Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Disiplinler Arası Yaklaşım Yrd. Doç. Dr. Esra Hamamcıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Özge Uzun Kazmacı, Yrd. Doç. Dr. M. Ertan Yardım, Yrd. Doç. Dr. Argun Karamanlıoğlu, Arş. Gör. Zeliha Gi  - Kitap

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Disiplinler Arası Yaklaşım

1. Baskı, 
Ekim 2016
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
124
Barkod:
9789750239816
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
255,00
İndirimli (%74):
66,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Tüketicinin Korunması Hukuku günümüzde yoğun uygulaması bulunan ve giderek artan sayıda hukuki uyuşmazlığın ortaya çıktığı bir alandır. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 18 yıldan uzun bir süre yürürlükte kalmış ancak tüketici işlemleri ve bunlardan doğan hukuki uyuşmazlıkların sayılarının artması, teknolojik gelişmeler, Avrupa Birliği mevzuatındaki değişiklikler nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçlar gibi gerekçeler mevzuat değişikliğini de beraberinde getirmiştir. Bunun sonucunda, 6502 sayılı (yeni) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 28 Kasım 2013'te Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun, Tüketicinin Korunması Hukuku alanında pek çok yenilik getirdiği gibi mevcut önemli kavramlarda değişiklikler de öngörmüştür. Bu yenilik ile değişikliklerin değerlendirilmesi ve bilimsel bir bakış açısıyla incelenmesi amacıyla, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından bir sempozyum düzenlenmiştir.
Sempozyum kapsamında; Tüketicinin Korunması Hukuku'nun kesiştiği diğer özel hukuk alanları olan Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ve Medenî Usûl Hukuku alanlarında düzenlenen üç oturumda, konunun uzmanı akademisyenler ve uygulamacılar tarafından tüketici işlemi, ayıptan sorumluluk, elektronik sözleşmeler, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ticari iş ve ticari dava kavramlarına etkisi, tüketici hakem heyetleri, Tüketicinin Korunması Hukuku'nda belirsiz alacak davası gibi önemli başlıklar ele alınarak değerlendirilmiştir. Sempozyumdaki değerli bilgi ve görüşlerin kalıcı olması amacıyla, sunumların elinizdeki kitaba dönüştürülmesi yoluna gidilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Tüketici İşlemi ve Uygulanması, Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal
.
TKHK ve TBK Hükümleri Çerçevesinde Ayıptan Sorumluluk Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Emre Gökyayla
.
TKHK Çerçevesinde Elektronik Sözleşmeler, Yrd. Doç. Dr. Özge Uzun Kazmacı
.
TKHK ve Uygulamasındaki Sorunlar, Av. Hakan Tokbaş
.
6502 Sayılı TKHK'nın Ticari İşe ve Ticari Davaya Etkisi (I), Yrd. Doç. Dr. Levent Biçer
.
6502 Sayılı TKHK'nın Ticari İşe ve Ticari Davaya Etkisi (Iı), Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar
.
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un Kıymetli Evrak Hukukuna Yansımaları, Yrd. Doç. Dr. Esra Hamamcıoğlu
.
Tüketici Hukukunda Saldırgan Satış Yöntemleri, Yrd. Doç. Dr. Argun Karamanlıoğlu
.
Tüketici Hakem Heyetlerinin İşleyişi ve Uygulama Sorunları, M.A. Av. Oya Şahin Mccarthy
.
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Uygulamaya Yansıması, Hakim Ahmet Yıldırım
.
Belirsiz Alacak Davasının Tüketici Hukukunda Gösterdiği Özellikler, Yrd. Doç. Dr. Evrim Erişir
.
Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının İcrası ve İtiraz Yolu (4077 Sayılı TKHK İle 6502 Sayılı TKHK'nın Karşılaştırılması), Yrd. Doç. Dr. M. Ertan Yardım
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL’ın Açılış Konuşması 
9
BİRİNCİ OTURUM 
MEDENİ HUKUK OTURUMU 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yılmaz ASLAN 
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA TÜKETİCİ İŞLEMİ VE UYGULANMASI 
Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL 
11
TKHK VE TBK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE AYIPTAN SORUMLULUK HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Prof. Dr. Emre GÖKYAYLA 
21
TKHK ÇERÇEVESİNDE ELEKTRONİK SÖZLEŞMELER 
Yrd. Doç. Dr. Özge UZUN KAZMACI 
27
TKHK VE UYGULAMASINDAKİ SORUNLAR 
Av. Hakan TOKBAŞ 
33
İKİNCİ OTURUM 
TİCARET HUKUKU OTURUMU 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ 
6502 SAYILI TKHK’NIN TİCARİ İŞE VE TİCARİ DAVAYA ETKİSİ (I) 
Yrd. Doç. Dr. Levent BİÇER 
43
6502 SAYILI TKHK’NIN TİCARİ İŞE VE TİCARİ DAVAYA ETKİSİ (II) 
Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR 
49
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNA YANSIMALARI 
Yrd. Doç. Dr. Esra HAMAMCIOĞLU 
57
TÜKETİCİ HUKUKUNDA SALDIRGAN SATIŞ YÖNTEMLERİ 
Yrd. Doç. Dr. Argun KARAMANLIOĞLU 
65
ÜÇÜNCÜ OTURUM 
USUL HUKUKU OTURUMU 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ 
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN İŞLEYİŞİ VE UYGULAMA SORUNLARI 
M.A. Av. Oya ŞAHİN MCCARTHY 
73
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMAYA YANSIMASI 
Hakim Ahmet YILDIRIM 
87
BELİRSİZ ALACAK DAVASININ TÜKETİCİ HUKUKUNDA GÖSTERDİĞİ ÖZELLİKLER 
Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR 
97
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ İCRASI VE İTİRAZ YOLU 
(4077 SAYILI TKHK İLE 6502 SAYILI TKHK’NIN KARŞILAŞTIRILMASI) 
Yrd. Doç. Dr. M. Ertan YARDIM 
105