Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Tıp Alanında Kişisel Verilerin Açıklanması Suçu
Ocak 2017 / 2. Baskı / 281 Syf.
Fiyatı: 55.50 TL
İndirimli: 33.90 TL (%39)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Kasım 2014 36.00 TL 24.90 TL (%31)Sepete Ekle
   

Günlük hayatta bize komşumuz "Doktora gidiyorum." dediğinde hastalığını, ağrısının nerede olduğunu, yaptırdığı testleri, gebe olup olmadığını vs. gibi birçok şeyi merak ederiz ve soruların ardı arkası kesilmez. Genelde yanıt vermekten hoşlanmayan kişi, utanarak sorularınıza yanıt vermeye çalışır. Doktora gittiğinizde sorulan tüm sorulara tüm gerçekliği ile cevap vermek zorundasınızdır; çünkü tedavi sorulara verdiğiniz doğru cevaplar ile şekillenecektir. Kaygınız, bu en mahrem bilgileriniz yani kişisel verileriniz, başkaları tarafından bilindikçe daha da artar. Bazı durumlarda öyle bir hale gelir ki soruya cevap vermektense, tedavi olmaktan bile vazgeçebilirsiniz.

Komşunuzun sorusuna vermiş olduğunuz cevabın başkalarına açıklanması ile hekiminizin ya da sağlık meslek mensubunun sizin hakkınızda tedavi nedeni ile öğrendiği kişisel verilerinizin başkasına açıklanması arasında elbette fark vardır.

Kitabımın ikinci baskısında bu bağlamda tıp alanında kişisel verinin ne olduğunu, nereden doğduğunu, neden bugün bu kavramın önemli olduğunu, sağlık meslek mensubu tarafından hastanın kişisel verisinin açıklanmasının ne anlama geldiğini, yaptırımlarını, uluslararası ve ulusal düzlemde, Yargıtay içtihatları ve Anayasa Mahkemesi kararları ışığında ele almaya çalıştım. Kitapta güncellemeleri yaparken farklı noktalara da değinmeye çalıştım.

Okurlarıma faydalı bir eser olması inancıyla.

Konu Başlıkları
Sır Saklama ve Kişisel Veri Kavramı
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Düzenlemeler
Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Verilmesi Suçu
Bildirim Yükümlülüğü
Barkod: 9789750240980
Yayın Tarihi: Ocak 2017
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 281
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  7
Özet  9
Teşekkür  11
Kısaltmalar  17
1. GİRİŞ VE KONUNUN SINIRLANDIRILMASI  19
2. SIR SAKLAMA VE KİŞİSEL VERİ KAVRAMI  25
2.1 SIR VE SIR SAKLAMA KAVRAMI  25
2.1.1 Tarihsel Bakış  25
2.1.2 Kavramlar  29
2.1.3 Sır  32
2.1.4 Sırrın Mesleğin Konusu İle İlgisi Olması  33
2.1.5 Sırrın Doğrudan Sırrın Sahibi Tarafından Verilmesi veya Sonradan Mesleki Uygulamada Öğrenilmesi  34
2.2 KİŞİSEL VERİDEN ÖNCE KİŞİLİK HAKKI KAVRAMI  35
2.2.1 Kişilik Hakkının Kişisel Veri ile ilişkisi  35
2.2.1.1 Kişilik hakkı  35
2.2.1.2 Kişisel Veriler İle Kişiliğin Korunması  35
2.3 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAĞLAMINDA ÖZEL YAŞAMIN GİZLİLİĞİ HAKKI  36
2.3.1 Kişisel Veri Kavramı  43
2.3.1.1 Bilgi  43
2.3.1.2 Kimliği Belirli veya Belirlenebilir Kişi  44
2.3.1.3 Bilginin Kişiye İlişkin Olması  47
2.4 SIR, MESLEK SIRRI KAVRAMI VE KİŞİSEL VERİ İLE İLİŞKİSİ  47
2.5 TIP ALANINDA KİŞİSEL VERİ KAVRAMI / SAĞLIK KİŞİSEL VERİSİ  49
2.6 VERİ/ HASSAS VERİ/ KİŞİYE ÖZEL VERİ  54
2.7 VERİ MADENCİLİĞİ/VERİ AÇLIĞI  55
2.8 VERİ GÜVENLİĞİ/ÖLÇÜLÜLÜK/AÇIKLIK  56
2.9 ANONİMLİK/GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ  57
2.10 SAĞLIK PANOPTİKONU/DİJİTAL KİŞİLİK  58
3. KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN MAHREMİYETİ KAPSAMINDA
BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI  61
3.1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN BİLGİ EDİNME HAKKINA BAKIŞ AÇISI  62
3.2 BİLGİ EDİNME HAKKINA DANIŞTAYIN BAKIŞ AÇISI  63
4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER  65
4.1 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER  65
4.1.1 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)  65
4.1.2 Birleşmiş Milletler  65
4.1.3 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  66
4.1.3.1 AİHS m. 8/1 Hükmü ve Pozitif Yükümlülük  66
4.1.3.2 AİHS m. 8/2’nin Yatay Uygulanması ve Müdahalenin Meşruluğu  66
4.1.3.3 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Tıbbi Kişisel Verilerin Korunması ile İlgili Kararları  67
4.1.4 Kişisel Verilerin Otomatik Olarak İşlenmesi Sırasında Gerçek Kişilerin Korunmasına İlişkin Sözleşme  70
4.1.5 Avrupa Birliği Veri Koruma Yönetmeliği (General Data Protection Regulation)  72
4.1.6 Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi  74
4.1.7 Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi  74
4.1.8 Avrupa’da Hasta Haklarının Geliştirilmesi Bildirgesi  75
4.1.9 Bilgisayarın Tıpta Kullanılmasına İlişkin Duyuru (1983, Venedik, İtalya)  76
4.1.10 Dünya Tabipler Birliği’nin Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi’nin Gözden Geçirilmiş Şekli (Eylül 1995, Bali/Endonezya)  76
4.1.11 Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi (1981–Lizbon/Portekiz)  77
4.1.12 Anne Hakları Bildirgesi  77
4.1.13 AB Temel Haklar Şartı  77
4.1.14 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin (97) 5 Sayılı Tavsiye Kararı  77
4.1.15 Hekimlik Ahlakı Uluslararası Yasası  78
4.1.16 Helsinki Bildirgesi  78
4.1.17 Sağlık Çalışanları İçin Sağlık Hizmetinde Gizliliğe ve Mahremiyete İlişkin Avrupa Rehber Kuralları  79
4.1.18 Diğer Uluslararası Mevzuat  79
4.2 TÜRK HUKUKUNDA DURUM  80
4.2.1 Anayasa  80
4.2.2 Türk Ceza Kanunu / Ceza Muhakemesi Kanunu  81
4.2.3 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  83
4.2.4 Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik  85
4.2.5 Hasta Hakları Yönetmeliği  86
5. KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI OLARAK AÇIKLANMASI SUÇU  95
5.1 SAĞLIK ALANINDA KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI OLARAK AÇIKLANMSI (SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ)  95
5.1.1 Tıp Hukuku/Hasta/Hekim/Tedavi  95
5.1.2 Sağlık Personeli Kavramı/Sağlık Meslek Mensubu  95
5.1.3 Tıbbi Hizmet Dışında Kalan Hastane Personeli  96
5.1.4 Taşınabilir Sigorta Sistemi  97
5.1.5 Özel Hastaneler  98
5.2 TÜRKİYE'DE SAĞLIK ALANINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYIT ALTINA ALINDIĞI SİSTEMLER  99
5.2.1 Biyometrik Yöntemler  99
4.2.1.1 Tanım ve Çeşitleri  99
5.2.1.2 Kişisel Verilerin Biyometrik Yöntemlerle Elde Edilmesi  100
5.2.2 E–Nabız Projesi  102
5.2.2.1 Tanım ve Eleştiri  102
5.3 GENEL DURUM VE HUKUKSAL YARAR  103
5.3.1 Suçun Unsurları  103
5.3.1.1 Maddi Unsur  104
5.3.1.1.1 Kişisel Sağlık Verisi Kavramı  104
5.3.1.1.2 Kişisel Sağlık Verilerinin Kapsamı  106
5.3.1.1.3 Fail  109
5.3.1.1.4 Fiil  110
5.3.1.2 Manevi Unsur  113
5.3.2 Suçun Özel Görünüş Şekilleri  115
5.3.2.1 Teşebbüs  115
5.3.2.2 İştirak  116
5.3.2.3 İçtima  116
5.3.3 Hukuka Aykırılık Unsuru  117
5.3.3.1 Rıza (TCK m. 26/2)  117
5.3.3.2 Yanılgı  121
5.3.3.3 Zaruret Hali  122
5.3.4 Nitelikli Haller  124
5.3.4.1 Suçların Kamu Görevlisi Tarafından ve Görevinin Verdiği Yetki Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (m. 137/1–a)  124
5.3.4.2 Suçun Belli Bir Meslek veya Sanatın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (m. 137/1–b)  124
5.3.5 Yaptırım ve Zamanaşımı  125
6. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ  127
6.1 KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI OLARAK VERİLMESİ’NİN İSTİSNASI OLARAK BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SINIRLARI  127
7. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI  133
8. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  135
EKLER  139
 SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN SAĞLIK HİZMETİNDE GİZLİLİĞE VE MAHREMİYETE İLİŞKİN AVRUPA REHBER KURALLARI  141
 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  147
 GILLBERG–İSVEÇ KARARI  165
 S. ve MARPER / BİRLEŞİK KRALLIK DAVASI  193
 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA FEDERAL KANUN  229
 PECK– BİLEŞİK KRALLIK DAVASI  243
 N.B.B. BAŞVURUSU  261
Kaynakça  279
Kavramlar Dizini  283
 


Sabire Sanem Yılmaz
Sabire Sanem Yılmaz, 06.02.1982 yılında Çorum'da doğmuştur. İlk,orta ve lise eğitimini Çorum'da tamamladıktan sonra 1999 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmış, 2004 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2007 yılında Avukatlık mesleğine başlayan Sabire Sanem Yılmaz, 2014 yılında Kamu Hukuku Yüksek Lisansını başarı ile tamamlamış, yüksek lisans tezi olarak da Kişisel Verilerin Tıp Alanında Ceza Hukuku Açısından Korunması üzerinde çalışmış ve tez çalışması, bugün bu kitabın siz değerli okuyuculara ulaşmasına temel teşkil etmiştir.

Sabire Sanem Yılmaz aynı zamanda Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak Arabuluculuk görevini de icra etmektedir.

Halen Muğla Barosu'na kayıtlı avukat olarak çalışmaktadır. Yazarın farklı alanlarda birçok makalesi, hukuksal çalışmaları ve katıldığı alanda başarı ile yürüttüğü projelerin ürünü sertifikaları mevcuttur.

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  7
Özet  9
Teşekkür  11
Kısaltmalar  17
1. GİRİŞ VE KONUNUN SINIRLANDIRILMASI  19
2. SIR SAKLAMA VE KİŞİSEL VERİ KAVRAMI  25
2.1 SIR VE SIR SAKLAMA KAVRAMI  25
2.1.1 Tarihsel Bakış  25
2.1.2 Kavramlar  29
2.1.3 Sır  32
2.1.4 Sırrın Mesleğin Konusu İle İlgisi Olması  33
2.1.5 Sırrın Doğrudan Sırrın Sahibi Tarafından Verilmesi veya Sonradan Mesleki Uygulamada Öğrenilmesi  34
2.2 KİŞİSEL VERİDEN ÖNCE KİŞİLİK HAKKI KAVRAMI  35
2.2.1 Kişilik Hakkının Kişisel Veri ile ilişkisi  35
2.2.1.1 Kişilik hakkı  35
2.2.1.2 Kişisel Veriler İle Kişiliğin Korunması  35
2.3 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAĞLAMINDA ÖZEL YAŞAMIN GİZLİLİĞİ HAKKI  36
2.3.1 Kişisel Veri Kavramı  43
2.3.1.1 Bilgi  43
2.3.1.2 Kimliği Belirli veya Belirlenebilir Kişi  44
2.3.1.3 Bilginin Kişiye İlişkin Olması  47
2.4 SIR, MESLEK SIRRI KAVRAMI VE KİŞİSEL VERİ İLE İLİŞKİSİ  47
2.5 TIP ALANINDA KİŞİSEL VERİ KAVRAMI / SAĞLIK KİŞİSEL VERİSİ  49
2.6 VERİ/ HASSAS VERİ/ KİŞİYE ÖZEL VERİ  54
2.7 VERİ MADENCİLİĞİ/VERİ AÇLIĞI  55
2.8 VERİ GÜVENLİĞİ/ÖLÇÜLÜLÜK/AÇIKLIK  56
2.9 ANONİMLİK/GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ  57
2.10 SAĞLIK PANOPTİKONU/DİJİTAL KİŞİLİK  58
3. KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN MAHREMİYETİ KAPSAMINDA
BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI  61
3.1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN BİLGİ EDİNME HAKKINA BAKIŞ AÇISI  62
3.2 BİLGİ EDİNME HAKKINA DANIŞTAYIN BAKIŞ AÇISI  63
4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER  65
4.1 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER  65
4.1.1 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)  65
4.1.2 Birleşmiş Milletler  65
4.1.3 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  66
4.1.3.1 AİHS m. 8/1 Hükmü ve Pozitif Yükümlülük  66
4.1.3.2 AİHS m. 8/2’nin Yatay Uygulanması ve Müdahalenin Meşruluğu  66
4.1.3.3 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Tıbbi Kişisel Verilerin Korunması ile İlgili Kararları  67
4.1.4 Kişisel Verilerin Otomatik Olarak İşlenmesi Sırasında Gerçek Kişilerin Korunmasına İlişkin Sözleşme  70
4.1.5 Avrupa Birliği Veri Koruma Yönetmeliği (General Data Protection Regulation)  72
4.1.6 Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi  74
4.1.7 Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi  74
4.1.8 Avrupa’da Hasta Haklarının Geliştirilmesi Bildirgesi  75
4.1.9 Bilgisayarın Tıpta Kullanılmasına İlişkin Duyuru (1983, Venedik, İtalya)  76
4.1.10 Dünya Tabipler Birliği’nin Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi’nin Gözden Geçirilmiş Şekli (Eylül 1995, Bali/Endonezya)  76
4.1.11 Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi (1981–Lizbon/Portekiz)  77
4.1.12 Anne Hakları Bildirgesi  77
4.1.13 AB Temel Haklar Şartı  77
4.1.14 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin (97) 5 Sayılı Tavsiye Kararı  77
4.1.15 Hekimlik Ahlakı Uluslararası Yasası  78
4.1.16 Helsinki Bildirgesi  78
4.1.17 Sağlık Çalışanları İçin Sağlık Hizmetinde Gizliliğe ve Mahremiyete İlişkin Avrupa Rehber Kuralları  79
4.1.18 Diğer Uluslararası Mevzuat  79
4.2 TÜRK HUKUKUNDA DURUM  80
4.2.1 Anayasa  80
4.2.2 Türk Ceza Kanunu / Ceza Muhakemesi Kanunu  81
4.2.3 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  83
4.2.4 Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik  85
4.2.5 Hasta Hakları Yönetmeliği  86
5. KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI OLARAK AÇIKLANMASI SUÇU  95
5.1 SAĞLIK ALANINDA KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI OLARAK AÇIKLANMSI (SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ)  95
5.1.1 Tıp Hukuku/Hasta/Hekim/Tedavi  95
5.1.2 Sağlık Personeli Kavramı/Sağlık Meslek Mensubu  95
5.1.3 Tıbbi Hizmet Dışında Kalan Hastane Personeli  96
5.1.4 Taşınabilir Sigorta Sistemi  97
5.1.5 Özel Hastaneler  98
5.2 TÜRKİYE'DE SAĞLIK ALANINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYIT ALTINA ALINDIĞI SİSTEMLER  99
5.2.1 Biyometrik Yöntemler  99
4.2.1.1 Tanım ve Çeşitleri  99
5.2.1.2 Kişisel Verilerin Biyometrik Yöntemlerle Elde Edilmesi  100
5.2.2 E–Nabız Projesi  102
5.2.2.1 Tanım ve Eleştiri  102
5.3 GENEL DURUM VE HUKUKSAL YARAR  103
5.3.1 Suçun Unsurları  103
5.3.1.1 Maddi Unsur  104
5.3.1.1.1 Kişisel Sağlık Verisi Kavramı  104
5.3.1.1.2 Kişisel Sağlık Verilerinin Kapsamı  106
5.3.1.1.3 Fail  109
5.3.1.1.4 Fiil  110
5.3.1.2 Manevi Unsur  113
5.3.2 Suçun Özel Görünüş Şekilleri  115
5.3.2.1 Teşebbüs  115
5.3.2.2 İştirak  116
5.3.2.3 İçtima  116
5.3.3 Hukuka Aykırılık Unsuru  117
5.3.3.1 Rıza (TCK m. 26/2)  117
5.3.3.2 Yanılgı  121
5.3.3.3 Zaruret Hali  122
5.3.4 Nitelikli Haller  124
5.3.4.1 Suçların Kamu Görevlisi Tarafından ve Görevinin Verdiği Yetki Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (m. 137/1–a)  124
5.3.4.2 Suçun Belli Bir Meslek veya Sanatın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (m. 137/1–b)  124
5.3.5 Yaptırım ve Zamanaşımı  125
6. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ  127
6.1 KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI OLARAK VERİLMESİ’NİN İSTİSNASI OLARAK BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SINIRLARI  127
7. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI  133
8. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  135
EKLER  139
 SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN SAĞLIK HİZMETİNDE GİZLİLİĞE VE MAHREMİYETE İLİŞKİN AVRUPA REHBER KURALLARI  141
 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  147
 GILLBERG–İSVEÇ KARARI  165
 S. ve MARPER / BİRLEŞİK KRALLIK DAVASI  193
 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA FEDERAL KANUN  229
 PECK– BİLEŞİK KRALLIK DAVASI  243
 N.B.B. BAŞVURUSU  261
Kaynakça  279
Kavramlar Dizini  283
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020