Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Toplu İş Hukuku El Kitabı
Şubat 2015 / 1. Baskı / 840 Syf.
Fiyatı: 44.50 TL
İndirimli: 24.90 TL (%45)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Toplu İş Hukuku El Kitabı adını taşıyan bu yayında Türk İş Hukukunun önemli bir bölümünü oluşturan sendikalar hukuku/toplu iş sözleşmesi ve iş mücadelesi (grev-lokavt vs) kavram ve konuları Anayasa değişiklikleri, 6356 sayılı STSK ve ilgili diğer mevzuat ve ikincil düzenlemeler en son 6552 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ve eklemeler de dikkate alınarak incelenmiş ve sunulmaya çalışılmıştır.

Bu yapılırken ulaşılabilen en son tarihli Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay ile diğer mahkeme kararları da taranarak yer verilmiş ve tartışılmıştır. Ayrıca önemine göre mülga mevzuatımızla da karşılaştırmaya gidilmiş, hatta Alman / Avusturya ve İsviçre hukuku ile de yer yer bağlantılar kurulup gereği ölçüsünde bilgi sunulmuştur. Kitabın yeni toplu iş hukuku sistemimizi en son haliyle ve yetkin biçimde yansıtan bir yayın olduğu düşünülmekte ve ilgili çevreye saygıyla sunulmaktadır.

Konu Başlıkları
İş Hukuku – Uygulama Alanı – Özellikleri ve Çalışma Yaşamının Örgütleri
Toplu İş Hukuku ve Temel Kavramları
Sendikalar Hukuku
Toplu İş Sözleşmesi Hukuku
İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları
Barkod: 9789750231926
Yayın Tarihi: Şubat 2015
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 14x20
Sayfa Sayısı: 840
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  
Kısaltmalar  
Birinci Kısım
İŞ HUKUKU/UYGULAMA ALANI/ÖZELLİKLERİ VE ÇALIŞMA YAŞAMININ ÖRGÜTLERİ
§1. İŞ HUKUKU KAVRAMI  
§2. İŞ HUKUKUNUN TARİHÇESİ  
I. Genel Olarak  
II. Türkiye’de Durum  
A. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi  
B. Ara Dönem  
C. Cumhuriyet Dönemi  
§3. İŞ HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ VE KAYNAKLARI  
I. İş Hukukunun Özellikleri  
A. İşçinin Korunması Ön Plândadır  
B. Kuralları Genellikle Nisbî Emredicidir  
C. İşçi Lehine Yorum Geçerlidir  
D. İşçinin Kişiliği Önem Taşır  
E. Yönetime Katılmak Mümkündür  
F. Özel Hukuka Giren Bir Hukuk Dalıdır  
II. İş Hukukunun Kaynakları  
A. Özel Kaynaklar  
1. İş/hizmet sözleşmesi  
2. Toplu İş Sözleşmesi  
3. İşyeri Uygulaması  
4. Örf ve Adet  
5. İşverenin Yönetim Hakkı  
B. Resmî Kaynaklar  
1. Ulusal Kaynaklar  
2. Uluslararası Kaynaklar  
§4. ÇALIŞMA YAŞAMININ ÖRGÜTLERİ  
I. Türk Çalışma Örgütü  
II. Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ; ILO)  
§5. İŞ HUKUKUNUN UYGULANMA ALANI  
I. Konu Bakımından Uygulanma Alanı  
A. Bireysel İş Hukuku  
B. Toplu İş Hukuku  
C. İş Yargılaması Hukuku  
II. Yer Bakımından Uygulanma Alanı  
III. Kişi Bakımından Uygulanma Alanı  
İKİNCİ KISIM
TOPLU İŞ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLARI
§6. TOPLU İŞ HUKUKU KAVRAMI VE BÖLÜMLERİ  
I. Sendikalar Hukuku  
II. Toplu Sözleşme Hukuku  
III. İş Mücadelesi Hukuku  
§7. TOPLU İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI  
I. İşyeri  
A. Asıl Üretimin (İşin) Yapıldığı Yer (Asıl İşyeri)  
B. İşyerinden Sayılan Yerler  
1. Nitelik ve Yönetim Bakımından Bağlı Yerler  
C. Eklentiler  
D. Araçlar  
E. İşyerinin Devri/Başkasına Geçmesi  
1. Ortada Hukuken Bir İşyeri Bulunmalıdır  
2. Mevcut İşveren Bunu Tümden Veya Kısmen Başka Bir Kişiye Devretme Anlaşması Yapmalı ve Devretmelidir  
3. İşyerinin Faaliyetinin Özdeş Olarak Devamı ve Personelin İş Sözleşmesinin de Yeni İşverene Geçmesi Gerekir  
4. Devrin Sonucu  
II. İşletme  
III. Grup Oluşturan İşyerleri  
IV. İşçi  
V. İşveren  
VI. İşveren Vekili  
A. İşin, İşyerinin ve İşletmenin Yönetiminde Görev Alınmalıdır  
B. İşveren Adına Hareket Etmelidir  
C. İşveren Vekilinin İşlemlerinin Sonucu  
VII. Altişveren/Taşeron  
VIII. Çırak ve Stajyer  
A. Çırak  
B. Stajyer  
1. Genel Olarak Staj ve Stajyer Kavramları  
2. Yasal Sistemde Staj ve Stajyerin Durumu  
3. Staj İle İlgili Bazı Ayırımlar  
a. Gerçekleşme Anına Göre Staj  
b. Gerçekleşmesinin Zorunlu Olup Olmamasına Göre  
aa. Zorunlu Staj  
bb. İlgilinin isteğine bağlı staj  
4. Staja Nasıl Başlanacağı  
5. Staja Başlamak İçin Belli Bir Süre Sınırlaması Varmı dır?  
6. Stajın Yapılacağı Yer  
7. Stajın Süresi  
8. Stajyere Ücret Ödenip Ödenmeyeceği  
9. Stajyerin İşyerindeki İşçi Sayısına Katılıp Katılamayacağı  
a. Bireysel İş hukuku bakımından  
b. İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından  
aa. 6552 Sayılı Kanun Öncesi Durum  
bb. 6552 Sayılı Kanunla Değişiklik Sonrası  
c. Toplu iş hukuku bakımından  
X. İş Sözleşmesi  
A. İş Sözleşmesi Kavramı  
B. İş Sözleşmesinin Öğeleri  
1. İş (Çalışma) Unsuru  
2. Bağımlılık Unsuru  
3. Ücret (Karşılık) Unsuru  
C. İş Sözleşmesinin Tarafları  
D. İş Sözleşmesinin Yapılması  
XI. Görevli Makam  
Üçüncü Kısım
SENDİKALAR HUKUKU
§8. SENDİKA KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ  
I. Kavram  
II. Tarihsel Gelişim  
§9. SENDİKALAR HUKUKU VE KAYNAKLARI  
I. Sendikalar Hukuku  
II. Sendikalar Hukukunun Kaynakları  
A. Ulusal Kaynaklar  
B. Uluslararası Kaynaklar  
§10. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ  
I. Olumlu/Olumsuz Sendika Özgürlüğü  
II. Bireysel/Kollektif Sendika Özgürlüğü  
III. Sendika Özgürlüğünden Yararlananlar  
A. İşçiler  
B. İşçi Dışındaki Kamu Görevlileri  
C. İşveren  
D. Sendika ve Konfederasyonlar  
§11. SENDİKA KAVRAMININ ANLAMI VE ÖĞELERİ  
I. Ortak Amaç  
II. Serbestçe ve İşkolu Bazında Kurulabilme  
III. Bağımsızlık  
IV. Demokratik Esaslara Uygunluk  
§12. İŞÇİ-İŞVEREN SENDİKA VE KONFEDERASYONLARININ KURULUŞU  
I. Sendikaların Kuruluşu  
A. Belli Bir İşkolu Esas Alınmalıdır  
B. Kuruculuk Koşullarını Taşıyan Belli Sayıda Kişi Biraraya Gelmelidir  
C. Kuruluş Belgesinin Hazırlanarak Yetkili Makama Verilmesi  
D. Kuruluşun Gerçekleştiği An  
II. Konfederasyonların Kuruluşu  
A. Farklı İşkollarında Faaliyet Gösteren En Az 5 Sendika Biraraya Gelmelidir  
B. Bu Sendikalar Genel Kurul Kararlarına Sahip Olmalıdır  
C. Kurucular Gerekli Belgeleri Hazırlayıp Yetkili Makama Vermelidir  
III. Şubelerin Kuruluşu  
§13. SENDİKANIN ORGANLARI VE İŞLEYİŞİ  
I. Organ Kavramı  
II. Zorunlu Organlar  
A. Genel Kurul  
B. Yönetim Kurulu  
C. Denetleme Kurulu  
D. Disiplin Kurulu  
III. Zorunlu Organ Üyeliğinin Koşulları  
A. Genel Kurul Üyeliği  
B. Diğer Zorunlu Organ Üyeliği İçin Aranan Koşullar  
1. İlgili Sendikanın Üyesi Olmak  
2. Kurucular İçin Aranan Koşulları Taşımak  
IV. Seçimlik Organlara Üyelik  
§14. SENDİKA/KONFEDERASYON ÜYELİĞİ  
I. İşçi Sendikası Üyeliği  
A. Yasa Anlamında Bir İşçi Bulunmalıdır  
B. Bu İşçi Çalıştığı İşyerinin Girdiği İşkolundaki Bir Sendikaya Üye Olabilir  
C. Başka Bir Sendikaya Üyelik Bulunmamalı ve Belli Bir Yaşa Ulaşılmalıdır  
D. Sendika Tüzüğünde Aranan Diğer Koşullar Sağlanmalıdır  
E. Üyeliğin Kazanımı Yollarından Birisi Gerçekleşmelidir  
1. Kuruluşta Üyelik  
2. Olağan Yol ile Üyelik  
a. 07.11.2012 den İtibaren Birinci Yılın Sonuna Kadarki Evrede  
b. Yeni Yasal Sisteme Göre Olağan Yol İle Kazanım  
II. İşveren Sendikası Üyeliği  
A. Yasa Anlamında İşveren Bulunmalıdır  
B. Ehliyet Koşulu Sağlanmalıdır  
C. İşyerinin Girdiği İşkolunda Bir Sendikaya Üye Olunabilir  
D. Üyeliğin Kazanımı Yollarından Birisi Gerçekleşmelidir  
1. Kuruluşta Üyelik Yolu  
2. Olağan Yöntem ile Kazanım  
a. 07.11.2012 den İtibaren Birinci Yılın Sonuna (07.11.2013’e) Kadarki Evrede  
b. Yeni Yasal Sisteme Göre Olağan Yol İle Kazanım  
3. Yargısal Yol ile Kazanım  
4. Sendikaların Birleşmesi/Katılması Yoluyla Kazanım  
III. Konfederasyon Üyeliği  
A. STSK Anlamında Bir Sendika Bulunmalıdır  
B. Bu Sendikanın Usulünce Üyelik Kararı Alması Gerekir  
C. Konfederasyon Üyeliğinin Kazanımı Yollarından Birisi Gerçekleşmelidir  
1. Kuruluşta Üyelik  
2. Konfederasyonların Birleşmesi/Katılması Yoluyla Üyelik  
3. Konfederasyon Kurulduktan Sonra Üyelik  
IV. Üyelikte Teklik İlkesi  
V. Uluslararası Kuruluşlara Üyelik  
§15. ÜYELİKTEN DOĞAN HAKLAR VE BORÇLAR  
I. Üyelik Hakları  
A. Kuruluşun/Örgütün Faaliyet ve Yönetimine Katılma Hakkı  
B. Örgütün Tesis ve Faaliyetlerinden Yararlanma Hakkı  
C. Üyenin Korunma Hakkı  
1. Üyelik Borçları  
a. Aidat Ödeme Borcu  
b. Örgüt/Kuruluşun Düzenine Uyma Borcu  
§16. SENDİKA ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ - ASKI - DEVAM HALLERİ  
I. Üyeliği Sona Erdiren Haller  
A. Üyeliğin Kendiliğinden Son Bulması  
B. Üyeliğin İradî Biçimde Sona Ermesi  
1. Üyelikten Çekilme (İstifa, Çıkma)  
a. Sendika Üyeliğinden Çekilme  
b. Sendika Üyeliğinden Çekilme Sistemi ve Sonuçları  
aa. Yeni Sistem Yürürlüğe Girene Dek  
bb. Yeni Sistem Yürürlüğe Girince  
c. Üstkuruluş (Konfederasyon) Üyeliğinden Çekilme  
2. Üyelikten Çıkarma (İhraç)  
a. Yeni Sistem Yürürlüğe Girene Dek  
b. Yeni Sistem Yürürlüğe Girince  
C. Üyeliğin Başka Sendikada Devamı Yoluyla Üyeliğin Son Bulması  
1. Üyeliği Sona Erdirmeyen Haller  
a. Üyeliğin Askıda Kaldığı Hal  
b. Üyeliği Sona Erdirmediği Gibi Askıya da Almayan Haller  
c. İşçi veya İşveren Kuruluşunun Organlarında Görev Almak  
aa. İşçi Sendikası Yöneticiliğine Giden İşçinin İş Sözleşmesi Sona Ermeyip Askıya Alınmışsa  
bb. İş Sözleşmesini Sonlandırarak Yöneticiliğe Giden İşçinin Durumu  
d. Çalışırken veya Yöneticilikteyken Yaşlılık/Malullük Aylığı Vs Alıp Göreve Devam Halinde Durum  
§17. SENDİKALARIN FAALİYETLERİ VE KAYIT VE DEFTERLERİ  
I. Sendika (ve Konfederasyon)lara Serbest Faaliyetler  
A. Çalışma Hayatına İlişkin Faaliyetler  
1. Toplu Pazarlıkla İlgili Faaliyetleri  
2. Sendikaların Yargısal Alandaki Faaliyetleri  
B. Sendikaların (Konfederasyonların) Sosyal ve Ekonomik Faaliyetleri  
1. Üyelerine veya Mirasçılarına Adlî Yardımda Bulunmak  
2. Çalışma Hayatıyla İlgili Kurullara Temsilci Göndermek  
3. Bilgi Artırıcı Meslekî Eğitim, Kurs ve Seminer Düzenlemek  
4. İş Mücadelesi Sırasında Yardım ve Eğitim Amaçlı Yardımda Bulunmak  
5. Sınaî ve İktisadî Teşebbüslere Yatırım Yapmak  
6. Afet Bölgelerinde Tesis Yapmak veya Bu Amaçla Kamu Kuruluşlarına Yardımda Bulunmak  
7. Sendika İşyeri Temsilcisi Atamak  
a. Atanma Düzeyi  
b. Atamaya Yetkili Kuruluş  
c. Atamanın Zamanı ve Biçimi  
d. Temsilcilerin Sayısı  
8. İşçilerin Sigorta Primlerini Ödeme Amaçlı Yardım Fonu Oluşturmak  
C. Faaliyetlerden Yararlanmanın Kuralları  
II. Sendika (ve Konfederasyon)lara Yasak Faaliyetler  
A. Cumhuriyetin Niteliklerine ve Demokrasi Esaslarına Aykırılık  
B. Siyaset Yasağı  
C. Diğer Sosyal Tarafa Karışma Yasağı  
D. Ticaret Yasağı  
E. Yardım ve Bağış Yasağı  
F. Amaç Dışı Mal Edinme Yasağı  
G. Amaç Dışı Faaliyet Yasağı  
H. Yasaklara Aykırılığın Sonucu  
III. Sendika ve Konfederasyonların Kayıt ve Defterleri  
§18. SENDİKA (VE KONFEDERASYON)LARIN DENETİMİ İLE FAALİYETİNİN DURDURULMASI VE SONA ERMESİ  
I. Sendika ve Konfederasyonların Denetimi  
A. İç Denetim  
1. İdari Denetim  
2. Mali Yönden Denetim  
B. Dış Denetim  
C. Genel Güvenlik Denetimi  
D. Başbakanlığın ve Devlet Denetleme Kurulunun Denetimi  
II. Sendika (ve Konfederasyon)ların Faaliyetinin Durdurulması ve
Sona Ermesi 
 
A. Sendika ve Konfederasyonların Faaliyetlerinin Durdurulması  
1. Kapatma Davası İçinde Faaliyetin Durdurumu  
2. Tüzük ve Belgelerde Kanuna Aykırılık  
B. Faaliyeti Durdurmanın Sonuçları  
C. Sendika ve Konfederasyonların Sona Ermesi  
1. Sona Erme Nedenleri  
a. Kendiliğinden Sona Erme  
aa. Yönetim Kurulunun Tüzüğe Uygun Biçimde Oluşturulamaması  
bb. Kuruluşun Acze Düşmesi  
cc. Üstüste İki Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılamaması  
b. Sendikanın Kendi Kararıyla Sona Ermesi (Fesih)  
c. Mahkeme Kararıyla Sona Erme (Kapatma)  
2. Sona Ermenin Sonuçları  
§19. SENDİKAL GÜVENCELER  
I. Genel Sendikal Faaliyet Güvencesi  
A. Sendika Üyeliğinin Güvencesi  
1. Sendika Üyeliğinin Güvenceye Bağlandığı Aşamalar  
a. İşe Almada Üyelik Güvencesi  
b. İş İlişkisinin Devamı Esnasında Üyelik Güvencesi  
2. Başka Bir Tazminat da İstenebilip İstenemeyeceği  
3. İş Güvencesinin İşletilebilmesi  
4. İşçi İş Güvencesini İşletmezse  
5. Cezai Yaptırım  
a. İdari Para Cezası  
b. Gerçek ceza  
B. Üyelik Dışında Sendikal Faaliyet Güvencesi  
II. Sendika Yöneticiliğinin Güvencesi  
A. Genel Olarak  
B. Mülga 2821 Sayılı Yasa’da Sendika Yöneticiliğinin Güvencesi  
1. Amatör Yöneticiliğin Güvencesi  
2. Profesyonel Yöneticilik Güvencesi  
a. Sendika Üyeliğinin Devamı Güvencesi  
b. Sigortalılığın Devamı Güvencesi  
c. İş Güvencesi  
aa. Sendika Yöneticiliğine Getirilen Bir İşçi Bulunmalıydı  
bb. İşçi Hizmet Sözleşmesini Bu Nedenle Sona Erdirip Yöneticiliğe Gitmeliydi  
cc. Yöneticilik Görevi Belli Biçimlerde Son Bulmalıydı  
dd. Yöneticilik Görevi Yüzünden Mahkumiyeti Olmamalıydı  
ee. Belli Süre İçinde İşverene Başvurulmalıydı  
ff. İşveren Bir Ay İçinde İşe Almalıydı  
d. İşçi Sendikası Yöneticilerinin Kıdem Tazminatı  
aa. Yöneticilik Süresince İş Sözleşmesi Askıda Kalanların Durumu  
bb. Yöneticilik Süresince İş görme Borcu Devam Edenlerin Durumu  
cc. İş Sözleşmesi Sona Erdirilerek Ayrılan Fakat Yöneticilik Sonrası İşverence İşe Alınmayan Sendika Yöneticisinin Durumu  
e. Sendikadaki Yöneticilik Bitiminde Sendikadan Kıdem Tazminatı Alınıp Alınamayacağı  
C. Yeni Yasal Sistemde İşçi Kuruluşu Yöneticiliğinin Güvencesi  
1. İşçi Kuruluşu Yöneticiliği ve İş sözleşmesinin Durumu  
a. Sendika Yöneticiliğine Getirilen Bir İşçi Bulunmalıdır  
b. Yöneticinin İş Sözleşmesinin Hukuki Durumu  
aa. Kural; İş Sözleşmesinin Askıda Kalması  
bb. İstenirse Fesih Yoluna Gidilmesi  
cc. Sözleşmeyi Feshetmemek ve Askıya da Almamak (Sözleşmenin Aynen Devamı)  
2. Amatör Yöneticiliğin Güvencesi  
a. Feshe Karşı Güvence  
b. Nakle ve İş Koşullarında Olumsuz Değişikliğe Karşı Güvence  
c. İş Mücadelesi Sırasında Çalışan Personel Olmama Güvencesi  
3. Profesyonel Yöneticilik Güvencesi  
a. Sendika Üyeliğinin Devamı Güvencesi  
b. Sigortalılık Güvencesi  
c. Kıdem Tazminatı Bakımından Yöneticilerin Durumu  
III. Sendika İşyeri Temsilcilerinin Güvencesi  
A. Feshe Karşı Güvence  
1. Eğer Karar Feshin Haklı ve Yasal Koşulları Taşıdığı Yönündeyse  
2. Ama Karar Temsilcinin Haklılığı Yönündeyse  
B. İşyeri ve İş Koşullarında Değişikliğe Karşı Güvence  
Dördüncü Kısım
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HUKUKU
§20. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ  
I. Toplu İş Sözleşmesi Kavramı  
II. TİS’in Tarihçesi  
III. Tanım  
IV. TİS’in Kısımları  
A. Zorunlu Kısım (Normatif Kısım)  
1. İş Sözleşmesinin Yapılmasına İlişkin Hükümler  
2. İş Sözleşmesinin İçeriğine İlişkin Hükümler  
3. İş Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Hükümler  
V. TİS’in Özellikleri  
A. TİS Kollektif Bir Norm (Kural) Sözleşmesi  
B. Kendine Özgü Bir Özel Hukuk Sözleşmesidir  
C. Yorumu Özelliklidir  
D. Barış, Dirlik ve Düzen İşlevi Vardır  
E. TİS ile Düzenleme Yetkisi Sınırsız Değildir  
VI. TİS’in Tarafları  
A. TİS nde Taraf Kavramı  
B. TİS nde Tarafların Belirlenmesi  
1. TİS Ehliyeti  
2. TİS Yetkisi  
a. İşkolu Barajı  
b. Ünite Barajı  
c. Yetki Tespiti  
d. Yetki Tespitine İtiraz  
aa. Başvuran İşçi Sendikasının Yetkili Olduğu Bildirildiğinde  
bb. Tespit, Tespiti İsteyen Sendikanın Gerekli Koşulları Sağlamadığı (Olumsuz Tespit) Yönündeyse  
3. Tarafların Durumunda Değişiklik ve Etkisi  
a. Devralan İşverenin Aynı İşkolundaki İşyerinde veya İşyerlerinde Uygulanan Bir TİS Yoksa  
b. Devralanın Aynı İşkolundaki İşyer(ler)inde Zaten TİS Varsa  
c. TİS’siz Bir İşyerinin TİS Olan Bir İşverence Devralınması  
VII. TİS’in Düzeyi  
A. İşyeri Düzeyinde (İşyeri TİS)  
B. İşletme Düzeyinde (İşletme TİS)  
C. Grup Düzeyinde (Grup TİS)  
D. Çerçeve Sözleşme  
VIII. TİS’in Şekli  
IX. TİS’in Süresi  
A. Genel Kural: TİS’in Belirli Süreliliği  
B. Belirsiz Süreli TİS’e Dönüşmenin Mümkün Olup Olmadığı  
X. TİS’in Yapılması  
A. Toplu Görüşmeye Çağrı Yapılmalı  
B. Toplu Görüşme Başlamış ve Anlaşılmış Olabilir  
C. Toplu Görüşmede Aksaklık Halinde Uyuşmazlık Saptanıp Barışçı Yollar Denenmelidir  
D. TİS’e Ulaşılmış Olabilir  
E. TİS’in Taraf İradeleri Dışında Oluşumu Yaşanabilir  
§21. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMA ALANI  
I. Zaman Bakımından Uygulanması  
A. Genel Prensip  
B. Önceye Etkili Yürürlük  
II. Yer Bakımından Uygulanması  
III. Kişi Bakımından Uygulanması  
A. İşçilere Uygulanması  
1. Üyelik Yoluyla Yararlanma  
2. Dayanışma Aidatı Ödeyerek Yararlanma  
3. TİS Tarafı İşçi Sendikasının Yazılı Onayıyla Yararlanma  
4. Teşmil Sonucu Yararlanma  
5. TİS’den Yararlanmanın Sona Ermesi  
6. İşçinin TİS ile Getirilen Haklardan Vazgeçmesi  
7. İşverenin TİS Hükümlerini Kendiliğinden Uygulaması  
8. İşçi Benzeri Kişilerin TİS’den Yararlanmasının Mümkün Olup Olmadığı  
B. İşverene Uygulanması  
C. Kapsam Dışına Çıkarma Durumu  
D. Çırak ve Stajyerlerin Durumu  
§22. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASI VE BU EVREDE YAŞANANLAR  
I. TİS’de Değişiklik Yapılması  
A. TİS Taraflarınca Değişiklik  
B. Yargı Kararıyla Değişiklik  
II. TİS’in Yorumu  
A. Yorum Davası  
B. Eda Davası  
§23. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  
I. Toplu İş Sözleşmesini Sona Erdiren Haller  
A. TİS’in Süresinin Bitimi  
B. TİS’in Geçersiz Kılınması  
C. TİS’in Teşmil Edildiği Hallerde Sona Erme  
1. Teşmil Edilen TİS’in Sona Ermesi  
2. Bakanlar Kurulunun Teşmil Kararını Yürürlükten Kaldırması  
3. Teşmil Kararının Yargı Yerince İptal Edilmesi  
4. TİS’in Teşmil Edildiği Ünitede Yeni Bir TİS Yapılması  
D. İşletme Niteliğinin Kaybı ve İşletme TİS’in Durumu  
II. Sona Ermenin Sonuçları  
III. TİS’i Sona Erdirmeyen Haller  
Beşinci Kısım
İŞ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
§24. İŞ UYUŞMAZLIĞI KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ  
I. Bireysel/Toplu İş Uyuşmazlığı  
II. Hak/Menfaat Uyuşmazlığı  
§25. İŞ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ YOLLARI  
I. Barışçı Çözüm Yolları  
A. Arabuluculuk  
1. Olağan Arabuluculuk  
2. Olağanüstü Arabuluculuk  
B. Tahkim (Hakeme Götürme)  
1. Özel (İsteğe Bağlı) Hakem  
2. Kanuni/ Zorunlu Hakem (Yüksek Hakem Kurulu)  
II. Kavgacı Çözüm Yolları (İş Mücadelesi)  
§26. İŞ MÜCADELESİ KAVRAMI VE ARAÇLARI  
§27. GREV  
I. Genel Olarak Grev Kavramı  
A. İşin Bırakılması  
B. İşçilerin Aralarında Anlaşması veya Bir Kuruluşun Kararına Uyma  
II. Hukuka Uygun (Yasal) Grev  
A. Ortada Bir Toplu İş Uyuşmazlığı Bulunmalı  
B. Denenen Barışçı Yollar Uyuşmazlığı Giderememeli  
C. Grev Yasağı/Engeli Bulunmamalı  
D. Grev Kararı Alınmalı ve Yürürlüğe Konulmalı  
E. Grev Kararı Meslekî Amaçlı Olmalı  
F. Uygulama Gerekleri Yerine Getirilmeli  
1. Uygulanma Tarihi  
a. Grev Oylaması ve Geçici Grev Yasağı Yoksa  
b. Grev Oylamasına Gidildiği Hallerde İse  
c. Geçici Grev Yasaklarında  
2. Grev Uygulamasını Engelleyen Olgular  
a. Grev Oylaması  
b. Grevin Ertelenmesi  
III. Grevin Uygulanması  
IV. Grevin Mahkeme Kararıyla Durdurulması  
A. Tespit Davasında  
B. Grev Hakkının Kötüye Kullanımında  
V. Yasal Grevin Sonuçları  
A. Greve Katılmayanların Çalıştırılmaması  
B. İş Sözleşmesinin Askıda Kalması  
C. İşyerinden Ayrılma Zorunluluğu  
D. Başka İşçi Alma ve İşi Başkasına Yaptırma Yasağı  
E. Başka İşte Çalışma Yasağı  
F. Satışa ve Hammadde Girişine Engel Olamama  
G. Grevin İşçi Konutlarına Etkisi  
H. Grev Gözcüleri ve Yetkileri  
I. Grev Sırasında Verilen Zarardan Sorumluluk  
VI. Yasal Grevin Sona Ermesi ve Sonuçları  
A. Yasal Grevin Sona Ermesi  
1. Uyuşmazlık Taraflarının Anlaşıp TİS İmzalamasıyla  
2. Tarafların Uyuşmazlığı Özel Hakeme Götürmeye Yönelik Yazılı Anlaşmalarıyla  
3. Grevci Sendikanın Kararıyla  
4. Grevci Sendikanın Sona Ermesiyle  
5. Grevci Sendikanın Üye Kaybı Sonucu  
B. Sona Ermenin Sonuçları  
C. Tartışmalı Hal  
VII. Yasadışı Grev ve Sonuçları  
A. Yasadışı Grev  
B. Grevin Yasadışılığının Tespiti  
C. Yasadışı Grevin Sonuçları  
1. Grevcilerin İşine Son Verilebilir  
2. Grevcilerden Tazminat İstenebilir  
3. Grevcilerin Konutta Oturmaları Sıkıntıya Girebilir  
4. Cezai Yaptırım Gündeme Gelebilir  
5. Greve Katılmayanların İş Sözleşmeleri Devam Eder  
§28. LOKAVT  
I. Genel Olarak Lokavt Kavramı  
A. İşçiler Topluca İşten Uzaklaştırılmalı  
B. Uzaklaştırma İşverence Yapılmalı  
C. İşyerindeki Faaliyet Tamamen Durmalı  
II. Hukuka Uygun (Yasal) Lokavt  
A. Usulünce Grev Kararı Alınmalı ve İşveren Tarafına Bildirilmeli  
B. Usulünce Lokavt Kararı Alınmalı  
C. Lokavt Yasağı/Engeli Bulunmamalı  
III. Lokavt Kararının Uygulanması  
IV. Yasal Lokavtın Sonuçları  
V. Yasal Lokavtın Sona Ermesi  
VI. Yasadışı Lokavt ve Sonuçları  
A. Yasadışı Lokavt  
B. Yasadışı Lokavtın Sonuçları  
1. İşçilik Haklarının Kesintisiz Ödenmesi  
2. Sözleşmenin Derhal Feshi İmkanı  
3. Yasadışı Lokavtın Geçici Bir Önlem Olarak Durdurumu  
VII. Grev ve Lokavtta Mülki Amirin Yetkisi  
Kaynakça  
Kavram Dizini  
 


Sevde Tokkaş Bulun
Ocak 2019
55.50 TL
Sepete Ekle
Osman Akgül
Haziran 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
Yasemin Yücesoy
Haziran 2020
65.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Köksal
Haziran 2020
40.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  
Kısaltmalar  
Birinci Kısım
İŞ HUKUKU/UYGULAMA ALANI/ÖZELLİKLERİ VE ÇALIŞMA YAŞAMININ ÖRGÜTLERİ
§1. İŞ HUKUKU KAVRAMI  
§2. İŞ HUKUKUNUN TARİHÇESİ  
I. Genel Olarak  
II. Türkiye’de Durum  
A. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi  
B. Ara Dönem  
C. Cumhuriyet Dönemi  
§3. İŞ HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ VE KAYNAKLARI  
I. İş Hukukunun Özellikleri  
A. İşçinin Korunması Ön Plândadır  
B. Kuralları Genellikle Nisbî Emredicidir  
C. İşçi Lehine Yorum Geçerlidir  
D. İşçinin Kişiliği Önem Taşır  
E. Yönetime Katılmak Mümkündür  
F. Özel Hukuka Giren Bir Hukuk Dalıdır  
II. İş Hukukunun Kaynakları  
A. Özel Kaynaklar  
1. İş/hizmet sözleşmesi  
2. Toplu İş Sözleşmesi  
3. İşyeri Uygulaması  
4. Örf ve Adet  
5. İşverenin Yönetim Hakkı  
B. Resmî Kaynaklar  
1. Ulusal Kaynaklar  
2. Uluslararası Kaynaklar  
§4. ÇALIŞMA YAŞAMININ ÖRGÜTLERİ  
I. Türk Çalışma Örgütü  
II. Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ; ILO)  
§5. İŞ HUKUKUNUN UYGULANMA ALANI  
I. Konu Bakımından Uygulanma Alanı  
A. Bireysel İş Hukuku  
B. Toplu İş Hukuku  
C. İş Yargılaması Hukuku  
II. Yer Bakımından Uygulanma Alanı  
III. Kişi Bakımından Uygulanma Alanı  
İKİNCİ KISIM
TOPLU İŞ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLARI
§6. TOPLU İŞ HUKUKU KAVRAMI VE BÖLÜMLERİ  
I. Sendikalar Hukuku  
II. Toplu Sözleşme Hukuku  
III. İş Mücadelesi Hukuku  
§7. TOPLU İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI  
I. İşyeri  
A. Asıl Üretimin (İşin) Yapıldığı Yer (Asıl İşyeri)  
B. İşyerinden Sayılan Yerler  
1. Nitelik ve Yönetim Bakımından Bağlı Yerler  
C. Eklentiler  
D. Araçlar  
E. İşyerinin Devri/Başkasına Geçmesi  
1. Ortada Hukuken Bir İşyeri Bulunmalıdır  
2. Mevcut İşveren Bunu Tümden Veya Kısmen Başka Bir Kişiye Devretme Anlaşması Yapmalı ve Devretmelidir  
3. İşyerinin Faaliyetinin Özdeş Olarak Devamı ve Personelin İş Sözleşmesinin de Yeni İşverene Geçmesi Gerekir  
4. Devrin Sonucu  
II. İşletme  
III. Grup Oluşturan İşyerleri  
IV. İşçi  
V. İşveren  
VI. İşveren Vekili  
A. İşin, İşyerinin ve İşletmenin Yönetiminde Görev Alınmalıdır  
B. İşveren Adına Hareket Etmelidir  
C. İşveren Vekilinin İşlemlerinin Sonucu  
VII. Altişveren/Taşeron  
VIII. Çırak ve Stajyer  
A. Çırak  
B. Stajyer  
1. Genel Olarak Staj ve Stajyer Kavramları  
2. Yasal Sistemde Staj ve Stajyerin Durumu  
3. Staj İle İlgili Bazı Ayırımlar  
a. Gerçekleşme Anına Göre Staj  
b. Gerçekleşmesinin Zorunlu Olup Olmamasına Göre  
aa. Zorunlu Staj  
bb. İlgilinin isteğine bağlı staj  
4. Staja Nasıl Başlanacağı  
5. Staja Başlamak İçin Belli Bir Süre Sınırlaması Varmı dır?  
6. Stajın Yapılacağı Yer  
7. Stajın Süresi  
8. Stajyere Ücret Ödenip Ödenmeyeceği  
9. Stajyerin İşyerindeki İşçi Sayısına Katılıp Katılamayacağı  
a. Bireysel İş hukuku bakımından  
b. İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından  
aa. 6552 Sayılı Kanun Öncesi Durum  
bb. 6552 Sayılı Kanunla Değişiklik Sonrası  
c. Toplu iş hukuku bakımından  
X. İş Sözleşmesi  
A. İş Sözleşmesi Kavramı  
B. İş Sözleşmesinin Öğeleri  
1. İş (Çalışma) Unsuru  
2. Bağımlılık Unsuru  
3. Ücret (Karşılık) Unsuru  
C. İş Sözleşmesinin Tarafları  
D. İş Sözleşmesinin Yapılması  
XI. Görevli Makam  
Üçüncü Kısım
SENDİKALAR HUKUKU
§8. SENDİKA KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ  
I. Kavram  
II. Tarihsel Gelişim  
§9. SENDİKALAR HUKUKU VE KAYNAKLARI  
I. Sendikalar Hukuku  
II. Sendikalar Hukukunun Kaynakları  
A. Ulusal Kaynaklar  
B. Uluslararası Kaynaklar  
§10. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ  
I. Olumlu/Olumsuz Sendika Özgürlüğü  
II. Bireysel/Kollektif Sendika Özgürlüğü  
III. Sendika Özgürlüğünden Yararlananlar  
A. İşçiler  
B. İşçi Dışındaki Kamu Görevlileri  
C. İşveren  
D. Sendika ve Konfederasyonlar  
§11. SENDİKA KAVRAMININ ANLAMI VE ÖĞELERİ  
I. Ortak Amaç  
II. Serbestçe ve İşkolu Bazında Kurulabilme  
III. Bağımsızlık  
IV. Demokratik Esaslara Uygunluk  
§12. İŞÇİ-İŞVEREN SENDİKA VE KONFEDERASYONLARININ KURULUŞU  
I. Sendikaların Kuruluşu  
A. Belli Bir İşkolu Esas Alınmalıdır  
B. Kuruculuk Koşullarını Taşıyan Belli Sayıda Kişi Biraraya Gelmelidir  
C. Kuruluş Belgesinin Hazırlanarak Yetkili Makama Verilmesi  
D. Kuruluşun Gerçekleştiği An  
II. Konfederasyonların Kuruluşu  
A. Farklı İşkollarında Faaliyet Gösteren En Az 5 Sendika Biraraya Gelmelidir  
B. Bu Sendikalar Genel Kurul Kararlarına Sahip Olmalıdır  
C. Kurucular Gerekli Belgeleri Hazırlayıp Yetkili Makama Vermelidir  
III. Şubelerin Kuruluşu  
§13. SENDİKANIN ORGANLARI VE İŞLEYİŞİ  
I. Organ Kavramı  
II. Zorunlu Organlar  
A. Genel Kurul  
B. Yönetim Kurulu  
C. Denetleme Kurulu  
D. Disiplin Kurulu  
III. Zorunlu Organ Üyeliğinin Koşulları  
A. Genel Kurul Üyeliği  
B. Diğer Zorunlu Organ Üyeliği İçin Aranan Koşullar  
1. İlgili Sendikanın Üyesi Olmak  
2. Kurucular İçin Aranan Koşulları Taşımak  
IV. Seçimlik Organlara Üyelik  
§14. SENDİKA/KONFEDERASYON ÜYELİĞİ  
I. İşçi Sendikası Üyeliği  
A. Yasa Anlamında Bir İşçi Bulunmalıdır  
B. Bu İşçi Çalıştığı İşyerinin Girdiği İşkolundaki Bir Sendikaya Üye Olabilir  
C. Başka Bir Sendikaya Üyelik Bulunmamalı ve Belli Bir Yaşa Ulaşılmalıdır  
D. Sendika Tüzüğünde Aranan Diğer Koşullar Sağlanmalıdır  
E. Üyeliğin Kazanımı Yollarından Birisi Gerçekleşmelidir  
1. Kuruluşta Üyelik  
2. Olağan Yol ile Üyelik  
a. 07.11.2012 den İtibaren Birinci Yılın Sonuna Kadarki Evrede  
b. Yeni Yasal Sisteme Göre Olağan Yol İle Kazanım  
II. İşveren Sendikası Üyeliği  
A. Yasa Anlamında İşveren Bulunmalıdır  
B. Ehliyet Koşulu Sağlanmalıdır  
C. İşyerinin Girdiği İşkolunda Bir Sendikaya Üye Olunabilir  
D. Üyeliğin Kazanımı Yollarından Birisi Gerçekleşmelidir  
1. Kuruluşta Üyelik Yolu  
2. Olağan Yöntem ile Kazanım  
a. 07.11.2012 den İtibaren Birinci Yılın Sonuna (07.11.2013’e) Kadarki Evrede  
b. Yeni Yasal Sisteme Göre Olağan Yol İle Kazanım  
3. Yargısal Yol ile Kazanım  
4. Sendikaların Birleşmesi/Katılması Yoluyla Kazanım  
III. Konfederasyon Üyeliği  
A. STSK Anlamında Bir Sendika Bulunmalıdır  
B. Bu Sendikanın Usulünce Üyelik Kararı Alması Gerekir  
C. Konfederasyon Üyeliğinin Kazanımı Yollarından Birisi Gerçekleşmelidir  
1. Kuruluşta Üyelik  
2. Konfederasyonların Birleşmesi/Katılması Yoluyla Üyelik  
3. Konfederasyon Kurulduktan Sonra Üyelik  
IV. Üyelikte Teklik İlkesi  
V. Uluslararası Kuruluşlara Üyelik  
§15. ÜYELİKTEN DOĞAN HAKLAR VE BORÇLAR  
I. Üyelik Hakları  
A. Kuruluşun/Örgütün Faaliyet ve Yönetimine Katılma Hakkı  
B. Örgütün Tesis ve Faaliyetlerinden Yararlanma Hakkı  
C. Üyenin Korunma Hakkı  
1. Üyelik Borçları  
a. Aidat Ödeme Borcu  
b. Örgüt/Kuruluşun Düzenine Uyma Borcu  
§16. SENDİKA ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ - ASKI - DEVAM HALLERİ  
I. Üyeliği Sona Erdiren Haller  
A. Üyeliğin Kendiliğinden Son Bulması  
B. Üyeliğin İradî Biçimde Sona Ermesi  
1. Üyelikten Çekilme (İstifa, Çıkma)  
a. Sendika Üyeliğinden Çekilme  
b. Sendika Üyeliğinden Çekilme Sistemi ve Sonuçları  
aa. Yeni Sistem Yürürlüğe Girene Dek  
bb. Yeni Sistem Yürürlüğe Girince  
c. Üstkuruluş (Konfederasyon) Üyeliğinden Çekilme  
2. Üyelikten Çıkarma (İhraç)  
a. Yeni Sistem Yürürlüğe Girene Dek  
b. Yeni Sistem Yürürlüğe Girince  
C. Üyeliğin Başka Sendikada Devamı Yoluyla Üyeliğin Son Bulması  
1. Üyeliği Sona Erdirmeyen Haller  
a. Üyeliğin Askıda Kaldığı Hal  
b. Üyeliği Sona Erdirmediği Gibi Askıya da Almayan Haller  
c. İşçi veya İşveren Kuruluşunun Organlarında Görev Almak  
aa. İşçi Sendikası Yöneticiliğine Giden İşçinin İş Sözleşmesi Sona Ermeyip Askıya Alınmışsa  
bb. İş Sözleşmesini Sonlandırarak Yöneticiliğe Giden İşçinin Durumu  
d. Çalışırken veya Yöneticilikteyken Yaşlılık/Malullük Aylığı Vs Alıp Göreve Devam Halinde Durum  
§17. SENDİKALARIN FAALİYETLERİ VE KAYIT VE DEFTERLERİ  
I. Sendika (ve Konfederasyon)lara Serbest Faaliyetler  
A. Çalışma Hayatına İlişkin Faaliyetler  
1. Toplu Pazarlıkla İlgili Faaliyetleri  
2. Sendikaların Yargısal Alandaki Faaliyetleri  
B. Sendikaların (Konfederasyonların) Sosyal ve Ekonomik Faaliyetleri  
1. Üyelerine veya Mirasçılarına Adlî Yardımda Bulunmak  
2. Çalışma Hayatıyla İlgili Kurullara Temsilci Göndermek  
3. Bilgi Artırıcı Meslekî Eğitim, Kurs ve Seminer Düzenlemek  
4. İş Mücadelesi Sırasında Yardım ve Eğitim Amaçlı Yardımda Bulunmak  
5. Sınaî ve İktisadî Teşebbüslere Yatırım Yapmak  
6. Afet Bölgelerinde Tesis Yapmak veya Bu Amaçla Kamu Kuruluşlarına Yardımda Bulunmak  
7. Sendika İşyeri Temsilcisi Atamak  
a. Atanma Düzeyi  
b. Atamaya Yetkili Kuruluş  
c. Atamanın Zamanı ve Biçimi  
d. Temsilcilerin Sayısı  
8. İşçilerin Sigorta Primlerini Ödeme Amaçlı Yardım Fonu Oluşturmak  
C. Faaliyetlerden Yararlanmanın Kuralları  
II. Sendika (ve Konfederasyon)lara Yasak Faaliyetler  
A. Cumhuriyetin Niteliklerine ve Demokrasi Esaslarına Aykırılık  
B. Siyaset Yasağı  
C. Diğer Sosyal Tarafa Karışma Yasağı  
D. Ticaret Yasağı  
E. Yardım ve Bağış Yasağı  
F. Amaç Dışı Mal Edinme Yasağı  
G. Amaç Dışı Faaliyet Yasağı  
H. Yasaklara Aykırılığın Sonucu  
III. Sendika ve Konfederasyonların Kayıt ve Defterleri  
§18. SENDİKA (VE KONFEDERASYON)LARIN DENETİMİ İLE FAALİYETİNİN DURDURULMASI VE SONA ERMESİ  
I. Sendika ve Konfederasyonların Denetimi  
A. İç Denetim  
1. İdari Denetim  
2. Mali Yönden Denetim  
B. Dış Denetim  
C. Genel Güvenlik Denetimi  
D. Başbakanlığın ve Devlet Denetleme Kurulunun Denetimi  
II. Sendika (ve Konfederasyon)ların Faaliyetinin Durdurulması ve
Sona Ermesi 
 
A. Sendika ve Konfederasyonların Faaliyetlerinin Durdurulması  
1. Kapatma Davası İçinde Faaliyetin Durdurumu  
2. Tüzük ve Belgelerde Kanuna Aykırılık  
B. Faaliyeti Durdurmanın Sonuçları  
C. Sendika ve Konfederasyonların Sona Ermesi  
1. Sona Erme Nedenleri  
a. Kendiliğinden Sona Erme  
aa. Yönetim Kurulunun Tüzüğe Uygun Biçimde Oluşturulamaması  
bb. Kuruluşun Acze Düşmesi  
cc. Üstüste İki Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılamaması  
b. Sendikanın Kendi Kararıyla Sona Ermesi (Fesih)  
c. Mahkeme Kararıyla Sona Erme (Kapatma)  
2. Sona Ermenin Sonuçları  
§19. SENDİKAL GÜVENCELER  
I. Genel Sendikal Faaliyet Güvencesi  
A. Sendika Üyeliğinin Güvencesi  
1. Sendika Üyeliğinin Güvenceye Bağlandığı Aşamalar  
a. İşe Almada Üyelik Güvencesi  
b. İş İlişkisinin Devamı Esnasında Üyelik Güvencesi  
2. Başka Bir Tazminat da İstenebilip İstenemeyeceği  
3. İş Güvencesinin İşletilebilmesi  
4. İşçi İş Güvencesini İşletmezse  
5. Cezai Yaptırım  
a. İdari Para Cezası  
b. Gerçek ceza  
B. Üyelik Dışında Sendikal Faaliyet Güvencesi  
II. Sendika Yöneticiliğinin Güvencesi  
A. Genel Olarak  
B. Mülga 2821 Sayılı Yasa’da Sendika Yöneticiliğinin Güvencesi  
1. Amatör Yöneticiliğin Güvencesi  
2. Profesyonel Yöneticilik Güvencesi  
a. Sendika Üyeliğinin Devamı Güvencesi  
b. Sigortalılığın Devamı Güvencesi  
c. İş Güvencesi  
aa. Sendika Yöneticiliğine Getirilen Bir İşçi Bulunmalıydı  
bb. İşçi Hizmet Sözleşmesini Bu Nedenle Sona Erdirip Yöneticiliğe Gitmeliydi  
cc. Yöneticilik Görevi Belli Biçimlerde Son Bulmalıydı  
dd. Yöneticilik Görevi Yüzünden Mahkumiyeti Olmamalıydı  
ee. Belli Süre İçinde İşverene Başvurulmalıydı  
ff. İşveren Bir Ay İçinde İşe Almalıydı  
d. İşçi Sendikası Yöneticilerinin Kıdem Tazminatı  
aa. Yöneticilik Süresince İş Sözleşmesi Askıda Kalanların Durumu  
bb. Yöneticilik Süresince İş görme Borcu Devam Edenlerin Durumu  
cc. İş Sözleşmesi Sona Erdirilerek Ayrılan Fakat Yöneticilik Sonrası İşverence İşe Alınmayan Sendika Yöneticisinin Durumu  
e. Sendikadaki Yöneticilik Bitiminde Sendikadan Kıdem Tazminatı Alınıp Alınamayacağı  
C. Yeni Yasal Sistemde İşçi Kuruluşu Yöneticiliğinin Güvencesi  
1. İşçi Kuruluşu Yöneticiliği ve İş sözleşmesinin Durumu  
a. Sendika Yöneticiliğine Getirilen Bir İşçi Bulunmalıdır  
b. Yöneticinin İş Sözleşmesinin Hukuki Durumu  
aa. Kural; İş Sözleşmesinin Askıda Kalması  
bb. İstenirse Fesih Yoluna Gidilmesi  
cc. Sözleşmeyi Feshetmemek ve Askıya da Almamak (Sözleşmenin Aynen Devamı)  
2. Amatör Yöneticiliğin Güvencesi  
a. Feshe Karşı Güvence  
b. Nakle ve İş Koşullarında Olumsuz Değişikliğe Karşı Güvence  
c. İş Mücadelesi Sırasında Çalışan Personel Olmama Güvencesi  
3. Profesyonel Yöneticilik Güvencesi  
a. Sendika Üyeliğinin Devamı Güvencesi  
b. Sigortalılık Güvencesi  
c. Kıdem Tazminatı Bakımından Yöneticilerin Durumu  
III. Sendika İşyeri Temsilcilerinin Güvencesi  
A. Feshe Karşı Güvence  
1. Eğer Karar Feshin Haklı ve Yasal Koşulları Taşıdığı Yönündeyse  
2. Ama Karar Temsilcinin Haklılığı Yönündeyse  
B. İşyeri ve İş Koşullarında Değişikliğe Karşı Güvence  
Dördüncü Kısım
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HUKUKU
§20. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ  
I. Toplu İş Sözleşmesi Kavramı  
II. TİS’in Tarihçesi  
III. Tanım  
IV. TİS’in Kısımları  
A. Zorunlu Kısım (Normatif Kısım)  
1. İş Sözleşmesinin Yapılmasına İlişkin Hükümler  
2. İş Sözleşmesinin İçeriğine İlişkin Hükümler  
3. İş Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Hükümler  
V. TİS’in Özellikleri  
A. TİS Kollektif Bir Norm (Kural) Sözleşmesi  
B. Kendine Özgü Bir Özel Hukuk Sözleşmesidir  
C. Yorumu Özelliklidir  
D. Barış, Dirlik ve Düzen İşlevi Vardır  
E. TİS ile Düzenleme Yetkisi Sınırsız Değildir  
VI. TİS’in Tarafları  
A. TİS nde Taraf Kavramı  
B. TİS nde Tarafların Belirlenmesi  
1. TİS Ehliyeti  
2. TİS Yetkisi  
a. İşkolu Barajı  
b. Ünite Barajı  
c. Yetki Tespiti  
d. Yetki Tespitine İtiraz  
aa. Başvuran İşçi Sendikasının Yetkili Olduğu Bildirildiğinde  
bb. Tespit, Tespiti İsteyen Sendikanın Gerekli Koşulları Sağlamadığı (Olumsuz Tespit) Yönündeyse  
3. Tarafların Durumunda Değişiklik ve Etkisi  
a. Devralan İşverenin Aynı İşkolundaki İşyerinde veya İşyerlerinde Uygulanan Bir TİS Yoksa  
b. Devralanın Aynı İşkolundaki İşyer(ler)inde Zaten TİS Varsa  
c. TİS’siz Bir İşyerinin TİS Olan Bir İşverence Devralınması  
VII. TİS’in Düzeyi  
A. İşyeri Düzeyinde (İşyeri TİS)  
B. İşletme Düzeyinde (İşletme TİS)  
C. Grup Düzeyinde (Grup TİS)  
D. Çerçeve Sözleşme  
VIII. TİS’in Şekli  
IX. TİS’in Süresi  
A. Genel Kural: TİS’in Belirli Süreliliği  
B. Belirsiz Süreli TİS’e Dönüşmenin Mümkün Olup Olmadığı  
X. TİS’in Yapılması  
A. Toplu Görüşmeye Çağrı Yapılmalı  
B. Toplu Görüşme Başlamış ve Anlaşılmış Olabilir  
C. Toplu Görüşmede Aksaklık Halinde Uyuşmazlık Saptanıp Barışçı Yollar Denenmelidir  
D. TİS’e Ulaşılmış Olabilir  
E. TİS’in Taraf İradeleri Dışında Oluşumu Yaşanabilir  
§21. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMA ALANI  
I. Zaman Bakımından Uygulanması  
A. Genel Prensip  
B. Önceye Etkili Yürürlük  
II. Yer Bakımından Uygulanması  
III. Kişi Bakımından Uygulanması  
A. İşçilere Uygulanması  
1. Üyelik Yoluyla Yararlanma  
2. Dayanışma Aidatı Ödeyerek Yararlanma  
3. TİS Tarafı İşçi Sendikasının Yazılı Onayıyla Yararlanma  
4. Teşmil Sonucu Yararlanma  
5. TİS’den Yararlanmanın Sona Ermesi  
6. İşçinin TİS ile Getirilen Haklardan Vazgeçmesi  
7. İşverenin TİS Hükümlerini Kendiliğinden Uygulaması  
8. İşçi Benzeri Kişilerin TİS’den Yararlanmasının Mümkün Olup Olmadığı  
B. İşverene Uygulanması  
C. Kapsam Dışına Çıkarma Durumu  
D. Çırak ve Stajyerlerin Durumu  
§22. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASI VE BU EVREDE YAŞANANLAR  
I. TİS’de Değişiklik Yapılması  
A. TİS Taraflarınca Değişiklik  
B. Yargı Kararıyla Değişiklik  
II. TİS’in Yorumu  
A. Yorum Davası  
B. Eda Davası  
§23. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  
I. Toplu İş Sözleşmesini Sona Erdiren Haller  
A. TİS’in Süresinin Bitimi  
B. TİS’in Geçersiz Kılınması  
C. TİS’in Teşmil Edildiği Hallerde Sona Erme  
1. Teşmil Edilen TİS’in Sona Ermesi  
2. Bakanlar Kurulunun Teşmil Kararını Yürürlükten Kaldırması  
3. Teşmil Kararının Yargı Yerince İptal Edilmesi  
4. TİS’in Teşmil Edildiği Ünitede Yeni Bir TİS Yapılması  
D. İşletme Niteliğinin Kaybı ve İşletme TİS’in Durumu  
II. Sona Ermenin Sonuçları  
III. TİS’i Sona Erdirmeyen Haller  
Beşinci Kısım
İŞ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
§24. İŞ UYUŞMAZLIĞI KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ  
I. Bireysel/Toplu İş Uyuşmazlığı  
II. Hak/Menfaat Uyuşmazlığı  
§25. İŞ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ YOLLARI  
I. Barışçı Çözüm Yolları  
A. Arabuluculuk  
1. Olağan Arabuluculuk  
2. Olağanüstü Arabuluculuk  
B. Tahkim (Hakeme Götürme)  
1. Özel (İsteğe Bağlı) Hakem  
2. Kanuni/ Zorunlu Hakem (Yüksek Hakem Kurulu)  
II. Kavgacı Çözüm Yolları (İş Mücadelesi)  
§26. İŞ MÜCADELESİ KAVRAMI VE ARAÇLARI  
§27. GREV  
I. Genel Olarak Grev Kavramı  
A. İşin Bırakılması  
B. İşçilerin Aralarında Anlaşması veya Bir Kuruluşun Kararına Uyma  
II. Hukuka Uygun (Yasal) Grev  
A. Ortada Bir Toplu İş Uyuşmazlığı Bulunmalı  
B. Denenen Barışçı Yollar Uyuşmazlığı Giderememeli  
C. Grev Yasağı/Engeli Bulunmamalı  
D. Grev Kararı Alınmalı ve Yürürlüğe Konulmalı  
E. Grev Kararı Meslekî Amaçlı Olmalı  
F. Uygulama Gerekleri Yerine Getirilmeli  
1. Uygulanma Tarihi  
a. Grev Oylaması ve Geçici Grev Yasağı Yoksa  
b. Grev Oylamasına Gidildiği Hallerde İse  
c. Geçici Grev Yasaklarında  
2. Grev Uygulamasını Engelleyen Olgular  
a. Grev Oylaması  
b. Grevin Ertelenmesi  
III. Grevin Uygulanması  
IV. Grevin Mahkeme Kararıyla Durdurulması  
A. Tespit Davasında  
B. Grev Hakkının Kötüye Kullanımında  
V. Yasal Grevin Sonuçları  
A. Greve Katılmayanların Çalıştırılmaması  
B. İş Sözleşmesinin Askıda Kalması  
C. İşyerinden Ayrılma Zorunluluğu  
D. Başka İşçi Alma ve İşi Başkasına Yaptırma Yasağı  
E. Başka İşte Çalışma Yasağı  
F. Satışa ve Hammadde Girişine Engel Olamama  
G. Grevin İşçi Konutlarına Etkisi  
H. Grev Gözcüleri ve Yetkileri  
I. Grev Sırasında Verilen Zarardan Sorumluluk  
VI. Yasal Grevin Sona Ermesi ve Sonuçları  
A. Yasal Grevin Sona Ermesi  
1. Uyuşmazlık Taraflarının Anlaşıp TİS İmzalamasıyla  
2. Tarafların Uyuşmazlığı Özel Hakeme Götürmeye Yönelik Yazılı Anlaşmalarıyla  
3. Grevci Sendikanın Kararıyla  
4. Grevci Sendikanın Sona Ermesiyle  
5. Grevci Sendikanın Üye Kaybı Sonucu  
B. Sona Ermenin Sonuçları  
C. Tartışmalı Hal  
VII. Yasadışı Grev ve Sonuçları  
A. Yasadışı Grev  
B. Grevin Yasadışılığının Tespiti  
C. Yasadışı Grevin Sonuçları  
1. Grevcilerin İşine Son Verilebilir  
2. Grevcilerden Tazminat İstenebilir  
3. Grevcilerin Konutta Oturmaları Sıkıntıya Girebilir  
4. Cezai Yaptırım Gündeme Gelebilir  
5. Greve Katılmayanların İş Sözleşmeleri Devam Eder  
§28. LOKAVT  
I. Genel Olarak Lokavt Kavramı  
A. İşçiler Topluca İşten Uzaklaştırılmalı  
B. Uzaklaştırma İşverence Yapılmalı  
C. İşyerindeki Faaliyet Tamamen Durmalı  
II. Hukuka Uygun (Yasal) Lokavt  
A. Usulünce Grev Kararı Alınmalı ve İşveren Tarafına Bildirilmeli  
B. Usulünce Lokavt Kararı Alınmalı  
C. Lokavt Yasağı/Engeli Bulunmamalı  
III. Lokavt Kararının Uygulanması  
IV. Yasal Lokavtın Sonuçları  
V. Yasal Lokavtın Sona Ermesi  
VI. Yasadışı Lokavt ve Sonuçları  
A. Yasadışı Lokavt  
B. Yasadışı Lokavtın Sonuçları  
1. İşçilik Haklarının Kesintisiz Ödenmesi  
2. Sözleşmenin Derhal Feshi İmkanı  
3. Yasadışı Lokavtın Geçici Bir Önlem Olarak Durdurumu  
VII. Grev ve Lokavtta Mülki Amirin Yetkisi  
Kaynakça  
Kavram Dizini  
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020