Uyuşturucu Madde Suçlarıyla Mücadele
 Prof. Dr. Yener Ünver, Arş. Gör. Kerem Öz  - Kitap

Uyuşturucu Madde Suçlarıyla Mücadele

1. Baskı, 
Kasım 2018
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
196
Barkod:
9789750251573
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
305,00
İndirimli (%55):
138,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Bireysel veya kitlesel tüketimin başta gençler ve çocuklar olmak üzere toplumdaki her yaş grubundan bireyin sağlığı üzerinde olumsuz etkiler doğurması, imal ve ticaretten elde edilen kayıtdışı gelirlerin "karapara" olarak sirkülasyonunun sağlanması ve bunun kamu ekonomisinde yarattığı açıklar ile bu gelirlerin çoğunlukla terörizmin finansmanı için kullanılmasının devletin ve uluslararası toplumun güvenliği bakımından sorun teşkil ettiği aşikardır.
Bununla birlikte, uyuşturucu madde tüketimi karşısında devletin sergileyeceği tutumun, daha doğrusu alacağı kısıtlayıcı veya önleyici tedbirlerin bireysel hak ve özgürlüklerle olan ilişkisi gerek devlet-birey arasındaki ilişki gerekse irade özerkliği ve bağlantılı konular bakımından çözüme muhtaç sorunlar olarak varlığını idame ettirmektedir. Böylece, uyuşturucu maddelerin kontrolsüz biçimde imali, ticareti ve tüketiminin, toplum üzerinde çeşitli yönlerden olumsuz sonuçları olduğu görülmektedir. Bazılarının yalnızca ulusal, bazılarının ise uluslararası boyutları olan bu sorunların bertaraf edilmesi, işin tabiatı gereği, yalnızca hukuk eliyle mümkün değildir. Hukuk biliminin yanı sıra, adli bilimler, tıp bilimi, felsefe ve iletişim bilimi, bu noktada önemli roller oynamaktadır.
Uyuşturucuyla mücadele konusunda, alanında uzman öğretim üyeleri tarafından sunulan multidisipliner bildirilerin yer aldığı bu kitap, bundan sonra yapılacak bilimsel çalışmalarda faydalanılabilecek kaynak niteliğindedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Karşılaştırmalı Hukukta Uyuşturucu Maddeler Konusunda Önemli Hukuki Düzenlemeler, Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER
.
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti (TCK m. 188), Prof. Dr. İbrahim DÜLGER
.
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçuna Genel Bakış, Prof. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT
.
Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak (TCK m. 191), Dr. Öğr. Ü. İnanç İŞTEN
.
Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarının Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, Dr. Öğr. Ü. Mahmut KAPLAN
.
Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ve Sınır Güvenliği, Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN
.
Uyuşturucu Arzında Sosyal Medya ve Mücadele Yolları, Doç. Dr. Levent ERASLAN
.
Bağımlılık ve Bağımlılar, Doç. Dr. Gülcan GÜLEÇ
.
Özgür İrade ve Bağımlılık Arasındaki İnsan, Prof. Dr. Yusuf M. ÖRNEK
.
Modern Devlet ve Uyuşturucu, Doç. Dr. Sezgin Seymen ÇEBİ
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
5
Açılış Konuşmaları 
11
BİRİNCİ OTURUM
 
Karşılaştırmalı Hukukta Uyuşturucu Maddeler Konusunda Önemli Hukuki Düzenlemeler
Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER 
29
 
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti (TCK m. 188)
Prof. Dr. İbrahim DÜLGER 
51
 
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçuna Genel Bakış
Prof. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT 
67
 
Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak,
Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak (TCK m. 191)
Dr. Öğr. Ü. İnanç İŞTEN 
79
 
Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarının Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Ü. Mahmut KAPLAN 
95
Birinci Oturum: Soru–Cevap 
105
İKİNCİ OTURUM
 
Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ve Sınır Güvenliği
Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN 
127
 
Uyuşturucu Arzında Sosyal Medya ve Mücadele Yolları
Doç. Dr. Levent ERASLAN 
147
 
Bağımlılık ve Bağımlılar
Doç. Dr. Gülcan GÜLEÇ 
157
 
Özgür İrade ve Bağımlılık Arasındaki İnsan
Prof. Dr. Yusuf M. ÖRNEK 
169
 
Modern Devlet ve Uyuşturucu
Doç. Dr. Sezgin Seymen ÇEBİ 
177
İkinci Oturum: Soru–Cevap 
191
Kapanış Konuşmaları 
195