Yapı Ruhsatı (İnşaat İzni) Ali Rıza İlgezdi, Gökhan Batak  - Kitap

Yapı Ruhsatı (İnşaat İzni)

1. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
258
Barkod:
9789750291098
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
368,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
3194 sayılı İmar Kanununun 21. maddesine göre; istisnalar dışında özel kişi ve kurumlar ile kamu tarafından yapılan ya da yaptırılan bütün yapılar için belediyelerden ya da valiliklerden "yapı ruhsatı" (inşaat izni/ inşaat ruhsatı) alınması zorunludur.
Yapılaşma faaliyetlerinin ilgili olduğu alanın niteliği dikkate alındığında, belediye denetim görevinin amacına ulaşabilmesi için yapılaşmanın mutlak olarak idarenin iznine bağlanması gerekir.
Yapılaşmanın izne tabi tutulması, Anayasa'nın 35. maddesine göre mülkiyet hakkına "kamu yararı" sebebiyle getirilmiş bir kısıtlamadır. Nitekim Anayasa Mahkemesine göre, yapıların imar planı ve imar mevzuatına uygunluğunu sağlamanın temel aracı olan yapı ruhsatı zorunluluğu ile sağlanmak istenen nihai amaç; kamu düzeni, güvenliği ve esenliğini de içeren kamu yararı amacıdır.
Bu eserde de yapı ruhsatı ile ilgili temel kavramlar ve genel açıklamalar, yapı ruhsatı alma usulü, yapı ruhsatı ve muvakkat yapı, yapı türlerine göre yapı ruhsatı, yapı ruhsatı ve ruhsatta tadilat, yapı türlerine göre yapı ruhsat harcı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinin (iskân) rolü ile yapı ruhsatı ile ilgili açılabilecek davalar ve sonuçları incelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Yapı Ruhsatı Alma Usulü
.
Yapı Türlerine Göre Yapı Ruhsatı
.
Yapı Ruhsatında Tadilat
.
Yapı Ruhsat Harcı
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
BİRİNCİ BÖLÜM
YAPI RUHSATI İLE İLGİLİ
TEMEL KAVRAMLAR VE GENEL AÇIKLAMALAR
SORU 1. İMAR KANUNU KAPSAMINDA YAPI VE BİNA NEDİR? 
13
SORU 2. İMAR KANUNU DIŞINDAKİ KANUNLARDA YAPI VE BİNA NASIL TANIMLANMIŞTIR? 
21
SORU 3. YAPI TÜRLERİ NELERDİR? 
23
SORU 4. YAPI DENETİM SİSTEMİ NEDİR? 
24
SORU 5. KAÇAK YAPI NEDİR VE YAPTIRIMI NELERDİR? 
25
SORU 6. İMAR DURUMU BELGESİ NEDİR? 
35
SORU 7. YAPI KULLANMA İZNİ NEDİR? 
37
SORU 8. TABAN ALANI KAT SAYISI (TAKS) NEDİR? 
39
SORU 9. KATLAR ALANI KAT SAYISI (KAKS) NEDİR? 
42
SORU 10. MÜTEAHHİTLİK KARNESİ NEDİR? 
44
İKİNCİ BÖLÜM
YAPI RUHSATI VE YAPI RUHSATI ALMA USULÜ
SORU 11. YAPI RUHSATI NEDİR? 
47
SORU 12. YAPI RUHSATININ HUKUKİ NİTELİĞİ NEDİR? 
51
SORU 13. YAPI RUHSATININ HUKUKİ DAYANAĞI NEDİR? 
56
SORU 14. RUHSATA TÂBİ OLAN İNŞAİ FAALİYETLER NELERDİR? 
57
SORU 15. RUHSAT GEREKTİRMEYEN (RUHSATA TABİ OLMAYAN) YAPI NEDİR? 
60
SORU 16. RUHSATA TABİ OLMAYAN YAPILARIN UYACAKLARI ESASLAR NELERDİR? 
65
SORU 17. YAPI RUHSATI ALIRKEN BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENMESİ GEREKEN BELGELER İLE BU BELGELERİN İNCELENME USULÜ NEDİR? 
68
SORU 18. YAPI RUHSATI VERMEYE YETKİLİ İDARELER HANGİLERİDİR? 
74
SORU 19. YAPI RUHSATI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR? 
76
SORU 20. YAPI RUHSATI BAŞVURUSU NASIL DEĞERLENDİRİLİR? 
78
SORU 21. YAPI RUHSATI BAŞVURUSU NASIL DEĞERLENDİRİLİR? 
80
SORU 22. YAPI RUHSATI VERME YETKİSİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ NEDİR? 
81
SORU 23. İNŞAAT RUHSATI NASIL DÜZENLENİR? 
81
SORU 24. YAPI RUHSATI NELERİ KAPSAR? 
82
SORU 25. YAPI RUHSATINI VERMESİ GEREKEN BELEDİYEDE TEKNİK ELEMAN BULUNMAMASI HALİNDE YAPI RUHSATI NASIL DÜZENLENİR? 
83
SORU 26. İMAR HUKUKUNDA KAZANILMIŞ HAK KAVRAMI NEDİR? 
84
SORU 27. YENİDEN RUHSAT İŞLEMİ NEDİR? 
92
SORU 28. YAPI RUHSATI İŞLEMLERİ NASIL YÜRÜTÜLÜR? 
93
SORU 29. YAPI RUHSATININ SÜRESİ NEDİR? 
96
SORU 30. YAPI RUHSATI BAKIMINDAN YAPIYA BAŞLAMA NEDİR? 
103
SORU 31. YAPI RUHSATININ GEÇERLİLİK SÜRELERİ İÇİNDE İNŞAAT TAMAMLANMAZSA NE OLUR? 
107
SORU 32. YAPILAŞMAYI DENETİME BAĞLAMANIN NEDENİ NEDİR? 
110
SORU 33. YAPI RUHSATI İPTAL EDİLİRSE YAPI KAÇAK HALE GELİR Mİ; YAPI RUHSATINA KAZANILMIŞ HAK SAĞLAYAN DÜZENLEMELER NELERDİR? 
112
SORU 34. UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE YENİ PLANA AYKIRI HALE DÜŞEN YAPILARIN DURUMU NE OLACAKTIR? 
114
SORU 35. PLAN İPTALİ HALİNDE YAPI RUHSATINA UYGUN OLARAK YAPIMINA DEVAM EDEN YAPILARIN DURUMU NE OLACAKTIR? 
115
SORU 36. AYRICALIKLI RUHSAT USULÜ MÜMKÜN MÜDÜR? 
115
SORU 37. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞI SÖZLEŞMESİ İÇİN YAPI RUHSATI ALINMASI ZORUNLULUĞU VAR MIDIR? 
117
SORU 38. PARSELASYON İŞLEMİ YAPILMADAN YAPI RUHSATI VERİLEBİLİR Mİ? 
118
SORU 39. TEK PARSELDE BİRDEN FAZLA BİNA İNŞA EDİLEBİLİR Mİ? 
123
SORU 40. YÜRÜRLÜKTEKİ İMAR PLANINDA KONUT ALANINDA KALAN TAŞINMAZA OFİS VE İŞYERİ YAPILMAK ÜZERE YAPI RUHSATI VERİLEBİLİR Mİ? 
124
SORU 41. 6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA MAHALLEYE DÖNÜŞTÜRÜLEN KÖYLERDEKİ YAPI RUHSATI DURUMU NEDİR? 
126
SORU 42. YAPI RUHSATI OLMAYAN YAPILARA SU VE ELEKTRİK ABONELİĞİ VERİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? 
129
SORU 43. 6306 SAYILI KANUN (KENTSELDÖNÜŞÜM) ÇERÇEVESİNDE YAPI RUHSATI VERİLMESİ ÖZEL BİR USULE TABİİ MİDİR? 
131
SORU 44. TAŞINMAZIN SATIŞI HALİNDE YAPI RUHSATINDA İSİM DEĞİŞİKLİĞİ ZORUNLU MUDUR? 
131
SORU 45. YAPI PROJELERİ NELERDİR, RUHSAT İLE İLİŞKİSİ NEDİR, BU PROJELERİN İDAREYE SUNULMASI ZORUNLU MUDUR? 
135
SORU 46. YAPI RUHSATI YA DA YAPI TADİLAT RUHSATI VERİLMESİNDE ENGELLİ BİREYLERİN DURUMU NEDİR? 
136
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YAPI RUHSATI VE MUVAKKAT YAPI
SORU 47. MUVAKKAT YAPI NEDİR? 
143
SORU 48. MUVAKKAT YAPI RUHSATI VERİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? 
145
SORU 49. MUVAKKAT YAPI RUHSATI SÜRESİNİN UZATILMASI
MÜMKÜN MÜDÜR? 
148
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YAPI TÜRLERİNE GÖRE YAPI RUHSATI
SORU 50. KAMU ALANLARINDA YAPILACAK YAPILARDA YAPI RUHSAT ALMAK ZORUNLU MUDUR? 
151
SORU 51. GELİŞME ALANLARINDA YAPI RUHSATI VERİLEBİLİR Mİ? 
153
SORU 52. SİT ALANLARINDA YAPI RUHSATI VERİLEBİLİR Mİ? 
155
SORU 53. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YAPI RUHSATI VERİLEBİLİR Mİ? 
155
SORU 54. BOĞAZİÇİ BÖLGESİNDE YAPI RUHSATI VERİLEBİLİR Mİ? 
158
SORU 55. KIYI BÖLGELERİNDE YAPI RUHSATI VERİLEBİLİR Mİ? 
159
SORU 56. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE YAPI RUHSATI VERİLEBİLİR Mİ? 
163
SORU 57. SULAK ALANLARDA YAPI RUHSATI VERİLEBİLİR Mİ? 
164
SORU 58. SU TAŞKINI RİSKİ ALTINDA OLAN YERLERDE YAPI RUHSATI VERİLEBİLİR Mİ? 
164
SORU 59. TOPLU KONUT ALANLARINDA YAPI RUHSATI VERİLEBİLİR Mİ? 
165
SORU 60. ELEKTRONİK HABERLEŞME İSTASYONLARINDA YAPI RUHSATI ALINMASI ZORUNLU MUDUR? 
165
SORU 61. BAZ İSTASYONLARI İNŞAAT RUHSATINA TABİ MİDİR? 
171
SORU 62. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ HAYVANCILIK İŞLETMELERİN YAPI RUHSATIALMASI ZORUNLU MUDUR? 
174
BEŞİNCİ BÖLÜM
YAPI RUHSATI VE RUHSATTA TADİLAT
SORU 63. ESASLI TADİLAT NEDİR? 
181
SORU 64. BASİT TADİLAT NEDİR? 
182
SORU 65. RUHSATA TABİ ESASLI TADİLATIN RUHSATSIZ YAPILMASI HALİNDE NE OLUR? 
183
SORU 66. YAPI RUHSATI GEREKTİRMEYEN TADİLATLARIN İÇERİĞİ NASILDIR? 
184
SORU 67. YAPIMINA BAŞLANMIŞ ANCAK RUHSAT SÜRESİ DOLMUŞ YAPILARA YENİDEN RUHSAT DÜZENLENİRKEN, İLAVE VEYA TADİLAT RUHSATI TALEBİ DURUMUNDA; YAPIMI TAMAMLANARAK YAPI KULLANMA İZNİ ALMIŞ YAPILARDA TADİLAT RUHSATI TALEBİ OLMASI DURUMUNDA İLK RUHSAT ALINAN TARİHTEKİ MEVZUATA GÖRE Mİ YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA GÖRE Mİ RUHSATLANDIRILIR? 
186
ALTINCI
BÖLÜM YAPI TÜRLERİNE GÖRE YAPI RUHSAT HARCI
SORU 68. YAPI RUHSATI HARCI NEDİR? 
189
SORU 69. SORU 68: YAPI RUHSATI HARCININ KONUSU NEDİR? 
190
SORU 70. BİNA İNŞAAT RUHSATI HARCININ HESAPLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR NELERDİR? 
191
SORU 71. OKULLARA VERİLECEK YAPI RUHSATI BİNA İNŞAAT HARCINA TABİ MİDİR? 
193
SORU 72. VAKIF ÜNİVERSİTELERİ; BİNA İNŞAAT HARCINDAN MUAF MIDIR? 
196
SORU 73. 6306 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE RİSKLİ YAPI ŞERHİ KONULMAMIŞ TAŞINMAZLARDA YENİDEN YAPI YAPMAK ÜZERE YAPILAN BAŞVURULARIN YAPI RUHSATI VEYA OTOPARK HARCINA (BEDELİ) TABİ MİDİR? 
201
SORU 74. KAMU KURUMUNA TAHSİSLİ OLAN TAŞINMAZIN RUHSAT HARÇ VE BEDELLERİNDEN MUAF MIDIR? 
204
SORU 75. BİNA İNŞAAT HARCININ MUAFİYETLERİ VE İSTİSNALARI NELERDİR? 
206
SORU 76. TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLAR YAPI RUHSAT HARCINDAN MUAF MIDIR? 
210
SORU 77. YAPI RUHSATI HARCINDAN MUAF TUTULAN İNŞAATLAR HANGİLERİDİR? 
211
SORU 78. CAMİ İNŞAATLARI YAPI RUHSATINDAN MUAF MIDIR? 
213
SORU 79. KOOPERATİFLER YAPI RUHSATINDAN MUAF MIDIR? 
213
YEDİNCİ BÖLÜM
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİNDE YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNİN (İSKÂN) ROLÜ
SORU 80. İŞYERİ OLARAK KULLANILACAK BİNANIN YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VE YAPI RUHSATI OLMASI GEREKTİĞİ ŞEKLİNDEKİ KURALIN İSTİSNASI VAR MIDIR? 
215
SORU 81. 2004 TARİHİNDEN ÖNCE YAPILMIŞ BİNALARDA İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ İÇİN YAPI KULLANMA İZNİNİN (İSKÂN) BULUNMASI ŞART MIDIR? 
218
SEKİZİNCİ BÖLÜM
YAPI RUHSATI İLE İLGİLİ
AÇILABİLECEK DAVALAR VE SONUÇLARI
SORU 82. YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZNİYLE İLGİLİ İŞLEMLERE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVALARININ ÖN KOŞULLARI NELERDİR? 
221
SORU 83. YAPI RUHSATIYLA İLGİLİ İŞLEMLERE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVALARINDA GÖREVLİ YARGI VE YETKİLİ MAHKEME HANGİSİDİR? 
225
SORU 84. İMAR PLANININ YARGI KARARIYLA İPTALİ NEDENİYLE YIKIMDA İDARENİN TAZMİNAT SORUMLULUĞU NEDİR? 
226
SORU 85. YAPI RUHSATININ ÖZENSİZ DÜZENLENMESİ NEDENİYLE MEYDANA GELEN ZARARIN OLUŞMASINDA İDARENİN SORUMLULUĞUNDA DAVA AÇMA SÜRESİ NEDİR? 
228
SORU 86. YAPI RUHSATI VERİLMESİ TALEBİNİN REDDİ KARARINA KARŞI İPTAL DAVASI AÇILABİLİR Mİ? 
233
SORU 87. YAPI RUHSATI ALINMADAN YA DA RUHSATA AYKIRI OLARAK BİNA YAPMA VEYA YAPTIRMA SUÇU (İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU) NEDİR? 
234
Kaynakça 
241
Yazar Özgeçmişleri 
245
Kavram Dizini 
249