THEMIS – Ceza Hukuku Özel Hükümler Soru Kitabı İsmail Ercan  - Kitap

THEMIS – Ceza Hukuku Özel Hükümler Soru Kitabı

4. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
192
Barkod:
9789750292064
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
272,00
İndirimli (%20):
217,60
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
3. baskı
Mayıs 2023
272,00
136,00 (%50)
Kitabın Açıklaması
"Ceza Hukuku Özel Hükümler Soru Kitabı" adlı bu eserde, birçok suç tipine yönelik konu sıralı sorular yer almaktadır. Kitapta düz, öncüllü ve olay tipi çoktan seçmeli sorulara yer verilmiştir. Kitapta 410 adet düz, öncüllü ve olay tipi çoktan seçmeli soruya yer verilmiştir. Bu kitapta, daha önce farklı bir soru kitabında yer alan sorularım ile yeni hazırladığım sorular birlikte yer almaktadır.
Bu baskıda 8. yargı paketi değişiklikleri kitaba işlenmiş ve ayrıca bazı yeni sorulara yer verilmiştir. Kitap bu şekliyle başta hâkimlik, hukuk mesleklerine giriş ve KPSS gibi kariyer sınavları için temel kaynak niteliği taşırken lisans düzeyindeki ara sınav ve yıl sonu sınavları için ise yardımcı kaynak niteliği taşımaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kamu Görevlisi Kavramı, Silah Kavramı, Diğer Kavramlar
.
Uluslararası Suçlar (Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti)
.
Kişilere Karşı Suçlar
.
Topluma Karşı Suçlar
.
Ulusa (Millete) ve Devlete Karşı Suçlar
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Ön Söz 
V
Birinci Kısım
GİRİŞ
(KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI, SİLAH KAVRAMI, DİĞER KAVRAMLAR) 
1
TEST – I 
1
İkinci Kısım
ULUSLARARASI SUÇLAR
(SOYKIRIM VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR, GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ) 
5
TEST – I 
5
Üçüncü Kısım
KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
1. Bölüm
YAŞAMA KARŞI SUÇLAR – VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR
(KASTEN ÖLDÜRME SUÇU, İHMALİ DAVRANIŞLA KASTEN ÖLDÜRME SUÇU, İNTİHARA YÖNLENDİRME VE
TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU – KASTEN YARALAMA, TAKSİRLE YARALAMA, İNSAN ÜZERİNDE DENEY VE DENEME,
ORGAN VEYA DOKU TİCARETİ)
TEST – I 
11
TEST – II 
17
2. Bölüm
İŞKENCE VE EZİYET – KORUMA, GÖZETİM, YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLÂLİ –
ÇOCUK DÜŞÜRTME, DÜŞÜRME VEYA KISIRLAŞTIRMA
TEST – I 
23
TEST – II 
30
3. Bölüm
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR
(CİNSEL SALDIRI SUÇU, ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU,
ERGİN (REŞİT) OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ, CİNSEL TACİZ)
TEST – I 
33
TEST – II 
40
4. Bölüm
ÖZGÜRLÜĞE KARŞI SUÇLAR
(TEHDİT, ŞANTAJ, CEBİR, KİŞİYİ ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN KILMA, SİYASAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ, KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLÂLİ, İŞ VE ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLÂLİ, HAKSIZ ARAMA, DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASININ ENGELLENMESİ, NEFRET VE AYRIMCILIK, KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKÛNUNU BOZMA,
HABERLEŞMENİN ENGELLENMESİ)
TEST – I 
43
TEST – II 
50
TEST – III 
56
5. Bölüm
ONURA (ŞEREFE) KARŞI SUÇLAR – ÖZEL YAŞAMA VE YAŞAMIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR
(HAKARET, KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET – HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLÂL,
KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI, ÖZEL YAŞAMIN GİZLİLİĞİNİ İHLÂL,
KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ)
TEST – I 
63
TEST – II 
69
6. Bölüm
MAL VARLIĞINA KARŞI SUÇLAR
(HIRSIZLIK, YAĞMA SUÇU, MALA ZARAR VERME SUÇU, GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA,
DOLANDIRICILIK SUÇU, KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF,
KARŞILIKSIZ YARARLANMA, MALA KARŞI SUÇLARDA ORTAK HÜKÜMLER)
TEST – I 
75
TEST – II 
81
TEST – III 
86
TEST – IV 
92
TEST – V 
97
Dördüncü Kısım
TOPLUMA KARŞI SUÇLAR
1. Bölüm
GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR
(GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI, GENEL GÜVENLİĞİN TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKULMASI,
TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA, TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKMA)
TEST – I 
101
2. Bölüm
KAMUNUN SAĞLIĞINA KARŞI SUÇLAR
(UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU, UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA, ÖZENDİRME VEYA YAYMA, KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SATIN ALMAK,
KABUL ETMEK, BULUNDURMAK VEYA BU MADDELERİ KULLANMAK)
TEST – I 
107
3. Bölüm
KAMU GÜVENİNE KARŞI SUÇLAR
(RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU, ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK, RESMİ VEYA ÖZEL BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK, RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN, AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI)
TEST – I 
115
4. Bölüm
KAMU BARIŞINA KARŞI SUÇLAR
(SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK, SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME, HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETME VEYA AŞAĞILAMA,
YASALARA UYMAMAYA TAHRİK, SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA VEYA YÖNETME)
TEST – I 
123
TEST – II 
129
5. Bölüm
EKONOMİ, SANAYİ VE TİCARETE İLİŞKİN SUÇLAR
(İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA, EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA, FİYATLARI ETKİLEME,
KAMUYA GEREKLİ ŞEYLERİN YOKLUĞUNA NEDEN OLMA, TİCARİ SIR, BANKACILIK SIRRI VEYA
MÜŞTERİ SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BİLGİ VEYA BELGELERİN AÇIKLANMASI,
MAL VEYA HİZMET SATIMINDAN KAÇINMA, TEFECİLİK)
TEST – I 
131
6. Bölüm
BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR
(BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME, BİLİŞİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNİ ENGELLEME VE BOZMA, BİLİŞİM SİSTEMİNDEKİ VERİLERE ZARAR VERME SUÇU, BİLİŞİM SİSTEMİ ARACILIĞIYLA YARAR SAĞLAMA SUÇU, BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI, YASAK CİHAZ VEYA PROGRAMLARIN YAPILMASI VEYA OLUŞTURULMASI)
TEST – I 
139
Beşinci Kısım
ULUSA (MİLLETE) VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR
1. Bölüm
KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VE İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR
(ZİMMET, İRTİKÂP, DENETİM GÖREVİNİN İHMALİ, RÜŞVET, NÜFUZ TİCARETİ, GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA,
GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME)
TEST – I 
145
TEST – II 
152
TEST – III 
159
2. Bölüm
ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR
(İFTİRA, SUÇ ÜSTLENME, SUÇ UYDURMA, YALAN TANIKLIK, YALAN YERE YEMİN SUÇU,
KAMU GÖREVLİSİNİN SUÇU BİLDİRMEMESİ, SUÇ KANITLARINI YOK ETME, GİZLEME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU,
GENİTAL MUAYENE SUÇU)
TEST – I 
167
TEST – II 
173
3. Bölüm
ANAYASAL DÜZENE VE BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR
(ANAYASAYI İHLAL, CUMHURBAŞKANINA SUİKAST VE FİİLİ SALDIRI, YASAMA ORGANINA KARŞI SUÇ,
HÜKÜMETE KARŞI SUÇ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİNE KARŞI SİLAHLI İSYAN, SİLAHLI ÖRGÜT,
SİLAH SAĞLAMA, SUÇ İÇİN ANLAŞMA)
TEST – I 
177