Karşılaştırmalı Örneklerle Fransızcada Tümce Kuruluş Biçimleri Çeviri Yöntemleri Prof. Dr. İlhami Sığırcı, Prof. Dr. Veli Doğan Günay  - Kitap
Karşılaştırmalı Örneklerle

Fransızcada Tümce Kuruluş Biçimleri Çeviri Yöntemleri

6. Baskı, 
Mayıs 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
464
Barkod:
9789750277641
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
345,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Uzun yıllar, çeşitli üniversitelerde "Fransızca ve Çeviri" eğitimi veren akademisyen yazarların kaleme aldığı kitap, gözden geçirilmiş 6. baskısını yapmıştır. Ayrıca, kitabın ilk beş baskısının ardından gerek akademisyenlerden ve öğrencilerden gerekse de kitabı kullanan okuyuculardan gelen istek ve öneriler de dikkate alınarak kitabın daha kullanıcı dostu ve baş ucu kitabı olması sağlanmıştır.
Bu çalışma ile Fransızcada, temel düzeyden ileri düzeye kadar tümce kurma ve çeviri yöntemlerini öğrenebilişiniz. Bu dildeki seviyenizi geliştirebilir ve düşüncelerinizi Fransızca olarak rahatlıkla tümcelere dökme yollarını öğrenirsiniz. Dolayısıyla da ileri düzeydeki tümce tiplerini yapabilecek seviyeye daha kolay erişebilirsiniz. Ayrıca Fransızcadan Türkçeye ve Türkçeden Fransızcaya hem basit hem de ileri düzeydeki çeviri yöntemlerini öğrenerek çeviri yapma becerinizi daha üst düzeye yükseltebilirsiniz. Bunun dışında, bugüne kadar basılmış sözlüklerde ve kitaplarda bulamayacağınız kalıpların Türkçesini ve tümce içerisinde kullanılışını da bu çalışmada bulabilirsiniz. Son olarak bu kitapla sözcük dağarcığınızı da önemli ölçüde zenginleştirebilirsiniz zira kullanılan sözcüklerin önemli bir bölümünün Türkçesi verilmiştir. Kitabın sonunda yer alan sözlük de bunu önemli derecede kolaylaştıracaktır.
Kitap, başta Fransız Dili ve Eğitimi, Fransızca Mütercim–Tercümanlık ve Fransız Dili ve Edebiyatı bölümlerinde çeviri derslerinde temel başvuru kitabı olarak kullanılabilir. Her türlü Fransızca Dil sınavlarına hazırlananlara (ÖSYM Yabancı Dil Sınavları YÖK Dil, YDS, YDT ve çeşitli özel ve devlet kurumlarının sınavları, , vb.) ve yabancı dilde başlangıç seviyesini aşmış olan tüm okuyuculara hitap etmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Fransızcada Tümce Türleri
.
Bildirme Tümcesi Türleri
.
Ünlem Tümcesi Türleri
.
Soru tümcesi Türleri
.
Vurgu Tümcesi Türleri
.
Tümcede Olumsuzluk Kalıpları
.
Zaman İfade Etme Kalıpları
.
Tümcelerde Karşılaştırma Yapma Kalıpları
.
Tümcelerde Karşıtlık Bildirme Kalıpları
.
Tümcelerde Neden Bildirme Kalıpları
.
Tümcelerde Sonuç Bildirme Kalıpları
.
Tümcelerde Amaç Bildirme Kalıpları
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
 
Önsöz 
5
Giriş 
13
1. Bölüm 
FRANSIZCADA TÜMCE TÜRLERİ
1.1. Bildirme Tümcesi 
17
1.2. Ünlem Tümcesi 
17
1.2.1. Ünlem İşareti Kullanılarak Ünlem Tümcesi Yapma 
18
1.2.2. Ünlem İfade Eden Sözcükler 
18
1.2.3. Comme, que, Ce que İle ÜnlemTümcesi 
21
1.2.4. Si ve Tellement'la Ünlem Tümcesi 
21
1.2.5. Quel + sıfat +isimle Ünlem Tümcesi 
22
1.3. Soru Tümcesi 
22
1.3.1. “Est–ce que (qu’)” Kalıbıyla Soru Tümcesi 
23
1.3.2. “Pourquoi, Comment, Quand, Où, vb.” gibi Sözcüklerle Soru Tümcesi 
23
1.3.3. Soru Sözcükleri Çizelgesi 
24
1.3.4. Değişebilen Soru Adılları 
26
1.3.5. Soru Sıfatları 
28
1.3.6. Özneyle Yüklemin Yer Değiştirmesi 
29
1.3.7. Tonlama Yardımıyla 
31
1.3.8. Tercihli Soru Sorma 
33
1.4. Vurgu Tümcesi 
33
1.4.1. Tekrar Yöntemi Kullanarak Vurgu Tümcesi Yapma 
33
1.4.2. C’est…qui” ve “C’est…que” Kullanarak Vurgu Tümcesi Yapma 
34
1.4.3. Sözdizimsel ve Sesbilgisel Yöntemle Vurgu Tümcesi Yapma 
36
1.4.3.1. Ce qui…c’est………. 
36
1.4.3.2. Ce que…c’est…. 
37
1.4.3.3. Ce que…c’est que… 
37
1.4.3.4. Sıfatın Tekrarlanmasıyla Vurgulama 
38
1.4.3.5. Sözcüğün Birinci Sesleminin Uzatılmasıyla Vurgulama 
38
1.4.3.6. İki Ünsüzün Okunmasıyla Vurgulama 
38
2. Bölüm 
FRANSIZCA TÜMCEDE OLUMSUZLUK YAPILARI
2.1. En Sık Kullanılan Olumsuz Yapıları 
41
2.1.1. Olumsuzluk Yapılarının Şimdiki Zamanda Tümcede Kullanılması 
41
2.1.2. Olumsuzluk Yapılarının Geçmiş Zamanda Tümcede Kullanılması 
42
2.2. Sans ve Sans que 
44
2.3. Ne…guère 
45
2.4. Personne ne…, Rien ne…, Nul….ne… 
45
2.5. Rien à…, Rien de…, Personne à…, Personne de…. 
46
2.6. Ni…ni…… 
46
2.7. Ni l’un ni l’autre, Ni les uns ni les autres 
47
2.8. Mastar Fiillerde Olumsuzluk Nasıl Yapılır? 
48
2.8.1. Şimdiki Zamanda Kullanılan Mastar Fiillerde Olumsuzluk 
48
2.8.2. Birleşik Zamanlarda Mastar Fiilde Olumsuzluk 
49
2.8.3. Birleşik Olumsuzluk İçin Kullanılan Yapılar 
50
3. Bölüm 
FRANSIZCADA ZAMAN İFADE ETME BİÇİMLERİ
3.1. Süreyi Belirtmek İçin Kullanılan Soru Kalıpları 
53
3.2. Süreyi Belirtmek İçin Kullanılan Belirteçler ve İlgeçler 
55
3.3. Konuşma Anına Göre Zamanı Belirlemek İçin Kullanılan Belirteçler 
55
3.4. Konuşma Anından Hareketle Zamanı Belirleme 
56
3.5. Geçen Süreyi Şimdiki Zamanda Sormak İçin Kullanılan İfadeler 
57
3.7. Geçen Süreyi Geçmiş Zamanda Belirtmek İçin Kullanılan İfadeler 
59
3.8. Fiillerde Öncelik, Sonralık ve Süre Belirtmek İçin Kullanılan Sözcükler 
60
3.9. Alıştırmalar 
64
4. Bölüm 
ZAMAN BİLDİRME BİÇİMLERİ
4.1. Zaman Bildiren Tümceler 
69
4.1.1. Öncelik Bildiren Bağlaçlar 
69
4.1.2. Eşzamanlılık Bildiren Bağlaçlar 
70
4.1.3. Sonralık Bildiren Bağlaçlar 
70
4.2. Zaman Bildiren Tümcelerde Kiplerin Kullanımı 
72
4.2.1. Haber Kipi (mode indicatif) 
72
4.2.2. Dilek Kipi (mode subjonctif) 
72
4.2.2.1. Dilek Kipinin Kullanıldığı Yerler 
72
4.2.3. Koşul Kipi (mode conditionnel) 
77
4.2.3.1. Koşul Kipinin (mode conditionnel) Kullanıldığı Yerler 
77
4.2.4. Zaman Bildiren Yan Tümcelerde Dönüşümler 
78
5. Bölüm 
KARŞITLIK BİLDİRME BİÇİMLERİ
5.1. Karşıtlık Bildiren Tümceler 
157
5.2. Karşıtlık Bildiren Tümcelerde Kiplerin Kullanımı 
159
5.2.1. Dilek Kipinin Kullanımı 
159
5.2.2. Dilek Kipinin Kullanılmadığı Karşıtlık Tümceleri 
159
5.2.3. Haber Kipinin Kullanımı 
161
5.2.4. Koşul Kipinin Kullanımı 
162
5.3. Karşıtlık Bildirme Biçimleri 
163
6. Bölüm 
NEDEN BİLDİRME BİÇİMLERİ
6.1. Neden Bildiren Tümceler 
207
6.2. Neden Bildiren Tümcelerde Kiplerin Kullanımı 
208
6.2.1. Haber Kipi /Koşul Kipi 
208
6.2.2. Dilek Kipi 
208
6.2.3. Mastar Fiil (infinitif) 
209
6.3. Neden Bildirme Biçimleri 
210
7. Bölüm 
AMAÇ BİLDİRME BİÇİMLERİ
7.1. Amaç Bildiren Tümceler 
259
7.2. Amaç Bildiren Tümcelerde Kiplerin Kullanımı 
259
7.2.1. Bağlaçlar Kullanarak Amaç Bildirme 
260
7.2.2. Mastar Fiil Kullanarak Amaç Bildirme 
261
7.2.3. “Que” yü Kullanarak Amaç Bildirme 
261
8. Bölüm 
SONUÇ BİLDİRME BİÇİMLERİ
8.1. Sonuç Bildiren Tümceler 
283
8.2. Sonuç Bildiren Tümcelerde Kiplerin Kullanımı 
284
8.2.1. Haber Kipinin Kullanımı 
284
8.2.2. Dilek Kipinin Kullanımı 
284
8.2.3. Koşul Kipinin Kullanımı 
285
8.3. Mastar Fiil Kullanarak Sonuç Bildirme 
285
9. Bölüm 
KOŞUL YA DA VARSAYIM BİLDİRME BİÇİMLERİ
9.1. Koşul ya da Varsayım Tümceleri 
311
9.2. Koşul Tümcelerinde Kiplerin Kullanımı 
313
9.2.1. Haber Kipinin Kullanımı 
313
9.2.2. Koşul Kipinin Kullanımı 
313
9.2.3. Koşul Kipinin Kullanıldığı Tümce Tipleri 
314
9.2.4. Mastar Fiil Kullanılarak Oluşturulan Koşul Tümceleri 
317
9.3. « Si » ile Oluşturulan Koşul Tümcelerinde Durumlar 
317
9.3.1. Açık ve Basit Bir Olgu Söz Konusu olabilir 
317
9.3.2. Muhtemel Bir Olgu Söz Konusu olabilir 
318
9.3.3. Gerçek Olmayan Bir Olgu Söz Konusu olabilir 
318
9.3.4. « Si » ile Oluşturulan Tümcelerde Zaman Uyumları 
319
9.3.5. Fransızcada « Si » nin Farklı Kullanımları 
320
10. Bölüm 
KARŞILAŞTIRMA BİLDİRME BİÇİMLERİ
10.1. Karşılaştırma Bildiren Tümceler 
363
10.1.1. « Comme » ile Oluşturulan Karşılaştırma Tümceleri 
363
10.1.2. « Que » Kullanılarak Oluşturulan Karşılaştırma Tümceleri 
363
10.1.3. « Que » Kullanılmadan Oluşturulan Karşılaştırma Tümceleri 
364
10.2. Karşılaştırmada Kullanılan Deyimler 
365
10.3. Karşılaştırma Bildiren Tümcelerde Kiplerin Kullanımı 
368
Fransızca Genel Alfabetik Dizin 
397
Fransızca–Türkçe Sözlük 
409
Türkçe–Fransızca Sözlük 
427
Kaynakça 
461