Milletlerarası Özel Hukukta Gizlilik Sözleşmeleri İbrahim Can Narin  - Kitap

Milletlerarası Özel Hukukta Gizlilik Sözleşmeleri

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
138
Barkod:
9786052648476
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
220,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Çalışmamızda "Milletlerarası Özel Hukukta Gizlilik Sözleşmesi" incelenecektir. "Gizlilik Kavramı ve Gizlilik Sözleşmelerine Dair Genel Esaslar" başlıklı birinci bölümde gizlilik kavramının tanımı yapılarak, gizlilik kavramının milletlerarası özel hukuk da dahil tarihsel ve hukuki gelişimi incelenmiştir.
""Milletlerarası Özel Hukukta Gizlilik Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk ve Sınırları" isimli İkinci bölümde ise milletlerarası özel hukuk bakımından gizlilik sözleşmelerinin vasıflandırması yapılmış ve uygulanacak hukuk tespit edilmeye çalışılmıştır. "Milletlerarası Usul Hukukunda Gizlilik Yükümlülüğünün İhlalinden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü" başlıklı üçüncü bölümde ise uyuşmazlıkların mahkeme, alternatif çözüm yolları ve tahkim aracılığıyla çözümü ele alınmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Gizlilik Kavramı ve Gizlilik Sözleşmelerine Dair Genel Esaslar
.
Milletlerarası Özel Hukukta Gizlilik Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk ve Sınırları
.
Milletlerarası Usul Hukukunda Gizlilik Yükümlülüğünün İhlalinden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
İTHAF 
5
İÇİNDEKİLER 
7
KISALTMALAR 
11
GİRİŞ 
13
BİRİNCİ BÖLÜM
GİZLİLİK KAVRAMI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMELERİNE DAİR GENEL ESASLAR
I. GİZLİLİK KAVRAMI VE KAPSAMI 
15
II. TİCARİ SIR KAVRAMI 
22
III. TİCARİ SIRRIN UNSURLARI 
23
A. Gizli Bilgi 
23
B. Ekonomik Değer 
24
C. Ticari Sırrı Korumak İçin Makul Çaba Gösterilmesi 
24
IV. GİZLİ BİLGİNİN İSTİSNALARI 
25
V. GİZLİ BİLGİNİN KORUNMASI 
25
VI. GİZLİ BİLGİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI 
26
VII. GİZLİ BİLGİNİN KÖTÜYE KULLANILMASINA KARŞI HUKUKİ
KORUMALAR 
27
VIII. GİZLİLİK SÖZLEŞMELERİ 
28
A. Tanımı ve İçeriği 
28
B. Tarihsel Gelişimi ve Kullanım Alanı 
29
C. Amacı 
30
D. Özellikleri 
32
E. İhlalin Yaptırımları 
33
F. Gizli Bilginin Kullanılması 
33
G. Tarafları 
34
1. Gizli Bilgiyi İfşa Eden Taraf 
35
2. Gizli Bilgiyi Alan Taraf 
35
H. Süresi 
36
I. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 
37
1. Gizli Bilgiyi Alan Tarafın Hak ve Yükümlülükleri 
37
a. Sadakat Yükümlülüğü 
38
b. Koruma Yükümlülüğü 
39
c. Açıklamama Yükümlülüğü 
41
d. İade Etme Yükümlülüğü 
42
2. Gizli Bilgiyi İfşa Eden Tarafın Hak ve Yükümlülükleri 
43
İ. Sona Ermesi 
43
1. Kendiliğinden Sona Erme Hali 
43
2. Zorunlu Hallerden Sona Erme Hali 
44
3. Fesih İle Sona Erme Hali 
44
J. Sözleşmeye Aykırılık ve Tazminat Talebi 
45
K. Cezai Koşul 
47
L. Haksız Fiilden Kaynaklanan Sorumluluk 
48
M. Sözleşmeye Aykırılıktan Kaynaklanan Sorumluluk 
50
İKİNCİ BÖLÜM
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA GİZLİLİK SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK VE SINIRLARI
I. GENEL OLARAK 
53
A. Türk Hukukundaki Görünümü 
54
B. Milletlerarası Özel Hukuktaki Görünümü 
55
II. YABANCILIK UNSURUNUN TESPİTİ VE VASIFLANDIRMA 
56
A. Genel Olarak 
56
B. Yabancılık Unsuru 
58
C. Vasıflandırma 
60
III. ŞEKLİ VE MADDİ GEÇERLİLİĞİ 
62
A. Şekli Geçerlilik 
62
1. Locus Regit Actum 
63
2. Lex Cause 
64
B. Maddi Geçerlilik 
65
IV. UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİ 
66
A. Bağlama Noktasının Belirlenmesi 
67
1. Subjektif Bağlama Noktası 
67
a. Açık İrade 
69
b. Zımni İrade 
70
c. Farazi İrade 
72
d. Kısmi Hukuk Seçimi 
72
2. Objektif Bağlama Noktası 
73
B. İlke Düzenlemesi ve İstisnai Halleri 
75
1. İlkenin Düzenlemesi 
75
2. İlkenin Düzenlemesinin İstisnası 
76
3. Karakteristik Edim İncelemesi ve Kavramı 
76
V. UYGULANACAK HUKUKUN SINIRLARI 
79
A. Kamu Düzeni Müdahalesi 
79
1. Kamu Düzeni Kavramı 
79
a. Tanımı 
79
b. İç Hukukta Kamu Düzeni 
81
c. Milletlerarası Özel Hukukta Kamu Düzeni 
82
2. Kamu Düzeni Kapsamı ve Özellikleri 
83
3. Kamu Düzeninin İşlevi 
85
4. Tanıma ve Tenfizde Kamu Düzeni Müdahalesi 
86
5. Uygulanacak Hukuka Kamu Düzeni Müdahalesi 
87
VI. DOĞRUDAN UYGULANAN KURALLAR 
90
A. Tanım 
90
B. Hakimin Doğrudan Uygulanan Kuralları 
93
C. Üçüncü Bir Devletin Doğrudan Uygulanan Kuralları 
96
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MİLLETLERARASI USUL HUKUKUNDA GİZLİLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
I. MAHKEME YOLUYLA ÇÖZÜM 
99
A. Genel Olarak 
99
B. Görevli Mahkemenin Tespiti 
99
1. Gizlilik Sözleşmesinin Bağımsız Nitelikte Olması 
99
2. Gizlilik Sözleşmesinin Feri Nitelikte Olması 
100
C. Yetkili Mahkemenin Tespiti 
101
1. 5718 Sayılı Kanun Madde 40 Kapsamında Değerlendirme 
101
2. 5718 Sayılı Kanun Madde 40–46 Kapsamında Değerlendirme 
103
3. 5718 Sayılı Kanun Madde 47 Kapsamında Değerlendirme 
105
4. HMK Madde 17 ve 19 Bakımından Değerlendirme 
107
D. Mahkeme Uygulamalarına Dair Kararlar 
108
1. Türk Mahkemelerinin Kararları 
108
2. Yabancı Mahkemelerin Kararları 
111
II. TAHKİM YOLU İLE ÇÖZÜM 
113
A. Genel Olarak 
113
B. Gizlilik Sözleşmelerinde Tahkime Elverişlilik 
115
C. Örnek Hakem Kararları 
116
D. Hakem Kararlarının Türkiye’de Uygulanması 
117
III. BAŞLICA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI 
119
A. Genel Olarak 
119
B. Müzakere 
120
C. Arabuluculuk 
121
SONUÇ 
125
REFERANSLAR 
129