THEMIS – İcra ve İflas Hukuku Soru Kitabı  İsmail Ercan  - Kitap

THEMIS – İcra ve İflas Hukuku Soru Kitabı

4. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
296
Barkod:
9789750292255
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
400,00
İndirimli (%20):
320,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
3. baskı
Mayıs 2023
400,00
200,00 (%50)
Kitabın Açıklaması
"Themıs İcra ve İflas Hukuku Soru Kitabı"nda takip hukukuna yönelik konu sıralı sorular yer almaktadır. Kitapta düz, öncüllü ve olay tipi çoktan seçmeli sorulara yer verilmiştir. Kitapta 720 adet düz, öncüllü ve olay tipi çoktan seçmeli soruya yer verilmiştir. Kitap bu şekliyle başta hâkimlik, hukuk mesleklerine giriş sınavı ve KPSS gibi kariyer sınavları için temel kaynak niteliği taşırken lisans düzeyindeki ara sınav ve yıl sonu sınavları için ise yardımcı kaynak niteliği taşımaktadır.
Bu baskıda kitaba 8. yargı paketi değişiklikleri işlenmiş ve bazı yeni sorulara yer verilmiştir. Ayrıca bazı soruların seçenekleri değiştirilerek çeldiricilik düzeyleri artırılmış ve ayrıca yazıyla olan bazı ifadeler rakama dönüştürülmüştür. 8. yargı paketi ile İcra ve İflas Yasası'nda yapılan değişiklikler 01.06.2024 tarihinde yürürlüğe girecek (7499 sayılı Y. m. 40/1-b) ve 01.06.2024 tarihinde ve sonrasında verilen kararlar hakkında uygulanacaktır (7499 sayılı Y. geçici m. 1).
Kitabın Konu Başlıkları
.
Takip Hukukuna Giriş
.
Haciz Yoluyla Takip
.
Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip
.
İflas Hukuku
.
İyileştirme Hukuku
.
İhtiyati Haciz
.
Tasarrufun İptali Davaları
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
ÖN SÖZ 
V
TAKİP HUKUKUNA GİRİŞ
(KAVRAM, TARAFLAR VE EHLİYETLERİ, SÜRELER VE TEBLİGAT) 
1
TEST – I 
1
TEST – II 
7
TEST – III 
13
1. KISIM
HACİZ YOLUYLA TAKİP
1. BÖLÜM
İCRA ORGANLARI, ŞİKÂYET, İCRA HARÇ VE GİDERLERİ, TAKİP YOLLARI
TEST – I 
17
TEST – II 
23
TEST – III 
29
TEST – IV 
34
TEST – V 
39
TEST – VI 
44
2. BÖLÜM
GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP – I
(GENEL ÖZELLİKLERİ, TAKİP TALEBİ, ÖDEME EMRİ, TAKİBİN KESİNLEŞMESİ VE HACİZ) 
49
TEST – I 
49
TEST – II 
54
TEST – III 
59
TEST – IV 
64
TEST – V 
70
TEST – VI 
75
TEST – VII 
80
TEST – VIII 
86
TEST – IX 
91
TEST – X 
96
TEST – XI 
102
TEST – XII 
108
3. BÖLÜM
GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP – II
(PARAYA ÇEVİRME/SATIŞ VE PAYLAŞTIRMA) 
112
TEST – I 
112
TEST – II 
118
TEST – III 
125
TEST – IV 
131
TEST – V 
137
TEST – VI 
144
TEST – VII 
151
TEST – VIII 
156
4. BÖLÜM
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLUYLA TAKİP
TEST – I 
162
TEST – II 
169
TEST – III 
175
5. BÖLÜM
KİRALANAN TAŞINMAZLARIN
İLAMSIZ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ
TEST – I 
180
6. BÖLÜM
ABONELİK SÖZLEŞMESİNE DAYANAN
HACİZ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİP
TEST – I 
187
7. BÖLÜM
İLAMLI TAKİP
(KOŞULLARI, YETKİ, TAKİBİN AŞAMALARI, İCRANIN DURDURULMASI, İCRANIN GERİ BIRAKILMASI, İCRANIN İADESİ, İLAMLARIN İCRASI) 
192
TEST – I 
192
2. KISIM
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP
TEST – I 
199
3. KISIM
İFLAS HUKUKU
1. BÖLÜM
GİRİŞ
(İFLAS ORGANLARI, İFLASTA YETKİ, İFLAS HARÇ VE GİDERLERİ, TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ) 
203
TEST – I 
203
2. BÖLÜM
İFLAS YOLUYLA TAKİP
(KOŞULLARI, GENEL İFLAS YOLU, KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ İFLAS YOLU, DOĞRUDAN İFLAS, TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ) 
207
TEST – I 
207
TEST – II 
212
TEST – III 
217
3. BÖLÜM
İFLASIN HUKUKSAL SONUÇLARI
(EHLİYET, İYİ NİYET, TAKİPLER, ADİ İFLAS, TAKSİRLİ İFLAS, DOLANLI İFLAS, VADESİ GELMEMİŞ ALACAKLARA ETKİSİ, BAZI ALACAK TÜRLERİ VE FAİZLERE ETKİSİ, SÖZLEŞMELERE ETKİSİ, TAKAS HAKKINA ETKİSİ, BORÇLULARI AYNI ZAMANDA İFLAS EDEN ALACAKLILARA ETKİSİ) 
219
TEST – I 
219
4. BÖLÜM
İFLAS TASFİYESİ
(MASANIN OLUŞMASI, DEFTER TUTULMASI VE TEDBİR ALINMASI, TASFİYE TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ, BASİT TASFİYE VE ADİ TASFİYE) 
225
TEST – I 
225
TEST – II 
230
5. BÖLÜM
İFLAS YASAKLILIKLARINDAN KURTULMA YOLLARI
(İFLASIN KALDIRILMASI VE İTİBARIN YERİNE GELMESİ) 
234
TEST – I 
234
4. KISIM
İYİLEŞTİRME HUKUKU
(KONKORDATO VE YENİDEN YAPILANDIRMA HUKUKU) 
237
TEST – I 
237
TEST – II 
243
TEST – III 
250
TEST – IV 
257
TEST – V 
264
5. KISIM
İHTİYATİ HACİZ
TEST – I 
267
6. KISIM
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
TEST – I 
271
TEST – II 
277
KAYNAKÇA 
283