Adli Arama ve Önleme Araması Arasındaki Farklılıkların Hukuksal Boyutları Emrullah Özer  - Kitap

Adli Arama ve Önleme Araması Arasındaki Farklılıkların Hukuksal Boyutları

1. Baskı, 
Haziran 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
175
Barkod:
9786050518979
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
250,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Koruma tedbiri olarak yapılan aramalar genellikle kişilerin güvenliğini sağlama, tehlikeli durumları önceden engelleme veya önleme amacı taşır. Bu tür aramalar genellikle hukuki bir sürecin bir parçası olarak uygulanır ve mahkeme kararı veya yasa tarafından belirlenen belirli koşullar altında gerçekleştirilir. Hukukumuzda arama iki şekilde gerçekleşmektedir. Bunlardan ilki adli aramadır.
Adli aramalar, bir suçun soruşturulması veya suçla ilgili delillerin toplanması amacıyla yürütülen resmi araştırmalardır. Bu tür aramalar genellikle mahkeme kararıyla gerçekleştirilir ve hukuki süreçlere uygun olarak yürütülür. Adli aramanın bazı sebepleri vardır. Bu sebepler; suç delillerini toplama, şüpheli kişilerin incelenmesi, suçlu yakalama ve gözaltına alma, mağdurun güvenliğini sağlama, gizli delillerin tespit edilmesi ve hukuki süreçler için hakimin karar verme süreçlerini destekleme olarak sıralanabilir.
Önleme araması ise daha çok acil durumlar veya potansiyel tehlikelerin önceden belirlenmesi ve engellenmesi amacıyla yapılır. Bu tür aramalar, genellikle hızlı ve etkili bir müdahale sağlamak için güvenlik amacıyla yürütülür. Adli aramada olduğu gibi önleme aramasının icrası içinde bazı sebepleri vardır. Bu sebepler; güvenlik kontrolü, özel güvenlik durumları, suç işlemesini önlemek ve kamu düzenini sağlamak olarak ifade edilebilir. Hukuk sistemimizde her iki arama türü için bazı farklılıklar vardır.
Bu çalışmada da adli arama ve önleme araması arasında bulunan farklılıkların ortaya çıkartılması ve Yargıtay'ın içtihatları doğrultusunda farklılıkları nasıl değerlendirdiği ele alınmış ve değerlendirilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Arama, Arama Türleri ve Aramanın Koşulları
.
Adli Arama ve Önleme Araması Arasındaki Farklılıklar ve Hukuki Değerlendirmeler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
Sayfa
ÖNSÖZ 
7
KISALTMALAR 
15
GİRİŞ 
17
1. ARAMA, ARAMA TÜRLERİ VE ARAMANIN KOŞULLARI 
21
1.1. Arama Kavramı 
21
1.2. Aramaya İlişkin İlkeler 
24
1.2.1. Hukuk Devleti 
24
1.2.2. İnsan Onurunun Dokunulmazlığı 
26
1.2.3. Dürüst İşlem İlkesi 
27
1.2.4. Orantılılık 
28
1.2.5. Maddi Gerçeğin Araştırılması 
30
1.3. Arama Türleri 
32
1.3.1. Adli Arama 
33
1.3.1.1. Genel Olarak 
33
1.3.1.2. Adli Aramanın Hukuki Niteliği 
35
1.3.1.3. Adli Aramada Koruma Tedbiri Açısından Şüphe 
37
1.3.1.4. Adli Aramaya Maruz Kalacak Kişiler 
43
1.3.1.4.1. Şüpheli ve Sanık 
44
1.3.1.4.2. Adli Aramanın Özellik Gösterdiği Kişiler 
44
1.3.1.4.2.1. Cumhurbaşkanı 
45
1.3.1.4.2.2. Diplomatik Dokunulmazlığı Olanlar 
46
1.3.1.4.2.3. Yasama Dokunulmazlığına Sahip Olanlar 
48
1.3.1.4.2.4. Avukatlar 
49
1.3.1.4.2.5. Yargı Mensupları 
50
1.3.1.5. Adli Aramanın Gerçekleşeceği Yer 
50
1.3.1.5.1. Kişinin Üstü 
50
1.3.1.5.2. Kişinin Eşyası 
51
1.3.1.5.3. Kişinin Konutu ve İşyeri 
52
1.3.1.5.4. Bilgisayar, Bilgisayar Kütüklerinde ve Programlarında Arama 
53
1.3.1.6. Adli Aramanın Zamanı 
55
1.3.1.7. Adli Arama Kararı 
56
1.3.1.8. Adli Aramanın Gerçekleştirilmesi 
59
1.3.1.9. Adli Aramada Bulunacak Kişiler 
60
1.3.1.10. Adli Arama Tutanağı 
64
1.3.1.11. Adli Arama Sonucunda Elde Edilen Delillere İlişkin Yapılması Gerekenler 
65
1.3.1.11.1. Müsadere 
66
1.3.1.11.2. İade 
66
1.3.1.11.3. Dosyada Delil Olarak Muhafaza Altına Alınması 
67
1.3.2. Önleme Araması 
68
1.3.2.1. Genel Olarak 
68
1.3.2.2. Önleme Aramasının Hukuki Niteliği 
73
1.3.2.3. Önleme Aramasının Sebebi 
77
1.3.2.4. Önleme Aramasının Yapılacağı Yerler 
79
1.3.2.5. Önleme Araması Kararı ve Emri 
82
1.3.2.6. Önleme Aramasının Zamanı 
85
1.3.2.7. Önleme Aramasının Gerçekleştirilmesi 
85
1.3.2.8. Önleme Aramasının Sona Ermesi 
86
1.3.2.9. Önleme Araması Sayılmayan Haller: Denetim, Durdurma ve Kimlik Sorma 
89
1.3.2.9.1. İdari Denetim 
89
1.3.2.9.2. Durdurma 
92
1.3.2.9.3. Kimlik Sorma 
95
2. ADLİ ARAMA VE ÖNLEME ARAMASI ARASINDAKİ FARKLILIKLAR VE HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER 
97
2.1. Adli Arama ve Önleme Arama Arasındaki Farklılıklara İlişkin Hukuki Değerlendirmeler 
97
2.1.1. Arama Kararını Verecek Kişi ve Merciilere İlişkin Farklılıklar 
97
2.1.1.1. Adli Arama Yapılmasına Karar Verecek Merciler 
97
2.1.1.2. Önleme Araması Yapılmasına Karar Verecek Merciler 
99
2.1.1.3. Değerlendirme 
100
2.1.2. Adli Arama ve Önleme Aramasının Yapılma Zamanı 
102
2.1.2.1. Adli Aramanın Yapılma Zamanı 
102
2.1.2.2. Önleme Aramasının Yapılma Zamanı 
104
2.1.2.3. Değerlendirme 
104
2.1.3. Adli Arama ve Önleme Arama Yapılmasına Karar Verilebilmesi için Gerekli Olan Şüphe Derecesi 
105
2.1.3.1. Adli Arama Yapılmasına Karar Verilebilmesi İçin Gerekli Olan Şüphe Derecesi 
105
2.1.3.2. Önleme Araması Yapılmasına Karar Verilebilmesi İçin Gerekli Olan Şüphe Derecesi 
106
2.1.3.3. Değerlendirme 
107
2.1.4. Adli Arama ve Önleme Araması Sırasında Elde Edilen Deliller ve Bu Delillerin Hukuka Uygun Olup Olmadığı Sorunu 
111
2.1.4.1. Adli Aramada Elde Edilen Deliller 
111
2.1.4.2. Önleme Aramasında Elde Edilen Deliller 
112
2.1.4.3. Değerlendirme 
115
2.1.5. Aramanın Yapılacağı Yere İlişkin Farklılıklar 
118
2.1.5.1. Adli Aramanın Yapılacağı Yerler 
118
2.1.5.2. Önleme Aramasının Yapılacağı Yerler 
119
2.1.5.3. Değerlendirme 
119
2.2. Hukuka Aykırı Aramanın Sonuçları 
120
2.2.1. Deliller Bakımından Değerlendirme 
120
2.2.1.1. Hukuka Aykırı Delil ve Hukuka Aykırı Delillerin Uzak Etkisi Kavramı 
120
2.2.2. Hukuka Aykırı Delillerin Kullanılması ve Değerlendirilmesi Yasağı 
127
2.2.2.1. Mutlak Kabul Yaklaşımı 
134
2.2.2.2. Mutlak Değerlendirme Yasağı 
135
2.2.2.3. Nispi Değerlendirme Yasağı 
137
2.2.2.4. Arama Tedbirleri Açısından Delillerin Hukuka Aykırı Kullanılması 
138
2.2.3. Maddi Hukuk Bakımından Değerlendirme 
148
2.2.3.1. Ceza Hukuku 
148
2.2.3.2. Disiplin Hukuku 
151
2.2.3.3. Tazminat Sorumluluğu 
155
SONUÇ 
157
KAYNAKÇA 
167