THEMIS – Borçlar Hukuku Özel Hükümler
– Soru Kitabı Doç. Dr. H. Tolunay Ozanemre Yayla  - Kitap

THEMIS – Borçlar Hukuku Özel Hükümler – Soru Kitabı

3. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
208
Barkod:
9789750290800
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
290,00
İndirimli (%20):
232,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
2. baskı
Mart 2023
290,00
145,00 (%50)
Kitabın Açıklaması
Kanunkoyucu, Borçlar Kanunu'nun ilk kısmında genel hükümleri ele aldıktan hemen sonra "Özel Borç İlişkileri" başlığı altında çeşitli sözleşmeleri ve hukuki işlemleri ele almış, kanunda yer verdiği bu özel borç ilişkilerine uygulanacak özel bazı hükümler öngörmüştür. Bu hükümler aracılığıyla kanunkoyucu, düzenlediği belli bir sözleşme veya hukuki ilişkide kimi zaman genel hükümlerde yer verdiği düzenlemeden tümüyle ayrılmış, kimi zaman genel hükümlerdeki düzenlemeyi tamamlamış veya ayrıntılandırmıştır. Keza bu kısımda genel hükümlerde yer verilmeyen, o borç ilişkisine özgü tümüyle yeni bazı düzenlemelere de yer verilmiştir. Bu durumun kendisi borçlar hukuku özel hükümler dersinin kimi zaman kazuistik bir yapı arz etmesine neden olmakta; bu da dersin sınavına veya bu dersten test sorularına hazırlanan öğrenciyi/mezunu birbirine benzeyen ve benzemeyen birçok bilgiyi kısa zamanda edinmeye yönelik yorucu bir çalışma içine girmeye zorlamaktadır.
Bu soru kitabı dersi öğrenmeye yahut sınava yönelik olarak dersin konularını sistematik bir şekilde tekrar etmeye çalışanların, özellikle test sınavı türünden sınavlara hazırlanırken Kanun'daki madde sıralamasına ve konu anlatımında benimsenen konu başlıklarına uygun bir sıralama ile test soruları ve yanıtları üzerinden çalışmaları ve bilgilerini pekiştirmeleri amacıyla hazırlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Borçlar Hukuku Özel Hükümler Genel Bilgiler
.
Satış Sözleşmesi
.
Satış Sözleşmesinin Diğer Bazı Türleri ve Mal Değişim (Trampa) Sözleşmesi
.
Bağışlama Sözleşmesi
.
Kira Sözleşmesi
.
Ödünç Sözleşmeleri
.
Eser Sözleşmesi
.
Vekâlet Sözleşmesi
.
Kefalet Sözleşmesi
.
Diğer Bazı Sözleşme ve Hukuki İlişkiler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
ÖNSÖZ 
V
1. BÖLÜM:
BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER GENEL BİLGİLER
TEST I: KANUNDA DÜZENLENEN SÖZLEŞMELERE GENEL BAKIŞ 
1
TEST II: İSİMSİZ SÖZLEŞMELER 
6
2. BÖLÜM:
SATIŞ SÖZLEŞMESİ
TEST III: SATIŞ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR 
13
TEST IV: SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE HASAR VE YARARIN GEÇİŞİ, SATICININ BAZI BORÇLARI, TİCARİ SATIŞ 
17
TEST V: SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE SATICININ ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU (KISIM 1) 
23
TEST VI: SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE SATICININ ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU (KISIM 2) 
28
TEST VII: SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE SATICININ AYIBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU (KISIM 1) 
33
TEST VIII: SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE SATICININ AYIBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU (KISIM 2) 
40
TEST IX: SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE ALICININ BORÇLARI VE SATIŞ BEDELİNİ ÖDEMEDE TEMERRÜDÜ 
46
TEST X: TAŞINMAZ SATIŞI 
53
3. BÖLÜM:
SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN DİĞER BAZI TÜRLERİ VE
MAL DEĞİŞİM (TRAMPA) SÖZLEŞMESİ
TEST XI: SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLİ TÜRLERİ VE MAL DEĞİŞİM SÖZLEŞMESİ 
61
4. BÖLÜM:
BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ
TEST XII: BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ (KISIM 1) 
68
TEST XIII: BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ (KISIM 2) 
72
5. BÖLÜM:
KİRA SÖZLEŞMESİ
TEST XIV: KİRA SÖZLEŞMESİ GENEL HUSUSLAR VE KİRAYA VERENİN TEMEL BORÇLARI 
79
TEST XV: KİRAYA VERENİN ZAPTTAN VE AYIPTAN SORUMLULUĞU 
83
TEST XVI: KİRA SÖZLEŞMESİNDE KİRACININ BORÇLARI 
89
TEST XVII: KİRA SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL DURUMLAR 
93
TEST XVIII: KİRA SÖZLEŞMESİNİN KİRAYA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE SONA ERMESİ VE KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI 
99
TEST XIX: KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI 1’İNCİ KISIM (GENEL HUSUSLAR) 
105
TEST XX: KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI 2’NCİ KISIM (SONA ERMESİ) 
113
6. BÖLÜM:
ÖDÜNÇ SÖZLEŞMELERİ
TEST XXI: KULLANIM ÖDÜNCÜ VE TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMELERİ 
121
7. BÖLÜM:
ESER SÖZLEŞMESİ
TEST XXII: GENEL OLARAK İŞGÖRME SÖZLEŞMELERİ 
129
TEST XXIII: GENEL OLARAK ESER SÖZLEŞMESİ VE ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN GENEL İTİBARİYLE BORÇLARI 
133
TEST XXIV: ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORÇLARI (2’NCİ KISIM), YÜKLENİCİNİN ESERİ TESLİM BORCU VE TESLİM BORCUNDA TEMERRÜDE DÜŞMESİ 
138
TEST XXV: ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU 
145
TEST XXVI: İŞ SAHİBİNİN BORÇLARI, GÖTÜRÜ BEDEL VE YAKLAŞIK BEDEL 
150
TEST XXVII: ESERİN TESLİMDEN ÖNCE TELEF OLMASI VE İMKÂNSIZLIK 
158
8. BÖLÜM:
VEKÂLET SÖZLEŞMESİ
TEST XXVIII: VEKÂLET SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR, SÖZLEŞMENİN ÖZELLİKLERİ, KURULMASI, KAPSAMI VE HÜKÜMLERİ 
165
TEST XXIX: VEKÂLET SÖZLEŞMESİNDE VEKİLİN VEKÂLET VERENE KARŞI BORÇLARI 
170
TEST XXX: VEKÂLET SÖZLEŞMESİNDE VEKÂLET VERENİN VEKİLE KARŞI BORÇLARI VE VEKÂLETİN SONA ERMESİ 
178
9. BÖLÜM:
KEFALET SÖZLEŞMESİ
TEST XXXI: KEFALET SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR, KEFALETİN ÖZELLİKLERİ, KEFALETİN TÜRLERİ 
182
TEST XXXII: KEFALET SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ 
188
TEST XXXIII: KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI, TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER, KEFALET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
193
10. BÖLÜM:
DİĞER BAZI SÖZLEŞME VE HUKUKİ İLİŞKİLER
TEST XXXIV: KARMA SORULAR 
197