Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Milletlerarası Özel Hukuk Kongresi Eskişehir 18 – 20 Ekim 2023 Kongre Bildirileri ve Tartışmaları Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu, Prof. Dr. Mesut Aygün, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Kübra Altıparmak Elmas, Dr. Öğr. Üyesi Cansu Kaya Ülken, Arş. Gör. G. Banu Us  - Kitap
Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında

Milletlerarası Özel Hukuk Kongresi

Eskişehir 18 – 20 Ekim 2023 Kongre Bildirileri ve Tartışmaları

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1096
Barkod:
9786050518856
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.500,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalının öncülüğünde, önce 15-16 Mayıs 2009 tarihlerinde Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi, Konstanz Üniversitesi ve Eskişehir Barosu'nun işbirliği ile "Vatandaşlık, Göç, Mülteci ve Yabancılar Hukukundaki Güncel Gelişmeler" adlı uluslararası sempozyum gerçekleştirildi; 21-22 Nisan 2016 tarihlerinde yine Eskişehir'de "Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Konular" adlı ulusal sempozyum yapıldı. Sonrasında kitap haline de getirilen her iki bilimsel etkinlik akademik camiada çok ses getirdi ve önemli bir bilimsel etki değerini beraberinde getirdi. Yedişer yıl arayla başarılı olarak gerçekleşen bu etkinlikler, Eskişehir'de bu defa kongre düzeyinde bir bilimsel etkinlik yapılması yönünde bir beklentiyi de ortaya çıkarmıştı.
Dünya genelinde yaşanan Covid pandemisinin sona ermesi ve 2023 yılının hem Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümüne, hem de Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin kuruluşunun 30. yıldönümüne denk gelmesi, bizim için bir fırsattı, bunu değerlendirmeliydik. Bir yıl öncesinden (2022 yılında), ulusal düzeyde ve fakat öncekilerden daha geniş katılımlı ve kapsamlı bir kongre gerçekleştirme kararı aldık. Bu kongreyle hem alanında yetkin hukukçu, akademisyen ve uygulamacıları bir araya getirip milletlerarası özel hukukun güncel sorunlarını tartışmayı, hem de kendisini bu alanda geliştirmek isteyen kişiler ile hukuk öğrencilerine alanın güncel gelişmelerini aktarmayı amaç edindik.
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
CUMHURİYETİN YÜZÜNCÜ YILINDA MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK KONGRESİ 
5
KONGREMİZİN GERÇEKLEŞMESİ VE KİTAPLAŞTIRILMASI SÜRECİNDE EMEĞİ GEÇEN ÖĞRENCİLER 
7
CUMHURİYETİN YÜZÜNCÜ YILINDA MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK KONGRESİ PROGRAMI 
9
ÖN SÖZ 
15
BİRİNCİ GÜN / 18 EKİM 2023
CUMHURİYETİN YÜZÜNCÜ YILINDA MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK KONGRESİ Kongre Bildirileri ve Bilimsel Tartışmalar 
27
AÇILIŞ MERASİMİ VE KONUŞMALAR 
29
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI
PRIVATE INTERNATIONAL LAW: THE PAST, THE PRESENT AND THE FUTURE
Prof. Dr. M. Tuğrul ARAT 
33
Birinci Oturum TÂBİİYET HUKUKU I
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necla ÖZTÜRK
DEVLETLERİN VERGİLENDİRME YETKİLERİNİ VATANDAŞLIK VE YERLEŞİKLİK TEMELİNDE KULLANMALARININ KİŞİLERİN GÖÇ VE VATANDAŞLIKTAN ÇIKMA KARARLARI ÜZERİNE ETKİSİ
THE IMPACT OF STATES' EXERCISE OF TAXING POWERS ON THE BASIS OF CITIZENSHIP AND RESIDENCE ON PEOPLE'S DECISIONS TO MIGRATE AND RENOUNCE CITIZENSHIP
Doç. Dr. Doğan GÖKBEL 
47
OSMANLI TABİİYET KANUNU VE MİRAS SORUNLARI 
59
OTTOMAN NATIONALITY LAW AND INHERITANCE PROBLEMS
Doç. Dr. Hilal ORTAÇ 
59
ULUSLARARASI HUKUKTA DİPLOMATİK HİMAYE HAKKI VE İSVİÇRE UYGULAMASI
THE RIGHT TO DIPLOMATIC PROTECTION IN INTERNATIONAL LAW AND THE CASE OF SWITZERLAND
Dr. Öğr. Üyesi Belkıs VURAL ÇELENK 
73
AVRUPA VATANDAŞLIĞI KAVRAMININ BREXIT SONRASI BİRLEŞİK KRALLIK VATANDAŞLARI İÇİN VERİLEN C–499/21 P ¦ SILVER AND OTHERS V COUNCIL C–501/21 P, SHINDLER AND OTHERS V COUNCIL VE C–502/21 P ¦ PRICE V COUNCIL KARARLARI DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE CONCEPT OF EUROPEAN CITIZENSHIP IN ACCORDANCE WITH THE C–499/21 P ¦ SILVER AND OTHERS V COUNCIL C–501/21 P, SHINDLER AND OTHERS V COUNCIL VE C–502/21 P ¦ PRICE V COUNCIL DECISIONS MADE FOR UNITED KINGDOM CITIZENS AFTER BREXIT
Dr. Öğr. Üyesi Özlem İNANÇ ŞENSES 
83
UZAYDA YAŞAMIN SONUCU: UZAY VATANDAŞLIK HUKUKU
RESULT OF LIFE IN SPACE: SPACE CITIZENSHIP LAW
Av. Egemen DEMİRER 
95
İkinci Oturum TÂBİİYET HUKUKU II
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Esra Gül DARDAĞAN KİBAR
KAN ESASINDAN TOPRAK ESASINA KARŞILAŞTIRMALI BAKIŞ AÇISI İLE SON GELİŞMELER
A COMPARATIVE ANALYSIS TO THE LATEST DEVELOPMENTS FROM JUS SANGUINIS TO JUS SOLI
Dr. Öğr. Üyesi Ekin Deniz İLHAN 
119
TÜRK VATANDAŞLIĞININ SONRADAN KAZANILMASININ DÜZENLENME MAHİYETİ VE TÜRK VATANDAŞLIĞININ İSTİSNAİ YOLDAN KAZANILMASI YOLUNUN BU KAPSAMDA DEĞERLENDİRİLMESİ
THE REGULATORY NATURE OF THE SUBSEQUENT ACQUISITION OF TURKISH CITIZENSHIP ANDUATION OF THE EXTRAORDINARY ACQUISITION OF TURKISH CITIZENSHIP IN THIS SCOPE
Dr. Öğr. Üyesi Cansu KAYA ÜLKEN 
133
12 MAYIS 2022 TARİHİNDE YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLERDEN SONRA TAŞINMAZ EDİNİMİ YOLUYLA İKAMET ŞARTI ARANMAKSIZIN İSTİSNAİ YOLDAN KAZANILAN TÜRK VATANDAŞLIĞINDA SON DURUM VE DÜNYADAKİ GÜNCEL UYGULAMALAR
AFTER THE LATEST AMENDMENTS ON MAY 12, 2022 THE CURRENT STATUS OF EXTRAORDINARY ACQUISITION OF TURKISH CITIZENSHIP THROUGH IMMOVABLE PROPERTY ACQUISITION WITHOUT RESIDENCE MENT AND GLOBAL PRACTICES
Dr. Öğr. Üyesi Hümeyra Zeynep ERDEN 
147
YATIRIM YOLUYLA VATANDAŞLIK KAZANILMASINDA EŞ VE ÇOCUKLARIN DURUMU, KARŞILAŞILAN PROBLEMLER
STATUS OF SPOUSES AND CHILDREN IN ACQUISITION CITIZENSHIP THROUGH INVESTMENT, PROBLEMS AND CHALLENGES
Arş. Gör. Gökçen Elif TOKSOY 
177
Üçüncü Oturum YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA HUKUKU I
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU
TÜRKİYE–AVRUPA BİRLİĞİ ORTAKLIĞINDA KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI–AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANININ C‑194/20 SAYILI VE 3 HAZİRAN 2021 TARİHLİ BY, CX, FU, DW, EV – DUISBURG ŞEHRİ KARARI
FREE MOVEMENT OF PERSONS IN THE TÜRKİYE–EUROPEAN UNION PARTNERSHIP – DECISION OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION NO. C‑194/20 DATED 3 JUNE 2021 BY, CX, FU, DW, EV – CITY OF DUISBURG
Prof. Dr. Hacı CAN 
197
NİTELİKLİ YABANCI YATIRIMCI KAVRAMI VE BUNA BAĞLANAN HÜKÜM VE SONUÇLAR
THE CONCEPT OF QUALIFIED FOREIGN INVESTOR AND THE PROVISIONS AND CONSEQUENCES THEREOF
Dr. Ömür KARAAĞAÇ 
223
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU YABANCI KURALININ YABANCILARA İLİŞKİN SINIRLAMALAR BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
REVIEW OF THE FOREIGN PLAYER QUOTA OF TURKISH FOOTBALL FEDERATION FROM THE PERSPECTIVE OF RESTRICTIONS IMPOSED TO FOREIGNERS
Dr. Banu AYKAN KURT 
245
Dördüncü Oturum YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA HUKUKU II
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nuray EKŞİ
TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA ALTINDA BULUNAN SURİYE VATANDAŞLARININ TÜRK MAHKEMELERİNDE TARAF OLDUKLARI BOŞANMA DAVALARINDA KARŞILAŞILAN MİLLETLERARASI USÛL HUKUKU SORUNLARI
ISSUES OF INTERNATIONAL PROCEDURE IN DIVORCE ACTIONS BEFORE THE TURKISH COURTS TO WHICH THE SYRIANS UNDER TEMPORARY PROTECTION ARE PARTIES
Doç. Dr. Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK 
271
GÜNCEL MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNÜN BİREYSEL OLARAK SONA ERMESİ VE İPTALİ
INDIVIDUAL TERMINATION AND CANCELLATION OF TEMPORARY PROTECTION STATUS IN THE LIGHT OF CURRENT COURT DECISIONS
Doç. Dr. Neşe BARAN ÇELİK 
289
İSTİHBARATA DAYALI TAHDİT KODLU İDARİ İŞLEMLERİN HUKUKİ DENETİMİ
LEGAL AUDIT OF ADMINISTRATIVE TRANSACTIONS WITH RESTRICTION CODE BASED ON INTELLIGENCE
Arş. Gör. Müşerref Gülsüm ÖZDEMİR 
325
SINIR DIŞI KARARLARININ YARGISAL DENETİMİNDE SINIR DIŞI EDİLECEK ÜÇÜNCÜ ÜLKENİN BELİRLENMESİ SORUNU
ABSCHIEBUNGSBESCHLÜSSE UND DAS PROBLEM DER FESTLEGUNG EINES DRITTEN LANDES BEI DER GERICHTLICHEN ÜBERPRÜFUNG VON ABSCHIEBUNGEN
Av. Süreyya CAN 
341
İKİNCİ GÜN / 19 EKİM 2023
Birinci Oturum KANUNLAR İHTİLAFI HUKUKU I
Oturum Başkanı: Prof. Dr. N. Günseli GELGEL
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK ALANINDA “ONLINE” YAPILAN EVLENMELERİN GEÇERLİLİĞİ MESELESİ BAKIMINDAN “TEMSİLCİ VASITASIYLA YAPILAN EVLENMELER” HAKKINDA GELİŞTİRİLMİŞ ÇÖZÜMLERİN KIYASEN TATBİKİ
‘PROXY MARRIAGES’ AND ‘ONLINE MARRIAGES’ FROM A PERSPECTIVE OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW
Doç. Dr. İnci ATAMAN FİGANMEŞE 
375
TİCARİ KİŞİLİK HAKKI İHLALLERİNDE UYGULANACAK HUKUK
APPLICABLE LAW TO THE INFRINGEMENT OF PUBLICITY RIGHTS
Dr. Öğr. Üyesi Fatma ESENYEL HANAZ 
389
TÜRKİYE’DE YABANCILARIN ERGİN KILINMASI DAVALARINDA UYGULANACAK HUKUK
THE LAW APPLICABLE TO THE CASES REGARDING JURIDICIAL MATURITY DECISIONS OF FOREIGNERS IN TURKEY
Dr. Öğr. Üyesi Burcu İRGE ERDOĞAN 
417 YABANCI UNSURLU TIBBÎ MÜDAHALELERDE RIZAYA VE RIZA EHLİYETİNE UYGULANACAK HUKUK LAW APPLICABLE TO CONSENT AND CAPACITY TO CONSENT IN MEDICAL INTERVENTIONS WITH FOREIGN ELEMENTS
Dr. Ranegül CAMIZ 
431
İkinci Oturum KANUNLAR İHTİLAFI HUKUKU II
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Rifat ERTEN
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA TRANSNASYONAL KAMU DÜZENİ
TRANSNATIONAL PUBLIC ORDER IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW
Doç. Dr. Kazım Sedat SİRMEN 
463
TAŞINIR DONANIM ÜZERİNDEKİ ULUSLARARASI TEMİNATLARA İLİŞKİN CAPE TOWN KONVANSİYONU’NUN TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKU’NDAKİ YERİ
THE STATUS OF THE CAPE TOWN CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT IN TURKISH PRIVATE INTERNATIONAL LAW
Dr. Öğr. Üyesi Barış MESCİ 
473
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN DAVALARDA MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUN ROLÜ
THE ROLE OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW IN CLIMATE CHANGE LITIGATIONS
Öğr. Gör. Dr. Neriman KILIÇ 
487
MİLLETLERARASI TİCARİ UYUŞMAZLIKLARA TİCARİ ÂDET VE TEAMÜLLERİN UYGULANMASI
APPLICATION OF TRADE USAGE AND PRACTICES TO INTERNATIONAL COMMERCIAL DISPUTES
Dr. Cansu YENER KESKİN 
503
KÜLTÜR VARLIKLARINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA UYGULANACAK HUKUKA İLİŞKİN GELİŞMELER
DEVELOPMENTS RELATED TO THE LAW APPLICABLE TO DISPUTES ARISING FROM CULTURAL PROPERTIES
Arş. Gör. Döndü KUŞCU 
533
Üçüncü Oturum KANUNLAR İHTİLÂFI HUKUKU III
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Vahit DOĞAN
MÖHUK M. 38 HÜKMÜNDEKİ EKSİKLİKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
DEFICIENCIES IN THE ART. 38 OF CPIPL AND SOLUTION PROPOSALS
Doç. Dr. Cahit AĞAOĞLU 
563
YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN İŞ SÖZLEŞMELERİ BAKIMINDAN UZAKTAN ÇALIŞMA VE UYGULANACAK HUKUK MESELESİNE GENEL BİR BAKIŞ
A GENERAL OVERVIEW OF REMOTE WORKING AND APPLICABLE LAW IN TERMS OF EMPLOYMENT CONTRACTS CONTAINING FOREIGN ELEMENTS
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Defne KIRLI AYDEMİR 
611
EŞYA TAŞIMA SÖZLEŞMELERİNDE MÖHUK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNCE HUKUK SEÇİMİ
CHOICE OF LAW IN CONTRACTS OF CARRIAGE OF GOODS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE TURKISH CODE OF PIL
Dr. Öğr. Üyesi Melis AVŞAR 
631
E–TİCARET PLATFORMLARININ MARKA İHLALİNDEN SORUMLULUĞUNA UYGULANACAK HUKUK
APPLICABLE LAW TO E–COMMERCE PLATFORMS’ LIABILITY FOR TRADEMARK INFRINGEMENTS
Dr Öğr. Üyesi A.Kübra ALTIPARMAK ELMAS 
643
TÜRK HUKUKUNDA SORUMLULUK SEBEPLERİNİN ÇOKLUĞU HALİNDE BAĞLAMA KONUSUNUN VASIFLANDIRILMASI
QUALIFICATION OF THE SUBJECT MATTER IN CASE OF MULTIPLICITY OF CAUSES OF LIABILITY UNDER TURKISH LAW
Arş. Gör. Ahmet Kaan YILSELİ 
657
Dördüncü Oturum KANUNLAR İHTİLAFI HUKUKU IV
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR
MİRASA UYGULANACAK HUKUKUN BELİRLENMESİNDE BAŞVURULAN TAŞINIR VE TAŞINMAZ AYRIMININ ANALİZİ
ANALYSIS OF THE DISTINCTION BETWEEN MOVABLES AND IMMOVABLES USED IN DETERMINING THE APPLICABLE LAW TO SUCCESSION
Doç. Dr. Hüseyin Akif KARACA 
677
DİJİTAL VARLIKLARA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA YABANCILIK UNSURU
FOREIGN ELEMENT IN DISPUTES RELATED TO DIGITAL ASSETS
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Doğan TAKAVUT 
693
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA KRİPTO VARLIKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİ
DETERMINATION OF APPLICABLE LAW TO DISPUTES ARISING FROM CRYPTO ASSETS IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW
Dr. Öğr. Üyesi Ekin ÖMEROĞLU 
713
AKDÎ BORÇ İLİŞKİLERİNE DAİR KANUNLAR İHTİLAFI KURALLARI BAKIMINDAN YAPAY ZEKÂNIN EHLİYETİ, MİLLÎ HUKUKU VE MUTAD MESKENİ HUKUKU
THE LEGAL CAPACITY, NATIONAL LAW, AND HABITUAL RESIDENCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE WITH RESPECT TO THE CONFLICT OF LAW RULES ON CONTRACTUAL RELATIONS
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DÜLGER 
727
DİJİTAL TEREKEYE UYGULANACAK HUKUK
THE LAW APPLICABLE TO DIGITAL ESTATE
Arş. Gör. Hilal Büşra OSMANLI 
747
ÜÇÜNCÜ GÜN / 20 EKİM 2023
Birinci Oturum MİLLETLERARASI USUL HUKUKU I
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fügen SARGIN
YABANCI ÇEKİŞMESİZ YARGI KARARLARININ TANINMASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEMENİN TAYİNİ İLE HARÇ MESELESİ
COMPETENCE, VENUE AND FEE IN RECOGNITION OF FOREIGN NON–CONTENTIOUS JURISDICTION DECISIONS
Doç. Dr. Cemil GÜNER 
777
TÜRK MAHKEME KARARLARININ KKTC’DE TANINMASI VE TENFİZİ
RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF TURKISH COURT DECISIONS IN TRNC
Doç. Dr. Arzu ALİBABA 
805
TENFİZDE KARŞILIKLILIK ZİNCİRİNİN “KIRILMASI”
“BREAKING” THE CHAIN OF RECIPROCITY IN ENFORCEMENT
Doç. Dr. Cemal Fazıl KARAKAŞ 
825
TANINMIŞ VEYA TENFİZ EDİLMİŞ YABANCI MAHKEME KARARLARI HAKKINDAKİ AİHM BAŞVURULARININ VE İHLAL KARARLARININ TÜRK HUKUKUNDAKİ ETKİSİ
THE EFFECT OF THE ALLEGED VIOLATIONS AND THE JUDGMENTS FINDING VIOLATION OF THE ECHR ON THE FOREIGN COURT DECISIONS THAT ARE RECOGNIZEDENFORCED IN TURKISH LAW
Dr. Işıl S. TEKDOĞAN BAHÇIVAN 
837
YABANCI UNSURLU TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN TOPLULUK DAVALARINDA TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİNİN VE UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİ
DETERMINATION OF INTERNATIONAL JURISDICTION OF TURKISH COURTS AND APPLICABLE LAW IN COLLECTIVE REDRESS ARISING FROM CONSUMER CONTRACTS WITH FOREIGN ELEMENTS
Dr. Ogün Erşan AYDINLI 
845
BULUT BİLİŞİM SÖZLEŞMELERİNDE MİLLETLERARASI YETKİ
INTERNATIONAL JURISDICTION IN CLOUD COMPUTING CONTRACTS
Arş. Gör. Barış ARSLAN 
857
İkinci Oturum MİLLETLERARASI USUL HUKUKU II
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hatice ÖZDEMİR KOCASAKAL
TEKNOLOJİ YATIRIMLARINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR VE TAHKİM
DISPUTES ARISING FROM TECHNOLOGY INVESTMENTS AND ARBITRATION
Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR 
911
ULUSLARARASI TAHKİM AÇISINDAN ÇEVRESEL, SOSYAL VE YÖNETİŞİM KLOZLARI
ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE CLAUSES FROM AN INTERNATIONAL ARBITRATION PERSPECTIVE
Doç. Dr. Talat KAYA 
925
AVRUPA BİRLİĞİNDE ÇEVRİMİÇİ UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ (ODR)
ONLINE DISPUTE RESOLUTION METHOD (ODR) IN THE EUROPEAN UNION
Doç. Dr. Aziz Serkan ARSLAN 
937
PARİS İKLİM ANLAŞMASI TEMELİNDE ENERJİ ŞARTI ANLAŞMASI’NIN MODERNLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİNİN ENERJİ SEKTÖRÜNE MUHTEMEL ETKİLERİ
THE POSSIBLE IMPACTS OF THE STRATEGY OF THE EUROPEAN UNION REGARDING THE MODERNISATION OF THE ENERGY CHARTER TREATY ON THE BASIS OF THE PARIS AGREEMENT TO THE ENERGY SECTOR
Dr. Öğr. Üyesi Halil ÇEÇEN 
945
İNTERNET YOLUYLA İŞLENEN SINIR AŞAN HAKSIZ REKABET HÂLLERİNDE ZARARIN MEYDANA GELDİĞİ VE GELME İHTİMALİNİN BULUNDUĞU YERİN TESPİTİ
DETERMINATION OF THE PLACE WHERE THE DAMAGE OCCURRED AND MAY OCCUR IN CASES OF CROSS–BORDER UNFAIR COMPETITION THROUGH THE INTERNET
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ÖZGENÇ 
981
AKILLI SÖZLEŞMELER KAPSAMINDA MİLLETLERARASI YETKİ SORUNLARI VE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
INTERNATIONAL JURISDICTION ISSUES WITHIN THE SCOPE OF SMART CONTRACTS AND ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION METHODS
Elçin AKTAN 
1005
Üçüncü Oturum MİLLETLERARASI USUL HUKUKU III
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yusuf ÇALIŞKAN
TAHKİM YERİNİN TÜRKİYE OLMADIĞI VE TÜRK MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUN UYGULANMASININ TARAFLARCA SEÇİLDİĞİ DURUMLARDA ORTAYA ÇIKABİLECEK BAZI SORUNLAR
SOME ISSUES THAT MAY ARISE WHERE TURKEY IS NOT THE SEAT OF ARBITRATION AND TURKISH INTERNATIONAL ARBITRATION ACT IS CHOSEN BY THE PARTIES
Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU 
1035
FİKRÎ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARIN TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMÜ
RESOLVING INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTES THROUGH ARBITRATION
Doç. Dr. Gülce GÜMÜŞLÜ TUNÇAĞIL 
1053
TAHKİM ANLAŞMASINA UYGULANACAK HUKUK OLARAK VİYANA SATIM ANTLAŞMASI
VIENNA SALES CONVENTION AS THE APPLICABLE LAW TO ARBITRATION AGREEMENTS
Dr. Öğr. Üyesi Ebru AKDUMAN 
1061
MİLLETLERARASI TAHKİMDE DELİLLERİN TOPLANMASI HAKKINDA PRAG KURALLARI’NDA YER ALAN DÜZENLEMELER
REGULATIONS IN THE PRAGUE RULES ON THE TAKING OF EVIDENCE IN INTERNATIONAL ARBITRATION
Dr. Öğr. Üyesi Rumeysa PARTALCI 
1079