Yazınsal Göstergebilim Bir Kuram Bir Uygulama – Anlam Üretim Süreçleri Dr. Öğr. Üyesi Murat Kalelioğlu  - Kitap

Yazınsal Göstergebilim

Bir Kuram Bir Uygulama – Anlam Üretim Süreçleri

1. Baskı, 
Ekim 2020
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
216
Barkod:
9789750263781
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
150,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu kitap, edebiyat, anlatıbilim, dilbilim, göstergebilim, çeviribilim, anlatı ve metin incelemeleri üzerine yurtiçi ve yurtdışında akademik ve mesleki çalışmaları olan ve bu konuda dersler veren Dr. Öğr. Üyesi Murat Kalelioğlu tarafından hazırlanmıştır.
Kuram ve uygulamanın birlikte sunulduğu bu kitabın amacı alandaki uygulamalı kaynak eksikliğini gidermeye katkıda bulunmaktır. Kitapta kuramsal bilginin yanı sıra yöntemin yazınsal bir yapıtın çözümlenmesinde nasıl uygulandığına dair örnekler verilmiştir. Kitabın hedef kitlesi göstergebilime ilgi duyan, bu alanda kendisini geliştirmek isteyen, göstergebilim kuramını ve çözümleme araçlarını kullanarak disiplinlerarası çalışmalar yapmak isteyen okurlardır.
Göstergebilim kuramının bugünkü halini almasında edebiyatın yeri önemlidir. Çünkü kuram, disiplinlerarası bir anlayışla önce edebi eserlere uygulanarak geliştirilmiş ve sonra da elde edilen veriler diğer disiplinlerle ilişkilendirilmiştir. Bu bağlamda evrensel bir nitelik taşıyan göstergebilimin yazınsal eserlerde nasıl uygulandığını bilen bir okuyucu, kuramı ilgi alanına giren başka disiplinlere de uygulama şansına sahip olmaktadır. Bu özelliği ile bu çalışmanın insanlık ve bilim arasındaki boşluğu dolduracak bir köprü vazifesi göreceği düşünülmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Göstergebilim Nedir?
.
Göstergebilimin Uygulama Alanları
.
Bir Kavram Olarak Gösterge
.
Gösterge'den Göstergebilim'e Anlamlama Yolculuğu
.
Charles Sanders Peirce ve Ferdinand de Saussure'ün Anlamlama Kuramları
.
Göstergebilimin Oluşmasına Katkı Sağlayan Dilbilimciler
.
Yazınsal Göstergebilim Tasarısı
.
Sabahattin Ali'nin Ayran Anlatısının Üç Boyutlu Yapısı ve Anlamlama Süreci
.
Söylemsel Sözdizim
.
Anlatısal Sözdizim
.
İzleksel Sözdizim
Kitabın İçindekileri
Teşekkür 
7
Önsöz 
9
Çizelgeler Listesi 
19
Şemalar Listesi 
21
Kısaltmalar 
23
Giriş 
25
1. Bölüm
GÖSTERGEBİLİM KURAMI
1.1. GÖSTERGEBİLİM NEDİR? 
41
1.2. GÖSTERGEBİLİMİN UYGULAMA ALANLARI 
46
1.3. BİR KAVRAM OLARAK GÖSTERGE 
51
2. Bölüm
GÖSTERGE’DEN GÖSTERGEBİLİM’E
ANLAMLAMA YOLCULUĞU
2.1. CHARLES SANDERS PEIRCE VE FERDINAND DE SAUSSURE’ÜN ANLAMLAMA KURAMLARI 
60
2.2. GÖSTERGEBİLİMİN OLUŞMASINA KATKI SAĞLAYAN DİLBİLİMCİLER 
73
2.3. YAZINSAL GÖSTERGEBİLİM TASARISI 
75
3. Bölüm
SABAHATTİN ALİ’NİN AYRAN ANLATISININ
ÜÇ BOYUTLU YAPISI VE ANLAMLAMA SÜRECİ
3.1. SÖYLEMSEL SÖZDİZİM 
88
3.1.1. Betisel Düzey Çözümlemesi 
92
3.2. ANLATISAL SÖZDİZİM 
114
3.2.1. Anlatı Düzeyi Çözümlemesi 
133
3.2.1.1. Yardımcı Anlatı İzlencesi I 
135
3.2.1.2. Yardımcı Anlatı İzlencesi II 
142
3.2.1.3. Yardımcı Anlatı İzlencesi III 
161
3.2.1.4. Temel Anlatı İzlencesi 
171
3.3. İZLEKSEL SÖZDİZİM 
178
3.3.1. Temel Anlam Düzeyi Çözümlemesi 
183
Sonuç 
195
Ek 
199
Kaynakça 
209
Kavramlar Dizini 
213
Yazar Hakkında 
216