Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Temel Metinler ve Davalarla
Uluslararası Hukuk
Şubat 2017 / 1. Baskı / 551 Syf.
Fiyatı: 74.00 TL
İndirimli: 66.60 TL (%11)
Temin süresi en geç 4 gündür.
 
Sepete Ekle
   

Uluslararası hukuk kuralları, gerek örf-adet hukuku gerekse andlaşmalar hukuku gibi geleneksel kaynaklarda bulunabileceği gibi, günümüz dünyasının ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verilmesi ve sorunların çözülmesi anlamında, zaman zaman daha farklı uluslararası metinlerde de vücut bulabilmektedir. Bu anlamda, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kararları ile Güvenlik Konseyi Kararları belirtilebilir. Ayrıca, bağlayıcı nitelikli bir uluslararası hukuk kaynağı olmamakla birlikte, uluslararası hukukçuların eserleri, doktrin adı altında, uluslararası hukuk sisteminin gelişiminde önemli rol oynamaktadır.

Önemli olan, sadece uluslararası hukuk düzenlemelerine sahip olunması değil, aynı zamanda söz konusu hukuki düzenlemelerin, uluslararası hukuk kişileri ve özellikle de uluslararası yargı kuruluşları tarafından ne şekilde anlaşılıp yorumlandığıdır. Bu sebepledir ki, uluslararası hukuk konularının, başta Uluslararası Adalet Divanı kararları olmak üzere, diğer önemli yargı kuruluşlarının kararları ve yorumlamaları ışığında değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu düşünceden hareketle, ana uluslararası hukuk konuları paralelinde hazırlanan Temel Metinler ve Davalarla Uluslararası Hukuk adlı çalışma, uluslararası hukuk sistemine ilgi duyan lisans ve lisansüstü öğrencileri ile Türk hukuk uygulayıcıları ve akademisyenlerine faydalı olunması düşüncesiyle kaleme alınmıştır.

Konu Başlıkları
Uluslararası Hukuk Sistemi ve Uluslararası Toplum
Uluslararası Hukukun Kaynakları
Andlaşmalar Hukuku
Uluslararası Hukuk ve Ulusal Hukuk
Uluslararası Hukuk Kişileri ve Tanıma
Ülke
Yetki
Deniz Hukuku
Kuvvet Kullanma
Uluslararası Hukukta Sorumluluk
Barkod: 9789750241840
Yayın Tarihi: Şubat 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 551
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  25
BİRİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI HUKUK SİSTEMİ VE
ULUSLARARASI TOPLUM
I. GENEL OLARAK  27
II. TANIM VE KAPSAM  28
III. ÖRNEK METİNLER  29
A. Kofi Annan: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan Tarafından Genel Kurula Sunulan Rapor: Daha Fazla Özgürlük: Herkes İçin Kalkınma, Güvenlik ve İnsan Haklarına Doğru (Kofi Annan, Report of the Secretay General of the United Nations to the General Assembly, in Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All, UN Doc. A/59/2005, 21 March 2005)  29
B. Uluslararası Hukukun Parçalanması: Uluslararası Hukukun Genişlemesi ve Çeşitlenmesinden Kaynaklanan Zorluklar (Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law, Report of the Study Group of the International Law Commission Finalized by Martti Koskenniemi UN. Doc. A/CN.4/l.682, 13 April 2006)  31
IV. GENEL DEĞERLENDİRME  34
İKİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI HUKUKUN KAYNAKLARI
I. GENEL OLARAK  35
II. ANDLAŞMALAR  36
III. ULUSLARARASI ÖRF–ADET KURALI (TEAMÜL, YAPILAGELİŞ)  37
A. Yerel/Bölgesel Örf–Adet Kuralı  37
1. Sığınma Davası, (Asylum Case, Colombia v. Peru, ICJ Reports 1950, 266)  37
a. Davanın Konusu  37
b. Divan’ın Kararı  37
2. Geçiş Hakkı Davası (Rights of Passage over Indian Territory Case, Portugal v. India, ICJ Reports, 1960, 6)  38
a. Davanın Konusu  38
b. Divan’ın Kararı  38
B. Israrlı Muhalif (Anglo– Norveç Balıkçılık Davası (Anglo–Norwegian Fisheries Case, UK v. Norway, ICJ Reports,1951, 116)  39
1. Davanın Konusu  39
2. Divan’ın Kararı  39
C. Örf–Adet Hukuku İle Andlaşmalar Hukuku Arasındaki İlişki  40
1. Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı Davaları (North Sea Continental Shelf Cases, Federal Republic of Germany v. Denmark; Federal Republic of Germany v. The Netherlands, ICJ Reports 1969, 3)  40
a. Davanın Konusu  40
b. Divan’ın Kararı  40
2. Nikaragua Davası (Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Nicaragua v. USA, Merits, ICJ Reports 1986, 14)  43
a. Davanın Konusu  43
b. Divan’ın Kararı  44
IV. GENEL HUKUK İLKELERİ  45
A. Uluslararası Hukukun Genel İlkeleri  45
1. İyiniyet İlkesi  45
a. Birleşmiş Milletler Andlaşması  45
b. 1969 tarihli Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi  46
c. Nükleer Deneme Davaları (Nuclear Test Cases, Australia v. France; New Zealand v. France, ICJ Reports, 1974, 253)  46
aa. Davanın Konusu  46
bb. Divan’ın Kararı  46
d. Devletin Yargı Bağışıklıkları Davası (Jurisdictional Immunities of the State, Germany v. Italy: Greece Intervening, Judgment, ICJ Reports, 2012, 99)  46
aa. Davanın Konusu  46
bb. Divan’ın Kararı  47
2. Estoppel İlkesi  47
a. Preah Vihear Tapınağı (Tapınak) Davası (Case Concerning the Temple of Preah Vihear, Cambodia v. Thailand, Merits, ICJ Reports, 1962, 6)  47
aa. Davanın Konusu  47
bb. Divan’ın Kararı  48
b. Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks ve South Ledge Üzerinde Egemenlik Davası (Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge, (Malaysia/Singapore), ICJ Reports, 2008, 12)  48
aa. Davanın Konusu  48
bb. Divan’ın Kararı  48
B. Hukuk Sistemlerinin Ortak Kural ve İlkeleri  49
1. Ex Injuria Jus Non Oritur (Hukuksuzluk Hukuk Kuralı Oluşturmaz veya Haksızlıktan Hak Doğmaz) İlkesi (Gabcikovo–Nagymaros Project Davası, (Danube Dam Case, Tuna Nehri Baraj Davası) (Gabcikovo–Nagymaros Project Case, (Hungary v. Slovakia), Judgement, ICJ Reports, 1997, 7)  49
a. Davanın Konusu  49
b. Divan’ın Kararı  49
2. Sebepsiz Zenginleşme İlkesi (Deniz–Kara Hizmet Şirketi v. İran İslam Cumhuriyeti, İran Limanlar, Nakliye Teşkilatı Davası (Sea–Land Service Inc. v. The Islamic Republic of Iran, Ports and Shipping Organization of Iran, 6 Iran–U.S.C.T.R, 1984, 149)  50
a. Davanın Konusu  50
b. İran–Birleşik Devletler Hakemlik Mahkemesi Kararı  50
C. Hakça İlkeler  51
1. Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı Davaları (North Sea Continental Shelf Cases, Federal Republic of Germany v. Denmark; Federal Republic of Germany v. The Netherlands, ICJ Reports 1969, 3)  51
2. Tunus–Libya Kıta Sahanlığı Davası (Continental Shelf Case, Tunisia v. Libyan Arab Jamahiriya, ICJ Reports, 1982, 18)  51
3.Gulf of Maine Case (Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area, Canada/United States of America, Judgment, ICJ Reports, 1984, 246)  53
a. Davanın Konusu  53
b. Divan’ın Kararı  53
V. YARGI KARARLARI  53
VI. DOKTRİN  56
VII. ULUSLARARASI HUKUKUN DİĞER KAYNAKLARI  57
A. Devletlerin Tek Taraflı Hukuki İşlemleri  57
1. Doğu Grönland’in Hukuki Statüsü Davası (Legal Status of Eastern Greenland, Denmark v. Norway, PCIJ Reports, 1933, Series A/B, No. 53)  57
a. Davanın Konusu  57
b. Divan’ın Kararı  58
d. Nükleer Deneme Davaları, (Nuclear Test Cases, Australia v. France; New Zealand v. France, ICJ Reports, 1974, 253)  59
B. Uluslararası Örgüt Kararları  62
1. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları  62
a. Hukuk Kural Koyucu Olarak Güvenlik Konseyi (The Security Council as Law–maker, in Alvarez, José E. International Organisations as Law–makers, Oxford: Oxford University Press, 2006, s. 184–198. Dipnotlar kaldırılmıştır)  62
b. “Küresel Kanunkoyucu” Olarak Güvenlik Konseyi: Yetki Aşımı veya Fazlasıyla Yenilikçi? (Rosand, Eric, “The Security Council as “Global Legislator”: Ultra ViresUltra Innovative?”, 28 (3) Fordham International Law Journal 542 (2004). Dipnotlar çıkarılmıştır)  65
c. Dünya Kanunkoyucusu Olarak Güvenlik Konseyi (Talmon, Stefan, “The Security Council as World Legislature”, 99 AJIL 175 (2005) Dipnotlar çıkarılmıştır)  67
2. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kararları  70
a. Değişen Dünyamızda Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kararları (Sloan, Blaine, United Nations General Assembly Resolutions in Our Changing World, Transnational Publishers, 1991, 71–75. Dipnotlar kaldırılmıştır)  70
b. Nükleer Silahların Kullanımı veya Kullanma Tehdidinin Hukukiliği Davası (Legality of the ThreatUse of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ Reports 1996, 254)  71
aa. Davanın Konusu  71
bb. Divan’ın Kararı  72
c. İşgal Altındaki Filistin Ülkesinde Duvar İnşaasının Hukuki Sonuçlarına İlişkin Danışma Görüşü (Advisory Opinion Concerning Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, ICJ Reports, 2004, 136)  73
aa. Davanın Konusu  73
bb. Divan’ın Kararı  73
C. Soft Law (Bağlayıcı Niteliği Olmayan Uluslararası Hukuk Metinleri)  74
VIII. GENEL DEĞERLENDİRME  79
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ANDLAŞMALAR HUKUKU
I. GENEL OLARAK  81
II. ANDLAŞMA NEDİR?  82
A. 1969 Tarihli Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969, 1155 UNTS 331)  82
B. Katar ve Bahreyn Arasında Deniz Alanlarının Sınırlandırılması ve Ülkesel Sorunlara İlişkin Dava (Yetki–İlk Aşama) (Case Concerning Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain) (Jurisdiction–First Phase) (ICJ Reports 1994, 112)  84
1. Davanın Konusu  84
2. Divan’ın Kararı  85
C. Kamerun ile Nijerya Arasında Kara ve Deniz Sınırlandırma Davası (Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guniea Intervening), Judgment, ICJ Reports 2002, 303)  86
1. Davanın Konusu  86
2. Divan’ın Kararı  86
III. ANDLAŞMALARIN YAPILIŞI  88
A. 1969 Tarihli Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi  88
B. Kongo Ülkesinde Silahlı Eylemlere İlişkin Dava (Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic of Congo v. Rwanda) (Jurisdiction and Admissibility) (ICJ Reports 2006, 6)  91
1. Davanın Konusu  91
2. Divan’ın Kararı  91
C. Uluslararası Hukuk Komisyonu Raportörü Sir Humphrey Waldock Tarafından Komisyona Sunulan Rapordan (in Harris, s. 642)  92
D. İngiliz–İran Petrol Şirketi Davası (Anglo–Iranian Oil Co. Case, (United Kingdom v. Iran) (Preliminary Objections, ICJ Reports 1952, 93)  93
1. Davanın Konusu  93
2. Divan’ın Kararı  93
IV. ÇEKİNCELER  94
A. 1969 Tarihli Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi  94
B. Soykırım Suçunun İşlenmesinin Önlenmesi ve Sorumluların Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşmeye Çekinceler Koyulması Hususunda Danışma Görüşü (Advisory Opinion Concerning Reservations to the Convention on the Prevention and Punishmnet of the Crime of Genocide, ICJ Reports, 1951, 15)  97
1. Davanın Konusu  97
2. Divan’ın Kararı  97
C. Belilos v. İsviçre Davası (Case of Belilos v. Switzerland, Application No. 10328/83, European Court of Human Rights, Judgment of 29 April 1988)  104
1. Davanın Konusu  104
2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Kararı  105
D. Kongo Ülkesinde Silahlı Eylemlere İlişkin Dava (Yeni Başvuru: 2002) (Demokratik Kongo Cumhuriyeti v. Ruanda) Yargı Yetkisi ve Başvurunun Kabul Edilebilirliği (Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), Jurisdiction and Admissibility of the Application, ICJ Reports, 2006, 6)  107
1. Davanın Konusu  107
2. Divan’ın Kararı  107
V. ANDLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ  111
VI. ANDLAŞMALARIN UYGULANMASI  112
A. Ahde Vefa (Pacta Sunt Servanda) İlkesi  112
B. Ulusal Hukukla İlişki  112
C. Geriye Yürümezlik İlkesi  112
D. Mülkilik İlkesi  113
E. Andlaşmaların Ardıllığı ve Çatışması  113
VII. ANDLAŞMALARIN YORUMLANMASI  114
A. 1969 Tarihli Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi  114
B. Barış Andlaşmalarının Yorumlanması (İkinci Aşama) (Interpretation of Peace Treaties, Advisory Opinion, ICJ Reports, 1950, 221)  115
1. Davanın Konusu  115
2. Divan’ın Kararı  115
C. Ülkesel Uyuşmazlık Davası (Territorial Dispute Case (Libya v. Chad), ICJ Reports, 1994, 6)  116
1. Davanın Konusu  116
2. Divan’ın Kararı  116
D. Ülkesel ve Deniz Uyuşmazlığına İlişkin Dava (Case Concerning the Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia) Preliminary Objections, ICJ Reports, 2007, 832)  117
1. Davanın Konusu  117
2. Divan’ın Kararı  118
E. Petrol Platformları Davası (Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Merits, ICJ Reports, 2003, 161)  118
1. Davanın Konusu  118
2. Divan’ın Kararı  119
VIII. ANDLAŞMALAR VE ÜÇÜNCÜ DEVLETLER  120
IX. ANDLAŞMALARIN TADİLİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ  121
X. ANDLAŞMALARIN GEÇERLİLİĞİ  122
A. İç Hukuk Düzenlemelerine Aykırılık  125
1. Kamerun İle Nijerya Arasında Kara ve Deniz Sınırlandırma Davası (Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guniea Intervening), Judgment, ICJ Reports 2002, 303)  125
2. Ülkesel ve Deniz Uyuşmazlığına İlişkin Dava (Case Concerning the Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia) Preliminary Objections, ICJ Reports, 2007, 832)  128
B. Hata  130
C. Tehdit (Zorlama, Baskı) (Balıkçılık Davası (Fisheries Case, (United Kingdom v. Iceland), Jurisdiction of the Court, Judgment, ICJ Reports, 1973, 3)  131
1. Davanın Konusu  131
2. Divan’ın Kararı  131
D. Jus Cogens  132
XI. ANDLAŞMANIN GEÇERSİZLİĞİNİN İLERİ SÜRÜLME USULÜ VE SONUÇLARI  135
XII. ANDLAŞMALARIN SONA ERMESİ, ANDLAŞMA HÜKÜMLERİNİN ASKIYA ALINMASI  137
A. 1969 Tarihli Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi  137
B. Andlaşmanın Ağır İhlali (1970 Tarih ve 276 Sayılı Güvenlik Konseyi Kararına Rağmen Namibya’da (Güney Batı Afrika’da) Güney Afrika’nın Varlığını Devam Ettirmesinin Diğer Devletler Açısından Hukuki Sonuçları (Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970) Advisory Opinion, ICJ Reports, 1971, 16)  142
1. Davanın Konusu  142
2. Divan’ın Görüşü  143
C. Andlaşmanın Yapıldığı Şartlarda Köklü Değişiklikler Olması  144
1. Balıkçılık Yetki Davası (Fisheries Jurisdiction Case (Jurisdiction) (United Kingdom v. Iceland), ICJ Reports, 1974, 3)  144
a. Davanın Konusu  144
b. Divan’ın Kararı  144
2. Gabcikovo–Nagymaros Porjesi Davası (Gabcikovo–Nagymaros Project Case (Hungary v. Slovakia) ICJ Reports, 1997, 7)  145
XIII. GENEL DEĞERLENDİRME  148
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ULUSLARARASI HUKUK VE ULUSAL HUKUK
I. GENEL OLARAK  151
II. TEORİDE ULUSLARARASI HUKUK– ULUSAL HUKUK İLİŞKİSİ  151
III. UYGULAMADA ULUSLARARASI HUKUK–ULUSAL HUKUK İLİŞKİSİ  154
A. Uluslararası Yargı Kuruluşları Tarafından Ulusal Hukuk Kurallarının Uygulanması  154
1. Türk ve Yunan Nüfuslarının Mübadelesi Davası (Exchange of Greek and Turkish Populations Case, Advisory Opinion, (1925) PCIJ Reports, Series B, No. 10, p. 20)  154
a. Davanın Konusu  154
b. Divan’ın Görüşü  154
2. Barcelona Traction Davası (Barcelona Traction, Light and Power Company Limited Case, (Second Phase), (Belgium v. Spain), ICJ Reports, 1970, 3)  155
a. Davanın Konusu  155
b. Divan’ın Kararı  155
3. 1969 Tarihli Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nin İlgili Düzenlemeleri  156
4. LaGrand Davası (LaGrand Case (Germany v. United States of America), Judgments, ICJ Reports, 2001, 466)  156
a. Davanın Konusu  156
b. Divan’ın Kararı  157
B. Uluslararası Hukuk Kurallarının Ulusal Yargı Organları Tarafından Uygulanması  158
1. Türkiye Örneği  158
a. Örf–Adet Hukuku ve Türk Hukuku Uygulaması  158
b. Andlaşmalar ve Türk Hukuku Uygulaması  159
aa. Andlaşmalarla İlgili 1982 Anayasası Hükümleri  159
bb. Milletlerarası Andlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü ve Yayınlanması ile Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında 244 Sayılı Kanun  162
cc. Andlaşmalar ve Anayasa Mahkemesi Kararları  166
dd. Andlaşmalar ve Yargıtay Kararları  181
ee. Andlaşmalar ve Danıştay Kararları  198
2. Birleşik Krallık Örneği  209
a. West Rand Central Gold Mining Co. v. R. (1905) 2 K. B. 391, King’s Bench Division (in Harris, s. 71–72)  209
aa. Davanın Konusu  209
bb. Mahkemenin Kararı  209
b. R v. Jones (2006, UKHL, (United Kingdom House of Lords), 16; 2007 1 A.C. 136 House of Lords; 45 ILM, 992, 2006)  210
aa. Davanın Konusu  210
bb. Lordlar Kamarası’nın Kararı  210
3. Amerika Birleşik Devletleri Örneği  215
a. Paquete Habana Davası, Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi Kararı, (The Paquete Habana Case, The Supreme Court of the United States, 175 U.S. 677 (1900) in Epps, Valerie, International Law, Durham, North Carolina: Carolina Academic Press, 4. Bası, 2009, s. 5–10)  215
aa. Davanın Konusu  215
bb. Mahkemenin Kararı  215
b. Sei Fujii v. State of California (19 ILR 312 1952, Supreme Court of California)(in Dixon, s. 127–128)  221
aa. Davanın Konusu  221
bb. Mahkemenin Kararı  221
c. Medellin v. Texas Davası, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi (Medellin v. Texas, 552 U.S. 2008, United States Supreme Court )  223
aa. Davanın Konusu  223
bb. Mahkemenin Kararı  224
IV. GENEL DEĞERLENDİRME  227
BEŞİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI HUKUK KİŞİLERİ VE TANIMA
I. GENEL OLARAK  229
II. DEVLETLER  230
A. 1933 Tarihli Devletlerin Hakları ve Yükümlülüklerine İlişkin Montevideo Sözleşmesi  230
B. Uluslararası Hukukun Sınırları (Charlesworth, H. ve Chinkin, C. The Boundaries of International Law (2000), Juris Publishing, s. 124–134)  230
C. Avusturya–Almanya Gümrük Birliği Davası (Austro–German Customs Union Case, Advisory Opinion, (1931) PCIJ Reports, Serıes A/B, NO. 41)  233
1. Davanın Konusu  233
2. Uluslararası Sürekli Adalet Divanı’nın Görüşü  233
III. DEVLET NİTELİĞİ OLMAYAN İNSAN TOPLULUKLARI  235
A. Batı Sahara Davası (Western Sahara Case, Advisory Opinion, ICJ Reports, 1975, 12)  235
1. Davanın Konusu  235
2. Divan’ın Görüşü  236
B. Kosova: Bağımsızlık Bildirgesi (Warbrick, C. “Kosovo: The Declaration of Independence”, (2008) 57 International and Comparative Law Quarterly, 675)  238
C. Bağımsızlık Bildirgesi  239
D. Değerlendirme  240
E. Kosova’nın (Kosova Cumhuriyeti’nin) Statüsü  241
F. Kosova Bağımsızlık Bildirgesinin Uluslararası Hukuka Uygunluğuna İlişkin Danışma Görüşü (Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, Advisory Opinion, ICJ Reports, 2010, 403)  242
1. Davanın Konusu  242
2. Divan’ın Görüşü  242
IV. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER  246
A. Birleşmiş Milletler Andlaşması  247
B. Birleşmiş Milletler Hizmetinde Uğranılan Zararların Tazmini Davası (Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations Organs, ICJ Reports, 1949, 174)  247
1. Davanın Konusu  247
2. Divan’ın Görüşü  248
C. Silahlı Çatışmalarda Devletin Nükleer Silah Kullanmasının veya Kuvvet Kullanma Tehdidinde Bulunmasının Hukukiliğine İlişkin Danışma Görüşü (Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, Advisory Opinion, ICJ Reports, 1996, 66)  255
1. Davanın Konusu  255
2. Divan’ın Görüşü  255
V. GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER  257
A. Pinochet Davası (R v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate and Others, Ex Parte Pinochet Ugarte (NO 3), (2000) 1 AC 147 United Kingdom House of Lords)  258
1. Davanın Konusu  258
2. Lordlar Kamarası Kararı  258
B. Texaco Davası (Texaco Overseas Petroleum Co. and California Asiatic Oil Co. v. Libya (1977) 53 ILR 389; (1978) 17 ILM 1)  260
1. Davanın Konusu  260
2. Hakemin Kararı  261
VI. TANIMA  262
A. Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa’da Yeni Kurulan Devletlerin Tanınmasına İlişkin Avrupa Birliğince Kabul Edilen Temel İlkeler (EC Guidelines on the Recognition of New States in Eastern Europe and in the Soviet Union, December 16, 1991, U.K.M.I.L. (United Kingdom Materials in International Law, 1991)  262
B. Yugoslavya Hakkında Avrupa Topluluğu Bildirgesi (EC Declaration on Yugoslavia, December 16, 1991, U.K.M.I.L. 1991)  263
VII. GENEL DEĞERLENDİRME  264
ALTINCI BÖLÜM
ÜLKE
I. GENEL OLARAK  265
II. ÜLKE KAZANIM YOLLARI  265
A. Keşif, İşgal, Zamanaşımı  265
1. Palmas Adası Davası (Island of Palmas Case, Netherlands v. U.S.A. 1928, Permanent Court of Arbitration, Sole Arbitrator: Huber, 2. R.I.A.A. 829)  265
a. Davanın Konusu  265
b. Hakemin Kararı  266
2. Doğu Grönland’in Hukuki Statüsü Davası (Legal Status of Eastern Greenland Case, Norway v. Denmark, 1933, PCIJ Rep. Ser. A/B, No. 53)  275
a. Davanın Konusu  275
b. Uluslararası Sürekli Adalet Divanı’nın Kararı  276
3. Ligitan ve Sipadan Adaları Üzerinde Egemenlik Davaları (Case Concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan, (Indonesia v. Malaysia) ICJ Reports, 2002, 625)  277
a. Davanın Konusu  277
b. Divan’ın Kararı  277
4. Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks ve South Ledge Üzerinde Egemenlik Davası (Case Concerning Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge, (Malaysia/Singapore, Judgment, ICJ Reports, 2008, 12)  282
a. Davanın Konusu  282
b. Divan’ın Kararı  282
B. Fetih ve İlhak  287
1. Birleşmiş Milletler Andlaşması  287
2. Birleşmiş Milletler Andlaşmasına Uygun Olarak Devletler Arasında Dostça İlişkiler ve İşbirliğine İlişkin Uluslararası Hukuk İlkeleri Bildirgesi (Declaration on Principles of Internationl Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations, UNGA Resolution 2625 (XXV), 24 October 1970)  287
3. İşgal Altındaki Filistin Ülkesinde Duvar İnşaasının Hukuki Sonuçlarına İlişkin Danışma Görüşü (Advisory Opinion Concerning Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, ICJ Reports, 2004, 136)  288
a. Davanın Konusu  288
b. Divan’ın Görüşü  288
C. Uti Possidetis İlkesi  289
1. Sınır Uyuşmazlığı Davası (Case Concerning the Frontier Dispute (Burkina Faso/Republic of Mali Judgment, ICJ Reports, 1986, 554)  289
a. Davanın Konusu  289
b. Divan Daire Kararı  289
2. Kara, Ada ve Deniz Sınırı Uyuşmazlığı Davası (Case Concerning the Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador v. Honduras; Nicaragua Intervening, ICJ Reports, 1992, 351)  291
a. Davanın Konusu  291
b. Divan Daire Kararı  291
III. HİÇ BİR DEVLETİN EGEMENLİĞİ ALTINDA OLMAYAN YERLER (İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI, RES COMMUNIS VEYA COMMON HERITAGE OF MANKIND)  292
A. Kuzey Kutbu (Arctic)  292
B. Antarktika  293
C. Uzay (Outer Space)  296
1. Hava Sahası (Airspace) ve Şikago Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi  297
2. Uzay Hukuku İle İlgili Temel Düzenlemeler  300
a) 1967 Tarihli Ay ve Diğer Gök Cisimleri Dahil Uzayın Keşif ve Kullanılmasında Devletlerin Faaliyetlerini Yöneten İlkeler Hakkında Andlaşma (Treaty on the Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies 1967, 610 UNTS (1967) 205)  300
b. Uzay Cisimlerinin Verdiği Zarardan Dolayı Uluslararası Sorumluluk Hakkında Sözleşme (Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects)  303
D. Uluslararası Ülke Yönetimi (International Territorial Administration)  310
1. Danzig’den Doğu Timor’a ve Sonrası: Uluslararası Ülke Yönetimi (Wilde, R. “From Danzig to East Timor and Beyond: The Role of International Territorial Administration”, (2001) 95 American Journal of International Law 583)  310
2. Uluslararası Hukuk Kakkında Radikal Görüşler (Slomanson, William, Fundamental Perspectives on International Law, 6. Bası, Wadsworth, Cengage Learning, 2011, s. 286. Dipnotlar çıkarılmıştır)  311
IV. GENEL DEĞERLENDİRME  312
YEDİNCİ BÖLÜM
YETKİ
I. GENEL OLARAK  313
II. YETKİ İLE İLGİLİ GENEL İLKELER VE ULUSAL MAHKEMELERİN YETKİ KULLANMA GEREKÇELERİ  313
A. Bozkurt–Lotus Case (The S.S. Lotus, (France v. Turkey), (1927) PCIJ Reports, Series A, No. 10)  313
1. Davanın Konusu  313
2. Uluslararası Sürekli Adalet Divanı’nın Kararı  314
B. Eichmann Davası (Attorney General of the Government of Israel v. Eichmann, (1961) 36 I.L.R. 5. District Court of Jerusalem)  318
1. Davanın Konusu  318
2. Kudüs Yerel Mahkeme Kararı  318
C. Belçika Tutuklama Kararı Davası (Arrest Warrant Case, (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), ICJ Reports, 2002, 3)  322
1. Davanın Konusu  322
2. Divan’ın Kararı  323
III. DEVLET DOKUNULMAZLIĞI  330
A. 2004 Tarihli Birleşmiş Milletler Devletler ve Devlet Mallarının Yargısal Bağışıklıkları Sözleşmesi (UN Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property 2004, UN General Assembly Resolution 53/86, 16 December 2004)  330
B. Devletin Yargısal Bağışıklıkları (Muafiyetleri) Davası (Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece Intervening), ICJ Reports, 2012, 99)  333
1. Davanın Konusu  333
2. Divan’ın Kararı  333
C. Pinochet Davası (R v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate and Others, Ex Parte Pinochet Ugarte, (2000) A.C. 147 House of Lords; (1999) 2 All ER 97)  347
1. Davanın Konusu  347
2. Lordlar Kamarası Kararı  348
IV. TÜRK HUKUK UYGULAMASINDA DEVLET DOKUNULMAZLIĞI  352
V. DİPLOMATİK VE KONSOLOSLUK DOKUNULMAZLIĞI  354
A. 1961 Tarihli Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi  354
B. Tahran Rehineler Davası (US Diplomatic and Consular Staff in Tehran Case (US v. Iran), ICJ Reports, 1980, 3)  363
1. Davanın Konusu  363
2. Divan’ın Kararı  363
VI. GENEL DEĞERLENDİRME  368
SEKİZİNCİ BÖLÜM
DENİZ HUKUKU
I. GENEL OLARAK  369
II. KARASULARI, BİTİŞİK BÖLGE, ZARARSIZ GEÇİŞ HAKKI, TAKIMADA DEVLETİ  369
A. 1982 Tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi  369
B. Anglo–Norveç Balıkçılık Davası (Anglo–Norwegian Fisheries Case (UK v. Norway), ICJ Reports, 1951, 116)  384
1. Davanın Konusu  384
2. Divan’ın Kararı  384
III. BOĞAZLAR  387
A. Korfu Boğazı Davası (Corfu Channel Case (UK v. Albania), ICJ Reports, 1949, 4)  388
1. Davanın Konusu  388
2. Divan’ın Kararı  388
B. 1982 Tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi  390
C. Montrö Sözleşmesi  395
D. Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü  404
IV. BİTİŞİK BÖLGE  416
V. MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE  417
VI. KITA SAHANLIĞI  429
A. 1982 Tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi  429
B. Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı Davaları (North Sea Continental Shelf Cases, (Federal Republic of Germany v. Denmark; Federal Republic of Germany v. The Netherlands), ICJ Reports, 1969, 3)  433
1. Davanın Konusu  433
2. Divan’ın Kararı  433
C. Kıta Sahanlığı Davası (Continental Sehlf Case, (Tunusia v. Lıbya), ICJ Reports, 1982, 18)  435
1. Davanın Konusu  435
2. Divan’ın Kararı  436
D. Kıta Sahanlığı Davası (Continental Shelf Case, (Libya v. Malta), ICJ Reports, 1985, 13)  437
1. Davanın Konusu  437
2. Divan’ın Kararı  438
VII. MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE VE KITA SAHANLIĞI İÇİN ORTAK DENİZ ALANI SINIRLANDIRMALARI  440
A. Genel Bilgi  440
B. Maine Körfezi Davası (Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area, Canada/United States of America, Judgment, ICJ Reports, 1984, 246)  442
1. Davanın Konusu  442
2. Divan Daire Kararı  442
C. Katar İle Bahreyn Arasındaki Deniz Alanı Sınırlandırması ve Ülkesel Sorunlara İlişkin Dava (Case Concerning Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain), ICJ Reports, 2001, 40)  443
1. Davanın Konusu  443
2. Divan’ın Kararı  443
D. Barbados İle Trinidad ve Tobago Arasında Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Hakemlik Kararı (Barbados v. Trinidad and Tobago, Award of Arbitration Tribunal, 11 April 2006, (2008) Reports of International Arbitral Awards, Volume XXII, pp. 147–251)  444
1. Davanın Konusu  444
2. Hakemlik Mahkemesi Kararı  445
E. Karadeniz’de Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Davası (Case Concerning Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine), ICJ Reports, 2009, 61)  448
1. Davanın Konusu  448
2. Divan’ın Kararı  448
VIII. TÜRKİYE VE DENİZ ALANLARI SINIRLANDIRMA UYUŞMAZLIKLARI  449
A. Türkiye–Yunanistan Ege Denizi Deniz Alanları Sınırlandırma Uyuşmazlığı  449
B. Türkiye–Doğu Akdeniz Deniz Alanları Sınırlandırma Uyuşmazlığı  452
1. Giriş  452
a. Türkiye–Yunanistan Doğu Akdeniz Deniz Alanları Sınırlandırması  453
b. Türkiye–KKTC Doğu Akdeniz Deniz Alanı Sınırlandırması  455
c. Türkiye–Mısır Doğu Akdeniz Deniz Alanı Sınırlandırması  455
d. Türkiye–GKRY Doğu Akdeniz Deniz Alanı Sınırlandırması  457
2. Sonuç  458
IX. AÇIK DENİZ  458
X. ULUSLARARASI DENİZ YATAĞI  466
XI. 1982 TARİHLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI  468
XII. GENEL DEĞERLENDİRME  469
DOKUZUNCU BÖLÜM
KUVVET KULLANMA
I. GENEL OLARAK  471
II. DEVLETLERCE TEK TARAFLI KUVVET KULLANMA  471
A. Birleşmiş Milletler Andlaşması  472
B. Nikaragua Davası (Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), (Merits), Judgement, ICJ Reports, 1986, 14)  473
1. Davanın Konusu  473
2. Divan’ın Kararı  474
C. Petrol Platformları Davası (Oil Platforms Case (Merits), (Iran v. United States), ICJ Reports, 2003, 161)  487
1. Davanın Konusu  487
2. Divan’ın Kararı  487
D. Kongo Ülkesinde Silahlı Faaliyetler Davası (Armed Activities on the Territory of Congo, (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), ICJ Reports, 2005, 168)  492
1. Davanın Konusu  492
2. Divan’ın Kararı  492
E. İşgal Altındaki Filistin Ülkesinde Duvar İnşaasının Hukuki Sonuçlarına İlişkin Danışma Görüşü (Advisory Opinion Concerning Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, ICJ Reports, 2004, 136)  495
1. Davanın Konusu  495
2. Divan’ın Görüşü  495
III. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ARACILIĞIYLA KOLEKTİF KUVVET KULLANMA  496
A. Güvenlik Konseyi  496
1. Birleşmiş Milletler Andlaşması  496
2. Güvenlik Konseyi Karar Örnekleri  497
a. 7 Temmuz 1950 Tarihli Güvenlik Konseyi Kararı  497
b. 678 (1990) Sayılı Güvenlik Konseyi Kararı  498
c. 688 (1991) Sayılı Güvenlik Konseyi Kararı  499
B. Genel Kurul  499
1. Genel Kurul Karar Örnekleri  499
a. 377 (V) 1950 Sayılı Barış İçin Birlik Kararı (Uniting for Peace Resolution)  499
b. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 3814 (XXIX) Sayı ve 1974 Tarihli Saldırının Tanımı Kararı  500
2. Masraflar Davası (Certain Expenses of the United Nations, Advisory Opinion, ICJ Reports, 1962, 151)  502
a. Davanın Konusu  502
b. Divan’ın Görüşü  502
C. Bölgesel Örgütler  503
IV. GENEL DEĞERLENDİRME  504
ONUNCU BÖLÜM
ULUSLARARASI HUKUKTA SORUMLULUK
I. GENEL OLARAK  505
II. DEVLETİN SORUMLULUĞU  506
A. Devletin Sorumluluğunun Unsurları  506
1. Hukuka Aykırı Davranışın Devlete Atfedilmesi  506
a. Uluslararası Hukuka Aykırı Fiiller Sebebiyle Devletin Sorumluluğuna İlişkin Maddeler  506
b. Soykırım Suçunun İşlenmesinin Önlenmesi ve Sorumlularının Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşmenin Uygulanması Davası (Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Monetenegro), Judgment, ICJ Reports, 2007, 43)  508
c. Tahran Rehineler Davası (US Diplomatic and Consular Staff in Tehran Case (US v. Iran), ICJ Reports, 1980, 3)  513
d. Nikaragua Davası (Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Nicaragua v. USA, Merits, ICJ Reports, 1986, 14)  517
2. Uluslararası Yükümlülüğün İhlali  518
3. Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Sebepler (Hukuka Uygunluk Sebepleri)  520
a. Uluslararası Hukuka Aykırı Fiiller Sebebiyle Devletin Sorumluluğuna İlişkin Maddeler  520
b. Gabcikovo–Nagymaros Projesi Davası, (Danube Dam Case, Tuna Nehri Baraj Davası) (Gabcikovo–Nagymaros Project Case, (Hungary v. Slovakia), Judgement, ICJ Reports, 1997, 7)  522
c. İşgal Altındaki Filistin Ülkesinde Duvar İnşaasının Hukuki Sonuçlarına İlişkin Danışma Görüşü (Advisory Opinion Concerning Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, ICJ Reports, 2004, 136)  523
4. Devletin Sorumluluğunun Hukuki Sonuçları  524
III. YABANCILARA MUAMELEDEN KAYNAKLANAN DEVLETİN SORUMLULUĞU  526
A. Mavrommatis Filistin İmtiyazlar Davası (Mavrommatis Palestine Concessions Case, (Jurisdiction), (Greece v. UK), (1924) PCIJ Reports, Serıes A, NO. 2, 12)  526
1. Davanın Konusu  526
2. Uluslararası Sürekli Adalet Divanı’nın Kararı  526
B. Nottebohm Davası (Nottebohm Case, (Liechtenstein v. Guatemala), ICJ Reports, 1955, 4)  527
1. Davanın Konusu  527
2. Divan’ın Kararı  527
C. Barcelona Traction Davası (Barcelona Traction Davası (Barcelona Traction, Light and Power Company Limited Case, (Second Phase), (Belgium v. Spain), ICJ Reports, 1970, 3)  532
1. Davanın Konusu  532
2. Divan’ın Kararı  532
IV. ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN SORUMLULUĞU  541
V. GENEL DEĞERLENDİRME  544
Kavram Dizini  547
 


Mesut Hakkı Caşın
Ekim 2020
140.00 TL
Sepete Ekle
Yücel Acer ...
Eylül 2020
69.00 TL
İndirimli: 62.10 TL (%10)
Sepete Ekle
İbrahim Kaya
Eylül 2020
89.00 TL
İndirimli: 80.10 TL (%11)
Sepete Ekle
İbrahim Kaya ...
Haziran 2020
28.00 TL
İndirimli: 25.20 TL (%10)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  25
BİRİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI HUKUK SİSTEMİ VE
ULUSLARARASI TOPLUM
I. GENEL OLARAK  27
II. TANIM VE KAPSAM  28
III. ÖRNEK METİNLER  29
A. Kofi Annan: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan Tarafından Genel Kurula Sunulan Rapor: Daha Fazla Özgürlük: Herkes İçin Kalkınma, Güvenlik ve İnsan Haklarına Doğru (Kofi Annan, Report of the Secretay General of the United Nations to the General Assembly, in Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All, UN Doc. A/59/2005, 21 March 2005)  29
B. Uluslararası Hukukun Parçalanması: Uluslararası Hukukun Genişlemesi ve Çeşitlenmesinden Kaynaklanan Zorluklar (Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law, Report of the Study Group of the International Law Commission Finalized by Martti Koskenniemi UN. Doc. A/CN.4/l.682, 13 April 2006)  31
IV. GENEL DEĞERLENDİRME  34
İKİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI HUKUKUN KAYNAKLARI
I. GENEL OLARAK  35
II. ANDLAŞMALAR  36
III. ULUSLARARASI ÖRF–ADET KURALI (TEAMÜL, YAPILAGELİŞ)  37
A. Yerel/Bölgesel Örf–Adet Kuralı  37
1. Sığınma Davası, (Asylum Case, Colombia v. Peru, ICJ Reports 1950, 266)  37
a. Davanın Konusu  37
b. Divan’ın Kararı  37
2. Geçiş Hakkı Davası (Rights of Passage over Indian Territory Case, Portugal v. India, ICJ Reports, 1960, 6)  38
a. Davanın Konusu  38
b. Divan’ın Kararı  38
B. Israrlı Muhalif (Anglo– Norveç Balıkçılık Davası (Anglo–Norwegian Fisheries Case, UK v. Norway, ICJ Reports,1951, 116)  39
1. Davanın Konusu  39
2. Divan’ın Kararı  39
C. Örf–Adet Hukuku İle Andlaşmalar Hukuku Arasındaki İlişki  40
1. Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı Davaları (North Sea Continental Shelf Cases, Federal Republic of Germany v. Denmark; Federal Republic of Germany v. The Netherlands, ICJ Reports 1969, 3)  40
a. Davanın Konusu  40
b. Divan’ın Kararı  40
2. Nikaragua Davası (Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Nicaragua v. USA, Merits, ICJ Reports 1986, 14)  43
a. Davanın Konusu  43
b. Divan’ın Kararı  44
IV. GENEL HUKUK İLKELERİ  45
A. Uluslararası Hukukun Genel İlkeleri  45
1. İyiniyet İlkesi  45
a. Birleşmiş Milletler Andlaşması  45
b. 1969 tarihli Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi  46
c. Nükleer Deneme Davaları (Nuclear Test Cases, Australia v. France; New Zealand v. France, ICJ Reports, 1974, 253)  46
aa. Davanın Konusu  46
bb. Divan’ın Kararı  46
d. Devletin Yargı Bağışıklıkları Davası (Jurisdictional Immunities of the State, Germany v. Italy: Greece Intervening, Judgment, ICJ Reports, 2012, 99)  46
aa. Davanın Konusu  46
bb. Divan’ın Kararı  47
2. Estoppel İlkesi  47
a. Preah Vihear Tapınağı (Tapınak) Davası (Case Concerning the Temple of Preah Vihear, Cambodia v. Thailand, Merits, ICJ Reports, 1962, 6)  47
aa. Davanın Konusu  47
bb. Divan’ın Kararı  48
b. Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks ve South Ledge Üzerinde Egemenlik Davası (Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge, (Malaysia/Singapore), ICJ Reports, 2008, 12)  48
aa. Davanın Konusu  48
bb. Divan’ın Kararı  48
B. Hukuk Sistemlerinin Ortak Kural ve İlkeleri  49
1. Ex Injuria Jus Non Oritur (Hukuksuzluk Hukuk Kuralı Oluşturmaz veya Haksızlıktan Hak Doğmaz) İlkesi (Gabcikovo–Nagymaros Project Davası, (Danube Dam Case, Tuna Nehri Baraj Davası) (Gabcikovo–Nagymaros Project Case, (Hungary v. Slovakia), Judgement, ICJ Reports, 1997, 7)  49
a. Davanın Konusu  49
b. Divan’ın Kararı  49
2. Sebepsiz Zenginleşme İlkesi (Deniz–Kara Hizmet Şirketi v. İran İslam Cumhuriyeti, İran Limanlar, Nakliye Teşkilatı Davası (Sea–Land Service Inc. v. The Islamic Republic of Iran, Ports and Shipping Organization of Iran, 6 Iran–U.S.C.T.R, 1984, 149)  50
a. Davanın Konusu  50
b. İran–Birleşik Devletler Hakemlik Mahkemesi Kararı  50
C. Hakça İlkeler  51
1. Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı Davaları (North Sea Continental Shelf Cases, Federal Republic of Germany v. Denmark; Federal Republic of Germany v. The Netherlands, ICJ Reports 1969, 3)  51
2. Tunus–Libya Kıta Sahanlığı Davası (Continental Shelf Case, Tunisia v. Libyan Arab Jamahiriya, ICJ Reports, 1982, 18)  51
3.Gulf of Maine Case (Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area, Canada/United States of America, Judgment, ICJ Reports, 1984, 246)  53
a. Davanın Konusu  53
b. Divan’ın Kararı  53
V. YARGI KARARLARI  53
VI. DOKTRİN  56
VII. ULUSLARARASI HUKUKUN DİĞER KAYNAKLARI  57
A. Devletlerin Tek Taraflı Hukuki İşlemleri  57
1. Doğu Grönland’in Hukuki Statüsü Davası (Legal Status of Eastern Greenland, Denmark v. Norway, PCIJ Reports, 1933, Series A/B, No. 53)  57
a. Davanın Konusu  57
b. Divan’ın Kararı  58
d. Nükleer Deneme Davaları, (Nuclear Test Cases, Australia v. France; New Zealand v. France, ICJ Reports, 1974, 253)  59
B. Uluslararası Örgüt Kararları  62
1. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları  62
a. Hukuk Kural Koyucu Olarak Güvenlik Konseyi (The Security Council as Law–maker, in Alvarez, José E. International Organisations as Law–makers, Oxford: Oxford University Press, 2006, s. 184–198. Dipnotlar kaldırılmıştır)  62
b. “Küresel Kanunkoyucu” Olarak Güvenlik Konseyi: Yetki Aşımı veya Fazlasıyla Yenilikçi? (Rosand, Eric, “The Security Council as “Global Legislator”: Ultra ViresUltra Innovative?”, 28 (3) Fordham International Law Journal 542 (2004). Dipnotlar çıkarılmıştır)  65
c. Dünya Kanunkoyucusu Olarak Güvenlik Konseyi (Talmon, Stefan, “The Security Council as World Legislature”, 99 AJIL 175 (2005) Dipnotlar çıkarılmıştır)  67
2. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kararları  70
a. Değişen Dünyamızda Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kararları (Sloan, Blaine, United Nations General Assembly Resolutions in Our Changing World, Transnational Publishers, 1991, 71–75. Dipnotlar kaldırılmıştır)  70
b. Nükleer Silahların Kullanımı veya Kullanma Tehdidinin Hukukiliği Davası (Legality of the ThreatUse of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ Reports 1996, 254)  71
aa. Davanın Konusu  71
bb. Divan’ın Kararı  72
c. İşgal Altındaki Filistin Ülkesinde Duvar İnşaasının Hukuki Sonuçlarına İlişkin Danışma Görüşü (Advisory Opinion Concerning Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, ICJ Reports, 2004, 136)  73
aa. Davanın Konusu  73
bb. Divan’ın Kararı  73
C. Soft Law (Bağlayıcı Niteliği Olmayan Uluslararası Hukuk Metinleri)  74
VIII. GENEL DEĞERLENDİRME  79
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ANDLAŞMALAR HUKUKU
I. GENEL OLARAK  81
II. ANDLAŞMA NEDİR?  82
A. 1969 Tarihli Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969, 1155 UNTS 331)  82
B. Katar ve Bahreyn Arasında Deniz Alanlarının Sınırlandırılması ve Ülkesel Sorunlara İlişkin Dava (Yetki–İlk Aşama) (Case Concerning Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain) (Jurisdiction–First Phase) (ICJ Reports 1994, 112)  84
1. Davanın Konusu  84
2. Divan’ın Kararı  85
C. Kamerun ile Nijerya Arasında Kara ve Deniz Sınırlandırma Davası (Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guniea Intervening), Judgment, ICJ Reports 2002, 303)  86
1. Davanın Konusu  86
2. Divan’ın Kararı  86
III. ANDLAŞMALARIN YAPILIŞI  88
A. 1969 Tarihli Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi  88
B. Kongo Ülkesinde Silahlı Eylemlere İlişkin Dava (Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic of Congo v. Rwanda) (Jurisdiction and Admissibility) (ICJ Reports 2006, 6)  91
1. Davanın Konusu  91
2. Divan’ın Kararı  91
C. Uluslararası Hukuk Komisyonu Raportörü Sir Humphrey Waldock Tarafından Komisyona Sunulan Rapordan (in Harris, s. 642)  92
D. İngiliz–İran Petrol Şirketi Davası (Anglo–Iranian Oil Co. Case, (United Kingdom v. Iran) (Preliminary Objections, ICJ Reports 1952, 93)  93
1. Davanın Konusu  93
2. Divan’ın Kararı  93
IV. ÇEKİNCELER  94
A. 1969 Tarihli Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi  94
B. Soykırım Suçunun İşlenmesinin Önlenmesi ve Sorumluların Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşmeye Çekinceler Koyulması Hususunda Danışma Görüşü (Advisory Opinion Concerning Reservations to the Convention on the Prevention and Punishmnet of the Crime of Genocide, ICJ Reports, 1951, 15)  97
1. Davanın Konusu  97
2. Divan’ın Kararı  97
C. Belilos v. İsviçre Davası (Case of Belilos v. Switzerland, Application No. 10328/83, European Court of Human Rights, Judgment of 29 April 1988)  104
1. Davanın Konusu  104
2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Kararı  105
D. Kongo Ülkesinde Silahlı Eylemlere İlişkin Dava (Yeni Başvuru: 2002) (Demokratik Kongo Cumhuriyeti v. Ruanda) Yargı Yetkisi ve Başvurunun Kabul Edilebilirliği (Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), Jurisdiction and Admissibility of the Application, ICJ Reports, 2006, 6)  107
1. Davanın Konusu  107
2. Divan’ın Kararı  107
V. ANDLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ  111
VI. ANDLAŞMALARIN UYGULANMASI  112
A. Ahde Vefa (Pacta Sunt Servanda) İlkesi  112
B. Ulusal Hukukla İlişki  112
C. Geriye Yürümezlik İlkesi  112
D. Mülkilik İlkesi  113
E. Andlaşmaların Ardıllığı ve Çatışması  113
VII. ANDLAŞMALARIN YORUMLANMASI  114
A. 1969 Tarihli Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi  114
B. Barış Andlaşmalarının Yorumlanması (İkinci Aşama) (Interpretation of Peace Treaties, Advisory Opinion, ICJ Reports, 1950, 221)  115
1. Davanın Konusu  115
2. Divan’ın Kararı  115
C. Ülkesel Uyuşmazlık Davası (Territorial Dispute Case (Libya v. Chad), ICJ Reports, 1994, 6)  116
1. Davanın Konusu  116
2. Divan’ın Kararı  116
D. Ülkesel ve Deniz Uyuşmazlığına İlişkin Dava (Case Concerning the Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia) Preliminary Objections, ICJ Reports, 2007, 832)  117
1. Davanın Konusu  117
2. Divan’ın Kararı  118
E. Petrol Platformları Davası (Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Merits, ICJ Reports, 2003, 161)  118
1. Davanın Konusu  118
2. Divan’ın Kararı  119
VIII. ANDLAŞMALAR VE ÜÇÜNCÜ DEVLETLER  120
IX. ANDLAŞMALARIN TADİLİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ  121
X. ANDLAŞMALARIN GEÇERLİLİĞİ  122
A. İç Hukuk Düzenlemelerine Aykırılık  125
1. Kamerun İle Nijerya Arasında Kara ve Deniz Sınırlandırma Davası (Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guniea Intervening), Judgment, ICJ Reports 2002, 303)  125
2. Ülkesel ve Deniz Uyuşmazlığına İlişkin Dava (Case Concerning the Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia) Preliminary Objections, ICJ Reports, 2007, 832)  128
B. Hata  130
C. Tehdit (Zorlama, Baskı) (Balıkçılık Davası (Fisheries Case, (United Kingdom v. Iceland), Jurisdiction of the Court, Judgment, ICJ Reports, 1973, 3)  131
1. Davanın Konusu  131
2. Divan’ın Kararı  131
D. Jus Cogens  132
XI. ANDLAŞMANIN GEÇERSİZLİĞİNİN İLERİ SÜRÜLME USULÜ VE SONUÇLARI  135
XII. ANDLAŞMALARIN SONA ERMESİ, ANDLAŞMA HÜKÜMLERİNİN ASKIYA ALINMASI  137
A. 1969 Tarihli Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi  137
B. Andlaşmanın Ağır İhlali (1970 Tarih ve 276 Sayılı Güvenlik Konseyi Kararına Rağmen Namibya’da (Güney Batı Afrika’da) Güney Afrika’nın Varlığını Devam Ettirmesinin Diğer Devletler Açısından Hukuki Sonuçları (Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970) Advisory Opinion, ICJ Reports, 1971, 16)  142
1. Davanın Konusu  142
2. Divan’ın Görüşü  143
C. Andlaşmanın Yapıldığı Şartlarda Köklü Değişiklikler Olması  144
1. Balıkçılık Yetki Davası (Fisheries Jurisdiction Case (Jurisdiction) (United Kingdom v. Iceland), ICJ Reports, 1974, 3)  144
a. Davanın Konusu  144
b. Divan’ın Kararı  144
2. Gabcikovo–Nagymaros Porjesi Davası (Gabcikovo–Nagymaros Project Case (Hungary v. Slovakia) ICJ Reports, 1997, 7)  145
XIII. GENEL DEĞERLENDİRME  148
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ULUSLARARASI HUKUK VE ULUSAL HUKUK
I. GENEL OLARAK  151
II. TEORİDE ULUSLARARASI HUKUK– ULUSAL HUKUK İLİŞKİSİ  151
III. UYGULAMADA ULUSLARARASI HUKUK–ULUSAL HUKUK İLİŞKİSİ  154
A. Uluslararası Yargı Kuruluşları Tarafından Ulusal Hukuk Kurallarının Uygulanması  154
1. Türk ve Yunan Nüfuslarının Mübadelesi Davası (Exchange of Greek and Turkish Populations Case, Advisory Opinion, (1925) PCIJ Reports, Series B, No. 10, p. 20)  154
a. Davanın Konusu  154
b. Divan’ın Görüşü  154
2. Barcelona Traction Davası (Barcelona Traction, Light and Power Company Limited Case, (Second Phase), (Belgium v. Spain), ICJ Reports, 1970, 3)  155
a. Davanın Konusu  155
b. Divan’ın Kararı  155
3. 1969 Tarihli Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nin İlgili Düzenlemeleri  156
4. LaGrand Davası (LaGrand Case (Germany v. United States of America), Judgments, ICJ Reports, 2001, 466)  156
a. Davanın Konusu  156
b. Divan’ın Kararı  157
B. Uluslararası Hukuk Kurallarının Ulusal Yargı Organları Tarafından Uygulanması  158
1. Türkiye Örneği  158
a. Örf–Adet Hukuku ve Türk Hukuku Uygulaması  158
b. Andlaşmalar ve Türk Hukuku Uygulaması  159
aa. Andlaşmalarla İlgili 1982 Anayasası Hükümleri  159
bb. Milletlerarası Andlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü ve Yayınlanması ile Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında 244 Sayılı Kanun  162
cc. Andlaşmalar ve Anayasa Mahkemesi Kararları  166
dd. Andlaşmalar ve Yargıtay Kararları  181
ee. Andlaşmalar ve Danıştay Kararları  198
2. Birleşik Krallık Örneği  209
a. West Rand Central Gold Mining Co. v. R. (1905) 2 K. B. 391, King’s Bench Division (in Harris, s. 71–72)  209
aa. Davanın Konusu  209
bb. Mahkemenin Kararı  209
b. R v. Jones (2006, UKHL, (United Kingdom House of Lords), 16; 2007 1 A.C. 136 House of Lords; 45 ILM, 992, 2006)  210
aa. Davanın Konusu  210
bb. Lordlar Kamarası’nın Kararı  210
3. Amerika Birleşik Devletleri Örneği  215
a. Paquete Habana Davası, Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi Kararı, (The Paquete Habana Case, The Supreme Court of the United States, 175 U.S. 677 (1900) in Epps, Valerie, International Law, Durham, North Carolina: Carolina Academic Press, 4. Bası, 2009, s. 5–10)  215
aa. Davanın Konusu  215
bb. Mahkemenin Kararı  215
b. Sei Fujii v. State of California (19 ILR 312 1952, Supreme Court of California)(in Dixon, s. 127–128)  221
aa. Davanın Konusu  221
bb. Mahkemenin Kararı  221
c. Medellin v. Texas Davası, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi (Medellin v. Texas, 552 U.S. 2008, United States Supreme Court )  223
aa. Davanın Konusu  223
bb. Mahkemenin Kararı  224
IV. GENEL DEĞERLENDİRME  227
BEŞİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI HUKUK KİŞİLERİ VE TANIMA
I. GENEL OLARAK  229
II. DEVLETLER  230
A. 1933 Tarihli Devletlerin Hakları ve Yükümlülüklerine İlişkin Montevideo Sözleşmesi  230
B. Uluslararası Hukukun Sınırları (Charlesworth, H. ve Chinkin, C. The Boundaries of International Law (2000), Juris Publishing, s. 124–134)  230
C. Avusturya–Almanya Gümrük Birliği Davası (Austro–German Customs Union Case, Advisory Opinion, (1931) PCIJ Reports, Serıes A/B, NO. 41)  233
1. Davanın Konusu  233
2. Uluslararası Sürekli Adalet Divanı’nın Görüşü  233
III. DEVLET NİTELİĞİ OLMAYAN İNSAN TOPLULUKLARI  235
A. Batı Sahara Davası (Western Sahara Case, Advisory Opinion, ICJ Reports, 1975, 12)  235
1. Davanın Konusu  235
2. Divan’ın Görüşü  236
B. Kosova: Bağımsızlık Bildirgesi (Warbrick, C. “Kosovo: The Declaration of Independence”, (2008) 57 International and Comparative Law Quarterly, 675)  238
C. Bağımsızlık Bildirgesi  239
D. Değerlendirme  240
E. Kosova’nın (Kosova Cumhuriyeti’nin) Statüsü  241
F. Kosova Bağımsızlık Bildirgesinin Uluslararası Hukuka Uygunluğuna İlişkin Danışma Görüşü (Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, Advisory Opinion, ICJ Reports, 2010, 403)  242
1. Davanın Konusu  242
2. Divan’ın Görüşü  242
IV. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER  246
A. Birleşmiş Milletler Andlaşması  247
B. Birleşmiş Milletler Hizmetinde Uğranılan Zararların Tazmini Davası (Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations Organs, ICJ Reports, 1949, 174)  247
1. Davanın Konusu  247
2. Divan’ın Görüşü  248
C. Silahlı Çatışmalarda Devletin Nükleer Silah Kullanmasının veya Kuvvet Kullanma Tehdidinde Bulunmasının Hukukiliğine İlişkin Danışma Görüşü (Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, Advisory Opinion, ICJ Reports, 1996, 66)  255
1. Davanın Konusu  255
2. Divan’ın Görüşü  255
V. GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER  257
A. Pinochet Davası (R v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate and Others, Ex Parte Pinochet Ugarte (NO 3), (2000) 1 AC 147 United Kingdom House of Lords)  258
1. Davanın Konusu  258
2. Lordlar Kamarası Kararı  258
B. Texaco Davası (Texaco Overseas Petroleum Co. and California Asiatic Oil Co. v. Libya (1977) 53 ILR 389; (1978) 17 ILM 1)  260
1. Davanın Konusu  260
2. Hakemin Kararı  261
VI. TANIMA  262
A. Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa’da Yeni Kurulan Devletlerin Tanınmasına İlişkin Avrupa Birliğince Kabul Edilen Temel İlkeler (EC Guidelines on the Recognition of New States in Eastern Europe and in the Soviet Union, December 16, 1991, U.K.M.I.L. (United Kingdom Materials in International Law, 1991)  262
B. Yugoslavya Hakkında Avrupa Topluluğu Bildirgesi (EC Declaration on Yugoslavia, December 16, 1991, U.K.M.I.L. 1991)  263
VII. GENEL DEĞERLENDİRME  264
ALTINCI BÖLÜM
ÜLKE
I. GENEL OLARAK  265
II. ÜLKE KAZANIM YOLLARI  265
A. Keşif, İşgal, Zamanaşımı  265
1. Palmas Adası Davası (Island of Palmas Case, Netherlands v. U.S.A. 1928, Permanent Court of Arbitration, Sole Arbitrator: Huber, 2. R.I.A.A. 829)  265
a. Davanın Konusu  265
b. Hakemin Kararı  266
2. Doğu Grönland’in Hukuki Statüsü Davası (Legal Status of Eastern Greenland Case, Norway v. Denmark, 1933, PCIJ Rep. Ser. A/B, No. 53)  275
a. Davanın Konusu  275
b. Uluslararası Sürekli Adalet Divanı’nın Kararı  276
3. Ligitan ve Sipadan Adaları Üzerinde Egemenlik Davaları (Case Concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan, (Indonesia v. Malaysia) ICJ Reports, 2002, 625)  277
a. Davanın Konusu  277
b. Divan’ın Kararı  277
4. Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks ve South Ledge Üzerinde Egemenlik Davası (Case Concerning Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge, (Malaysia/Singapore, Judgment, ICJ Reports, 2008, 12)  282
a. Davanın Konusu  282
b. Divan’ın Kararı  282
B. Fetih ve İlhak  287
1. Birleşmiş Milletler Andlaşması  287
2. Birleşmiş Milletler Andlaşmasına Uygun Olarak Devletler Arasında Dostça İlişkiler ve İşbirliğine İlişkin Uluslararası Hukuk İlkeleri Bildirgesi (Declaration on Principles of Internationl Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations, UNGA Resolution 2625 (XXV), 24 October 1970)  287
3. İşgal Altındaki Filistin Ülkesinde Duvar İnşaasının Hukuki Sonuçlarına İlişkin Danışma Görüşü (Advisory Opinion Concerning Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, ICJ Reports, 2004, 136)  288
a. Davanın Konusu  288
b. Divan’ın Görüşü  288
C. Uti Possidetis İlkesi  289
1. Sınır Uyuşmazlığı Davası (Case Concerning the Frontier Dispute (Burkina Faso/Republic of Mali Judgment, ICJ Reports, 1986, 554)  289
a. Davanın Konusu  289
b. Divan Daire Kararı  289
2. Kara, Ada ve Deniz Sınırı Uyuşmazlığı Davası (Case Concerning the Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador v. Honduras; Nicaragua Intervening, ICJ Reports, 1992, 351)  291
a. Davanın Konusu  291
b. Divan Daire Kararı  291
III. HİÇ BİR DEVLETİN EGEMENLİĞİ ALTINDA OLMAYAN YERLER (İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI, RES COMMUNIS VEYA COMMON HERITAGE OF MANKIND)  292
A. Kuzey Kutbu (Arctic)  292
B. Antarktika  293
C. Uzay (Outer Space)  296
1. Hava Sahası (Airspace) ve Şikago Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi  297
2. Uzay Hukuku İle İlgili Temel Düzenlemeler  300
a) 1967 Tarihli Ay ve Diğer Gök Cisimleri Dahil Uzayın Keşif ve Kullanılmasında Devletlerin Faaliyetlerini Yöneten İlkeler Hakkında Andlaşma (Treaty on the Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies 1967, 610 UNTS (1967) 205)  300
b. Uzay Cisimlerinin Verdiği Zarardan Dolayı Uluslararası Sorumluluk Hakkında Sözleşme (Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects)  303
D. Uluslararası Ülke Yönetimi (International Territorial Administration)  310
1. Danzig’den Doğu Timor’a ve Sonrası: Uluslararası Ülke Yönetimi (Wilde, R. “From Danzig to East Timor and Beyond: The Role of International Territorial Administration”, (2001) 95 American Journal of International Law 583)  310
2. Uluslararası Hukuk Kakkında Radikal Görüşler (Slomanson, William, Fundamental Perspectives on International Law, 6. Bası, Wadsworth, Cengage Learning, 2011, s. 286. Dipnotlar çıkarılmıştır)  311
IV. GENEL DEĞERLENDİRME  312
YEDİNCİ BÖLÜM
YETKİ
I. GENEL OLARAK  313
II. YETKİ İLE İLGİLİ GENEL İLKELER VE ULUSAL MAHKEMELERİN YETKİ KULLANMA GEREKÇELERİ  313
A. Bozkurt–Lotus Case (The S.S. Lotus, (France v. Turkey), (1927) PCIJ Reports, Series A, No. 10)  313
1. Davanın Konusu  313
2. Uluslararası Sürekli Adalet Divanı’nın Kararı  314
B. Eichmann Davası (Attorney General of the Government of Israel v. Eichmann, (1961) 36 I.L.R. 5. District Court of Jerusalem)  318
1. Davanın Konusu  318
2. Kudüs Yerel Mahkeme Kararı  318
C. Belçika Tutuklama Kararı Davası (Arrest Warrant Case, (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), ICJ Reports, 2002, 3)  322
1. Davanın Konusu  322
2. Divan’ın Kararı  323
III. DEVLET DOKUNULMAZLIĞI  330
A. 2004 Tarihli Birleşmiş Milletler Devletler ve Devlet Mallarının Yargısal Bağışıklıkları Sözleşmesi (UN Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property 2004, UN General Assembly Resolution 53/86, 16 December 2004)  330
B. Devletin Yargısal Bağışıklıkları (Muafiyetleri) Davası (Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece Intervening), ICJ Reports, 2012, 99)  333
1. Davanın Konusu  333
2. Divan’ın Kararı  333
C. Pinochet Davası (R v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate and Others, Ex Parte Pinochet Ugarte, (2000) A.C. 147 House of Lords; (1999) 2 All ER 97)  347
1. Davanın Konusu  347
2. Lordlar Kamarası Kararı  348
IV. TÜRK HUKUK UYGULAMASINDA DEVLET DOKUNULMAZLIĞI  352
V. DİPLOMATİK VE KONSOLOSLUK DOKUNULMAZLIĞI  354
A. 1961 Tarihli Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi  354
B. Tahran Rehineler Davası (US Diplomatic and Consular Staff in Tehran Case (US v. Iran), ICJ Reports, 1980, 3)  363
1. Davanın Konusu  363
2. Divan’ın Kararı  363
VI. GENEL DEĞERLENDİRME  368
SEKİZİNCİ BÖLÜM
DENİZ HUKUKU
I. GENEL OLARAK  369
II. KARASULARI, BİTİŞİK BÖLGE, ZARARSIZ GEÇİŞ HAKKI, TAKIMADA DEVLETİ  369
A. 1982 Tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi  369
B. Anglo–Norveç Balıkçılık Davası (Anglo–Norwegian Fisheries Case (UK v. Norway), ICJ Reports, 1951, 116)  384
1. Davanın Konusu  384
2. Divan’ın Kararı  384
III. BOĞAZLAR  387
A. Korfu Boğazı Davası (Corfu Channel Case (UK v. Albania), ICJ Reports, 1949, 4)  388
1. Davanın Konusu  388
2. Divan’ın Kararı  388
B. 1982 Tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi  390
C. Montrö Sözleşmesi  395
D. Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü  404
IV. BİTİŞİK BÖLGE  416
V. MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE  417
VI. KITA SAHANLIĞI  429
A. 1982 Tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi  429
B. Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı Davaları (North Sea Continental Shelf Cases, (Federal Republic of Germany v. Denmark; Federal Republic of Germany v. The Netherlands), ICJ Reports, 1969, 3)  433
1. Davanın Konusu  433
2. Divan’ın Kararı  433
C. Kıta Sahanlığı Davası (Continental Sehlf Case, (Tunusia v. Lıbya), ICJ Reports, 1982, 18)  435
1. Davanın Konusu  435
2. Divan’ın Kararı  436
D. Kıta Sahanlığı Davası (Continental Shelf Case, (Libya v. Malta), ICJ Reports, 1985, 13)  437
1. Davanın Konusu  437
2. Divan’ın Kararı  438
VII. MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE VE KITA SAHANLIĞI İÇİN ORTAK DENİZ ALANI SINIRLANDIRMALARI  440
A. Genel Bilgi  440
B. Maine Körfezi Davası (Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area, Canada/United States of America, Judgment, ICJ Reports, 1984, 246)  442
1. Davanın Konusu  442
2. Divan Daire Kararı  442
C. Katar İle Bahreyn Arasındaki Deniz Alanı Sınırlandırması ve Ülkesel Sorunlara İlişkin Dava (Case Concerning Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain), ICJ Reports, 2001, 40)  443
1. Davanın Konusu  443
2. Divan’ın Kararı  443
D. Barbados İle Trinidad ve Tobago Arasında Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Hakemlik Kararı (Barbados v. Trinidad and Tobago, Award of Arbitration Tribunal, 11 April 2006, (2008) Reports of International Arbitral Awards, Volume XXII, pp. 147–251)  444
1. Davanın Konusu  444
2. Hakemlik Mahkemesi Kararı  445
E. Karadeniz’de Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Davası (Case Concerning Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine), ICJ Reports, 2009, 61)  448
1. Davanın Konusu  448
2. Divan’ın Kararı  448
VIII. TÜRKİYE VE DENİZ ALANLARI SINIRLANDIRMA UYUŞMAZLIKLARI  449
A. Türkiye–Yunanistan Ege Denizi Deniz Alanları Sınırlandırma Uyuşmazlığı  449
B. Türkiye–Doğu Akdeniz Deniz Alanları Sınırlandırma Uyuşmazlığı  452
1. Giriş  452
a. Türkiye–Yunanistan Doğu Akdeniz Deniz Alanları Sınırlandırması  453
b. Türkiye–KKTC Doğu Akdeniz Deniz Alanı Sınırlandırması  455
c. Türkiye–Mısır Doğu Akdeniz Deniz Alanı Sınırlandırması  455
d. Türkiye–GKRY Doğu Akdeniz Deniz Alanı Sınırlandırması  457
2. Sonuç  458
IX. AÇIK DENİZ  458
X. ULUSLARARASI DENİZ YATAĞI  466
XI. 1982 TARİHLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI  468
XII. GENEL DEĞERLENDİRME  469
DOKUZUNCU BÖLÜM
KUVVET KULLANMA
I. GENEL OLARAK  471
II. DEVLETLERCE TEK TARAFLI KUVVET KULLANMA  471
A. Birleşmiş Milletler Andlaşması  472
B. Nikaragua Davası (Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), (Merits), Judgement, ICJ Reports, 1986, 14)  473
1. Davanın Konusu  473
2. Divan’ın Kararı  474
C. Petrol Platformları Davası (Oil Platforms Case (Merits), (Iran v. United States), ICJ Reports, 2003, 161)  487
1. Davanın Konusu  487
2. Divan’ın Kararı  487
D. Kongo Ülkesinde Silahlı Faaliyetler Davası (Armed Activities on the Territory of Congo, (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), ICJ Reports, 2005, 168)  492
1. Davanın Konusu  492
2. Divan’ın Kararı  492
E. İşgal Altındaki Filistin Ülkesinde Duvar İnşaasının Hukuki Sonuçlarına İlişkin Danışma Görüşü (Advisory Opinion Concerning Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, ICJ Reports, 2004, 136)  495
1. Davanın Konusu  495
2. Divan’ın Görüşü  495
III. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ARACILIĞIYLA KOLEKTİF KUVVET KULLANMA  496
A. Güvenlik Konseyi  496
1. Birleşmiş Milletler Andlaşması  496
2. Güvenlik Konseyi Karar Örnekleri  497
a. 7 Temmuz 1950 Tarihli Güvenlik Konseyi Kararı  497
b. 678 (1990) Sayılı Güvenlik Konseyi Kararı  498
c. 688 (1991) Sayılı Güvenlik Konseyi Kararı  499
B. Genel Kurul  499
1. Genel Kurul Karar Örnekleri  499
a. 377 (V) 1950 Sayılı Barış İçin Birlik Kararı (Uniting for Peace Resolution)  499
b. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 3814 (XXIX) Sayı ve 1974 Tarihli Saldırının Tanımı Kararı  500
2. Masraflar Davası (Certain Expenses of the United Nations, Advisory Opinion, ICJ Reports, 1962, 151)  502
a. Davanın Konusu  502
b. Divan’ın Görüşü  502
C. Bölgesel Örgütler  503
IV. GENEL DEĞERLENDİRME  504
ONUNCU BÖLÜM
ULUSLARARASI HUKUKTA SORUMLULUK
I. GENEL OLARAK  505
II. DEVLETİN SORUMLULUĞU  506
A. Devletin Sorumluluğunun Unsurları  506
1. Hukuka Aykırı Davranışın Devlete Atfedilmesi  506
a. Uluslararası Hukuka Aykırı Fiiller Sebebiyle Devletin Sorumluluğuna İlişkin Maddeler  506
b. Soykırım Suçunun İşlenmesinin Önlenmesi ve Sorumlularının Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşmenin Uygulanması Davası (Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Monetenegro), Judgment, ICJ Reports, 2007, 43)  508
c. Tahran Rehineler Davası (US Diplomatic and Consular Staff in Tehran Case (US v. Iran), ICJ Reports, 1980, 3)  513
d. Nikaragua Davası (Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Nicaragua v. USA, Merits, ICJ Reports, 1986, 14)  517
2. Uluslararası Yükümlülüğün İhlali  518
3. Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Sebepler (Hukuka Uygunluk Sebepleri)  520
a. Uluslararası Hukuka Aykırı Fiiller Sebebiyle Devletin Sorumluluğuna İlişkin Maddeler  520
b. Gabcikovo–Nagymaros Projesi Davası, (Danube Dam Case, Tuna Nehri Baraj Davası) (Gabcikovo–Nagymaros Project Case, (Hungary v. Slovakia), Judgement, ICJ Reports, 1997, 7)  522
c. İşgal Altındaki Filistin Ülkesinde Duvar İnşaasının Hukuki Sonuçlarına İlişkin Danışma Görüşü (Advisory Opinion Concerning Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, ICJ Reports, 2004, 136)  523
4. Devletin Sorumluluğunun Hukuki Sonuçları  524
III. YABANCILARA MUAMELEDEN KAYNAKLANAN DEVLETİN SORUMLULUĞU  526
A. Mavrommatis Filistin İmtiyazlar Davası (Mavrommatis Palestine Concessions Case, (Jurisdiction), (Greece v. UK), (1924) PCIJ Reports, Serıes A, NO. 2, 12)  526
1. Davanın Konusu  526
2. Uluslararası Sürekli Adalet Divanı’nın Kararı  526
B. Nottebohm Davası (Nottebohm Case, (Liechtenstein v. Guatemala), ICJ Reports, 1955, 4)  527
1. Davanın Konusu  527
2. Divan’ın Kararı  527
C. Barcelona Traction Davası (Barcelona Traction Davası (Barcelona Traction, Light and Power Company Limited Case, (Second Phase), (Belgium v. Spain), ICJ Reports, 1970, 3)  532
1. Davanın Konusu  532
2. Divan’ın Kararı  532
IV. ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN SORUMLULUĞU  541
V. GENEL DEĞERLENDİRME  544
Kavram Dizini  547
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021