Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Rekabet Hukuku Açısından Banka Birleşmeleri
Kasım 2009 / 1. Baskı / 180 Syf.
Fiyatı: 39.50 TL
İndirimli: 24.90 TL (%37)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Son yıllarda bankacılık sektöründeki gelişmeler, küreselleşme süresi ve teknolojik yenilikler, daha güçlü banka yapısının oluşturulması amacına yönelik olarak banka birleşmelerine daha da hız kazandırmıştır.

Bu çalışmada "birleşme" kavramına ve banka birleşmelerinin usulüne ilişkin açıklamalarıyla birlikte yer verilmiştir. Türk rekabet hukuku açısından banka birleşmelerinin benzer hukuki işlemlerden farkı ve türlerine de değinilmiştir. Rekabet Kurulu ve karşılaştırmalı hukuk açısından banka birleşmelerine ilişkin açıklamalar da kitaba eklenmiştir.

Konu Başlıkları
Çeşitli Kanun Hükümleri Açısından Bileşme Kavramı
Kavramsal Açıdan Banka Birleşmeleri ve Banka Birleşmelerinin Usulü
Türk Rekabet Hukuku Açısından Banka Birleşmelerinin Kontrolü
Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Banka Birleşmeleri
Barkod: 9789750210853
Yayın Tarihi: Kasım 2009
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 180
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
GİRİŞ  15
BİRİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ KANUN HÜKÜMLERİ AÇISINDAN
“BİRLEŞME” KAVRAMI
I. BORÇLAR KANUNU  17
A. Genel Olarak  17
B. Tanımı  18
C. Koşulları  19
1. Tek Bir Sözleşmenin Yapılmış Olması  19
2. Malvarlığının Devri  19
II. TÜRK TİCARET KANUNU  20
A. Genel Olarak  20
B. Tanımı  22
C. Koşulları  23
1. Aynı Türden En Az İki Ticaret Ortaklığının Varlığı  23
2. En Az Bir Ticaret Ortaklığının Tasfiyesiz Sona Ermesi  24
3. Tasfiyesiz Sona Eren Ortaklığa Ait Malvarlığı ve İşletmelerin Küllî Halefiyet Yoluyla Devri  24
III. SERMAYE PİYASASI KANUNU  25
A. Genel Olarak  25
B. Tanımı  27
C. Koşulları  28
IV. REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN  29
A. Genel Olarak  29
B. Tanımı  31
C. Koşulları  34
1. Olumsuz Koşul - Birleşme ve Devralma Sayılmayan Durumlar  34
a. Menkul Kıymetlerin Geçici Olarak Elde Bulundurulması  34
b. Kamu Kurum ve Kuruluşu Tarafından Bir Teşebbüsün Elde Edilmesi  42
c. Birleşme ve Devralma Sayılan Durumların Miras Yoluyla Gerçekleşmesi  43
2. Olumlu Koşullar  43
a. Rekabetin Önemli Ölçüde Azaltılması  43
b. Birleşme ve Devralma Sayılan Durumlar  48
aa. Bağımsız İki veya Daha Fazla Teşebbüsün Birleşmesi  49
bb. Malvarlığı, Ortaklık Payları ya da Yönetimde Hak Sahibi Olma Yetkisi Veren Araçların Devralınması veya Kontrol Edilmesi  51
cc. Ortak Girişimler  59
V. BORÇLAR KANUNU, TÜRK TİCARET KANUNU VE SERMAYE PİYASASI KANUNU HÜKÜMLERİNİN REKABET HUKUKUNA UYGULANMASI  59
İKİNCİ BÖLÜM
KAVRAMSAL AÇIDAN BANKA BİRLEŞMELERİ VE
BANKA BİRLEŞMELERİNİN USULÜ
I. KAVRAMSAL AÇIDAN BANKA BİRLEŞMELERİ  61
A. Genel Olarak  61
B. Tanımı  66
C. Koşulları  68
1. Türkiye’de Faaliyette Bulunan En Az İki Bankanın Varlığı  68
2. En Az Bir Bankanın Tasfiyesiz Sona Ermesi  75
3. Tasfiyesiz Sona Eren Bankaya Ait Malların ve İşletmelerin Küllî Halefiyet Yoluyla Devri  76
II. BANKA BİRLEŞMELERİNİN USULÜ  77
A. Kurul İzni  77
B. Banka Genel Kurullarının Onayı  78
C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca İnceleme  80
D. Banka Genel Kurullarının İkinci Onayı  81
E. Tescil ve İlân  81
F. Özel İzinler  82
1. Sermaye Piyasası Kanunu’nda Öngörülen  82
2. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Öngörülen  83
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK REKABET HUKUKU AÇISINDAN BİRLEŞMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN BANKA BİRLEŞMELERİNE UYGULANMASI İLE BANKA BİRLEŞMELERİNİN BENZER HUKUKî İŞLEMLERDEN FARKI VE TÜRLERİ
I. TÜRK REKABET HUKUKU AÇISINDAN BİRLEŞMEYE İLİŞKİN
HÜKÜMLERİN BANKA BİRLEŞMELERİNE UYGULANMASI 
 85
A. Rekabet Hukukunun Amacı  85
B. Banka Hukukunun Amacı  86
C. Rekabet Hukuku Açısından Birleşmeye İlişkin Hükümlerin Banka Birleşmelerine Uygulanması  88
II. TÜRK REKABET HUKUKU AÇISINDAN BANKA BİRLEŞMELERİNİN
BENZER HUKUKî İŞLEMLERDEN FARKI 
 88
A. Genel Olarak  88
B. Bölünmeden  89
C. Pay Değişiminden  93
D. Pay Devrinden  96
E. Finansal Holding Ortaklığından  104
III. TÜRK REKABET HUKUKU AÇISINDAN BANKA BİRLEŞMELERİNİN
TÜRLERİ 
 108
A. Genel Olarak  108
B. Yatay, Dikey veya Karma Birleşmeler  111
1. Yatay Birleşmeler  112
2. Dikey Birleşmeler  112
3. Karma Birleşmeler  113
C. Zorunlu veya İhtiyarî Birleşmeler  115
1. Zorunlu Birleşmeler  115
2. İhtiyarî Birleşmeler  120
D. Yerel veya Uluslararası Birleşmeler  120
1. Yerel Birleşmeler  120
2. Uluslararası Birleşmeler  122
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK REKABET HUKUKU AÇISINDAN BANKA BİRLEŞMELERİNİN KONTROLÜ
I. İZNE TABÎ BANKA BİRLEŞMELERİ İLE BANKA BİRLEŞMELERİNİN BİLDİRİLMESİ  125
A. İzne Tabî Banka Birleşmeleri  125
1. Genel Olarak  125
2. “Pazar Payı” ve “Toplam Ciro” Kavramları  129
B. Banka Birleşmelerinin Bildirilmesi  133
1. Bildirimin Yapılacağı Yer  133
2. Bildirimde Bulunabilecekler  134
3. Bildirim Formu  135
4. Bildirim Süresi  137
5. Rekabet Kurulu’nda İnceleme  138
II. REKABET KURULUNCA VERİLECEK KARARLAR  142
A. İzin  142
B. Koşullu İzin  143
C. Yasaklama  145
D. Menfî Tespit  145
E. Muafiyet  147
BEŞİNCİ BÖLÜM
KARŞILAŞTIRMALI HUKUK AÇISINDAN BANKA BİRLEŞMELERİ
I. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK AÇISINDAN BANKA BİRLEŞMELERİNİN KONTROLÜ  149
A. Genel Olarak  149
B. Fransa’da  151
C. İtalya’da  152
D. Amerika Birleşik Devletleri’nde  152
E. Japonya’da  153
F. Almanya’da  153
G. İngiltere’de  154
H. Avrupa Birliği Hukukunda  155
1. Genel Olarak  155
2. Bildirimin Yapılması  159
II. UYGULAMDAN ÖRNEKLER  163
A. Paribas-Societe Generale Birleşmesi  163
B. Deutsche Bank – Bankers Trust Birleşmesi  163
C. Sumitomo-Sakura Bank Birleşmesi  164
D. Bank Austria-Creditanstalt Birleşmesi  165
E. Fortis-Meerspierson, Fortis-ASLK-CGER, Credit Suisse - Ninterthur,
Merit-Nordbanken Birleşmeleri 
 165
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  167
BİBLİYOGRAFYA  171
 


Ayça Alkan
Haziran 2018
55.50 TL
İndirimli: 39.90 TL (%28)
Sepete Ekle
Hayriye Dilara Abbasoğlu
Ocak 2021
63.00 TL
Sepete Ekle
Yeliz Özçetin
Ocak 2021
59.00 TL
Sepete Ekle
İsmail G. Esin
Ocak 2021
160.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
GİRİŞ  15
BİRİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ KANUN HÜKÜMLERİ AÇISINDAN
“BİRLEŞME” KAVRAMI
I. BORÇLAR KANUNU  17
A. Genel Olarak  17
B. Tanımı  18
C. Koşulları  19
1. Tek Bir Sözleşmenin Yapılmış Olması  19
2. Malvarlığının Devri  19
II. TÜRK TİCARET KANUNU  20
A. Genel Olarak  20
B. Tanımı  22
C. Koşulları  23
1. Aynı Türden En Az İki Ticaret Ortaklığının Varlığı  23
2. En Az Bir Ticaret Ortaklığının Tasfiyesiz Sona Ermesi  24
3. Tasfiyesiz Sona Eren Ortaklığa Ait Malvarlığı ve İşletmelerin Küllî Halefiyet Yoluyla Devri  24
III. SERMAYE PİYASASI KANUNU  25
A. Genel Olarak  25
B. Tanımı  27
C. Koşulları  28
IV. REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN  29
A. Genel Olarak  29
B. Tanımı  31
C. Koşulları  34
1. Olumsuz Koşul - Birleşme ve Devralma Sayılmayan Durumlar  34
a. Menkul Kıymetlerin Geçici Olarak Elde Bulundurulması  34
b. Kamu Kurum ve Kuruluşu Tarafından Bir Teşebbüsün Elde Edilmesi  42
c. Birleşme ve Devralma Sayılan Durumların Miras Yoluyla Gerçekleşmesi  43
2. Olumlu Koşullar  43
a. Rekabetin Önemli Ölçüde Azaltılması  43
b. Birleşme ve Devralma Sayılan Durumlar  48
aa. Bağımsız İki veya Daha Fazla Teşebbüsün Birleşmesi  49
bb. Malvarlığı, Ortaklık Payları ya da Yönetimde Hak Sahibi Olma Yetkisi Veren Araçların Devralınması veya Kontrol Edilmesi  51
cc. Ortak Girişimler  59
V. BORÇLAR KANUNU, TÜRK TİCARET KANUNU VE SERMAYE PİYASASI KANUNU HÜKÜMLERİNİN REKABET HUKUKUNA UYGULANMASI  59
İKİNCİ BÖLÜM
KAVRAMSAL AÇIDAN BANKA BİRLEŞMELERİ VE
BANKA BİRLEŞMELERİNİN USULÜ
I. KAVRAMSAL AÇIDAN BANKA BİRLEŞMELERİ  61
A. Genel Olarak  61
B. Tanımı  66
C. Koşulları  68
1. Türkiye’de Faaliyette Bulunan En Az İki Bankanın Varlığı  68
2. En Az Bir Bankanın Tasfiyesiz Sona Ermesi  75
3. Tasfiyesiz Sona Eren Bankaya Ait Malların ve İşletmelerin Küllî Halefiyet Yoluyla Devri  76
II. BANKA BİRLEŞMELERİNİN USULÜ  77
A. Kurul İzni  77
B. Banka Genel Kurullarının Onayı  78
C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca İnceleme  80
D. Banka Genel Kurullarının İkinci Onayı  81
E. Tescil ve İlân  81
F. Özel İzinler  82
1. Sermaye Piyasası Kanunu’nda Öngörülen  82
2. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Öngörülen  83
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK REKABET HUKUKU AÇISINDAN BİRLEŞMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN BANKA BİRLEŞMELERİNE UYGULANMASI İLE BANKA BİRLEŞMELERİNİN BENZER HUKUKî İŞLEMLERDEN FARKI VE TÜRLERİ
I. TÜRK REKABET HUKUKU AÇISINDAN BİRLEŞMEYE İLİŞKİN
HÜKÜMLERİN BANKA BİRLEŞMELERİNE UYGULANMASI 
 85
A. Rekabet Hukukunun Amacı  85
B. Banka Hukukunun Amacı  86
C. Rekabet Hukuku Açısından Birleşmeye İlişkin Hükümlerin Banka Birleşmelerine Uygulanması  88
II. TÜRK REKABET HUKUKU AÇISINDAN BANKA BİRLEŞMELERİNİN
BENZER HUKUKî İŞLEMLERDEN FARKI 
 88
A. Genel Olarak  88
B. Bölünmeden  89
C. Pay Değişiminden  93
D. Pay Devrinden  96
E. Finansal Holding Ortaklığından  104
III. TÜRK REKABET HUKUKU AÇISINDAN BANKA BİRLEŞMELERİNİN
TÜRLERİ 
 108
A. Genel Olarak  108
B. Yatay, Dikey veya Karma Birleşmeler  111
1. Yatay Birleşmeler  112
2. Dikey Birleşmeler  112
3. Karma Birleşmeler  113
C. Zorunlu veya İhtiyarî Birleşmeler  115
1. Zorunlu Birleşmeler  115
2. İhtiyarî Birleşmeler  120
D. Yerel veya Uluslararası Birleşmeler  120
1. Yerel Birleşmeler  120
2. Uluslararası Birleşmeler  122
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK REKABET HUKUKU AÇISINDAN BANKA BİRLEŞMELERİNİN KONTROLÜ
I. İZNE TABÎ BANKA BİRLEŞMELERİ İLE BANKA BİRLEŞMELERİNİN BİLDİRİLMESİ  125
A. İzne Tabî Banka Birleşmeleri  125
1. Genel Olarak  125
2. “Pazar Payı” ve “Toplam Ciro” Kavramları  129
B. Banka Birleşmelerinin Bildirilmesi  133
1. Bildirimin Yapılacağı Yer  133
2. Bildirimde Bulunabilecekler  134
3. Bildirim Formu  135
4. Bildirim Süresi  137
5. Rekabet Kurulu’nda İnceleme  138
II. REKABET KURULUNCA VERİLECEK KARARLAR  142
A. İzin  142
B. Koşullu İzin  143
C. Yasaklama  145
D. Menfî Tespit  145
E. Muafiyet  147
BEŞİNCİ BÖLÜM
KARŞILAŞTIRMALI HUKUK AÇISINDAN BANKA BİRLEŞMELERİ
I. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK AÇISINDAN BANKA BİRLEŞMELERİNİN KONTROLÜ  149
A. Genel Olarak  149
B. Fransa’da  151
C. İtalya’da  152
D. Amerika Birleşik Devletleri’nde  152
E. Japonya’da  153
F. Almanya’da  153
G. İngiltere’de  154
H. Avrupa Birliği Hukukunda  155
1. Genel Olarak  155
2. Bildirimin Yapılması  159
II. UYGULAMDAN ÖRNEKLER  163
A. Paribas-Societe Generale Birleşmesi  163
B. Deutsche Bank – Bankers Trust Birleşmesi  163
C. Sumitomo-Sakura Bank Birleşmesi  164
D. Bank Austria-Creditanstalt Birleşmesi  165
E. Fortis-Meerspierson, Fortis-ASLK-CGER, Credit Suisse - Ninterthur,
Merit-Nordbanken Birleşmeleri 
 165
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  167
BİBLİYOGRAFYA  171
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021