THEMIS – Medeni Usul Hukuku Soru Kitabı İsmail Ercan  - Kitap

THEMIS – Medeni Usul Hukuku Soru Kitabı

5. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
352
Barkod:
9789750292637
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
475,00
İndirimli (%20):
380,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
4. baskı
Mayıs 2023
475,00
237,50 (%50)
Kitabın Açıklaması
"Themis Medeni Usul Hukuku Soru Kitabı" adlı bu eserde usul hukukuyla ilgili konu sıralı sorular yer almaktadır. Kitapta düz, öncüllü ve olay tipi çoktan seçmeli sorulara yer verilmiştir. Kitapta 761 adet düz, öncüllü ve olay tipi çoktan seçmeli soruya yer verilmiştir.
Bu kitapta, daha önce farklı bir soru kitabında yer alan sorularım ile yeni hazırladığım sorular yer almaktadır. Kitap bu şekliyle hâkimlik, hukuk mesleklerine giriş ve icra müdürlüğü gibi kariyer sınavları için temel kaynak niteliği taşırken lisans düzeyindeki ara sınav ve yılsonu sınavları için ise yardımcı kaynak niteliği taşımaktadır.
Bu basıda kitaba 8. yargı değişiklikleri işlenmiştir. Ayrıca yeni sorular eklenmiş ve bazı sorulardaki önerme veya seçenekler değiştirilerek soruların çeldiricilik düzeyinde artış sağlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Usul Hukukuna Giriş
.
Usuli Uyuşmazlıklar
.
Usuli İşlemler
.
Dava
.
İspat
.
Geçici Hukuksal Koruma
.
Davaya Son Veren İşlemler
.
Yargılama Giderleri ve Adli Yardım
.
Yasa (Kanun) Yolları
.
Hükmün Açıklanması, Düzeltilmesi, Tamamlanması ve Kesinleşmesi
.
Tahkim
.
Mahkeme Kararlarının Birbirine Etkisi
.
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
ÖN SÖZ 
V
Birinci Kısım
USUL HUKUKUNA GİRİŞ
1. Bölüm
TEMEL KAVRAMLAR
(KAYNAKLARI, UYGULANMA ALANI, TEMEL İLKELERİ, ÇEKİŞMELİ YARGI − ÇEKİŞMESİZ YARGI AYRIMI) 
1
TEST – I 
1
TEST – II 
7
TEST – III 
12
2. Bölüm
YARGI ÖRGÜTÜ
TEST – I 
15
3. Bölüm
YARGI GÖREVLİLERİ VE YAZI İŞLERİ
TEST – I 
19
TEST – II 
27
TEST – III 
34
İkinci Kısım
USULİ UYUŞMAZLIKLAR
(GÖREV, YETKİ, İŞ DAĞILIMI VE YARGI YERİ BELİRTİLMESİ UYUŞMAZLIKLARI) 
37
TEST – I 
37
TEST – II 
43
TEST – III 
50
TEST – IV 
56
TEST – V 
62
Üçüncü Kısım
USULİ İŞLEMLER
(GENEL KURAM, SÜRELER, ADLİ TATİL VE ESKİ HÂLE GETİRME, TEBLİGAT) 
69
TEST – I 
69
TEST – II 
75
TEST – III 
80
Dördüncü Kısım
DAVA
1. Bölüm
DAVANIN TARAFLARI VE DAVAYA KATILAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
(TARAFLARIN EHLİYETLERİ, DAVA ARKADAŞLIĞI, DAVAYA KATILMA, DAVANIN İHBARI) 
85
TEST – I 
85
TEST – II 
91
TEST – III 
98
TEST – IV 
105
TEST – V 
111
2. Bölüm
DAVA KOŞULLARI, DAVA TÜRLERİ,
DAVANIN AÇILMASI, DAVANIN AŞAMALARI
TEST – I 
119
TEST – II 
125
TEST – III 
130
TEST – IV 
136
TEST – V 
142
TEST – VI 
148
3. Bölüm
DAVA SIRASINDAKİ ÖZEL DURUMLAR
(DAVANIN ISLAHI, DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI, DAVADAKİ ARA SORUNLAR, HUKUKSAL YARDIM (İSTİNABE), DAVA DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILMASI, DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI) 
153
TEST – I 
153
TEST – II 
160
TEST – III 
166
TEST – IV 
173
Beşinci Kısım
İSPAT
(GENEL İSPAT KURAMI VE KANITLAR) 
177
TEST – I 
177
TEST – II 
184
TEST – III 
190
TEST – IV 
196
Altıncı Kısım
GEÇİCİ HUKUKSAL KORUMA
(İHTİYATİ TEDBİR, KANITLARIN TESPİTİ VE DİĞER GEÇİCİ HUKUKSAL KORUMALAR) 
203
TEST – I 
203
TEST – II 
209
TEST – III 
216
Yedinci Kısım
DAVAYA SON VEREN İŞLEMLER
(KARAR, DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ, DAVANIN KONUSUZ KALMASI) 
219
TEST – I 
219
TEST – II 
225
TEST – III 
231
Sekizinci Kısım
YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLİ YARDIM
TEST – I 
235
TEST – II 
241
Dokuzuncu Kısım
YASA (KANUN) YOLLARI
TEST – I 
243
TEST – II 
250
TEST – III 
257
TEST – IV 
265
Onuncu Kısım
HÜKMÜN AÇIKLANMASI, DÜZELTİLMESİ,
TAMAMLANMASI VE KESİNLEŞMESİ
TEST – I 
273
Onbirinci Kısım
ÖZEL YARGILAMA USULLERİ VE ÖZEL MAHKEMELER
TEST – I 
277
TEST – II 
284
TEST – III 
290
Onikinci Kısım
TAHKİM
TEST – I 
299
TEST – II 
306
TEST – III 
313
Onüçüncü Kısım
MAHKEME KARARLARININ BİRBİRİNE ETKİSİ
TEST – I 
323
Ondördüncü Kısım
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI
TEST – I 
327
TEST – II 
334
KAYNAKÇA 
339