Hava ve Uzay Hukuku (Air & Space Law) Ayhan Sorgucu  - Kitap

Hava ve Uzay Hukuku (Air & Space Law)

6. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
349
Barkod:
9786052646601
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
369,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Türkiye'de hukukun bazı alanlarında kaynak niteliği taşıyan çalışmaların yetersiz olduğu bilinen bir gerçektir. Özellikle Hava Hukuku konusundaki kaynaklar nicelik açısından olması gerekenin oldukça altındadır. Hava Hukuku'nun hukukun diğer dallarına göre daha genç bir hukuk dalı olması bu yetersizliğin temel nedenlerinden biri arasında yer almaktadır.
Uluslararası Hava ve Uzay Hukuku isimli bu çalışma Hava Hukuku ve Uzay Hukuku dallarında akademik kaynak eksikliğinin giderilmesine katkıda bulunacaktır. Türkiye'de Hava Hukuku alanında az sayıda basılı eser bulunmasına rağmen Uzay Hukuku alanında basılı bir akademik kaynak bulunmamaktadır, bu nedenledir ki söz konusu kitap Uzay Hukuku alanında hazırlanmış ilk çalışmayı içermektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Uluslararası Hava Hukuku
.
Türkiye'de ve Avrupa'da Hava Hukuku'nun Gelişimi
.
Türkiye'nin Uluslararası Hava Sahalarıyla İlgili Dış Sorunları
.
Uzay Hukuku
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
TEŞEKKÜR 
7
ÖNSÖZ 
9
İÇİNDEKİLER 
11
KISALTMALAR 
17
GİRİŞ 
19
BİRİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI HAVA HUKUKU
1. HAVA 
23
2. HAVA HUKUKUNUN GELİŞİMİ 
26
3. HAVA KAMU HUKUKU 
35
4. HAVA KAMU HUKUKU İLE İLGİLİ ULUSLARARASI HAVACILIK
SÖZLEŞMELERİ 
38
a. Paris Havacılık Sözleşmesi 
38
b. Madrid Sözleşmesi (1926) 
40
c. Havana Sözleşmesi (1928) 
40
d. Şikago Sözleşmesi 
41
e. Tokyo Sözleşmesi 
44
f. Lahey Sözleşmesi 
45
g. Montreal Sözleşmesi 
45
5. HAVA ÖZEL HUKUKU 
46
a. Hava Aracı Kavramı 
46
b. Hava Araçlarının Tasnifi 
46
c. Hava Aracının Hukuki Mahiyeti 
48
d. Hava Aracının Tescili (Aerial Vehicle Registry) 
49
e. Hava Aracının Terkini (Aerial Vehicle Cancellation) 
50
f. Hava Aracının İpoteği (Aerial Vehicle Mortgage) 
51
(1) Hava Aracı Üzerinde İpotek Tesis Edilmesi 
52
(2) İpotek Sözleşmesinin Yapılması 
52
(3) Hakkın Uçak Siciline Tescil Edilmesi 
53
g. Hava Taşıma Sözleşmesi (Air Waybill) 
55
(1) Hava Taşıma Sözleşmesinin Unsurları 
55
(a) Taşıma Taahhüdü 
55
(b) Hava Aracı İle Taşıma 
57
(c) Eşyanın Taşıyıcının Zilyetliğine Girmesi 
57
(d) Ücret 
58
(2) Hava Taşıma Sözleşmesinin Vasfı 
58
(3) Hava Taşıma Belgeleri 
59
(a) Yolcu Bileti 
59
(b) Bagaj Kuponu 
59
(c) Hava Yük Senedi 
60
(4) Taşıyıcının Sorumluluğu 
61
(5) Havayolu Taşıyıcısının Sorumluluk Halleri 
62
(a) Havayolu Taşıyıcısının Kazadan Doğan Sorumluluğu 
62
(b) Havayolu Taşıyıcısının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu 
63
(c) Havayolu Taşıyıcısının Sınırlı Sorumluluğu 
70
(d) Havayolu Taşıyıcısının Sınırsız Sorumluluğu 
71
6. HAVA ÖZEL HUKUKU İLE İLGİLİ ULUSLAR ARASI HAVACILIK
SÖZLEŞMELERİ 
71
a. Varşova Sözleşmesi (1929) 
71
b. Lahey Protokolü 
74
c. Guadalajara Sözleşmesi 
74
d. Montreal Protokolü (1978) 
75
e. Montreal Sözleşmesi (1991) 
75
f– Roma Sözleşmesi 
75
g. Genova Sözleşmesi 
76
h. Avrupa Dahili Tarifesiz Hava Servislerinin Ticari Hakları
Mevzuunda Çok Taraflı Anlaşma (1956) 
76
ı. Açık Semalar Anlaşması 
77
7. HAVA SAHASININ HUKUSAL STATÜSÜ 
81
a. Ulusal Hava Sahasının Hukuksal Statüsü 
81
b. Uluslararası Hava Sahasının Hukuksal Statüsü 
85
c. Devletin Hava Sahasındaki Hakimiyetinin Sınırları 
86
(1) Paris Sözleşmesi 
86
(2) Şikago Sözleşmesi 
87
d. Devlet Hava Araçlarının Hukuksal Statüsü 
88
İKİNCİ BÖLÜM
TÜRKİYE’DE VE AVRUPA’DA HAVA HUKUKU’NUN GELİŞİMİ
1. TÜRK HAVA HUKUKU 
95
a. Osmanlı Dönemi 
95
b. Sevr Dönemi 
98
c. Milli Mücadele Dönemi 
99
d. Lozan Dönemi 
101
e. Montrö Dönemi 
102
2. TÜRK HAVA MEVZUATI 
104
a. Genel 
104
b. Türk Sivil Havacılık Kanunu 
104
c. Aeronautical Information Publications Turkey 
106
d. Hudut Bölgeleri Uçuş Yönetmeliği 
106
e. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
107
f. Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik 
111
3. AVRUPA BİRLİĞİ HAVA MEVZUATI 
113
a. Eurocontrol (Avrupa Hava Seyrüseferi Güvenliği Teşkilâtı) 
113
b. Tek Avrupa Hava Sahası (TAHS)–Sıngle European Sky (SES) 
115
c. Birleşik Havacılık Otoriteleri (JAA– Joint Aviation Authorities) 
119
d. Avrupa Hava Güvenlik Kurumu–EASA 
126
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI HAVA SAHALARIYLA İLGİLİ DIŞ SORUNLARI
1. HAVA SAHASI SORUNU 
129
a. Türkiye ve Yunanistan’ın Konuya Yaklaşımları 
133
(1) Yunanistan’ın Yaklaşımı 
133
(2) Türkiye’nin Yaklaşımı 
136
b. Uluslararası Doktrine Göre Hava Sahası 
141
2. FIR SORUNU 
143
a. Yunanistan ve Türkiye’nin Yaklaşımları 
152
(1) Yunanistan’ın Yaklaşımı 
153
(2) Türkiye’nin Yaklaşımı 
154
3. NOTAM SORUNU 
157
a. Yunanistan ve Türkiye’nin Yaklaşımları 
160
(1) Yunanistan’ın Yaklaşımı 
160
(2) Türkiye’nin Yaklaşımı 
160
4. UÇUŞ PLANI SORUNU 
161
5. ARAMA – KURTARMA SORUMLULUK SAHASI SORUNU 
164
a. Türkiye ve Yunanistan’ın Yaklaşımları 
167
(1) Yunanistan’ın Yaklaşımı 
168
(2) Türkiye’nin Yaklaşımı 
169
b. Uluslararası Doktrinde Arama–Kurtarma (SAR) Sorumluluğu 
170
6. TERMİNAL KONTROL SAHASI SORUNLARI: 
171
7. HAVA KORİDORLARI SORUNLARI 
173
8. ULUSLARARASI HAVA SAHASINDA KOMUTA KONTROL SORUNU 
174
9. KIBRIS HAVA SAHASI, FIR VE A/K SORUMLULUK SAHASI SORUNLARI 
177
a. Kıbrıs FIR Sorunu 
182
b. Kıbrıs Arama–Kurtarma Sorumluluk Sahası Sorunu 
184
c. Kıbrıs Hava Sahası Sorunu 
185
10. TÜRKİYE–SURİYE HAVA SAHASI SORUNU 
186
a. Angajman Kuralları (Rules of Engagement) 
187
(1) Kara Angajman Kuralları 
191
(2) Deniz Angajman Kuralları 
191
(3) Hava Angajman Kuralları 
192
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
UZAY HUKUKU
1. GİRİŞ 
197
2. UZAY 
200
3. DÜNYA’DA UZAY FAALİYETLERİ 
206
4. TÜRKİYE’DE UZAY FAALİYETLERİ 
212
a. Türkiye Uzay Ajansı (Turkey Space Agency–TUSA) 
220
5. UZAYIN ÖZELLİKLERİ 
226
6. UZAYIN KULLANIM ALANLARI 
227
7. UZAYIN HUKUKSAL STATÜSÜ 
228
8. UZAY HUKUKUNUN İLKELERİ 
240
9. UZAY HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
240
10. UZAYDA ÖZEL MÜLKİYET HAKLARI 
241
11. EGEMENLİĞİN ÖTESİNDE ALANLAR OLARAK UZAY VE GÖK
CİSİMLERİ 
246
12. UZAY RES COMMUNİS OMNİUM MUDUR – RES NULLİUS
MUDUR? 
249
13. UZAY MADENCİLİĞİ 
253
a. Uzay Madenciliğinin Hukuki Boyutu 
254
14. ULUSLARARASI UZAY HUKUKU ANLAŞMALARI 
255
a. Ay ve Diğer Gök Cisimleri Dahil, Uzayın Keşif ve
Hakkında Anlaşma (Uzay Anlaşması) 
255
b. Astronotların Kurtarılması, Astronotların ve Uzaya Fırlatılmış
Olan Araçların Geri Verilmeleri Hakkında Anlaşma (Kurtarma
Anlaşması) 
257
c. Uzay Cisimlerinin Verdiği Zarardan Dolayı Uluslararası
Sorumluluk Hakkında Sözleşme (Sorumluluk Sözleşmesi) 
259
d. Uzaya Fırlatılan Cisimlerin Tescili Sözleşmesi (Tescil
Sözleşmesi) 
260
Düzenleyen Anlaşma (Ay Anlaşması) 
262
TÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNU 
265
HAVAYOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCULARIN HAKLARINA DAİR
YÖNETMELİK (SHY–YOLCU) 
299
MİLLETLERARASI SİVİL HAVACILIK ANLAŞMASI (ŞİKAGO SÖZLEŞMESİ) 
309
KAYNAKÇA 
337
ŞEKİLLER 
345