Marka Vekilliği Sınavına Hazırlık –Yeni Sınav Sistemine Göre– Baturay Ulu, Gonca Başak Çelik  - Kitap

Marka Vekilliği Sınavına Hazırlık

–Yeni Sınav Sistemine Göre–

2. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
224
Barkod:
9789750292194
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
335,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Bugüne kadar test ve klasik usul olmak üzere iki aşamalı olarak yapılan marka vekilliği sınavı, Mayıs 2023 tarihindeki değişiklik sonucu yalnızca tek aşamalı test sınavı şeklinde yapılacaktır.
Daha önceki sınavlarda üzerinde durulan konular, soru tipleri ve sınav terminolojisi dikkate alınarak kaleme alınana kitap; marka, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı, tasarım, patent ve marka vekilliği sınav, sicil ve disiplin hükümleri ile sınava yönelik hukuk konularını kapsayan beş bölümden oluşmaktadır.
Anlatım şema ve tablolarla desteklenerek, karmaşık konuların somutlaştırılarak anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır. Sade ve açık bir dil kullanılan kitapta, mevzuatın doğrudan alıntılanmamasına özen gösterilmiştir. Açıklanan konular uygulamadan somut örneklerle desteklenmiştir. Geçmiş yıllarda sınavlarda çıkmış sorular ve çözümlerine, konu anlatımı esnasında ilgili bölümlerde yer verilmiştir.
Kitabın son bölümünde ise geçmiş yıllarda sınavlarda çıkmış sorularla benzer tarzda hazırlanmış test soruları ve cevap anahtarının yanı sıra, yeni baskıda çözümlü deneme sınavına da yer verilerek, adaylara kendilerini deneme imkanı sağlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Şematik Anlatım
.
Çıkmış Sorular ve Çözümleri
.
100 Test Sorusu ve Cevap Anahtarı
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
15
Birinci Bölüm
MARKA HUKUKU
§1. GİRİŞ 
17
I. Marka Kavramı 
17
A. Tanım 
17
B. Markanın Fonksiyonları 
17
C. Marka Hakkının Özellikleri 
18
D. Markaların Kategorizasyonu 
18
II. Marka Hukukun Kaynakları 
21
A. Ulusal Mevzuat 
21
B. Milletlerarası Sözleşmeler 
21
§2. MARKA BAŞVURUSU 
22
I. Başvuru Hakkı Olanlar (SMK m.3) 
22
II. Başvuru Şekli ve İçeriği 
23
A. Başvuru Şekli ve İçeriği 
23
B. Başvuru Formu 
23
C. Marka Örneğinin Gösterilmesi (SMK Uyg. Yön. m.7) 
24
D. Sınıflandırma (SMK Uyg. Yön. m.9) 
27
III. Başvurunun Bölünmesi 
27
IV. Başvurunun İncelenmesi 
28
A. Şekli Açıdan İnceleme 
28
B. Mutlak Ret Sebepleri Yönünden İnceleme 
31
C. Rüçhan Hakkı Yönünden İnceleme 
32
V. Madrid Protokolü Çerçevesinde Uluslararası Marka Başvurusu (SMK m.14) 
33
A. Uluslararası Başvuru 
33
B. Menşe Ofis Talepleri 
37
C. Ulusal Tescilin Uluslararası Tescille Yer Değiştirmesi 
38
D. Uluslararası Tescilin Ulusal Tescile Dönüştürülmesi 
38
E. Sonraki Belirleme 
39
§3. TESCİL ENGELLERİ 
39
I. Mutlak Ret Sebepleri (SMK m.5) 
39
A. Mutlak Ret Sebeplerine Rağmen Tescil (SMK m.5/2 ve 3) 
42
1. Muvafakatname (SMK Uyg. Yön. m.10) 
43
II. Nispi Ret Sebepleri (SMK m.6) 
44
§4. BAŞVURUNUN YAYIMINA İTİRAZ 
46
I. Yayım Kararı 
46
II. Yayıma İtiraz (SMK m.18) 
48
III. Kullanım İspatı (SMK m.19/2) 
49
IV. Üçüncü Kişilerin Görüş Bildirmesi (SMK m.17) 
50
V. Uzlaşma (SMK Uyg. Yön. m.32) 
50
§5. KURUM KARARINA İTİRAZ 
51
I. Yeniden İnceleme Değerlendirme Kurulu (Yeniden İnceleme Değerlendirme Dairesi Kurulları Yönetmeliği m.6) 
52
§6. MARKANIN SİCİLE KAYDEDİLMESİ 
53
I. Marka Sicili (SMK m.22–Uyg. Yön. m.14) 
53
II. Markanın Tescili (SMK m.22) 
54
§7. MARKADAN DOĞAN HAKKININ KAPSAMI 
54
I. Hakkın Kapsamı (SMK m.7) 
54
II. Hakkın Sınırları (SMK m.7/5) 
56
III. Markanın Kullanılması (SMK m.9) 
56
§8. SINAİ MÜLKİYET HAKKININ HUKUKİ İŞLEMLERE KONU OLMASI (SMK m.148) 
57
I. Devir 
57
II. Lisans (SMK m.24) 
58
III. Hukuki İşlemlerin Sicile Kaydedilmesi 
59
§9. MARKA HAKKINA TECAVÜZ 
60
I. Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Haller (SMK m.29) 
60
II. Sınai Mülkiyet Hakkına Tecavüz Halinde İleri Sürülebilecek Talepler (SMK m.149) 
61
A. Tazminat (SMK m.150–151) 
62
B. Lisans Alanın Dava Açması (SMK m.158) 
63
C. İhtiyati Tedbir (SMK m.159) 
63
D. Dava Açılamayacak Kimseler (SMK m.153) 
64
III. Marka Hakkına İlişkin Cezai Müeyyideler (SMK m.30) 
64
IV. Sınai Mülkiyete Tecavüz Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme (SMK m.156) 
65
§10. MARKA HAKKININ SONA ERMESİ 
66
I. Markanın İptali (SMK m.26) 
66
II. Markanın Hükümsüzlüğü (SMK m.25–27) 
67
III. Yenilememe (SMK m.28) 
68
IV. Vazgeçme (SMK m.28–Uyg.Yön.m.23) 
68
§12. KURUM NEZDİNDE İŞLEM YETKİSİ VE TEBLİGAT (SMK m.160) 
69
I. Vekaletname (SMK Uyg.Yön.m.124) 
70
§13. ÜCRETLERİN ÖDENME SÜRELERİ VE SONUÇLARI (SMK m.161) 
70
İkinci Bölüm
COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADI
§1. COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADI TANIMI 
73
I. Coğrafi İşaret (SMK m.33–34) 
73
II. Geleneksel Ürün Adı Tanım ve Kapsamı (SMK m.34) 
74
§2. TESCİL ENGELLERİ (SMK m.35) 
75
§3. COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADI BAŞVURUSU 
75
I. Başvuru Hakkı Olanlar (SMK m.36) 
75
II. Başvuru Şartları (SMK Uyg.Yön.m.35) 
75
III. Yabancı Ülke Kaynaklı Başvurular (SMK m.39– Uyg. Yön. m.37) 
76
IV. Başvurunun İncelenmesi (SMK m.38– Uyg. Yön. m.36) 
77
§4. COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADINDA İTİRAZ 
78
I. İtiraz (SMK m.40–Uyg. Yön 39) 
78
II. İtirazın Değerlendirilmesi (SMK m.40–Uyg. Yön 39) 
79
§5. COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADINDA TESCİL VE DEĞİŞİKLİK 
79
I. Tescilde Değişiklik (SMK m.42– Uyg. Yön.m.42) 
80
II. Başvurucu veya Tescil Ettirende Değişiklik (SMK m.43– Uyg. Yön.m.43) 
81
§6. HAKKIN KAPSAMI 
82
I. Coğrafi İşaretten Doğan Hakkın Kapsamı (SMK m.44) 
82
II. GELENEKSEL ÜRÜN ADINDAN DOĞAN HAKKIN KAPSAMI (SMK m.45) 
83
§7. COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADINDA KULLANIM VE DENETİM 
84
I. Kullanım (SMK m.46–Uyg. Yön. m.44) 
84
II. Denetim (SMK m.49–Uyg. Yön. m.45) 
85
§8. COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADINDA TECAVÜZ 
87
I. Coğrafi İşarete Tecavüz (SMK m. 53) 
87
II. Geleneksel Ürün Adına Tecavüz (SMK m. 54) 
88
§9. COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADININ SONA ERMESİ 
89
I. Hükümsüzlük (SMK m.50–51) 
89
II. Vazgeçme (SMK m.52–Uyg. Yön. m.46) 
90
§10. COĞRAFİ İŞARETİN MARKALARLA İLİŞKİSİ (SMK m.48) 
91
Üçüncü Bölüm
TASARIM HUKUKU
§. 1. TANIM VE HUKUKİ KORUMA 
93
I. Tasarım ve İlişkili Kavramlar (SMK m.55) 
93
II. Tasarımın Korunma Şartları (SMK m. 56) 
95
A. Yeni Olma 
95
B. Ayırt Edici Olma 
96
III. Koruma Kapsamı ve Koruma Dışı Haller 
96
§. 2. TASARIMDAN DOĞAN HAK 
97
I. Hakkın Kapsamı ve Sınırları (SMK m.59) 
97
A. Hakkın Kapsamı 
97
B. Hakkın Sınırları 
97
C. Önceki Kullanımdan Doğan Hak (SMK m.60) 
98
II. Hak Sahipliği 
98
A. Genel Kural (SMK m.70) 
98
B. Çalışanların Tasarımı (SMK m.73) 
100
§.3. TASARIM BAŞVURUSU (SMK m.61) 
101
I. Başvuru Hakkı Olanlar 
101
II. Başvuru Şekli ve İçeriği 
101
A. Başvuru ve Başvuruda Yer Alacak Unsurlar (SMK Uyg. Yön. m.48–6) 
101
B. Görsel Anlatım (SMK Uyg. Yön. m. 50) 
102
C. Tarifname (SMK Uyg. Yön. m.51) 
104
D. Ürün Adı (SMK Uyg.Yön.m.52) 
104
III. Çoklu Başvuru (SMK Uyg.Yön.m.55) 
104
IV. Ücretler (SMK Uyg.Yön.m.53) 
105
V. Uluslararası Başvuru 
105
§.4. RÜÇHAN HAKKI (SMK m.62–63) 
107
I. Başvuru Rüçhanı 
107
II. Sergi Rüçhanı 
108
III. Rüçhan Hakkı Talebi (SMK m.63) 
108
§.5. BAŞVURUNUN İNCELENMESİ ve TESCİL 
109
I. Başvurunun İncelenmesi 
109
A. İncelemenin Kapsamı 
109
B. Karar 
109
II. Tescil 
110
A. Sicil Kaydı (SMK m.65–Uyg. Yön. m.61) 
110
B. Yayım Erteleme (SMK m.66– Uyg.Yön.m.63) 
110
§.6. TASARIMDA İTİRAZ MEKANİZMALARI 
111
I. Tescile İtiraz (SMK m. 67) 
111
II. Karara İtiraz (SMK m.67) 
112
III. İtirazın İncelenmesi (SMK m.68 Uyg. Yön. m.65–66) 
112
§.6. TASARIMIN HUKUKİ İŞLEMLERE KONU OLMASI 
113
I. Lisans (SMK m.75–Uyg.Yön.m.69) 
113
II. Diğer Hukuki İşlemler 
114
§.8. TASARIM HAKKINA TECAVÜZ 
114
I. Tecavüz Sayılan Haller (SMK m.81) 
114
A. Genel Açıklamalar 
114
B. Tasarım Gaspı (SMK m.71–72) 
115
§.9. TASARIM HAKKININ SONA ERMESİ 
116
I. Koruma Süresinin Dolması ve Yenilememe (SMK m.69–Uyg.Yön.m.67) 
116
II. Vazgeçme (SMK m.80– Uyg. Yön. m.70) 
116
III. Hükümsüzlük (SMK m.77–78–79) 
117
Dördüncü Bölüm
PATENT VE MARKA VEKİLLERİ SINAV,
SİCİL VE DİSİPLİN HÜKÜMLERİ
§. 1. VEKİLLİĞE KABUL ŞARTLARI 
119
§. 2. SINAV VE SİCİL 
120
I. Sınava İlişkin Esaslar (Sınav, Sicil ve Disiplin Yön. m.6–7–8–9–10–11) 
120
II. Sicil (5000 s.K. m.30–Yön. m.14–15–16–17) 
120
§.3. DİSİPLİN HÜKÜMLERİ 
121
I. Meslek Kuralları (Sınav, Sicil ve Disiplin Yön. m. 19) 
121
II. Şikayet ve Soruşturma (Sınav, Disiplin ve Sicil Yön. m.23–24–25) 
123
III. Disiplin Cezaları (5000.s. K. m.30/A– Yön. m.20) 
124
IV. Disiplin Kurulu (5000 s.K.m.30/A Yön.m.21–22) 
125
Beşinci Bölüm
MEDENİ HUKUK BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ, KİŞİLER HUKUKU HÜKÜMLERİ, BORÇLAR KANUNU VEKALET SÖZLEŞMESİ VE İLGİLİ TİCARET HUKUKU HÜKÜMLERİ
§.1. MEDENİ HUKUKUN BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ 
127
I. Hukukun Uygulanması ve Kaynakları 
127
II. Hukuk Kuralları 
127
III. Dürüstlük Kuralı 
128
IV. İyiniyet (Subjektif) 
128
V. Hâkimin Takdir Yetkisi 
128
VI. İspat Yükü 
128
§2. KİŞİLER HUKUKU 
129
I. Kişi Kavramı 
129
II. Kişinin Ehliyetleri 
129
III. Fiil Ehliyeti Bakımından Kişiler 
130
IV. Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi 
130
A. Gaiplik 
130
V. Kişilik Hakkı ve Korunması 
131
A. Kişiliğin Korunması 
131
B. Kişisel Durum 
132
VI. Tüzel Kişiler 
134
A. Dernek 
135
B. Vakıf 
137
§.3. BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER VEKALET SÖZLEŞMESİ 
139
I. Vekalet Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları 
139
II. Vekalet Sözleşmesinin Kapsamı ve Hükümleri 
139
III. Vekilin ve Vekalet Verenin Borçları 
141
IV. Vekalet Sözleşmesinin Sona Ermesi 
142
§.4. TACİR, TİCARET SİCİLİ, TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI, HAKSIZ REKABET HÜKÜMLERİ 
143
I. Tacir Kavramı 
143
A. Gerçek Kişi Tacir Kavramı ve Kazanılması 
143
B. Tüzel Kişi Tacir Kavramı ve Kazanılması 
145
C. Tacir Olmanın Hüküm ve Sonuçları 
146
D. Tacir Sıfatının Kaybedilmesi 
149
II. Ticaret Sicili 
150
A. Ticaret Sicili Örgütü 
150
B. Ticaret Sicilinin Özellikleri 
151
C. Sicil İşlemleri 
151
D. Sicil Müdürünün İncelemesinin Sonuçları 
152
E. Tescilin Etkileri 
154
F. Tescilin İşlevi 
154
III. Ticaret Unvanı ve İşletme Adı 
155
A. Ticaret Unvanında Kabul Edilen Sistemler 
155
B. Ticaret Unvanının Oluşturulması 
156
1. Çekirdek 
156
2. Ek 
157
C. Ticaret Unvanının Devamlılığı 
158
D. Ticaret Unvanının Korunması 
158
E. Bildirim ve Ceza 
159
F. İşletme Adı 
159
IV. Haksız Rekabet 
159
A. Haksız Rekabetin Sonuçları 
160
1. Hukuki Sorumluluk 
160
a) Davacı ve Davalı Sıfatı 
161
b) Zamanaşımı 
161
2. Cezai Sorumluluk 
162
Altıncı Bölüm
TEST SORULARI
MARKA HUKUKU SORULARI 
163
COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADI SORULARI 
174
TASARIM HUKUKU SORULARI 
179
PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ SINAV, SİCİL VE DİSİPLİN SORULARI 
184
HUKUK SORULARI 
187
CEVAP ANAHTARI 
189
DENEME SINAVI 
191
DENEME SINAVI SORU ÇÖZÜMLERİ 
211
Kaynakça 
219
Kavram Dizini 
221