Kamu Tercihi İktisadı ve Anayasal Politik İktisat Prof. Dr. Coşkun Can Aktan  - Kitap

Kamu Tercihi İktisadı ve Anayasal Politik İktisat

3. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
520
Barkod:
9789750291609
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
475,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
2. baskı
Haziran 2019
470,00
265,00 (%44)
Kitabın Açıklaması
Kamu Tercihi ve Anayasal Politik İktisat Amerikalı iktisatçı James M. Buchanannezdinde Nobel ekonomi ödülü (1986) ile takdir ve taltif edilen inter-disipliner araştırma programlarıdır. Tarihsel ve felsefi temelleri özellikle 18. Yüzyıl aydınlanma çağının siyaset felsefesi ve politik iktisat düşüncelerine dayalıdır.
Kamu Tercihi geleneksel iktisat biliminde hakim olan "piyasa başarısızlığı" yaklaşımını yerle bir etmiş ve bunun yerine "devlet başarısızlığı" adı verilen bir teori geliştirerek devletin meşruiyetini ve devlet müdahaleciliğini sorgulamıştır. Keynezyen iktisadın yıkılmasında, sosyalist ve devletçi ekonomi modellerinin terk edilmesinde kamu tercihinin entelektüel katkısı büyüktür.
Modern politik iktisat olarak da adlandırılan Kamu Tercihi aynı şekilde geleneksel siyaset biliminin metodolojisi ve varsayımlarını eleştirerek siya-sal sürecin iktisadi analizini yapmaktadır. Bugün modern siyaset bilimi araştırmalarında kamu tercihinin yadsınamayacak ve inkar edilemeyecek katkı-ları sözkonusudur.
Kamu Tercihi adı verilen disiplinden doğan Anayasal Politik İktisat ise geniş anlamda Hukuk ve İktisat Yaklaşımı adı verilen araştırma programının bir parçasıdır. Sözleşmecilik ve anayasacılık felsefeleri maalesef geleneksel anayasa hukuku araştırmalarında unutulmuş ve anayasalar devletin görev ve fonksiyonlarını tanımlayan bir doküman olarak ele alınmaya başlanmıştır. Anayasal Politik İktisat bize kontrolsüz şekilde büyüyen bir devletin (Leviathan) tehlikelerini tekrar hatırlatmakta ve devletin "iktisadi" alandaki güç ve yetkilerinin sınırlandırılması gerektiğini açıklamaya çalışmaktadır. Anayasal Politik İktisat, özgür bir toplum için "iktidarın sınırlandırılması" na yönelik kurallar ve kurumların oluşturulmasının elzem olduğu görüşünü savunmaktadır. Anayasal Politik İktisat, milletlerin barış, huzur, refah ve adalet içinde yaşayabilmeleri için kuralların ve kurumların önemine vurgu yapan bir Hukuk ve İktisat yaklaşımıdır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kamu Tercihi
.
Devletin Büyümesi
.
Devletin Başarısızlığı
.
Siyasal Karar Alma Süreci
.
Seçim ve Oylama
.
Logrolling, İttifak, Oy Ticareti
.
Bürokrasi'nin Ekonomi Teorisi
.
Çıkar ve Baskı Grupları
.
Rant Kollama
.
Anayasal İktisat
.
Anayasal Demokrasi
.
Sınırlı Devlet
.
İktidarın Sınırlandırılması
.
Ekonomik Anayasa
.
Kurallar ve Kurumlar
.
Mali Anayasa
.
Vergi Anayasası
.
Parasal Anayasa
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
2. Baskı İçin Yazılan Önsöz 
7
Birinci Bölüm
KAMU TERCİHİ İKTİSADI
 KAMU TERCİHİ İKTİSADINA GİRİŞ 
13
 DEVLETİN BÜYÜMESİ VE DEVLETİN BAŞARISIZLIĞININ ANATOMİSİ 
43
 DEVLET NİÇİN BAŞARISIZ? KAMU EKONOMİSİNDEKİ ETKİNSİZLİKLERİN KAYNAKLARI 
63
 KAMU TERCİHİ PERSPEKTİFİNDEN KEYNEZYEN İKTİSAT VE FONKSİYONEL MALİYE ELEŞTİRİSİ 
97
 SİYASAL SÜREÇTE ENFORMASYON SORUNLARI VE DEMOKRASİNİN BAŞARISIZLIĞI 
119
 KAMU TERCİHİ PERSPEKTİFİNDEN DEMOKRASİ ELEŞTİRİSİ 
163
 SİYASAL KARAR ALMA SÜRECİ VE OYLAMA YÖNTEMLERİ 
195
 LOGROLLING, İTTİFAK VE OY TİCARETİ 
227
 BÜROKRATİK DAVRANIŞLARIN EKONOMİK TEORİSİ: KAMU TERCİHİ YAKLAŞIMI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME 
245
 SİYASAL KARAR ALMA SÜRECİNDE ÇIKAR GRUPLARI 
269
 GÖRÜNMEZ AYAK VE MİLLETLERİN İSRAFI: RANT KOLLAMA 
301
 KAMU TERCİHİ PERSPEKTİFİNDEN OYUN TEORİSİ 
313
 DENEYSEL KAMU TERCİHİ 
337
 HİLELİ SEÇİM BÖLGESİ TAKSİMATI (GERRYMANDERING): KAMU TERCİHİ PERSPEKTİFİ 
349
 SEÇİM EKONOMİSİ VE POLİTİK KONJONKTÜR HAREKETLERİ TEORİSİ 
365
 “YARARLI” VE “ZARARLI” GLOBAL KAMUSAL MALLAR VE ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSADIN İKİ KÖR BIÇAĞI: GLOBAL REGÜLASYON VE GLOBAL VERGİLEME 
391
İkinci Bölüm
ANAYASAL POLİTİK İKTİSAT
 ANAYASAL POLİTİK İKTİSAT 
415
 DEMOKRASİLERDE SİYASAL GÜCÜ SINIRLAYACAK HUKUK VE HUKUK–DIŞI KURALLAR VE KURUMLAR 
437
 KURALA BAĞLI MALİYE POLİTİKASI: KURUMSAL MALİYE POLİTİKASI 
455
 ANAYASAL VERGİ POLİTİKASI 
465
 ANAYASAL İKTİSAT VE VERGİLEMEDE HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİ 
487
 KURALA BAĞLI PARA POLİTİKASI VE PARASAL ANAYASA ÖNERİLERİ 
501