Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve  FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar'a Göre İnşaat Sözleşme Yönetimi Nedim Uyanık  - Kitap
Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar'a Göre

İnşaat Sözleşme Yönetimi

3. Baskı, 
Ağustos 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
880
Barkod:
9789750286179
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.120,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
2. baskı
Ocak 2018
630,00
375,00 (%40)
Kitabın Açıklaması
Kitap, gördüğü ilgi sonucunda, güncellenmiş ve genişletilmiş 3. baskısını yapmıştır.
Sözleşme yönetimi, özellikle büyük projeler ile birlikte her projede karşılaşılan sorunlar ve yargıya intikal eden davalar sebebiyle, gün geçtikçe önemini arttırmaktadır.
Sözleşme yönetimi, doğru teknik bilgi ve kapsamlı deneyim gerektirmekle birlikte, yalnız teknik bir çalışma olmayıp, mevzuat bilgisine de ihtiyaç gösteren bir yönetim alanı olup; sözleşmenin tarafı ile iş süresince mümkünse anlaşmazlığa düşmeden kalite, süre ve maliyet parametrelerinin optimum düzeyde sağlanmasını amaç edinen bir süreç yönetimidir.
Kitap, şantiye ve üst yönetim kademelerinde elde edilen kişisel bilgi ve deneyimler ve sektörel uygulamanın ihtiyaçları göz önünde tutularak hazırlanmıştır. Kitapta yapım öncesindeki ihale aşamasına ait konular hukuk ağırlıklı eserlere bırakılarak, yapım süreci ve sonrasındaki konulara açıklık getirilmeye çalışılmıştır.
Kitapta, sıkça karşılaşılan anlaşmazlık konuları metodolojik olarak, sözleşme yönetimi uygulama kılavuzu niteliğindeki Yapım İşleri Genel Şartnamesi esas alınarak sırayla incelenmiştir. Ayrıca, FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar'a ait hükümlerin açıklamalarıyla birlikte, konularla ilgili yargı kararları ile Yüksek Fen Kurulu karar ve görüşlerine de yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Sözleşme
.
İşyerinin Yükleniciye Teslimi
.
Projeler
.
İşlerin Denetimi
.
İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi
.
Yeni Birim Fiyat Tespiti
.
Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler
.
İşin Süresi ve Sürenin Uzatılması
.
Hakediş Raporları
.
Kabul İşlemleri
.
Sözleşmenin Feshi ve Tasfiye Durumları
.
Anlaşmazlıkların Çözümü
Kitabın İçindekileri
3. Baskıya Önsöz 
7
Kısaltmalar 
13
1.
SÖZLEŞME YÖNETİMİ
1.1. SÖZLEŞME 
17
1.1.1. Sözleşme Hazırlama Esasları 
20
1.1.2. Uluslararası Sözleşmeler 
23
1.1.3. Sözleşme Yönetiminin Kapsamı 
27
1.1.4. Kısa Bilgiler 
29
1.1.5. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
31
1.1.5.1. Yargı Kararları Özeti 
31
1.1.5.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
33
2.
SÖZLEŞME YÖNETİMİ UYGULAMALARI
2.1. İŞYERİNİN YÜKLENİCİYE TESLİMİ 
214
2.1.1. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre İşyerinin Yükleniciye Teslimi 
216
2.1.2. Kısa Bilgiler 
218
2.1.3. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
218
2.1.3.1. Yargı Kararları Özeti 
218
2.1.3.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
220
2.2. PROJELER 
233
2.2.1. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Projeler 
237
2.2.2. Kısa Bilgiler 
238
2.2.3. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
238
2.2.3.1. Yargı Kararları Özeti 
238
2.2.3.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
240
2.3. İŞLERİN DENETİMİ 
269
2.3.1. Yapı Malzemelerinin Tâbi Olduğu Esaslar 
271
2.3.2. Özel Yapıların Denetimine Ait Esaslar 
274
2.3.3. Müşavir Mühendislik Hizmetlerine Ait Esaslar 
275
2.3.4. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre İşlerin Denetimi 
277
2.3.5. Kısa Bilgiler 
278
2.3.6. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
279
2.3.6.1. Yargı Kararları Özeti 
279
2.3.6.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
281
2.4. İŞ PROGRAMI 
298
2.4.1. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre İş Programı 
299
2.4.2. Kısa Bilgiler 
300
2.4.3. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
301
2.4.3.1. Yargı Kararları Özeti 
301
2.4.3.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
302
2.5. SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPTIRILABİLECEK İLAVE İŞLER, İŞ EKSİLİŞİ VE İŞİN TASFİYESİ 
311
2.5.1. Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmelerde İlave İşler ve İş Eksilişi 
315
2.5.2. Birim Fiyat Sözleşmelerde İlave İşler ve İş Eksilişi 
316
2.5.2.1. Birim Fiyatların Revize Edilmesi 
316
2.5.3. Yasal Oranı Aşan İşin Bedeli 
319
2.5.4. İşin Tasfiyesi 
320
2.5.5. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi 
322
2.5.6. Kısa Bilgiler 
323
2.5.7. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
324
2.5.7.1. Yargı Kararları Özeti 
324
2.5.7.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
326
2.6. SÖZLEŞMEDE BULUNMAYAN VEYA FİYATI BELİRLİ OLMAYAN İŞLERİN FİYATININ TESPİTİ 
399
2.6.1. Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmelere Göre Sözleşmede Bulunmayan veya Fiyatı Belirli Olmayan İşlerin Fiyatının Tespiti 
405
2.6.2. Birim Fiyat Sözleşmelere Göre Sözleşmede Bulunmayan veya Fiyatı Belirli Olmayan İşlerin Fiyatının Tespiti 
406
2.6.3. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Sözleşmede Bulunmayan veya Fiyatı Belirli Olmayan İşlerin Fiyatının Tespiti 
407
2.6.4. Kısa Bilgiler 
408
2.6.5. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
409
2.6.5.1. Yargı Kararları Özeti 
409
2.6.5.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
413
2.7. SÖZLEŞME VE EKLERİNE UYMAYAN İŞLER 
563
2.7.1. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlara Göre Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler 
568
2.7.2. Kısa Bilgiler 
569
2.7.3. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
569
2.7.3.1. Yargı Kararları Özeti 
569
2.7.3.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
573
2.8. İŞİN SÜRESİ VE SÜRENİN UZATILMASI 
585
2.8.1. İnşaat Süresinin Belirlenmesinde Etkili Şartlar 
586
2.8.1.1. Yapıya Duyulan İhtiyacın Büyüklüğü 
586
2.8.1.2. İnşaat İçin Ayrılan Ödenek Durumu 
586
2.8.1.3. İnşaatın Yapılacağı Yerdeki Meteorolojik Şartlar 
587
2.8.2. Süre Uzatımı Verilecek Durumlar ve Şartları 
587
2.8.2.1. İşyerinin Tesliminde Gecikme 
589
2.8.2.2. Projelerin Onaylanmasında Gecikme 
590
2.8.2.3. İş Programının Onaylanmasında Gecikme 
590
2.8.2.4. Ödenek Yetersizliği 
591
2.8.3. Süre Uzatımı Verilmemesi Durumundaki Uygulama 
591
2.8.4. Süre Uzatımı ile İş Programı ve Ödenek Dilimi İlişkisi 
592
2.8.5. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre İşin Süresi ve Sürenin Uzatılması 
593
2.8.6. Kısa Bilgiler 
594
2.8.7. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
594
2.8.7.1. Yargı Kararları Özeti 
594
2.8.7.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
597
2.9. GEÇİCİ HAKEDİŞ RAPORLARI 
637
2.9.1. Birim Fiyat Esasına Göre Yaptırılan İşlerde Geçici Hakediş Raporları 
640
2.9.2. Anahtar Teslimi Götürü Bedel Esasına Göre Yaptırılan İşlerde Geçici Hakediş Raporları 
640
2.9.3. Karma Sözleşmelere Göre Yaptırılan İşlerde Geçici Hakediş Raporları 
641
2.9.4. Hakedişlerden Yapılacak Yasal Kesintiler 
641
2.9.5. Fiyat Farkı Hesaplarına Ait Esaslar 
643
2.9.6. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Geçici Hakediş Raporları 
645
2.9.7. Kısa Bilgiler 
646
2.9.8. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
648
2.9.8.1. Yargı Kararları Özeti 
648
2.9.8.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
651
2.10. KESİN HAKEDİŞ RAPORU VE HESAP KESİLMESİ 
750
2.10.1. Birim Fiyat Sözleşmelere Göre Kesin Hesap Düzenlenmesi 
753
2.10.2. Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmelere Göre Kesin Hesap Düzenlenmesi 
754
2.10.3. Karma Sözleşmelere Göre Kesin Hesap Düzenlenmesi 
754
2.10.4. Kesin Hesap Dosyasında Bulunması Gerekli Belgeler 
754
2.10.5. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Kesin Hakediş Raporu ve Hesap Kesilmesi 
757
2.10.6. Kısa Bilgiler 
758
2.10.7. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
758
2.10.7.1. Yargı Kararları Özeti 
758
2.10.7.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
761
2.11. GEÇİCİ KABUL 
787
2.11.1. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Geçici Kabul 
791
2.11.2. Kısa Bilgiler 
793
2.11.3. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
794
2.11.3.1. Yargı Kararları Özeti 
794
2.11.3.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
797
2.12. KESİN KABUL 
813
2.12.1. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Kesin Kabul 
814
2.12.2. Kısa Bilgiler 
815
2.12.3. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
815
2.12.3.1. Yargı Kararları Özeti 
815
2.12.3.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
817
2.13. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TASFİYE DURUMLARI 
822
2.13.1. Sözleşmenin Feshi 
822
2.13.1.1. Yüklenicinin İşte Gecikmesi Halinde Sözleşmenin Feshi 
824
2.13.1.2. Zarar ve Ziyanın Tazmini Suretiyle Sözleşmenin Feshi 
825
2.13.1.3. İdarenin Temerrüdü Nedeniyle Sözleşmenin Feshi 
825
2.13.1.4. Ücret Miktarı ile İlgili Fesih 
825
2.13.1.5. Temerrüt ve İfa Etmemekten Dolayı Fesih 
826
2.13.2. Sözleşmenin Tasfiyesi 
826
2.13.3. Sözleşmenin Feshi ve Tasfiye Durumlarına Göre Kesin Hesap ve Hesap Kesme Hakedişi 
827
2.13.4. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Sözleşmenin Feshi ve Tasfiye Durumları 
829
2.13.5. Kısa Bilgiler 
831
2.13.6. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
832
2.13.6.1. Yargı Kararları Özeti 
832
2.13.6.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
836
2.14. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
852
2.14.1. Sözleşme Hukukundaki Genel İlkeler 
852
2.14.2. Sözleşmenin Yorumu 
853
2.14.3. Anlaşmazlıkların Hukukî Mevzuatımıza Göre Çözümü 
855
2.14.4. Anlaşmazlıkların Uluslararası Mevzuata Göre Çözümü 
857
2.14.4.1. Özel Hukuk Alanındaki Anlaşmazlıkların Çözüm Yöntemleri 
858
2.14.4.1.1. Müzakere Yöntemi 
858
2.14.4.1.2. Uzlaşma Yöntemi 
858
2.14.4.1.3. Teknik/Hakem–Bilirkişilik Yöntemi 
859
2.14.4.1.4. Ön Hakemlik Yöntemi 
860
2.14.4.1.5. Üçüncü Kişinin Müdahalesi Yöntemi 
861
2.14.4.1.6. Alternatif Anlaşmazlık Çözümleri Yöntemi 
862
2.14.4.2. Tahkim 
863
2.14.4.2.1. Tahkimin Şartları 
864
2.14.4.2.2. Tahkim Türleri 
864
2.14.5. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Anlaşmazlıkların Çözümü 
865
2.14.6. Kısa Bilgiler 
868
2.14.7. Yargı Kararları Özeti 
870
Kaynaklar 
875
Kavram Dizini 
877