Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Yargılamanın Yenilenmesi
Haziran 2018 / 3. Baskı / 232 Syf.
Fiyatı: 64.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Kasım 2016 43.00 TL 29.90 TL (%31)Sepete Ekle
 1. Nisan 2015 37.00 TL 14.90 TL (%60)Sepete Ekle
   

Yargılamanın yenilenmesi kurumu, çok eski dönemlerden beri var olsa da, diğer hukuk kurumlarına göre çok fazla ele alınıp tartışılmamıştır. Adli hata gibi ciddi toplumsal sorunlar yaratabilen bir olguya yönelik en etkili çözüm yolu olmakla birlikte, ceza yargılamasının temelinde yer alan kesin hüküm kuralının istisnası olması nedeniyle çok sıkı kurallara bağlanmıştır.

Bu çalışmada, öncelikle adli hatadan hareketle adı geçen kurumun varlık nedeni açıklanmış, sonra da yargılamanın yenilenmesinin hem nedenleri hem de işleyişi, bir başka deyişle hem esası hem de usulü ele alınmıştır. Türkiye'de var olan kuralların ve uygulamanın yanında diğer ülke hukuklarından örneklerle, kurumun özellikleri ortaya konmuş, karşılaşılan ve karşılaşılabilecek olan sorunlar belirlenip uygun çözüm yolları önerilmiştir.

Konu Başlıkları
Adli Hata
Suça Dayanan Yenileme İstemi
Yeni Olay ve Kanıt
Hukuksal Hata
Hukuksal Hata
Yeni Yargılama
Eski Hüküm – Yeni Hüküm
Barkod: 9789750249068
Yayın Tarihi: Haziran 2018
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 232
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci ve Üçüncü Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Teşekkür / Acknowledgments  11
Kısaltmalar  17
Giriş  19
I. ADLİ HATA VE OLASI ÇÖZÜM YOLLARI  25
A. Kesin Hüküm  25
1. Şekli ve Maddi Kesinlik  27
2. Kısmi Kesinlik  28
B. Adli Hata  30
C. Çözüm Yolları  31
1. Af  31
2. Bir Yasa Yolu Olarak Yargılamanın Yenilenmesi  34
a. Yasa Yolları ile Fark ve Benzerlikleri  34
b. Yargılamanın Lehe ve Aleyhe Yenilenmesi  36
3. Diğer Olası Yollar  40
a. Karşılaştırmalı Hukuktan Örnekler  40
b. Türkiye’deki Düzenleme  43
D. Türkiye’deki Yasal Düzenleme  45
II. YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN KOŞULLARI  47
A. Genel Olarak  47
1. Yargılamanın Yenilenmesine Konu Olabilen Kararlar  47
a. Kesinleşmiş Yargı Hükmü  47
b. Hüküm Kavramının İçeriği  49
c. Tartışmalı Kararlar  51
aa. İstinaf–Temyiz Kararları ve Salt Usule İlişkin Kararlar  52
bb. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı  53
cc. Uzlaşma  54
dd. Kabahatlere İlişkin Kararlar  55
ee. Ayrık Durumlar  55
2. Mahkûmiyet Hükmünün İnfaz Edilmiş Olması  56
3. Yargılamanın Yenilenmesinin Süreye Bağlı Olmaması  58
a. Genel Olarak  58
b. Ayrık Örnekler  59
4. Zamanaşımı Sorunu  61
5. Aynı Maddedeki Ceza Sorunu  64
6. Son Çare Olarak Yargılamanın Yenilenmesi  67
B. Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  69
1. Genel Olarak  69
a. Yenileme Nedenlerinin Sınıflandırılması  70
b. Yenileme Nedeni Örnekleri  71
2. Hem Lehe Hem Aleyhe Yenileme Nedenleri  73
a. Sahte Belge  73
aa. Sahteliği Anlaşılan Belge Kavramı  73
bb. Belgenin Duruşmada Kullanılmış Olması  77
cc. Belgenin Hükmü Etkilemesi  78
dd. Sahteliğin Anlaşılması  79
b. Yargıcın Görev Suçu İşlemesi  80
aa. Hükme Katılan Yargıç  81
bb. Yargıcın Görev Suçu  82
cc. Görev Suçunun Hükme Etkisi  83
dd. Hükümlünün Etkisi  85
3. Yalnızca Lehe Yenileme Nedenleri  87
a. Gerçek Dışı Tanıklık veya Bilirkişilik  87
aa. Gerçek Dışı Tanıklık  87
aaa. Tanık Kavramı  87
bbb. Yalan Tanıklık Suçu  89
bb. Gerçek Dışı Bilirkişilik  91
aaa. Bilirkişi Kavramı  91
bbb. Gerçeğe Aykırı Bilirkişiliğin Suç Oluşturması  92
cc. Hükmün Etkilenmesi  94
dd. Aleyhe Yenileme Sorunu  95
b. Ortadan Kaldırılmış Hukuk Mahkemesi Hükmü  97
aa. Ceza Hükmünün Bir Hukuk Mahkemesi Hükmüne Dayanması  97
bb. Hukuk Mahkemesi Hükmünün Ortadan Kaldırılması  98
c. Yeni Olay veya Yeni Kanıt  99
aa. Genel Olarak  100
bb. “Yeni” Kavramı  101
cc. Yeni Olay ve Yeni Kanıt Kavramlarının İçeriği  104
aaa. Somut Örnekler  105
bbb. Diğer Nedenleri Kapsayabilmesi  108
ccc. Kapsam Dışında Kalan Örnekler  109
dd. Yeni Olayın veya Yeni Kanıtın Beraat veya Daha Az Cezayı Gerektirecek Ölçüde Önemli Olması  110
aaa. “Önemli” Olma  111
bbb. Beraat veya Daha Az Ceza  113
ee. Yeni Olay Veya Yeni Kanıt Nedeniyle Aleyhe Yenileme Tartışması  115
d. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin İhlal Kararı  116
aa. AİHM Kararlarının Niteliği ve Yerine Getirilmesi  116
aaa. Sistemin İşleyişi  117
bbb. AİHM Önünde Yargılamanın Yenilenmesi  120
bb. Türkiye’deki Düzenleme  121
aaa. Genel Olarak  121
bbb. Yürürlükteki Koşullar  123
ccc. Süre Sınırlaması Sorunu  126
e. Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Sonunda Verilen İhlal Kararı  128
aa. AYM’ye Bireysel Başvuru Yolu  128
bb. İhlal Kararı Üzerine Yargılamanın Yenilenmesi  129
3. Yalnızca Aleyhe Yenileme Nedeni: Beraattan Sonra İkrar  131
a. İlk Yargılama Sonunda Beraat Hükmü Verilmiş Olması  131
b. Suçla İlgili İkrar  133
4. Hukuksal Hata İle Yargılamanın Yenilenmesi Sorunu  135
a. Görüşler ve Var Olan Gereksinim  136
b. Hukuksal Hatanın İçeriği  138
c. Diğer Yasa Yollarının Yetersizliği  141
III. YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN USULÜ  143
A. Yargılamanın Yenilenmesi İstemi  143
1. İlgili Kişinin Yaşıyor Olması  144
a. Hükümlü Lehine Başvurabilenler  144
b. Katılan  146
c. Cumhuriyet Savcısı  147
d. Kişinin Gaip Olması  147
e. Karşılaştırmalı Hukuktan Örnekler  148
2. Ölmüş Olan Hükümlünün Lehine Yenileme İstemi  148
3. İstemin Biçimi, Geri Alınması  151
a. İstemin Biçimi  151
b. Geri Alma / Vazgeçme  153
c. Feragat  154
4. Müdafi Atanması  155
5. İstemin Yapılacağı Yer  157
a. Mahkeme Dışında Bir Yer  158
aa. İngiltere’deki “Ceza Davalarını Gözden Geçirme Komisyonu” (“Criminal Cases Review Commission”)  158
bb. İskoçya Ceza Davalarını Gözden Geçirme Komisyonu (“Scottish Criminal Cases Review Commission”)  160
cc. Kanada’da Adalet Bakanı  161
dd. Yeni Zelanda’da Genel Vali  161
b. Üst Mahkeme  161
c. İlk Hükmü Vermiş Olan Mahkeme  164
aa. Almanya  164
bb. Türkiye  165
cc. İlk Mahkeme Üyelerinin Durumu  166
dd. Yargıtay’a Başvuru Gerekliliği  167
B. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin İncelenmesi  168
1. Genel Olarak İnceleme  168
a. Duruşmasız İnceleme  171
b. Kararlara Karşı Yasa Yolu  172
2. Şekle İlişkin İnceleme  175
a. Sürecin İşleyişi  175
b. Suça Dayanan Yenileme İstemlerinin Kanıtlanması  176
c. İnceleme Sonunda Verilen Karar  178
3. Esasa İlişkin İnceleme  179
a. Kanıt Toplama  179
b. Kanıtların Değerlendirilmesi  181
4. İnfazın Durumu ve Yargılamanın Yenilenmesi Kararı  186
a. İnfazın Durumu  186
b. Yenileme Kararının Niteliği ve Sonuçları  189
C. Yargılama ve Hüküm  193
1. Genel Olarak Yargılama  193
2. Duruşmasız Kısa Yargılama  197
a. Hükümlünün Ölmüş Olması  197
b. Yaşayan Hükümlü Bakımından  200
3. Yeni Yargılama Sonunda Verilen Karar: Yeni Hüküm  202
a. İlk Hükmün Onaylanması  202
b. İlk Hükmün İptali ve Yeni Hüküm Kurulması  203
c. Yeni Hükümde “Aleyhe Bozma Yasağı”  204
d. Yeni Hükmün Etkisi  207
4. Yeni Hükmün Sonuçları  208
a. İptal Kararının Gazetede Yayını  211
b. Tazminat  212
aa. CMK m.323  213
bb. CMK m.141 vd.  215
cc. Çeşitli Ülkelerden Örnekler  218
Sonuç  221
Kaynakça  223
Kavram Dizini  231
 


Ali Parlar
Nisan 2019
125.00 TL
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Mart 2019
249.60 TL
İndirimli: 174.90 TL (%29)
Sepete Ekle
İzzet Özgenç
Mart 2019
88.50 TL
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Mart 2019
425.30 TL
İndirimli: 297.90 TL (%29)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci ve Üçüncü Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Teşekkür / Acknowledgments  11
Kısaltmalar  17
Giriş  19
I. ADLİ HATA VE OLASI ÇÖZÜM YOLLARI  25
A. Kesin Hüküm  25
1. Şekli ve Maddi Kesinlik  27
2. Kısmi Kesinlik  28
B. Adli Hata  30
C. Çözüm Yolları  31
1. Af  31
2. Bir Yasa Yolu Olarak Yargılamanın Yenilenmesi  34
a. Yasa Yolları ile Fark ve Benzerlikleri  34
b. Yargılamanın Lehe ve Aleyhe Yenilenmesi  36
3. Diğer Olası Yollar  40
a. Karşılaştırmalı Hukuktan Örnekler  40
b. Türkiye’deki Düzenleme  43
D. Türkiye’deki Yasal Düzenleme  45
II. YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN KOŞULLARI  47
A. Genel Olarak  47
1. Yargılamanın Yenilenmesine Konu Olabilen Kararlar  47
a. Kesinleşmiş Yargı Hükmü  47
b. Hüküm Kavramının İçeriği  49
c. Tartışmalı Kararlar  51
aa. İstinaf–Temyiz Kararları ve Salt Usule İlişkin Kararlar  52
bb. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı  53
cc. Uzlaşma  54
dd. Kabahatlere İlişkin Kararlar  55
ee. Ayrık Durumlar  55
2. Mahkûmiyet Hükmünün İnfaz Edilmiş Olması  56
3. Yargılamanın Yenilenmesinin Süreye Bağlı Olmaması  58
a. Genel Olarak  58
b. Ayrık Örnekler  59
4. Zamanaşımı Sorunu  61
5. Aynı Maddedeki Ceza Sorunu  64
6. Son Çare Olarak Yargılamanın Yenilenmesi  67
B. Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  69
1. Genel Olarak  69
a. Yenileme Nedenlerinin Sınıflandırılması  70
b. Yenileme Nedeni Örnekleri  71
2. Hem Lehe Hem Aleyhe Yenileme Nedenleri  73
a. Sahte Belge  73
aa. Sahteliği Anlaşılan Belge Kavramı  73
bb. Belgenin Duruşmada Kullanılmış Olması  77
cc. Belgenin Hükmü Etkilemesi  78
dd. Sahteliğin Anlaşılması  79
b. Yargıcın Görev Suçu İşlemesi  80
aa. Hükme Katılan Yargıç  81
bb. Yargıcın Görev Suçu  82
cc. Görev Suçunun Hükme Etkisi  83
dd. Hükümlünün Etkisi  85
3. Yalnızca Lehe Yenileme Nedenleri  87
a. Gerçek Dışı Tanıklık veya Bilirkişilik  87
aa. Gerçek Dışı Tanıklık  87
aaa. Tanık Kavramı  87
bbb. Yalan Tanıklık Suçu  89
bb. Gerçek Dışı Bilirkişilik  91
aaa. Bilirkişi Kavramı  91
bbb. Gerçeğe Aykırı Bilirkişiliğin Suç Oluşturması  92
cc. Hükmün Etkilenmesi  94
dd. Aleyhe Yenileme Sorunu  95
b. Ortadan Kaldırılmış Hukuk Mahkemesi Hükmü  97
aa. Ceza Hükmünün Bir Hukuk Mahkemesi Hükmüne Dayanması  97
bb. Hukuk Mahkemesi Hükmünün Ortadan Kaldırılması  98
c. Yeni Olay veya Yeni Kanıt  99
aa. Genel Olarak  100
bb. “Yeni” Kavramı  101
cc. Yeni Olay ve Yeni Kanıt Kavramlarının İçeriği  104
aaa. Somut Örnekler  105
bbb. Diğer Nedenleri Kapsayabilmesi  108
ccc. Kapsam Dışında Kalan Örnekler  109
dd. Yeni Olayın veya Yeni Kanıtın Beraat veya Daha Az Cezayı Gerektirecek Ölçüde Önemli Olması  110
aaa. “Önemli” Olma  111
bbb. Beraat veya Daha Az Ceza  113
ee. Yeni Olay Veya Yeni Kanıt Nedeniyle Aleyhe Yenileme Tartışması  115
d. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin İhlal Kararı  116
aa. AİHM Kararlarının Niteliği ve Yerine Getirilmesi  116
aaa. Sistemin İşleyişi  117
bbb. AİHM Önünde Yargılamanın Yenilenmesi  120
bb. Türkiye’deki Düzenleme  121
aaa. Genel Olarak  121
bbb. Yürürlükteki Koşullar  123
ccc. Süre Sınırlaması Sorunu  126
e. Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Sonunda Verilen İhlal Kararı  128
aa. AYM’ye Bireysel Başvuru Yolu  128
bb. İhlal Kararı Üzerine Yargılamanın Yenilenmesi  129
3. Yalnızca Aleyhe Yenileme Nedeni: Beraattan Sonra İkrar  131
a. İlk Yargılama Sonunda Beraat Hükmü Verilmiş Olması  131
b. Suçla İlgili İkrar  133
4. Hukuksal Hata İle Yargılamanın Yenilenmesi Sorunu  135
a. Görüşler ve Var Olan Gereksinim  136
b. Hukuksal Hatanın İçeriği  138
c. Diğer Yasa Yollarının Yetersizliği  141
III. YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN USULÜ  143
A. Yargılamanın Yenilenmesi İstemi  143
1. İlgili Kişinin Yaşıyor Olması  144
a. Hükümlü Lehine Başvurabilenler  144
b. Katılan  146
c. Cumhuriyet Savcısı  147
d. Kişinin Gaip Olması  147
e. Karşılaştırmalı Hukuktan Örnekler  148
2. Ölmüş Olan Hükümlünün Lehine Yenileme İstemi  148
3. İstemin Biçimi, Geri Alınması  151
a. İstemin Biçimi  151
b. Geri Alma / Vazgeçme  153
c. Feragat  154
4. Müdafi Atanması  155
5. İstemin Yapılacağı Yer  157
a. Mahkeme Dışında Bir Yer  158
aa. İngiltere’deki “Ceza Davalarını Gözden Geçirme Komisyonu” (“Criminal Cases Review Commission”)  158
bb. İskoçya Ceza Davalarını Gözden Geçirme Komisyonu (“Scottish Criminal Cases Review Commission”)  160
cc. Kanada’da Adalet Bakanı  161
dd. Yeni Zelanda’da Genel Vali  161
b. Üst Mahkeme  161
c. İlk Hükmü Vermiş Olan Mahkeme  164
aa. Almanya  164
bb. Türkiye  165
cc. İlk Mahkeme Üyelerinin Durumu  166
dd. Yargıtay’a Başvuru Gerekliliği  167
B. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin İncelenmesi  168
1. Genel Olarak İnceleme  168
a. Duruşmasız İnceleme  171
b. Kararlara Karşı Yasa Yolu  172
2. Şekle İlişkin İnceleme  175
a. Sürecin İşleyişi  175
b. Suça Dayanan Yenileme İstemlerinin Kanıtlanması  176
c. İnceleme Sonunda Verilen Karar  178
3. Esasa İlişkin İnceleme  179
a. Kanıt Toplama  179
b. Kanıtların Değerlendirilmesi  181
4. İnfazın Durumu ve Yargılamanın Yenilenmesi Kararı  186
a. İnfazın Durumu  186
b. Yenileme Kararının Niteliği ve Sonuçları  189
C. Yargılama ve Hüküm  193
1. Genel Olarak Yargılama  193
2. Duruşmasız Kısa Yargılama  197
a. Hükümlünün Ölmüş Olması  197
b. Yaşayan Hükümlü Bakımından  200
3. Yeni Yargılama Sonunda Verilen Karar: Yeni Hüküm  202
a. İlk Hükmün Onaylanması  202
b. İlk Hükmün İptali ve Yeni Hüküm Kurulması  203
c. Yeni Hükümde “Aleyhe Bozma Yasağı”  204
d. Yeni Hükmün Etkisi  207
4. Yeni Hükmün Sonuçları  208
a. İptal Kararının Gazetede Yayını  211
b. Tazminat  212
aa. CMK m.323  213
bb. CMK m.141 vd.  215
cc. Çeşitli Ülkelerden Örnekler  218
Sonuç  221
Kaynakça  223
Kavram Dizini  231
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019