Vergi Hukuku (Genel Hükümler) Vergi Tekniği – Vergi Yargısı – Kamu İcra Prof. Dr. Murat Batı  - Kitap

Vergi Hukuku (Genel Hükümler)

Vergi Tekniği – Vergi Yargısı – Kamu İcra

3. Baskı, 
Eylül 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
696
Barkod:
9789750287367
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
540,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Diğer Baskılar
2. baskı
Eylül 2022
365,00
130,00 (%64)
1. baskı
Ağustos 2021
345,00
99,00 (%71)
Kitabın Açıklaması
Kitap gördüğü yoğun ilgi sonucunda kısa sürede 3. Baskısını yapmış olup, Ağustos 2023 itibariyle vergi kanunlarına ilişkin tüm değişiklikler kitaba işlenmiştir.
Hukuk fakültelerinde uzun yıllardır "Vergi Hukuku" derslerini anlatan yazar BATI'nın kaleme aldığı bu kitap, ağdalı bir dilden kaçınılarak olabildiğince yalın bir dille hazırlanmıştır. Kitabın ilgili yerlerine güncel ve yeni Danıştay kararları ve diğer yargı kararları açıklanarak konulmuştur. Kitabın birçok yerinde konunun anlaşılması için örnekleme yapılarak konunun daha anlaşılır hale getirilmesi sağlanmıştır.
Kitapta ayrıca vergi idaresinin görüşlerine de yer verilmiş olup yazar tarafından hem bu görüşler hem de ilgili güncel yargı kararları dikkate alınarak yorumlanmıştır.
Vergi hukukunun genel hükümlerine ilişkin aranılan hemen hemen her konunun yer aldığı bu kitap; 213 sayılı VUK, 6183 sayılı AATUHK, 2577 sayılı İYUK ve diğer ilgili mevzuat kapsamında kaleme alınmıştır.
Bu kitap hukuk fakültesi öğrencilerinin yanı sıra, YMM ve adaylarına vergi tekniği sınavı için, SMMM ve adaylarına, hukuk ve İİBF mezunlarına, ÖSYM'nin meslek sınavlarına hazırlananlara, avukatlara, akademisyenlere, vergi müfettişlerine, gelir uzmanlarına ve vergiyle ilgilenen herkese yönelik hazırlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Mülkiyet Hakkı
.
Müsadere ve Vergilendirilmesi
.
Ortakların Sorumluluğu
.
Kamu icra Hukuku
.
Vergi Tekniği
.
Vergi Yargısı
.
Vergi Ceza Hukuku
.
Vergide İspat ve Yorum
.
Peçeleme
.
Kıyas Yasağı
.
Vergi Hataları
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Üçüncü Baskıya Önsöz 
7
Kısaltmalar Listesi 
25
Birinci Bölüm
VERGİ HUKUKUNA GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR
1. GİRİŞ 
27
2. HUKUKUN SINIFLANDIRILMASI 
28
2.1. Kamu Hukuku–Özel Hukuk Ayrımı 
28
2.2. İdeal Hukuk–Pozitif Hukuk Ayrımı 
30
2.3. Ulusal Hukuk–Uluslararası Hukuk Ayrımı 
30
2.4. Maddi Hukuk–Şekli Hukuk Ayrımı 
30
2.5. Objektif–Subjektif Hukuk Ayırımı 
31
2.6. Mali Hukuk 
32
3. VERGİ HUKUKUNUN KAPSAMI 
33
3.1. Vergi Usul Kanunu’nun Kapsamı 
38
4. VERGİ HUKUKUNUN KONULARINA GÖRE BÖLÜMLERİ 
40
4.1. Vergi Usul Hukuku 
40
4.2. Vergi Ceza Hukuku 
41
4.3. Kamu İcra Hukuku 
41
4.4. Vergi Yargılama Hukuku 
42
4.5. Uluslararası Vergi Hukuku 
42
4.6. Bireysel Vergi Hukuku 
43
5. VERGİLENDİRMEYE İLİŞKİN ANAYASAL İLKELER 
44
5.1. Hukuk Devleti İlkesi 
44
5.1.1. Belirli Olma 
45
5.1.2. Vergi Yasalarının Geçmişe Yürümemesi 
46
5.2. Ölçülülük 
47
5.3. Mülkiyet Hakkı 
51
5.4. Kanunilik 
53
5.5. Eşitlik 
60
6. VERGİYİ DOĞURAN OLAY 
61
6.1. Türk Ceza Kanunu Kapsamında Müsadere 
63
6.2. Müsadere Sonucunda Vergilendirme 
68
7. VERGİNİN KONUSU 
71
8. VERGİNİN MATRAHI 
72
9. VERGİ EHLİYETİ 
72
10. SÜRELER 
73
10.1. Kanuni–İdari Süre Ayrımı 
73
10.2. Hukuki Niteliklerine Göre Süreler 
74
10.3. Sürelerin Hesaplanması 
74
10.4. Süre ile Vade Farkı 
75
10.5. Vergi Hukukunda Sürelerin Uzamasını Gerektiren Haller 
75
10.5.1. Resmi Tatil 
75
10.5.2. Mali Tatil 
77
10.5.2.1. Mali Tatil Nedeniyle Uzayan Süreler 
78
10.5.2.2. Vadesi Mali Tatile Rastlayan Vergi, Resim ve Harçlar ile Vergi Cezaları ve Gecikme Faizlerinin Ödeme Süresi 
79
10.5.2.3. Mali Tatil Nedeniyle İşlemeyen Süreler 
80
10.5.2.4. Mali Tatil Uygulanmayan Amme Alacakları 
83
10.5.2.5. Mali Tatilin Sona Erdiği Günü İzleyen Beş Gün İçinde Biten Süreler 
83
10.5.2.6. Beyanname Verme Süresi Mali Tatil Nedeniyle Uzamış Olan Vergilerde Ödeme Süresi 
84
10.5.3. Adli Tatil 
84
10.5.4. Mücbir Sebepler 
86
10.5.4.1. Mücbir Sebebin Kapsamı 
88
10.5.4.2. Mücbir Sebebin 6183 sayılı Yasa’daki Sürelere Etkisi 
91
10.5.4.3. Mücbir Sebebin Yargı Yoluna Başvuru Süresine Etkisi 
93
10.5.4.4. Mücbir Sebebin Sonuçları 
95
10.5.5. Zor Durum Hali 
97
10.5.6. Ölüm Halinde Sürelerin Uzaması 
97
10.5.7. Süreleri Uzatan Diğer Sebepler 
99
İkinci Bölüm
VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI
1. GİRİŞ 
101
2. BAĞLAYICILIĞINA GÖRE KAYNAKLAR 
102
2.1. Asli Kaynaklar 
102
2.1.1. Anayasa 
102
2.1.1.1. Benzeri Mali Yükümlülükler 
104
2.1.1.2. Kamu Gideri Kavramı 
105
2.1.2. Yasalar 
107
2.1.3. Kanun Hükmünde Kararnameler 
109
2.1.4. Tüzükler 
109
2.1.5. Bakanlar Kurulu Kararları 
110
2.1.6. Uluslararası Vergi An(d)laşmaları 
110
2.1.7. Yönetmelikler 
114
2.1.8. Anayasa Mahkemesi Kararları 
114
2.1.9. İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları 
116
2.1.10. Genel Tebliğler 
117
2.1.11. Genelgeler 
117
2.1.12. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
117
2.1.13. Cumhurbaşkanı Kararı 
119
2.1.13.1. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Kararı ile Maktu Vergileri Değiştirebilir mi? 
121
2.2. Tali Kaynaklar 
123
2.2.1. Özelge 
123
2.2.2. Doktrin 
126
2.2.3. Diğer Yargı Kararları 
127
3. KAYNAĞI ÇIKARAN MERCİYE GÖRE KAYNAKLAR 
128
4. ÖRF VE ÂDETTEN DOĞAN KAYNAKLAR 
128
Üçüncü Bölüm
VERGİ HUKUKUNDA YORUM, İSPAT VE KANUN BOŞLUĞU
1. VERGİ HUKUKUNDA YORUM 
131
2. VERGİ HUKUKUNDA KIYAS YASAĞI 
133
3. TİPLEŞTİRME–TİPİKLİK 
135
4. FONKSİYON GASPI 
136
4.1. Mahkemeler ve Kamu İdarelerince Yapılan Fonksiyon Gaspları 
137
5. VERGİ HUKUKUNDA İSPAT 
141
5.1. Delil Serbestisi 
143
5.1.1. Hukuka Aykırı Delil 
145
5.2. Tanık Beyanı 
148
5.3. Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım İlkesi ve Peçeleme 
151
5.3.1. Vergi Hukukunda Peçeleme ile Muvazaa İlişkisi 
155
5.4. İspat Külfeti 
157
5.5. İspata İhtiyaç Duyulmayan Hususlar 
158
Dördüncü Bölüm
VERGİNİN TARAFLARI
1. GİRİŞ 
159
2. VERGİ İDARESİ 
159
2.1. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Görevleri 
159
2.2. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Hizmet Birimleri 
161
2.3. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Taşra Teşkilatı 
161
2.4. Vergi Dairesi Başkanlığının Amacı 
161
2.5. Vergi Dairesi 
162
2.6. Takdir Komisyonları 
163
3. HAK ve HAK EHLİYETİ KAVRAMI 
164
4. KİŞİ KAVRAMI 
167
5. VERGİNİN YÜKÜMLÜSÜ 
168
5.1. Vergi Mükellefi 
169
5.2. Vergi Sorumlusu 
170
5.2.1. Vergi Kesen Durumunda Olanların Vergi Sorumluluğu 
173
5.2.2. Temsilcilerin Sorumluluğu 
175
5.2.2.1. Kanuni Temsil 
176
5.2.2.1.1. VUK Uyarınca Kanuni Temsil 
177
5.2.2.1.1.1. Küçük ve Kısıtlıların Kanuni Temsilcilerinin Vergi Sorumluluğu 
178
5.2.2.1.1.2. Tüzel Kişilerin ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküllerin Kanuni Temsilcilerinin Vergi Sorumluluğu 
179
5.2.2.1.1.3. Türkiye’de Bulunmayan Mükelleflerin Türkiye’deki Kanuni Temsilcilerinin Vergi Sorumluluğu 
184
5.2.2.1.1.4. Tasfiye Dönemine İlişkin Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu 
185
5.2.2.1.2. 6183 sayılı sK. mük. m.35 Uyarınca Kanuni Temsil 
185
5.2.2.1.2.1. VUK m.10 ile 6183 sayılı Yasa mük. m.35’teki Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğunun Karşılaştırılması 
190
5.2.2.1.3. 6183 sayılı Yasa m.35 Uyarınca Limited Şirket Ortaklarının Vergi Borçlarından Dolayı Sorumluluğu 
191
5.2.2.2. İradi Temsil 
194
5.2.3. Mirasçıların Sorumluluğu 
194
5.2.4. Emlak Vergisi Kanunu’nda Sorumluluk 
196
5.2.5. Vergi Hukukunda Müteselsil Sorumluluk 
197
5.2.5.1. Motorlu Taşıt Alımına İlişkin Sorumluluk 
198
5.2.5.2. Tasfiye Memurlarının Müteselsil Sorumluluğu 
199
5.2.5.3. ÖTV Kanunu’nda Müteselsil Sorumluluk 
200
5.2.5.4. KDV Kanunu’nda Müteselsil Sorumluluk 
201
5.2.5.5. Damga Vergisinde Müteselsil Sorumluluk 
202
5.2.5.6. Harçlar Kanunu’nda Müteselsil Sorumluluk 
202
5.2.5.7. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda Müteselsil Sorumluluk 
203
5.2.5.8. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Müteselsil Sorumluluğu 
203
Beşinci Bölüm
VERGİLENDİRME SÜRECİ
1. GİRİŞ 
205
2. TARH 
205
2.1. Beyana Dayalı Tarh 
205
2.2. İdare Tarafından Matrahın Belirlenmesi 
206
2.2.1. İkmalen Tarh 
206
2.2.2. Re’sen Tarh 
207
2.2.2.1. Re’sen Tarh Nedenleri 
208
2.2.2.2. Re’sen Tarhın İkmalen Tarhtan Farkı 
211
2.2.3. İdarece Tarh 
212
2.2.4. Düzeltme Sonucunda Tarh 
212
3. TEBLİĞ 
213
3.1. Tebliğ Yapılacak Kişiler 
215
3.2. Hatalı Tebliğ 
216
3.2.1. Tebliğ Evrakında Dava Açma Süresinin Yazılmamış Olması 
219
3.3. Tebliğ Edilecek Belgeler 
223
3.4. Tebliğin Koşulları 
224
3.5. Tebliğ Usulleri 
224
3.5.1. Posta Yoluyla Tebliğ 
225
3.5.2. İlan Yoluyla Tebliğ 
229
3.5.3. Memur Vasıtasıyla Tebliğ 
230
3.5.4. Elektronik Ortamda Tebliğ 
230
3.5.4.1. Elektronik Ortamda Tebliğ ile Birlikte SMS gönderme Zorunluluğu 
231
3.6. Tebliğde Sıralama 
237
3.7. Tebliğle Alakalı Bazı Özellikli Hususlar 
237
4. TAHAKKUK 
240
4.1. Kendiliğinden Tahakkuk 
241
4.2. Tahakkuku Tahsile Bağlı Vergilerde Tahakkuk 
242
5. TAHSİL 
243
6. VERGİLENDİRME SÜRECİNİN UNSURLARI 
243
Altıncı Bölüm
VERGİ USUL KANUNU’NDA YER ALAN
GÜVENLİK MÜESSESELERİ
1. GİRİŞ 
247
2. VERGİ USUL KANUNU’NDA YER ALAN GÜVENLİK MÜESSESELERİ 
247
2.1. Yoklama 
248
2.2. Vergi İncelemesi 
250
2.2.1. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 
253
2.2.2. Vergi İncelemesinin Türleri 
254
2.2.3. Vergi İncelemesine Alınacaklar 
255
2.2.4. Vergi İncelemesinde “Defter” Kavramı 
256
2.2.5. Vergi İncelemesine Tabi Olanların Uyması Gerekenler 
257
2.2.6. Vergi İncelemesi Yapanların Uyması Gerekenler 
257
2.2.7. Vergi İncelemesi Esnasında İnceleme Elemanlarının Yetkileri 
263
2.2.8. Vergi İncelemesinde Süre 
264
2.2.9. Vergi İncelemesi Sonucunda Düzenlenen Raporlar 
266
2.2.10. Defter ve Belgelerin İadesi 
267
2.3. Arama 
269
2.4. Bilgi Toplama 
271
Yedinci Bölüm
VERGİ CEZA HUKUKU
1. GİRİŞ 
273
2. GENEL OLARAK SUÇ VE KABAHAT AYRIMI 
274
2.1. Suç Kavramı 
275
2.1.1. Suçun Unsurları 
277
2.1.2. Suç ve Cezalarında Kanunilik İlkesi 
279
2.2. Kabahat Kavramı 
282
2.2.1. Kabahatin Unsurları 
283
2.2.2. Kabahat ve Cezalarında Kanunilik İlkesi 
284
2.3. Suç ve Kabahatin Farkları 
286
3. VERGİ KABAHATLERİ 
288
3.1. Vergi Ziyaı Kabahati 
288
3.1.1. Vergi Ziyaı Cezası 
289
3.1.2. Beyannamenin Kanuni Süresi Geçtikten Sonra Kendiliğinden Verilmesi Durumunda Vergi Ziyaı Cezası 
291
3.1.3. Vergi Ziyaına Uğratılan Vergiler İçin Özel Kanunlarına Göre Kesilecek Cezalar 
292
3.1.3.1. Emlak Vergisi Kanunu Uyarınca 
292
3.1.3.2. Geçici Vergiye İlişkin Vergi Ziyaı Cezası 
294
3.1.3.3. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Uyarınca 
294
3.1.3.4. Harçlar Kanunu Uyarınca 
294
3.1.3.5. Katma Değer Vergisi Kanunu Uyarınca 
294
3.1.3.6. Kurumlar Vergisi Kanunu Uyarınca 
295
3.2. Usulsüzlük Kabahati 
295
3.2.1. Usulsüzlük Cezası 
296
3.2.1.1. VUK m.352 uyarınca Usulsüz Kabahatleri 
296
3.2.1.1.1. Birinci Derece Usulsüzlükler 
297
3.2.1.1.2. İkinci Derece Usulsüzlükler 
301
3.2.1.2. Özel Usulsüzlük 
305
3.2.1.2.1. VUK m.353 Uyarınca Özel Usulsüzlük Kabahatleri ve Cezaları 
306
3.2.1.2.2. Damga Vergisinde Özel Usulsüzlük Cezası 
314
3.2.1.2.3. Elektronik Ortamda Bildirim veya Form Verilmesi Mecburiyetine Uyulmaması Hâlinde Özel Usulsüzlük Cezaları 
314
3.2.1.2.4. Tahsilat ve Ödemelerini Banka ya da Benzeri Finans Kuruluşlarca Yapmayanlarla Alakalı Özel Usulsüzlük Cezaları 
316
3.2.1.2.5. Elektronik Ortamda Beyanname Verilmemesi Durumunda Özel Usulsüzlük Cezaları 
317
3.2.1.2.6. Gerçek Faydalanıcı Bildirimine İlişkin Özel Usulsüzlük Cezaları 
318
3.2.1.2.7. VUK mük. m.355’teki Diğer Özel Usulsüzlük Cezaları 
319
3.3. Fiil Ayrılığı–Birleşme 
321
3.3.1. VUK’taki Kabahatler ile Suçların Birleş(me)mesi 
321
3.3.2. Tek Fiil ile Birden Çok Verginin Ziyaa Uğratılmış Olması Durumunda Birleşme 
322
3.3.3. Tek Fiilin Birden Çok Vergi Cezasını Gerektirmesi Durumunda Birleşme 
323
3.3.3.1. VUK m.336’da Yer Alan “Usulsüzlük” Kavramından Anlaşılması Gereken 
324
3.3.4. Ayrı Fiillerle Başka Türden Vergi Kabahatlerinin Yapılması 
327
3.3.5. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmemesi Durumunda Birleşme 
328
3.4. Tekerrür 
328
4. VERGİ SUÇLARI VE CEZALARI 
332
4.1. Genel Olarak Vergi Kaçakçılığı Suçu 
332
4.1.1. VUK m.359 Uyarınca Suç Teşkil Eden Eylemler 
339
4.1.1.1. Muhasebe Hilesi Yapmak 
339
4.1.1.1.1. Hesap Hatası ile Hesap Hilesi 
341
4.1.1.2. Başka Defter Tutmak 
344
4.1.1.3. Gerçek Olmayan ya da Kayda Konu İşlemlerle İlgisi Olmayan Kişiler Adına Hesap Açmak 
346
4.1.1.4. Defter, Kayıt ve Belgeleri Tahrif Etmek 
346
4.1.1.5. Defter, Kayıt ve Belgeleri Gizlemek 
348
4.1.1.6. Yanıltıcı Belge Düzenlemek ve Kullanmak 
354
4.1.1.7. Sahte Belge Düzenlemek 
356
4.1.1.8. Sahte Belge Kullanmak 
358
4.1.1.9. Sahte ya da Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanımı Suçunun İlzamında Kastın Rolü 
359
4.1.1.9.1. 306 sıra nolu VUK Genel Tebliği’nin Rolü 
360
4.1.1.10. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Anlaşması Olmayanların Belge Basması ve Bunların Kullanılması 
362
4.1.1.11. Ödeme Kaydedici Cihazla Üretilen Belgelere İlişkin Suçlar 
363
4.1.1.12. 4733 sayılı Kanun’a İlişkin Suçlar 
365
4.1.2. 7394 sayılı Kanunla VUK m.359’da Yapılan Değişikliklere İlişkin 
366
4.1.2.1. VUK m.359’daki Fiillere İlişkin Dava Zamanaşımı 
366
4.1.2.2. VUK m.359’daki Fiillere İlişkin Zincirleme Suç Düzenlemesi 
367
4.1.2.3. VUK m.359’daki Suçlara İlişkin Etkin Pişmanlık Hükümleri 
369
4.1.3. İştirak–Cezadan İndirim 
372
4.1.4. Dava Şartı Olarak Rapor Değerlendirme Komisyonu Mütalaası 
376
4.1.5. Ceza Mahkemesi Kararının Vergi Cezalarına Etkisi 
379
4.2. Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu ve Cezası 
381
4.3. Mükellefin Özel İşini Takip Suçu ve Cezası 
385
4.4. Vergi Kimlik Numarası Kullanımı ile İlgili Düzenlemelere Uymayanlar 
386
5. NE BİS İN İDEM KURALI 
387
Sekizinci Bölüm
MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ
1. MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ 
391
1.1. Bildirim Ödevleri 
392
1.1.1. İşe Başlamayı Bildirme Ödevi 
393
1.1.1.1. İşe Başlamada Teminat Uygulaması 
396
1.1.2. Adres, İş Değişikliğini ve İşletmede Değişikliği Bildirme Ödevi 
397
1.1.3. İşi Bırakmayı Bildirme Ödevi 
398
1.1.4. Mükellefiyet Kaydının Analiz ve Değerlendirme Sonuçlarına Bağlı Olarak Terkini 
400
1.2. Defter Tutma Ödevi 
401
1.2.1. Tasdike Tabi Defterler 
407
1.2.2. Defterlerin Tasdik Zamanı 
408
1.2.3. Elektronik Ortamda Tutulabilecek Defterler 
408
2. VUK’A GÖRE DÜZENLENMESİ MECBURİ BELGELER 
410
2.1. Fatura 
410
2.1.1. Elektronik Fatura 
412
2.1.2. E–Arşiv Fatura 
414
2.2. Serbest Meslek Makbuzu 
414
2.3. Gider Pusulası 
415
2.4. Müstahsil Makbuzu 
416
2.5. Sevk İrsaliyesi 
417
2.6. İrsaliyeli Fatura 
417
2.7. Ücret Bordrosu 
418
2.8. Taşıma İrsaliyesi 
418
Dokuzuncu Bölüm
DEĞERLEME
1. GİRİŞ 
419
2. DEĞERLEME GÜNÜ 
421
3. DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ 
422
3.1. Maliyet Bedeli (Cost Value) 
422
3.2. Borsa Rayici (Stock Exchange Price) 
424
3.3. Tasarruf Değeri (Store of Value) 
425
3.4. Mukayyet Değer (Book Value) 
426
3.5. İtibari Değer (Face Value) 
426
3.6. Rayiç Bedel (Fair Value) 
427
3.7. Vergi Değeri (Tax Value) 
427
3.8. Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti (Equivalent Value– Equivalent Wage) 
427
3.9. Alış Bedeli 
430
3.10. Alış Emsal Bedeli 
430
3.11. Ortalama Perakende Satış Fiyatı 
431
3.12. Tapu Siciline Kayıtlı Bedel 
431
3.13. Kira Ödemelerinin Bugünkü Değeri 
431
Onuncu Bölüm
VERGİ BORÇLARINI SONA ERDİREN HALLER
1. GİRİŞ 
433
2. ÖDEME 
434
2.1. Ödeme Süresi 
434
2.2. Ödeme Yeri 
436
2.3. Ödeme Şekli 
437
2.4. Özel Ödeme Zamanları 
437
2.5. Ödeme Usulleri 
439
3. AF 
441
4. UZLAŞMA 
443
4.1. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma 
443
4.1.1. Tarhiyat Öncesi Uzlaşmanın Kapsamı 
443
4.1.2. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talebi 
444
4.1.3. Uzlaşma Talep Süresi 
445
4.1.4. Uzlaşma Gününün Tespiti 
445
4.1.5. Uzlaşmaya Davet 
445
4.1.6. Uzlaşma Talebinden Vazgeçilmesi 
445
4.1.7. Tarh Edilecek Verginin Uzlaşma Komisyonuna ve Mükellefe Bildirilmesi 
446
4.1.8. Uzlaşma Komisyonunun Toplanması 
446
4.1.9. Gecikme Faizi Hesaplanması 
446
4.1.10. Uzlaşılan Tutarın Öden(me)mesi 
446
4.1.11. Uzlaşılan Tutara Dava Aç(ama)ma 
447
4.1.12. Tarhiyat Öncesi Uzlaşmada Kısmi Uzlaşma 
447
4.1.13. Uzlaşma Sonucunda 
448
4.1.14. Uzlaşmanın Gerçekleşmesi Durumunda İlaveten Uzlaşılan Cezada İndirim İmkânı 
449
4.2. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma (Genel Uzlaşma) 
449
4.2.1. Tarhiyat Sonrası Uzlaşmanın Kapsamı 
449
4.2.2. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Kapsamı Dışında Olan Vergi ve Cezalar 
449
4.2.3. Tarhiyat Sonrası Uzlaşmanın Talebi ve Süresi 
450
4.2.4. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Talebi Sonrası Süreç 
450
4.2.5. Tarhiyat Sonrası Uzlaşmanın Gerçekleşmemesi 
451
4.2.6. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Sonucunda 
452
4.2.7. Mücbir Sebebin Tarhiyat Sonrası Uzlaşmaya Etkisi 
452
4.2.8. Mali Tatilin Tarhiyat Sonrası Uzlaşmaya Etkisi 
452
4.2.9. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Sonucunda Ayrıca Cezada İndirme 
452
4.2.10. Tarhiyat Sonrası Kısmi Uzlaşma 
453
4.2.11. Uzlaşılan Tutarların Dava Konusu Yapılması 
453
4.2.12. Uzlaşılan Tutarla Alakalı Daha Sonra Bir Vergi Hatasının Tespit Edilmesi Halinde 
454
4.3. Karşılıklı Anlaşma Usulü 
456
5. ZAMANAŞIMI 
458
5.1. Tarh Zamanaşımı 
458
5.1.1. Tarh Zamanaşımının Kapsamı 
459
5.1.2. Tarh Zamanaşımının Durması 
459
5.1.3. Tarh Zamanaşımında Vergiyi Doğuran Olaya Bağlı Olmayan Durumlar 
462
5.1.3.1. Özel Hesap Döneminde 
462
5.1.3.2. Tasfiye Sürecinde 
463
5.1.3.3. Gelir Vergisi Tevkifatında 
463
5.1.3.4. Damga Vergisinde 
463
5.1.3.5. Yıllara Sâri İnşaat ve Onarım İşlerinde 
464
5.1.3.6. Motorlu Taşıtlar Vergisinde 
464
5.1.3.7. Emlak Vergisinde 
465
5.1.3.8. Veraset ve İntikal Vergisinde 
465
5.1.3.9. Gümrük Vergilerinde 
466
5.1.3.10. Ecrimisillerde 
466
5.1.3.11. Diğer Durumlarda 
467
5.2. Vergi Kabahatlerine İlişkin Ceza Kesme Zamanaşımı 
467
5.3. Tahsil Zamanaşımı 
467
5.3.1. Tahsil Zamanaşımının Durması 
468
5.3.2. Tahsil Zamanaşımının Kesilmesi 
469
5.3.2.1. Tahsil Zamanaşımını Kesen Nedenler 
469
5.3.3. Mücbir Sebebin Tahsil Zamanaşımına Etkisi 
473
6. TERKİN 
473
6.1. VUK’a Göre Terkin 
473
6.2. 6183 sayılı Yasa’ya Göre Terkin 
476
6.3. Tahsil İmkânsızlığı Sebebiyle Terkin 
477
7. TAHAKKUKTAN VAZGEÇME 
478
8. VERGİ HATALARI 
479
8.1. Hesap Hataları 
482
8.1.1. Matrah Hataları 
483
8.1.2. Vergi Miktarında Hatalar 
483
8.1.3. Verginin Mükerrer Olması 
484
8.2. Vergilendirme Hataları 
486
8.2.1. Mükellefin Şahsında Hata 
486
8.2.2. Mükellefiyette Hata 
486
8.2.3. Mevzuda Hata 
487
8.2.4. Vergilendirme veya Muafiyet Döneminde Hata 
489
8.3. “Açık olma” Durumu 
489
8.4. Vergi Hatalarının Ortaya Çıkarılması 
490
8.5. Vergi Hatalarının Düzeltilmesi 
490
8.6. Vergi Hatalarını Düzeltme Yolları 
492
8.6.1. Re’sen Düzeltme 
492
8.6.2. Şikâyet Yoluyla Düzeltme 
493
8.6.2.1. Şikâyet Merci 
493
8.7. Düzeltmenin Kapsamı 
495
8.8. Ödeme Emri Aşamasında Düzeltme İşlemleri 
495
8.9. Düzeltme Zamanaşımı 
497
9. TAKAS 
498
10. DAVA SONUCU 
499
11. KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME 
499
Onbirinci Bölüm
SADECE VERGİ CEZALARINI SONA ERDİREN HALLER
1. GİRİŞ 
501
2. ÖLÜM 
501
2.1. Ölüm Durumunda Vergiyle Alakalı Özellikli Hususlar 
504
3. CEZALARDA İNDİRİM 
505
4. PİŞMANLIK VE ISLAH 
507
4.1. Pişmanlıktan Yararlanmak İçin Gerekli Şartlar 
509
4.1.1. Dilekçe Verilmesi 
509
4.1.2. Hakkında İhbarda Bulunulmamış Olmak 
510
4.1.3. Hakkında Vergi İncelemesine Başlanılmamış Olmak 
510
4.1.4. Takdir Komisyonuna Sevk Edilmemiş Olmak 
511
4.1.5. Beyanname Verilmesi 
511
4.1.6. Onbeş (15) Gün İçinde Ödemenin Yapılması 
512
4.2. Pişmanlık Sonucunda 
514
4.3. Pişmanlık Koşullarına Uyulmamasının Sonuçları 
515
4.4. Pişmanlık Uygulamasında Özellikli Durumlar 
515
4.5. Pişmanlık ve Islah Uygulaması Kapsamına Giren Vergiler 
516
4.5.1. Emlak Vergisi Açısından 
516
4.5.2. Değerli Konut Vergisi Açısından 
517
5. İZAHA DAVET 
518
5.1. İzaha Davet Yazısı 
521
6. YANILMA VE GÖRÜŞ DEĞİŞTİRME 
523
7. MÜCBİR SEBEPLER 
526
Onikinci Bölüm
KAMU İCRA HUKUKU
1. GİRİŞ 
527
2. 6183 SAYILI KANUNUN KAPSAMI 
528
2.1. Tahsili, Tahsili Emval Kanununa Atfedilen Alacaklar 
529
2.2. 6183 Sayılı Yasaya yapılan Atıf ile “Alacağın” “Amme Alacağına” Dönüşme(me)si 
534
3. 6183 SAYILI KANUNDAKİ TERİMLER 
536
3.1. Amme Alacağı 
536
3.2. Amme Borçlusu 
537
3.3. Alacaklı Amme İdaresi 
537
3.4. Tahsil Dairesi 
538
3.5. Mal Kavramı 
538
3.6. Para Cezası 
538
3.7. “Tahsil Edilemeyen” ve “Tahsil Edilemeyeceği Anlaşılan” Amme Alacağı Terimi 
540
3.8. Takibat Giderleri 
540
3.9. Takibata Salahiyetli Tahsil Dairesi 
541
4. AMME ALACAĞININ KORUNMASI 
543
4.1. Teminat İsteme 
544
4.1.1. Şahsi Kefalet 
549
4.2. İhtiyati Tahakkuk 
550
4.3. İhtiyati Haciz 
554
4.3.1. 6183 Sayılı Yasa m.9’da Yer Alan Teminat İstenmesi Gerektiren Bir Durumun Varlığı Halinde 
557
4.3.2. Kamu Borçlusunun Belli Bir İkametgahı Yoksa 
557
4.3.3. Borçlunun Kaçmış Olması veya Kaçması, Mallarını Kaçırması ve Hileli Yollara Sapması İhtimallerinin Olması Halinde 
558
4.3.4. Teminat ya da Kefil Gösterilmemiş Olması Halinde 
560
4.3.5. Mal Bildirimine Çağrılan Borçlunun Belli Bir Müddet İçinde Mal Bildiriminde Bulunmaması veya Noksan Bildirimde Bulunmuş Olması Halinde 
560
4.3.6. Hüküm Verilmiş Olsun Olmasın Para Cezasını Gerektiren Bir Fiil Dolayısıyla Kamu Davası Açılması Halinde 
560
4.3.7. Tasarrufun İptali Davasının Açılmasını Gerektiren Hallerin Olması Halinde 
561
4.4. Diğer Koruma Hükümleri 
561
4.4.1. Amme Alacaklarında Rüçhan Hakkı 
561
4.4.2. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler 
564
4.4.3. Takas 
567
4.4.4. Hükümsüz Sayılan Tasarruflar 
567
4.4.5. Yurt Dışı Çıkış Yasağı 
571
5. GECİKME ZAMMI 
572
5.1. Köylerde Gecikme Zammı 
574
6. GECİKME FAİZİ 
575
7. CEBREN TAHSİL 
578
7.1. Teminatlı Alacaklarda Takip Yolu 
578
7.2. Ödeme Emri 
579
7.2.1. Ödeme Emri Gönderilecek Amme Alacakları 
579
7.2.2. Ödeme Emrinin Tebliği 
583
7.2.3. Hapis Cezası 
584
7.2.4. Ödeme Emri Tebliği Zamanaşımını Keser 
584
7.2.5. Teminata Bağlanmış Amme Alacakları İçin Ödeme Emri 
585
7.2.6. Ödeme Emrine Karşı Dava Açma Süresi 
586
7.2.7. Mal Bildirimi 
587
7.3. Haciz 
589
7.3.1. Haciz İşleminde Görevli Mahkeme 
590
7.3.2. Haciz İşlemine İlişkin Dava Açma Süresi 
591
7.3.3. Haczedilemeyecek Olanlar 
591
7.3.4. Kısmen Haczedilebilen Gelirler 
593
7.3.5. Haczin Neticeleri 
594
7.3.6. Zor Kullanma 
595
7.4. İflas Yoluyla Takip 
597
8. KONKORDATO 
600
9. ACİZ HALİ 
601
10. TECİL 
602
10.1. Tecil İçin Ödenecek Teminata İlişkin Hükümler 
605
10.2. Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili 
605
Onüçüncü Bölüm
VERGİ UYUŞMAZLIKLARI İLE İLGİLİ YARGILAMA SÜRECİ
1. GİRİŞ 
607
2. VERGİ YARGILAMA USULÜNE HAKİM OLAN İLKELER 
607
2.1. Yazılı Yargılama Esası 
607
2.2. Re’sen Araştırma İlkesi 
608
2.3. Delil Serbestisi İlkesi 
610
2.4. Kıyas Yasağı 
610
2.5. Ekonomik Yaklaşım 
610
2.6. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı 
611
3. VERGİ YARGISINDA GÖREVLİ YERLER 
612
3.1. Vergi Mahkemeleri 
612
3.2. Bölge İdare Mahkemeleri 
614
3.3. Danıştay 
614
3.3.1. Danıştay Üçüncü Daire 
615
3.3.2. Danıştay Yedinci Daire 
615
3.3.3. Danıştay Dokuzuncu Daire 
615
3.3.4 Danıştay İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulu 
616
3.3.5. Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu 
617
4. VERGİ YARGISINDA DAVA AÇMA SÜRELERİ 
618
4.1. İdari İşlemlerde Dava Açma Süresi ve Yeri Belirtilmemişse 
623
5. VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA KANUN YOLU 
623
5.1. Anayasa Mahkemesinde Kanun Yolu 
624
5.1.1. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolu 
626
5.2. Danıştay’ın İlk Derece Mahkemesi Olarak Görevli Olduğu Davalar 
628
5.3. Vergi Uyuşmazlıklarının Vergi Mahkemelerinde Çözümlenmesi 
630
5.3.1. Vergi Davalarının Hukuki Niteliği 
632
5.3.1.1. İlk İnceleme 
634
5.3.1.2. Vergi Mahkemesinde Dava Açmaya Yetkili Olanlar 
636
5.3.1.3. Tek Dilekçe ile Birden Fazla İşleme Karşı Dava Açma 
640
5.3.1.4. Vergi Mahkemesinde Dava Açmanın Verginin Tahsiline Etkisi ve Yürütmenin Durdurulması 
642
5.3.1.5. Uzlaşma Yolu ile Dava Açma Süresinin Uzaması 
646
5.3.1.6. Vergi Hatalarının Yargısal Yoldan Düzeltilmesi 
647
5.3.1.6.1. Dava Açma Süresinde Hata Düzeltme Dilekçesi Verilirse 
647
5.3.1.6.2. Dava Açma Süresinden Sonra Hata Düzeltme Dilekçesi Verilirse 
648
5.3.1.6.2.1. Yargı ve Vergi İdaresinin VUK m.124’ü Yanlış Okuma Sorunsalı 
649
5.3.1.7. Ödeme Emrinin Dava Konusu Yapılması 
650
5.3.1.7.1. Ödeme Emri ve Haksız Çıkma Zammı 
655
5.3.1.7.2. Ödeme Emrine Karşı Açılan Davanın Davaya Konu Borcun Tahsilatına Etkisi 
657
5.3.2. Vergi Yargılamasında Duruşma 
657
5.4. Vergi Yargısında İstinaf Kanun Yolu 
659
5.5. Vergi Yargısında Temyiz Kanun Yolu 
662
6. KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME 
664
7. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI 
669
7.1. Kanun Yararına Temyiz 
669
7.2. Yargılamanın Yenilenmesi 
670
Kaynakça 
673
Kavramlar Dizini 
693