VIII. Türkiye – Slovenya Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu Kamu ve Özel Hukuk Açısından
Mülkiyet Hukuku (21 Mart 2019) Prof. Dr. Yener Ünver  - Kitap
VIII. Türkiye – Slovenya Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu

Kamu ve Özel Hukuk Açısından Mülkiyet Hukuku

(21 Mart 2019)

1. Baskı, 
Eylül 2020
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
239
Barkod:
9789750260025
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
350,00
İndirimli (%83):
58,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Genelde mülkiyet hakkı özelde malvarlığı, her hukuk branşını ilgilendiren ve bireyin uluslararası sözleşmeler, anayasalar ve diğer iç mevzuatla korunan önemli temel haklarındandır. Bu hak kavramı, sadece bireyler arası basit ticari veya miras ilişkisi olarak kabul edilecek veya devletle kamulaştırma / özelleştirme bağlamında idari sorunlara yol açmaktan ibaret sayılamayacak kadar önemlidir.
Modern, demokratik, sosyal hukuk devletinde bireyin kendisini geliştirmesi, refahı, aile ve özel yaşamı ile hem aile bireyleri hem toplum ve devletle ilişkilerinde vazgeçilemez ama aynı zamanda birçok sorunu da içeren önemli bir hukuk alanını ele alan bu kitapta; Türkiye ve Slovenya'dan farklı hukuk alanlarında uzman akademisyenlerin kendi branşlarından güncel sorunlu alanları ele alarak, hem öğretisel olması gereken, hem fiili yargı uygulamalarına konu vakalar bazında açıklayıcı ve sorunlara çözüm üretici sunumlarının gerçekleştirildiği "Kamu ve Özel Hukuk Açısından Mülkiyet Hukuku" konu başlığıyla 2019 yılında İstanbul'da düzenlenen 8. Türkiye-Slovenya Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumunun içeriği yayınlanmıştır. Sunumlar ya da özetleri İngilizce veya Türkçe olarak her iki ülke hukukçularının yararlanmasına sunulmuştur.
Kitapta; maliklik, zilyetlik, menkul ve gayrimenkul kavramlarına dayalı hukuksal sorunlar kadar, kamulaştırma, nafaka, hırsızlık, dolandırıcılık, karşılıksız yararlanma, gemi ve gemi taşımacılığı veya korsanlığa kadar çok çeşitli ve güncel sorulara değinilmekte ve okuyucuya karşılaştırmalı hukuk bilgisi sunulmaktadır. Konuların yüksek mahkemelerin içtihatlarıyla irdelenmesi kitaba ayrıca değer katmaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Inkrimination Der Erschleichung Von Leistungen Nach Deutschem Vorbild:Ja Oder Nein? Prof. Dr. Damjan KOROŠEC – Marko ŠETINC
.
Criminal Offences Against Property According to the Criminal Code of the Republic of Sloveni, Prof. Dr. Vid JAKULIN
.
Hırsızlık Suçu (TCK m. 141 vd.) , Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER
.
Yargılama Dolandırıcılığı, Prof. Dr. Dr. h. c. Hakan HAKERİ
.
Türk Ceza Kanunu'nda Güveni Kötüye Kullanma Suçu (TCK m. 155), Prof. Dr. Özlem Yenerer ÇAKMUT
.
Systems Approach to Criminal Law and Crimes Against Property in Tourism, Prof. Dr. Tadeja Jere JAKULIN – Dejan PALISKA
.
The Capacity of Roman Women to Own Property, Prof. Dr. Janez KRANJC
.
Türk Hukukunda Kamulaştırma, Dr. Öğr. Üyesi Özge Didem BOULANGER – Dr. Öğr. Üyesi Hasan DURSUN
.
Roma Hukukunda İstihkak Davası,Öğr. Görevlisi Zeliha Bengi BERK
.
Unterhalt Für Den Unversorgten Ehegatten Nach Dem Neuen Slowenıschen Famılıengesetzbuch, Prof. Dr. Suzana KRALJIĆ – Asist. Kristjan ZAHRASTNIK
.
Türk Hukukunda Haksız Yapı, Dr. Öğr. Üyesi Tuğce TUZCUOĞLU
.
Korsanlığın Denizcilik ve Deniz Sigortası Hukukuna Etkisi, Dr. Öğr. Üyesi Ayça UÇAR
.
Gemi Mülkiyetinin Kazanılması ve Şartları, Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU – Dr. Öğretim Üyesi Ayça UÇAR
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
 
Inkrimination Der Erschleichung Von Leistungen Nach Deutschem Vorbild:
Ja Oder Nein? 
9
Prof. Dr. Damjan KOROŠEC – Marko ŠETINC 
9
 Criminal Offences Against Property According to the Criminal Code of the Republic of Slovenia 
21
Prof. Dr. Vid JAKULIN 
21
 Hırsızlık Suçu (TCK m. 141 vd.) 
43
Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER 
43
 Yargılama Dolandırıcılığı 
71
Prof. Dr. Dr. h. c. Hakan HAKERİ 
71
 Türk Ceza Kanunu’nda Güveni Kötüye Kullanma Suçu (TCK m. 155) 
87
Prof. Dr. Özlem Yenerer ÇAKMUT 
87
 Systems Approach to Criminal Law and Crimes Against Property in Tourism 
93
Prof. Dr. Tadeja Jere JAKULIN – Dejan PALISKA 
93
 The Capacity of Roman Women to Own Property 
107
Prof. Dr. Janez KRANJC 
107
 Türk Hukukunda Kamulaştırma 
135
Dr. Öğr. Üyesi Özge Didem BOULANGER – Dr. Öğr. Üyesi Hasan DURSUN 
135
 Roma Hukukunda İstihkak Davası 
159
Öğr. Görevlisi Zeliha Bengi BERK 
159
 Unterhalt Für Den Unversorgten Ehegatten Nach Dem Neuen Slowenıschen Famılıengesetzbuch 
177
Prof. Dr. Suzana KRALJIĆ – Asist. Kristjan ZAHRASTNIK 
177
 Türk Hukukunda Haksız Yapı 
193
Dr. Öğr. Üyesi Tuğce TUZCUOĞLU 
193
 Korsanlığın Denizcilik ve Deniz Sigortası Hukukuna Etkisi 
203
Dr. Öğr. Üyesi Ayça UÇAR 
203
 Gemi Mülkiyetinin Kazanılması ve Şartları 
223
Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU – Dr. Öğretim Üyesi Ayça UÇAR 
223
Kavramlar Dizini 
231