Kıyı Hukukunda Kazanılmış Haklar Aleyna Yiğit Yılmaz  - Kitap

Kıyı Hukukunda Kazanılmış Haklar

1. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
173
Barkod:
9786256533998
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
225,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
1982 Anayasası'nın 43. maddesi gereği kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz kamu mallarındandır. Türk Medeni Kanunu'nun 715. maddesi ile kıyı mevzuatı birlikte değerlendirildiğinde, kıyılar üzerinde özel kişilere mülkiyet hakkı tanınmadığı, kıyılardan herkesin eşit ve serbest yararlanması gerektiği ve bu alanlarda yapılaşmanın yasak olduğu anlaşılmaktadır. Kıyı mevzuatına uygun yapılaşma şartlarının neler olduğunu saptamak, yapılaşmanın yasak olduğu alanları ve kazanılmış hak olarak değerlendirilen istisnaları belirlemek amacıyla çalışmamızda öncelikle hak bahsi ele alınmıştır.
İmar Kanunu'na eklenen Ek 7. madde ile kıyı alanlarının imar düzenine dahil edilmesi nedeniyle, imar hukukunda kazanılmış hak değerlendirilerek yapının durumuna göre kazanılmış hak doğuran haller açıklanmıştır. İkinci bölümde ise kıyı mevzuatının gelişimi incelenerek kıyıların devletin hüküm ve tasarrufunda olmasının sonuçlarına değinilerek sahipsiz kamu mallarından kıyılar ele alınmıştır.
Sahil şeritlerinde yapılacak yapıların değerlendirilmesi ile kıyılarda yapılaşma yasağına ilişkin istisnalara değinilerek, geçici madde kapsamında yapılaşma yasağının bulunduğu bölgede önceki mevzuat düzenlemelerine göre hukuka uygun ruhsat ve eklerine göre yapılmış yapılar değerlendirilerek, kazanılmış hak teşkil eden durumlar tespit edilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Müktesep Hakkın İmar Hukukunda Görünümü
.
Yapılaşma Yasağının Kıyı Hukukunda Görünümü
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
TEŞEKKÜR 
3
ÖZET 
5
ABSTRACT 
7
İÇİNDEKİLER 
9
KISALTMALAR 
13
GİRİŞ 
15
BİRİNCİ BÖLÜM
1. MÜKTESEP HAKKIN İMAR HUKUKUNDA
GÖRÜNÜMÜ 
21
1.1. KAZANILMIŞ ‘HAK’ 
21
1.1.1. Tanım Problemi 
21
1.1.2. Hukuki Dayanakları, Unsurları ve Özellikleri 
27
1.1.3. Kazanılmış Hakkın Benzer Kavramlardan
Ayrıştırılması 
31
1.1.3.1. Müesses Durum 
32
1.1.3.2. Haklı Beklenti ve Estoppel 
33
1.2. MÜLKİYET HAKKININ İMAR HUKUKU
YÖNÜNDEN KISITLANMASI 
34
1.2.1. İmar Hukukunun Kapsamı 
42
1.2.2. İmar Planları 
43
1.2.2.1. İmar Planlarının Yapılması ve Uygulanması 
59
1.2.2.2. İmar Planlarının Değiştirilmesi veya Sona
Ermesi 
70
1.2.3. Hukuka Aykırı Yapılaşma 
80
1.2.4. Hukuka Aykırı Yapılaşma Sonucu Uygulanacak
Yaptırımlar 
81
1.2.4.1. Mühürleme 
81
1.2.4.2. İdari Para Cezası 
84
1.2.4.3. Yıkım 
87
1.2.5. Yapının Durumuna Göre Kazanılmış Hak 
88
1.2.6. İnşaatın Devamı Halinde Kazanılmış Hak 
92
1.2.7. İnşaatın Tamamlanmış Olması Halinde Kazanılmış
Hak 
94
İKİNCİ BÖLÜM
2. YAPILAŞMA YASAĞININ KIYI HUKUKUNDA
GÖRÜNÜMÜ 
95
2.1. GENEL OLARAK 
95
2.1.1. Kıyı 
99
2.1.2. Kıyı Çizgisi (Kıyının Alt Sınırı) 
102
2.1.3. Kıyı Kenar Çizgisi (Kıyının Üst Sınırı) 
103
2.1.4. Sahil Şeridi 
110
2.1.5. Akarsu 
112
2.2. KIYILARIN HUKUKİ REJİMİ 
114
2.2.1. Kamu Malı Kavramı 
117
2.2.2. Kamu Mallarının Tasnifi 
118
2.2.3. Kamu Malları Üzerinde Devletin Sahip Olduğu
Hakkın Niteliği 
122
2.3. KIYI MEVZUATININ GELİŞİMİ 
129
2.3.1. Kıyılarla İlgili İlk Yasal Düzenlemeler 
132
2.3.2. 1982 Anayasası Dönemi ve İlk Kod Kanun 
135
2.3.3. Kazanılmış Hakka Yönelik Yaklaşımlar 
136
2.4. KIYILARDA PLANLAMA VE YAPILANMA 
139
2.4.1. Kıyı Alanlarında Planlama 
139
2.4.2. Sahil Şeridinde Yapılanma 
141
2.5. YAPILAŞMA YASAĞININ İSTİSNALARI 
143
2.5.1. Kıyılarda 
144
2.5.2. Dolgu Alanlarında 
146
2.5.3. Sahil Şeritlerinde 
147
2.6. KIYI KANUNUNUN GETİRDİĞİ DÜZENLEMELER 
148
2.6.1. 9. Maddenin İncelemesi 
148
2.6.2. Geçici Madde Kapsamında Mülkiyet Hakkının
Kısıtlanması 
149
2.6.2.1. 8. Madde Hükümlerinin Saklı Olması 
150
2.6.2.2. Kıyı Mevzuatına Uygun Onaylanmış ve 1/1000
Ölçekli Uygulama İmar Planı Bulunması Şartı 
152
2.6.2.3. Tamamen/Kısmen Yapılaşma Şartı 
156
SONUÇ 
159
KAYNAKÇA 
163