Medeni Usul Hukuku Açısından İşe İade Davası Muhammet Fatih Yıldız  - Kitap
Medeni Usul Hukuku Açısından

İşe İade Davası

1. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
203
Barkod:
9786050517835
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
250,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Uygulamada en sık karşılaşılan dava türlerinden birisi olan işe iade davası üzerine hazırlanan bu çalışma ile işe iade davasının usul hukuku boyutu ile iştigal eden/edecek uygulayıcılara, eğitim ve bilim emekçilerine konuya ilişkin teorik ve pratik tartışmalara dair mütevazi bir kaynak sunulması amaçlanmıştır.
Bu çalışmamızda konuyu incelerken; ilk bölümde işe iade davasında hukuki nitelik bahsine ve medeni usul hukuku açısından ayırt edici hususlara; ikinci bölümde işe iade davasındaki yargılama sürecine ve son bölüm olan üçüncü bölümde ise uygulamada gerçekleşme ihtimalini yüksek gördüğümüz bazı olayların işe iade davasındaki yargılamaya olası etkilerine, dava sonunda verilebilecek karar türlerine, verilen nihai karara karşı gidilebilecek kanun yollarına ve hükmün icrasına değindik.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İşe İade Davası Yoluna Başvuru
.
İşe İade Davasında Yargılama
.
İşe İade Davasının Sonuçlanması, Hüküm, Kanun Yolları ve Hükmün İcrası
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
ÖNSÖZ 
KISALTMALAR LİSTESİ 
GİRİŞ 
BİRİNCİ BÖLÜM 
İŞE İADE DAVASI YOLUNA BAŞVURU 
I İŞE İADE DAVASININ ÖN ŞARTLARI 
A. Genel Olarak 
B. İşçinin İş Kanunu veya Basın İş Kanunu Kapsamında İş Güvencesine Tabi Olması 
C. Fesihte Geçerli Bir Nedene Dayanma Zorunluluğu 
D. Fesihte İzlenecek Usul 
II. İŞE İADE DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİ 
III. İŞE İADE DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME 
IV. İŞE İADE DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME 
V. İŞE İADE DAVASINDA TARAFLAR 
A. Davacılar 
B. Davalılar 
VI. SENDİKANIN DAVADA YER ALMASI 
VII DAVA ÖNCESİ ARABULUCUYA BAŞVURU ZORUNLULUĞU 
A. Genel Olarak 
B. Arabulucuya Başvurunun Dava Şartı Niteliği 
C. Dava Şartı Arabuluculuğun Usuli Açıdan Değerlendirilmesi 
VIII. DAVA AÇMA SÜRESİ 
IX. İŞE İADE TALEBİNİN TAHKİME ELVERİŞLİLİĞİ 
İKİNCİ BÖLÜM 
İŞE İADE DAVASINDA YARGILAMA 
I. İŞE İADE DAVASINDA YARGILAMA USULÜ 
II. İŞE İADE DAVASININ YARGILAMAYA HAKİM OLAN İLKELER BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
A. Genel Olarak 
B. İşe İade Davasında Önem Arz Eden HMK’daki Yargılama İlkeleri 
1. Taraflarca Getirilme İlkesi 
2. Taleple Bağlılık İlkesi 
C. İşe İade Davasına Özgü Yargılama İlkeleri 
1. Çabukluk İlkesi 
2. Basitlik İlkesi 
3. Ucuzluk İlkesi 
4. Zayıfın (İşçinin) Korunması İlkesi 
III. DAVANIN AÇILMASI 
A. Genel Olarak 
B. Arabuluculuk Faaliyeti Sonunda İşe İadeye Dair Anlaşılması veya Anlaşılmaması 
C. Anlaşılan Hususlarda Dava Açma Yasağı (HUAK m. 18/5) 
D. Alt İşverenlikte Arabuluculuk Sürecine Birlikte Katılım İlkesi (İMK m. 3/15) 
IV. DİLEKÇELER TEATİSİ AŞAMASI 
A. Dava Dilekçesi 
1. Genel Olarak 
2. İşe İade Talebiyle İşçilik Alacağı Taleplerinin Birlikte İleri Sürülmesi 
B. Cevap Dilekçesi 
1. Genel Olarak 
2. İşe İade Davasının Karşı Dava Olarak Açılması 
V. ÖN İNCELEME AŞAMASI 
IV. TAHKİKAT AŞAMASI 
A. Genel Olarak 
B. şe İade Davasında Özellik Gösteren Tahkikat İşlemleri 
1. Islahla Dava Konusunun Değiştirilmesi 
2. İşe İade Davasında İspat Yükü ve Deliller 
a. Genel Olarak İspat Yükü ve Deliller 
b. İşe İade Davalarında İspat Yükü ve Deliller 
c. İşverenin Vakıaların Aydınlatılmasına Katılma Yükü 
3. Tahkikat Sırasında Bir İhtiyati Tedbir Olarak İşçinin İşe İadesi 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İŞE İADE DAVASININ SONUÇLANMASI, HÜKÜM, KANUN YOLLARI VE HÜKMÜN İCRASI 
I. YARGILAMA SÜRECİNDE GERÇEKLEŞEN BAZI OLAYLARIN DAVANIN SONUCUNA ETKİSİ 
A. İşçinin Ölümü 
B. İşyerinin Kapanması 
C. İşçinin İşe Başlatılması 
II. DAVANIN SONUNDA MAHKEMENİN VEREBİLECEĞİ KARARLAR VE SONUÇLARI 
A. Genel Olarak 
B. İşe İade Davasında Sözlü Yargılama Aşaması ve Hükmün Verilmesi 
C. Davanın Esastan Reddi Kararı 
D. Davanın Kabulü Kararı 
III İŞE İADE DAVASINDA KANUN YOLLARI 
A. İstinaf Kanun Yolu 
B. Temyiz Kanun Yolu 
C. Yargılamanın Yenilenmesi 
IV. HÜKMÜN İCRASI 
A. Genel Olarak 
B. Hükmün İlamlı İcraya Konu Edilebilirliği 
SONUÇ 
KAYNAKÇA