Toplam Kalite Yönetimi Kuram, İlkeler, Uygulamalar Prof. Dr. Hasan Şimşek  - Kitap

Toplam Kalite Yönetimi

Kuram, İlkeler, Uygulamalar

3. Baskı, 
Eylül 2018
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
326
Barkod:
9789750251085
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
310,00
İndirimli (%49):
159,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 3. Baskısı yapılan bu kitap, çeşitli üniversitelerin lisans ve lisansüstü programlarında okutulan toplam kalite ile ilgili derslerde ana ders kitabı olarak kullanılmaktadır. Ders kitabı olarak kullanılmasının yanı sıra kitap, toplam kalite konusunda bilgilenmek isteyen bireyler için de yararlı bir başucu kaynağıdır.
İkinci baskısında yeni bir bölüm eklenen ve daha görsel hale getirilen kitabın elinizdeki 3. Baskısına son yıllarda dünyada yaygın bir kalite uygulaması olarak kullanılan "Altı Sigma" ile ilgili yeni bir bölüm eklenmiştir. Bu anlamda, okuyucu açısından kitabın içeriği genişletilmiş, kullanımı daha cazip hale getirilmeye çalışılmıştır. Her bölüm başında, bölümdeki konular hakkında genel bir bakış açısı geliştirilmesini olanaklı kılacak bir tartışma sorusu, her bölümün sonunda bölümdeki konularla ilgili anahtar kelimeler, sorular ve sınıf içinde veya küçük gruplarla yapılabilecek etkinlikler yer almaktadır.
Kitapta toplam kalite çalışmalarında toplanan verilerin analiz edilmesini kolaylaştırmak amacıyla Microsoft Excel kullanımını adım adım öğreten bir bölüm de yer almaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Örgütler, Yönetim ve Toplam Kalite Yönetimi
.
Toplam Kalite Nedir?
.
Toplam Kalitenin Öncüleri
.
Müşteri Beklentilerini Anlamak
.
Kurum Kültürü ve Kalite
.
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kalite
.
Takım Çalışması ve Kalite
.
Kalite ve Liderlik
.
Kalite ve Planlama
.
Kalite ve Maliyet İlişkisi
.
Kalite İyileştirme Araçları
.
Altısigma
.
Kalite Standartları
.
Değişim Yönetimi
Kitabın İçindekileri
Üçüncü Baskıya Önsöz 
7
İkinci Baskıya Önsöz 
9
Önsöz 
11
Bölüm 1: ÖRGÜTLER, YÖNETİM VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 
23
Örgüt Nedir? 
24
İşletme ve Yönetim Biliminin Evrimi 
27
Yeni Ekonomi, Yeni İşletme Anlayışı 
30
Örgüt ve Yönetim Biliminde Ana Paradigmalar 
32
1. Yapısalcı Yaklaşım 
33
2. İnsan İlişkileri (İnsan Kaynakları) Yaklaşımı 
34
3. Politik Yaklaşım 
37
4. Kültürel ve Sembolik (Simgeci) Yaklaşımlar 
39
Örgütlere Çoklu Yaklaşım 
41
Toplam Kalite Yönetimi Bütün Bunların Neresinde? 
42
Anahtar Sözcükler 
43
Bölüm Sonu Değerlendirme Soruları 
43
Etkinlik 1 
43
Etkinlik 2 
44
Bölüm 2: TOPLAM KALİTE NEDİR? 
47
Toplam Kalite Yönetimi Nedir? 
48
Toplam Kalite Yönetimi Tanımları 
49
Deming ve Kalite 
50
Toplam Kalite Yönetiminin İlkeleri 
51
Müşteri Beklentileri 
55
Kalite Kavramından Ne Anlıyoruz? 
56
Kalite ve Rekabet 
57
Toplam Kalite Yönetiminin Ana Unsurları 
59
Kalite Zinciri 
63
Anahtar Sözcükler 
63
Bölüm Sonu Değerlendirme Soruları 
63
Etkinlik 
64
Bölüm 3: TOPLAM KALİTENİN ÖNCÜLERİ 
67
Walter A. Shewhart (1891–1967) 
68
W. Edwards Deming (1900–1993) 
69
Joseph M. Juran (1904–) 
72
Kaoru İshikawa (1915–1989) 
74
Philip B. Crosby (1926–2001) 
75
Armand V. Feigenbaum (1922–) 
78
Dr. Genichi Taguchi (1924–2012) 
79
Shigeo Shingo (1909–1990) 
80
Anahtar Sözcükler 
81
Bölüm Sonu Değerlendirme Soruları 
81
Bölüm 4: MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNİ ANLAMAK: YÖNTEMLER 
85
Pazarlama Nedir? 
85
Pazarlamanın Ana Unsurları 
86
Ürün ve Hizmet Arasındaki Farklar 
87
Hizmetlerin Pazarlanması 
89
Pazarlama Araştırması 
91
Müşteri Beklentilerinin Anlaşılmasında Kullanılan İki Temel Veri Toplama Yöntemi: Anket ve Görüşme 
93
Anket 
94
Anket Hazırlamanın Aşamaları 
97
Görüşme 
102
Görüşme Türleri 
102
Görüşme Protokolü veya Görüşme Yönergesi Hazırlama: Birkaç Pratik Öneri 
104
Görüşmenin Gerçekleştirilmesi: Birkaç Pratik Öneri 
105
Anahtar Sözcükler 
108
Bölüm Sonu Değerlendirme Soruları 
108
Etkinlik 
108
Bölüm 5: KURUM KÜLTÜRÜ VE KALİTE 
111
Örgüt Kültürü Nedir? 
113
Örgüt Kültürünün Düzeyleri 
114
Örgütsel Kültür Türleri 
116
Örgüt Kültürü Kendisini Nasıl Korur ve Sürdürür? 
121
Kurum Kültürünün Değiştirilmesi ve Dönüştürülmesi: Stratejiler 
123
Kurum Kültürünün Değiştirilmesi ve Dönüştürülmesinde Verinin Önemi 
127
Anahtar Sözcükler 
128
Bölüm Sonu Değerlendirme Soruları 
128
Etkinlik 1 
129
Etkinlik 2 
129
Bölüm 6: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KALİTE 
135
Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki Farklar 
137
İnsan Kaynakları Yönetimi Süreci 
139
Toplam Kalite Yönetimi Anlayışının İnsan Kaynakları Yönetimi Süreçlerine Etkisi 
146
Anahtar Sözcükler 
148
Bölüm Sonu Değerlendirme Soruları 
148
Etkinlik 1 
148
Bölüm 7: TAKIM ÇALIŞMASI VE KALİTE 
153
Takım Olgusunu Olumlu Etkileyen Pozitif Kültür 
154
Çalışanlara Duyulan Güvenin Göstergeleri 
160
Takım Olma Süreci 
163
Takım Çalışmasını Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler 
164
Takım Performansının Değerlendirilmesi 
165
Takım Çalışması ve Ödüllendirme 
167
İyi Bir Takım Lideri Olmak İçin Stratejiler 
169
Anahtar Sözcükler 
172
Bölüm Sonu Değerlendirme Soruları 
172
Etkinlik 1: Takımlarla Proje Yönetim Etkinliği 
172
Etkinlik 2: “Yazar Kasa” 
173
Bölüm 8: KALİTE VE LİDERLİK 
177
Liderlik Tanımları 
178
Liderlik Yaklaşımlarının Evrimi 
179
Liderlik Davranışı 
180
1. Lowa Üniversitesi Çalışmaları 
181
2. Ohio Devlet Üniversitesi Çalışmaları 
181
3. Michigan Üniversitesi Çalışmaları 
183
Durumsal Liderlik 
184
Liderliğe Çoklu Bakış: Dört Liderlik Yaklaşımı 
186
1. Yapısalcı Lider 
186
2. İnsan Kaynakları Lideri 
188
3. Politik Liderlik 
189
4. Kültürel ve Sembolik Liderlik 
190
Dönüştürücü ve Yönetsel Liderlik, Lider ve Yönetici 
191
Anahtar Sözcükler 
194
Bölüm Sonu Değerlendirme Soruları 
194
Etkinlik 1 
195
Etkinlik 2 
196
Bölüm 9: KALİTE VE STRATEJİK PLANLAMA 
201
Planlama: Tanım 
202
Planlama Modelleri 
202
Akılcı (Rasyonel) Planlama Modeli 
203
Sınırlı Akılcılık 
203
Eylem Temelli Planlama 
204
Makro Planlama/Uzun Vadeli, Kapsamlı Planlama/İnsangücü Planlaması 
204
Stratejik Planlama 
205
Stratejik Planlamanın Özellikleri 
206
Stratejik Planlama Modeli 
207
Anahtar Sözcükler 
217
Bölüm Sonu Değerlendirme Soruları 
218
Çalışma Formları 
219
Bölüm 10: KALİTE VE MALİYET İLİŞKİSİ 
231
Girdi–Süreç–Çıktı ve Kalite İlişkisi 
232
Kalite ve Maliyet 
233
1. Başarısızlık veya Uygunsuzluk Maliyetleri 
234
2. Değerlendirme Maliyetleri 
235
3. Önleme Maliyetleri 
237
Anahtar Sözcükler 
237
Bölüm Sonu Değerlendirme Soruları 
237
Bölüm 11: KALİTE İYİLEŞTİRME ARAÇLARI 
241
Temel Kavramlar 
242
Kontrol Çizelgeleri ve Değişkenliğin (varyans) genel ve özel kaynakları 
244
Üst ve Alt Kontrol Sınırı 
245
Kontrol Çizelgesinin Oluşturulması 
247
Diğer Kalite İyileştirme Araçları 
249
Kıyaslama (Benchmarking) 
250
Süreç Akış Şemaları 
253
Çeteleler, Sıklık Dağılımları ve Histogramlar 
255
Pareto analizi veya Pareto Çizelgesi 
256
Neden–Sonuç Analizi (Balık Kılçığı) veya İshikawa Şeması 
259
Kalite İyileştirme Araçları, Süreçlerin Denetim Altına Alınması ve Çalışanların Bu Süreçteki Rolleri 
262
Anahtar Sözcükler 
262
Bölüm Sonu Değerlendirme Soruları 
263
Etkinlik 1 
263
Etkinlik 2 
263
MS EXCEL’LE İSTATİSTİK HESAPLAR, TABLOLAR, GRAFİKLER
Neşet Mutlu 
264
Bölüm 12: ALTI SİGMA (6σ) 
287
3+3 Standart Sapma 
289
Altı Sigma felsefesi 
291
Yalın Yönetim ve Altı Sigma 
292
DMAIC (Define, Measure, Analyze, İmprove, Control) 
293
Altı Sigma ve Hizmet Sektörü 
295
Bölüm 13: KALİTE STANDARTLARI 
299
Malcolm Baldridge Ulusal Kalite Ödülü Ana ve Alt Boyutları 
301
Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (ve KalDer) Ana ve Alt Kalite Değerlendirme Boyutları 
304
KalDer Mükemmellikte Yetkinlik Belgelendirmesi 
308
Anahtar Sözcükler 
310
Bölüm Sonu Değerlendirme Soruları 
310
Bölüm 14: SONSÖZ: DEĞİŞİMİN YÖNETİLMESİ 
313
Değişime Direncin Kaynakları 
313
Değişime Karşı Direncin Azaltılması: Taktikler 
314
Kaynaklar 
317
Kavramlar Dizini 
323
Yazarlar Dizini 
327
Yazar Hakkında 
328