Sayısal Elektronik Elektrik, Elektronik Haberleşme, Mekatronik, Endüstriyel Elektronik ve Endüstriyel Otomasyon Program Hasan Selçuk Selek  - Kitap

Sayısal Elektronik

Elektrik, Elektronik Haberleşme, Mekatronik, Endüstriyel Elektronik ve Endüstriyel Otomasyon Program

1. Baskı, 
Ocak 2009
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x23.5
Sayfa:
263
Barkod:
9789750208713
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Teknik Eğitim Fakülteleri ve Meslek Yüksekokullarının; Elektrik, Elektronik, Haberleşme, Otomasyon, Bilgisayar ve Mekatronik Bölümleri ile bol örnekli olması sebebiyle Mühendislik Fakültelerine de tavsiye edilen kitap; anlatımının sadeliği ve anlaşılırlığı, bol çözümlü örnekleri ile öğretim elemanları ve öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.
Kitapta anlatım dili kullanılarak, öğrencilerin sıkılmadan öğrenebilmeleri hedeflenmiştir. Özgün örnekleri, her bölüm ve konu sonundaki tekrar soruları ile öğrencilerin tek başlarına çalışmaları, çözümlerini arkadaşları ile tartışıp, karşılaştırmaları sağlanmaya çalışılmıştır.
Bol çözümlü ve çalışma soruları ile de; öğretim elemanlarının ödev ve çalışma sorusu hazırlamaları kolaylaştırılmış, örnek konusundaki sıkıntılarının çözümü hedeflenmiştir. Yazarın kitabın önsözündeki e–posta adresinden iletişim kurularak; cevabı olmayan, çözümü bulunmayan sorular konusunda yardım alınabilir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Sayısal İşaret Tanımı ve Kullanım Alanları
.
Sayı Sitemleri ve Dönüşümleri
.
Kod ve Kod Sistemleri (BCD, Gray, 3 İlaveli Kod)
.
Lojik Kapılar, Sembolleri, Doğruluk Tabloları, Lojik İfadelerin Elde Edilmesi, Kapılarla Gerçekleştirilmesi
.
Boolean Cebri (Matematiği) ve De Morgan Kuralları
.
Lojik İfadelerin Sadeleştirilmesi (Harita Yöntemi, Tablo Yöntemi)
.
Bileşik Mantık Devreleri (Toplayıcı, Çıkarıcı, Kodlayıcı, Kod Çözümü)
.
Yedi Parçalı Gösterge (Seven Segment Display)
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
BÖLÜM 1:GİRİŞ BÖLÜM 2:SAYI SİSTEMLERİ
2.1. ONLUK (DECİMAL) SAYI SİSTEMİ 
17
2.2. İKİLİ (BİNARY) SAYI SİSTEMİ 
18
2.2.1. Binary (İkili) Sayının Decimal (Onluk) Sayıya Çevrilmesi 
19
Çalışma ve Genel Tekrar Soruları 
20
2.2.2. Ondalıklı Binary Sayının Decimal Sayıya Çevrilmesi 
21
Çalışma ve Genel Tekrar Soruları 
22
2.2.3. Decimal (Onluk) Sayıyı Binary (İkili) Sayıya Çevirme 
23
Çalışma ve Genel Tekrar Soruları 
25
2.2.4. Ondalıklı Decimal Sayıyı Binary Sayıya Çevirme 
26
Çalışma ve Genel Tekrar Soruları 
27
2.3. OKTAL (OCTAL – SEKİZLİ) SAYI SİSTEMİ 
28
2.3.1. Sekizli (Oktal) Sayıyı Onluk (Decimal) Sayıya Çevirme 
28
Çalışma ve Genel Tekrar Soruları 
30
2.3.2. Sekizli (Oktal) Sayının İkili (Binary) Sayıya Çevrimi 
31
Çalışma ve Genel Tekrar Soruları 
34
2.3.3. Onluk (Decimal) Sayıyı Sekizlik (Oktal) Sayıya Çevirme 
35
Çalışma ve Genel Tekrar Soruları 
38
2.3.4. İkilik (Binary) Sayıyı Sekizlik (Oktal) Sayıya Çevirme 
39
Çalışma ve Genel Tekrar Soruları 
41
2.4. HEXADECİMAL (ONALTILI) SAYI SİSTEMİ 
42
2.4.1. Onaltılı Sayıyı Onluk Sayıya Çevirme 
43
Çalışma ve Genel Tekrar Soruları 
44
2.4.2. Onaltılık Sistemdeki Sayıyı İkilik Sayıya Çevirme 
45
Çalışma ve Genel Tekrar Soruları 
47
2.4.3. İkilik Sistemdeki Sayıyı Onaltılık Sayıya Çevirme 
48
Çalışma ve Genel Tekrar Soruları 
50
2.4.4. Onaltılık Sayıyı Sekizlik Sayıya Çevirme 
51
Çalışma ve Genel Tekrar Soruları 
53
2.4.5. Sekizlik Sayıyı Onaltılık Sayıya Çevirme 
54
Çalışma ve Genel Tekrar Soruları 
56
2.5. SAYI SİSTEMLERİNDE ARİTMETİK İŞLEMLER 
58
2.5.1. Binary (İkilik) Sayılarda Toplama 
58
Çalışma ve Genel Tekrar Soruları 
60
2.5.2. Binary (İkilik) Sayılarda Çıkarma 
61
Çalışma ve Genel Tekrar Soruları 
62
2.5.3. Binary (İkilik) Sayılarda Çarpma 
63
Çalışma ve Genel Tekrar Soruları 
65
2.5.4. Binary (İkilik) Sayılarda Bölme 
66
Çalışma ve Genel Tekrar Soruları 
67
BÖLÜM 3:KODLAR
3.1. BCD KODU (BINARY CODED DECİMAL) 
69
Çalışma ve Genel Tekrar Soruları 
71
3.2. ÜÇ-İLAVE KODU (EXCESS-THREE CODE) Xs-3 CODE 
72
Çalışma ve Genel Tekrar Soruları 
74
3.3. GRAY KODU (GRAY CODE) 
75
Çalışma ve Genel Tekrar Soruları 
78
3.3.1. Gray Kodun İkilik Sisteme Çevirme 
79
Çalışma ve Genel Tekrar Soruları 
80
3.4. PARITY KODU (PARITY CODE – HATA KODU) 
81
Çalışma ve Genel Tekrar Soruları 
83
3.5. ALFANÜMERİK KODLAR 
84
3.5.1. EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) 
84
Çalışma ve Genel Tekrar Soruları 
87
BÖLÜM 4:SAYISAL MANTIK KAPILARI VE SAYISAL DEVRELER
4.1. DEĞİL (NOT GATE) KAPISI – INVERTER 
91
4.2. TTL ve CMOS Entegreler 
93
4.3. VE (AND) KAPISI 
93
4.4. VEYA (OR) KAPISI 
96
4.5. VE DEĞİL (NAND – NOT AND) KAPISI 
99
4.6. VEYA DEĞİL (NOR – NOT OR) KAPISI 
102
4.7. NOR VE NAND KULLANARAK NOT KAPISI YAPMAK 
104
Çalışma Soruları 
105
4.8. EX-OR (ÖZEL VEYA-EXCLUSİVE OR) KAPISI 
106
Çalışma Soruları 
107
4.9. EX-NOR (ÖZEL VEYA DEĞİL-EXCLUSİVE NOR) KAPISI 
107
Çalışma Soruları 
108
4.10. TAMPON KAPISI (BUFFER) 
108
4.11. LOJİK DİYAGRAMLARDAN LOJİK İFADELERİN ELDE EDİLMESİ 
112
4.12. LOJİK İFADELERİN LOJİK KAPILARLA ELDE EDİLMESİ 
117
4.13. NAND VE NOR KAPILARI İLE DİĞER KAPILARIN ELDE EDİLMESİ 
120
Çalışma ve Genel Tekrar Soruları 
122
BÖLÜM 5:BOOLEAN CEBRİ (MATEMATİĞİ)
5.1. BOOLEAN CEBRİ KURALLARI 
128
5.2. TEMEL AÇILIMLAR VE STANDART İFADELER 
138
Çalışma ve Genel Tekrar Soruları 
143
BÖLÜM 6:LOJİK İFADELERİN SADELEŞTİRİLMESİ
6.1. TABLO YÖNTEMİ İLE SADELEŞTİRME 
149
6.2. KARNAUGH HARİTALARI YÖNTEMİ İLE SADELEŞTİRME 
160
6.3. KARNAUGH HARİTALARI YÖNTEMİNDE DEĞİŞKEN YERLERİ KULLANIMI 
183
6.4. TOPLAMLARIN ÇARPIMI FORMUNDA HARİTA YÖNTEMİ İLE SADELEŞTİRME 
188
Çalışma ve Genel Tekrar Soruları 
195
BÖLÜM 7:BİLEŞİK MANTIK (COMBINATIONAL) DEVRELER
7.1. BİLEŞİK MANTIK DEVRE ÇEŞİTLERİ VE TEMEL ÖZELLİKLERİ 
206
7.2. YARIM TOPLAYICI (HALF ADDER) 
208
7.3. TAM TOPLAYICI (FULL ADDER) 
209
7.4. YARIM ÇIKARICI (HALF SUBTRACTOR) 
213
7.5. TAM ÇIKARICI (FULL SUBTRACTOR) 
214
7.6. PARALEL TOPLAYICI 
217
7.7. KODLAYICI (ENCODER – CODER) 
220
7.8. KOD ÇÖZÜCÜ (DECODER) 
226
7.9. KOD ÇEVİRİCİ – KOD DÖNÜŞTÜRÜCÜ (CODE CONVERTERS) 
230
7.10. TEKİLLEYİCİ – VERİ SEÇİCİ – MULTİPLEXER (DATA SELECTOR) 
235
7.11. ÇOĞULLAYICI – VERİ DAĞITICI – DEMULTİPLEXER (DEMUX) 
240
7.12. KARŞILAŞTIRICI (COMPRATORS) 
245
Çalışma ve Genel Tekrar Soruları 
248
EK – 1: TEMEL KAPI ENTEGRELERİ VE BACAK BAĞLANTILARI 
251
EK – 2: YEDİ PARÇALI GÖSTERGE 
258
Kaynaklar 
259
Kavram Dizini 
261