Meslek Yüksekokulları ve Fakülteler İçin Elektronik – 1 (Analog Elektronik) Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selçuk Selek  - Kitap
Meslek Yüksekokulları ve Fakülteler İçin

Elektronik – 1

(Analog Elektronik)

6. Baskı, 
Ocak 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
383
Barkod:
9789750282263
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
295,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
5. baskı
Ağustos 2019
210,00
64,00 (%70)
Kitabın Açıklaması
Genişletilmiş 6. Baskısını yapan kitap, uzun yıllar üniversitelerde "Elektronik (Analog Elektronik), DC Devre Analizi, AC Devre Analizi ve Sayısal Elektronik (Mantık Devreleri) " derslerini anlatan, aynı zamanda da konu ile ilgili çeşitli kamu ve özel sektördeki projelerde yer alan yazarın notlarından, ders anlatımı / eğitim esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki tecrübelerinden oluşmaktadır. Öğrenci ve öğretim elemanlarından gelen istekler dikkate alınarak sürekli güncellenmekte, yeni konular eklenmekte (bu baskıda deneysel çalışmalarda kullanılabilecek Deney Föyleri ayrı bir bölüm olarak), ihtiyaç olan/istenen konular genişletilmektedir.
Eserde, konular günlük anlatım dili anlatılarak öğrencilerin sıkılmaması amaçlanmış, aynı zaman da 300'ü çözümlü, 880 örnek soruya yer verilerek, hem akademisyenlere örnek soru konusunda yardımcı olunması, hem de konuların öğrenciler tarafından daha kolay anlaşılması ve anlaşılan konuların pekiştirilmesi hedeflenmiştir.
Kitap; Mühendislik/Teknoloji Fakülteleri, Bologna Projesi, YÖK-Dünya Bankası Projesi ve İKMEP Projelerinin müfredatlarına uygun olup, bol örnekli olması sebebiyle de; Mühendislik Fakültelerinde çalışma kitabı olarak tavsiye edilmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Yarıiletken Teknolojisi
.
Diyotlar ve Diyot Çeşitleri
.
Diyotların Uygulama Alanları
.
DC ve AC Devrelerde Diyotlar
.
Kenetleme Devreleri
.
Yarım Dalga ve Tam Dalga Doğrultucular
.
Kırpıcı Devreler
.
Kazanç, Akım Kazancı ve Gerilim Kazancı
.
BJT Transistörler
.
BJT Transistörlü Yükselteçlerin DC İncelemesi
.
Fark Yükselteçler (DİF–AMP)
.
İşlemsel Yükselteçler (OP–AMP)
.
Deney Föyleri
.
300'ü Çözümlü, 880 Örnek
Kitabın İçindekileri
Altıncı Baskıya Önsöz 
7
Özgeçmiş 
9
Şekiller ve Tablolar Listesi 
15
GİRİŞ 
25
Bölüm 1
YARIİLETKEN TEKNOLOJİSİ
1.1 YARIİLETKEN TEKNOLOJİSİ 
27
1.2 KATKILI MALZEMELER 
30
Bölüm 2
DİYOT (DİODE) VE ÇEŞİTLERİ
2.1 PN EKLEMİ VE DİYOTUN YAPISI 
35
2.2 DİYOTLARDA DOĞRU VE TERS POLARMA 
38
2.3 DİYOTLARIN UÇLARININ BULANMASI VE SAĞLAMLIK TESTİ 
44
2.4 DİYOT VE TRANSİSTÖRLERİN KODLANMASI 
49
Çalışma ve Genel Tekrar Soruları 
90
GENEL TEKRAR VE ÇALIŞMA SORULARI 
103
2.5 AC VE DC SİNYALLER 
118
2.6 AC DEVRELERDE DİYOT 
126
2.7 DOĞRULTUCU DEVRELER 
135
2.7.1 Pozitif Yarım Dalga Doğrultucu 
136
2.7.2 Negatif Yarım Dalga Doğrultucu 
138
2.7.3 Yarım Dalga Doğrultucularda Ortalama Değer 
140
2.7.4 Tam Dalga Doğrultucular 
143
2.7.5 Köprü Tipi Tam Dalga Doğrultucular 
143
2.7.6 Transformatörlü Tam Dalga Doğrultucular 
144
2.7.7 Tam Dalga Doğrultucularda Ortalama Değer 
145
2.8 KIRPICI DEVRELER 
148
2.9 KENETLEME DEVRELERİ 
150
Çalışma ve Genel Tekrar Soruları 
161
2.10 ZENER DİYOT 
167
2.10.1 Zener Diyotun Çalışma Geriliminin Tespiti 
168
2.10.2 Zener Diyotların Kullanım Alanları 
169
2.10.3 Giriş Gerilimi Sabit Yük Direnci Değişen Regülasyon Devreleri 
169
2.10.4 Giriş Gerilimi Değişen Yük Direnci Sabit Regülasyon Devreleri 
174
2.11 DİYOTLARIN SINIFLANDIRILMASI 
184
2.11.1 Doğrultmaç Diyotlar 
184
2.11.2 Zener Diyotlar 
184
2.11.3 Kapasite (Varaktor, Varikap) Diyotlar 
184
2.11.4 Tünel (Tunnel) Diyotlar 
185
2.11.5 LED Diyot 
186
2.11.6 İnfrared LED Diyot 
187
2.11.7 Diyak (DIAC) 
188
2.11.8 Triyak (TRIAC) 
189
2.12 KAZANÇ 
191
Bölüm 3
TRANSİSTÖR VE ÇEŞİTLERİ
3.1 TRANSİSTÖRLER 
199
3.2 BJT (BİPOLAR JUNCTION) TRANSİSTÖRLER 
201
3.3 NPN TİP BJT TRANSİSTÖRLERİN YAPISI 
202
3.4 BJT Transistörlerin Kodlanması 
203
3.4.1 Avrupa Standardı 
203
3.4.2 Amerikan Standardı 
205
3.4.3 Japon Standardı 
206
3.4.4 Özel Kodlu Firma Standartları 
206
3.5 BJT TRANSİSTÖRLERİN ÖN GERİLİMLENMESİ 
207
3.6 BJT TRANSİSTÖRLERİN KAREKTERİSTİK DEĞERLERİ 
208
3.6.1 Transistörlerde Akım İlişkileri 
208
3.6.2 Transistörlerin Sağlamlık Testi 
209
3.7 TRANSİSTÖRÜN ÇALIŞMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
211
3.8 TRANSİSTÖRLERİN DC ÖN GERİLİMLENMESİ 
211
3.8.1 Sabit Öngerilimli, RE Direnç Kullanılmayan Devreler 
211
3.8.2 Sabit Öngerilimli, RE Direnç Kullanılan Devreler 
215
3.8.3 Kendinden Öngerilimli Yükselteç Devresi 
221
3.8.4 Gerilim Bölücü Öngerilimli Yükselteç Devresi 
225
3.8.5 Geri Beslemeli Öngerilim Devresi 
231
3.9 YÜKSELTEÇ ÇEŞİTLERİ (A, B VE C SINIFI YÜKSELTEÇLER) 
234
3.9.1 A Sınıfı Yükselteçler 
234
3.9.2 B Sınıfı Yükselteçler 
235
3.9.3 AB Sınıfı Yükselteçler 
236
3.9.3 C Sınıfı Yükselteçler 
237
3.10 ELEKTRİK VE ELEKTRONİK DEVRELERDE KORUNMA 
238
3.10.1 Topraklama 
239
3.10.2 Sıfırlama 
239
3.10.3 Kaçak Akım Koruma Rölesi 
240
3.10.4 Sigorta 
240
ÇÖZÜMLERİ İLE ÖRNEK ÇALIŞMA SORULARI 
241
GENEL TEKRAR VE ÇALIŞMA SORULARI 
260
Bölüm 4
FARK YÜKSELTEÇLER
4.1 FARK YÜKSELTEÇLER (DİF–AMP) 
273
Bölüm 5
İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER
5.1 İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER (OP–AMP) 
281
5.2 İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 
283
5.3 İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLERDE OFF–SET GERİLİMİ 
286
5.4. İŞLEMSEL YÜKSELTEÇ DEVRELERİ 
289
5.4.1. Tersleyen (Eviren, Inverting) Yükselteç 
289
5.4.2. Terslemeyen (Evirmeyen, Noninverting) Yükselteç 
299
5.4.3. Gerilim İzleyici (Voltage Follower – Voltage Buffer) 
309
5.4.4. Toplayıcı Yükselteç 
311
5.4.5. Fark Yükselteç 
321
5.4.6. Karşılaştırıcı (Comperator) 
327
5.4.7. İntegral Alıcı Yükselteç (Integrator) 
329
5.4.8. Türev Alıcı Yükselteç (Differentiator) 
332
5.4.9. Gerilim Regülatörü (Seri) 
334
5.4.10. Logaritmik Yükselteç 
335
5.4.11. Gerilim Çoklayıcı–Dağıtıcı 
338
5.4.12. DC Milivoltmetre 
339
GENEL TEKRAR SORULARI 
341
ÖLÇÜ ALETLERİ 
346
Direnç Büyüklüğü Ölçülürken 
348
Gerilim Büyüklüğü Ölçülürken 
349
Akım Büyüklüğü Ölçülürken 
349
DENEYLER 
351
EK 1: Diyot Teknik Özellikleri ve Elektronik Eleman Sembolleri 
375
EK 2: Zener Diyot Çeşitleri ve Kodlanması 
376
EK 3: Transistörlerin Temel parametreleri 
377
Yararlanılan ve Bu Konuda Önerilen Kaynaklar 
379
Kavram Dizini 
381