Terörle Mücadele Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç  - Kitap

Terörle Mücadele Kanunu

1. Baskı, 
Eylül 2006
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13.5x19
Sayfa:
128
Barkod:
9789750203022
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Kitabın Konu Başlıkları
.
12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı Teörle Mücadele Kanunu
.
Tanım ve Terör Suçları
.
Yargılama Usulleri
.
Cezaların İnfazı
.
Terörizmle Mücadeke İle İlgili Olarak Türkiye'nin Taraf Olduğu Bazı Milletlerarası Sözleşmeler
.
Başta Terörizm Olmak Üzere, Belirli Suçlarla İlgili Olarak Özellikle Soruşturma Evresinde Kolluk Birimleri Arasında İşbirliğini Geliştirmek Amacıyla İmzalanmış İki Taraflı Sözleşmeler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı TERÖRLE MÜCADELE KANUNU (Resmi Gazete: 12 Nisan 1991/20843 Mükerrer)
GENEL GEREKÇE 
9
AÇIKLAMA 
14
GENEL GEREKÇE 
14
AÇIKLAMA 
17
Birinci BölümTANIM VE TERÖR SUÇLARI
Madde 1: Terör tanımı 
19
AÇIKLAMA 
19
Madde 2: Terör suçlusu 
27
AÇIKLAMA 
27
Madde 3: Terör suçları 
28
AÇIKLAMA 
28
Madde 4: Terör amacı ile işlenen suçlar 
31
Madde 5: Cezaların artırılması 
35
AÇIKLAMA 
36
Madde 6: Açıklama ve yayınlama 
38
AÇIKLAMA 
55
AÇIKLAMA 
56
Madde 8: Terörün finansmanı 
67
AÇIKLAMA 
68
Madde 9: Nitelikli hal 
70
Madde 10: Tüzel kişilerin sorumluluğu 
70
AÇIKLAMA 
70
İkinci BölümYARGILAMA USULLERİ
Madde 11: Görev ve yargı çevresinin belirlenmesi 
73
AÇIKLAMA 
73
Madde 12: Soruşturma ve kovuşturma usûlü 
74
AÇIKLAMA 
76
Madde 13: Seçenek yaptırımlara çevirme ve erteleme yasağı 
77
AÇIKLAMA 
77
Madde 14: Muhbirlerin hüviyetlerinin açıklanmaması 
80
Madde 15: Müdafi tayini 
80
AÇIKLAMA 
80
Üçüncü BölümCEZALARIN İNFAZI Madde 16:83
Madde 17: Koşullu salıverilme 
83
AÇIKLAMA 
84
Madde 18:95 Dördüncü BölümÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 19: Ödüllendirme 
97
Madde 20: Koruma tedbirleri 
97
Madde 21: Yardım 
98
Madde 22: Terörden zarar gören diğer kişilere yardım 
102
Ek Madde 1:102 Ek Madde 2:104
AÇIKLAMA 
105
Beşinci BölümGEÇİCİ HÜKÜMLER Geçici Madde 1:113 Geçici Madde 2:113 Geçici Madde 3:114 Geçici Madde 4:114 Geçici Madde 5:116 Geçici Madde 6:116 Geçici Madde 7:116 Geçici Madde 8:117 Geçici Madde 9:117 Geçici Madde 10:117
Madde 23: Yürürlükten kaldırılan hükümler 
118
Madde 24: Yürürlük 
118
Madde 25: Yürütme 
118
EK I: TERÖRİZMLE MÜCADELE İLE İLGİLİ OLARAK TÜRKİYE’NİN TARAF OLDUĞU BAZI MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER 
119
EK II: BAŞTA TERÖRİZM OLMAK ÜZERE, BELİRLİ SUÇLARLA İLGİLİ OLARAK ÖZELLİKLE SORUŞTURMA EVRESİNDE KOLLUK BİRİMLERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA İMZALANMIŞ İKİ TARAFLI SÖZLEŞMELER 
123