Marka Vekilliği Sınavına Hazırlık Sultan Ballı, Ali Mert Çavuşoğlu, Aslı Etan  - Kitap

Marka Vekilliği Sınavına Hazırlık

2. Baskı, 
Haziran 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
714
Barkod:
9786254325342
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
350,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Marka Vekilliği Sınavına Hazırlık isimli eser, TÜRKPATENT tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen Marka Vekilliği Sınavı'na katılacak adaylara sınava hazırlanabilecekleri temel bir kaynak sağlamak amacıyla kaleme alınmıştır.
Sınav kapsamında yer alan; markalar, uluslararası anlaşmalar, coğrafi işaretler, tasarımlar, ortak hükümler, vekillik/disiplin ve hukuk konuları, eserin konu anlatımı bölümlerinde ele alınmıştır. Öğrenimi kolaylaştırmak amacıyla konu anlatımlarında önem arz eden bazı hususlar tablolaştırılmış ve şematize edilmiştir. Her bir konu anlatımı bölümünü ilgili bölüme yönelik olarak hazırlanmış açıklamalı çoktan seçmeli ve klasik sorular takip etmektedir. Böylece konu anlatımı bölümlerinde edinilen bilgilerin çözümlü sorular ile pekiştirilmesi amaçlanmıştır.
Eserde son olarak adayların sınava katılmadan önce bilgilerini test edebilmeleri adına geçtiğimiz yıllarda yapılan sınavlar ile konu dağılımı ve soru tipleri bakımından paralellik taşıyan üçer deneme sınavına yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Marka
.
Sınai Mülkiyet Haklarına İlişkin Uluslararası Anlaşmalar
.
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı
.
Tasarım
.
Ortak Hükümler
.
Marka ve Patent Vekilliğine İlişkin Hükümler
.
Hukuk
.
Deneme Sınavları
Kitabın İçindekileri
ÇİNDEKİLER 
1. BÖLÜM 
Marka 
§1. GİRİŞ VE MARKA KAVRAMI 
§2. BAŞVURU, RÜÇHAN HAKKI VE BAŞVURUNUN İNCELENMESİ 
§3. GARANTİ MARKASI VE ORTAK MARKA 
§4. ÜÇÜNCÜ KİŞİ GÖRÜŞLERİ, İTİRAZLAR VE İTİRAZLARIN İNCELENMESİ 
§5. TESCİL, KORUMA SÜRESİ VE YENİLEME 
§6. SİCİLE KAYDEDİLECEK DİĞER İŞLEMLER 
§7. MARKA HAKKININ SONA ERMESİ 
§8. MARKA HAKKINA TECAVÜZ 
§9. MARKA BAŞVURUSU VE TESCİLİ İŞLEMLERİNDE ÖNEM ARZ EDEN SÜRELER 
§10. MARKA TESCİL SÜRECİNE İLİŞKİN ŞEMA 
§11. KULLANIM İSPATINA İLİŞKİN ŞEMA 
§12. MARKALARA İLİŞKİN ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 
§13. MARKALARA İLİŞKİN ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR CEVAP ANAHTARI 
§14. MARKALARA İLİŞKİN KLASİK SORULAR 
§15. MARKALARA İLİŞİKİN KLASİK SORULAR CEVAP ANAHTARI 
2. BÖLÜM 
Sınai Mülkiyet Haklarına İlişkin Uluslararası Anlaşmalar 
§16. TÜRKİYE'NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI ANLAŞMALAR 
§17. ULUSLARARASI ANLAŞMALARA İLİŞKİN ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 
§18. ULUSLARARASI ANLAŞMALARA İLİŞKİN ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARCEVAP ANAHTARI 
3. BÖLÜM 
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı 
§19. COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADLARINA İLİŞKİN KAVRAMLAR 
§20. COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADI KORUMASI, BAŞVURU VE TESCİL SÜRECİ 
§21. COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADI KULLANIMI 
§22. COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADI KULLANIMININ DENETİMİ 
§23. COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADI HAKKININ SONA ERMESİ 
§24. COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADININ ULUSLARARASI MEVZUAT UYARINCA KORUNMASI 
§25. COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADLARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE TESCİL İŞLEMLERİNDE ÖNEM ARZ EDEN SÜRELER 
§26. COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADLARININ TESCİL SÜRECİNE İLİŞKİN ŞEMA 
§27. COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADLARINA İLİŞKİN ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 
§28. COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADLARINA İLİŞKİN ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARCEVAP ANAHTARI 
§29. COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADLARINA İLİŞKİN KLASİK SORULAR 
§30. COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADLARINA İLİŞKİN KLASİK SORULAR CEVAP ANAHTARI 
4. BÖLÜM 
Tasarım 
§31. TASARIM HUKUKU 
§32. TASARIM HAKKININ KAPSAMI ve SINIRLARI 
§33. TASARIM BAŞVURU VE TESCİL SÜRECİ 
§34. TESCİL, KORUMA VE YENİLEME 
§35. HAK SAHİPLİĞİ 
§36. ÇALIŞANLARIN TASARIMLARI 
§37. TASARIM HAKKININ SONA ERMESİ 
§38. TASARIM HAKKINA TECAVÜZ 
§39. TASARIMLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI ANLAŞMALAR 
§40. TASARIM BAŞVURUSU VE TESCİLİ İŞLEMLERİNDE ÖNEM ARZ EDEN SÜRELER 
§41. TASARIM TESCİL SÜRECİ 
§42. TASARIMLARA İLİŞKİN ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 
§43. TASARIMLARA İLİŞKİN ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR CEVAP ANAHTARI 
§44. TASARIMLARA İLİŞKİN KLASİK SORULAR 
§45. TASARIMLARA İLİŞKİN KLASİK SORULAR CEVAP ANAHTARI 
5. BÖLÜM 
Ortak Hükümler 
§46. SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA UYGULANACAK ORTAK HÜKÜMLER 
§47. AÇILABİLECEK DAVALARA İLİŞKİN ŞEMA 
§48. YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEMELERE İLİŞKİN TABLO 
§49. SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA UYGULANACAK ORTAK HÜKÜMLERE İLİŞKİN ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 
§50. SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA UYGULANACAK ORTAK HÜKÜMLERE İLİŞKİN ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARCEVAP ANAHTARI 
6. BÖLÜM 
Marka ve Patent Vekilliğine İlişkin Hükümler 
§51. VEKİLLİĞE İLİŞKİN HÜKÜMLER 
§52. MARKA VE PATENT VEKİLLİĞİ SINAVI 
§53. SİCİLE KAYIT 
§54. DİSİPLİN HÜKÜMLERİ 
§55. MARKA VE PATENT VEKİLLİĞİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERE İLİŞKİN ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 
§56. MARKA VE PATENT VEKİLLİĞİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERE İLİŞKİN ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR–CEVAP ANAHTARI 
7. BÖLÜM 
Hukuk 
§57. TÜRK MEDENİ KANUNU BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ 
§58. KİŞİLER HUKUKU 
§59. VEKALET SÖZLEŞMESİ 
§60. TACİR, TİCARET SİCİLİ, TİCARET UNVANI, TİCARİ İŞLETME ADI VE HAKSIZ REKABET 
§61. HUKUK KONULARINA İLİŞKİN ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 
§62. HUKUK KONULARINA İLİŞKİN ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR–CEVAP ANAHTARI 
8. BÖLÜM 
Deneme Sınavları 
§1. GENEL YETERLİK SINAVLARI 
§2. MESLEKİ YETERLİK SINAVLARI 
KAYNAKÇA