İcra ve İflas Hukuku Temel Bilgiler Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Prof. Dr. Oğuz Atalay, Prof. Dr. Muhammet Özekes  - Kitap
20. Baskı, 
Eylül 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
15x21
Sayfa:
355
Barkod:
9786254325885
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Bu basıda, özellikle geçen basıdan bugüne kadar mevzuatta yapılan diğer değişiklikler kitaba yansıtılmış ve geçen basıda gözden kaçan hususlar da düzeltilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İcra Hukuku Hakkında Genel Bilgiler
.
İflas ve Konkordato
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
GENEL BİBLİYOGRAFYA 
BİRİNCİ KİTAP 
İCRA HUKUKU 
BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL BİLGİ 
§ 1. İCRA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
§ 2. İCRA ORGANLARI (İCRA TEŞKİLATI) 
§ 3. ŞİKAYET (m. 16–18, 22) 
§ 4. İCRA HARÇ VE GİDERLERİ 
§ 5. TEBLİGAT, SÜRELER, TATİL VE TALİK HALLERİ 
§ 6. İCRA TAKİBİNİN TARAFLARI 
İKİNCİ BÖLÜM 
İLAMSIZ İCRA 
§ 7. GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİP TALEBİ 
§ 8. ÖDEME EMRİ VE ÖDEME EMRİNE İTİRAZ 
§ 9. İTİRAZIN HÜKÜMDEN DÜŞÜRÜLMESİ 
§ 10. MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVASI (m. 72) 
§ 11. İCRA TAKİBİNİN İPTAL VE TALİKİ (m. 71) 
§ 12. MAL BEYANI (m. 74–77) 
§ 13. HACİZ (m. 78–95) 
§ 14. BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİ 
§ 15. SATIŞ (PARAYA ÇEVİRME) (m. 106–137) 
§ 16. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI (ÖDENMESİ) (m. 138–144/a) 
§ 17. BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ (ACİZ VESİKASI) (m. 143) 
§ 18. ABONELİK SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİP 
§ 19. KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE TAKİP (m. 167–170/b) 
§ 20. KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ (m. 269–276) 
§ 21. İLAMLI İCRA (m. 24–41) 
§ 22. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP (m. 145–153) 
§ 23. İHTİYATİ HACİZ (m. 257–268) 
İKİNCİ KİTAP 
İFLAS VE KONKORDATO 
BİRİNCİ BÖLÜM 
İFLAS HUKUKU 
§ 1. İFLAS HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
§ 2. İFLAS ORGANLARI 
§ 3. İFLAS SEBEPLERİ 
§ 4. İFLAS TALEBİ VE İFLAS DAVASI 
§ 5. İFLASIN HUKUKİ SONUÇLARI (m. 184–207) 
§ 6. İFLAS TASFİYESİ 
İKİNCİ BÖLÜM 
KONKORDATO 
§ 7. KONKORDATO HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
§ 8. ADİ KONKORDATO 
(İFLAS DIŞI KONKORDATO) (m. 285–308/h) 297 
§ 9. İFLAS İÇİ (İFLASTAN SONRA) KONKORDATO (m. 309) 
§ 10. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI 
§ 11. GENEL BİLGİLER 
§ 12. YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI 
§ 13. YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN MÜZAKERESİ VE İNCELEME 
§ 14. PROJENİN TASDİKİ KARARININ SONUÇLARI, FESİH, PROJENİN TADİL VE İHLALİ (m. 309/r) 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İPTAL DAVALARI 
§ 15. GENEL OLARAK 
§ 16. İPTALE TABİ TASARRUFLAR (m. 278–280) 
§ 17. İPTAL DAVASINDA YARGILAMA 
§ 18. İPTAL DAVASININ SONUÇLARI (m. 283) 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
İCRA ve İFLAS SUÇLARI 
§ 19. GENEL OLARAK 
§ 20. İCRA SUÇLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ 
§ 21. YARGILAMA