İnşaat Hukuku ve Uygulaması Başak Baysal, Emrehan İnal  - Kitap

İnşaat Hukuku ve Uygulaması

Başak Baysal, (Editör)Emrehan İnal (Editör)

1. Baskı, 
Kasım 2017
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
630
Barkod:
9786051525068
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
İnşaat sektöründeki gelişmelere paralel olarak inşaat hukuku alanında da her geçen gün yeni ve daha çok sayıda hukuki sorunla karşılaşıldığı görülmektedir. İnşaat hukuku, başta inşaat sözleşmeleri, tüketicinin korunması, tüketici kredileri, kentsel dönüşüm hukuku, tahkim ve diğer alternatif uyuşmazlık çözümleri olmak üzere sadece özel hukuk alanında dahi, farklı ve çeşitli boyutları olan bir alanı kapsamaktadır. Keza çok geniş bir toplum kesimini ilgilendirmesi ve ülke ekonomisi içerisinde önemli bir yer tutması bakımından toplumsal ve ekonomik etkileri de aynı oranda geniş ve büyük olmaktadır.
İnşaat hukukunun bu önemi ve güncelliği de göz önünde bulundurulmak suretiyle, hukuk literatürüne ve uygulamasına katkı sağlamak amacıyla İstanbul Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakülteleri tarafından 10-11 Kasım 2016 tarihlerinde Uluslararası İnşaat Hukuku Sempozyumu düzenlenmiştir. İşte bu kitabın temelini anılan Sempozyumda sunulan tebliğler oluşturmaktadır.
(Tanıtım Bülteninden)
Kitabın Konu Başlıkları
.
İnşaat Hukukunun Genel Esasları , Hasan Erman
.
Settlement Of Construction Disputes In The Gulf Cooperation Council(Gcc) The Omani Experıence, Amel K. Abdallah
.
İnşaatçı (Yapı) İpoteği, Şebnem Akipek Öcal
.
Taşeronun Hukuki Durumu, Halil Akkanat–Mesut Serdar Çekin
.
Türk İnşaat Hukukunda Nama İfa, Şirin Aydıncık Midyat
.
Kaba İnşaatın Teslimini Konu Alan İnşaat Sözleşmeleri, Başak Baysal
.
İnşaat Sektöründe Sorun Yelpazesi ve Sorun Yelpazesinden Bir Seçki [Ana Şirket Garantisi], Nazmiye Çalgin
.
Kentsel Dönüşüm Kapsamında Akdedilen Sözleşmelerin Kuruluşunun Tabi Olduğu Hukuki Rejim, Bilgehan Çetiner
.
FIDIC Tahkiminden Kaynaklanan Sorunlar, Nuray Ekşi
.
Kentsel Dönüşüm Projelerinin Uygulama Sürecinde Hukuksuzluk ve Meşruiyet Meselesi, Pelin Pınar Giritlioğlu
.
Consumer Protectıon In Construction Contracts In Germany–Status Quo And Current Developments, Jochen Glöckner
.
Türk Hukukunda İnşaat Sözleşmelerinde Ek İş ve Sonuçları, K. Emre Gökyayla
.
İnşaat Sözleşmelerinin Uyarlanmasına İlişkin Sorunlar, Doruk Gönen
.
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında İnşaat Sözleşmelerinin Sözleşmeye Taraf Olmayan Üçüncü Kişilere Etkisi, Emrehan İnal
.
Eu Harmonisatıon Of Consumer Protection In Construction Contracts, Tatjana Josipovı
.
İhale İle İnşaat Sözleşmesi Arasındaki İlişki, Zekeriya Kurşat
.
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Şerhi ve Kat İrtifakı, M. Turgut Öz
.
Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Trajedisi: 6306 Sayılı Kanun'un Uygulanmasında Yargıya Götürülen Sorunlar, Ergun Özsunay
.
Construction Contracts And Consumer Law In French Law, Matthieu Poumarède
.
İş Sahibinin Teslim Borcundaki Gecikmeden Dolayı Sorumluluğu, Öz Seçer
.
Recent Swiss Caselaw Developments In Construction Contract Law, Franz Werro
.
Liability For Construction Works Under The Macedonian Law, Neda Zdraveva
Yorumlar