Uygulamalı Fransızca Metin Çevirisi Türkçe – Fransızca / Fransızca – Türkçe Prof. Dr. İlhami Sığırcı  - Kitap
Uygulamalı

Fransızca Metin Çevirisi

Türkçe – Fransızca / Fransızca – Türkçe

2. Baskı, 
Eylül 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
412
Barkod:
9789750279706
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
310,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Uygulamalı Fransızca Metin Çevirisi "Manuel Pratique de Traduction de textes en Sciences Sociales" başlıklı bu kitap alanda kaleme alınmış ve uzun yılların birikimi sonucunda ortaya çıkabilmiş çeviri uygulamasını metin düzeyinde öğretmeye odaklanan alanda ilk ve tek kapsamlı çalışmadır.
Bu kitabın amacı, hem çeviri yöntemlerini hem de çeviri stratejilerini kuramsal ve uygulama düzeyde ele almaktadır. Bu bağlamda Türkçeden Fransızcaya ve Fransızcadan Türkçeye metin düzeyinde çeviri sürecinde güçlüklerle karşılaşanlara çok sayıda çeviri alıştırmasını çeviri anahtarıyla ve sözcüklerin Türkçe karşılıklarıyla birlikte sunarak çevirinin metin düzeyinde nasıl yapılacağını uygulamalı olarak öğretmektedir. Bu nedenle, çok büyük bir gereksinim duyulan Türkçeden Fransızcaya ve Fransızcadan Türkçeye metin çevirisi sürecinde zorluk oluşturan yapıların neredeyse tamamı örneklerle ele almıştır.
Dolayısıyla da bu kitap çeviri öğretimini metin ve söylem düzeyinde uygulamalı olarak ele alan bir çalışmadır. Kitabın amacı bir dilden ötekine karşılıklı olarak metin düzeyinde çeviri yapmayı öğretmek ve öğrencinin temel düzeyden en ileri düzeye kadar metin çevirisi yapma becerilerini geliştirerek en üst seviyeye çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda yaklaşık 176 çeviri alıştırması cevap anahtarlarıyla birlikte verilmiştir. Bu çeviri metinlerinin çok farklı alanlardan okuyucunun sözcük dağarcığını artıracak biçimde seçilmesine özen gösterilmiştir.
Kitap, özellikle Mütercim-Tercümanlık, Fransız Dili ve Eğitimi ve Fransız Dili ve Edebiyatı ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümlerinde ders kitabı olarak kullanılmasının yanı sıra, her türlü Fransızca Dil Sınavına hazırlananlara da (YDS, YÖKDİL, ÖSYM Yabancı Dil Sınavı (YDT) hitap etmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Dünden Bugüne Çeviri
.
Çevirmenin Nitelikleri
.
Çeviri Yöntemleri
.
Çeviri Stratejileri
.
Çeviride Edinç
.
Edim
.
Çeviride Metin Türleri
.
Çevirmen Ulusal Meslek Standardı
.
Fıkraların Çevirisi
.
Basın Metinleri Çevirisi
.
Konuşma Metinleri Çevirisi
.
Güncel Metinler Çevirisi
.
Argo Sözcüklerin Çevirisi
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Birinci Bölüm
ÇEVİRİ, ÇEVİRMENLİK VE MESLEK STANDARDI
1.1. GEÇMİŞTEN BUGÜNE ÇEVİRİ 
27
1.2. ÇEVİRİ/AKTARMA/TAŞIMA 
29
1.3. ÇEVİRİBİLİM/ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI 
32
1.4. MÜTERCİM–TERCÜMAN 
33
1.5. ÇEVİRİNİN AMACI 
33
1.6. ÇEVİRİ DİLİ 
34
1.7. İYİ BİR ÇEVİRİ YAPMANIN KOŞULLARI 
35
1.8. ÇEVİRMEN ULUSAL MESLEK STANDARDI 
36
1.9. İYİ ÇEVİRMEN OLMANIN NİTELİKLERİ 
37
1.10. ÇEVİRMENİN BİLGİ VE BECERİSİ 
37
İkinci Bölüm
ÇEVİRİ YÖNTEMLERİ VE METİN TÜRLERİ
2.1. ÇEVİRİ İÇİN YÖNTEMLER 
39
2.1.1. Sözcüğü Sözcüğüne Çeviri 
39
2.1.2. Sadık Çeviri 
41
2.1.3. Anlamına Göre Çeviri/Anlam Aktarımı 
41
2.1.4. İletişimsel Çeviri 
42
2.1.5. Deyimsel Çeviri 
42
2.1.6. Serbest Çeviri 
43
2.1.7. Uyarlama Çevirisi 
43
2.2. ÇEVİRİDE METİN TÜRLERİ 
43
2.2.1. Bilgilendirici Metinler 
44
2.2.2. Anlatısal Metinler 
44
2.2.3. İşlemsel Metinler 
44
2.2.4. Görsel İşitsel Metinler 
44
Üçüncü Bölüm
ÇEVİRİYİ GERÇEKLEŞTİRME STRATEJİLERİ
3.1. STRATEJİ NEDİR? 
45
3.1.1. Çeviride Strateji ve Yöntem Nasıl Olmalı? 
45
3.1.1.1. Ödünç Alma Stratejisi 
47
3.1.1.2. Çıkarma Stratejisi 
47
3.1.1.3. Öykünme Stratejisi 
47
3.1.1.4. Değiştirme Stratejisi 
48
3.1.1.5. Yabancılaştırma Stratejisi 
48
3.1.1.6. Yerelleştirme /Yerlileştirme/Uyarlama Stratejisi 
49
3.1.1.7. Açımlama/Açıklama Stratejisi 
50
3.1.1.8. Eşdeğerlik/ Denklik Stratejisi 
50
Dördüncü Bölüm
ÇEVİRMEN VE ÇEVİRİDE EDİM/EDİNÇ
4.1. ÇEVİRİDE YETKİNLİK: EDİNÇ/EDİM 
51
4.1.1. Dil Edinci 
52
4.1.2. Kültürlerarası Edinç 
53
4.1.3. Konu Edinci 
53
4.1.4. Metin Edinci 
53
4.1.5. Kuramsal Edinç 
53
4.1.6. Teknolojik Edinç 
53
4.1.7. Aktarma Edinci 
54
4.1.8. Bilgi Bulma ve İşleme Edinci 
54
4.1.9. Stratejik Edinç 
54
4.1.10. Çeviri Hizmeti Sağlama Edinci 
54
Beşinci Bölüm
FIKRA DİLİ VE ÇEVİRİ UYGULAMALARI
5.1. ÇEVİRİ METNİ: LE MAGICIEN ET LE PERROQUET 
55
5.1.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
56
5.1.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
56
5.2. ÇEVİRİ METNİ: VÉLO ET NANA 
57
5.2.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
57
5.2.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
58
5.3. ÇEVİRİ METNİ: PAS DE RISQUES! 
58
5.3.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
58
5.3.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
59
5.4. ÇEVİRİ METNİ: LE RÊVE DE FEMME 
59
5.4.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
59
5.4.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
60
5.5. ÇEVİRİ METNİ: UNE FEMME ENCEINTE QUI DANSE 
60
5.5.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
60
5.5.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
61
5.6. ÇEVİRİ METNİ: LE PETIT MOINEAU 
61
5.6.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
62
5.6.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
62
5.7. ÇEVİRİ METNİ: LE PEROQUET QUI EN FAISAIT TROP 
63
5.7.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
63
5.7.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
64
5.8. ÇEVİRİ METNİ: ENQUÊTE MONDIALE SUR LA PÉNURIE ALIMENTAIRE 
64
5.8.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
64
5.8.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
65
5.9. ÇEVİRİ METNİ: LA VENGEANCE D’UNE VEUVE 
65
5.9.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
66
5.9.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
66
5.10. ÇEVİRİ METNİ: LA CHASSE AUX GORILLES 
67
5.10.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
67
5.10.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
67
5.11. ÇEVİRİ METNİ: AU PAYS DES FOUS 
68
5.11.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
68
5.11.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
69
5.12. ÇEVİRİ METNİ: LA GRENOUILLE ET L’INGÉNIEUR 
69
5.12.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
70
5.12.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
70
5.13. ÇEVİRİ METNİ: L’ÉPOUSE DE TEMEL 
71
5.13.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
71
5.13.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
72
5.14. ÇEVİRİ METNİ: LE PETIT CHAPERON ROUGE 
72
5.14.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
73
5.14.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
73
5.15. ÇEVİRİ METNİ: L'HIVER SERA–T–IL FROID? 
74
5.15.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
74
5.15.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
75
5.16. ÇEVİRİ METNİ: L’HOMME NOIR, L’HOMME BLANC 
75
5.16.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
76
5.16.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
76
5.17. ÇEVİRİ METNİ: POUR QUOI FAIRE? 
77
5.17.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
78
5.17.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
78
5.18. ÇEVİRİ METNİ: LE PRÉSIDENT DU MONDE 
79
5.18.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
80
5.18.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
80
5.19. ÇEVİRİ METNİ: AVENTURE D’UN REPRÉSENTANT 
81
5.19.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
81
5.19.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
82
5.20. ÇEVİRİ METNİ: CIRCONCISION 
82
5.20.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
83
5.20.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
83
5.21. ÇEVİRİ METNİ: ACCIDENT MARITAL 
84
5.21.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
85
5.21.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
86
5.22. ÇEVİRİ METNİ: ARRÊTE LA FRIME! 
87
5.22.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
88
5.22.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
88
5.23. ÇEVİRİ METNİ: HISTOIRE D'OURS! 
89
5.23.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
90
5.23.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
90
5.24. ÇEVİRİ METNİ: L’AIDE DE DIEU! 
91
5.24.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
92
5.24.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
92
5.25. ÇEVİRİ METNİ: UNE FEMME QUI VEUT EMPOISONNER SON MARI 
93
5.25.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
94
5.25.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcadan Türkçeye Çevirisi 
95
5.26. ÇEVİRİ METNİ: VÉTÉRINAIRE 
95
5.26.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
96
5.26.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
97
Altıncı Bölüm
BASIN DİLİ VE ÇEVİRİ UYGULAMALARI
6.1. ÇEVİRİ METNİ: VIOLENTE EXPLOSION 
99
6.1.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
99
6.1.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
100
6.2. ÇEVİRİ METNİ: JAPON: LE REDÉMARRAGE DE LA CENTRALE DE KASHIWASAKI 
100
6.2.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
101
6.2.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
101
6.3. ÇEVİRİ METNİ: LES ÉOLIENNES NE SONT PAS LES BIENVENUES SUR LES ILES GRECQUES 
102
6.3.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
103
6.3.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
103
6.4. ÇEVİRİ METNİ: TRAFIC DE CROCODILES SUR LE NIL 
104
6.4.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
105
6.4.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
106
6.5. ÇEVİRİ METNİ: INONDATIONS EN CORÉE DU NORD 
106
6.5.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
107
6.5.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
108
6.6. ÇEVİRİ METNİ: LE PLUS GRAND TÉNOR DU MONDE, LUCIANO PAVAROTTI, EST DÉCÉDÉ 
109
6.6.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
110
6.6.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
110
6.7. ÇEVİRİ METNİ: INCENDIE D'UN AVION AU JAPON 
112
6.7.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
112
6.7.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
113
6.8. ÇEVİRİ METNİ: BAISSE DU CHÔMAGE EN ALLEMAGNE 
114
6.8.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
115
6.8.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
115
6.9. ÇEVİRİ METNİ: CRIME D'HONNEUR 
116
6.9.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
117
6.9.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
117
6.10. ÇEVİRİ METNİ: CHOLÉRA DANS L'EST DE L'INDE 
118
6.10.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
119
6.10.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
119
6.11. ÇEVİRİ METNİ: ENFANTS PALESTINIENS TUÉS À GAZA 
120
6.11.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
121
6.11.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
121
6.12. ÇEVİRİ METNİ: LA SYRIE ET LA JORDANIE IMPOSENT DES VISAS AUX IRAKIENS 
122
6.12.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
123
6.12.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
124
6.13. ÇEVİRİ METNİ: DOUBLE ATTENTAT À ISLAMABAD: AU MOINS 24 MORTS 
125
6.13.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
125
6.13.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
126
6.14. ÇEVİRİ METNİ: POSITION FORTE DE L’APEC SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
127
6.14.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
127
6.14.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
128
6.15. ÇEVİRİ METNİ: LA COURSE DE BLEUE DE LA PLANÈTE 
129
6.15.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
129
6.15.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
130
6.16. ÇEVİRİ METNİ: CINQ MENACES SUR LA SANTÉ MONDIALE EN 2018 
131
6.16.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
132
6.16.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
132
6.17. ÇEVİRİ METNİ: LES PLUS VIEUX ET LES PLUS GRANDS ARBRES DE LA PLANÈTE SE MEURENT 
133
6.17.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
134
6.17.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
135
6.18. ÇEVİRİ METNİ: LE TRAVAIL DES ENFANTS DANS LE MONDE 
135
6.18.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
136
6.18.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
137
Yedinci Bölüm
GÜNCEL DİL
FRANSIZCADAN TÜRKÇEYE
GÜNCEL METİN ÇEVİRİLERİ
7.1. ÇEVİRİ METNİ: L’ÉPOPÉE DE GILGAMESH 
139
7.1.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
140
7.1.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
141
7.2. ÇEVİRİ METNİ: LES PLUS GRANDES BIBLIOTHÈQUES DU MONDE 
141
7.2.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
142
7.2.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
143
7.3. ÇEVİRİ METNİ: LES TROUBLES DU SOMMEIL 
144
7.3.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
144
7.3.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
145
7.4. ÇEVİRİ METNİ: GÖBEKLİ TEPE, LE TEMPLE MYSTÉRIEUX QUI ALIMENTE TOUTES LES THÉORIES 
145
7.4.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
146
7.4.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
147
7.5. ÇEVİRİ METNİ: QU’EST–CE QUE LA TRADUCTION? 
148
7.5.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
148
7.5.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
149
7.6. ÇEVİRİ METNİ: LE GROENLAND, GRAND TÉMOIN DU DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE 
150
7.6.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
151
7.6.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
151
7.7. ÇEVİRİ METNİ: LES FORÊTS PLUVIALES EN GRAVE DANGER 
152
7.7.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
153
7.7.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
154
7.8. ÇEVİRİ METNİ: L'EUROPE ET LA NOUVELLE COURSE AUX ARMEMENTS NUCLÉAIRES 
154
7.8.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
155
7.8.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
156
7.9. ÇEVİRİ METNİ: QU’EST–CE QUE L’OTAN (ORGANISATION DU TRAITÉ DE L’ATLANTIQUE NORD)? 
156
7.9.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
157
7.9.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
158
7.10. ÇEVİRİ METNİ: LA TRADUCTOLOGIE, EST–ELLE UNE SCIENCE COGNITIVE? 
159
7.10.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
159
7.10.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
160
7.11. ÇEVİRİ METNİ: L’ÉCOLE NE PEUT PLUS ÊTRE CE QU’ELLE A ÉTÉ AUPARAVANT 
160
7.11.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
161
7.11.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
162
7.12. ÇEVİRİ METNİ: QUE FERONS–NOUS QUAND IL N’Y AURA PLUS DE PÉTROLE? 
162
7.12.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
163
7.12.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
164
7.13. ÇEVİRİ METNİ: LE MÉTIER DE JOURNALISTE 
164
7.13.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
165
7.13.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
166
7.14. ÇEVİRİ METNİ: UNE ÉNERGIE DURABLE POUR TOUS 
166
7.14.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
167
7.14.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
168
7.15. ÇEVİRİ METNİ: LA POLITIQUE CLIMATIQUE ET L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE 
169
7.15.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
170
7.15.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
171
7.16. ÇEVİRİ METNİ: IMMIGRATION: LES ÉTATS MEMBRES APPELÉS À AIDER LA TURQUIE 
172
7.16.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
172
7.16.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
173
7.17. ÇEVİRİ METNİ: LANGUES RÉGIONALES: LA TOUR DE BABEL 
174
7.17.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
174
7.17.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
175
7.18. ÇEVİRİ METNİ: À QUI PROFITE LA CROISSANCE TURQUE? 
176
7.18.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
177
7.18.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
178
7.19. ÇEVİRİ METNİ: LA FAMINE DANS LE MONDE 
178
7.19.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
179
7.19.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
180
7.20. ÇEVİRİ METNİ: QUI VEUT EMPÊCHER L’ADHÉSION DE LA TURQUIE À L’UE? 
180
7.20.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
181
7.20.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
182
7.21. ÇEVİRİ METNİ: VOYAGE DANS L’ESPACE 
183
7.21.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
184
7.21.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
184
7.22. ÇEVİRİ METNİ: LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE 
185
7.22.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
186
7.22.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
186
7.23. ÇEVİRİ METNİ: LA CORÉE DU NORD ET LES SANCTIONS DU CONSEIL DE SECURITÉ 
187
7.23.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
188
7.23.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
188
7.24. ÇEVİRİ METNİ: L'IMPATIENCE DES TURCS DE FRANCE ET L’ADHÉSION DE LA TURQUIE 
189
7.24.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
190
7.24.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
191
7.25. ÇEVİRİ METNİ: LABYRINTHE CAUCASIEN 
191
7.25.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
194
7.25.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
195
7.26. ÇEVİRİ METNİ: LES CRITÈRES D’ADHÉSION À L’UNION EUROPÉENNE (CRITÈRES DE COPENHAGUE) 
196
7.26.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
197
7.26.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
198
7.27. ÇEVİRİ METNİ: LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT 
198
7.27.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
199
7.27.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
200
7.28. ÇEVİRİ METNİ: L’IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES CONFLITS 
200
7.28.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
201
7.28.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
202
7.29. ÇEVİRİ METNİ: LE SCANDALE VOLKSWAGEN EN ALLEMAGNE 
202
7.29.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
203
7.29.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
203
7.30. ÇEVİRİ METNİ: LES CHEVILLES DE FIXATION CONTRIBUENT À LA PROTECTION DU CLIMAT 
204
7.30.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
205
7.30.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
205
7.31. ÇEVİRİ METNİ: LES VISITEURS ACCUEILLIS PAR DES ROBOTS 
206
7.31.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
206
7.31.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
207
7.32. ÇEVİRİ METNİ: LA RÉGION RIVERAINE DE L’OCÉAN INDIEN 
207
7.32.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
208
7.32.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
208
7.33. ÇEVİRİ METNİ: EMIL KREBS POLYGLOTTE PRODIGE 
209
7.33.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
209
7.33.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
210
7.34. ÇEVİRİ METNİ: COMPÉTITION DANS LES NUAGES 
211
7.34.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
211
7.34.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
212
7.35. ÇEVİRİ METNİ: LES ÉMEUTES DE LA FAIM 
212
7.35.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
213
7.35.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
214
7.36. ÇEVİRİ METNİ: LA POLLUTION DE L’AIR ET LE DÉVELOPPEMENT DU CERVEAU DES ENFANTS 
215
7.36.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
215
7.36.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
216
7.37. ÇEVİRİ METNİ: LA GOAL–LINE TECHNOLOGY ET SON FONCTIONNEMENT 
217
7.37.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
217
7.37.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcadan Türkçeye Çevirisi 
218
7.38. ÇEVİRİ METNİ: LES ENFANTS HANDICAPÉS 
219
7.38.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
220
7.38.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
220
7.39. ÇEVİRİ METNİ: CHÔMAGE EN FRANCE: TOUJOURS FLUCTUANT, À NOUVEAU À LA HAUSSE 
221
7.39.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
222
7.39.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
223
7.40. ÇEVİRİ METNİ: L’ATTITUDE À L'ÉGARD DES DEMANDEURS D'ASILE EN MONDE 
223
7.40.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
224
7.40.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
225
7.41. ÇEVİRİ METNİ: BLOCKCHAIN ET BITCOIN 
226
7.41.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
227
7.41.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
227
7.42. ÇEVİRİ METNİ: POUVONS–NOUS VIVRE DANS L’IGNORANCE À l’ÈRE DU SAVOIR? 
228
7.42.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
229
7.42.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
230
7.43. ÇEVİRİ METNİ: PÉTROLE ET ÉCONOMIE 
231
7.43.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
232
7.43.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
232
7.44. ÇEVİRİ METNİ: L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
233
7.44.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
234
7.44.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
234
7.45. ÇEVİRİ METNİ: INDUSTRIE 4.0 
235
7.45.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
236
7.45.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
236
7.46. ÇEVİRİ METNİ: L’ORIGINE DES LANGUES 
237
7.46.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
238
7.46.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
239
7.47. ÇEVİRİ METNİ: LES DROITS DE L’HOMME 
239
7.47.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
240
7.47.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
241
7.48. ÇEVİRİ METNİ: DES PROBLÈMES DE L’EAU AU PROCHE–ORIENT 
242
7.48.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
242
7.48.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
243
7.49. ÇEVİRİ METNİ: UN NOUVEAU TYPE DE CHIRURGIE 
244
7.49.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
244
7.49.2. Cevap Anahtarı: Fransızcadan Türkçeye Çeviri 
245
7.50. ÇEVİRİ METNİ: LA DÉPENDANCE AUX JEUX NUMÉRIQUES 
246
7.50.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
246
7.50.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
247
7.51. ÇEVİRİ METNİ: LES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES ET TÉLÉPHONES PORTABLES 
248
7.51.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
249
7.51.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
250
7.52. ÇEVİRİ METNİ: COMMENT BIEN NOURRIR LE CERVEAU? 
250
7.52.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
251
7.52.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
252
7.53. ÇEVİRİ METNİ: COMMENT LE SIÈCLE DES LUMIÈRES A–T–Il DÉBUTÉ? 
253
7.53.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
253
7.53.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
254
7.54. ÇEVİRİ METNİ: LA COURSE AUX ARMEMENTS 
255
7.54.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
256
7.54.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
256
7.55. ÇEVİRİ METNİ: LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION 
257
7.55.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
258
7.55.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
259
7.56. ÇEVİRİ METNİ: LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT 
259
7.56.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
260
7.56.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
261
7.57. ÇEVİRİ METNİ: DES ANTIDÉPRESSEURS 
261
7.57.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
262
7.57.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
263
Sekizinci Bölüm
GÜNCEL DİL
TÜRKÇEDEN FRANSIZCAYA
GÜNCEL METİN ÇEVİRİLERİ
8.1. ÇEVİRİ METNİ: CEHALET NEDİR? 
265
8.1.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
265
8.1.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
266
8.2. ÇEVİRİ METNİ: ÇEVİRİ TARİHİ 
267
8.2.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
267
8.2.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
268
8.3. ÇEVİRİ METNİ: YAŞAR KEMAL VE HAYATI 
268
8.3.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
269
8.3.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
269
8.4. ÇEVİRİ METNİ: KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR? 
270
8.4.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
270
8.4.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
271
8.5. ÇEVİRİ METNİ: FRANSA’DA ÇALIŞMA YASASI 
271
8.5.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
272
8.5.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
272
8.6. ÇEVİRİ METNİ: HİNDİSTANDA ŞİDDETLİ DEPREM 
273
8.6.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
273
8.6.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
274
8.7. ÇEVİRİ METNİ: TELEVİZYON VE TOPLUM 
274
8.7.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
275
8.7.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
275
8.8. ÇEVİRİ METNİ: AVRUPALILAR VE DİLLERİ 
276
8.8.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
276
8.8.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
277
8.9. ÇEVİRİ METNİ: ÇOCUKLARIN ŞİDDET VE SEFALETTEN KORUNMASI 
278
8.9.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
278
8.9.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
279
8.10. ÇEVİRİ METNİ: ÇİFT DİL BİLMEK HAFIZAYI OLUMLU ETKİLİYOR 
280
8.10.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
280
8.10.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
281
8.11. ÇEVİRİ METNİ: SPOR YAPMA CESARETİNİ BULMAK 
281
8.11.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
282
8.11.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
283
8.12. ÇEVİRİ METNİ: GÖÇ: AVRUPALILAR VE AFRİKALILAR 
283
8.12.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
284
8.12.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
285
8.13. ÇEVİRİ METNİ: GEZEGENİMİZDEKİ ZENGİNLİKLERİN PAYLAŞIMI 
286
8.13.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
286
8.13.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
287
8.14. ÇEVİRİ METNİ: BİLGİSAYAR ÇEVİRİ YAPABİLİR Mİ? 
287
8.14.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
288
8.14.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
289
8.15. ÇEVİRİ METNİ: ARILAR, FİLLERİ VE İNSANLARI NASIL KURTARABİLİR? 
289
8.15.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
290
8.15.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
290
8.16. ÇEVİRİ METNİ: İSTANBUL’DA DÜNYA İNSANİ YARDIM ZİRVESİ 
291
8.16.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
291
8.16.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
292
8.17. ÇEVİRİ METNİ: FAKİRLERLE ZENGİNLER ARASINDAKİ EŞİTSİZLİKLER 
292
8.17.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
293
8.17.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
294
8.18. ÇEVİRİ METNİ: TELEVİZYON İYİ BİR EĞİTİM ARACI OLABİLİR Mİ? 
294
8.18.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
295
8.18.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
295
8.19. ÇEVİRİ METNİ: İNSAN VE TEKNOLOJİ 
296
8.19.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
297
8.19.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
298
8.20. ÇEVİRİ METNİ: AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DİL POLİTİKASI 
299
8.20.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
300
8.20.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
300
8.21. ÇEVİRİ METNİ: ANKARA’DA ÇOK ŞİDDETLİ PATLAMA 
301
8.21.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
301
8.21.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
302
8.22. ÇEVİRİ METNİ: DÜNYADA YETERSİZ BESLENME SORUNU 
303
8.22.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
303
8.22.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
304
8.23. ÇEVİRİ METNİ: ERASMUS 
305
8.23.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
305
8.23.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
306
8.24. ÇEVİRİ METNİ: TÜTÜN ÖLDÜRÜR MÜ? 
307
8.24.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
307
8.24.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
308
8.25. ÇEVİRİ METNİ: KÜRESEL ISINMA FELAKETİ 
309
8.25.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
310
8.25.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
311
8.26. ÇEVİRİ METNİ: ÇOCUK VE EĞİTİMİ 
311
8.26.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
312
8.26.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
312
8.27. ÇEVİRİ METNİ: FRANSA’DA SIĞINMA HAKKI REFORMU 
313
8.27.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
313
8.27.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
314
8.28. ÇEVİRİ METNİ: FAKİRLİĞİ ORTADAN KALDIRMAK ÇOK ZOR GÖRÜNÜYOR 
314
8.28.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
315
8.28.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
315
8.29. ÇEVİRİ METNİ: KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET 
316
8.29.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
317
8.29.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
317
8.30. ÇEVİRİ METNİ: KAHVE TÜKETİMİ VE SAĞLIĞIMIZ 
318
8.30.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
319
8.30.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
320
8.31. ÇEVİRİ METNİ: PETROL KALMADIĞINDA NE YAPACAĞIZ? 
320
8.31.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
321
8.31.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
322
8.32. ÇEVİRİ METNİ: ET ÜRETİMİ VE DÜNYAMIZ 
322
8.32.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
323
8.32.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
324
8.33. ÇEVİRİ METNİ: ANTARTİKA VE ÇEVRESEL RİSKLER 
324
8.33.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
325
8.33.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
326
8.34. ÇEVİRİ METNİ: DÜNYA NÜFUSUNUN YAŞLANMASI 
327
8.34.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
328
8.34.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
329
8.35. ÇEVİRİ METNİ: ROBOTLAR TERLEYEBİLİR Mİ? 
330
8.35.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
331
8.35.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
331
8.36. ÇEVİRİ METNİ: ÖZÇEKİM (SELFİ) BAĞIMLILIĞI 
332
8.36.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
333
8.36.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
333
8.37. ÇEVİRİ METNİ: AVRUPA VE MÜLTECİ KRİZİ 
334
8.37.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
335
8.37.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
336
8.38. ÇEVİRİ METNİ: DÜNYADAKİ GELİR DAĞILIMI 
336
8.38.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
337
8.38.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
338
8.39. ÇEVİRİ METNİ: DÜNYADA İLGİ ÇEKEN BÜYÜK FESTİVALLER 
338
8.39.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
339
8.39.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
340
8.40. ÇEVİRİ METNİ: BİLGİSAYAR ÇEVİRİSİNİN GELECEĞİ 
340
8.40.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
341
8.40.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
342
8.41. ÇEVİRİ METNİ: UZAYIN BÜYÜYEN SORUNU: ATIKLAR 
343
8.41.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
344
8.41.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
344
8.42. ÇEVİRİ METNİ: KADINLARA VE KIZ ÇOCUKLARINA YÖNELİK ŞİDDET 
345
8.42.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
346
8.42.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
347
8.43. ÇEVİRİ METNİ: E–KİTAP MI, BASILI KİTAP MI? 
347
8.43.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
348
8.43.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
349
8.44. ÇEVİRİ METNİ: ÇOCUKLAR VE SAVAŞ 
350
8.44.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
350
8.44.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
351
8.45. ÇEVİRİ METNİ: GIDA KRİZİ AFRİKA’YI TEHDİT EDİYOR 
352
8.45.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
353
8.45.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
354
8.46. ÇEVİRİ METNİ: DÜNYANIN EN MUTLU VE EN MUTSUZ ÜLKELERİ 
355
8.46.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
356
8.46.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
357
8.47. ÇEVİRİ METNİ: DÜNYADA ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDET 
358
8.47.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
359
8.47.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
360
8.48. ÇEVİRİ METNİ: NÜKLEER SİLAHLAR 
361
8.48.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
361
8.48.2. Cevap Anahtarı: Metnin Türkçeye Çevirisi 
362
8.49. ÇEVİRİ METNİ: SPOR KANSERİ DURDURABİLİR Mİ? 
363
8.49.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
364
8.49.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
365
8.50. ÇEVİRİ METNİ: SOKAK KEDİLERİNE KESİNLİKLE YARDIM ETMENİZ GEREKİR! 
366
8.50.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
366
8.50.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
367
8.51. ÇEVİRİ METNİ: BEYİN GÖÇÜ 
368
8.51.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
369
8.51.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
370
8.52. ÇEVİRİ METNİ: ETİK NEDİR? 
371
8.52.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
371
8.52.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
372
8.53. ÇEVİRİ METNİ: DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ 
373
8.53.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
374
8.53.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
375
8.54. ÇEVİRİ METNİ: DEPRESYONUN (BUNALIM) NEDENLERİ VE SONUÇLARI 
376
8.54.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
377
8.54.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
377
8.55. ÇEVİRİ METNİ: MARS'TA KOLONİ OLUŞTURMAK İÇİN AŞILMASI GEREKEN SORUNLAR 
378
8.55.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
379
8.55.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
380
8.56. ÇEVİRİ METNİ: KÜRESELLEŞME VE SOSYAL EŞİTSİZLİKLER 
380
8.56.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
381
8.56.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
382
8.57. ÇEVİRİ METNİ: HİROŞİMA VE NAGASAKİ 
383
8.57.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
384
8.57.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
384
8.58. ÇEVİRİ METNİ: FRANSA’DA NÜKLEER ENERJİ 
385
8.58.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
385
8.58.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
386
8.59. ÇEVİRİ METNİ: TÜRKİYE PLASTİK ÇÖP İTHAL EDİYOR! 
387
8.59.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
387
8.59.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
388
8.60. ÇEVİRİ METNİ: SOSYAL AĞLARDAKİ UĞURSUZ OYUN: MAVİ BALİNA 
388
8.60.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
389
8.60.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
389
8.61. ÇEVİRİ METNİ: DÜNYA MİRASI 
390
8.61.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
391
8.61.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
391
8.62. ÇEVİRİ METNİ: DİJİTAL ÇAĞDA EĞİTİMİN NASIL OLMALI? 
392
8.62.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
393
8.62.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
393
8.63. ÇEVİRİ METNİ: FİZİKSEL ŞİDDETİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDE ETKİSİ 
394
8.63.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
395
8.63.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
396
8.64. ÇEVİRİ METNİ: ÇEVİRİDE SKOPOS KURAMI 
396
8.64.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
397
8.64.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
398
8.65. ÇEVİRİ METNİ: BEYİNİ İYİ BESLEMEK İÇİN NE YEMELİ? 
398
8.65.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
399
8.65.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
400
8.66. ÇEVİRİ METNİ: DÜŞÜNMEK GERÇEKTEN ZAYIFLATIR MI? 
401
8.66.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
401
8.66.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
402
8.67. ÇEVİRİ METNİ: VİDEO OYUNLARI VE GENÇLERİN PSİKOLOJİSİ 
402
8.67.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
403
8.67.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
404
8.68. ÇEVİRİ METNİ: DEMOKRASİ NEDİR VE GEREKLİ Mİ? 
405
8.68.1. Çeviriye Yardımcı Sözcükler 
406
8.68.2. Cevap Anahtarı: Metnin Fransızcaya Çevirisi 
407
Kaynakça 
409