Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Tıp Hukukunda Eser Sözleşmesi
Estetik Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu
Ocak 2020 / 1. Baskı / 218 Syf.
Fiyatı: 59.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Çalışmada Tıp Hukuku'n da Eser Sözleşmesi uygulayıcılara ışık tutması amacıyla Yargıtay Kararları doğrultusunda incelenmiştir.

Genel anlamda tıbbi müdahaleler öncelikle incelenmiş, ardından estetik amaçlı tıbbi müdahaleler değerlendirilmiş, hukuken eser sözleşmesi niteliğinde olduğundan eser sözleşmesi kavramı, hekimin hukuki sorumluluğu, ayıp kavramı, tıbbi malpraktis ve komplikasyon kavramları, bu konudaki hukuki düzenlemeler ve Yargıtay kararları doğrultusunda incelenmiştir.

Eser sözleşmesinde aydınlatmanın önemi ve kapsamı vekâlet sözleşmesine oranla çok daha geniş olduğundan bu konuya geniş yer ayrılmıştır.

Konu Başlıkları
Tıp Hukukunda Eser Sözleşmesi ve İlgili Terim ve Kavramlar
Eser Sözleşmesi
Estetik Müdahaleler
Malpraktis ve Komplikasyon
Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan
Tıbbi Müdahalelerde Doktorların Hukuki Sorumluluklarının Sonuçları, Sorumluluğun Sona Ermesi ve Sınırlandırılması
Özel Hastanenin Hukuki Sorumluluğu
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da Eser Sözleşmesi
İdare Hukuku ve Sigorta
Barkod: 9789750258619
Yayın Tarihi: Ocak 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 218
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Takdim  7
Kitap İçin Önsöz  9
Önsöz  11
Özet  13
Kısaltmalar  21
1. GİRİŞ VE TARİHÇE  23
1.1. Mecelle’de İstisna (Eser) Sözleşmesi  29
1.2. Mülga 818 s. Borçlar Kanunu’nda İstisna Akdi  29
1.3. 6098 s. Türk Borçlar Kanunu’nda Eser Sözleşmesi  29
2. TIBBİ MALPRAKTİSİN TARİHİ GELİŞİMİ  30
Bölüm I
TIP HUKUKUNDA ESER SÖZLEŞMESİ VE
İLGİLİ TERİM VE KAVRAMLAR
1. HEKİM  35
2. HASTA  36
3. HASTANE  37
4. SAĞLIK  37
5. TIBBİ TEDAVİ  37
6. TIBBİ MÜDAHALE KAVRAMI  38
7. ESTETİK AMAÇLI TIBBİ MÜDAHALE  40
8. ESTETİK CERRAHİNİN FAALİYET ALANLARI  43
Bölüm II
ESER SÖZLEŞMESİ
1. ESER SÖZLEŞMESİNDE HEKİMİN BORÇLARI  47
1.1. Eseri Yaratma Borcu  47
1.2. Eseri Bizzat Yapma Borcu  49
1.3. Teşhis Koyma, En Uygun Tedaviyi Seçerek Uygulama Borcu  50
1.4. Eseri Sadakat ve Özenle Yaratma Borcu  51
1.5. Hastayı Aydınlatma Borcu  52
1.6. Araç ve Malzemeyi Sağlama Borcu  53
1.7. Kayda Geçirme/Arşivleme Borcu  55
1.8. Sır Saklama Borcu  56
1.9. Bildirim (İhbar) Borcu  58
1.10. İşe Süresinde Başlayarak Bitirme Borcu  59
2. AYIPTAN SORUMLULUK  59
Bölüm III
ESTETİK MÜDAHALELER
A. ESTETİK MÜDAHALELERİN HUKUKİ NİTELİĞİ  63
1. Estetik Müdahalelerin Hukuki Niteliği Konusunda Görüşler  63
1.1. Hizmet Sözleşmesi Görüşü  63
1.2. Vekâlet Sözleşmesi Görüşü  64
1.3. Eser Sözleşmesi Görüşü  64
1.4. Sui Generis Sözleşme Görüşü  65
1.5. Hukuki Görüşüm  66
2. Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalenin Hukuki Niteliği  68
3. Sorumluluk  72
3.1. Hekimin Haksız Fiilden Kaynaklanan Sorumluluğu  73
3.2. Hekimin Vekâletsiz İş Görmeden Kaynaklanan Sorumluluğu  75
3.3. Sorumlulukların Yarışması  76
B. TIBBİ MÜDAHALENİN HUKUKA UYGUNLUĞU  77
1. Tıbbi Müdahaleyi Yapanın Hekim ya da Tıp Mesleğini İcra Etmeye Kanunen Yetkili Kişilerden Olması  77
1.1. Uzmanlık Şartı  80
1.2. Estetik Ameliyatlar Nerede Yapılabilir  81
2. Endikasyon, Tıp Bilimi Verilerince Zorunluluk  82
3. Tıbbi Müdahale Öncesi Hastanın Aydınlatılması  85
3.1. Aydınlatma Çeşitleri  88
3.2. Aydınlatma Yükümlüsü  94
3.3. Aydınlatılacak Kişi  94
3.4. Aydınlatmadan Vazgeçme  95
3.5. Aydınlatma Yükümlülüğünün Ortadan Kalkması  95
3.6. Aydınlatma Zamanı  96
3.7. Aydınlatmanın Kapsamı  96
3.8. Hastanın Çocuk veya Vesayet Altında Olması Halinde Aydınlatma  99
3.9. Aydınlatmanın Şekli  99
3.10. Aydınlatmanın İspatı  100
4. Tıbbi Müdahale Öncesi Hastanın Rızasının Alınması  100
4.1. Rızanın Açıklanması  104
4.2. Rızanın Sakatlanması  105
4.3. Rızanın Şekli  105
4.4. Rıza Formunun İçeriği  107
4.5. Rıza Ehliyeti  109
5. Tıp Biliminin Verilerine, Tıbbi Standartlara Uygun, Özenli Tıbbi Müdahale  113
6. Tıbbi Standart  114
Bölüm IV
MALPRAKTİS VE KOMPLİKASYON
1. TIBBİ UYGULAMA HATASI (TIBBİ MALPRAKTİS)  121
1.1. Malpraktis; Hekimin Özen Yükümlülüğünü İhlali  122
1.2. Hastanın Tedavisinde Hata  123
1.3. Hastanın Aydınlatılması ve Rızasının Alınmasında Hata  124
1.4. Hastane Organizasyonunda Hata  124
2. KOMPLİKASYON (İZİN VERİLEN RİSK)  126
3. KOMPLİKASYON YÖNETİMİ  129
4. MALPRAKTİSİN VE KOMPLİKASYONUN BELİRLENMESİ  129
4.1. Bilirkişilik  129
4.2. Türkiye’de Resmi Bilirkişilik Kurumları  130
4.3. Bilirkişi Raporunda Asgari Olarak Yer Alması Gerekenler  131
5. TIBBİ UYGULAMA HATASI NEDENİYLE SORUMLULUK  133
Bölüm V
ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN
TIBBİ MÜDAHALELERDE DOKTORLARIN HUKUKİ SORUMLULUKLARININ SONUÇLARI, SORUMLULUĞUN SONA
ERMESİ VE SINIRLANDIRILMASI
1. ESER SÖZLEŞMESİNDE HEKİMİN SÖZLEŞME İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN UNSURLARI, TAZMİNAT SORUMLULUĞU ŞARTLARI  135
1.1. Sözleşme İlişkisi  136
1.2. Yükümlülüğün İhlali  136
1.3. Kusur  136
1.4. Zarar  140
1.4.1. Maddi Zarar  142
1.4.2. Manevi Zarar  142
1.5. İlliyet (Nedensellik) Bağı  143
1.6. İlliyet Bağının Kesildiği Haller  144
2. MADDİ TAZMİNAT  145
2.1. Tedavi Giderleri  147
2.2. Tedavi Masraf Türleri  149
2.3. Tedavi Giderlerinin Kanıtlanması  149
2.4. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı  150
2.5. Tazminat Hesabına Esas Kazançların Belirlenmesi  151
2.6. Destek Süreleri  151
2.7. Kalıcı Sakatlıklar  152
2.8. Güç (Efor) Kaybı Tazminatı  152
3. MANEVİ TAZMİNAT  153
3.1. Manevi Tazminat Davası Açılabilmesi İçin Şartlar  154
3.2. Manevi Tazminatın Ölçüsü  155
3.3. Manevi Tazminat Tayini İçin Kriterler  156
3.4. Tazminat Miktarının Belirlenmesi  156
3.5. Zararın Kapsamı  159
3.6. Tazminattan İndirim  160
4. TAZMİNAT DAVASININ TARAFLARI  161
5. FAİZ TALEBİ  162
6. CEZA KARARININ TAZMİNATA ETKİSİ  163
Bölüm VI
ÖZEL HASTANENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
1. SÖZLEŞMESEL İLİŞKİ  165
2. ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU  166
3. ÖZEL HASTANE İLE HASTA ARASINDAKİ VEKÂLETSİZ İŞGÖRME İLİŞKİSİ  170
4. HAKSIZ FİİL İLİŞKİSİ  171
Bölüm VII
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’DA
ESER SÖZLEŞMESİ
1. KAVRAMLAR  173
2. HASTAYA VERİLEN TEDAVİ HİZMETİNİN AYIPLI OLMASI  174
3. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI  175
3.1. Hizmetin Yeniden Görülmesini İsteme Hakkı  179
3.2. Eserin Ücretsiz Onarımını İsteme Hakkı  179
3.3. Bedelden İndirim  180
3.4. Sözleşmeden Dönme  181
4. TAZMİNAT İSTEME HAKKI  182
5. AYIBIN İHBARI  183
6. GÖREVLİ MAHKEME  184
7. YETKİLİ MAHKEME  185
8. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ  186
9. ARABULUCULUK  186
10. YARGILAMA VE İNCELEME  187
11. TAHKİM  188
12. SORUMSUZLUK ANLAŞMALARI  188
13. ZAMANAŞIMI  189
Bölüm VIII
İDARE HUKUKU VE SİGORTA
1. HASTA İLETİŞİM BİRİMLERİ VE HASTA HAKLARI KURULLARI  195
2. SERBEST ÇALIŞAN HEKİMLER HAKKINDA DİSİPLİN TAKİBATI  196
3. KAMU HASTANELERİNİN SORUMLULUĞU  196
4. TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI  200
4.1. Teminat Dışında Kalan Haller  200
4.2. Rizikonun Gerçekleşmesi  201
4.3. Rizikoya İlişkin Olarak Sigorta Ettirenin ve Sigortalının Yükümlülükleri  201
4.4. Tazminat ve Sigorta Tarafından Ödenmesi  202
Sonuç ve Öneriler  203
Kaynakça  205
Kavramlar Dizini  213
 


Zehra Karakuş Işık
Ocak 2021
53.00 TL
Sepete Ekle
Tunay Köksal
Ocak 2021
100.00 TL
Sepete Ekle
Battal Yılmaz
Ocak 2021
78.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Takdim  7
Kitap İçin Önsöz  9
Önsöz  11
Özet  13
Kısaltmalar  21
1. GİRİŞ VE TARİHÇE  23
1.1. Mecelle’de İstisna (Eser) Sözleşmesi  29
1.2. Mülga 818 s. Borçlar Kanunu’nda İstisna Akdi  29
1.3. 6098 s. Türk Borçlar Kanunu’nda Eser Sözleşmesi  29
2. TIBBİ MALPRAKTİSİN TARİHİ GELİŞİMİ  30
Bölüm I
TIP HUKUKUNDA ESER SÖZLEŞMESİ VE
İLGİLİ TERİM VE KAVRAMLAR
1. HEKİM  35
2. HASTA  36
3. HASTANE  37
4. SAĞLIK  37
5. TIBBİ TEDAVİ  37
6. TIBBİ MÜDAHALE KAVRAMI  38
7. ESTETİK AMAÇLI TIBBİ MÜDAHALE  40
8. ESTETİK CERRAHİNİN FAALİYET ALANLARI  43
Bölüm II
ESER SÖZLEŞMESİ
1. ESER SÖZLEŞMESİNDE HEKİMİN BORÇLARI  47
1.1. Eseri Yaratma Borcu  47
1.2. Eseri Bizzat Yapma Borcu  49
1.3. Teşhis Koyma, En Uygun Tedaviyi Seçerek Uygulama Borcu  50
1.4. Eseri Sadakat ve Özenle Yaratma Borcu  51
1.5. Hastayı Aydınlatma Borcu  52
1.6. Araç ve Malzemeyi Sağlama Borcu  53
1.7. Kayda Geçirme/Arşivleme Borcu  55
1.8. Sır Saklama Borcu  56
1.9. Bildirim (İhbar) Borcu  58
1.10. İşe Süresinde Başlayarak Bitirme Borcu  59
2. AYIPTAN SORUMLULUK  59
Bölüm III
ESTETİK MÜDAHALELER
A. ESTETİK MÜDAHALELERİN HUKUKİ NİTELİĞİ  63
1. Estetik Müdahalelerin Hukuki Niteliği Konusunda Görüşler  63
1.1. Hizmet Sözleşmesi Görüşü  63
1.2. Vekâlet Sözleşmesi Görüşü  64
1.3. Eser Sözleşmesi Görüşü  64
1.4. Sui Generis Sözleşme Görüşü  65
1.5. Hukuki Görüşüm  66
2. Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalenin Hukuki Niteliği  68
3. Sorumluluk  72
3.1. Hekimin Haksız Fiilden Kaynaklanan Sorumluluğu  73
3.2. Hekimin Vekâletsiz İş Görmeden Kaynaklanan Sorumluluğu  75
3.3. Sorumlulukların Yarışması  76
B. TIBBİ MÜDAHALENİN HUKUKA UYGUNLUĞU  77
1. Tıbbi Müdahaleyi Yapanın Hekim ya da Tıp Mesleğini İcra Etmeye Kanunen Yetkili Kişilerden Olması  77
1.1. Uzmanlık Şartı  80
1.2. Estetik Ameliyatlar Nerede Yapılabilir  81
2. Endikasyon, Tıp Bilimi Verilerince Zorunluluk  82
3. Tıbbi Müdahale Öncesi Hastanın Aydınlatılması  85
3.1. Aydınlatma Çeşitleri  88
3.2. Aydınlatma Yükümlüsü  94
3.3. Aydınlatılacak Kişi  94
3.4. Aydınlatmadan Vazgeçme  95
3.5. Aydınlatma Yükümlülüğünün Ortadan Kalkması  95
3.6. Aydınlatma Zamanı  96
3.7. Aydınlatmanın Kapsamı  96
3.8. Hastanın Çocuk veya Vesayet Altında Olması Halinde Aydınlatma  99
3.9. Aydınlatmanın Şekli  99
3.10. Aydınlatmanın İspatı  100
4. Tıbbi Müdahale Öncesi Hastanın Rızasının Alınması  100
4.1. Rızanın Açıklanması  104
4.2. Rızanın Sakatlanması  105
4.3. Rızanın Şekli  105
4.4. Rıza Formunun İçeriği  107
4.5. Rıza Ehliyeti  109
5. Tıp Biliminin Verilerine, Tıbbi Standartlara Uygun, Özenli Tıbbi Müdahale  113
6. Tıbbi Standart  114
Bölüm IV
MALPRAKTİS VE KOMPLİKASYON
1. TIBBİ UYGULAMA HATASI (TIBBİ MALPRAKTİS)  121
1.1. Malpraktis; Hekimin Özen Yükümlülüğünü İhlali  122
1.2. Hastanın Tedavisinde Hata  123
1.3. Hastanın Aydınlatılması ve Rızasının Alınmasında Hata  124
1.4. Hastane Organizasyonunda Hata  124
2. KOMPLİKASYON (İZİN VERİLEN RİSK)  126
3. KOMPLİKASYON YÖNETİMİ  129
4. MALPRAKTİSİN VE KOMPLİKASYONUN BELİRLENMESİ  129
4.1. Bilirkişilik  129
4.2. Türkiye’de Resmi Bilirkişilik Kurumları  130
4.3. Bilirkişi Raporunda Asgari Olarak Yer Alması Gerekenler  131
5. TIBBİ UYGULAMA HATASI NEDENİYLE SORUMLULUK  133
Bölüm V
ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN
TIBBİ MÜDAHALELERDE DOKTORLARIN HUKUKİ SORUMLULUKLARININ SONUÇLARI, SORUMLULUĞUN SONA
ERMESİ VE SINIRLANDIRILMASI
1. ESER SÖZLEŞMESİNDE HEKİMİN SÖZLEŞME İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN UNSURLARI, TAZMİNAT SORUMLULUĞU ŞARTLARI  135
1.1. Sözleşme İlişkisi  136
1.2. Yükümlülüğün İhlali  136
1.3. Kusur  136
1.4. Zarar  140
1.4.1. Maddi Zarar  142
1.4.2. Manevi Zarar  142
1.5. İlliyet (Nedensellik) Bağı  143
1.6. İlliyet Bağının Kesildiği Haller  144
2. MADDİ TAZMİNAT  145
2.1. Tedavi Giderleri  147
2.2. Tedavi Masraf Türleri  149
2.3. Tedavi Giderlerinin Kanıtlanması  149
2.4. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı  150
2.5. Tazminat Hesabına Esas Kazançların Belirlenmesi  151
2.6. Destek Süreleri  151
2.7. Kalıcı Sakatlıklar  152
2.8. Güç (Efor) Kaybı Tazminatı  152
3. MANEVİ TAZMİNAT  153
3.1. Manevi Tazminat Davası Açılabilmesi İçin Şartlar  154
3.2. Manevi Tazminatın Ölçüsü  155
3.3. Manevi Tazminat Tayini İçin Kriterler  156
3.4. Tazminat Miktarının Belirlenmesi  156
3.5. Zararın Kapsamı  159
3.6. Tazminattan İndirim  160
4. TAZMİNAT DAVASININ TARAFLARI  161
5. FAİZ TALEBİ  162
6. CEZA KARARININ TAZMİNATA ETKİSİ  163
Bölüm VI
ÖZEL HASTANENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
1. SÖZLEŞMESEL İLİŞKİ  165
2. ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU  166
3. ÖZEL HASTANE İLE HASTA ARASINDAKİ VEKÂLETSİZ İŞGÖRME İLİŞKİSİ  170
4. HAKSIZ FİİL İLİŞKİSİ  171
Bölüm VII
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’DA
ESER SÖZLEŞMESİ
1. KAVRAMLAR  173
2. HASTAYA VERİLEN TEDAVİ HİZMETİNİN AYIPLI OLMASI  174
3. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI  175
3.1. Hizmetin Yeniden Görülmesini İsteme Hakkı  179
3.2. Eserin Ücretsiz Onarımını İsteme Hakkı  179
3.3. Bedelden İndirim  180
3.4. Sözleşmeden Dönme  181
4. TAZMİNAT İSTEME HAKKI  182
5. AYIBIN İHBARI  183
6. GÖREVLİ MAHKEME  184
7. YETKİLİ MAHKEME  185
8. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ  186
9. ARABULUCULUK  186
10. YARGILAMA VE İNCELEME  187
11. TAHKİM  188
12. SORUMSUZLUK ANLAŞMALARI  188
13. ZAMANAŞIMI  189
Bölüm VIII
İDARE HUKUKU VE SİGORTA
1. HASTA İLETİŞİM BİRİMLERİ VE HASTA HAKLARI KURULLARI  195
2. SERBEST ÇALIŞAN HEKİMLER HAKKINDA DİSİPLİN TAKİBATI  196
3. KAMU HASTANELERİNİN SORUMLULUĞU  196
4. TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI  200
4.1. Teminat Dışında Kalan Haller  200
4.2. Rizikonun Gerçekleşmesi  201
4.3. Rizikoya İlişkin Olarak Sigorta Ettirenin ve Sigortalının Yükümlülükleri  201
4.4. Tazminat ve Sigorta Tarafından Ödenmesi  202
Sonuç ve Öneriler  203
Kaynakça  205
Kavramlar Dizini  213
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021