Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 11 Ceza Muhakemesi Önlemleri ve Özellikle Gizli Araştırma Önlemleri Prof. Dr. Yener Ünver  - Kitap
Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 11

Ceza Muhakemesi Önlemleri ve Özellikle Gizli Araştırma Önlemleri

1. Baskı, 
Şubat 2011
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
328
Barkod:
9789750214356
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
440,00
İndirimli (%72):
123,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
GerekTürk CMK gerek diğer ülkelerin CMK açısından son araç olma ve temel haklara en ağır müdahaleleri içerdikleri halde, gizli araştırma önlemleri günümüzde en çok uygulanan ve en sorunlu ceza muhakemesi araştırma önlemleridir.
Bu kitapta, AİHM ve başta AB ülkeleri olmak üzere, gizli araştırma önlemlerine ilişkin en güncel mevzuat, yargı kararları, öğreti ve ulusalüstü hukuksal düzenlemelerTürkçeye aktarılmıştır. Önemine binaen, kitabın son kısmında uçaklara yönelik eylemler ile sosyal güvenlik ödenekleriyle ilgili ceza hukuku düzenlemelerini açıklayan makalelere yer verilmiştir. CMK'ya yeni eklenen gizli araştırma önlemlerinin gereği gibi uygulanmasında, bu karşılaştırmalı hukuk çalışmaları önemli katkı sağlayacaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Anand DOOBAY: Avrupa Tutuklama Emrinin Uygulanması Planı: Teslim, Suçluların İadesi ve Sınır Dışı Etmeye İlişkin Adalet Konferansı
.
Koruma Tedbirlerine İlişkin Aihm'nin Örnek Bir Kararı Romanya'ya Karşı Raducu Davası
.
AİHM Büyük Daire'sinin S. ve Marper Birleşik Krallık'a Karşı Kararı
.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesı Kararı: Nowcka'ya Karşı Polonya Davası
.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı: Pekov Bulgaristan'a Karşı
.
Ilıya Stefanov V. Bulgaristan Davası
.
Av. Dr. Björn GERCKE: Sınıraşan Aramaların Hukuka Uygunluğu‐ Ceza Muhakemesi Açısından Yurtdışında Depolanmış Verilere Ulaşım
.
Papua Yeni Gine Bağımsız Devleti 1977 Tarihli Tutuklama Kanunu
.
Ana Maria ANDRONIC: Romanya Ceza Usul Kanunu'nda Düzenlenen Tutuklama Ve Arama Emri Prosedürünün Uygulamadaki Görünümü
.
Av. Dr. Björn GERCKE: Avukat Bürolarının Aranması
.
Dr. Thomas KAPP ‐ Dr. Alexander ROTH: Elkoyma Yasağının Sınırlandırılması Olarak Şüphelinin Muhafazaya Alınması (Öne Geçen Bir Girişim!)
.
Av. Dr. Björn GERCKE: Ceza Muhakemesi Hukukunda İletişimin Denetlenmesi: Ceza Muhakemesi Kanunu Prg. 110a Vd.'nin Yeni İçeriğinin Etkisi
.
Dr. Jens PUSCHKE ‐ Tobias SINGELNSTEIN: 01. 01. 2008 Tarihli Yeni Düzenlemelere Göre Alman Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki Telekominikasyonun İzlenmesi, Kullanılan Verilerin Kaydedilmesi ve (Diğer) Gizli Araştırma Önlemleri
.
Felix RUHMANNSEDER: Mobil İletişim Anında Bulunulan Yerin Araştırılmasının Ceza Muhakemesi Açısından Caizliği
.
Doç. Dr. Armin ENGLÄNDER: Gizli Soruşturmanın Sınırı Olarak Nemo
.
Av. Hans Meyer‐MEWS: Gizli Soruşturmacı ‐ Güvenilen Şahıs ‐ Güven Bağı
.
Prof. Dr. Hans KUDLICH: Online Aramaların Uygulanabilirliği Üzerine
.
Prof. Dr. Klaus ROGALL: Federal Yüksek Mahkeme'nin 53, 294 Sayılı Kararının Analizi Çerçevesinde Tutukluluk Esnasında Eşler Arasındaki Görüşmelerin Gizli Akustik Yöntemle Dinlenilmesinin Kabul Edilebilirliği Üzerine
.
Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması ve Müsaderesi Hakkında Sözleşme
.
Av. Dr. Björn GERCKE: Ceza Muhakemesine İlişkin Delil Elde Etme Önlemlerinin İçti
.
Prof. Dr. Dres. H.C. Hans Heiner KÜHNE: Ceza Muhakemesi Koruma Tedbirleri Karşısında Müdafiinin Korunması
.
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Basın İlânı
.
Uçakların Yasadışı Zaptını Durdurmaya Yönelik Zirve
.
Av. Dr. Björn GERCKE‐Ulrich LEIMENSTOLL: Sosyal Güvenlik Ödeneklerinin (Ceza Kanunu Prg. 266a) Ödenmemesi ‐ Uygulama İçin Rehber
.
Kavram Dizini
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Vorwort 
7
Preface 
9
1.Anand DOOBAY: Avrupa Tutuklama Emrinin Uygulanması Planı: Teslim, Suçluların İadesi Ve Sınır Dışı Etmeye İlişkin Adalet Konferansı(31 Mart 2006) (Çev.: Alev Dilber) 
13
2.Araş. Gör. Dr. Pınar MEMİŞ: Koruma Tedbirlerine İlişkin Aihm’nin Örnek Bir Kararı Romanya’ya Karşı Raducu Davası 
19
3.AİHM Büyük Daire’sinin S. ve Marper Birleşik Krallık’a Karşı Kararı(Çev.: Yard. Doç. Dr. R. Barış Erman) 
39
4.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesı Kararı: Nowcka’ya Karşı Polonya Davası(Çev.: Ayşe AKÇİN) 
77
5.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı: Pekov Bulgaristan’a Karşı(Çev.: Araş. Gör. Fulya EROĞLU) 
91
6.Ilıya Stefanov V. Bulgaristan Davası(Çev.: Araş. Gör. Mualla Buket Soygüt ARSLAN) 
115
7.Av. Dr. Björn GERCKE: Sınıraşan Aramaların Hukuka Uygunluğu- Ceza Muhakemesi Açısından Yurtdışında Depolanmış Verilere Ulaşım(Çev.: Araş. Gör. Pınar BACAKSIZ) 
125
8.Papua Yeni Gine Bağımsız Devleti 1977 Tarihli Tutuklama Kanunu(Çev.: Araş. Gör. Candide ŞENTÜRK) 
131
9.Ana Maria ANDRONIC: Romanya Ceza Usul Kanunu’nda Düzenlenen Tutuklama Ve Arama Emri Prosedürünün Uygulamadaki Görünümü(Çev.: Araş. Gör. Onur ÖZCAN) 
143
10.Av. Dr. Björn GERCKE: Avukat Bürolarının Aranması(Çev.: Prof. Dr. Hakan Hakeri) 
153
11.Dr. Thomas KAPP - Dr. Alexander ROTH: Elkoyma Yasağının Sınırlandırılması Olarak Şüphelinin Muhafazaya Alınması (Öne Geçen Bir Girişim!) (Çev.: Prof. Dr. Yener ÜNVER) 
159
12.Av. Dr. Björn GERCKE: Ceza Muhakemesi Hukukunda İletişimin Denetlenmesi: Ceza Muhakemesi Kanunu Prg. 110a Vd.’Nin Yeni İçeriğinin Etkisi (Çev.: Araş. Gör. Pınar BACAKSIZ) 
167
13.Dr. Jens PUSCHKE - Tobias SINGELNSTEIN: 01.01.2008 Tarihli Yeni Düzenlemelere Göre Alman Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki Telekominikasyonun İzlenmesi, Kullanılan Verilerin Kaydedilmesi ve (Diğer) Gizli Araştırma Önlemleri(Çev.: Prof. Dr. Yener ÜNVER) 
177
14.Felix RUHMANNSEDER: Mobil İletişim Anında Bulunulan Yerin Araştırılmasının Ceza Muhakemesi Açısından Caizliği(Çev.: Prof. Dr. Yener ÜNVER) 
195
15.Doç. Dr. Armin ENGLÄNDER: Gizli Soruşturmanın Sınırı Olarak Nemo Tenetur İlkesi (Çev.: Jale YÜCEL) 
215
16.Av. Hans Meyer-MEWS: Gizli Soruşturmacı - Güvenilen Şahıs - Güven Bağı(Çev.: Yaprak AKYOL) 
221
17.Prof. Dr. Hans KUDLICH: Online Aramaların Uygulanabilirliği Üzerine(Çev.: Araş. Gör. İlker TEPE) 
225
18.Prof. Dr. Klaus ROGALL: Federal Yüksek Mahkeme’nin 53, 294 Sayılı Kararının Analizi Çerçevesinde Tutukluluk Esnasında Eşler Arasındaki Görüşmelerin Gizli Akustik Yöntemle Dinlenilmesinin Kabul Edilebilirliği Üzerine (Çev: Araş. Gör. İlker TEPE) 
239
19.Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması Ve Müsaderesi Hakkında Sözleşme (Çev. Yard. Doç. Dr. Elif VATANOĞLU) 
255
20.Av. Dr. Björn GERCKE: Ceza Muhakemesine İlişkin Delil Elde Etme Önlemlerinin İçtimaı (Çev.: Prof. Dr. Yener ÜNVER) 
273
21.Prof. Dr. Dres. H.C. Hans Heiner KÜHNE: Ceza Muhakemesi Koruma Tedbirleri Karşısında Müdafiinin Korunması(Çev.: Araş. Gör. Dr. Koray DOĞAN) 
287
22.Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Basın İlânı (Çev.: Araş. Gör. Arif Barış ÖZBİLEN) 
293
23.Uçakların Yasadışı Zaptını Durdurmaya Yönelik Zirve (Çev.: Av. Orçun GÜNDÜZ) 
297
24.Av. Dr. Björn GERCKE-Ulrich LEIMENSTOLL: Sosyal Güvenlik Ödeneklerinin (Ceza Kanunu Prg. 266a) Ödenmemesi - Uygulama İçin Rehber(Çev.: Doç. Dr. Özlem Yenerer ÇAKMUT) 
303
Kavram Dizini 
323