Hukukçular İçin Muhasebe Bilgileri Rüknettin Kumkale  - Kitap

Hukukçular İçin Muhasebe Bilgileri

7. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
336
Barkod:
9789750291432
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
300,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Bir hukukçudan, muhasebeyi mali müşavir kadar iyi bilmesinin beklenemeyeceği gerçektir. Ancak hiç olmazsa herhangi bir muhasebe belgesini okuyabilecek kadar muhasebe bilgisine sahip olmasının da mesleğini icra ederken gerekli olacağını göz ardı etmemek gerekir.
7. baskısını yapan eser; yazarın 55 yıllık meslek hayatı boyunca edindiği deneyimlerden, 17 sene icra ettiği bilirkişilik görevinden ve birçok işletmeye sunduğu danışmanlık hizmeti sonunda kaleme aldığı çok sayıda kitap ile makalelerden edindiği deneyimlerin sonucunda kaleme alınmıştır.
"Hukukçular İçin Muhasebe Bilgileri" kitabı bu düşünceler ışığında ve bir hukukçunun, muhasebenin belge ve dokümanlarından kendisi için gerekli bilgileri süzebilmesine yardımcı olmak gayesiyle hazırlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Muhasebede Dikkat Edilecek Noktalar
.
Muhasebenin Düzeni
.
Bilanço – Gelir Tablosu
.
Diğer Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması
.
Muhasebe Hesaplarının Özellikleri
.
Defterler – Belgeler
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Yayınlanmış Kitapları 
6
Sunuş 
9
1. Bölüm
MUHASEBE’DE GENEL OLARAK
DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
1. MUHASEBE’DE GENEL OLARAK DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR 
19
2. Bölüm
MUHASEBE’NİN DÜZENİ
2. MUHASEBE’NİN DÜZENİ 
33
2.1. Muhasebenin Temel Kavramları 
33
2.1.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı 
34
2.1.2. Kişilik Kavramı 
34
2.1.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı 
34
2.1.4. Dönemsellik Kavramı 
34
2.1.5. Parayla Ölçülme Kavramı 
35
2.1.6. Maliyet Esası Kavramı 
35
2.1.7. Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı 
35
2.1.8. Tutarlılık Kavramı 
35
2.1.9. Tam Açıklama Kavramı 
36
2.1.10. İhtiyatlılık Kavramı 
36
2.1.11. Önemlilik Kavramı 
36
2.1.12. Özün Önceliği Kavramı 
37
2.2. Muhasebe Politikalarının Açıklanması 
37
2.3. Muhasebenin Hazırlık Safhası 
38
2.4. Muhasebe Kayıtları 
42
3. Bölüm
BİLANÇO
3.1. Bilanço İlkeleri 
47
3.1.1. Varlıklara İlişkin İlkeler 
47
3.1.2. Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler 
49
3.1.3. Özkaynaklara İlişkin İlkeler 
50
3.2. Bilanço Düzenleme Kuralları 
51
3.3. Bilançonun Biçimsel Yapısı 
51
3.4. Bilançonun Kalemleri 
52
4. Bölüm
GELİR TABLOSU
4.1. Gelir Tablosu İlkeleri 
55
4.2. Gelir Tablosu Düzenleme Kuralları 
56
4.3. Gelir Tablosunun Biçimsel Yapısı 
57
4.4. Gelir Tablosu Kalemlerine İlişkin Açıklamalar 
57
5. Bölüm
DİĞER MALİ TABLOLARIN
DÜZENLENMESİ VE SUNULMASI
5.1. Satışların Maliyeti Tablosu 
61
5.2. Fon Akım Tabloları 
62
5.2.1. Fon Akım Tablosu 
65
5.2.2. Nakit Akım Tablosu 
67
5.3. Kâr Dağıtım Tablosu 
71
5.4. Özkaynaklar Değişim Tablosu 
74
6. Bölüm
MUHASEBE HESAPLARININ ÖZELLİKLERİ
6.1. AKTİF HESAPLAR 
79
6.1.1. Dönen Varlıklar 
79
6.1.2. Duran Varlıklar 
156
6.2. PASİF HESAPLAR 
184
6.2.1. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 
184
6.2.2. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 
210
6.2.3. Özkaynaklar 
211
6.3. GELİR TABLOSU HESAPLARI 
219
6.4. MALİYET HESAPLARI 
240
6.5. NAZIM HESAPLAR 
244
6.5.1. Nazım Hesaplara Genel Bakış 
244
6.5.2. Nazım Hesapların Özellikleri 
247
6.5.3. Nazım Hesapların İhtiva Ettikleri Bilgiler 
248
7. Bölüm
BELGELER
7.1. BELGELER 
255
7.1.1. Belge Nedir? 
255
7.1.2. Belge Basımı İle İlgili Yapılacak İşler 
256
7.1.2.1. Genel Kaideler 
256
7.1.2.2. Tasdik Mecburiyeti Olmayanlar 
257
7.1.3. Tasdiki Zorunlu Belgeler İle İlgili Açıklamalar 
257
7.1.3.1. Adisyon 
257
7.1.3.1.1. Adisyon Kullanmak Zorunda Olanlar / Olmayanlar 
257
7.1.3.2. Ambar Tesellüm Fişi 
258
7.1.3.2.1. Kullanılmak Zorunda Olanlar 
258
7.1.3.2.2. Muhteviyatı 
259
7.1.3.3. Fatura 
259
7.1.3.4. Proforma Fatura 
260
7.1.3.5. İade Faturası 
260
7.1.3.6. Serbest Meslek Sahibinin Faturası 
262
7.1.3.7. Naylon Fatura 
262
7.1.3.8. Özel Fatura 
264
7.1.3.9. Fatura ve İrsaliye İlişkisi 
265
7.1.3.10. Gider Pusulası 
267
7.1.3.10.1. Kullanmak Zorunda Olanlar 
267
7.1.3.10.2. Vergiden Muaf Esnafa Yaptırılan İşler veya Bunlardan Satın Alınan Mallar İçin Gider Pusulası Düzenlenmesi 
268
7.1.3.10.3. Zati Eşyalarını Satan Kimseler 
270
7.1.3.10.4. Basit Usule Tabi Mükelleflerin Sattıkları Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Satışında Belge Düzeni 
271
7.1.3.10.5. Tüketicilerin Aldıkları Malları İade Etmelerinde Gider Pusulası Tanzimi 
271
7.1.3.10.6. Telif Ücreti Ödemeleri 
272
7.1.3.10.7. Gider Pusulası Düzenlemesinde Üst Sınır Yoktur 
273
7.1.3.11. Giriş ve Yolcu Taşıma Bileti 
275
7.1.3.12. Günlük Müşteri Listesi 
275
7.1.3.13. Müstahsil Makbuzu 
275
7.1.3.14. Perakende Satış Fişi 
276
7.1.3.15. Reçete 
276
7.1.3.16. Serbest Meslek Makbuzu 
276
7.1.3.17. Sevk İrsaliyesi 
277
7.1.3.18. Taşıma İrsaliyesi 
278
7.1.3.19. Yolcu Listeleri 
279
7.1.3.20. Ödeme Kaydedici Cihaz Uygulaması 
280
7.1.4. Belgelerin Düzeltilmesi ve İptali 
281
7.1.5. İşini Terk Eden Mükelleflerin Belge İbraz Ödevi 
284
7.1.6. Defterler ve Belgelerin İbraz Zorunluluğu 
285
7.1.6.1. Vergi Usul Kanunu 
285
7.1.6.2. Türk Ticaret Kanunu 
288
7.1.6.3. Zayi Belgesi Alınması 
288
7.1.6.4. İbraz Zorunluluğunun Yerine Getirilmemesi 
290
7.1.6.4.1. Re’sen Vergi Tarhı 
290
7.1.6.4.2. Özel Usulsüzlük Cezasının Tatbiki 
291
7.1.6.4.3. Vergi Ziyaı Cezası 
291
7.1.7. Defter ve Belgelerin Kaybedilmesi 
291
8. Bölüm
DEFTERLER
8.1. DEFTERLER 
297
8.1.1. Defterler İle İlgili Mevzuat 
297
8.1.1.1. Türk Ticaret Kanunundaki Hükümler 
297
8.1.1.2. Hukuk Muhakemeleri Kanunu 
300
8.1.1.3. Vergi Usul Kanunundaki hükümler 
302
8.1.2. Kullanılacak Defterler 
302
8.1.2.1. Tutulması Gereken Defterler 
302
8.1.2.1.1. Türk Ticaret Yasası Açısından 
302
8.1.2.1.2. Vergi Usul Yasası Açısından 
303
8.1.2.2. Tasdike Tabi Defterler 
303
8.1.2.3. Defterlerin A4 Kağıdına Basılabilme Olanağı 
305
8.1.3. Defterlerin Açılış Tasdiki 
305
8.1.3.1. Tasdik Zamanı 
306
8.1.3.2. Tasdik Yenileme 
307
8.1.3.3. Tasdik Makamı 
307
8.1.4. Defterlerin Kapanış Tasdiki Zorunluluğu 
308
8.1.5. Defterleri Tasdik Ettirmemenin Sonuçları 
309
8.1.5.1. Türk Ticaret Kanununa Göre 
309
8.1.5.2. İcra İflas Kanunu Açısından 
309
8.1.5.3. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Açısından 
310
8.1.5.4. Vergi Usul Kanunu Açısından 
310
8.1.5.4.1. Usulsüzlük Cezası 
310
8.1.5.4.2. Re’sen Takdir 
314
8.1.6. Tutulacak Defterler 
315
8.1.6.1. Yevmiye Defteri 
315
8.1.6.2. Defteri Kebir 
316
8.1.6.3. Günlük Kasa Defteri 
316
8.1.6.4. Envanter Defteri 
317
8.1.6.5. Damga Vergisi Defteri 
318
8.1.6.6. Kambiyo Senetleri Defteri 
323
8.1.6.7. Demirbaş Defteri 
325
8.1.6.8. Amortisman Defteri 
325
8.1.6.9. Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri 
326
8.1.6.10. Yönetim Kurulu Karar Defteri 
326
8.1.6.11. Pay Defteri 
326
8.1.6.12. Ambar Defteri 
329
8.1.6.13. İşletme Defteri 
330
8.1.6.14. Günlük Perakende Satış Hasılat Defteri 
331
8.1.6.15. Serbest Meslek Kazanç Defteri 
331
8.1.6.15.1. Serbest Meslek Kazanç Defterinin Tutulmasında Uyulacak Esaslar 
331
8.1.6.15.2. Deftere Yazılan Yanlışların Düzeltilmesi 
334
8.1.6.15.3. Serbest Meslek Kazanç Defteri İşyerinde Bulundurulacak mı? 
334
8.1.6.16. Çiftçi İşletme Defteri 
335