Vesayet Kurumu ve Vasinin Sorumluluğu Ayşe Acar Umut  - Kitap

Vesayet Kurumu ve Vasinin Sorumluluğu

3. Baskı, 
Ekim 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
224
Barkod:
9789750281297
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
335,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Türk hukukunda velayet altında bulunmayan küçükler ile kanunda sayılan sebeplerle sınırlı olmak üzere koruma altına alınması gereken velayet altında bulunmayan erginler, vesayet adı verilen hukuki kurumun himayesi altına alınırlar. Vesayet organları, vesayet altındaki kişinin eksik ya da zayıf bulunan yönlerini tamamlayarak, onun şahsi ve maddi menfaatlerini koruma görevini üstlenirler ve vesayet altındaki kişilerin sosyal hayata adapte olmalarına olanak tanırlar. Böylelikle vesayet kurumu ile toplumda yaşayan ve bazı nedenlerle şahsi ve maddi menfaatlerini koruyamayacak durumda olan kişilerin zarar görmesinin önlenmesi sağlanır.
Vesayet altında bulunan kişiler vasi, kayyım ve yasal danışman adı verilen gerçek kişiler tarafından temsil edilirler. Kısıtlanan kişilere tayin edilen vasi, kısıtlının şahsi ve maddi tüm menfaatlerini gözetmekle yükümlü olup, kısıtlının menfaatlerini kusurlu olarak ihlal ettiği takdirde meydana gelen zarardan sorumlu olacaktır. Kanun koyucu; vasi, kayyım ve yasal danışmanın karşılayamadığı zararları devletin karşılaması esasını getirmiş, ancak devlete, karşıladığı zararlar bakımından, kusurlu olan görevlilere rücu etme hakkı tanımıştır.
Kitapta vesayet kurumu; vesayet altındaki kişinin hukuki durumu ve vasinin sorumluluğu esas alınarak kaleme alınmış olup, yeri geldikçe vesayetle benzerlik gösteren diğer kurumlar hakkında karşılaştırmalı bilgiler verilmiştir. Kitap ayrıca uygulamada karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerilerini de içermekte olup, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemelerinin kararlarıyla zenginleştirilmiştir.
Bu baskıda; gerekli güncellemeler yapılarak, kaynakça ve kararlar revize edilmiştir. Ayrıca dilekçe örnekleri ve Yerel Mahkeme kararlarının yer aldığı bölümlere eklemeler yapılarak kitap içerik bakımından geliştirilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Vesayet Kavramı ve Vesayeti Gerektiren Haller
.
Vasinin Atanması, Hakları ve Görevleri
.
Vesayet Altındaki Tam ve Sınırlı Ehliyetsizlerin Hukuki Durumu
.
Yasak İşlemler
.
Tazminat ve Sorumluluk Davaları
.
Vasilik Sıfatının Sona Ermesi
.
Dilekçe Örnekleri ve Mahkeme Kararları
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Teşekkür 
7
Üçüncü Baskıya Önsöz 
9
İkinci Baskıya Önsöz 
11
Önsöz 
13
Kısaltmalar 
21
1. GİRİŞ 
23
2. VESAYET KAVRAMI, VESAYET TÜRLERİ VE VESAYET KURUMUNUN VELAYET İLE KARŞILAŞTIRILMASI 
29
2.1 GENEL OLARAK VESAYET KAVRAMI 
29
2.1.1 Tanım 
29
2.1.2 Türk Vesayet Hukukunun Hukuk Sistemimizdeki Yeri 
31
2.1.3 Türk Medeni Kanunu’nun Kaynağı Olan İsviçre Medeni Kanunu’nda Vesayet 
33
2.1.4 Türk Vesayet Hukukunun Kapsamı ve İlkeleri 
36
2.2 VESAYET TÜRLERİ 
39
2.2.1 Kamu Vesayeti 
39
2.2.1.2 Vesayet Organları 
40
2.2.1.2.1 Vesayet Daireleri 
40
2.2.1.2.2 Vasi 
42
2.2.1.2.3 Kayyım 
43
2.2.1.3. Yasal Danışman 
46
2.2.1.4 Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması 
49
2.2.1.4.1 Ergin Kişilerin Koruma Amacıyla Özgürlüğünün Kısıtlanması 
49
2.2.1.4.2 Küçüklerin Koruma Amacıyla Özgürlüğünün Kısıtlanması 
53
2.2.1.5 Vasi ile Kayyım Arasındaki Farklar 
54
2.2.1.6 Vasi ile Yasal Danışman Arasındaki Farklar 
56
2.2.2 Özel Vesayet (Aile Vesayeti) 
57
2.3 VESAYET KURUMUNUN VELAYET İLE KARŞILAŞTIRILMASI 
59
3. VESAYETİ GEREKTİREN HALLER, VASİNİN ATANMASI, VASİNİN HAKLARI VE GÖREVLERİ 
63
3.1 VESAYETİ GEREKTİREN HALLER 
63
3.1.1 Küçüklük 
63
3.1.2 Kısıtlama 
67
3.1.2.1 Tanımı 
68
3.1.2.2 Kanun Gereği Kısıtlama Sebepleri 
68
3.1.2.2.1 Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı 
69
3.1.2.2.2 Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetim 
73
3.1.2.2.2.1 Savurganlık 
75
3.1.2.2.2.2 Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı 
77
3.1.2.2.2.3 Kötü Yaşama Tarzı 
78
3.1.2.2.2.4 Kötü Yönetim 
79
3.1.2.2.3 Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza 
80
3.1.2.2.4 İstek Üzerine Kısıtlama 
82
3.1.2.2.4.1 Yaşlılık 
85
3.1.2.2.4.2 Engellilik 
86
3.1.2.2.4.3 Deneyimsizlik 
87
3.1.2.2.4.4 Ağır Hastalık 
87
3.1.3 Yargılama Usulü, Görev ve Yetki 
88
3.1.3.1 Yargılama Usulü 
88
3.1.3.1.1 Kanun Gereği Kısıtlamada Uygulanacak Olan Yargılama Usulü 
91
3.1.3.1.2 İstek Üzerine Kısıtlamada Uygulanacak Olan Yargılama Usulü 
93
3.1.3.2 Görev ve Yetki 
93
3.2 VASİNİN ATANMASI, HAKLARI VE GÖREVLERİ 
96
3.2.1 Vasinin Atanması İçin Gerekli Koşullar 
96
3.2.1.1 Genel Olarak 
97
3.2.1.2 Eşin ve Hısımların Önceliği 
99
3.2.1.3 Vasi Atanmasında Kısıtlının, Ana veya Babanın Gösterdiği Kimselerin Önceliği 
99
3.2.1.4 Vasiliği Kabul Etme Zorunluluğu Olanlar 
100
3.2.1.5 Vasilikten Kaçınma Sebepleri 
100
3.2.1.6 Vasiliğe Engel Olan Sebepler 
101
3.2.2 Atama Usulü 
102
3.2.2.1 Vasinin Atanması 
102
3.2.2.2 Vasi Atanmadan Önce Geçici Önlem Alınması 
104
3.2.2.3 Vasi Atama Kararının Tebliği ve İlanı 
104
3.2.2.4 Vasilikten Kaçınma ve İtiraz 
105
3.3 VASİNİN HAKLARI 
107
3.3.1 Vasilikten Kaçınma Hakkı 
107
3.3.2 Ücret ve Masraf Talep Etme Hakkı 
107
3.4 VASİNİN GÖREVLERİ 
108
3.4.1 Göreve Başlama 
109
3.4.2 Defter Tutma 
109
3.4.3 Değerli Şeylerin Saklanması 
111
3.4.4 Taşınırların Satılması 
111
3.4.5 Paraların Yatırılması 
112
3.4.6 Ticarî ve Sınaî İşletmeler 
113
3.4.7 Taşınmazların Satılması 
114
3.4.8 Vesayet Altındaki Kişinin Bakımı, Eğitimi ve Gözetimi 
117
3.4.9 Özen Yükümlülüğü ve Temsil 
118
3.4.10 Malvarlığının Yönetilmesi 
121
4. VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN HUKUKİ DURUMU VE VASİNİN SORUMLULUĞU 
123
4.1 VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN HUKUKİ DURUMU 
123
4.1.1 Tam ve Sınırlı Ehliyetsizlerin Hukuki Durumu 
123
4.1.1.1 Tam Ehliyetsizler Bakımından 
123
4.1.1.1.1 Hukuki İşlem Ehliyeti 
123
4.1.1.1.2 Haksız Fiilden Sorumluluk Ehliyeti 
127
4.1.1.1.3 Taraf ve Dava Ehliyeti 
127
4.1.1.1.4 Hak ve Tasarruf Ehliyeti 
131
4.1.1.2 Sınırlı Ehliyetsizler Bakımından 
132
4.1.1.2.1 Vesayet Altındaki Kişinin Görüşünün Alınması 
132
4.1.1.2.2 Tek Başına Yapabilecekleri İşlemler 
133
4.1.1.2.3 Vasinin Rızasıyla Yapabileceği İşlemler 
134
4.1.1.2.3.1 Vasi Tarafından Verilen Rızanın Geçerliliği 
135
4.1.1.2.3.2 Hukuki İşleme Rıza Verilmesinin Sonuçları 
136
4.1.1.2.3.3 Vasi Tarafından Onam Verilmeyen İşlemin Hukuki Durumu 
136
4.1.1.2.4 Vesayet Altındaki Kişinin Bir Meslek veya Sanat İcra Etmesi 
137
4.1.1.2.5 Vesayet Altındaki Kişinin Serbest Mallarının Yönetimi 
138
4.1.2 Yasak İşlemler 
138
4.1.3 Vasinin İzin Alarak Yapabileceği İşlemler 
141
4.2 VASİNİN SORUMLULUĞU 
146
4.2.1 Vasi Açısından Sorumluluk 
146
4.2.2 Devlet Açısından Sorumluluk 
150
4.2.3 Tazminat Davası 
152
4.2.3.1 Görevli ve Yetkili Mahkeme 
152
4.2.3.2 Davanın Tarafları 
153
4.2.4 Rücu Davası 
154
4.2.4.1 Davanın Tarafları 
154
4.2.5 Sorumluluk Davasında Zamanaşımı 
155
4.2.5.1 Olağan Zamanaşımı 
155
4.2.5.2 Olağanüstü Zamanaşımı 
157
4.2.6 Vesayet Altındaki Kişinin Alacağı 
157
5. VASİLİK SIFATINI SONA ERDİREN HALLER 
159
5.1 VASİNİN ÖLÜMÜ 
159
5.2 VASİNİN FİİL EHLİYETİNİ KAYBETMESİ 
159
5.3 VASİLİK SÜRESİNİN SONA ERMESİ VE UZATILMAMASI 
160
5.4 VASİNİN KASITLI BİR SUÇ NEDENİYLE MAHKÛMİYETİNE KARAR VERİLMESİ 
160
5.5 VASİNİN GÖREVDEN ÇEKİLMESİ 
160
5.5.1 Vasiliğe Engel Bir Durumun Ortaya Çıkması 
160
5.5.2 Vasilikten Kaçınma Sebebinin Ortaya Çıkması 
161
5.6 VASİNİN GÖREVE DEVAM ETME ZORUNLULUĞU 
161
5.7 VASİNİN GÖREVDEN ALINMASI 
161
5.7.1 Vasinin Görevden Alınma Sebepleri 
161
5.7.1.1 Görevi Savsaklamada Bulunma 
162
5.7.1.2 Yetkiyi Kötüye Kullanma 
162
5.7.1.3 Güven Sarsıcı Davranışta Bulunma 
162
5.7.1.4 Borç Ödemede Acze Düşme 
162
5.7.1.5 Görevi Yapmada Yetersizlik Hali 
162
5.7.2 Usul 
163
5.7.2.1 Görevli ve Yetkili Mahkeme 
163
5.7.2.2 Başvuru, İnceleme ve Karar Verilmesi 
163
5.7.2.3 Geçici ve Gerekli Önlemlerin Alınması 
164
5.7.2.4 İtiraz Edilmesi 
164
6. SONUÇ 
165
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
171
EK – I: Velayet Altında Bulunmayan Küçüğe Vasi Atanması Talepli Dilekçe 
173
EK – II: Yaşlılık Sebebiyle Vasi Atanması Talepli Dilekçe Örneği 
174
EK – III: Akıl Hastalığı Sebebiyle Vasi Atanması Talepli Dilekçe Örneği 
176
YEREL MAHKEME KARARLARI 
179
EK – IV: Kısıtlılığın Kaldırılmasına İlişkin Mahkeme Kararı Örneği 
181
EK – V: Pazarlıkla Satışa İzin Vesayet Makamı Kararı 
183
EK – VI: Husumete İzin Vesayet Makamı Kararı 
186
EK – VII: Süre Uzatımı–Kısıtlı Adına Vesayet Hesabı Açılması–Hesabın Altın Olarak Değerlendirilmesi–İzin Kararı 
188
EK – VIII: Araç Alımı İçin İzin Verilmesine Dair Vesayet Makamı Kararı 
190
EK – IX: Vasinin Değiştirilmesi Vesayet Makamı Kararı 
192
EK–X: Husumete İzin Vesayet Makamı Kararı 
194
EK–XI: Vasiye İzin Vesayet Makamı Kararı 
196
EK – XII: Yaş Küçüklüğü Nedeniyle Vesayet Altına Alma ve Vasi Tayinine Dair Vesayet Makamı Kararı 
199
EK – XIII: TMK m. 405–406 Uyarınca Vesayet Altına Alma ve Vasi Tayini Talebinin Reddine Dair Bölge Adliye Mahkemesi Kararı 
201
Kaynaklar 
205
Kavramlar Dizini 
213
Kararlar Dizini 
221