Fransızca Çeviri Kılavuzu Manuel Pratique De Traduction Turc–Français  ¦  Français–Turc Prof. Dr. İlhami Sığırcı  - Kitap

Fransızca Çeviri Kılavuzu

Manuel Pratique De Traduction Turc–Français ¦ Français–Turc

3. Baskı, 
Ekim 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
526
Barkod:
9789750281617
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
485,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Kitap, gördüğü yoğun ilgi üzerine kısa sürede güncellenmiş ve genişletilmiş 3. Baskısını yapmış olup, yazara gelen çok sayıda istek üzerine kitabın yeni baskısında " Edilgen Yapıların Çevirisi" bölümü eklenmiştir.
Uzun yıllardan bu yana, Yurt dışında ve Türkiye'de çeşitli üniversitelerde Fransızcadan Türkçeye ve Türkçeden Fransızcaya çeviri dersleri veren akademisyen yazarın kaleme aldığı kitap, gerek uygulama, gerek kuramsal ve gerekse de her iki dilde binlerce sayıya ulaşan çeviri alıştırmaları açısından alanda ilk çeviri el kitabı olma niteliğindedir.
Bu kitap Türkçeden Fransızcaya ve Fransızcadan Türkçeye çeviri yaparken tümce ve metin çevirilerinde güçlüklerle karşılaşanlara ve çeviri becerisini en üst düzeye çıkarmak isteyenlere yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ayrıca her iki dile çeviri sürecinde zorluk oluşturabilecek tümce yapıları ve kalıpların tamamı üzerinde durularak, bunların çevirisinde izlenecek yöntemler ortaya konmuştur. Sadece bu kitapta yer alan çeviri konularını öğrenerek ve alıştırmaları yaparak, basit ve ileri düzeydeki çeviri biçimlerini öğrenebilir, hem Türkçeden Fransızcaya hem de Fransızcadan Türkçeye her türlü çeviriyi kolaylıkla yapabilir seviyeye gelebilirsiniz.
Kitap, özellikle Mütercim-Tercümanlık, Fransız Dili ve Eğitimi ve Fransız Dili ve Edebiyatı ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümlerinde ders kitabı olarak kullanılmasının yanı sıra, her türlü Fransızca Dil Sınavına hazırlananlara da (YDS, YÖKDİL, ÖSYM Yabancı Dil Sınavı (YDT) hitap etmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Çeviri Nasıl Yapılır: On fait commment la traduction
.
Temel Tümcelerin Çevirisi : Traduction des phrases simples
.
Bileşik Tümcelerin Çevirisi: Traduction des phrases composées
.
İlgi Adıllarının Çevirisi: Traduction des pronoms relatifs
.
Bileşik İlgi Adıllarının Çevirisi: Traduction des pronoms relatifs composés
.
Değişebilen Soru Zamirlerinin Çevirisi: Traduction des pronoms interrogatifs variables
.
Ortacın Çevirisi: Traduction du participe présent et passé
.
Gérondif'in Çevirisi: Traduction du gérondif
.
Yarı Yardımcı Fiillerle İlgili Cümlelerin Çevirisi: Traduction des phrases avec un semi– auxiliaire
.
Ettirgen Yapının Çevirisi: Traduction du verbe factitif
.
Mastar Kipinin Çevirisi: Traduction du mode infinitif
.
Koşul ve Dilek Kipinin Çevirisi: Traduction du mode conditionnel et subjonctif
.
Tüm Zamanların Çevirisi: Traduction de tous les temps
.
Karşılaştırma Tümcelerinin Çevirisi: Traduction des phrases comparatives
.
Edilgen Yapının Çevirisi: Traduction des phrases passives
.
10800 Çeviri Alıştırması ve Cevapları: 10800 Exercises de Traduction
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Birinci Bölüm
ÇEVİRİ NASIL YAPILIR?
İkinci Bölüm
FRANSIZCADA TEMEL TÜMCELERİN ÇEVİRİSİ
2.1. BİLDİRME TÜMCESİNİN ÇEVİRİSİ (Phrase déclarative) 
33
Çeviri Alıştırması 1 (Türkçeden Fransızcaya) 
34
Cevap Anahtarı 1 (Türkçeden Fransızcaya) 
36
Çeviri Alıştırması 2 (Türkçeden Fransızcaya) 
38
Cevap Anahtarı 2 (Türkçeden Fransızcaya) 
40
2.2. ÜNLEM TÜMCESİNİN ÇEVİRİSİ (Phrase exclamative) 
43
2.2.1. Ünlem Tümcesinin Türleri 
43
2.2.2. Noktalama İşaretiyle Ünlem Tümcesi 
43
2.2.3. Ünlem İfade Eden Sözcüklerle Ünlem Tümcesi 
43
2.2.4. COMME, QUE ve CE QUE İle Yapılan Ünlem Tümcelerinin Çevirisi 
44
2.2.5. SI ve TELLEMENT’la Yapılan Ünlem Tümcelerinin Çevirisi 
45
2.2.6. QUEL + Sıfat + İsim Yapısıyla Oluşturulan Ünlem Tümcesinin Çevirisi 
45
2.2.7. Ünlem İfade Eden Sözcüklerin Çevirisi 
46
2.2.7.1. Tiksinti Ünlemlerinin Çevirisi 
47
2.2.7.2. Şaşırma Ünlemlerin Çevirisi 
48
2.2.7.3. Memnuniyetsizlik, Düş Kırıklığı ve Üzüntü Ünlemlerinin Çevirisi 
48
2.2.7.4. Memmuniyet ve Bir Şeyi Başarma Ünlemlerinin Çevirisi 
48
2.2.7.5. Çağrı ve Uyarı İçin Kullanılan Ünlemlerin Çevirisi 
49
2.2.7.6. Emir vermek İçin Kullanılan Ünlemlerin Çevirisi 
49
2.2.7.7. Cesaretlendirmek İçin Kullanılan Ünlemlerin Çevirisi 
49
Çeviri Alıştırması 3 (Fransızcadan–Türkçeye) 
50
Çevap Anahtarı 3 (Fransızcadan Türkçeye) 
51
Çeviri Alıştırması 4 (Türkçeden Fransızcaya) 
53
Cevap Anahtarı 4 (Türkçeden Fransızcaya) 
55
2.3. SORU TÜMCESİNİN ÇEVİRİSİ (Phrase interrogative) 
56
2.3.1. EST–CE QUE (QU’)’yle Yapılan Tümcenin Çevirisi 
56
2.3.1.1. POURQUOİ, COMMENT, QUAND, OÙ, vb. gibi Sözcüklerin Çevirisi 
57
2.3.1.2. Özneyle Yüklemin Yer Değiştirmesi İle Yapılan Tümcenin Çevirisi 
58
2.3.1.3. Tonlama Yardımıyla Yapılan Soru Tümcesinin Çevirisi 
60
2.3.1.4. Tercihli Soru Sorma Tümcesinin Çevirisi 
61
2.3.1.5. Soru Sözcükleriyle Yapılan Tümcenin Çevirisi 
62
Üçüncü Bölüm
BİLEŞİK TÜMCELERİN ÇEVİRİSİ
(Phrases Composées)
3.1. TAMAMLAYICI YAN TÜMCELER (SUBORDONNÉS COMPLÉTIVES (QUE)) 
65
3.1.1. Tamamlayıcı Yan Tümcelerin Çevirisi 
65
3.1.1.1. QUE Bağlacıyla Yapılan Yan Tümcenin Çevirisi 
65
3.1.1.2. À CE QUE ve DE CE QUE’yle Yapılan Yan Tümcenin Çevirisi 
67
3.1.1.3. Mastar Eylemle Oluşturulan Yan Tümcelerin Çevirisi 
69
3.1.1.4. QUE’den Önce Gelen İsim veya Sıfatla Yapılan Yan Tümcelerin Çevirisi 
70
3.1.2. Tamamlayıcı Yan Tümcenin İşlevleri 
71
3.1.2.1. Özne İşlevini Yerine Getirebilir 
71
3.1.2.2. Dolaylı Soru Sorma İşlevini Yerine Getirebilir 
72
3.1.2.3. Ünlem Tümcesi İşlevini Yerine Getirebilir 
73
3.1.2.4. Dolaylı Tümleç İşlevini Yerine Getirebilir 
73
3.1.2.5. Düz Tümlecin İşlevini Yerine Getirebilir 
74
3.1.2.6. Bir İsmin Tamamlayıcısı Olabilir 
79
3.1.2.7. Bir Belirtecin Tamamlayıcısı Olabilir 
81
3.1.2.8. Bir Sıfatın Tamamlayıcısı Olabilir 
82
3.2.1.9. Kişisiz (Impersonel) Eylemlerin Tamamlayıcısı Olarak Kullanılır 
83
Çeviri Alıştırması 5 (Fransızcadan Türkçeye) 
85
Cevap Anahtarı 5 (Fransızcadan Türkçeye) 
87
Çeviri Alıştırması 6 (Türkçeden Fransızcaya) 
89
Cevap Anahtarı 6 (Türkçeden Fransızcaya) 
91
3.1.3. CE QUI İlgi Adılının Çevirisi 
94
3.1.3.1. Türkçeye Çevirisi 
94
3.1.3.2. Kullanımı 
94
Çeviri Alıştırması 7 (Fransızcadan Türkçeye) 
95
Cevap Anahtarı 7 (Fransızcadan Türkçeye) 
95
Çeviri Alıştırması 8 (Türkçeden Fransızcaya) 
96
Cevap Anahtarı 8 (Türkçeden Fransızcaya) 
97
3.1.4. CE QUE İlgi Adılının Çevirisi 
98
3.1.4.1. Türkçeye Çevirisi 
98
3.1.4.2. Kullanımı 
98
Çeviri Alıştırması 9 (Fransızcadan Türkçeye) 
99
Cevap Anahtarı 9 (Fransızcadan Türkçeye) 
100
Çeviri Alıştırması 10 (Türkçeden Fransızcaya) 
100
Cevap Anahtarı 10 (Türkçeden Fransızcaya) 
102
3.1.5. CE DONT İlgi Adılının Çevirisi 
103
3.1.5.1. Türkçeye Çevirisi 
103
3.1.5.2. Kullanımı 
103
Çeviri Alıştırması 11 (Fransızcadan Türkçeye) 
104
Cevap Anahtarı 11 (Fransızcadan Türkçeye) 
104
Çeviri Alıştırması 12 (Türkçeden Fransızcaya) 
105
Cevap Anahtarı 12 (Türkçeden Fransızcaya) 
105
Çeviri Alıştırması 13 (Fransızcadan Türkçeye) 
106
Cevap Anahtarı 13 (Fransızcadan Türkçeye) 
106
Çeviri Alıştırması 14 (Türkçeden Fransızcaya) 
107
Cevap Anahtarı 14 (Türkçeden Fransızcaya) 
108
3.1.6. CE QUI…C’EST…Yapısının Çevirisi 
109
3.1.6.1. Türkçeye Çevirisi 
109
3.1.6.2. Kullanımı 
109
Çeviri Alıştırması 15 (Fransızcadan Türkçeye) 
109
Cevap Anahtarı 15 (Fransızcadan Türkçeye) 
110
Çeviri Alıştırması 16 (Türkçeden Fransızcaya) 
110
Cevap Anahtarı 16 (Türkçeden Fransızcaya) 
111
3.1.7. CE QUE…., C’EST…. Yapısının Çevirisi 
111
3.1.7.1. Türkçeye Çevirisi 
111
3.1.7.2. Kullanımı 
111
3.1.8. CE QUE.…C’EST QUE ve CE QUE C’EST DE Yapısının Çevirisi 
112
3.1.8.1. Türkçeye Çevirisi 
112
3.1.8.2. Kullanımı 
112
Çeviri Alıştırması 17 (Fransızcadan Türkçeye) 
112
Cevap Anahtarı 17 (Fransızcadan Türkçeye) 
113
Dördüncü Bölüm
İLGİ ADILLARININ ÇEVİRİSİ
(Qui/Que/Où/D’où/Dont)
4.1. QUI İLGİ ADILININ ÇEVİRİSİ 
115
4.1.1. Türkçeye Çevirisi 
115
4.1.2. Qui İlgi Adılının Kullanımı 
116
4.1.3. Qui ilgi adılıyla İşaret Adıllarının Kullanımı 
117
4.1.4. Qui İlgi Adılının İlgeçlerle Kullanımı 
118
Çeviri Alıştırması 18 (Fransızcadan Türkçeye) 
119
Cevap Anahtarı 18 (Fransızcadan Türkçeye) 
120
Çeviri Alıştırması 19 (Türkçeden Fransızcaya) 
121
Cevap Anahtarı 19 (Türkçeden Fransızcaya) 
122
4.2. QUE İLGİ ADILININ ÇEVİRİSİ 
124
4.2.1. Que İlgi Adılının Türkçeye Çevirisi 
124
4.2.2. Que İlgi Adılının Kullanımı 
124
4.2.3. Que İlgi Adılının İşaret Adıllarıyla Kullanımı 
125
4.2.4. Que İlgi Adılının Tümcedeki İşlevleri 
126
4.2.4.1. Que İlgi Adılı Atribut İşlevini Yerine Getirir 
126
4.2.4.2. Eylemin Düz Tümleci ya da Nesnesi İşlevini Yerine Getirebilir 
126
Çeviri Alıştırması 20 (Fransızcadan Türkçeye) 
127
Cevap Anahtarı 20 (Fransızcadan Türkçeye) 
128
Çeviri Alıştırması 21 (Türkçeden Fransızcaya) 
129
Cevap Anahtarı 21 (Türkçeden Fransızcaya) 
130
4.3. DONT İLGİ ADILININ ÇEVİRİSİ 
131
4.3.1. Dont İlgi Adılının Türkçeye Çevirisi 
131
4.3.2. Dont İlgi Adılının Kullanımı 
131
4.3.2.1. Bir Eylemin Dolaylı Tümlecinin Yerine Geçer 
131
4.3.2.2. İsim Tamlamasında Tamlananın Yerini Tutar 
132
4.3.2.3. İşaret Adıllarıyla Kullanılabilir 
133
4.3.2.4. Miktar Bildiren Tümleç Olarak Kullanılabilir 
134
Çeviri Alıştırması 22 (Fransızcadan Türkçeye) 
134
Cevap Anahtarı 22 (Fransızcadan Türkçeye) 
136
Çeviri Alıştırması 23 (Türkçeden Fransızcaya) 
137
Cevap Anahtarı 23 (Türkçeden Fransızcaya) 
138
4.4. OÙ İLGİ ADILININ ÇEVİRİSİ 
139
4.4.1. Où İlgi Adılının Türkçeye Çevirisi 
139
4.4.2. Où İlgi Adılının Kullanımı 
140
4.4.2.1. Zaman Bildiren Tümlecin Yerine Geçer 
140
4.4.2.2. Où Öncül Olmadan da Kullanılabilir 
140
4.4.2.3. Où İlgi Adılından Sonra Mastar Eylem Kullanımı 
141
4.5. D’OÙ İLGİ ADILININ ÇEVİRİSİ 
141
4.5.1. D’OÙ İlgi Adılının Türkçeye Çevirisi 
141
4.5.2. D’OÙ İlgi Adılının Kullanımı 
141
4.5.2.1. D’OÙ Yer Bildirmek İçin Kullanılır 
141
4.5.2.2 D’OÙ Neden ve Sonuç Bildirmek ve Soru Sormak için Kullanılır 
141
4.5.2.3. D’OÙ VIENT QUE’nün Çevirisi 
142
Çeviri Alıştırması 24 (Fransızcadan Türkçeye) 
142
Cevap Anahtarı 24 (Fransızcadan Türkçeye) 
144
Çeviri Alıştırması 25 (Türkçeden Fransızcaya) 
146
Cevap Anahtarı 25 (Türkçeden Fransızcaya) 
148
Beşinci Bölüm
BİLEŞİK İLGİ ADILLARININ ÇEVİRİSİ (Lequel/Duquel/Desquels/Lesquels/Lesquelles)
5.1. BİLEŞİK İLGİ ADILLARI ÇİZELGESİ 
151
Çeviri Alıştırması 26 (Fransızcadan Türkçeye) 
153
Cevap Anahtarı 26 (Fransızcadan Türkçeye) 
153
Çeviri Alıştırması 27 (Türkçeden Fransızcaya) 
153
Cevap Anahtarı 27 (Türkçeden Fransızcaya) 
154
5.1.1. Bileşik İlgi Adıllarının Kullanımı 
155
5.1.1.1. İlgeçlerle Birlikte Kullanılır 
155
5.1.1.2. Deyimsel İlgeçlerle Birlikte Kullanılır 
156
Çeviri Alıştırması 28 (Fransızcadan Türkçeye) 
156
Cevap Anahtarı 28 (Fransızcadan Türkçeye) 
157
Çeviri Alıştırması 29 (Türkçeden Fransızcaya) 
157
Cevap Anahtarı 29 (Türkçeden Fransızcaya) 
158
5.1.1.3. Bazı Eylemler Bileşik Adıllarla Kullanılabilirler 
159
Çeviri Alıştırması 30 (Fransızcadan Türkçeye) 
160
Cevap Anahtarı 30 (Fransızcadan Türkçeye) 
160
Çeviri Alıştırması 31 (Türkçeden Fransızcaya) 
161
Cevap Anahtarı 31 (Türkçeden Fransızcaya) 
161
Çeviri Alıştırması 32 (Fransızcadan Türkçeye) 
162
Cevap Anahtarı 32 (Fransızcadan Türkçeye) 
163
Çeviri Alıştırması 33 (Türkçeden Fransızcaya) 
164
Cevap Anahtarı 33 (Türkçeden Fransızcaya) 
165
5.1.2. CE À QUOI İlgi Adılının Çevirisi 
166
5.1.2.1. Türkçeye Çevirisi 
166
5.1.2.2. Kullanımı 
166
5.1.3. DE QUOI Deyimleşmiş Adılının Çevirisi 
167
5.1.3.1. Türkçeye Çevirisi 
167
5.1.3.2. Kullanımı 
167
5.1.4. DE QUOI, À QUOI ve PAR QUOI’nın Çevirisi 
168
5.1.4.1. De quoi, À quoi ve Par quoi’nın Türkçeye Çevirisi 
168
5.1.4.2. Kullanımı 
169
5.1.5. QUOI Adılının Çevirisi 
169
5.1.5.1. Quoi Adılının Türkçeye Çevirisi 
169
5.1.5.2. Kullanımı 
169
Çeviri Alıştırması 34 (Fransızcadan Türkçeye) 
170
Cevap Anahtarı 34 (Fransızcadan Türkçeye) 
171
Çeviri Alıştırması 35 (Türkçeden Fransızcaya) 
172
Cevap Anahtarı 35 (Türkçeden Fransızcaya) 
173
5.1.6. EN QUOI, APRÈS QUOI, GRÂCE À QUOI, FAUTE DE QUOI, SANS QUOI, CE POUR QUOI’nın Çevirisi 
174
5.1.6.1. Türkçeye Çevirisi 
174
5.1.6.2. Kullanımı 
175
Çeviri Alıştırması 36 (Fransızcadan Türkçeye) 
175
Cevap Anahtarı 36 (Fransızcadan Türkçeye) 
175
Çeviri Alıştırması 37 (Türkçeden Fransızcaya) 
176
Cevap Anahtarı 37 (Türkçeden Fransızcaya) 
176
Altıncı Bölüm
DEĞİŞEBİLEN SORU ZAMİRLERİNİN ÇEVİRİSİ (Lequel/Laquelle/Lesquels/Lesquelles)
6.1. DEĞİŞEBİLEN SORU ZAMİRLERİNİN TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİ 
177
6.1.1. Değişebilen Soru Zamirlerinin Kullanımı 
177
6.1.2. Değişebilen Soru Zamirleri Çizelgesi 
179
Çeviri Alıştırması 38 (Fransızcadan Türkçeye) 
180
Cevap Anahtarı 38 (Fransızcadan Türkçeye) 
181
Çeviri Alıştırması 39 (Türkçeden Fransızcaya) 
182
Cevap Anahtarı 39 (Türkçeden Fransızcaya) 
183
Yedinci Bölüm
ORTACIN ÇEVİRİSİ (Participe Présent/Participe Passé)
7.1. ŞİMDİKİ ZAMAN ORTACINININ ÇEVİRİSİ (PARTICIPE PRÉSENT) 
185
7.1.1. Participe Présent’nın Türkçeye Çevirisi 
185
7.1.2. Participe Présent’nın Kullanımı 
185
7.1.2.1. Participe Présent’ın Basit Biçimi 
186
7.1.2.2. Participe Présent’ın Bileşik Biçimi 
188
7.1.2.3. Participe Présent’ın Edilgen Biçimi 
189
7.1.2.4. Participe Présent’nin Kullanım Biçimleri 
190
7.1.2.5. Eylemlerin Ortacı ve Sıfatları 
196
Çeviri Alıştırması 40 (Fransızcadan Türkçeye) 
202
Cevap Anahtarı 40 (Fransızcadan Türkçeye) 
204
Çeviri Alıştırması 41 (Türkçeden Fransızcaya) 
206
Cevap Anahtarı 41 (Türkçeden Fransızcaya) 
208
7.2. GEÇMİŞ ZAMAN ORTACININ ÇEVİRİSİ (PARTICIPE PASSÉ) 
210
7.2.1. Participe Passé’nin Türkçeye Çevirisi 
210
7.2.2. Participe Passé‘nin Biçimleri 
210
7.2.2.1. Participe Passé’nin Basit biçimi 
210
7.2.2.2. Participe Passé’nin Bileşik Biçimi 
212
7.2.3. Participe Passé’nin Kullanım Biçimleri 
213
Çeviri Alıştırması 42 (Fransızcadan Türkçeye) 
216
Cevap Anahtarı 42 (Fransızcadan Türkçeye) 
218
Çeviri Alıştırması 43 (Türkçeden Fransızcaya) 
219
Cevap Anahtarı 43 (Türkçeden Fransızcaya) 
221
Sekizinci Bölüm
GÉRONDIF’İN ÇEVİRİSİ (GÉRONDİF)
8.1. GÉRONDIF’İN TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİ 
223
8.1.1. Gérondif’in Oluşumu 
223
8.1.1.1. Basit Gérondif 
223
8.1.1.2. Bileşik Gérondif 
224
8.2. GÉRONDIF’İN KULLANIMI 
225
8.2.1. Gérondif’in Kullanım Biçimleri 
225
Çeviri Alıştırması 44 (Franszıcadan Türkçeye) 
228
Cevap Anahtarı 44 (Fransızcadan Türkçeye) 
230
Çeviri Alıştırması 45 (Türkçeden Fransızcaya) 
231
Cevap Anahtarı 45 (Türkçeden Fransızcaya) 
233
Dokuzuncu Bölüm
YARI YARDIMCI EYLEMLERLE İLGİLİ TÜMCELERİN ÇEVİRİSİ (Verbes Semi–Auxiliaires)
9.1. YARI YARDIMCI EYLEMLERİN ÇEVİRİSİ (VERBES SEMI–AUXILIAIRES) 
235
Çeviri Alıştırması 46 (Fransızcadan Türkçeye) 
239
Cevap Anahtarı 46 (Fransızcadan Türkçeye) 
240
Çeviri Alıştırması 47 (Türkçeden Fransızcaya) 
242
Cevap Anahtarı 47 (Fransızcadan Türkçeye) 
243
9.2. ALGILAMA EYLEMLERİNİN ÇEVİRİSİ (VERBES DE PERCEPTION) 
245
Çeviri Alıştırması 48 (Fransızcadan Türkçeye) 
247
Cevap Anahtarı 48 (Fransızcadan Türkçeye) 
248
Çeviri Alıştırması 49 (Türkçeden Fransızcaya) 
250
Cevap Anahtarı 49 (Türkçeden Fransızcaya) 
251
9.3. DİĞER YARI YARDIMCI FİİLLER 
253
Onuncu Bölüm
ETTİRGEN YAPININ ÇEVİRİSİ (Factitif)
10.1. ETTİRGEN YAPININ OLUŞUMU 
257
10.2. ZAMİRLERLE BİRLİKTE ETTİRGEN YAPININ KULLANIMI 
258
Çeviri Alıştırması 50 (Fransızcadan Türkçeye) 
259
Cevap Anahtarı 50 (Fransızcadan Türkçeye) 
259
Çeviri Alıştırması 51 (Fransızcadan Türkçeye) 
260
Cevap Anahtarı 51 (Fransızcadan Türkçeye) 
261
On Birinci Bölüm
MASTAR KİPİNİN ÇEVİRİSİ (Mode Infinitif)
11.1. MASTAR KİPİNİN ÇEVİRİSİ (MODE INFINITIF) 
263
11.1.1. Şimdiki Zamanda Mastar Kipinin Çevirisi (Infinitif Présent) 
263
11.1.2. Geçmiş Zamanda Mastar Kipinin Çevirisi (Infinitif Passé) 
264
11.1.3. Mastar Eylemin Şimdiki Zamanda (Présent) Olumsuzluğu Nasıl Yapılır? 
265
11.1.4. Mastar Eylemin Geçmiş Zamanda (Passé) Olumsuzluğu Nasıl Yapılır? 
266
11.1.5. Mastar Eylemin Kullanım Özellikleri 
267
Çeviri Alıştırması 52 (Fransızcadan Türkçeye) 
273
Cevap Anahtarı 52 (Fransızcadan Türkçeye) 
275
Çeviri Alıştırması 53 (Türkçeden Fransızcaya) 
276
Cevap Anahtarı 53 (Türkçeden Fransızcaya) 
277
Çeviri Alıştırması 54 (Fransızcadan Türkçeye) 
279
Cevap Anahtarı 54 (Fransızcadan Türkçeye) 
280
Çeviri Alıştırması 55 (Türkçeden Fransızcaya) 
281
Cevap Anahtarı 55 (Türkçeden Fransızcaya) 
281
Çeviri Alıştırması 56 (Fransızcadan Türkçeye) 
282
Cevap Anahtarı 56 (Fransızcadan Türkçeye) 
283
On İkinci Bölüm
KOŞUL KİPİNİN (Mode Conditionnel) VE
DİLEK KİPİNİN (Mode Subjonctif) ÇEVİRİSİ
12.1. KOŞUL KİPİNİN ÇEVİRİSİ (MODE CONDITIONNEL) 
285
12.1.1. Conditionnel Passé’nin Oluşumu 
286
12.1.2. Conditionnel’in Kullanıldığı Yerler 
287
Çeviri Alıştırması 57 (Fransızcadan Türkçeye) 
291
Cevap Anahtarı 57 (Fransızcadan Türkçeye) 
292
Çeviri Alıştırması 58 (Türkçeden Fransızcaya) 
293
Cevap Anahtarı 58 (Türkçeden Fransızcaya) 
294
Çeviri Alıştırması 59 (Fransızcadan Türkçeye) 
296
Cevap Anahtarı 59 (Fransızcadan Türkçeye) 
296
Çeviri Alıştırması 60 (Türkçeden Fransızcaya) 
297
Cevap Anahtarı 60 (Türkçeden Fransızcaya) 
298
Çeviri Alıştırması 61 (Fransızcadan Türkçeye) 
299
Cevap Anahtarı 61 (Fransızcadan Türkçeye) 
299
Çeviri Alıştırması 62 (Fransızcadan Türkçeye) 
300
Cevap Anahtarı 62 (Fransızcadan Türkçeye) 
301
12.2. DİLEK KİPİNİN ÇEVİRİSİ (MODE SUBJONCTIF) 
302
12.2.1. Subjonctif Présent’ın Oluşumu 
302
12.2.2. Subjonctif Passé’nin Oluşumu 
304
12.2.3. Subjonctif’in Kullanıldığı Yerler 
305
Çeviri Alıştırması 63 (Franszıcadan Türkçeye) 
314
Cevap Anahtarı 63 (Franszıcadan Türkçeye) 
316
Çeviri Alıştırması 64 (Türkçeden Fransızcaya) 
318
Cevap Anahtarı 64 (Türkçeden Fransızcaya) 
320
Çeviri Alıştırması 65 (Fransızcadan Türkçeye) 
322
Cevap Anahtarı 65 (Fransızcadan Türkçeye) 
323
Çeviri Alıştırması 66 (Türkçeden Fransızcaya) 
324
Cevap Anahtarı 66 (Türkçeden Fransızcaya) 
325
Çeviri Alıştırması 67 (Fransızcadan Türkçeye) 
326
Cevap Anahtarı 67 (Fransızcadan Türkçeye) 
327
Çeviri Alıştırması 68 (Türkçeden Fransızcaya) 
327
Cevap Anahtarı 68 (Türkçeden Fransızcaya) 
329
On Üçüncü Bölüm
ZAMANLARIN ÇEVİRİSİ (Temps)
13.1. ŞİMDİKİ ZAMANIN ÇEVİRİSİ (PRÉSENT) 
331
13.1.1. Présent’ın Oluşumu 
331
13.1.2. Présent’nın Kullanım Biçimleri 
335
Çeviri Alıştırması 69 (Fransızcadan Türkçeye) 
337
Cevap Anahtarı 69 (Fransızcadan Türkçeye) 
340
Çeviri Alıştırması 70 (Türkçeden Fransızcaya) 
343
Cevap Anahtarı 70 (Türkçeden Fransızcaya) 
344
Çeviri Alıştırması 71 (Fransızcadan Türkçeye) 
346
Cevap Anahtarı 71 (Fransızcadan Türkçeye) 
347
Çeviri Alıştırması 72 (Türkçeden Fransızcaya) 
348
Cevap Anahtarı 72 (Türkçeden Fransızcaya) 
348
Çeviri Alıştırması 73 (Fransızcadan Türkçeye) 
348
Cevap Anahtarı 73 (Fransızcadan Türkçeye) 
349
Çevirisi Alıştırması 74 (Fransızcadan Türkçeye) 
350
Cevap Anahtarı 74 (Fransızcadan Türkçeye) 
351
Çeviri Alıştırması 75 (Fransızcadan Türkçeye) 
352
Cevap Anahtarı 75 (Fransızcadan Türkçeye) 
352
Çeviri Alıştırması 76 (Türkçeden Fransızcaya) 
353
Cevap Anahtarı 76 (Türkçeden Fransızcaya) 
353
Çeviri Alıştırması 77 (Türkçeden Fransızcaya) 
354
Cevap Anahtarı 77 (Türkçeden Fransızcaya) 
354
Çeviri Alıştırması 78 (Fransızcadan Türkçeye) 
355
Cevap Anahtarı 78 (Fransızcadan Türkçeye) 
356
13.2. YAKIN Dİ’Lİ GEÇMİŞ ZAMANIN ÇEVİRİSİ (PASSÉ COMPOSÉ) 
356
13.2.1. Passé Composé’nin Oluşumu 
356
Çeviri Alıştırması 79 (Fransızcadan Türkçeye) 
359
Cevap Anahtarı 79 (Fransızcadan Türkçeye) 
361
Çeviri Alıştırması 80 (Türkçeden Fransızcaya) 
362
Cevap Anahtarı 80 (Türkçeden Fransızcaya) 
364
Çeviri Alıştırması 81 (Fransızcadan Türkçeye) 
367
Cevap Anahtarı 81 (Fransızcadan Türkçeye 
367
Çeviri Alıştırması 82 (Fransızcadan Türkçeye) 
367
Cevap Anahtarı 82 (Fransızcadan Türkçeye) 
367
Çeviri Alıştırması 83 (Fransızcadan Türkçeye) 
368
Cevap Anahtarı 83 (Fransızcadan Türkçeye) 
368
Çeviri Alıştırması 84 (Türkçeden Fransızcaya) 
369
Cevap Anahtarı 84 (Türkçeden Fransızcaya) 
369
13.3. UZAK Dİ’Lİ GEÇMİŞ ZAMANIN ÇEVİRİSİ (PASSÉ SIMPLE) 
370
Çeviri Alıştırması 85 (Fransızcadan Türkçeye) 
370
Cevap Anahtarı 85 (Fransızcadan Türkçeye) 
370
Çeviri Alıştırması 86 (Fransızcadan Türkçeye) 
371
Cevap Anahtarı 86 (Fransızcadan Türkçeye) 
372
Çeviri Alıştırması 87 (Fransızcadan Türkçeye) 
373
Çevap Anahtarı 87 (Fransızcadan Türkçeye) 
373
Çeviri Alıştırması 88 (Fransızcadan Türkçeye) 
374
Cevap Anahtarı 88 (Fransızcadan Türkçeye) 
375
13.4. GÖRECELİ GEÇMİŞ ZAMANIN ÇEVİRİSİ (PLUS–QUE–PARFAIT) 
375
13.4.1. Plus–que–parfait’nin Oluşumu 
375
13.4.1.1. Plus–que–parfait’si “être” İle Çekilen Eylemler 
376
13.4.1.2. Plus–que–parfait’nin Kullanım Biçimleri 
376
Çeviri Alıştırması 89 (Fransızcadan Türkçeye) 
379
Cevap Anahtarı 89 (Fransızcadan Türkçeye) 
380
Çeviri Alıştırması 90 (Türkçeden Fransızcaya) 
381
Cevap Anahtarı 90 (Türkçeden Fransızcaya) 
381
Çeviri Alıştırması 91 (Türkçeden Fransızcaya) 
382
Cevap Anahtarı 91 (Türkçeden Fransızcaya) 
383
13.5. ŞİMDİ ZAMANIN HİKÂYESİNİN ÇEVİRİSİ (IMPARFAIT) 
383
13.5.1. Imparfait’nin Oluşumu 
383
13.5.2. Imparfait’nin Kullanımı 
385
Çeviri Alıştırması 92 (Fransızcadan Türkçeye) 
388
Cevap Anahtarı 92 (Fransızcadan Türkçeye) 
389
Çeviri Alıştırması 93 (Türkçeden Fransızcaya) 
389
Cevap Anahtarı 93 (Türkçeden Fransızcaya) 
391
Çeviri Alıştırması 94 (Fransızcadan Türkçeye) 
392
Cevap Anahtarı 94 (Fransızcadan Türkçeye) 
393
Çeviri Alıştırması 95 (Türkçeden Fransızcaya) 
394
Cevap Anahtarı 95 (Türkçeden Fransızcaya) 
394
Çeviri Alıştırması 96 (Türkçeden Fransızcaya) 
395
Cevap Anahtarı 96 (Türkçeden Fransızcaya) 
395
Çeviri Alıştırması 97 (Fransızcadan Türkçeye) 
395
Cevap Anahtarı 97 (Fransızcadan Türkçeye) 
396
Çeviri Alıştırması 98 (Fransızcadan Türkçeye) 
396
Cevap Anahtarı 98 (Fransızcadan Türkçeye) 
396
Çeviri Alıştırması 99 (Fransızcadan Türkçeye) 
397
Cevap Anahtarı 99 (Fransızcadan Türkçeye) 
397
13.6. YAKIN GEÇMİŞ ZAMANIN ÇEVİRİSİ (PASSÉ RÉCENT) 
398
Çeviri Alıştırması 100 (Fransızcadan Türkçeye) 
399
Cevap Anahtarı 100 (Fransızcadan Türkçeye) 
401
Çeviri Alıştırması 101 (Türkçeden Fransızcaya) 
402
Cevap Anahtarı 101 (Fransızcadan Türkçeye) 
403
13.7. ÖNCEKİ GEÇMİŞ ZAMANIN ÇEVİRİSİ (PASSÉ ANTÉRIEUR) 
404
13.7.1. Passé antérieur’ün Oluşumu 
404
Çeviri Alıştırması 102 (Fransızcadan Türkçeye) 
406
Cevap Anahtarı 102 (Fransızcadan Türkçeye) 
408
Çeviri Alıştırması 103 (Türkçeden Fransızcaya) 
410
Cevap Anahtarı 103 (Türkçeden Fransızcaya) 
411
13.8. GELECEK ZAMANIIN ÇEVİRİSİ (FUTUR) 
413
13.8.1. Futur’ün Oluşumu 
413
13.8.2. Futur’ün Kullanımı 
413
13.8.3. Futur ile Kullanılan Zaman Belirteçleri: 
414
Futur ile kullanılan üç zaman belirteci vardır, bunları aşağıda veriyoruz: 
414
Çeviri Alıştırması 104 (Fransızcadan Türkçeye) 
415
Cevap Anahtarı 104 (Fransızcadan Türkçeye) 
417
Çeviri Alıştırması 105 (Türkçeden Fransızcaya) 
418
Cevap Anahtarı 105 (Türkçeden Fransızcaya) 
419
Çeviri Alıştırması 106 (Fransızcadan Türkçeye) 
420
Cevap Anahtarı 106 (Fransızcadan Türkçeye) 
421
Çeviri Alıştırması 107 (Türkçeden Fransızcaya) 
421
Cevap Anahtarı 107 (Türkçeden Fransızcaya) 
422
13.8.4. Geçmişte Gelecek Zamanın Çevirisi (Futur Dans Le Passé) 
423
13.8.5. Futur Dans Le Passé’nin Oluşumu 
423
13.9. ÖNCEKİ GELECEK ZAMANIN ÇEVİRİSİ (FUTUR ANTÉRIEUR) 
424
13.9.1. Futur Antérieur’ün Oluşumu 
424
Çeviri Alıştırması 108 (Fransızcadan Türkçeye) 
426
Cevap Anahtarı 108 (Fransızcadan Türkçeye) 
427
Çeviri Alıştırması 109 (Türkçeden Fransızcaya) 
428
Cevap Anahtarı 109 (Türkçeden Fransızcaya) 
430
Çeviri Alıştırması 110 (Fransızcadan Türkçeye 
431
Cevap Anahtarı 110 (Fransızcadan Türkçeye) 
432
13.10. YAKIN GELECEK ZAMANIN ÇEVİRİSİ (FUTUR PROCHE) 
432
13.10.1. Futur Proche’un Oluşumu 
432
13.10.2. Geçmişte Yakın Gelecek Zamanın Çevirisi (Futur Proche Dans Le Passé) 
433
Çeviri Alıştırması 111 (Fransızcadan Türkçeye) 
433
Cevap Anahtarı 111 (Fransızcadan Türkçeye) 
435
Çeviri Alıştırması 112 (Türkçeden Fransızcaya) 
436
Cevap Anahtarı 112 (Türkçeden Fransızcaya) 
437
On Dördüncü Bölüm
EYLEMLERDE ÖNCELİK, SONRALIK VE SÜRE BELİRTMEK İÇİN KULLANILAN SÖZCÜKLERİN ÇEVİRİSİ
14.1. EYLEMLERDE ÖNCELİK, SONRALIK VE SÜRE BELİRTMEK İÇİN KULLANILAN SÖZCÜKLERİN ÇEVİRİSİ 
439
14.1.1. IL Y A İlgecinin Kullanımı ve Çevirisi 
441
14.1.2. DANS İlgecinin Kullanımı ve Çevirisi 
442
14.1.3. EN İlgecinin Kullanımı ve Çevirisi 
442
Çeviri Alıştırması 113 (Fransızcadan Türkçeye) 
445
Cevap Anahtarı 113 (Fransızcadan Türkçeye) 
446
Çeviri Alıştırması 114 (Türkçeden Fransızcaya) 
447
Cevap Anahtarı 114 (Türkçeden Fransızcaya) 
447
Çeviri Alıştırması 115 (Fransızcadan Türkçeye) 
448
Cevap Anahtarı 115 (Fransızcadan Türkçeye) 
449
Çeviri Alıştırması 116 (Türkçeden Fransızcaya) 
451
Cevap Anahtarı 116 (Türkçeden Fransızcaya) 
452
Çeviri Alıştırması 117 (Türkçeden Fransızcaya) 
453
Cevap Anahtarı 117 (Türkçeden Fransızcaya) 
454
Çeviri Alıştırması 118 (Türkçeden Fransızcaya) 
454
Cevap Anahtarı 118 (Türkçeden Fransızcaya) 
455
On Beşinci Bölüm
KARŞILAŞTIRMA TÜMCELERİNİN ÇEVİRİSİ
(Phrases Comparatives)
15.1. ÜSTÜNLÜĞÜN ÇEVİRİSİ (SUPERIORITÉ) 
457
15.2. ALÇAKLIĞIN/AZLIĞIN ÇEVİRİSİ (INFÉRIORITÉ) 
459
15.3. EŞİTLİĞİN ÇEVİRİSİ (ÉGALITE) 
461
15.4. AYNILIĞIN ÇEVİRİSİ 
464
15.5. DÜZENSİZ BİÇİMİ OLAN KARŞILAŞTIRICILARIN ÇEVİRİSİ 
465
15.6. KADEMELİ KARŞILAŞTIRMALARIN ÇEVİRİSİ 
468
15.6.1. Kademeli Karşılaştırmanın Sıfatla Kullanımı 
469
15.6.2. Kademeli Karşılaştırmanın İsimle Kullanımı 
469
15.6.3. Kademeli Karşılaştırmanın Eylemlerde Kullanımı 
470
15.6.4. Kademeli Karşılaştırmanın Belirteçle Kullanımı 
471
15.7. BENZERLİĞİN ÇEVİRİSİ 
472
15.7.1. AINSI QUE'nün Çevirisi 
472
15.7.2. COMME’un Çevirisi 
473
15.7.3. COMME Sİ’nin Çevirisi 
474
15.7.4. TEL QUE’nün Çevirisi 
474
15.7.5. DE MÊME QUE’nün Çevirisi 
475
15.7.6. AUTANT POUR QUE’nün Çevirisi 
475
Çeviri Alıştırması 119 (Fransızcadan Türkçeye) 
476
Cevap Anahtarı 119 (Fransızcadan Türkçeye) 
478
Çeviri Alıştırması 120 (Türkçeden Fransızcaya) 
480
Cevap Anahtarı 120 (Türkçeden Fransızcaya) 
482
On Altıncı Bölüm
EDİLGEN YAPILARIN ÇEVİRİSİ (Voix Passive)
16.1. EDİLGENLİĞİN ÇEVİRİSİ 
485
16.1.1. Edilgen Yapının Oluşturulması ve Çevirisi 
486
16.1.2. Her Eylem Edilgen Yapıya Dönüştürülebilir mi? 
492
16.1.3. Edilgen Yapıda Hangi Durumda “Par” Yerine “De” Kullanılır? 
493
16.1.4. Edilgen Yapıda “Par” İlgecinin Kullanılmadığı Durumlar 
495
16.1.5. Edilgen Tümcelerde Zaman ve Kiplerin Kullanımı 
497
16.1.6. Edilgen Yapının Kullanıldığı Durumlar 
499
16.1.7. Etken Eylemi Edilgen Eyleme Dönüştürme Alıştırmaları 
500
16.1.7.1. Etken Eylemi Edilgen Eyleme Dönüştürme Cevap Anahtarı ve Türkçeye Çevirisi 
502
16.1.8. Edilgen Eylemi Etken Eyleme Dönüştürme Alıştırmaları 
504
16.1.8.1. Edilgen Eylemi Etken Eyleme Dönüştürme Cevap Anahtarı ve Türkçeye Çevirisi 
505
16.1.8.2. Edilgen Eylemi Etken Eyleme Dönüştürme Cevap Anahtarı 
506
Çeviri Alıştırması 121 (Türkçeden Fransızcaya) 
507
Cevap Anahtarı 121 (Fransızcadan Türkçeye) 
509
Çeviri Alıştırması 122 (Türkçeden Fransızcaya) 
511
Cevap Anahtarı 122 (Türkçeden Fransızcaya) 
513
Kavramlar Dizini 
517