475
2. Soruşturmacının Suç İşlememesi Kuralı  475
3. Delilin Soruşturmaya Bağlılığı İlkesi ve Tesadüfi Delil Yasağı  476
IV. Gizli Soruşturmacının Topladığı Delillerin Duruşmada İkame Edilmesi  476
§ 18. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME  477
I. Teknik Araçlarla İzleme Kararı Verilmesinin Koşulları  477
1. Soruşturma Başlatılması Mecburiyeti  477
2. Somut Delile Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebebi Bulunması Koşulu  477
3. Başka Suretle Delil Elde Edilememesi Koşulu  478
4. Katalog Suçlar  478
II. Teknik Araçlarla İzleme Kararının Verilmesi ve Uygulanması  479
1. Cumhuriyet Savcısının İstemi  479
2. Hakimin Kararının İçeriği  480
3. Süre  481
4. Teknik Araçlarla İzleme Kararının Uygulanması  481
5. Delilin Soruşturmaya Bağlılığı Kuralı ve Tesadüfi Delil Sorunu  482
III. Özel Kişiler Tarafından Yapılan Ses ve Görüntü Kayıtları  482
1. Karşılıklı Konuşmaların Gizlice Kayıt Edilmesi  482
2. Özel Kişilerin Yaptığı Video Kayıtları  483
3. Eşler Arasında Yapılan Gizli Band Kayıtları  484
5. Resmi Makamlar Tarafından Yapılan, Teknik Takip Dışındaki Gizli Kayıtlar  484
a. MOBESE Kameralarındakı Görüntüler  484
b. İfade Alma Kayıtları  484
c. Tutuklunun Bilgisi Olmadan Ses Veya Görüntüsünün Kaydedilmesi  485
6. İnsan Kulağı İle Yapılan Gizli Dinlemeden Veya Radyo İle Yapılan Konuşmaların Dinlenmesinden Elde Edilen Deliller  486
§ 19. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT  486
I. Tazminat İstemi  486
1. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat  486
2. Tazminat İsteme Hakkını Bildirme Mecburiyeti  487
3. Süre Koşulu  487
4. Başvurulacak Mahkeme  488
5. İstem Dilekçesi  488
6. İstemin Kabul Açısından Reddi  488
7. Tazminat İsteyemeyenler  489
II. Tazminat Davasının Konusu  489
1. Kanunda Belirtilen Koşullar Dışında Yakalama ve Tutuklama  490
a. Yakalama  490
b. Tutuklama  491
c. Tutukluluğun Devamına Karar Verme  491
ç. Gözaltı Süresi İçinde Hakim Önüne Çıkarılmama  492
d. Kanuni Hakları Hatırlatılmadan Veya Hatırlatılan Haklarından Yararlanma İsteği Yerine Getirilmeden Tutuklama  492
e. Tutuklanan Kişinin Makul Sürede Yargılama Mercii Huzuruna Çıkarılmaması ve Makul Sürede Hakkında Verilmemesi  493
f. Yakalandıktan Veya Tutuklandıktan Sonra Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığı Veya Beraat Kararı Verilmesi  493
g. Mahkum Olan Kişinin Gözaltı Veya Tutukluluk Süresinin Hükümlülük Süresinden Fazla Olması Veya Sadece Adli Para Cezasını Gerektiren Suçtan Dolayı Yakalanan Veya Tutuklanan Kişi  494
h. Yakalama Veya Tutuklama Nedeninin Veya Suçlamanın Bildirilmemesi  494
i. Yakalandığı Veya Tutuklandığının Yakınlarına Bildirilmemesi  495
2. Kanuna Aykırı Arama ve Elkoyma  495
a. Arama Kararının Ölçüsüz Şekilde Gerçekleştirilmesi  495
b. Kanuna Aykırı Elkoyma İşlemleri  495
III. Tazminat Muhakemesi  495
1. Dava Hakkı  495
2. İstemin Kabulü  495
3. İstemin Değerlendirilmesi  496
4. Mahkemenin Karar Verme Usulü  496
5. Maddi ve Manevi Tazminat, Avukatlık Ücreti  496
a. Maddi Tazminat  496
b. Manevi Tazminat  497
c. Avukatlık Ücreti  497
6. Kanunyolu: İstinaf  497
IV. Tazminatın Geri Alınması ve Rücu  497
1. Yargılamanın Yenilenmesi Durumunda Geri Alma  497
2. Kamu Görevlisine Rücu  498
3. Müfteriye Rücu  498
§ 20. DELİLLER  498
I. İspat Kavramı ve Deliller  498
1. İspat Kavramı  498
a. İspat Açısından Delillerin Rolu  498
b. İspatın Nispiliği  500
c. Şüpheden Sanığın Faydalanması  501
2. İspat Konusu  502
a. İspat Edilmesi Gereken Olay  502
b. İspatına İhtiyaç Olmayan Hususlar ve İstisnaları  503
3. Kimin Neyi İspat Edeceği Meselesi  504
a. Mahkemenin Delilleri Kendiliğinden Araştırması Kuralı  504
b. İspat Külfeti  504
4. Delillerin Özellikleri  505
a. Delil Gerçek Olayı Temsil Edici Olmalıdır  505
b. Mantık Kurallarına Uygun Olmalıdır  505
c. Vicdani Delil Sistemi Kabul Edilmiştir  506
ç. Konu İle İlgili Olmalıdır  506
d. Delil Hukuka Uygun Olmalıdır  507
e. Deliller Müşterek Olmalıdır  507
f. Bilimsel Deliller  508
5. Delillerin Sınıflandırılması  508
II. Beyan Delili: Tanıklık  510
1. Tanık Beyanı  510
2. Tanığın Gelme Yükümü  512
3. Tanığın Hakları  512
4. Tanığın Zorla Getirilmesi  513
5. Tanıklıktan Çekinme  513
a. Kendisi ve Yakınları Aleyhine Tanıklıktan Çekinme: “Nemo Tenetur”Kuralı  514
b. Akrabalık  515
c. Meslek Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme  515
ç. Devlet Sırrı İle İlgili Tanıklık  517
d. Tanıklıktan Çekinme Sebebinin Bildirilmesi  518
e. Tanıklıktan Çekinebilecek Kimsenin Çekinmemesi  519
f. Tanıklıktan Sebepsiz Çekinme  519
6. Tanığa Yemin Verilmesi  520
a. Yemin Verilmeyen Tanıklar  520
b. Tanığa Yemin Verilmesi  520
7. Tanıkların Dinlenmesi  522
a. Tanıkların Ayrı Ayrı Dinlenmesi Kuralı  522
b. Tanığa Görevinin Önemini Anlatma  522
c. Tanığın Kimliğinin Tespiti  522
ç. Tanığın Güvenilirliğinin Denetlenmesi  522
d. Tanığa Sorulan Anlattırıcı Sorular  523
e. Çapraz Sorgu  523
8. Yüzleştirme  524
9. Tanık Dinlemede Görüntü ve Ses Kaydı(SEGBİS)  524
10. Tanığın Tekrar Dinlemesi  526
11. Tanığa Verilecek Tazminat ve Giderler  526
12. Tanığın Korunması  527
III. Belirti Delilleri  534
1. Belirti Kavramı  534
2. Belirti Delilinin Duruşmada İkamesi  535
IV. Belge Delilleri  535
1. Delil Olabilen Belgeler: Vesika, Senet, Belge  535
2. Belgenin Sağlamlığı  536
3. Yazılı Belge  536
4. Şekil Tesbit Eden Belge  537
5. Ses ve Görüntü Tesbit Eden Belge  537
6. Bilişim Verisi Şeklindeki Belgeler  538
7. Belge Delillerinin Duruşmada İkamesi  538
V. Hukuka Uygun Bir Şekilde Elde Edilmiş Delille İspat  539
1. Kanuna Aykırı Elde Edilen Delili Yasaklamanın Amacı  539
2. Terminoloji  539
3. Kanuna Aykırı Olarak Elde Edilen Deliller Konusundaki Yerleşik Görüşler  539
a. “Hüküm Verirken Kullanılması Yasaklanan Deliller” Görüşü  540
b. Konusu Bakımından Yasaklanmış Olan Deliller  540
c. Özel Hayatın Korunması Amacı İle Yasaklanan Deliller  540
ç. Elde Edilmesinde Uygulanan Metod Dolasıyısle Yasaklanan Deliller  541
d. “Korunan Hak ve Hukuki Menfaat” Görüşü  541
4. “Kanuna Aykırılık”, “Hukuka Aykırılık” ve “Hukuka Uygunluk”  542
5. Yetki Sınırı Aşılarak Elde Edilen Delil  544
6. Adil Yargılama Hakkı ve Bunun Delil Elde Etme Yetkisi İle İlişkisi  544
7. Sanık Hakları Teorisi  546
8. İstisnai Hallerde Kullanılabilen Kanuna Aykırı Yöntemle Elde Edilen Deliller  547
9. Hukuka Uygun Olarak Elde Edilen Delilin, Başka Bir Davada Kullanılamaması Kuralı  547
10. Tesadüfen Elde Edilen Deliller  547
11. Yabancı Ülkede Türk Kanunlarına Aykırı Yöntemlerle Elde Edilen Deliller Açısından İstisnalar  548
12. Delil Yasaklarının Uzak Etkileri Sorunu  548
13. Delilin Dosyadan Çıkartılması Sorunu  549
14. Kanaatimiz  550
VI. Hukuka Aykırı Bir Şekilde Elde Edilen Delillere Örnekler  552
1. Kanuna Aykırı Olarak Durdurma  552
2. Arama ve Elkoyma İşlemindeki Kanuna Aykırılıklar  553
a. Özel Hayatı Koruyan Kuralların İhlali  553
b. Hakim Kararı Almadan Yapılan Arama  554
c. Yakup Kararı: CGK 29.11.2005, K.144/150  554
ç. Pazarcı Saadettin ve Çelebi Kararı: CGK 15.3.2005, e. 10–15, K. 29  555
d. Hakimin Verdiği Arama Kararındaki Kanuna Aykırılık  557
e. Önleme Aramasında Elkoyma  557
3. “Teknik Araçlarla İzleme” İle İlgili Kanuna Aykırılıklar  557
4. Özel Kişiler Tarafından Elde Edilen Deliller  558
5. Yakalama İle İlgili Kuralların İhlali  558
a. Başlangıç Şüphesi Mevcut Değilken Yakalama  558
b. Yakalanan Kişinin Haklarını Öğrenme Hakkı’nın İhlali  560
c. Yakalanan Kişinin Susma Hakkının İhlali  560
ç. Yakalanan Kişinin İsnadı Öğrenme Hakkının İhlali  560
d. Yakalanan Kişinin Yakalandığının İstediği Kanuni Yakınlarına Haber Verme Hakkının İhlali  560
e. Yakalanan Kişinin Hakim Önüne Çıkarılma ve Sorguya Çekilme Hakkının İhlali.  561
6. İfade Alma İlgili Kurallara Aykırılık  561
a. İfade Alma Veya Sorgu Sırasında Müdafiin Hazır Bulunmaması  561
b. Müdafiin Şüpheli İle Görüştürülmemesi  561
c. “Yasak Sorgu Yöntemlerinin Uygulanmamasını Talep Etme” Hakkı  561
ç. “İfade Alma Sayılmayan” Konuşmaların Akibeti  562
d. Hakların Kullandırılmamasının Sonucu  562
e. Kolluğun “İkinci Defa İfade Alma” Yasağı  563
7. Beden Muayenesi ve Kanuna Aykırı Yöntemle Elde Edilen Deliller  564
a. Beden Muayenesi ve Genetik İncelemeler  564
b. Shahid V. Yeni Zelanda Kararı  565
c. Esrarlı Sigara: 10. CD 15.5.2007, K. 2007/5708  565
8. Teşhis ve Yüzleştirmenin Kanunda Öngörülen Usule Uygun Olarak Yapılmaması Hali  566
9. Keşif İle İlgili Hukuka Aykırılıklar  568
10. Suçun İşlendiği Sırada Bir Başka Yerde Bulunma Savunması (Alibi)  568
İKİNCİ KİTAP:
CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
İLK DERECE MUHAKEMESİ
§ 21. CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ  571
I. Ceza Muhakemesinin Evreleri ve Morfolojik Prensipler  571
1. Organiklik Prensibi  571
a. Derece  572
b. Evre  572
c. Aşama  573
ç. Bölüm  573
d. Hadise  573
2. Gelişme Prensibi  573
3. Uygunluk Prensibi  574
4. CMK’nın Soruşturma ve Kovuşturma Evreleri  574
5. Bizim Kabul Ettiğimiz Muhakeme Şeması  574
a. Suça İlişkin Araştırma İşlemleri  575
b. Kısa Soruşturma  575
c. Ara Soruşturma (İddianamenin Kabul Veya İadesi Aşaması)  576
ç. Kovuşturma Evresi  577
§ 22. SORUŞTURMA EVRESİ  578
I. Soruşturma Evresinin Organları  578
II. Soruşturma Evresinin Özelliklerii  579
III. Suçun İşlendiğinden Bilgi Edinme  581
1. Suçun Öğrenilmesi ve Soruşturmaya Başlama  581
2. Araştırma Yaparak Kendiliğinden Öğrenme  581
3. Şikayet ve Benzeri Kurumlar  582
4. İhbar  582
5. Gizli Haber Verme  583
6. Suç Duyurucu Rapor  583
7. Şüpheli Ölümün İhbarı  583
8. Medya’nın Suç Haberi Toplaması ve Sanık Hakları  584
IV. Ceza Soruşturmasının Başlaması  585
1. Ceza Soruşturması  585
2. Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararı (SYOK)  586
3. Asıl Ceza Davasında Şüphenin Kuvvet Dereceleri  588
a. Makul Sebep ve Makul Şüphe Kavramları  588
b. Soruşturma Evresinin Başlaması “Suç İşlendiği İzlenimi Veren Hal”: Başlangıç Şüphesi  588
c. Kovuşturma Evresine Geçilmesi: Yeterli Şüphe.  589
4. Tali Ceza Davalarındaki Şüphenin Kuvvet Dereceleri  589
a. Koruma Tedbiri Kararı Verilirken Aranan Şüphe Türleri  589
b. Arama Kararı Verilmesi: “Suç Delillerinin Elde Edilebileceği Hususunda Makul Şüphe”  589
c. Hak ve Alacaklara Elkoyma, İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi, Teknik Takip Kararı Verilmesi: “Somut Delillere Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebebinin Varlığı”  590
ç. Tutuklama Nedeni: “Kaçacağı Şüphesini Uyandıran Somut Olgu” Veya “Delil Yok Etme Veya Tanıklara Baskı Konusunda Kuvvetli Şüphe Uyandıran Davranışlar”  590
d. Koruma Tedbiri Kararı Verilirken Aranan Şüphe Derecelerinin Toplu Olarak Değerlendirilmesi.  590
V. Araştırma Mecburiyeti  591
1. Araştırma Mecburiyeti Kavramı  591
2. Adli Görevlerin Başlaması  592
VI. Adli Araştırmalar ve Koruma Tedbirleri  592
§ 23. CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARI  593
I. Ceza Muhakemesi Şartı Kavramı  593
II. Ceza Muhakemesi Şart ve Engelleri  594
1. Şikayet Şartı  594
a. Şikayet Kavramı  594
b. Şekil Şartı  594
c. Şikayetin Soruşturma Evresindeki Rolü  595
ç. Şikayetin Gayesi  595
d. Şikayetin Belli Bir Formülü Yoktur  596
e. Fiil Şikayet Edilir  596
f. Yazılı Şekil Şartı  597
g. Failin Gösterilmesi Gerekmez; Şikayet Sirayet Eder  597
h. Şikayet Süresi  598
i. Şikayet Hakkından Vazgeçme  599
j. Şikayetin Uzlaşma İle İlişkisi  601
k. Yabancı Devletin Şikayeti  601
2. Yazılı Başvuru Şartı  601
3. İstem (Talep) Şartı  604
4. Mütalaa Şartı  605
5. İzin Şartı  606
6. Kamu Yararı Şartı  607
7. Diplomatlık Dokunulmazlığının Kalkması Şartı  607
8. Yasama Dokunulmazlığı  608
9. Kamu Görevlisi Dokunulmazlığının Kalkması Şartı  610
a. Memur Dokunulmazlığı  610
b. Hakimlik Dokunulmazlığı  610
c. Savcılık Dokunulmazlığı  611
ç. Avukatlık Dokunulmazlığı  611
d. Noterlik Dokunulmazlığı  611
e. Askerlik Dokunulmazlığının Kalkması Şartı  611
f. Seçim Dokunulmazlığının Kalkması Şartı  612
g. Karşılıklılık Şartı  613
10. Şüphelinin Hayatta Olması Şartı  613
11. Sanığın Çocuk Veya Akıl Hastası Olmaması Şartı  613
12. Kabahatüstü (Suçüstü) Yakalanma Şartı  614
13. Ceza Muhakemesi Şartı Olarak Görev  614
14. “İddianamenin” ve “İddianamenin Kabulü Kararının” Hukuken Geçerli Olması Şartı  615
15. Uzlaşma Veya Önödeme Teklif Edilmesi Şartı  615
a. Uzlaşma Teklif Edilmesi  615
b. Önödeme Usulünün Denenmesi  615
16. Asıl Ceza Davasının Süresinde Açılması Şartı  615
17. Dava Zaman Aşımının Dolmuş Olmaması Şartı  616
18. Bekletici Meselenin Çözülmesi Şartı  616
19. Sanığın Türkiye’de Bulunması Şartı  616
20. Gaipliğin Kalkması Şartı  617
21. Durma Sebebinin Kalkması Şartı  617
22. Aynı Davaya Bakılmakta Olmaması Şartı  617
23. Yargı Bulunmaması Şartı (Ne Bis in Idem)  617
24. Yeni Delil Veya Yeni Olay Meydana Çıkması Şartı  618
25. Ceza Muhakemesi Şartı Sayılmayan Haller  619
§ 24. SORUŞTURMA İŞLEMLERİ  619
I. Suçu Araştırma Yetkisi  619
1. Genel Yetki ve Özel Yetki  619
2. Doğrudan Araştırma ve Dolayısıyla Araştırma  620
3. Re’sen Delil Araştırma  620
II. İfade Alma Veya Sorgu İçin Çağrı, Zorla Getirme  620
1. İfadesi Alınacak Kişinin Davetiye İle Çağırılması  621
a. Davetler  621
b. Kolluğun Davet Etme Yetkisi  621
2. Zorla Getirme  622
a. Zorla Getirme Kişi Özgürlüğünü Kısıtlar  622
b. Şüphelinin Zorla Getirtilmesi  622
c. Sanığın Duruşma İçin Zorla Getirtilmesi  623
ç. Tanığın Zorla Getirilmesi  624
d. Bilirkişinin Zorla Getirtilmesi  625
III. İfade Alma ve Sorgu.  625
1. “İfade Alma” ve “Sorgu” Kavramları  625
2. Yakaladıktan Sonra İfade Alma, Gözaltında Tutulan Şüphelinin Veya Serbest Olan Kişinin İfadesinin Alınması  627
a. Yakalama Sonrası İfade Alma  627
b. Gözaltına Alınan Şüphelinin İfadesinin Alınması  627
c. Serbest Olan Kişinin İfadesinin Alınması  627
3. İfade Alma Sayılan ve Sayılmayan Sorular  628
4. Kimlik Tespiti  630
5. Suçlamanın Bildirilmesi  630
6. Müdafi Seçme ve Baro Tarafından Görevlendirilmesini İsteme, Hukuki Yardımdan Yararlanma Hakları ve Bunların Bildirilmesi  630
7. Hakların Bildirilmesi ve Hakları Kullanmaktan Vazgeçme Sorunu  632
a. Hakların Bildirilmesi  632
b. Hakları Kullanmaktan Vazgeçme Sorunu  632
8. Yakınlarına Haber Verme Mecburiyeti  634
9. Lehe Delil Toplanmasını İsteme Hakkı  634
10. Susma Hakkı  634
a. Susma Hakkı Pasif Haklardandır  634
b. Susma Hakkının Bilinip Bilinmemesi Sorunu  635
c. Susma Hakkı Bildirilmesinin İstisnası Yoktur  635
ç. Bazı Tali Ceza Davalarında Susma Hakkı Bildirilmesi Gerekmez  636
d. Müdafiin İfade Alma Sırasındaki Konumu  636
e. Soruşturma Makamının Maddi Gerçeği Araştırmak Yükümü Vardır  637
11. İfadenin Sesli ve Görüntülü Olarak Kaydedilmesi Mecburiyeti (SEGBİS)  637
12. İfade Alma Veya Sorgu Oturumu  637
13. İfade Veya Sorgu Tutanağı  638
14. İddianame Düzenlenmeden Önce Şüphelinin İfadesinin Alınması Mecburiyeti Sorunu  638
15. Şüphelinin Beyanının Özgür İradesine Dayanması  639
a. İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller  639
b. Kötü Davranma  639
c. İşkence  639
ç. İlaç Verme  639
d. Yorma  639
e. Aldatma  639
f. Cebir Veya Tehditte Bulunma  640
g. Bazı Araçları Kullanma  640
h. Kanuna Aykırı Yarar Vaat Etme  640
16. Yasak Usuller “Mutlak Delil Yasağı” Oluşturur  640
18. Kolluğun İkinci Kez İfade Alması Yasaktır  641
IV. Keşif  641
1. Keşif İlk Derece Mahkemesi Tarafından Yapılır  641
2. Soruşturma Evresindeki “Teftiş” İle “Keşif” Farklı İşlemlerdir  641
3. Keşfin Yapılacağı Yer  642
4. Keşif Kararı ve Keşfin Yapılması  642
5. Keşifte Hazır Bulunabilenler  643
V. Yer Gösterme  644
1. Oluşumu  644
2. Kendisini Suçlamama Hakkı  644
3. Yer Göstermenin Yapılması  644
4. Hükümlü ve Tutukluya Yer Gösterme İşlemi Yaptırılması  645
VI. Teşhis  645
1. Kavram  645
2. Sıraya Dizme Usulü  646
3. Resimden Teşhis  647
4. Müdafiin Konumu  647
a. Teşhiste Hakların Bildirilmesi  648
b. Duruşmada Yüzleştirme ve Teşhis Hakkında  648
VII. Gözlem Altına Alınma  649
VIII. Beden Muayenesi  651
1. Beden Muayenesi Tedbirinin Amacı, Delil Elde Etmektir  651
2. Şüphelinin Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması  653
a. İç Beden Muayenesi  653
b. Şüphelinin Dış Beden Muayenesi  654
c. Karar Verme Yetkisi, Karara İtiraz ve Yasaklanan Deliller  654
ç. Hakim Kararı Alınmasına Rağmen İlgilinin Muayeneye Rıza Göstermemesi  655
d. Sağlık İçin Zararlı Olmama Koşulu  656
e. İşlemi Yapabilen Kişiler  657
f. Cezanın Ağırlığı Koşulu  658
2. Alkol Muayenesi  658
3. Mağdur ve Diğer Kişilerin İç ve Dış Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması  660
4. Çocuğun Soybağının Tespiti İçin Karar  661
5. Tanıklıktan Çekinme Sebepleri İle Muayeneden Veya Vücuttan Örnek Alınmasından Kaçınma  663
6. Kadının Muayenesi  664
7. Beden Muayenesi ve Aleyhe Delil Vermeye Zorlanamama Yasağı  664
IX. Moleküler Genetik İncelemeler ve DNA Veri Bankaları  664
1. Moleküler Genetik İncelemelerin Taşıdığı Özellikler  664
2. Moleküler Genetik İceleme Yapılmasının Koşulları  666
3. Yargıtay Kararlarında Moleküler Genetik İncelemeler  671
4. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Görüşü  673
5. DNA Veri Bankaları  676
6. DNA Veri Bankaları Konusunda Uluslararası Düzenlemeler  678
a. Avrupa Konseyi  678
b. Prüm Sözleşmesi  678
c. Mukayeseli Hukuktaki Diğer Düzenlemeler  679
7. DNA Verileri ve Milli DNA Veri Bankası Kanunu Tasarısı  681
X. Fizik Kimliğin Tespiti  683
1. Kavram  683
2. Fizik Kimlik Bilgilerinin Yok Edilmesi  683
3. Teşhise Yarayan Kayıtlar  684
XI. Parmak izinin kayda alınması  684
1. Kavram  684
2. Parmak İzleri Kayıt Altına Alınabilen Kişiler  684
3. Sistemde Yer Alan Parmak İzi Kayıtlarının Kullanılması  686
4. Sisteme Kayıtlı Olan Parmak İzlerinin ve Fotoğrafların Silinmesi  687
5. Fotoğrafların Polis Hukukuna Göre Kayda Alınması  687
6. Polis Hukuku Amaçlı Kayıtlar İle Ceza Muhakemesi Amaçlı Kayıtlar Arasındaki Fark  687
XII. Ölünün Beden Muayenesi  689
1. Ölünün Kimliğini Belirleme  689
2. Otopsi  689
3. Yeni Doğanın Cesedinin Adli Muayenesi  690
4. Zehirlenme Şüphesi  690
§ 25. SORUŞTURMA EVRESİNİN SONA ERMESİ  690
I. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  690
1. Soruşturmasının Sona Ermesi  690
2. Maddi Mesele Bakımından Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  690
3. Hukuki Mesele Bakımından Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  691
4. Takdirilik Sistemi Kapsamında Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  691
5. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Sonrasında Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  691
6. Uzlaşma Gerçekleşince Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  691
8. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın Bildirilmesi  692
8. Kararın Kesin Hüküm Etkisi  692
II. “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara” İtiraz  693
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz  693
2. Suçtan Zarar Görenin İtiraz Yetkisi  694
3. Şüphelinin İtiraz Etme Yetkisi Sorunu  695
4. Şüphelinin Hukuki Konumu  695
5. İtiraz Yöntemi  695
6. İncelemenin Yapılması  696
7. Verilebilen Kararlar  696
8. Takdirilik Sistemi  697
9. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtirazın Sulh Ceza Hakimliğince İncelenmesi İle Sona Eren Muhakemenin Dirilmesi  697
10. Etkin Soruşturma Yapılmaması Üzerine Yeniden Soruşturma Açılması  697
11. Kamu Davası Açmak Üzere İddianame Düzenlenmesi  698
§ 26. KAMU DAVASININ AÇILMASI  698
I. Kamu Davası Kavramı ve Kamu Davası Açılmasındaki Sistemler  698
1. Kamu Davası  698
2. Kamu Davası Açmada Mecburilik ve Takdirilik Sistemleri  698
II. Kamu Davası Açmada Takdir Yetkisi  699
1. CMK 171/1 Kapsamında Savcının Takdir Yetkisi  699
2. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  700
a. CMK 171/2 Kapsamındaki Takdir Yetkisi  700
b. Yeterli Şüphenin Varlığı Koşulu  700
c. Uzlaşmanın Önceliği  700
ç. CMK 171/3 Deki Koşullar  700
d. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararına İtiraz  701
e. Deneme Süresinde Verilen Kararlar  701
III. Kamu Davasının Mecburiliği Sistemi  701
1. Kamu Davası Açma Mecburiyeti  701
2. Araştırma Mecburiyeti  702
3. Mecburilik Sisteminin Uygulanma Koşulu  702
4. Kamu Davasının Mecburiliği İlkesinin Yarar ve Zararları  703
5. Kamu Davasının Kendiliğindenliği ve Devamlılığı  704
IV. İddianamenin Düzenlenmesi ve Mahkemece İncelenmesi  704
1. Delillerin Yeterli Şüphe Oluşturması  704
2. Görevli ve Yetkili Mahkemeye Hitaben Düzenlenme  704
3. İddianamede Yer Alması Gereken Diğer Hususlar  704
4. Ara Soruşturma  705
V. İddianamenin İadesi  705
1. CMK 170. Maddeye Aykırı Olarak Düzenlenen İddianame Kavramı  705
2. Suçun Sübutuna Etki Edeceği Mutlak Sayılan Bir Delilin Toplanmamış Olması Kavramı  706
3. Önödeme Veya Uzlaşma Usulünün Uygulanmaması  706
a. Önödeme Uygulanmaması  706
b. Uzlaşma Teklif Edilmemesi  706
4. Yargıtay’ın İddianamenin İadesi İle İlgili Kararları  707
a. Tavsif Hatası  707
b. Sevk Maddesindeki Değişiklik İddianamenin İadesi Sebebi Değildir  707
c. Kimlik Bilgilerinin Eksik Olması İade Nedeni Olmaz  707
ç. Sağlık Raporu Alınmaması  708
d. İfade Almadan İddianame Düzenlenmesi Mümkündür  708
e. Görevsizlik Veya Yetkisizlik Nedeni İle İade Kararı Verilemez  709
f. Eksik Soruşturma İade Nedeni Değildir  710
5. Otomatik Kabul  710
6. İade Sonrası Savcılık İşlemleri  710
7. İddianamenin İadesi Yolunun Kapanması  711
8. İddianamenin İadesi Kararına Karşı Kanun Yolu  711
VI. İddianamenin Kabulü Kararı; Kamu Davasının "Açılmış Olması".  712
1. Kamu Davasının Açılmış Olması  712
2. Kovuşturma İşlemleri  712
3. Kovuşturma Evresinin Özellikleri  713
a. Sözlülük  713
b. Açıklık  713
c. Bağlılık  713
ç. Yüze Karşılık  713
4. Kovuşturma Evresinin Aşamaları  714
§ 27. DURUŞMA HAZIRLIĞI  714
I. Duruşma Gününün Belirlenmesi  714
II. Duruşmada Hazır Bulunması Gereken Kişilerin Çağırılması  714
1. Çağrı Kavramı  714
2. Hazır Bulunması Gereken Kişilerin Çağırılması  715
3. Duruşma İçin Zorla Getirme  715
4. Tutuklu Sanığın Duruşmaya Çağrılması  716
5. Çağrıyı Yapma Yetkisi Mahkemeye Aittir  716
6. Mahkemenin Re'sen Tanık Veya Bilirkişi Çağırma Yetkisi Düzenlenmemiştir  716
III. İddianamenin Tebliği  716
1. Kabul Edilen İddianamenin Tebliği  716
2. Taslak İddianamenin Tebliği Sorunu  717
3. Savunma Hazırlama Süresi  718
a. Koruyucu Süre  718
b. Süreye Uymamanın Yaptırımı  718
c. Savunmayı Hazırlamak İçin Verilen Sürenin, "Yeterli" Olması Gerekir  718
IV. Sanığın Tanık veya Bilirkişi Davet Ettirmek, Savunma Delili Toplanmasını İstemesi  719
1. Duruşma Hazırlığında Savunma  719
2. Duruşma Hazırlığının Delil Toplama Bölümü  719
3. Tanığın Duruşmaya Çağrılması  720
4. Bilirkişi Veya Uzmanın Davet Edilmesini İstemek  720
5. Sanığın Delil Toplanması İstemi Hakkında Verilen Karar  721
6. Cumhuriyet Savcısına Bildirim  721
7. Savunma Tanıklarının İddia Makamına Bildirilmesi  721
8. İddia Tanıklarının Savunma Makamına Bildirilmesi  721
V. Duruşma Hazırlığında İstinabe ve Keşif  721
1. İstinabe  721
2. Naiple Veya İstinabe Yoluyla Tanık Veya Bilirkişi Dinlenmesi  723
a. Hastalık Veya Malüllük Nedeniyle Naiple Veya İstinabe Yoluyla Dinleme  723
b. Konutunun Yargı Çevresi Dışında Olması Nedeniyle Naiple Veya İstinabe Yoluyla Dinleme  723
c. Davayı Gören Mahkemenin Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Naiple Veya İstinabe Yoluyla Dinleyememesi  724
ç. İstinabe Olunan Mahkemenin Büyükşehir Belediye Sınırı İçindeki İstinabeyi Yapma Mecburiyeti  724
d. Tutuklu Sanığın Durumu  724
3. Görüntülü ve Sesli İletişim Tekniği Kullanılarak Tanık Veya Bilirkişi Dinlenmesi(SEGBİS)  725
4. Tanık Veya Bilirkişilerin Dinleneceği Günün Bildirilmesi  725
5. Duruşma Hazırlığında Yapılan Keşif ve Muayene  726
§ 28. DURUŞMANIN YAPISI  726
I. Duruşmanın Açıklığı  726
1. Muhakeme Hukuku İşlemlerinin Açıklığı  727
a. Gizli Yapılan İşlemler  727
b. Kimlik Bilgilerinin Gizliliği  728
2. Açıklığın Kaldırıldığı Haller  729
a. Duruşmanın Kapalı Yapılmasının Yararı  729
b. Duruşmanın Kapalı Yapılması Kararı  729
c. Kapalılık Kararının Gerekçesi  730
ç. Kapalı Duruşmada Hazır Bulunma İzni  730
d. Zorunlu Kapalılık  730
e. Ses ve Görüntü Alıcı Alet Kullanma Yasağı  730
f. Duruşmanın Açıklığı İlkesinin İhlalinin Yaptırımı  731
3. Basın Özgürlüğü ve Aleniyet  732
a. Basın Özgürlüğünün Sınırları  732
b. Açık Duruşmanın İçeriğinin Yayımlanmasının Yasaklanabilmesi  733
II. Duruşmaya Ara Vermeme Kuralı  734
1. Duruşmanın Kesiksizliği  734
2. Duruşmaya Ara Verilebilen İstisnai Haller  734
3. Ara Verilmesini İsteme Hakkının Sanığa Bildirilmesi Mecburiyeti  735
4. Ek Savunma İçin Süre Verilmesi  736
III. Duruşmanın Düzeninin Sağlanması  736
1. Duruşmada Düzeni Sağlama Görevi  736
2. Salondan Çıkarma Yetkisi ve Disiplin Hapsi  736
3. Sanığın Dışarı Çıkarılması ve Duruşmanın Yokluğunda Sürdürülmesi  737
4. Duruşma Sırasında İşlenen Suç  738
IV. Duruşmada Hazır Bulunan Süjeler  738
1. Hakim  738
a. Hakimin Değişmemesi Kuralı  738
b. Mahkeme Başkanının Diğer Görevleri  739
i. Şekil Bakımından İdare İşlemleri  739
ii. Sanığın Sorgusunu Yapmak  740
iii. Delillerin Ortaya Konmasını Yönetmek  740
2. Cumhuriyet Savcısı  740
a. Duruşma Savcısı  740
b. Birden Çok Savcı Veya Müdafi  742
3. Zabıt Katibi  742
4. Tercüman  742
a. Muhakemenin Dili  742
b. Tercümanın Görevlendirilmesi  743
c. Engelli Sanıkların Tercümanı  743
ç. Tercümana Ödenen Ücret  743
d. Sanığın İstemi Üzerine Görevlendirilen Yardımcı Tercüman  743
e. Tercüman Listeleri  744
5. Müdafi  744
a. Müdafiin Duruşmada Hazır Bulunma Yükümü  744
b. "Duruşmaya Gelmeyerek Savunma" Girişimleri  745
c. Sanık Hazır Bulunmasa Da, Müdafii Hazır Bulunmaya Yetkilidir  745
ç. Sanığın Temsil Edilmesi  746
6. Sanık  746
a. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması ve İstisnaları  746
i. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı ve Mecburiyeti  746
ii. Sanık Hakkında Zorla Getirme Kararı Verilmesi  746
iii. Sorgu Yapmadan Davanın Gıyapta Bitirilebileceği Haller  747
iv. Sanığın Duruşmanın Devamı Süresince Hazır Bulunması İçin Alınan Tedbirler
(CMK 194/1)  748
v. Davanın Sanığın Yokluğunda Bitirilebileceği Haller  748
vi. Yoklukta Duruşma  748
vii. Sanığın Duruşma Salonundan Çıkarılması Kararı  748
b. Duruşmada Hazır Bulunmaktan Bağışık Tutulma  749
i. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması Temel İlkedir  749
ii. Müdafiin Yetkili Kılınmış Olması Gerekir  749
iii. Bağışık Tutulan Sanığın İstinabe Suretiyle Sorgusu  749
iv. Görüntülü ve Sesli İletişim Tekniği İle Sorgu  750
v. Tutuklu Sanıkların Durumu  751
vi. Yurt Dışında Bulunan Sanıkların Durumu  751
c. Sanık Hazır Bulunmaksızın Yapılan Duruşmalarda Eski Hale Getirme  751
ç. Sanığı Duruşmaya Getirmek İçin Yakalama Emri Verilmesi  752
§ 29. DURUŞMANIN YÜRÜYÜŞÜ  752
I. Duruşmanın Açılması ve Başlatılması  752
1. Duruşmanın Başında Yapılan İşlemler  752
a. Duruşmanın Açılması ve Bir Başka Güne Bırakılması  752
b. Duruşmanın Başlaması ve Yapılan İşlemler  753
c. Duruşmanın Açılması ve Duruşmanın Başlaması Arasındaki Fark  753
2. Tanıkların, Bilirkişilerin ve Uzmanın Yoklaması  754
3. Duruşmaya Başlama Kararı  754
4. İddianamenin Kabulü Kararının Okunması  754
5. Sanığın Kimliğinin Tespiti  755
6. Sanığa suçlamanın anlatılması  755
a. Sanığa iddianın anlatılması  755
b. İddianame Yerine Geçen Belge  756
c. Yetkisizlik Kararının Okunması  757
7. Önödemenin Veya Uzlaşmanın Hatırlatılması  757
8. İlk Talî Davaların Açılması  758
II. Duruşmada Yapılan Sorgu  758
1. Sorgunun Önemi  758
2. Sorgu Yöntemi  759
III. Delillerin Ortaya Konulması ve Delil İkamesi İsteminin Reddi  760
1. Delil İkamesi İsteminin Reddi  760
2. Delilin Ortaya Konmasının Reddi Kararının Gerekçesinin Yazılması Mecburiyeti  761
3. Delilin Ortaya Konmasından Vazgeçilmesi  761
4. Delil Veya Olayın Geç Bildirilmesi Ret Sebebi Olmaz  762
5. Mazeretsiz Gelmeyen Sanığın Yokluğunda Ortaya Konulan Deliller  762
IV. Anlattırıcı Soru ve Çapraz Sorgu  763
V. Esas Hakkında Mütalaalar  763
1. Soruşturma Evresinde Tarafların Görüşlerinin Alınması  763
2. Kovuşturma Evresinde Verilen Kararlar Öncesinde Görüş Alma  764
3. Esas Hakkındaki Mütalaa  764
4. Tartışmada Söz Alma Sırası  764
5. Tartışmanın İçeriği  765
6. Cevap Verme Hakkı  765
VI. Sanığın Son Söz Hakkı  765
VII. Hüküm Vermek İçin Müzakere  766
1. Duruşmadan Sonuç Çıkarma Müzakeresi  766
2. Müzakerenin Yönetimi ve Oyların Toplanması  767
VIII. Kararlarda Oybirliği Veya Oy Çokluğu  768
1. Kararların Oylanması  768
2. Karşı Oy ve Gerekçesi  769
§ 30. HÜKÜM  769
I. Hüküm Kavramı  769
1. Hüküm Vermenin Kollektif Oluşu  769
2. Çelişme  770
3. Mütalaa Niteliğinde Hüküm  770
4. Karar Niteliğinde Hüküm  771
5. Kesin Hüküm  771
6. Hükmün Mecburiliği Meselesi  772
7. Karşı Görüş Bildirme İmkanının Verilmesi Mecburiyeti  772
II. Hükmün Unsurları  773
1. Maddi ve Hukuki Mesele  773
2. Hükmün “Sonuç” Kısmı  774
3. Gerekçeli Karar ve Kısa Karar  775
III. Gerekçe Kavramı; Hükmün Gerekçesi  776
1. Gerekçe Kavramı  776
a. Psikolojik Anlamdaki Hükmün Gerekçesi  776
b. Gerekçenin Yararları  776
c. Gerekçelerin Zararları  776
ç. Yazılı Hukuk ve AİHM Kararlarındaki Durum  777
2. Gerekçede Bulunması Gereken Noktalar  777
3. Kararların Gerekçeli Olması  778
4. Hükmün Gerekçesi  779
a. Mahkumiyet Kararının Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar
(CMK 230/1)  779
b. Beraat Kararının Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar  779
c. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararının Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar  779
IV. Hükmün Konusu  779
1. Yargılanacak Uyuşmazlığın Belirtilmesi  779
2. Fiili Nitelendirmede Mahkemenin Serbest Olması  780
3. Tavsif Değişikliği  781
a. Tavsif Nedeni İle Ek Savunma Verilmesi  781
b. Bildirimlerin Hem Sanığa, Hem de Müdafie Yapılması  783
V. Hakimin Kararını Duruşmaya Getirilmiş ve Huzurunda Tartışılmış Delillere Dayandırma Mecburiyeti  783
1. Delillerin Doğrudan Doğruyalığı İlkesi  783
2. Sözlülük İlkesi  784
VI. Delillerin Hakimin Vicdani Kanaati İle Serbestçe Takdir Edilmesi  784
1. Vicdani Delil Sistemi  784
2. Delillerin Değerlendirilmesi (Takdiri)  785
a. Delillerin Sağlamlık Bakımından Değerlendirilmesi  785
b. Delillerin “Hukuka Uygunluk” Bakımından Değerlendirilmesi  785
3. Sübut Konusunda Hüküm Faaliyeti  785
4. Tecrübe Kaidesi İle İlgili Faaliyet  786
5. Karine  786
VII. Hüküm fıkrası  787
1. Hükmün "Türk Milleti Adına" Verilmesi  787
2. Hükmün Başında Yazılacak Noktalar  787
3. Hükmün Gerekçesinin En Geç Onbeş Gün İçinde Dava Dosyasına Konulması  788
4. Karar ve Hükümlerin Bunlara Katılan Hâkimler Tarafından İmzalanması  788
5. Hâkimlerden Birinin Hükmü İmzalayamayacak Hâle Gelmesi  788
6. Hüküm Fıkrasında Gösterilmesi Gereken Noktalar  788
7. Hükümlerin İmzalanması ve Mühürlenmesi  788
§ 31. HÜKÜM TÜRLERİ  788
I. Beraat Kararı  788
1. Yüklenen Fiilin Kanunda Suç Olarak Tanımlanmamış Olması  789
2. Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlenmediğinin Sabit Olması  789
3. Yüklenen Suç Açısından Failin Kast Veya Taksirinin Bulunmaması  789
4. Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlenmesine Rağmen, Olayda Bir Hukuka Uygunluk Nedeninin Bulunması  789
5. Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlendiğinin Sabit Olmaması  789
6. Derhal Beraat Kararı Verilebilen Durumlar  791
II. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı  792
1. Kusur Bulunmaması Nedeniyle Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı  792
a. Yaş Küçüklüğü, Akıl Hastalığı  792
b. Zorunluluk Hali, Meşru Savunmada Sınırın Aşılması, Hata  793
2. Etkin Pişmanlık, Şahsi Cezasızlık vb Nedenlerle Verilen Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı  793
III. Mahkumiyet Hükmü  794
IV. Güvenlik Tedbiri Hükmü  794
V. Davanın Reddi Kararı  795
1. Yargının Otoritesi  795
2. Ne Bis in Idem  796
3. Kesin Hüküm  796
4. Maddi Mesele Bakımından Kesin Hüküm  797
5. Ceza Mahkemesince Verilen ve Kesinleşen Hükmün Hukuk Mahkemesi Hakimini Bağlayıp Bağlamayacağı Konusu  797
VI. Düşme Kararı  798
1. Davayı Düşüren Sebepler  798
2. Düşme Kararı, Uyuşmazlığı Dolayısı İle Yargılar  799
3. Düşme Kararının Verileceği Zaman  799
VII. Görevsizlik Kararı  800
VIII. Durma Kararı  800
IX. Yargılama Giderleri  801
1. Muhakemenin Gerektirdiği Giderler  801
2. Yargılama Giderleri Konusunda Karar Verilmesi  801
3. Cezaya Mahkumiyette Yargılama Giderleri  802
a. Sanığın Mahkum Olması  802
b. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtirazda Yargılama Giderleri  802
c. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Halinde  802
ç. Hüküm Kesinleşmeden Sanığın Ölmesi Halinde Yargılama Giderleri  803
d. Aynı Sanığın Birleştirilen Davalarında Yargılama Gideri  803
e. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Yargılama Gideri  803
4. Beraat Veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararında Yargılama Giderleri  803
5. Diğer Bazı Haller  804
6. Karşılıklı Hakaret Halinde Gider  804
7. Kanun Yolu Davasında Gider  805
8. Adli Tatil  805
X. Hükmün Açıklanması  806
1. Duruşmanın Sona Ermesi  806
a. Dar Manada Duruşmanın Sona Ermesi  806
b. Duruşmadan Sonuç Çıkarma Evresinin Başlaması  806
c. Duruşmadan Sonuç Çıkarma Evresi İle Birlikte Geniş Manada Duruşmanın Sona Ermesi ve Hükmün Verilmesi  807
2. Hükmün Açıklanması (Tefhimi)  807
3. Kanun Yolunun Bildirilmesi  808
4. Hüküm Fıkrasını Ayakta Dinleme Mecburiyeti  808
§ 32. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI  808
I. Sanığın Rızasının Ceza Muhakemesinde Rol Oynadığı Haller  808
1. Kamu Davasının Mecburiliği Prensibinin Rızaya Dayalı İstisnaları  808
2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Hukuki Niteliği  808
3. Uzlaşmaya Tabi Suçlardaki Hagb Kararı  809
II. HAGB Kararı  810
1. HAGB Kararı Verilemeyen Haller  810
a. HAGB’nin uzlaştırma ile ilişkisi.  810
b. Devrim Kanunları ve Çek Kanunu  810
c. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Gözönünde Tutulması  811
2. HAGB Kararı Verilmesinin Önkoşulları  811
a. Mahkumiyet Hükmü Kurulmuş ve Cezanın Belirlenmiş Olması Koşulu  811
b. Cezaya İlişkin Önkoşul  811
c. Sanığın Kabul Etmesi Koşulu  812
3. HAGB Kararı Verilmesinin Özel Koşulları  812
a. Sanığın Daha Önce “Kasıtlı” Bir Suçtan Mahkum Olmamış Bulunması  812
b. Mahkemece Sanığın Yeniden Suç İşlemeyeceği Konusunda Kanaata Varılması  812
c. Zararın Giderilmesi  813
ç. Zararın Giderilememesi  814
4. HAGB Kararı Verilmesinin Sonuçları  814
a. Mahkumiyet Hükmünün Hüküm Doğurmaması  814
b. Denetimli Serbestlik Uygulama Mecburiyeti  814
c. Seçenek Yaptırımlara Çevirememe  815
ç. Zamanaşımının Durması  815
d. HAGB Kararının Sisteme Kayıt Edilmesi  815
5. HAGB Kararına Karşı Kanun Yolu  815
a. İtiraz  815
b. İstinaf  817
c. Kanun Yararına Bozma  817
III. Denetimli Serbestlik Süresinde Veya Sürenin Sonunda Verilebilen Kararlar  818
1. Yükümlüklere Uyma Halinde Düşme Kararı Verilmesi  818
2. Yükümlüklüklere Uymama Halinde Hükmün Açıklanması  818
3. Yeni Bir Mahkumiyet Hükmü Kurulması  818
IV. Çocuk Ceza Hukukundaki HAGB  818
V. Kesinleşmiş Hükümlerde HAGB  819
BEŞİNCİ BÖLÜM:
ÖZEL YARGILAMA USULLERİ
§ 33. GAİP VE KAÇAKLARIN YARGILANMASI  821
I. Gaiplerin Ceza Muhakemesindeki Durumu  821
1. Gaibin Tanımı  821
a. Bulunduğu Yer Bilinmeyen  821
b. Yurt Dışında Bulunup da Yetkili Mahkeme Önüne Getirilemeyen  821
c. Yetkili Mahkeme Önüne Getirilmesi Uygun Bulunmayan Kişi  821
2. Gaip Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilebilir  821
3. Gaip Hakkında Delil Toplama ve Koruma Tedbiri Uygulama  822
4. Naip Hakim ve İstinabe Olunan Mahkeme  822
5. Tutuklamama Güvencesi Belgesi  822
II. Kaçakların Yargılanması  823
1. Kaçak Tanımı  823
2. Kaçak Kararı Verilmesi  823
3. Kaçak Hakkında Yapılan Kovuşturma  824
4. Kaçak İçin Zorunlu Müdafi Görevlendirilmesi  824
5. Zorlama Amaçlı Elkoyma  824
a. Amaç  824
b. Ölçülülük  824
c. Kayyım Tayini  824
ç. Zorlama Amaçlı Elkoyma Kararı Kapsamındaki Suçlar  825
d. El Koyma Kararının Uygulanması ve Kaldırılması  825
e. Kanun Yolu  825
6. Kaçak Hakkında Yoklukta Tutuklama Kararı Verilebilmesi  825
7. Kaçağın Bakmakla Yükümlü Olduğu Yakınlarına Yardım Kararı  826
§ 34. MÜSADERE MUHAKEMESİ  826
I. Suçta Kullanılan Veya Suçtan Meydana Gelen Eşyanın Müsaderesi  826
1. Kamu Davası Açılmaması, Esasla Birlikte Müsadere Kararı Verilmemesi  826
2. Müstakil Müsadere Davası Açabilenler  827
3. Müsadere Duruşması ve Karar  827
II. Suç Konusu Olmayan Eşyanın Müsaderesi  827
III. Kanun Yolu  828
1. Müstakil Müsadere Kararına Karşı İstinaf  828
2. Suç Konusu Olmayan Eşyanın Müsaderesine İtiraz  829
§ 35. TÜZEL KİŞİNİN CEZA MUHAKEMESİNDE TEMSİLİ  829
I. Tüzel Kişi Hakkında Yaptırım Uygulanması Sorunu  829
1. Ceza Sorumluluğunun Sübjektifliği  829
2. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  829
3. Ceza Sorumluluğu Bulunan Tüzel Kişiler  830
4. Tüzel Kişi İle Uzlaşma  831
5. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru  831
II. Tüzel Kişinin Faaliyeti Çerçevesinde İşlenen Suçların Muhakemesi  831
1. Tüzel Kişinin Organ Veya Temsilcisinin Duruşmaya Kabul Edilmesi  831
2. Tüzel Kişinin Kamu Davasına Katılması  831
3. Müsadere Davasındaki Durum  832
§ 36. UZLAŞTIRMA  832
I. Uzlaştırma ve Uyuşmazlığın Saptırılması  832
1. Uyuşmazlıkların Alternatif Yöntemlerle Halledilmesi  832
2. CMK’daki Uzlaştırma ve HMK’daki Arabuluculuk  832
II. Ceza Muhakemesi Kanunun Uzlaştırma Sistemi  834
1. Uzlaştırma, Yaptırım Benzeri Olan Bir Kurumdur  834
2. Şikayet Şartının Gerçekleşmesi Koşulu  835
3. Suça İlişkin Araştırma Yapılması ve Yeterli Şüphe  835
4. Uzlaştırma Teklifinin Yapılması  835
5. Şüphelinin Uzlaştırmadaki Hakları  836
6. Birden Çok Fail Bulunması Halinde Uzlaştırma  837
7. Mağdurun Uzlaştırmadaki Hakları  837
III. Uzlaşmaya Tabi Olan Suçlar  837
1. Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikayete Bağlı Suçlar, Uzlaşmaya Tabidir  837
2. TCK’da Yer Alan Uzlaştırmaya Tabi Suçlar  838
3. Çocuklar Bakımından Uzlaştırmaya Tabi Suçlar  841
4. Özel kanunlarda uzlaştırmaya tabi suçlar  843
IV. Uzlaştırmaya Tabi Olmayan Suçlar  844
1. Uzlaştırma Uygulanamayan Bağlantılı Suçlar  844
2. Şikayete Bağlı Olmaktan Çıkması Nedeni İle Uzlaştırma Kapsamı Dışına Çıkar Suçlar  844
3. Uzlaştırma Uygulanamayan Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar  845
4. Uzlaştırma Uygulanamayan Önödemeye Tabi Suçlar  845
5. Uzlaştırma Uygulanamayan, Mağduru Kamu Tüzel Kişisi Olan Suçlar  845
V. Uzlaştırmacı Olabilenler: Avukat Veya Hukukçu, Cumhuriyet Savcısı  845
1. Uzlaştırmacının Tarafsızlığı  845
2. Uzlaştırma Bürosunca Görevlendirilen Uzlaştırmacı Avukat.  846
3. Hukuk Öğrenimi Görmüş Kişiler Arasından Uzlaştırmacı Görevlendirilmesi  847
VI. Uzlaştırma İşlemlerinin Yürüyüşü  847
1. Baro Tarafından Yapılması Gereken Hususlar  849
2. Uzlaştırmacıya Ödenen Ücret  849
3. Uzlaştırma İlkeleri  849
4. Süreler  849
5. Uzlaştırma Oturumu Öncesi Yapılan Hazırlık Evresi  850
VII. Uzlaştırma Müzakereleri Aşaması  850
1. Tanışma ve Uzlaştırmacının Giriş Konuşması  850
2. Bilgi Toplama Aşaması (Doğrudan Soru ve Çapraz Sorgu)  851
3. Halledilmesi Gereken Problemleri Sınırlama ve Daraltma Evresi  851
4. Ayrı Yerlerde Toplanma  852
5. Tarafların Tekliflerini Belirleme Evresi  852
6. Müzakere Aşaması  852
7. Uzlaştırma Sureti ve Edim  852
a. Uzlaştırma ve Edimin Belirlenmesi Aşamasında Dikkat Edilecek Hususlar  852
b. Edim  853
8. Raporun Düzenlenmesi Aşaması  853
9. Haricen Uzlaştırma  854
10. Edimin İfa Edilmesi ve Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  854
11. Hukuk Davası Açmak İçin Zamanaşımı Sorunu  854
a. Uzlaşmama Durumunda Tazminat Davası Açma Sorunu  854
b. Uzlaşmaya Rağmen Edimin Yerine Getirilmemesi  854
c. Hukuk Davalarının Zamanaşımı  855
12. Mahkeme Tarafından Uzlaştırma  855
VIII. Çocuk Hukukundaki Uzlaştırma Suça Sürüklenen Çocuklar İle Uzlaştırma  856
1. Çocuk Hukukundaki Uzlaştırma  856
2. Suça Sürüklenen Çocuklar ve Çocuk Mağdurlara Uzlaştırma  857
ALTINCI BÖLÜM:
KANUN YOLLARI
§ 37. KANUN YOLLARINA BAŞVURMA HAKKI  859
I. Kanun Yolu Muhakemesinin Gayesi ve Görevi  859
1. Denetim Muhakemeleri ve Kanun Yolu Kavramı  859
2. Kanun Yolu Muhakemesinin Niteliği  860
3. Kanun Yoluna Başvurmak, Bir İnsan Hakkıdır  860
II. Kanun Yoluna Başvurabilenler  861
1. Şüpheli ve Sanığın Kanun Yolu Davası Açması  861
a. Serbest Olan Şüpheli Veya Sanığın Başvurusu  861
b. Tutuklunun Kanun Yoluna Başvurması  862
2. Avukatın Başvurma Hakkı  862
a. Müdafiin Kanun Yolu Başvurusu  862
b. Başvurunun Sanığın Açık Arzusuna Aykırı Olmaması Kuralı  863
c. Müdafiin Kanun Yoluna Başvurmaması  864
ç. Müdafiin Kanun Yoluna Başvurma Yetkisinin Sona Ermesi  864
3. Yasal Temsilci ve Eşin Dava Hakkı  864
4. Medenî Bakımdan Sorumlunun ve Üçüncü Şahısların Kanun Yolu Davası  865
5. Cumhuriyet Savcısının Kanun Yoluna Başvurma Yetkisi  865
a. Kararı Veya Hükmü Veren Mahkemenin Yargı Çevresindeki Cumhuriyet Savcısı  865
b. Başka Mahkemenin Yargı Çevresindeki Cumhuriyet Savcısı  866
c. Cumhuriyet Savcısının Açtığı Kanun Yolu Davasının Lehe Veya Aleyhe Oluşu  866
6. Katılanın Kanun Yoluna Başvurma Yetkisi  867
a. İlk Derece Muhakemesinde Katılan Sıfatını Almış Bulunanlar  867
b. Katılan Sıfatını Alabilecek Surette Suçtan Zarar Görmüş Olanlar  867
7. Olağanüstü Kanun Yolu Davası Açabilenler  868
a. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı Davası Açabilenler  868
b. Kanun Yararına Bozma Davası Açabilenler  868
c. Yargılamanın Yenilenmesi Davası Açabilenler  869
III. Kanun Yolu Dâvasının Açılması  869
1. Kanun Yolu Muhakemesinde İddia Hakkı  869
2. Karardan Önce Kanun Yolu Davası Açılamaz  869
3. Kanun Yoluna Başvurma Hakkının Öğretilmesi  870
4. Başvuru Süresi  870
5. İstek Koşulu  870
a. Yazılı Başvuru  870
b. Sözle Başvuru  870
c. İsteğin Koşulsuz Olması Şartı  871
ç. Otomatik Açılma  871
6. Vazgeçme, Geri alma  871
a. Vazgeçme ve Geri Alma Farkı  871
b. Müdafiin Vazgeçmesi Veya Geri Alması, Vekaletname İbrazı  872
c. Küçükler ve Müdafiin Vazgeçme Veya Geri Alması  872
ç. Cumhuriyet Savcısının Vazgeçme Veya Geri Alması  872
7. Kanun Yoluna Başvuru Harcı  872
8. Başvurulacak Makam  873
9. Kanun Yolunun Belirlenmesinde Hata  873
10. Karardan Zarar Görmek Şartı  873
11. Davanın Kabulü Kararı  874
IV. Kanun Yolu Dâvasının Açılmasının Sonuçları  874
1. Kesinleşmenin Engellenmesi  874
a. Kesinleşmenin Engellenmesi ve Muhakemeye Devam Olunması  874
b. Ceza İnfazının Geri Bırakılması Veya Durması  875
c. Mahkûmiyet Dışındaki Kararların Yerine Getirilmesinin Mümkün Olması  875
2. Yargılamanın Üst Mahkemeye Devredilmesi  876
3. Hükümdeki Hukuka Aykırılıkları Kaldırma Yöntemleri  876
a. Bozma Veya İptal  876
b. Islâh  876
c. Geri Alma  876
ç. Yenileme  877
4. İncelemenin İstekle Bağlı Olması  877
5. Verilecek Kararın Kanun Yolu Dâvası Açmayanlara Tesir Etmemesi  878
6. Verilecek Kararın Kesin Olması  878
7. Aleyhe Değiştirmeme Mecburiyeti Doğması: Reformatio in Peius  878
a. Kavram  878
b. İtirazdaki Durum  879
c. İstinaf ve Yargılamanın Yenilenmesindeki Durum  879
ç. Temyizdeki Durum  879
§ 38. İTİRAZ  880
I. İtiraz Yolunun Niteliği  880
1. İtirazın Olağan Kanun Yolu Oluşu  880
2. İtirazda Maddi Meselenin İncelenmesi  881
II. İtiraz Olunabilen ve İtiraz Olunamayan Kararlar  881
1. Kanunun İtirazı Kabul Ettiği Haller  881
a. Hâkimlik Makamı Kararları  881
b. İtiraz Olunabilen Mahkeme Kararları Kanunda Gösterilmiştir  881
c. Savcılık İşlemleri  882
2. İtiraz Olunamayan Kararlar  882
a. Mahkemenin Hüküm Şeklinde Verdiği Karar  882
b. Mahkemenin Ara Kararları  882
c. İtiraz Edilemeyen Hakimlik Kararları  883
ç. Yargıtay Kararları  883
d. İtiraza Müsait Olmayan Kararlar  883
III. Tutuklama Kararına ve Yakalama Emrine İtiraz  884
1. Tutuklama Kararına İtiraz  884
a. Sulh Ceza Hakimliği Veya Mahkemece Verilen Tutuklama Kararı  884
b. Tutuklamama Kararına İtiraz Üzerine, Merci Tarafından Verilen Tutuklama Kararına İtiraz  884
c. Tutuklu Şüphelinin Salıverilme İstemi Hakkında Verilen Karara İtiraz  884
2. Yakalama Emrine İtiraz  884
a. Soruşturma Evresinde Sulh Hakimi Tarafından Düzenlenen Yakalama Emrine İtiraz  885
b. Kovuşturma Evresinde Mahkeme Tarafından Düzenlenen Yakalama Emrine İtiraz Sorunu  885
IV. İtiraz Yolunda Yargılama Makamı  886
1. İtiraz İçin Başvurulacak Makam  886
2. İtirazı İnceleyen Makam  886
a. Sulh Ceza Hâkimliği Kararlarına Yapılan İtirazlar  886
b. Sulh Ceza Hakimliğinin Tutuklamama Kararına Yapılan İtiraz Üzerine Verilen Tutuklama Kararına İtiraz  886
c. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Tarafından Verilen Kararlara Yapılacak İtirazların İncelenmesi  886
ç. Ağır Ceza Mahkemesi İle Ağır Ceza Mahkemesinin Başkanı Tarafından Verilen Kararlara İtirazı İnceleyen Makam  887
d. Naip Hâkim Kararlarına Yapılan İtirazların İnceleyen Makam  887
e. Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin Kararları İle Yargıtay Ceza Dairelerinin Esas Mahkeme Olarak Baktıkları Davalarda Verdikleri Kararlara Yapılan İtirazlar  887
f. Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi  887
V. İtiraz Dâvasının Açılması ve Sonuçları  887
1. İddia Hakkı  887
2. İtiraz Süresi ve İtiraz Tali Davasının Açılması  888
3. Kararı Veren Makamın İtiraz Edilen Kendi Kararını Düzeltme Yetkisi  888
4. İtirazın Yerine Getirmeyi Engellememesi  888
5. İtiraz Tali Davasında Karşı Görüş Alınması  889
6. İtirazın İncelenmesi  889
7. İtiraz Üzerine Verilen Islah Kararı  890
8. İtiraz Üzerine Verilen Kararın Kesinliği; Kanun Yararına Bozma Yolu  890
§ 39. İSTİNAF  891
I. İstinaf Hakkında Genel Bilgiler  891
1. İstinafta Maddi ve Hukuki İnceleme Yapılması  891
2. İstinafın Leh ve Aleyhindeki Görüşler  892
3. CMK’nın Kabul Ettiği İstinaf Genişletilmiş Temyizdir  893
4. İstinafta Yargılama Makamı  893
II. İstinaf Edilebilen ve Edilemeyen Hükümler  894
1. İstinaf Edilebilen Hükümler  894
a. İlk Derece Mahkemelerinin Hükümleri  894
b. Hükme Esas Teşkil Eden Ara Kararlar  894
c. Diğer Kanunlarda Temyiz Teriminin Kullanıldığı Haller  894
ç. İstinaf Atlanarak Doğrudan Temyiz Davası Açılabilen Hal  895
d. Aykırılık Çok Az Önemli Olsa Dahi Kanun Yolunun Açık Olması Gereken Hükümler  895
2. İstinaf Edilemeyen Hüküm Veya Kararlar  895
a. 3000 TL Adli Para Cezasına Mahkumiyet Hükümleri  895
b. 500 Gün Adli Para Cezasına Kadar Beraat Hükümleri  896
c. Kesin Olarak Verilen, İstinaf Edilemeyen Kararların İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi  896
ç. Durma Kararı  896
d. Soruşturma Evresinde Verilen Kararlar  896
e. HAGB Kararının İstinaf ve Temyiz Edilmesi Sorunu  896
III. İstinaf Davasının Açılması  897
1. İstem Şartı  897
a. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi  897
b. Otomatik İstinaf  899
2. Başvurulacak Mahkeme ve Süre Koşulu  899
a. Ağır Ceza Mahkemelerinde İstinaf Süresi  899
b. Asliye Ceza Mahkemelerinde İstinaf Süresi  899
c. İstinafta Eski Hale Getirme  900
3. Karardan Zarar Görme Koşulu  901
4. İstinaf Nedeni ve Gerekçe Gösterme Mecburiyeti  901
a. Sanık İle Katılanın Başvuru Nedenlerini Göstermek Mecburiyeti Yoktur  901
b. Cumhuriyet Savcısının İstinaf Nedenlerini Gerekçeleri İle Birlikte Gösterme Mecburiyeti  903
5. İstinaf Davası Açabilenler  904
IV. İstinaf Davası Açılmasının Sonuçları  904
1. Hükmün Kesinleşmesinin Önlenmesi ve Esas Hakkındaki İncelemenin Üst Mahkeme Tarafından Yapılması  904
2. İlk Derece Mahkemesinin Hükmünün Gerekçesinin Açıklanması  905
3. İstinaf İsteminin İlk Derece Mahkemesi Tarafından İncelenmesi  905
a. Kabul Edilebilirlik İncelemesi  905
b. İstinaf İsteminin İlk Derece Mahkemesi Tarafından Reddedilmesine Karşı, Bölge Adliye Mahkemesinin Karar Vermesini İsteme  906
c. İstinaf İsteminin Kabul Edilmesi Halinde İstinaf Dilekçesinin Tebliği  906
ç. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilmesi  907
d. Koruma Tedbirlerinin Uygulanması Sorunu  907
4. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısının Görevleri  907
5. BAM Tarafından Yapılan Ön İnceleme  908
a. Yer İtibarı İle Yetki Sorunu  908
b. BAM Tarafından Yapılan Kabul İncelemesi  909
c. Ön İncelemede verilen kararlara karşı itiraz  909
6. Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinin Dosya üzerinden Yaptığı Esas İncelemesi ve Kovuşturma  909
a. Dosya Üzerinden Verilen “İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı”  909
b. Dosya Üzerinden Verilen “Hukuka Aykırılık Giderilerek İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı”  910
c. İlk Derece Mahkemesinin Kararının Bozulması Kararı  911
ç. Davanın Yeniden Görülmesi Kararı  911