Gayrimenkul Vergi Hukuku Doç. Dr. Fazıl Aydın  - Kitap

Gayrimenkul Vergi Hukuku

1. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
206
Barkod:
9786052647929
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
290,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu kitapta gayrimenkul vergi hukuku; Vergi Usul Kanunu hükümleri ile gelir vergisi, kurumlar vergisi, veraset ve intikal vergisi, emlak vergisi, değerli konut vergisi, belediye vergi ve harçları açısından ayrı ayrı incelenmiştir. Ayrıca Harçlar Kanunu ve kamu alacaklarının korunması açısından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un gayrimenkuller ile ilgili düzenlemelerine de kitapta yer verilmiştir
Kitabın Konu Başlıkları
.
Gayrimenkul Kavramı
.
Gayrimenkul ve Vergi Usul Kanunu
.
Gayrimenkul ve Gelir Vergisi Kanunu
.
Gayrimenkul ve Kurumlar Vergisi
.
Gayrimenkul ve Katma Değer Vergisi
.
Gayrimenkul ve Veraset ve İntikal Vergisi
.
Gayrimenkul ve Değerli Konut Vergisi
.
Gayrimenkul ve Yerel Yönetim Gelirleri
.
Gayrimenkul ve Harçlar Kanunu İle Diğer Paylar
.
Gayrimenkul ve Değerleme
.
Konut Kredileri ve Vergi, Harç, Fon
.
Gayrimenkul ve Rüçhan Hakkı, Teminat Haciz ve Satış
.
Gayrimenkul Vergi Hukukuna İlişkin Sayısal Göstergeler
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
İLKSÖZ 
7
İÇİNDEKİLER 
9
TABLOLAR 
21
KISALTMALAR 
23
Kısım 1
GAYRİMENKUL KAVRAMI
1. GAYRİMENKUL KAVRAMI VE KAPSAMI 
25
1.1. 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinde Gayrimenkul Kavramı ve
Kapsamı 
25
1.2. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda Gayrimenkul Kavramı ve
Kapsamı 
26
1.3. Kat Mülkiyeti Kanununda Gayrimenkul Kavramı ve Kapsamı 
27
1.4. İmar Kanununda Gayrimenkul Kavramı ve Kapsamı 
27
1.5. Tapu Kanununda Gayrimenkul Kavramı ve Kapsamı 
27
1.6. Kadastro Kanununda Gayrimenkul Kavramı ve Kapsamı 
28
1.7. Belediye Kanununda Gayrimenkul Kavramı ve Kapsamı 
28
1.8. Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında
Tebliğde (Seri: VIII, No:45) Gayrimenkul Kavramı ve Kapsamı 
28
1.9. Uluslararası Değerleme Standartlarında Gayrimenkul Kavramı ve
Kapsamı 
29
2. VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN GAYRİMENKUL KAVRAMI 
29
Kısım 2
GAYRİMENKUL VE VERGİ USUL KANUNU
1. VERGİ USUL KANUNA GÖRE GAYRİMENKULLERDE DEĞERLEME 
31
2. BİNA VE ARAZİNİN ENVANTERE ALINMASI 
31
3. GAYRİMENKULLERDE AMORTİSMAN UYGULAMASI 
31
3.1. Genel Olarak Amortisman 
32
3.2. Gayrimenkullerde Amortisman 
33
3.3. Amortisman Usulleri 
34
3.3.1. Normal Amortisman Yöntemi 
35
3.3.2. Azalan Bakiyeler Yöntemi 
35
3.3.3. Madenlerde Amortisman 
36
3.3.4. Fevkalade Amortisman 
36
4. GAYRİMENKULLER İLE İLGİLİ MÜKELLEF ÖDEVLERİ 
37
4.1. Gayrimenkul Sermaye İratlarının Kaydı 
37
4.2. Yeni İnşaatın Bildirilmesi 
37
4.3. Bina ve Arazideki Değişikliklerin Bildirilmesi 
38
4.4. Bildirim Ödevinde Bildirimin Süresi İçinde Yapılması 
38
4.5. Bildirim Ödevinde Bildirim Şekline Uyulması 
38
4.6. Gayrimenkuller ile İlgili Vergi İncelemesinde Bilgi Vermek 
38
Kısım 3
GAYRİMENKUL VE GELİR VERGİSİ KANUNU
Bölüm 1
GAYRİMENKUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI
1. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADININ GENEL ÇERÇEVESİ 
39
2. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADININ VERGİLENDİRİLMESİ 
40
2.1. Gayrimenkul Sermaye İradının Mükellefi 
41
2.2. Gayrimenkul Sermaye İradının Elde Edilmesi 
42
2.3. Gayrimenkul Sermaye İradında Gayrisafi Hasılat 
43
2.4. Gayrimenkul Sermaye İradında Safi İrat 
43
2.5. Gayrimenkul Sermaye İradında İstisna Uygulaması 
43
2.6. Gayrimenkul Sermaye İradında Beyan Yöntemi 
45
2.6.1. Götürü Gider Yöntemi 
45
2.6.2. Gerçek Gider Yöntemi 
45
2.7. Gayrimenkul Sermaye İradının Beyanı ve Ödenmesi 
47
2.8. Gayrimenkul Sermaye İradında Tevkifat 
47
3. ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI YÖNÜNDEN
GAYRİMENKUL KİRA GELİRLERİ 
48
4. EMSAL KİRA BEDELİ ESASI 
50
Bölüm 2
GAYRİMENKUL VE DEĞER ARTIŞ KAZANCI
1. DEĞER ARTIŞ KAZANCININ GENEL ÇERÇEVESİ 
53
2. GAYRİMENKUL DEĞER ARTIŞ KAZANCI 
53
3. GAYRİMENKUL ALIM VE SATIM İŞLERİNDE “TİCARİ KAZANÇ–DEĞER
ARTIŞI KAZANCI” AYRIMININ BELİRLENMESİ 
55
4. GAYRİMENKUL ALIM SATIM İŞİNDEN ELDE EDİLEN GELİRİN “DEĞER
ARTIŞI KAZANCI” OLMASI İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR 
56
5. SAFİ DEĞER ARTIŞ KAZANCI 
59
5.1. Safi Değer Artışı Kazancının Tespiti 
59
Bölüm 3
GAYRİMENKUL VE YEŞİL VERGİ KAPSAMINDA
GELİR VERGİSİ TEŞVİKLERİ
1. GAYRİMENKULLERE YÖNELİK YEŞİL VERGİ KAPSAMINDA GELİR VERGİSİ
KANUNU TEŞVİKLERİ 
63
2. GAYRİMENKULLERE YÖNELİK YEŞİL VERGİ KAPSAMINDA GELİR VERGİSİ
KANUNU’NDA YER ALAN DÜZENLEMELER 
63
2.1. Gelir Vergisi Kanunu Madde 9/9 Düzenlemesi 
64
2.2. Gelir Vergisi Kanunu Madde 40/7 Düzenlemesi 
64
2.3. Gelir Vergisi Kanunu Madde 74/6 Düzenlemesi 
64
3. GAYRİMENKULLERE YÖNELİK YEŞİL VERGİ KAPSAMINDA GELİR VERGİSİ
KANUNU’NDA YER ALAN DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
65
Kısım 4
GAYRİMENKUL VE KURUMLAR VERGİSİ
1. TAŞINMAZ SATIŞ KAZANCI KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI GENEL
ÇERÇEVESİ 
67
1.1. Taşınmaz Satış Kazancı Kurumlar Vergisi İstisnası (15.07.2023 Tarihi
Öncesinde Edinilmiş Taşınmazlarda İstisna Uygulaması) 
67
1.1.1. Taşınmaz Satış Kazançlarına Uygulanan İstisnanın Kapsamı 
68
1.1.2. Taşınmaz Satış Kazançlarına Uygulanan İstisnanın
Uygulanma Koşulları 
68
1.2. Taşınmaz Satış Kazancı Kurumlar Vergisi İstisnası
(15.07.2023 Tarihten Sonra Edinilmiş Taşınmazlarda İstisna
Uygulaması) 
70
2. TAŞINMAZLARIN KISMİ BÖLÜNME İŞLEMLERİNDE KURUMLAR VERGİSİ
İSTİSNASI 
71
2.1. Taşınmazların Kısmi Bölünme İşlemlerinde Kurumlar Vergisi
İstisnası (01.01.2024 Öncesi İstisna Uygulaması) 
71
2.2. Taşınmazların Kısmi Bölünme İşlemlerinde Kurumlar Vergisi
İstisnası (01.01.2024 Sonrası İstisna Uygulaması) 
72
Kısım 5
GAYRİMENKUL VE KATMA DEĞER VERGİSİ
1. TAŞINMAZ SATIŞINDA KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI 
75
1.1. Taşınmaz Satışında Katma Değer Vergisi İstisnası
(15.07.2023 Tarihine Kadar Edinilmiş Taşınmazlarda İstisna
Uygulaması) 
75
1.1.1. Taşınmaz Satışına Uygulanan KDV İstisnasının Kapsamı 
76
1.1.2. KDV İstisnasına Konu Olan Taşınmazlar 
76
1.1.3. Mütemmim Cüzleri ve Eklentilerin Durumu 
76
1.1.4. İstisnadan Yararlanamayan Kurumlar 
76
1.1.5. Şahsi İşletmelerin Taşınmazları 
76
1.1.6. İki Tam Yıl Süreyle Aktifte Bulundurmak 
76
1.2. Taşınmaz Satışında Katma Değer Vergisi İstisnası (15.07.2023
Tarihinden İtibaren Elde Edilecek Taşınmazlarda İstisna Uygulaması) 
77
2. GAYRİMENKULLER İLE İLGİLİ OLARAK KATMA DEĞER VERGİSİ
KANUNUNDA YER ALAN DİĞER DÜZENLEMELER 
77
2.1. Taşınmazlara İlişkin KDV İstisnası – 1 
77
2.2. Taşınmazlara İlişkin KDV İstisnası – 2 
78
2.3. Taşınmazlara İlişkin KDV İstisnası – 3 
78
2.4. Taşınmazlara İlişkin KDV İstisnası – 4 
78
2.5. Taşınmazlara İlişkin KDV İstisnası – 5 
79
3. YABANCI UYRUKLU KİŞİ VE KURUMLARIN TAŞINMAZ EDİNİMLERİNDE KDV İSTİSNASI 
79
4. GAYRİMENKUL TESLİMLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI 
81
4.1. Taşınmaz Teslimlerinde KDV Oranları (01.04.2022 Tarihi Öncesi
Uygulama) 
82
4.1.1. Gayrimenkul Teslimlerinde KDV Oranlarının Belirlenme
Ölçütleri 
82
4.1.2. Yapı Ruhsatı 01.04.2022 Tarihinden Önce Olan Konutlarda
Uygulanacak KDV Oranı 
83
4.2. Yapı Ruhsatı 01.04.2022 Tarihinden Sonra Olan Konutlarda
Uygulanacak KDV Oranı 
84
Kısım 6
GAYRİMENKUL VE VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
1. VERASET VE İNTİKAL KAVRAMI 
85
2. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNUNDA GAYRİMENKUL VE
TAŞINMAZ KAVRAMLARI 
85
3. GAYRİMENKULLERDE VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN KONUSU 
85
4. GAYRİMENKULLERDE VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN MÜKELLEFİ 
86
5. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNUNDA GAYRİMENKULLERİN
DEĞERLEMESİ 
87
6. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNUNDA GAYRİMENKUL İLE İLGİLİ
VERGİ İSTİSNASI 
87
7. GAYRİMENKULLERDE VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN MATRAHI 
88
8. GAYRİMENKULLERDE VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ORANLARI 
88
10. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN ÖDENMESİ 
89
11. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNUNDA GAYRİMENKULLER İLE İLGİLİ
CEZA DÜZENLEMESİ 
89
Kısım 7
GAYRİMENKUL VE DEĞERLİ KONUT VERGİSİ
1. DEĞERLİ KONUT VERGİSİNE GENEL BAKIŞ 
91
2. DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİN KONUSU 
91
3. MESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZ KAVRAMI 
91
4. DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİN MÜKELLEFİ 
92
5. DEĞERLİ KONUT VERGİSİNDE VERGİ DEĞERİ 
92
6. DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİN MATRAHI 
93
7. DEĞERLİ KONUT VERGİSİNDE MUAFİYET UYGULAMASI 
93
8. DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİN ORANI 
93
9. DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİN BEYANI VE ÖDENMESİ 
94
Kısım 8
GAYRİMENKUL VE YEREL YÖNETİM GELİRLERİ
1. YEREL YÖNETİMLERİN ÖZ GELİRLERİ 
95
2. EMLAK VERGİSİ 
95
3. GAYRİMENKULLER İLE İLGİLİ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA YER
ALAN DÜZENLEMELERİN GENEL ÇERÇEVESİ 
96
3.1. Gayrimenkuller ile İlgili Belediye Gelirleri Kanunu Kapsamındaki
Yerel Yönetim Vergileri 
98
3.2. Gayrimenkuller ile İlgili Belediye Gelirleri Kanunu Kapsamındaki
Yerel Yönetim Harçları 
98
3.3. Gayrimenkuller ile İlgili Belediye Gelirleri Kanunu Kapsamındaki
Yerel Yönetim Harcamalara Katılma Payları 
99
3.4. Gayrimenkuller ile İlgili Belediye Gelirleri Kanunu Kapsamındaki
Ücrete Tabi işlemler 
100
Bölüm 1
GAYRİMENKUL VE EMLAK VERGİSİ
GİRİŞ 
101
1. EMLAK VERGİSİNİN KONUSU 
102
1.1. Bina Vergisinin Konusu 
102
1.1.1. Bina Kavramı 
103
1.1.2. Binayı Bütünleyen Arazi (Mütemmimler) 
103
1.2. Arazi ve Arsa Vergisinin Konusu 
104
1.2.1. Arazi Kavramı 
104
1.2.2. Arsa Kavramı 
104
1.2.3. Arsa Sayılacak Parsellenmemiş Arazi 
105
2. EMLAK VERGİSİNİN MÜKELLEFİ 
106
2.1. Bina Vergisinin Mükellefi 
106
2.1.1. Bina Vergisi Mükellefiyetinin Başlaması 
107
2.1.2. Bina Vergisi Mükellefiyetinin Sona Ermesi 
107
2.2. Arazi Vergisinin Mükellefi 
108
2.2.1. Arazi Vergisinde Mükellefiyetin Başlaması 
108
2.2.2. Arazi Vergisinde Mükellefiyetin Sona Ermesi 
109
3. EMLAK VERGİSİNİN MATRAHI 
109
3.1. Bina Vergisi Matrahı 
109
3.2. Arazi Vergisi Matrahı 
109
4. EMLAK VERGİSİ VERGİ DEĞERİ 
110
4.1. Bina Vergi Değeri 
111
4.2. Arazi ve Arsa Vergi Değeri 
112
4.3. Emlak Vergisi Değerinin Tespitinde Numarataj İşlemlerinin Önemi 
112
5. EMLAK VERGİSİNDE MUAFİYET VE İSTİSNA UYGULAMASI 
113
5.1. Bina Vergisinde Muafiyet 
114
5.1.1. Bina Vergisinde Sürekli (Daimi) Muafiyet 
114
5.1.2. Bina Vergisinde Geçici Muafiyet 
117
5.2. Arazi Vergisinde Muafiyet 
119
5.2.1. Arazi Vergisinde Sürekli (Daimi) Muafiyet 
119
5.2.2. Arazi Vergisinde Geçici Muafiyet 
120
5.2.3. Arazi Vergisi İstisnası 
121
6. EMLAK VERGİSİ'NDE KISITLILIK UYGULAMASI 
121
7. EMLAK VERGİSİ ORANI 
122
7.1. Bina Vergisi Oranı 
122
7.2. Arazi Vergisi Oranı 
123
7.3. Arsa Vergisi Oranı 
124
8. EMLAK VERGİSİNİN TARH, TAHAKKUK VE TAHSİL 
124
8.1. Bina ve Arazi Vergisinin Tarh ve Tahakkuku 
124
8.2. Bina ve Arazi Vergisinin Ödenmesi 
125
9. EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMİ 
126
10. EMLAK VERGİSİ DEĞERİNİN DİĞER VERGİLER İLE İLİŞKİSİ 
128
10.1. Emsal Kira Bedeli (Gelir Vergisi Kanunu Madde 73) 
128
10.2. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları (Gelir Vergisi Kanunu
Madde 47/2) 
128
10.3. Verginin Matrahı ve İlk Tarhiyat (Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
Madde 10) 
129
10.4. Tapu ve Kadastro Harcında Emlak Vergisi Değeri (Harçlar Kanunu
Madde 63) 
129
Bölüm 2
GAYRİMENKUL VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU
KAPSAMINDAKİ YEREL YÖNETİM VERGİLERİ
1. YANGIN SİGORTA VERGİSİ 
131
1.1. Yangın Sigortası Vergisinin Konusu 
131
1.2. Yangın Sigortası Vergisinin Mükellefi 
132
1.3. Yangın Sigortası Vergisinin Matrahı 
132
1.4. Yangın Sigortası Vergisinin Oranı 
132
1.5. Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı Ve Ödenmesi 
132
1.6. Yangın Sigortası Vergisinde İstisna 
132
2. ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 
132
2.1. Çevre Temizlik Vergisinin Konusu ve Kapsamı 
133
2.2. Çevre Temizlik Vergisine Tabi Olmayan Binalar 
133
2.3. Çevre Temizlik Vergisinin Mükellefi 
134
2.4. Çevre Temizlik Vargısının Tahakkuku ve Ödenmesi 
134
2.5. Konutlara İlişkin Çevre Temizlik Vergisinin Tahakkuku ve Ödenmesi 
134
2.6. İşyeri ve Diğer Şekillerde Kullanılan Binalara İlişkin Çevre Temizlik
Vergisinin Tahakkuku ve Ödenmesi 
135
2.7. İndirimli Çevre Temizlik Vergisi 
135
2.8. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi 
136
2.9. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Büyükşehir
Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Olan 2024 Yılı
Çevre Temizlik Vergisi 
136
2.10. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Büyükşehir
Belediyelerinde Uygulanacak 2024 Yılı Çevre Temizlik Vergisi 
137
Bölüm 3
GAYRİMENKUL VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU
KAPSAMINDAKİ YEREL YÖNETİM HARÇLARI VE ÜCRET
1. BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YEREL YÖNETİM
HARÇLARINA GENEL BAKIŞ 
139
2. BİNA İNŞAAT HARCI 
140
2.1. Bina İnşaat Harcının Konusu ve Vergiyi Doğuran Olay 
140
2.2. Bina İnşaat Harcı İstisnaları 
140
2.3. Bina İnşaat Harcı Mükellefi 
142
2.4. Bina İnşaat Harcı Matrahı 
142
2.5. Bina İnşaat Harç Tarifesi 
142
2.5.1. Konutlar İçin Bina İnşaat Harcı 
142
2.5.2. İşyerleri İçin Bina İnşaat Harcı 
143
2.6. Bina İnşaat Harcının Ödenmesi 
144
3. BELEDİYELER TARAFINDAN TAHSİL OLUNAN İMAR İLE İLGİLİ HARÇLAR 
144
3.1. Belediyeler Tarafından Tahsil Olunan İmar ile İlgili Harçlar İstisnası 
145
3.2. Belediyeler Tarafından Tahsil Olunan İmar ile İlgili Harçların Tarifesi 
145
4. ALTYAPI KAZI İZNİ HARCI 
148
4.1. Altyapı Kazı İzni Harcı Mükellefi 
148
4.2. Altyapı Kazı İzni Harcının Matrahı 
148
4.3. Altyapı Kazı İzni Harcının Oranı 
149
4.4. Altyapı Kazı İzni Belgesi 
149
5. TELLALLIK HARCININ KONUSU 
149
5.1. Tellallık Harcının Mükellefi 
149
5.2. Tellallık Harcı Matrahı 
150
5.4. Tellallık Harcı Oranı 
150
5.5. Tellallık Harcının Ödenmesi 
150
6. İŞ YERİ AÇMA İZİN HARCI 
150
6.1. İş Yeri Açma İzin Harcı Tarifesi 
150
6.2. İş Yeri Açma İzin Harcının Hesaplanması 
151
7. NUMARATAJ ÜCRETİ 
151
7.1. Numarataj İşlemi 
152
7.2. Numarataj İşlemi Süreci 
153
Bölüm 4
GAYRİMENKUL VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU
KAPSAMINDAKİ YEREL YÖNETİM HARCAMALARA KATILIM PAYLARI
1. HARCAMALARA KATILMA PAYLARININ GENEL GÖRÜNÜMÜ 
155
2. HARCAMALARA KATILMA PAYININ ÇEŞİTLERİ 
157
2.1. Yol Harcamalarına Katılma Payı 
157
2.2. Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı 
158
2.3. Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı 
158
3. HARCAMALARA KATILMA PAYLARININ UYGULAMA ŞEKLİ 
159
3.1. Harcamalara Katılma Paylarında Gayrimenkul Sahibi 
159
3.2. Harcamalara Katılma Paylarının Üst Sınırı 
159
3.3. Harcamalara Katılma Paylarında İstisna 
159
3.4. Harcamalara Katılma Paylarının Tahakkuku 
159
3.5. Katılma Paylarının İlanı 
160
3.6. Katılma Paylarının Tahsili 
160
3.7. Katılma Paylarına İtiraz 
160
Kısım 9
GAYRİMENKUL VE HARÇLAR KANUNU İLE DİĞER PAYLAR
1. GAYRİMENKULLERDE TAPU VE KADASTRO HARCI 
161
1.1. Tapu ve Kadastro Harcının Konusu 
162
1.2. Tapu ve Kadastro Harcının Mükellefi 
162
1.3. Tapu ve Kadastro Harçlarında İstisna 
163
1.4. Harç Alma Ölçüleri 
164
1.5. Kayıtlı Değer – Emlak Vergisi Değeri 
164
1.6. Tapu İşlemleri/ Kadastro ve Tapulama İşlemlerinde Harç 
164
1.6.1. Tapu İşlemlerinde Harç 
165
1.6.2. Kadastro ve Tapulama İşlemlerinde Harç 
168
1.7. Tapu ve Kadastro Harcının Ödenmesi 
169
2. GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN DİĞER HARÇLAR 
169
2.1. Gayrimenkul Tahliye Davalarında İlam Harcı 
169
2.2. Gayrimenkullerin Tahliye ve Tesliminde Tahsil Harcı 
169
2.3. Gayrimenkullere İlişkin Karar ve İlam Harcı 
169
2.4. Gayrimenkullere İlişkin İcra Harcı 
170
2.5. Gayrimenkullere İlişkin İdare Harcı 
170
2.6. Gayrimenkullerin İdaresine Yönelik Noter Harcı 
170
3. GAYRİMENKULLER İLE İLGİLİ DİĞER PAYLAR 
170
3.1. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı 
171
3.2. Ortaklık Payı 
171
3.3. Değer Artış Payı 
172
Kısım 10
GAYRİMENKUL VE DEĞERLEME
1. GAYRİMENKUL VE DEĞER KAVRAMI 
173
2. GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİ 
173
3. VERGİ DEĞERLEME İLİŞKİSİ 
174
4. VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN GAYRİMENKULLERDE DEĞERLEME 
175
4.1. Vergi Usul Kanuna Göre Gayrimenkullerde Değerleme 
176
4.1.1. Vergi Usul Kanununa Göre Gayrimenkullerde Değerleme
Şekli 
177
4.1.2. Gayrimenkullerde Maliyet Bedeline Dahil Olan Giderler 
178
4.1.3. Gayrimenkullerde Maliyet Bedelinin Artması 
178
4.2. Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa Göre Gayrimenkullerde
Değerleme 
178
4.3. Emlak Vergisi Kanununda Vergi Değeri 
180
4.3.1. Bina Vergi Değeri 
180
4.3.2. Arazi ve Arsa Vergi Değeri 
181
4.4. Harçlar Kanununda Kayıtlı Değer/Emlak Vergisi Değeri 
181
Kısım 11
KONUT KREDİLERİ VE VERGİ, HARÇ, FON
1. KONUT KREDİLERİ VE BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
(BSMV) UYGULAMASI 
183
2. KONUT KREDİLERİ VE DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI 
184
3. KONUT KREDİLERİ VE HARÇLAR KANUNU UYGULAMASI 
184
4. KONUT KREDİLERİNDE KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU
KESİNTİSİ (KKDF) UYGULAMASI 
184
Kısım 12
GAYRİMENKUL VE RÜÇHAN HAKKI, TEMİNAT HACİZ VE SATIŞ
1. GAYRİMENKULLER VE AMME ALACAKLARININ KORUNMASI 
187
2. GAYRİMENKUL VE TEMİNAT 
187
3. GAYRİMENKUL VE RÜÇHAN HAKKI 
187
4. GAYRİMENKUL HACZİ 
187
5. HACİZ EDİLEN GAYRİMENKULÜN SATIŞI 
188
5.1. Satışa Çıkarılan Haciz Edilmiş Olan Gayrimenkulün Değeri 
189
5.2. Gayrimenkul Satış Şartnamesi ve İlanı 
189
5.3. Gayrimenkulün Satışı 
189
Kısım 13
GAYRİMENKUL VERGİ HUKUKUNA
İLİŞKİN SAYISAL GÖSTERGELER
1. GAYRİMENKUL VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN SAYISAL GÖSTERGELERİN
GENEL ÇERÇEVESİ 
191
2. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI MÜKELLEF SAYISI 
191
3. GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ RİSK ANALİZİ 
194
5. GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN DENETİMİNE İLİŞKİN ANALİZ VE
ÇALIŞMALAR 
197
KAYNAKÇA 
201