Dilbilime Giriş Dilbilim Tarihi – Yapısal Dilbilim – Ferdinand de Saussure Sonrası Dilbilim – Sözcelem Kuramları Prof. Dr. Zeynel Kıran, Prof. Dr. Ayşe Kıran  - Kitap

Dilbilime Giriş

Dilbilim Tarihi – Yapısal Dilbilim – Ferdinand de Saussure Sonrası Dilbilim – Sözcelem Kuramları

6. Baskı, 
Eylül 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
616
Barkod:
9789750287282
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
450,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Kitap, gördüğü yoğun ilgi ile gözden geçirilmiş ve yenilenmiş 6. Baskısını yapmıştır.
Kitap, yazarların "Dilbilime Giriş", "Dilbilim", "Anlambilim" vb. başlıklarla verdikleri derslerinin notlarından, ders anlatımı sırasında öğrencilerinden gelen sorulardan, yeni araştırmalarından, yayınlarından ve mesleki deneyimlerinden sağladığı birikimlerle yazılmıştır. Kitabın ilk beş baskısının ardından gerek akademisyenlerden ve öğrencilerden gerekse okuyuculardan gelen sorular ve öneriler de dikkate alınarak, kitabın yeni baskısına;
Yapay Zeka, Aralıkbilim, Çoklu Duyguları ilgilendiren Göstergeler, Kinezik (Devinim-bilim), Sözel Olmayan Göstergeler konuları da eklenmiştir.
Kitapta konular basit ve yalın bir dille anlatılmış, dilbilim konusu; coğrafi dağılım, tarihi gelişmeler, dilbilim okullarındaki çeşitli yansımalar, ilgili kuramlar ve alt dallarıyla birlikte anlatılmış, anlatılan konuların daha da iyi anlaşılabilmesi için çok sayıda örnek metin verilmiş ve bu metinler çözümlenerek açıklanmıştır.
Kitap, özellikle son altmış yılda önemli gelişmeler kaydetmiş ve insan bilimleri arasında ayrıcalıklı bir konum kazanmış olan "Anlambilim" konusunda kendini geliştirmek ve çalışma yapmak isteyenlere de seslenmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Dilbilim Tarihi
.
Dilbilimin Alt Dalları
.
Yapısal Dilbilim
.
Amerikan Yapısalcılığı
.
Sözceleme Kuramları
.
Edimbilim
.
Gerekçelendirme
.
Anlambilim
.
Göstergebilim ve Dilbilim
.
Yapay Zeka
.
Aralıkbilim
.
Çoklu Duyguları İlgilendiren Göstergeler
.
Kinezik (Devinimbilim)
.
Sözel Olmayan Göstergeler
.
Söyleşimlilik ve Çokseslilik
.
Dilbilim ve Biçembilim
Kitabın İçindekileri
Altıncı Baskıya Önsöz 
5
Beşinci Baskıya Önsöz 
7
Üçüncü Baskıya Önsöz 
9
Önsöz 
11
0. Giriş 
27
BİRİNCİ BÖLÜM
DİLBİLİM TARİHİ
1. GİRİŞ 
33
1.1. YAZININ İCADI 
36
1.2. KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLGİSİ 
37
1.3. TARİHSEL DİLBİLGİSİ 
38
1.4. DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI 
39
1.4.1. Biçimbilgisel Sınıflandırma 
40
1.4.1.1. Tek Heceli Diller 
40
1.4.1.2. Bağlantılı (Eklemeli) Diller 
40
1.4.1.3. Bükümlü Diller 
40
1.4.1.4. Çok Bükümlü Diller 
41
1.5. KAYNAK AÇISINDAN DİLLER 
41
1.5.1. Hint–Avrupa Dilleri 
42
1.6. HAMİ–SAMİ DİLLERİ 
43
1.7. URAL–ALTAY DİLLERİ 
44
1.8. GÜNEY–DOĞU ASYA DİLLERİ 
44
1.9. OKYANUS VE AVUSTRALYA DİLLERİ 
44
1.10. BÖLÜM SONU 
45
İKİNCİ BÖLÜM
DİLBİLİM NEDEN BİR BİLİMDİR?
(DİLBİLİMİN DİLBİLGİSİ, FİLOLOJİ VE YAZINA GÖRE YERİ)
2. DİLBİLİM NEDEN BİR BİLİMDİR? DİLBİLİMİN DİLBİLGİSİ, FİLOLOJİ VE YAZINA GÖRE YERİ 
51
2.1. DİLBİLİM NEDEN BİR BİLİMDİR? 
51
2.2. DİLBİLİM NEDİR? 
52
2.3. DİLBİLİMİN GÖREVİ NEDİR? 
53
2.4. DİLBİLİMİN YERİ 
54
2.4.1. Dilbilim / Dilbilgisi 
55
2.4.2. Dilbilim/Filoloji 
56
2.4.3. Dilbilim/Yazın 
57
2.5. BÖLÜM SONU 
59
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİL, DÜŞÜNCE; KÜLTÜR VE DİLBİLİM
3. DİL, DÜŞÜNCE; KÜLTÜR VE DİLBİLİM 
63
3.0. GİRİŞ 
63
3.1. DİL NEDİR? 
64
3.2. DİL VE DÜNYA 
66
3.3. DİL VE DÜŞÜNCE 
68
3.4. DİL VE KÜLTÜR 
69
3.5. DİLBİLGİSİNDEN DİLBİLİME 
72
3.5.1. Dilbilgisi 
72
3.5.1.1. Kuralcı Dilbilgisi 
74
3.5.1.2. Betimleyici Dilbilgisi 
74
3.5.1.3. Açıklayıcı Dilbilgisi 
75
3.5.2. Dilbilim 
76
3.5.2.1. Gözlemleme 
78
3.5.2.1.1. Gözlemlenen Dilsel Edimlerin Betimlenmesi 
78
3.5.2.1.2. Gözlemlenen Dilsel Olguların Açıklanması 
79
3.5.2.1.3. Bir Örnekçe ya da Bir Kuram Oluşturma 
79
3.5.2.1.4. Kural ve Yasaların Özellikleri 
79
3.6. DİLBİLİMCİ KİMDİR? 
81
3.7. BÖLÜM SONU 
87
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİL VE İLETİŞİM
4. GİRİŞ: YİNELEMELER, DİL VE İLETİŞİM 
91
4.1. DİLSEL İLETİŞİMİN TEMEL ÖĞELERİ 
93
4.1.1. Konuşucu ya da Yaza(n)r 
93
4.1.2. Alıcı (Okur) 
95
4.1.3. Gönderge 
96
4.1.4. Sözlü ve/ya da Yazılı İleti 
99
4.1.5. Kanal 
100
4.1.6. Kod (Düzgü) 
101
4.2. METİNLER VE GERÇEKLİK 
101
4.2.1. Tiyatroda Göndericiler 
101
4.2.2. Çizgi Romanlar 
101
4.3. SONUÇ 
102
4.4. İLETİŞİMİN İŞLEVLERİ 
102
4.4.1. Gönderge İşlevi 
103
4.4.2. Anlatım ya da Duygu İşlevi 
104
4.4.3. Çağrı İşlevi 
108
4.4.4. İlişki İşlevi 
109
4.4.5. Üst–Dil İşlevi 
113
4.4.6. Dilin Sanat İşlevi 
114
4.4.7. Dilin Oyun İşlevi 
120
4.5. BÖLÜM SONU 
121
BEŞİNCİ BÖLÜM
YAPISAL DİLBİLİM
5. GİRİŞ 
125
5.1. GENEL DİLBİLİM DERSLERİ 
129
5.2. GENEL DİLBİLİM DERSLERİ’NİN YÖNELİMLERİ 
129
5.2.1. Dilbilim Betimsel Bir Bilimdir 
129
5.2.2. Sözlü Dile Verilen Öncelik 
130
5.2.3. Dilbiliminin Görevleri 
132
5.3. DİZGE NEDİR? 
132
5.4. GENEL DİLBİLİM DERSLERİNDE İKİLİ KARŞITLIKLAR 
133
5.4.1. Dil ve Söz Karşıtlığı 
133
5.4.2. Dilin Alt Dalları 
138
5.4.2.1. Ağız 
138
5.4.2.2. Şive 
138
5.4.2.3. Kişisel ya da Bireysel Dil 
139
5.4.2.4. Lehçe 
139
5.4.2.5. Argo 
139
5.4.3. Dilin Görünümleri 
141
5.4.3.1. Lingua franca 
141
5.4.3.2. İletişim Dili 
142
5.4.3.3. Ulusal Dil 
142
5.4.3.4. Resmi Dil 
142
5.4.3.5. Anadil 
143
5.4.3.6. Birinci Dil, İkinci Dil ve Yabancı Dil 
144
5.4.4. Yapay Diller 
144
5.4.4.1. Esperanto 
145
5.4.5. Dil ve Kullanımı 
146
5.4.6. Dil Konusunda Önyargılar 
147
5.4.7. Çeşitli Diller 
148
5.5. GÖSTERGE VE GÖSTERGE DİZGELERİ 
149
5.5.1. Belirti ve Belirtke 
150
5.5.1.1. Belirti 
150
5.5.1.2. Asıl Gösterge: Belirtke 
151
5.5.2. Gösterge ve Simge 
153
5.5.3. Görsel Gösterge (İkon) 
154
5.5.4. Göstergelerin Birbirlerine Rakip Kullanımları 
156
5.5.5. Dil Göstergesi 
157
5.5.5.1. Dil Göstergesinin Tanımı ve Yapısı 
158
5.5.5.1.1. Gösteren 
160
5.5.5.1.2. Gösterilen 
160
5.5.5.1.3. Gönderge 
161
5.5.5.2. Gösterge: Algılama ve Kavramsallaştırma 
161
5.5.5.3. Gönderge Gösterge Bağlantısı 
162
5.5.5.4. Gösterge ve Değerleri 
165
5.5.5.4.1. Göstergenin Vurgulanması 
165
5.5.5.4.2. Gösterenin Vurgulanması 
165
5.5.5.4.3. Gösterilenin Vurgulanması 
166
5.5.6. Dil Göstergesinin Özellikleri 
166
5.5.6.1. Dil Göstergesinin Nedensizliği 
166
5.5.6.1.1. Nedensizlikle İlgili Birinci Açıklama 
168
5.5.6.1.2. Nedensizlikle İlgili İkinci Açıklama 
170
5.5.6.1.3. Nedensizlikle İlgili Üçüncü Açıklama 
170
5.5.6.1.4. Gerçeklik, Sözcük ve İmge 
173
5.5.6.1.5. Nedensizlikle İlgili Dördüncü Açıklama 
174
5.5.7. Göstergenin Çizgisellik Özelliği 
174
5.5.8. Dil Göstergesinin Değişmezliği 
175
5.5.9. Dil Göstergesinin Değişebilirliği 
176
5.5.10. Dilin Ayırıcı Özelliği 
177
5.5.11. Gösteren, Gösterilen ve Gönderge Arasındaki Etkileşim 
179
5.5.12. Dilin Çift Eklemliliği 
179
5.6. ARTZAMANLILIK VE EŞZAMANLILIK 
182
5.7. DİZİSEL (ÇAĞRIŞIMSAL) VE DİZİMSEL İLİŞKİLER 
184
5.8. TÖZ VE BİÇİM 
186
5.9. ANLAM VE DEĞER 
189
5.10. DİLDE YALNIZCA KARŞITLIKLAR VARDIR 
191
5.11. BÖLÜM SONU 
192
ALTINCI BÖLÜM
FERDİNAND DE SAUSSURE SONRASI AVRUPA DİLBİLİMİ
6. GİRİŞ 
207
6.1. PRAG OKULU: İŞLEVSELCİLİK 
207
6.1.1. Prag Dilbilim Çevresi'nin Temel İlkeleri 
208
6.1.1.1. Dil işlevsel bir dizge olarak düşünülmelidir. 
208
6.1.1.2. Dilbilimcinin dile yöntemsel yaklaşımı eşzamanlı olmalı ve konuşucunun sezgisine başvurmalıdır. 
208
6.1.1.3. Dilin işlevsel dizge düşüncesi sadece eşzamanlı düzleme değil aynı zamanda artzamanlı düzleme de uygulanması gerekir. 
208
6.1.1.4. Prag Dilbilim Çevresi'nin amaçlarından biri de dillerin oluşturduğu dizgelerin bir tipolojisini gerçekleştirmektir. 
209
6.1.2. Sesbilim 
209
6.1.3. Fransız İşlevsel Dilbilim Okulu 
210
6.1.4. André Martinet ve Çift Eklemlilik 
210
6.1.5. Lucien Tesnière: Bağımsal Dilbilgisi 
212
6.1.6. Gustave Guillaume: Psikomekanik 
217
6.2. ROMAN JAKOBSON 
218
6.3. KOPENHAG DİLBİLİM ÇEVRESİ: GLOSEMATİK 
219
6.4. BÖLÜM SONU 
221
YEDİNCİ BÖLÜM
AMERİKAN YAPISALCILIĞI
7. GİRİŞ 
225
7.1. EDWARD SAPİR: ANLIKÇILIK 
226
7.2. ZELLİG SABBETAİ HARRİS: DAĞILIMSAL DİLBİLİM 
226
7.2.1. Dağılımsal Çözümlemenin İlkeleri 
228
7.2.1.1. Bütünce 
228
7.2.1.2. Anlam 
229
7.2.1.3. Dağılım 
229
7.3. NOAM CHOMSKY: ÜRETİCİ DÖNÜŞÜMSEL DİLBİLGİSİ 
232
7.3.1. Kuramsal yaklaşımlar; Tanımlar 
234
7.3.2. Temel Kavramlar 
235
7.3.2.1. Edinç/Edim 
235
7.3.2.2. Derin Yapı/Yüzey Yapı 
238
7.3.3. Üretici–Dönüşümsel Dilbilgisi Tasarısı 
241
7.3.3.1. Dönüşüm Nedir? 
245
7.3.4. Standart Kuram 
246
7.3.5. Genişletilmiş Standart Kuram 
249
7.4. SONUÇ 
249
7.5. BÖLÜM SONU 
250
SEKİZİNCİ BÖLÜM
SÖZCELEME KURAMLARI
8. GİRİŞ 
255
8.1. SÖZCELEME KURAMLARI 
256
8.1.1. Dil/Söz Ayrımından Sözceleme Kavramına Geçiş 
257
8.2. ÉMİLE BENVENİSTE VE SÖZCELEME 
259
8.2.1. Söylemsel Öğeler: Kişi Adılları, Zaman ve Uzam Belirteçleri 
260
8.2.2. Kişi Adılları 
262
8.2.3. Kiplikler 
263
8.2.3.1. Kiplikler ve Sözce Türleri 
263
8.2.3.2. Kipliklerin Dilbilimsel Anlatımı 
265
8.2.3.3. Örtük Kiplikler 
266
8.2.4. Anlatı/Söylem 
268
8.2.4.1. Anlatı 
268
8.2.4.2. Söylem 
269
8.2.5. Aktarılan Söylem 
274
8.3. ROMAN JAKOBSON VE SÖZCELEME 
277
8.3.1. İletiye Göndermede Bulunan İleti (İ/İ): 
278
8.3.2. Koda Göndermede Bulunan Kod (K/K). 
279
8.3.3. Koda Göndermede Bulunan İleti (İ/K). 
279
8.3.4. İletiye Göndermede Bulunan Kod (K/İ). 
279
8.4. JEAN DUBOIS VE SÖZCELEME KAVRAMLARI 
279
8.4.1. Kipleştirme (Modalizasyon) 
280
8.4.2. Mesafe (Distans) 
281
8.4.3. Saydamlık ve Bulanıklık (Transparans ve Opasite) 
282
8.4.4. Gerilim (Tansiyon) 
283
8.5. OSWALD DUCROT VE SÖZCELEME 
284
8.6. ANTOİNE CULİOLİ VE SÖZCELEME (LEXIS) 
285
8.6.1. Söylem Durumu 
286
8.6.2. İşlemsel Dilbilgisi 
288
8.6.3. Lexis 
289
8.6.4. Sözceleme İşlemleri 
290
8.7. AÇIKLAMALAR 
290
8.7.1. Sözce ve Tümce 
291
8.8. BÖLÜM SONU 
299
DOKUZUNCU BÖLÜM
EDİMBİLİM
9. GİRİŞ 
307
9.1. TEMEL KAVRAMLAR 
310
9.1.1. Sözceleme 
310
9.1.2. Söylem 
310
9.1.3. Sözce 
311
9.1.4. Söz Edimi ya da Dil Edimi 
311
9.1.5. Tümce 
311
9.1.6. İletişimsel ve Dilsel Edinimler 
311
9.2. DİL EDİMLERİ 
311
9.2.1. İlke ve Edim 
312
9.2.2. Söz ve Edim 
312
9.2.2.1. Düzsöz Edimi 
313
9.2.2.2. Edimsöz 
313
9.2.2.3. Göndergesel Edim 
315
9.2.2.4. Etkisöz Edimi 
315
9.2.2.5. Edimsel Anlam 
315
9.3. ÖNVARSAYIM 
316
9.3.1. Oswald Ducrot ve Önvarsayım Kavramı 
318
9.3.2. Örtük Sorunu 
318
9.4. DİLDE GEREKÇELENDİRME 
322
9.4.1. Oswald Ducrot ve Gerekçelendirme 
323
9.4.2. Söylemde Metinde Gerekçelendirme: Gösterme, İkna Etme ve İnandırma 
324
9.4.2.1. Göstermek ve Gerekçelendirmek 
328
9.4.2.1.1. Bir Düşünceyi, Bir Niyeti Göstermek Gerekçelendirmek Değildir 
328
9.4.2.1.2. Gerekçelendirme 
329
9.4.2.1.2.1. Gerekçeler 
329
9.4.2.1.2.2. Gerekçelerin eklemlenmesi 
330
9.4.2.1.2.3. Mantıksal eklemlenme (ya da bağlayıcılar) 
330
9.4.2.1.2.4. Gerekçelendirme türleri 
332
9.4.2.2. Gerekçelendirme Stratejileri 
333
9.4.2.2.1. İkna etmek mi? İnandırmak mı? 
333
9.4.2.2.2. Sözceleme konusundaki seçimler 
333
9.5. BÖLÜM SONU 
334
ONUNCU BÖLÜM
DİLBİLİMİN DALLARI
10. GİRİŞ 
339
10.1. DİLBİLİMİN DALLARI 
340
10.1.1. Sesbilgisi ve Sesbilim 
341
10.1.2. Sözcükbilim 
344
10.1.2.1. Sözlük ve Sözcük Dağarcığı 
344
10.1.2.2. Sözlükbilim 
345
10.1.3. Dilbilgisi ya da Biçimbilgisel–Sözdizimi 
345
10.1.3.1. Sözdizim 
346
10.1.4. Anlambilim 
348
10.1.4.1. Anlambilimin Tanımı 
349
10.1.4.2. Anlambirimcik Çözümlemesi 
350
10.1.5. Eşadlılık ve Çokanlamlılık 
352
10.1.5.1 Eşadlılık 
352
10.1.5.2. Çokanlamlılık 
353
10.1.6. Anlamsal İlişkiler 
354
10.1.6.1. Üstanlamlılık/Altanlamlılık 
354
10.1.6.2. Eşanlamlılık 
355
10.1.6.3. Karşıtanlamlılık 
357
10.1.7. Sözlüksel Alan ve Anlamsal Alan 
358
10.1.7.1. Sözlüksel Alan 
358
10.1.7.1.1. Sözlüksel Alandan Motife 
360
10.1.7.2. Sözcük Ağlarından (Motiften) İzleğe 
362
10.1.7.2.1. Sözcük Yinelemesi 
362
10.1.7.2.2. Sözcük Ağlarının (izleklerin) Saptanması 
363
10.1.7.2.3. Önemli Motifler 
363
10.1.7.3. Anlamsal Alan 
365
10.1.8. Anlam Değişmeleri 
366
10.1.9. Anlam Sınıflaması 
367
10.1.9.1. Anlam daralması 
367
10.1.9.2. Anlam Genişlemesi 
367
10.1.9.3. Anlam Kayması 
368
10.1.9.4. Genelleşme 
368
10.1.10. Düzanlam/Yananlam(lar) 
369
10.1.11. Yananlamın İşlevleri 
371
10.1.12. Anlam Bulanıklığı 
372
10.2. TOPLUMDİLBİLİM 
375
10.2.1. William Labov ve Toplumdilbilim 
377
10.2.2. Dil ve Dünya Görüşü 
378
10.2.3. Dillerle İlişkiler 
380
10.2.3.1. Girişimler 
380
10.2.4. Kreol 
382
10.2.5. Picin ve Sabir 
382
10.2.6. İkidillilik (Diglossie) 
382
10.2.7. Değişkenlik 
384
10.2.8. Lehçebilim 
385
10.2.9. Konuşucuların Tutumları 
387
10.2.10. Dil Politikası 
387
10.3. RUHDİLBİLİM 
388
10.3.1. Sözcelerin Üretimi 
390
10.3.2. Sözcelerin Yorumu 
390
10.3.3. Bellekte Tutma 
390
10.3.4. Dilin Edinilmesi 
390
10.3.5. Çokdillilik 
392
10.3.6. Dil Hastalıkları 
392
10.4. DİLBİLİM VE SÖYLEM 
393
10.4.1. Dil/Söz Karşıtlığı 
393
10.4.2. Edinç/Edim Karşıtlığı 
394
10.4.3. Tümcenin Durumu 
394
10.4.4. Sözce / Söylem 
395
10.4.5. Söylem Çözümlemesi 
396
10.5. UYGULAMALI DİLBİLİM 
399
10.5.1. Geleneksel Uygulamalar 
400
10.5.2. Dilbilimsel Bilişim 
401
10.5.2.1. Otomatik Çeviri 
401
10.5.2.2. Yapay Zekâ 
401
10.5.2.2.1. Yapay Zekâ ve Matematik 
402
10.5.2.2.2. Yapay Zeka ve Öğrenme 
402
10.5.2.2.3. Yapay Zekanın Kullanım Alanları 
403
10.5.2.2.4 Homo Neandertalensis’ten Homo Digitalis’e 
404
10.5.2.3. Toplumsal Sorunların Çözümüne Katkıda Bulunmak 
405
10.6. BÖLÜM SONU 
406
ON BİRİNCİ BÖLÜM
SÖYLEŞİMLİLİK VE ÇOKSESLİLİK
11. GİRİŞ 
411
11.1. SÖYLEŞİMLİLİK 
412
11.1.1. Anlatıcı ile Kahraman Arasındaki İlişki 
414
11.1.2. Dolaylı Serbest Anlatım (DSeA) 
415
11.1.3. Alıntı 
417
11.1.4. Anma 
417
11.1.5. Yankılama 
418
11.1.6. İma (ya da Anıştırma) 
419
11.1.7. Tersinleme (İroni) 
421
11.1.8. İç Söyleşim 
421
11.2. ÇOKSESLİLİK 
422
11.2.1. Anlatıcı 
425
11.2.2. Aktarılan Söylem 
427
11.2.3. Karşılıklı Konuşma 
427
11.2.4. Çokseslilikte Yankılama 
428
11.2.5. Anma ve Kullanma 
429
11.2.6. Dilde Melezlik 
430
11.2.7. Yansıtıcı Dönüş 
432
11.2.8. Metin Adacığı 
433
11.3. BÖLÜM SONU 
433
ON İKİNCİ BÖLÜM
GÖSTERGEBİLİM VE DİLBİLİM
12. GİRİŞ 
437
12.1. GÖNDERGESEL GÖSTERGELER 
438
12.1.1 Aralıkbilim 
438
12.1.1.2. Uzam Türleri 
440
12.1.1.2.1. Antropolojik Açıdan Uzam Göstergelerinin Düzenlenmesi 
440
12.1.1.2.2. Bakışımlı/Bakışımsız Etkileşimin Göstergeleri 
445
12.1.2. Çoklu Duyuları İlgilendiren Göstergeler 
446
12.1.2.1. Görme Duyusunu İlgilendiren Göstergeler 
447
12.1.2.2. İşitme Duyusunu İlgilendiren Göstergeler 
448
12.1.2.3. Koku Alma Duyusunu İlgilendiren Göstergeler 
448
12.1.2.4. Dokunmaya İlişkin Göstergeler 
449
12.1.2.5. Tat Almaya İlişkin Göstergeler 
449
12.1.3. Kinezik (Devinimbilim) 
449
12.1.3.1. Sözel Olmayan Göstergelerin Genel Özellikleri 
451
12.1.3.2. Bağlam ve Sözlü Etkileşimin Jestleri 
452
12.1.3.3. Hemen Hemen Dilsel Olan Jestler 
455
12.1.3.4. Sözel Anlatıma Eşlik Eden Jestler 
457
12.1.3.4.1. Göndergesel Jestler 
457
12.1.3.4.2. Sözel İletiye Eşlik Eden Yananlam İleten Anlatımsal Jestler 
458
12.1.3.4.3. Eşleştirici ve Yönlendirici Jestler 
458
12.1.3.5. İletişimsel Olmayan Jestler 
459
12.1.3.6. Düzenleyici ve Yardımcı Jestler 
459
12.1.3.7. Empati ve Bedenin İşlevi 
461
12.1.3.8. Bağdaşıklık ve Bağlam Çerçevesinde Sözel Olmayan Diğer Öğeler 
462
12.1.3.8.1. Etkileşimde Nezaket ve Sözel Olmayan Göstergeler: 
463
12.1.3.8.2. Etkileşimde Alt/Üst Konumu 
464
12.1.3.9. Sözel İletişimden Bağımsız Jestler 
464
12.1.3.10. Jestlerin İşlevi 
464
12.1.3.11. Göstergebilime Dönüş 
466
12.1.3.12. Sonuç Gözlemleri 
468
12.2. FERDİNAND DE SAUSSURE'ÜN GÖSTERGEBİLİM ANLAYIŞI 
474
12.3. İLETİŞİM GÖSTERGEBİLİMİ (SÉMİOLOGİE de COMMUNICATION) 
475
12.4. ANLAM GÖSTERGEBİLİMİ VE ROLAND BARTHES 
476
12.5. UMBERTO ECO’NUN GÖSTERGEBİLİM ANLAYIŞI 
477
12.6. CHARLES SANDERS PEİRCE'ÜN GÖSTERGEBİLİM ANLAYIŞI 
477
12.7. ALGİRDAS JULİEN GREİMAS'IN GÖSTERGEBİLİM ANLAYIŞI 
481
12.7.1. Anlatım ve İçerik Düzlemleri 
482
12.7.2. Anlatı Şeması 
484
12.7.2.1. Başlangıç Durumu: Sözleşme ve/ya da Eyletim 
484
12.7.2.2. Edinç 
484
12.7.2.3. Edim 
485
12.7.2.4. Tanınma ve Yaptırım 
485
12.7.2.5. Bitiş Durumu 
485
12.7.3. Göstergebilimsel Dörtgen 
485
12.8. BÖLÜM SONU 
487
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİLBİLİM VE BİÇEMBİLİM
13. GİRİŞ: SÖZBİLİMİN TEMEL KAVRAMLARI 
491
13.1. ESKİ SÖZBİLİMDEN ÇAĞDAŞ BİÇEMBİLİMLERE GEÇİŞ 
492
13.2. KURAL VE SAPMA 
493
13.3. SÖZ SANATLARI 
494
13.3.1. Örtük Anlatım 
494
13.3.2. Beti (Figür), Değişmece (Trop), İmge (İmaj), Simge (Sembol) 
496
13.3.2.1. Beti (Figür) 
496
13.3.2.1.1. Belirtili Söylemsel Biçim 
496
13.3.2.1.2. Özgür Söylemsel Biçim 
497
13.3.2.1.3. Ölçülebilir Söylemsel Biçim 
497
13.3.2.1.4. İşlevsel Söylem Biçimi 
497
13.3.2.2. Değişmece (trope) 
497
13.3.2.2.1. Anlamsal Değişmece 
497
13.3.2.2.2. Anlamın Söylemsel Açıdan Zenginleşmesi 
498
13.3.2.2.3. İmge 
498
13.3.2.2.3.1. Kapalı (Belirsiz) Bir Kavram 
499
13.3.2.2.3.2. Gelişmeye Açık Bir Kavram 
499
13.3.2.2.4. Simge (Sembol) 
500
13.3.2.2.4.1. Çift Okuma 
503
13.3.2.2.4.2. Güdüleme 
503
13.3.2.2.4.3. Çokanlamlılık 
503
13.4. ÖRNEKSEME VE BENZERLİK ÜZERİNE KURULU SÖZ SANATLARI: BENZETME, EĞRETİLEME, DÜZDEĞİŞMECE, KAPSAMLAYIŞ VE DOLAYLAMA 
504
13.4.1. Benzetme (Karşılaştırma) 
504
13.4.1.1. Gerçekçi Benzetmeler 
505
13.4.1.2. Eğretilemeli Benzetmeler 
506
13.4.1.3. Tam Benzetmeler: Dört benzetme öğesinin belirtik olarak bulunduğu benzetmeler. 
507
13.4.1.4. Öğelerden Bir ya da İkisinin Kullanılmadığı Benzetmeler 
508
13.4.2. Deyim Aktarması (Eğretileme, İstiare ya da Metafor) 
511
13.4.2.1. Açık Eğretileme (Metafor in Praesentia) 
513
13.4.2.2. Kapalı Eğretileme (Metafor in Absentia) 
514
13.4.2.2.1. Eğretileme Somuttan Soyuta 
515
13.4.2.2.2. Eğretileme: Soyuttan Somuta 
515
13.4.2.2.3. Eşduyum (Synestezi) 
516
13.4.2.2.4. Bir İnsanı Özel İsimle Göstermek 
517
13.4.2.2.5. Cansızdan Canlıya Geçiş 
518
13.4.2.2.6. İnsandan Hayvana, Hayvandan İnsana Geçiş 
519
13.4.2.2.7. İnsandan Bitkiye Geçiş 
520
13.4.2.2.8. İnsandan Doğa Güçlerine, Doğa Güçlerinden İnsana Geçiş 
520
13.4.2.2.9. Doğadan Kültüre/ Kültürden Doğaya Geçiş 
521
13.4.2.2.10. Ardaşık Eğretileme 
521
13.4.2.2.11. Kalıplaşmış Eğretileme 
523
13.4.2.2.12. Canlı Eğretileme 
523
13.5. AD AKTARMASI (DÜZDEĞİŞMECE, MECAZ–I MÜRSEL YA DA METONİMİ) 
524
13.5.1. Nesne/Kullanıcı 
527
13.5.2. Nesne/Nesneyi Üreten 
527
13.5.3. Nesne/Marka 
527
13.5.4. Yer/Nesne 
528
13.5.5. Gösterge, Nesne 
528
13.5.6. Malzeme /Nesne 
528
13.5.7. İçeren/İçerilen 
529
13.5.8. Neden Yerine Sonuç 
529
13.5.9. Sonuç Yerine Neden 
530
13.5.10. Somut Nesne/Soyut Kavram 
531
13.5.11. Bütün Yerine Parça 
531
13.5.12. Parça Yerine Bütün 
531
13.6. KAPSAMLAYIŞ (SİNEDOK) 
532
13.6.1. Özelleştirici Kapsamlayış 
532
13.6.2. Genelleştirici Kapsamlayış 
533
13.6.2.1. Madde/Nesne ya da Varlık İlişkileri 
534
13.6.2.2. Tür/Cins İlişkileri 
535
13.6.2.3. Tekil Çoğul İlişkileri 
535
13.6.2.4. Birey Kapsamlayışı 
536
13.6.2.5. Soyutlama Kapsamlayışı 
537
13.7. ANTONOMAZ 
537
13.8. DOLAYLAMA (PERİFRAZ) 
538
13.9. SÖZDİZİMSEL YAPILARA İLİŞKİN SÖZ SANATLARI 
539
13.9.1. Devrikleme 
539
13.9.2. Eksiltme (Elips) 
540
13.9.3. Sorma 
541
13.10. KARŞITLIK ÜZERİNE KURULAN BETİLER: KARŞITLAM (ANTİTEZ), ZITLAŞMA (OXYMOR), ÇAPRAZLAMA (KİAZM) 
542
13.10.1. Karşıtlam 
542
13.10.1.1. Karşıtanlamlı Sözcükler 
544
13.10.1.2. Birbirini Tamamlayan Karşıtlıklar 
546
13.10.1.3. Karşıtlık Belirten Sözceler 
547
13.10.1.4. Karşılıklılık İlişkisi 
547
13.10.2. Karşıtlıklar ve Belirtik Kavramı 
548
13.10.3. Karşıtlık Bildiren Tümceler 
549
13.10.4. Karşıtlık Bildiren Yantümcecikler 
549
13.10.4.1. Almaşıklık (Alternatif) 
550
13.10.4.2. Çaprazlama (Kiasm) 
551
13.10.4.3. Zıtlaşma ya da Küçük Karşıtlam (Oxymor) 
552
13.11. ÜSTELEME YA DA ABARTMA ÜZERİNE KURULAN SÖZ SANATLARI 
553
13.11.1. Yineleme 
553
13.11.2. Önyineleme 
554
13.11.3. Sıralama 
555
13.11.4. Abartma 
556
13.11.5. Dereceleme 
557
13.12. BİR KAVRAMI YA DA BİR NESNEYİ YUMUŞATMA YA DA HAFİFLETME ÜZERİNE KURULU SÖZ SANATLARI 
558
13.12.1. Arıksayış 
558
13.12.2. Örtmece ya da Güzel Adlandırma 
561
13.13. CANLANDIRMA ÜZERİNE KURULU SÖZ SANATLARI 
562
13.13.1. Kişileştirme 
562
13.13.2. Alegori (Yerine) 
564
13.14. DÜŞÜNCE ÜZERİNE KURULU SÖZ SANATLARI 
567
13.14.1. Karşıtlama 
567
13.14.2. Söz Sanatı Olarak Tersinleme (İroni) 
568
13.14.3. Çelişki (Paradoks) 
570
13.15. ANIŞTIRMA 
572
13.16. BÖLÜM SONU 
575
ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİLBİLİM VE ÇEVİRİ
14. GİRİŞ 
579
14.1. EŞDEĞERLİK NEDİR? 
580
14.2. ANLAM VE DEĞER 
581
14.3. EVRENSELLER TARTIŞMASI 
585
14.4. ÇEVİRİLERİN ÇEŞİTLİLİĞİ 
587
14.5. DÜZANLAM VE YANANLAMLAR 
589
14.6. GÖSTERGELERİN KENDİ ARALARINDA DEĞİŞEBİLİRLİĞİ 
592
14.7. DİLBİLİMDE YENİ YÖNELİMLER VE ÇEVİRİ 
594
14.7.1. Dilsel Değişim 
594
14.7.2. Sözceleme Dilbilimi 
595
14.7.3. Konuşan Özne ve Toplumsal Grup İlişkileri 
596
14.8. ÖZDEŞ OLMAMA İLKESİ 
596
14.9. BÖLÜM SONU 
598
Sonsöz 
601
Kaynakça 
605
Kavramlar Dizini 
613