İş Hukukunda Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasaklarına Aykırılık ve Sonuçları Özgün Gizem Bulut Gülmez  - Kitap

İş Hukukunda Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasaklarına Aykırılık ve Sonuçları

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
147
Barkod:
9786050518795
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
250,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
İş ilişkilerinde yaşanan yahut yaşanabilecek eşitsizlikler sebebi ile işçilerin korunması amaçlanarak düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemeler uyarınca işverene işçisine karşı eşit işlem borcu yükletilmiştir. Borcuna aykırı davrandığı iddia edilen davranışları için makul ve objektif sebepler ile sürmesi gerekliliği belirtilmiştir. Bu doğrultuda eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasakları kapsamında belirli yükümlülükleri olan işverenin aykırı davranışı sonrası yaptırımlara maruz kalacağı hem hukukumuzda hem de uluslar arası hukukta hüküm altına alınmıştır.
Çalışmanın birinci bölümünde, eşitlik ilkesinin tanımı, hukukta eşitlik ilkesi, hukukta yer alan eşitlik ilkesinin şekli ve maddi anlamada ele alınışı, ayrımcılık tanımı, ayrımcılık çeşitleri ve bununla bağlantılı olarak kanunlarda yer alan bazı ayrımcılık nedenleri incelenecektir.
Çalışmanın ikinci bölümünde, eşitlik ilkesinin hukuki dayanağı olan Anayasa düzenlemesi, İş Kanunu düzenlemesi, 6701 sayılı TİHEKK'nda yer alan düzenlemesi ve 5237 sayılı TCK kapsamı ele alınacaktır. İkinci bölümün devamında eşit davranma borcunun niteliği, kapsamı, koşullan, işveren tarafından uygulaması şeklinde alt başlıklar halinde anlatılacaktır.
Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise, eşitlik ilkesine aykırılığın kanunlar bakımından ispatı, ayrıca eşit davranma borcuna aykırılık sonucunda uygulanacak yaptırımlar bu yaptırımların hukuki alandaki yaptırımları değerlendirilecektir. Hukuki alanada yaptırımlar başlığı altında Anayasa Mahkemesi'nin güncel Burcu Reis kararı incelenecektir. Devamında cezai alanda ve idari alanda ki düzenlemeler ele alınacaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Kavramı
.
Türk İş Hukukunda Eşitlik İlkesi ve Uygulamaları
.
Eşitlik İlkesine Aykırı Davranışın Yaptırımı ve İspatı
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
TEŞEKKÜR 
5
KISALTMALAR 
11
GİRİŞ 
13
BİRİNCİ BÖLÜM
EŞİTLİK İLKESİ VE AYRIMCILIK KAVRAMI
1.1. Eşitlik Tanımı 
15
1.1.1. Genel Olarak 
15
1.1.2. Tarihte Eşitlik Kavramı 
16
1.1.3. Hukukta Eşitlik Kavramı 
18
1.1.3.1. Şekli Eşitlik Kavramı 
18
1.1.3.2. Maddi Eşitlik Kavramı 
19
1.2. Ayrımcılık Tanımı 
20
1.2.1. Ayrımcılık Kavramı 
20
1.2.2. Ayrımcılık Çeşitleri 
21
1.2.2.1. Doğrudan Ayrımcılık Kavramı 
21
1.2.2.2. Dolaylı Ayrımcılık Kavramı 
23
1.2.2.3. Pozitif (Olumlu) Ayrımcılık Kavramı 
25
1.2.3. Bazı Ayrımcılık Nedenleri 
27
1.2.3.1. Cinsiyet Nedeniyle Ayrımcılık 
28
1.2.3.2. Cinsel Taciz Nedeniyle Ayrımcılık 
32
1.2.3.3. Cinsel Yönelim Nedeniyle Ayrımcılık 
35
1.2.3.4. Psikolojik Taciz Nedeniyle Ayrımcılık 
36
1.2.3.5. Din, İnanç, Felsefi ve Siyasal Düşünce Nedeniyle Ayrımcılık 
38
1.2.3.6. Irk ve Etnik Kökene Dayalı Ayrımcılık 
40
1.2.3.7. Engellilik Nedeniyle Ayrımcılık 
41
1.2.3.8. Sağlık Nedeniyle Ayrımcılık 
44
1.2.3.9. Sendikal Nedenler Nedeniyle Ayrımcılık 
47
1.2.3.10. Yaş Nedeniyle Ayrımcılık 
49
İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK İŞ HUKUKUNDA EŞİTLİK İLKESİ VE UYGULAMALARI
2.1. Eşitlik İlkesi 
53
2.1.1. Hukuki Dayanakları 
53
2.1.1.1. Anayasa’da Yer Alan Düzenlemeler 
53
2.1.1.2. 4857 Sayılı İş Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemeler 
55
2.1.1.3. 6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemeler 
57
2.1.1.4. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemeler 
57
2.2. Eşit Davranma Borcunun Niteliği ve Kapsamı 
58
2.3. Eşit Davranma Borcunun Koşulları 
61
2.3.1. İşyerinde Birlik Olması Koşulu 
61
2.3.2. İşyerinde Bir İşçi Topluluğunun Bulunması Koşulu 
62
2.3.3. Kolektif Bir Uygulama Bulunması Koşulu 
63
2.3.4. Aynı Zaman Dilimi İçerisinde Bulunma Koşulu 
63
2.3.5. İş İlişkisinin Kurulmuş Olması Koşulu 
64
2.4. Eşit Davranma Borcunun İşveren Tarafından Uygulanması 
65
2.4.1. İş İlişkisinin Kurulması Sırasında 
65
2.4.2. İş İlişkisi Devam Ederken 
67
2.4.2.1. Yönetim Hakkının Kullanılması Sırasında 
68
2.4.2.2. Ücretin Belirlenmesi Sırasında 
69
2.4.2.3. Cinsiyete Dayalı Yasak 
72
2.4.2.4. İş Sözleşmesinin Türüne Göre Yasak 
73
2.4.3. İş İlişkisinin Sona Ermesinde 
75
2.4.3.1. Süreli Fesih Durumunda İş Güvencesi Kapsamında Olan İşçiler Bakımından Eşitlik İlkesi 
79
2.4.3.2. Süreli Fesih Durumunda İş Güvencesi Kapsamında Olmayan İşçiler Bakımından Eşitlik İlkesi 
83
2.4.3.3. Haklı Neden Durumunda Eşitlik İlkesi 
84
2.4.3.4. Fesihte Cinsiyete, Gebeliğe ve Analığa İlişkin Eşitlik İlkesi 
87
2.4.3.5. Fesihte Sendikal Nedene Dayalı Eşitlik İlkesi 
88
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI DAVRANIŞIN YAPTIRIMI VE İSPATI
3.1. Eşit Davranma Borcuna Aykırılığın Yaptırımları 
89
3.2. Hukuki Yaptırımlar 
90
3.2.1. Ayrımcılık Tazminatı 
90
3.2.1.1. Ayrımcılık Tazminatının Hukuki Niteliği 
95
3.2.1.2. Ayrımcılık Tazminatının Miktarının Belirlenmesi 
95
3.2.1.4. Ayrımcılık Tazminatına İlişkin AYM Kararı 
97
3.2.2. Yoksun Kalınan Haklar 
100
3.2.3. Sendikal Tazminat 
101
3.2.4. Maddi ve Manevi Tazminat Davası 
107
3.2.5. Haklı Nedenle Fesih 
110
3.2.6. İşi Yapmaktan Kaçınma 
111
3.3. Cezai Yaptırımlar 
114
3.4. İdari Yaptırımlar 
117
3.4.1. İş Kanunu Uyarınca İdari Yaptırım 
117
3.4.2. TİHEKK Uyarınca İdari Yaptırım 
117
3.4.2.1. Genel Olarak 
117
3.4.2.2. Başvuru Prosedürü 
118
3.4.2.3. Başvurunun İncelenmesi 
119
3.4.2.4. İspat Yükü 
119
3.4.2.5. Yaptırım 
120
3.5. Eşitlik İlkesine Aykırı Davranışın İspatı 
120
3.5.1. 4857 Sayılı İş Kanunu Uyarınca İspatı 
120
3.5.2. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Kanunu Uyarınca İspatı 
122
3.5.2.1. Fesih Halinde İspat Yükü 
122
3.5.2.2. Fesih Dışında İspat Yükü 
124
3.5.3. Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık Uyarınca İspat Yükü 
125
SONUÇ 
127
KAYNAKÇA 
133