Milletlerarası Özel Hukuk Pratik Çalışma Kitabı Tamamı Çözümlü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Defne Kırlı Aydemir, Dr. Öğr. Üyesi Rumeysa Partalcı, Arş. Gör. Dr. Nazlı Albayrak Ceylan  - Kitap
2. Baskı, 
Ekim 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
272
Barkod:
9789750288135
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Haziran 2022
160,00
75,00 (%53)
Kitabın Açıklaması
Bu çözümlü pratik kitabı, oldukça teknik bir alan olan Milletlerarası Özel Hukuk disiplinine özgü kavram ve yöntemlerin, pratik olaylar yolu ile somutlaşması ve daha kolay anlaşılır hale gelmesi için hazırlanmıştır. Konunun, pratik çalışmalar yolu ile basitleştirilerek öğrencilere aktarılması, en temel amacımızdır. Kitap genelinde, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunda yer alan maddelere büyük ölçüde değinilmiştir. Ayrıca, MÖHUK mevzuatı kapsamındaki düzenlemeler ile konuya ilişkin büyük önem taşıyan uluslararası sözleşmeler de pratikler yolu ile değinilen diğer önemli hukuki metinler olmuştur.
Kitabın giriş bölümü olarak da ifade edebileceğimiz bölümde, pratik çalışmaların çözümü öncesinde öğrencilerimizin okumalarını tavsiye edeceğimiz temel bilgi notları yer almaktadır. Bu bilgi notlarının okunması, kısa bir tekrar anlamında, pratiklerin çözümünü kolaylaştıracaktır.
Sonrasında ise, madde bazlı pratik çalışma indeksi yer almaktadır. Hangi hukuki düzenleme, hangi pratik çalışma kapsamında düzenleme alanı bulmuş sorusu, bizi madde bazlı pratik çalışma indeksi hazırlamaya yönlendirmiştir.
Pratik Çalışma Kitabının son kısmında ise, özellikle kısa sınavlara yönelik olan pratik bazlı test tipi soru örneklerine yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Temel Bilgi Notları
.
Pratik Çalışma İndeksi
.
Sınavlara Yönelik Test Tipi Soru Örnekleri
Kitabın İçindekileri
İkinci Basıya Önsöz 
5
Önsöz 
6
Kısaltmalar 
9
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN KISA BİLGİ NOTLARI 
11
MÖHUK MEVZUATINDAKİ MADDELERİNE GÖRE PRATİK ÇALIŞMA İNDEKSİ 
21
MÖHUK KONULARINA GÖRE PRATİK ÇALIŞMA İNDEKSİ 
27
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 
33
PRATİK ÇALIŞMA – 1 
33
PRATİK ÇALIŞMA – 2 
38
PRATİK ÇALIŞMA – 3 
44
PRATİK ÇALIŞMA – 4 
48
PRATİK ÇALIŞMA – 5 
52
PRATİK ÇALIŞMA – 6 
56
PRATİK ÇALIŞMA – 7 
59
PRATİK ÇALIŞMA – 8 
61
PRATİK ÇALIŞMA – 9 
66
PRATİK ÇALIŞMA – 10 
70
PRATİK ÇALIŞMA – 11 
75
PRATİK ÇALIŞMA – 12 
78
PRATİK ÇALIŞMA – 13 
82
PRATİK ÇALIŞMA – 14 
85
PRATİK ÇALIŞMA – 15 
89
PRATİK ÇALIŞMA – 16 
92
PRATİK ÇALIŞMA – 17 
99
PRATİK ÇALIŞMA – 18 
103
PRATİK ÇALIŞMA – 19 
108
PRATİK ÇALIŞMA – 20 
113
PRATİK ÇALIŞMA – 21 
116
PRATİK ÇALIŞMA – 22 
122
PRATİK ÇALIŞMA – 23 
129
PRATİK ÇALIŞMA – 24 
134
PRATİK ÇALIŞMA – 25 
139
PRATİK ÇALIŞMA – 26 
143
PRATİK ÇALIŞMA – 27 
148
PRATİK ÇALIŞMA – 28 
152
PRATİK ÇALIŞMA – 29 
157
PRATİK ÇALIŞMA – 30 
160
PRATİK ÇALIŞMA – 31 
164
PRATİK ÇALIŞMA – 32 
173
PRATİK ÇALIŞMA – 33 
184
PRATİK ÇALIŞMA – 34 
191
PRATİK ÇALIŞMA – 35 
202
PRATİK ÇALIŞMA – 36 
208
PRATİK ÇALIŞMA – 37 
214
PRATİK ÇALIŞMA – 38 
217
PRATİK ÇALIŞMA – 39 
223
PRATİK ÇALIŞMA – 40 
228
PRATİK ÇALIŞMA – 41 
234
PRATİK ÇALIŞMA – 42 
238
PRATİK ÇALIŞMA – 43 
242
PRATİK ÇALIŞMA – 44 
246
PRATİK ÇALIŞMA – 45 
250
YENİ SINAV TÜRÜNE ÖRNEK PRATİK ÇALIŞMALAR VE TEST SORULARI – I 
255
PRATİK ÇALIŞMA – 1 
255
YENİ SINAV TÜRÜNE ÖRNEK PRATİK ÇALIŞMALAR VE TEST SORULARI – II 
263
PRATİK ÇALIŞMA – 1 
263
PRATİK ÇALIŞMA – 2 
268